Pragma apskaitos programa

1. Kas platina?

Apskaitos programų paketo „PRAGMA“ autorius – UAB „Proringas“. Įmonė buvo įkurta 1995 m. Kaune. Tais pačiais metais parodoje „Info Kaunas‘95“ UAB „Proringas“ pristatė savo pirmąjį programinį produktą – apskaitos programą „PRAGMA“.Per šešerius įmonės veiklos metus „PRAGMA“ buvo nuolat tobulinama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymų pasikeitimus ir realius klientų poreikius. Išsiplėtė programos galimybės ir pritaikymo sritys. Buvo sukurta antroji, o vėliau ir trečioji programos versijos. Programa išaugo į universalų programų paketą, tinkantį įvairaus profilio įmonėms.Šiuo metu programų paketas „PRAGMA“ – daugiavartotojiška apskaitos duomenų apdorojimo priemonė, apimanti įmonės finansinę ir valdymo apskaitą.Pastaruoju metu išsiplėtė įmonės veikla programos vartotojų aptarnavimo sferoje.UAB „Proringas“ mokymo klasėje nuolat organizuojami teminiai seminarai ir seminarų ciklai, kurių metu detaliai supažindinama su „PRAGMOS“ galimybėmis, sprendžiant konkrečius apskaitos uždavinius. Seminarus veda programos autoriai ir konsultantai. Jų dalyviai aprūpinami išsamia metodine medžiaga, kuri naudinga tolimesniam savarankiškam darbui.Naujiems vartotojams labai naudingi greito apmokymo kursai, sutrumpinantys programos įsisavinimo laiką. Kursai vyksta UAB „Proringas“ mokymo klasėje arba, vartotojui pageidaujant, jo darbo vietoje. Taip pat vartotojams siūlomos įvairios konsultavimo formos: telefonu, UAB „Proringas“ patalpose arba vartotojo darbo vietoje.Daugeliui vartotojų labai patrauklios siūlomos aptarnavimo sutartys. Šių sutarčių pagrindu išplečiamos, modifikuojamos programos funkcijos, atsižvelgiant į jų poreikius.Vilniuje veikia UAB „Proringas“ padalinys. Tolimesnėse Lietuvos vietose esantys vartotojai gali kreiptis į atstovus Šiauliuose, Klaipėdoje, Panevėžyje.UAB „Proringas“ – Asociacijos INFOBALT narys.Įmonėje dirba 19 darbuotojų. Įmonės darbuotojai turi didelę patirtį kuriant automatizuotas valdymo sistemas ir kitą programinę įrangą.UAB „Proringas“ įgijo daugiau negu 1 000 įmonių, „PRAGMOS“ vartotojų, pasitikėjimą. Nuolat augantis vartotojų skaičius įmonės kolektyvą įpareigoja ir toliau tobulinti savo programinį produktą.UAB „Proringas“ siūlo:– seminarus (jų dalyviai aprūpinami išsamia metodine medžiaga, supažindinami su naujomis programos funkcijomis bei galimybėmis);

