organų sistemos

TESTAS

1. IŠVARDINK GYVŲ ORGANIZMŲ STRUKTŪRINIUS LYGMENIS EILĖS TVARKA:a) audiniai, organai, organizmas, atomai, medžiagos, molekulės, organų sistemos, ląstelės.b) atomas, molekulės, medžiagos, ląstelės, audiniai, organai, organų sistemos, organizmas.c) atomas, molekulės, ląstelės, medžiagos, audiniai, organai, organų sistemos, organizmas.d) atomas, molekulės, ląstelės, medžiagos, organai, audiniai, organizmas, organų sistemos.

2. KIEK KRAUJYJE YRA VANDENS?a) 83%b) 33%c) 96%d) 14%

3. KURIS TEIGINYS APIE ORGANŲ SISTEMĄ TEISINGAS?a) molekulė- tai mažiausia organizmo dalelė.b) organai- tai ląstelės panašios savo forma, dydžiu ir funkcijomis.c) organų sistema- tai organai atliekantys tą pačią funkciją.d) medžiagos- tai tarpusavyje susijungusios molekulės.

4. KURIOS MEDŽIAGOS YRA ORGANINĖS?a) H2Ob) mineralinės druskos (NaCl, CaCO3)c) riebalai, gliukozė (C6H12O6)d) CO2; Ca+2

5. CHNOPS ĮEINA Į:a) organinių junginių sudėtįb) neorganinių junginių sudėtįc) augalų sandarą

6. Fe, Ca, K, Na TAI:a) mikro elementaib) makro elementaic) druskosd) rūgštys

7. AUGALE VANDENS TRANSPIRACIJA VYKSTA PRO:a) šaknies epidermįb) lapų žiotelesc) stiebo žievęd) žiedus

8. CaCO3 ĮEINA Į:a) kaulinių audinių sudėtįb) moliuskų ir kriauklių sudėtįc) kraujo sudėtįd) nukleino rūgščių sudėtį

9. NaCl REIKŠMĖ:a) reguliuoja skysčių kiekį kraujyjeb) apsaugo ląstelę nuo kalio trūkumoc) įeina į organinių junginių sudėtįd) dalyvauja fotosintezėje

10. 95% H2O YRA:a) gyvūnų organizmuoseb) visoje planetojec) augalų organizmuosed) kauluose

11. FOTOSINTEZĖS GALUTINIAI PRODUKTAI:a) C6H12O6b) C3H6O3 + CO2c) CO2d) C6H12O6 + 6O2

12. KURIŲ ORGANIZMŲ LYTINĖS LĄSTELĖS APSIVAISINA VANDENYJE?a) žuvųb) grybųc) paukščiųd) samanų

13. GYVIEMS ORGANIZMAMS BŪTINAS IR NEVIENODAS H2O KIEKIS PRIKLAUSO NUO…

14. KURIOS DRUSKOS PERTEKLIUS ŽMOGAUS ORGANIZME GALI SUKELTI ŠIRDIES IR INSTŲ SUTRIKIMUS?a) CaCO3b) Ca3(PO4)2c) HCld) NaCl