UAB”JURATĖ” apskaita

TURINYS

UAB”JURATĖ” bendrasis žurnalas 1 lentelė.............................2
UAB”JURATĖ” bendrasis žurnalas 2 lentelė.............................3
UAB”JURATĖ” bendrasis žurnalas 3 lentelė.............................4
Sąskaitos............................ ...............5
Bandomasis balansas UAB “JURATĖ‘‘ 2002m.liepos mėn.....................7
UAB “JURATĖ” 2002m. leipos mėn. Pelno (nuostolio) ataskaita litais...........8
UAB “JURATĖ” 2002m. rugpjūčio 1d. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita ataskaita litais...8
UAB “JURATĖ” 2002m. rugpjūčio 1d. Balansas litais...................9
UAB”JURATĖ” 2002m.liepos mėn. Pinigų srautų ataskaitos darbinė A lentelė.........9
UAB”JURATĖ” 2002m.liepos mėn. Pinigų srautų ataskaitos darbinė B lentelė.........10 Parduotų prekių grąžinimas ir nukainojimas.............................11
Pirktų prekių grąžinimas ir nukainojimas.............................11
Pardavimų diskontų apskaita..............................12
Pirkimo diskontų apskaita..............................13.
Pirkėjo debetinė pažyma (memo)..............................14
Pardavėjo kreditinė pažyma (memo)..............................14
Kasos pajamų orderis..............................15

UAB”JURATĖ” liepos mėn.Bendrasis žurnalas1 lentelė

DATA TURINYS Nr. ۷ DEBETAS KREDITAS

14 d. Pi

i
inigai 27 v 37410,-

Paprastosios akcijos 3011 v 37410,-

Pardavė akcijų

15d. Išanksto apmokėta nuoma 2024 v 17910,-

Pinigai 27 v 17910,-

Išsinuomojo patalpas

16d. Transporto priemone 122 v 10410,-

Skolos tiekejams 443 v 10410,-

Skolon įsigijo automobilį

18d. Pirkimai 6002 v 12010,-

Skolos tiekejams 443 v 12010,-

Skolon įsigijo kond.gaminių

19d. Pinigai 27 v 30,-

Pardavimai 500 v 30,-

Pardavė saldainių

19d. Pinigai 27 v 69,-

Pardavimai 500 v 69,-

Pardavė saus. ir saldainių

19d. Pinigai 27 v 82,50,-

Pardavimai 500 v 82,50,-

Pardavė įvairių kond.gaminių

20d. Pinigai 27 v 63,-

Pardavimai 500 v 63,-

Pardavė saldainių

20d. Pirkėjai (T.Linkus) 2411 v 1140, –

Pardavimai 500 v 1140,-

Skolon pardavė saldainių

20d. Pinigai 27 v 100,50,-

Pardavimai 500 v 100,50,-

Pardavė sa
a
aldainių

21d. Reklamos sąnaudos 6102 v 140,-

Pinigai 27 v 140,-

Sumokėjo už reklamą

23d. Pirkimai 6002 v 600,-

Skolos tiekėjams 443 v 600,-

Skolon pirko saldainių

2 lentelė
DATA TURINYS Nr. ۷ DEBETAS KREDITAS

25d. Pinigai 27 v 40,50,-

Pardavimai 500 v 40,50,-

Pardavė sausainių

25d. Pinigai 27 v 325,50,-

Pardavimai 500 v 325,50,-

Pardavė saldainių

27d. Skolos tiekėjams 443 v 2010,-

Pinigai 27 v 2010,-

Apmokėjo sąsk.už liepos 18d.28d. Pirkėjai 2411 v 427,50,-

Pardavimai 500 v 427,50,-

Skolon pardavė saldainių

29d. Skolos tiekėjams 443 v 285,-

Pirkimai 6002 v 256,5,-

Pirkimo nuolaidos 6090 v 28,5,-

Nukainojo pirktas prekes

30d. Pinigai 27 v 1140,-

Pirkėjai (T.Linkus) 2411 v 1140,-

Apmokėjo sąskaitą už 20d.

