Organizmas

Testas

Biologijos mokslų vystymosi etapai

1. Išvardinkite biologijos mokslu vystymosi etapus :1……………………………………………………..2…………………………………………………….3…………………………………………………….4…………………………………………………….

2.1886m. Mendelis suformulavo pagrindinius genetikos dėsnius,apie paveldimumo savybių perdavimą,kuriame etape tai įvyko?a)Didinamųjų prietaisų išradimas ir panaudojimas.b)Medicinos mokslo vystymasis.c)Genetikos mokslo vystymasis.d)Kūno sandaros tyrinėjimas.

3. Išrinkite 2 variantus,kas būdina medicinos mokslų laimėjimams:a)klonavimasb)dirbtinė širdisc)genų inžinerijad)genų terapija

4.Išvardinkite,kas būdinga visoms gyvoms būtybėms:1………………………………………………2………………………………………………3………………………………………………4………………………………………………5………………………………………………6………………………………………………

5.Dauginimasis- viena iš organizmo gyvybinių funkcijų.Kurie iš šių organizmų dauginasi nelytiniu būdu?a)bakterijosb)medūzosc)ančiasnapiaid)pirmuonys

6.Sunumeruokite eilės tvarka organizmų biologinius lygmenis,prirašydami eilės Nr.a)audiniai ……b)organų sistema ……c)atomas ……d)medžiagos ……

7.Maistas organizmams reikalingas,kaip……………………………………………………………….

8. Susiliejus lytinėms gametoms susidaro:a)gemalas, zigota, individasb)zigota, gemalas, individasd)gemalas, individas, zigota

9.Parašykite,kaip pingvinai prisitaikę prie gyvenamosios aplinkos sąlygų:1………………………………………………2………………………………………………3………………………………………………4………………………………………………

10.Organizmas- tai…….a)organai,kurie atlieka tą pačią funkciją.b)keletas audinių grupių, atliekančių tą pačią funkciją.c)tarpusavy susipynusios molekulės/d)bet kuris gyvas padaras, kuriam būdingi gyvybės požymiai.

11.Parašykite,kaip vienaląsčiai pirmuonys juda:1………………………… 2…………………………

12.Parašykite fotosintezės reakcijos lygtį:……………………………………………..

13.Kas ir kuriame amžiuje teigė,jog kraujas cirkuliuoja ir jį varinėja širdis?a)Robert Hooke XVIIa. 2-oje pusėjeb) William Harvey XVIIa. 1-oje pusėjec) Antoni van Leeuwenhoek XVIIa. 2-oje pusėjed) Gregor Mendel XIXa. 2-oje pusėje