organų sistemos

TESTAS

1. IŠVARDINK GYVŲ ORGANIZMŲ STRUKTŪRINIUS LYGMENIS EILĖS TVARKA:
a) audiniai, organai, organizmas, atomai, medžiagos, molekulės, organų sistemos, ląstelės.
b) atomas, molekulės, medžiagos, ląstelės, audiniai, organai, organų sistemos, organizmas.
c) atomas, molekulės, ląstelės, medžiagos, audiniai, organai, organų sistemos, organizmas.
d) atomas, molekulės, ląstelės, medžiagos, organai, audiniai, organizmas, organų sistemos.

2. KIEK KRAUJYJE YRA VANDENS?
a) 83%
b) 33%
c) 96%
d) 14%

3. KURIS TEIGINYS APIE ORGANŲ SISTEMĄ TEISINGAS?
a) molekulė- tai mažiausia organizmo dalelė.
b) organai- tai ląstelės panašios savo forma, dydžiu ir funkcijomis.
c) organų sistema- tai organai atliekantys tą pačią funkciją.
d) medžiagos- tai taarpusavyje susijungusios molekulės.

4. KURIOS MEDŽIAGOS YRA ORGANINĖS?
a) H2O
b) mineralinės druskos (NaCl, CaCO3)
c) riebalai, gliukozė (C6H12O6)
d) CO2; Ca+2

5. CHNOPS ĮEINA Į:
a) organinių junginių sudėtį
b) neorganinių junginių sudėtį
c) augalų sandarą

6. Fe, Ca, K, Na TAI:
a) mikro elementai
b) makro elementai
c) druskos
d) rūgštys

7. AUGALE VANDENS TRANSPIRACIJA VYKSTA PRO:
a) šaknies epidermį
b) lapų žioteles
c) stiebo žievę
d) žiedus

8. CaCO3 ĮEINA Į:
a) kaulinių audinių sudėtį
b) moliuskų ir kriauklių sudėtį
c) kraujo sudėtį
d) nukleino rūgščių sudėtį

9. NaCl REIKŠMĖ:
a) reguliuoja skysčių kiekį kraujyje
b) apsaugo ląstelę nuo kalio trūkumo
c) įeina į organinių junginių sudėtį
d) dalyvauja fotosintezėje

10. 95% H2O YRA:
a) gyvūnų organizmuose
b) vvisoje planetoje
c) augalų organizmuose
d) kauluose

11. FOTOSINTEZĖS GALUTINIAI PRODUKTAI:
a) C6H12O6
b) C3H6O3 + CO2
c) CO2
d) C6H12O6 + 6O2

12. KURIŲ ORGANIZMŲ LYTINĖS LĄSTELĖS APSIVAISINA VANDENYJE?
a) žuvų
b) grybų
c) paukščių
d) samanų

13. GYVIEMS ORGANIZMAMS BŪTINAS IR NEVIENODAS H2O KIEKIS PRIKLAUSO NUO.

14. KURIOS DRUSKOS PERTEKLIUS ŽMOGAUS ORGANIZME GALI SUKELTI ŠIRDIES IR INSTŲ SUTRIKIMUS?
a) C

CaCO3
b) Ca3(PO4)2
c) HCl
d) NaCl

Leave a Comment