30d. Pirkimai 6002 v 1080,-

Skolos tiekėjams 443 v 1080,-

Skolon pirko sald.iš A.Briedis

30d. DU sąnaudos 6114 v 2460,-

Pinigai 27 v 2460,-

Išmokėjo DU

31d. Skolos tiekėjams 443 v 600,-

Pirktu prekiu gražinimai ir nukain.(-) 6091 v 28,5,-

Pinigai 27 v 571,5

Apmokėta 23d. sąskaita

31d. Nuomos sąnaudos 6110 v 1492.5,-

Iš anksto apmokėta nuoma 2024 v 1492.5,-

Patalpų nuomos dalis perkelta į sąn.

31d. Elektros energ.sąnados 61182 v 367.5,-

Pinigai 27 367.5,-

Sumokėta už elektros energiją

U1) Pajamų ir sąnaudų suvestinė 39 17893,5,-

Pirkimai 6002 13433,5,-

3 lentelė
DATA TURINYS Nr. ۷ DEBETAS KREDITAS

Reklamos sąnaudos 6102 140,-

Nuomos sąnaudos 6110 1492,5,-

D U sąnaudos 6114 2460,-

Elektros energ.,sąnaudos 61182 367,5,-

Uždaroma pajamų ir sąn.,suvestinė

U2) Pardavimai 500 2278,-

Pirkimų nuolaidos 6090 28,5

Pajamų ir sąn.,suvestinė 39 2307,-

Uždaroma pajam.,ir sąn.,suvestinė

U3) NP 34 15586,5,-

Pajamų ir sąn.,suvestinė 39 15586,5,-

Nuostolio atvėjis

D 2

2
27 Pinigai K D 3011 Paprastosios akcijos K
14d. 37410,- 15d. 17910,- 14d. 37410,-
19d. 30,- 21d. 140,-
19d. 69,- 27d. 2010,- Lpb. 37410,-
19d. 85.5,- 30d. 2460,-
20d. 63,- 31d. 571.5,-
20d. 100.5,- 31d. 367.5,-
25d. 40.5,-
25d. 325.5,-
30d. 1140
Lpb. 15802,-

D 2024 Išankst.apmokėjimai K D 122 Transporto priem. K

15d. 17910,- 31d. 1492,5,- 16d. 10410,-

Lpb. 16417,5,- Lpb. 10410,-

D 443 Skolos tiekėjams K D 6002 Pirkimai K
27d. 2010,- 16d. 10410,- 18d. 12010,- 29d. 256,5,-
29d. 285,- 18d. 12010,- 23d. 600,-
30d. 600,- 23d. 600,- 30d. 1080,-

30d. 1080,-

Lpb. 21205,- Lpb. 13433,5,- U1) 13433,5,-

D 2411 Pirkėjai K D 6102 Reklamos sąnaudos K

20d. 1140,- 30d. 1140,- 21d. 140,-
28d. 427,5,-
Lpb. 427,5,- Lpb. 140,- U1)140,-

0

D 500 Pardavimai K D 6090 Pirkimų nuolaidos K

19d. 30,- 29d. 28,5,-

19d. 69,-

19d 82,5,- Lpb 28,5,-

20d. 63,-

20d. 1140,-

20d. 100,5,-

25d. 40,5,-

25d. 325,5,-

28d.

427,5,-

Lpb. 2278,5,-

D 6114 D., U., K D 6091 Pirktų prekių grąž., ir nukain. K

30d. 2460,- 31d. 28,5,-

Lpb 28.5,-
Lpb. 2460,- U1)2460,-

0

D 6110 Nuomos sąnaudos K D 61182 Elektros energ.,sąn., K

31d. 1492,5,- 31d. 367,5,-

Lpb. 1492,5,- U1) 1492,5,- Lpb. 367,5,- U1) 367,5,-

0

0

D 39 Pajamų ir sąn.,suvestinė K D 34 N P K

U1) 17893,5,- U2) 2307,- U3) 15586,-

Lpb. 15586,- Lpb. 15586,-

U3) 15586,-

Bandomasis balansas UAB “JURATĖ‘‘ 2002m.liepos mėn.

