Organizmas

Testas

Biologijos mokslų vystymosi etapai

1. Išvardinkite biologijos mokslu vystymosi etapus :
1……………………………………………………..
2…………………………………………………….
3…………………………………………………….
4…………………………………………………….

2.1886m. Mendelis suformulavo pagrindinius genetikos dėsnius,apie paveldimumo savybių perdavimą,kuriame etape tai įvyko?
a)Didinamųjų prietaisų išradimas ir panaudojimas.
b)Medicinos mokslo vystymasis.
c)Genetikos mokslo vystymasis.
d)Kūno sandaros tyrinėjimas.

3. Išrinkite 2 variantus,kas būdina medicinos mokslų laimėjimams:
a)klonavimas
b)dirbtinė širdis
c)genų inžinerija
d)genų terapija

4.Išvardinkite,kas būdinga visoms gyvoms būtybėms:
1………………………………………………
2………………………………………………
3………………………………………………
4………………………………………………
5………………………………………………
6………………………………………………

5.Dauginimasis- viena iš organizmo gyvybinių funkcijų.Kurie iš šių organizmų dauginasi nelytiniu būdu?
a)bakterijos
b)medūzos
c)ančiasnapiai
d)pirmuonys

6.Sunumeruokite eilės tvarka organizmų biologinius lygmenis,prirašydami eilės Nr.
a)audiniai ……
b)organų sistema ……
c)atomas ……
d)medžiagos ……

7.Maistas organizmams reikalingas,kaip……………………………………………………………….

8. Susiliejus lytinėms gametoms susidaro:
a)gemalas, zigota, individas
b)zigota, gemalas, individas
d)gemalas, individas, zigota

9.Parašykite,kaip pingvinai prisitaikę prie gyvenamosios aplinkos sąlygų:
1………………………………………………
2………………………………………………
3………………………………………………
4………………………………………………

10.Organizmas- tai…….
a)organai,kurie atlieka tą pačią funkciją.
b)keletas audinių grupių, atliekančių tą pačią funkciją.
c)tarpusavy susipynusios molekulės/
d)bet kuris gyvas padaras, kuriam būdingi gyvybės požymiai.

11.Parašykite,kaip vienaląsčiai pirmuonys juda:
1…………………………
2…………………………

12.Parašykite fotosintezės reakcijos lygtį:
……………………………………………..

13.Kas ir kuriame amžiuje teigė,jog kraujas cirkuliuoja ir jį varinėja širdis?
a)Robert Hooke XVIIa. 2-oje pusėje
b) William Harvey XVIIa. 1-oje pusėje
c) Antoni van Leeuwenhoek XVIIa. 2-oje pusėje
d) Gregor Mendel XIXa. 2-oje pusėje