Sąskaitų pavadinimai Nr. Debetas Kreditas

Transporto priemonė 122 10410,-

Iš anksto apmokėta nuoma 2024 16417,5,-

Pirkėjai 2411 427,5,-

Pinigai 27 15802,-

Paprastosios akcijos 3011 37410,-

Skolos tiekėjams 443 21205,-

Pardavimai 500 2278,5,-

Pirkimai 6002 13433,5,-

Pirkimų nuolaidos 6090 28,5,-

Parduotų prekių grąžinim ir nukain., 6091 28,5,-

Reklamos sąnaudos 6102 140,-

Nuomos sąnaudos 6110 1492,5,-

D U sąnaudos 6114 2460,-

Elektros energ.,sąnaudos 61182 367,5,-

Iš viso: 60950,5,- 60950,5,-

UAB “JURATĖ” 2002m. leipos mėn.
Pelno (nuostolio) ataskaita litais.

I . Pajamos 2285,-

II. Sąnaudos 17893,50,-

Pirkimai 13433,50,-

Reklamos sąnaudos 140,-

D U sąnaudos 2460,-

Nuomos sąn., 1492,50,-

Elek.,energ.,sąn 367,50,-

III. Grynasis pelnas(nuostolis) (15586,50,-)

UAB “JURATĖ” 2002m. rugpjūčio 1d.
Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita litais.

I . Nepaskirstytas pelnas (nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pradžioje

II. Per ataskaitinį laikotarpį uždirbtas grynasis pelnas(nuostolis) (liepos mėn.) (15586,50,-)

III. Nepaskirstytas pelnas(nuostolis)ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (15586,50,-)

UAB “JURATĖ” 2002m. rugpjūčio 1d.
Balansas litais

Debetai Kreditai

Turtas Nuosavybė

I. Ilgalaikis turtas 10410,- I. Nuosavas kapitalas 21823,50,-

1.1 Transporto priemonė 10410,- 1.1 Paprastosios akcijos 37410,-

1.2 Nepask.,pelnas(nuostoli 15586,50,-

II. Trumpalaikis turtas 32647,- II. Įsipareig.,ir mokėtinos sumos 21223,50,-

2.1 Iš anksto apmokėta nuoma 16417,50,- 2.1 Skolos tiekėjams 21205,-

2.2 Pirkėjai 427,50,- 2.2 Pirktų,prekių grąž.,ir nukainojimai 28,50,-

2.3 Pinigai 15802,-

iš viso: 43057,- iš viso: 43057,-

UAB”JURATĖ” 2002m.liepos mėn.

Pinigų srautų ataskaitos darbinė lentelė

A lentelė

Prad.likutis Likučių pasikeitimai Pab.likutis

RODIKLIAI 02-07-01 Debetas Kreditas 02-07-31

Debetai
Pinigai ——- 1)15802,- 1)15802,-
Transporto priemonė ——- 2)10410,- 2)10410,-
Pirkėjai ——- 3)427,50,- 3)427,50,-
Iš anksto apmokėta nuoma ——- 4)16410,50,- 4)16410,50,-

Iš viso: ——- 43057,- 43057,-

Kreditai
Paprastosios akcijos ——- 5)37410,- 5)37410,-
NP ——- 6)15586,50,- 6)15586,50,-
Skolos tiekėjams ——- 7)21205,- 7)21205,-
Pirktų prekių grąž.,ir nukain., ——- 8)28,50,- 8)28,50,-

Iš viso: 43057,- 43057,-

UAB”JURATĖ” 2002m.liepos mėn.

Pinigų srautų ataskaitos darbinė lentelė

B lentelė

Likučių pasikeitimai

Straipsniai

D K

Įmonės veikla

Grynasis pelnas(nuostolis) 6)15586,50,-

Pirkėjai 3)427,50,-

Skolos tiekėjams 7)21205,-

Pirktų prekių grąžinimai ir nukain., 8)28,50,-

Iš anksto apmokėta nuoma 4)16410,50,-

Iš viso: 36820,- 16838,-

Grynųjų pinigų srautai iš įm.,veiklos 19982,-

Investicinė veikla

Transporto priemonė 2)10410,-

Iš viso: ——– 10410,-

Grynųjų pinigų srautai iš invest.,veiklos (10410,-)

Finansinė veikla

Paprastosios akcijos 5)37410,-

Iš viso: 37410,- ———

Grynųjų pinigų srautai iš finans.,veiklos 37410,-

Grynieji pinigai 1)15802,-

Parduotų prekių grąžinimas ir nukainojimas.

Tai vienas pardavimų apimtį mažinantis straipsnis. Kadangi parduotų prekių grąžinimai bei nukainojimai mažina pardavimų apimtis ir yra apskaitomos kontrorinėje pardavimų sąskaitoje Nr5091 Parduotų prekių gražinimai ir nukainojimai :

D 5091 Parduotų prekių grąžinimai ir nukainojimai(-)

K 2411 Pirkėjai arba 27 Pinigai

Nuolaidos visuomet skaičiojamos nuo sumos atemus grąžinimus bei nukainojimus .Pelno ir nuostolio ataskaita yra rašoma grynųjų pardavimų suma .Ji apskaičiuojama taip:

_ Pardavimai

_ Pardavimų nuolaidos

Parduotų prekių grąžinimai ir nukainojimai

= Grynieji pardavimai

Pirktų prekių grąžinimas ir nukainojimas

Pirktų prekių grąžinimas ir nukainojimas – tai taip pat pirkimų apimtį mažinantis veiksnis, – tiek pirktų prekių grąžinimas, tiek jų nukainojimas apskaitomi vienodai. Pirkdama prekes , ypač dideliais kiekiais , įmonė niekada negarantuoja, jog visos šios prekės į sandėlius pateks geros kokybės. Todėl įformindami pardavimo – pirkimo faktą, pirkėjas ir pardavėjas neretai susitaria dėl blogos kokybės prekių nukainojimo ir / arba jų grąžinimo sąlygų. Jei ne dėl pirkėjo kaltės dalis pirktų prekių neatitinka tam tikrų reikalavimų, pirkėjas gali grąžinti šias prekes pardavėjui arba nukainoti .

Pirkimų apimtys mažinantis grąžinimai bei nukainojimai registruojami sąskaitoje Nr 6091 Pirktų prekių grąžinimai ir nukainojimai (kredete).

D 443 Skolos tiekėjams arba 27 Pinigai

K 6091 Pirktų prekių grąžinimai ir nukainojimai
Sąskaita šio atvėjų uždaroma kartu su pajamų sąskaitomis.Rengiant pelno nuostolio ataskaitą turi būti rašoma grinųjų pirkimų suma.

_ Pirkimai

_ Pirkimų nuolaidos (-)

Pirktų prekių grąžinimai ir nukainojimai (-)

+ Pirkimų nuolaidų praradimai (neto)

= Grynieji pirkimai
Prekių atsivežimo sąnaudos registruojamos taip :

D 611 Prekių atsivežimo sąnaudos

K 27 Pinigai

Pardavimų diskontų apskaita.

Pardavimo diskontai mažina pardavimų pajamas, bet jie naudojami tam kad skatinti pirkėją atsiskaityti kuo greičiau už skolon pirktas prekes. Pardavimo diskontai- tai nuolaidos, kurios suteikiamos pirkėjams už prekes įsigytas skolon, kai pirkėjas sumoka per tam tikra, nustatyta laikotarpį. Tokiu būdu pirkėjas sumoka mažesnė suma už įsigytas prekes bet ankščiau. Iš to pardavėjai gauna daugiau naudos nes ankščiau gauti pinigai dėl infliacijos buna „brangesni“, o jeigu tas kilimas ir nereikšmingas, pardavėjai gali panaudoti gautus ankščiau pinigus racionaliai savo veikloje.

Pardavimo nuolaidos apskaitomos kontrorinėje pardavimų sąskaitoje Nr.5090 Pardavimų nuolaidos (debete), toliau sąskaita uždaroma kartu su sąnaudų sąskaitomis. Pardavimo nuolaidos registruojamos taip:

D 27 Pinigai

D 5090 Pardavimų nuolaidos

K 2411 Pirkėjai

Pirkimo diskontų apskaita.

Pirkimo nuolaidos apskaičiojamos 2-m būdais : brutto ir neto būdais .

Brutto būdas – sąskaitose registruojamos pilnos pirkimų sumos.Pvz:
1 diena D 6002 Pirkimai 1000,-

K 443 Skolos tiekėjams 1000,-

5 diena D 443 Skolos tiekėjams 1000,-

K 27 Pinigai 970,-

K 6090 Pirkimo nuolaidos 30,-

Pirkimų nuolaidos mažina pirkimų apimtys ir registruojamos kontrarinėje pirkimų sąskaitoje Nr 6090 Pirkimo nuolaidos (kredete). Sąskaita uždaroma kartu su pajamų sąskaitomis.

Neto būdas- sąskaituose registruojamos sumos, atemus nuolaidas.Tokį būdą renkasi įmonės, kurios moka už prekės nuolaidų taikymo laikotarpių.
Jei sumokama per nurodyta laikotarpį sąskaitos registruojamos taip :
1 diena D 6002 Pirkimai 970,-

K 443 Skolos tiekėjams 970,-

5 diena D 443 Skolos tiekėjams 970,-

K 27 Pinigai 970,-

Nespėjus atsiskaityti laikų , atsiskaitimoms nuolaidoms užregistruoti yra skirta sąskaita Nr 6092 Pirkimų nuolaidų praradimas, sumos registruojamos debete.
7 diena D 443 Skolos tiekėjams 970,-

D 6092 Pirkimų nuolaidų praradimas 1000,-

K 27 Pinigai 30,-

Sąskaita uždaroma kartu su sąnaudų sąskaitomis.

Pirkėjo debetinė pažyma (memo)

Atsiskaitymo tarp pirkėjo ir pardvėjo sumų nukrypimus grąžinant ir nukainuojant pekes reikia fiksuoti atitinkamais dokumentais – pažymomis. Todėl pirkėjas dėl tam tikrų priežasčių , aptartų pirkimo – pardavimo sutartyje, nukainodamas prekes, išrašo pirkėjo debetinę pažymą arba kitaip vadinam debetinė memo. Vienas egzemplioris turi būti išsiustas pardavėjui. Šita pažyma vadinama debetinė, nes pirkėjas, nukainodamas prekes, nukainojama sum mažina savo įsiskolinimą pardavėjui ir debetoja prekybinių skolų sąskaitą Nr 450 Skolos tiekėjams ir rangovams.

Pardavėjo kreditinė pažyma (memo)

Pardavėjas, kuris gavo iš pirkėjo debetinę pažymą , turi prengti pirkėjui vidinį buchalterijos dokumentą – pardavėjo kreditinę pažymą , kurį kartais vadinama kreditinė memo. Šia pažymą pardavėjas turi perduoti savo įmonės buchalterijai. Jos pagrindu pardavėjo apskaitininkas nukainojama suma mažina pirkėjo įsiskolinimą ir kredituoja trumpalaikio turto sąskaitą Nr 240 Pirkėjai. Todėl šitą pažymą vadinama pardavėjo kreditinė pažyma.