– programavimo paslaugas pagal vartotojo užsakymą;– atnaujintas programų versijas palankiomis sąlygomis. Vartotojams, sudariusiems metinę programos „PRAGMA“ atnaujinimo sutartį, UAB „Proringas“ kiekvieną ketvirtį instaliuoja naujausias įsigytų programų modulių versijas;– sudarius metinę duomenų bazės patikrinimo sutartį, UAB „Proringas“ darbuotojai atlieka vartotojo duomenų bazės patikrinimą pagal vartotojui patogų grafiką (4).UAB „Proringas“ oficialūs atstovai: Klaipėdoje UAB „Avilura“, Panevėžyje UAB „Splainas“, Šiauliuose UAB „Alefas“.„PRAGMA“ platina ir UAB „Audlita“ – profesionali ir nepriklausoma paslaugų įmonė. Bendrovė įregistruota Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto valdybos rejestro tarnyboje 1996 gruodžio 18 d, bendrovės kodas 2383823, rejestro Nr. AB 96-1504. Bendrovė turi Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos išduotą licenciją Nr. 34, išduotą 1997 m. balandžio 2 d. audito veiklai verstis. Įmonės veiklos pobūdis: įmonių finansinės veiklos ir mokesčių auditas, buhalterinės apskaitos tvarkymas, konsultacijos mokesčių, verslo veiklos ir valdymo klausimais, konsultantų paslaugos finansiniais ir teisės klausimais, buhalterinės apskaitos ir finansinės tarnybos personalo paieškos, personalo kvalifikacijos kėlimas, mokymas, buhalterinių programų platinimas. Bendrovė savo veiklą yra apdraudusi civilinės atsakomybės draudimu. Bendrovės adresas Austėjos g. 37, Vilnius, tel. 8 699 26614. Įmonė siūlo paslaugas tiek neišsirinkusiems auditorių, tiek ir besinaudojančioms kitų audito firmų paslaugomis. Įmonėje dirba septyni aukštos kvalifikacijos darbuotojai, turintieji aukštąjį išsimokslinimą, bei darbo stažą audito, buhalterinės apskaitos, finansų, ekonomikos, teisės ir kvalifikacijos kėlimo ir mokymo srityse, išlaikę auditorių bei turto ir verslo vertinimo kvalifikacinius egzaminus. Atlikdami auditus, patikrinimus, revizijas, suteikdami konsultacijas bei patarimus, prisilaiko Lietuvoje veikiančių įstatymų bei normatyvinių aktų reikalavimų, naudojasi praktinės veiklos patirtimi šiuose klausimuose. Paslaugos mokesčių srityje – tai patarimai ir konsultacijos mokesčių klausimais, įmonės ūkinės veiklos planavimas atsižvelgiant į mokesčių padarinius, finansinių ir mokestinių ataskaitų sudarymas, parinkimas veiksmų ir eigos mokesčių savalaikiam mokėjimui pasirenkant mažiausias išlaidas.
Paslaugos įmonės vadovams. Patarimai ir konsultacijos įvairiais įmonės valdymo klausimais, ypatingą dėmesį skiriant apskaitos informacinėms sistemoms. Kaip parodė atlikti tyrimai, daugelio įmonių verslo nesėkmes sąlygojo efektyvių apskaitos informacinių sistemų, padedančių vadovams efektyviai spręsti vidines problemas bei atsilaikyti prieš išorinius netikėtumus, trūkumas. Diegdami naujas ir tobulindami jau funkcijonuojančias apskaitos sistemas, įmonės darbuotojai atsižvelgia į kontrolės tikslų indentifikavimą, kurie yra esminiai užtikrinant vadovybės siekių ir politikos įgyvendinimą; apskaitos koncepcijų pritaikymą, kurios pagerina apskaitos informacinių sistemų funkcionavimą esant specifinėms sąlygoms. Peržiūros paslaugos. Atlieka finansinių ataskaitų tyrimus ir analitines procedūras. Nustato, ar finansinės ataskaitos paruoštos pagal bendruosius apskaitos principus, ar jose nėra žymių nukrypimų, klaidų. Šios paslaugos tiekiamos toms verslo įmonėms, kurioms nėra būtinas audito atlikimas. Buhalterinės apskaitos paslaugos. Atlieka specialius tyrimus ir analizes liečiančius turto (ar visos įmonės) įsigijimą ar pardavimą. Veda įmonių buhalterinę apskaitą, tvarko auditorių netikrintas finansines ataskaitas, vidinį įmonių apskaitos vedimą.Pagal įmonių pageidavimus atlieka finansinių tarnybų personalo paieškas, personalo kvalifikacijos kėlimą bei mokymą.UAB “Audlita” vadovė Jolanda Petkuvienė turi didelę praktiką, įgijusią dirbdama komunalinio ir buitinio ūkio, statybos ir finansų srityse, yra baigusi Vilniaus universitetą, be to, turinti auditoriaus sertifikatą, išduotą Teksaso (JAV).Vilniaus universiteto ir Atviros Lietuvos fondo bei auditoriaus pažymėjimą Nr.400, išduotą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.Audito paslaugas pagal audito rangos sutartis Jolanda Petkuvienė, kartu su šiam darbui pasitelktais specialistais atlieka jau nuo 1993 metų. Jos klientai: Valstybinė Kėdainių chemijos gamykla, AB „Grigiškės“, UAB „Kauno vista“ ir kt. (5).

2. Produkto aprašymas

„PRAGMA“ – tai daugiavartotojiška apskaitos duomenų apdorojimo priemonė, apimanti įmonės finansinę ir valdymo apskaitą.Darbui su programa reikia:– personalinio kompiuterio su ne lėtesniu kaip Pentium procesoriumi. Rekomenduojamas taktinis dažnis 333 MHz;

– 64 MB operatyviosios atminties (RAM), rekomenduojama 128 MB ir daugiau;– operacinės sistemos: Microsoft Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, 2003;– 300 MB laisvos vietos kietame diske;– CD-ROM įrenginio (įdiegimui);– Monitoriaus su skiriamąja geba 800×600 arba didesne.Programa sukurta Microsoft ACCESS bazėje, dirbanti Microsoft Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, 2003 aplinkoje, todėl ji pasižymi šiai terpei būdingu lankstumu.Naudojant programą, reikalingi minimalūs darbo kompiuterio įgūdžiai. „PRAGMOS“ įdiegimą lengvina patogus ir gerai suprantamas programos dizainas, išsamūs pagalbos tekstai, gerai paruošta metodinė medžiaga.„PRAGMA“ pilnai atitinka apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir normatyvinius aktus. Visi nauji įstatymų reikalavimai pilnai ir laiku atspindimi programoje.Galimybė suteikti vartotojams leidimus darbui su programos langais, didžiosios knygos sąskatomis, konkrečių sandėlių apskaita.Galimybė nustatyti programos darbo režimus pagal vartotojo darbo specifiką, įmonės tipą (UAB ar individuali), atsargų įvertinimo metodą, skolų sekimo būdą ir kt.Galimybė atrinkti duomenis peržiūrai pagal pageidaujamus kriterijus.Naujienos programoje „PRAGMA v.3.2“. Programos pakeitimai dėl LR įstatymų, VMI nutarimų, Sodros, bankų ir kt. reikalavimų pasikeitimų

Pakeisti eksportuojamų duomenų “HansaBankui” formatai (IBAN sąskaitos).

Galimybė dirbti su Vilniaus banko programos versija 4.0 (IBAN sąskaitos).

Mokėjimo dokumentų duomenų eksportas banko SNORAS programai “Internet bankas”.

Mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija FR0572 (FR0572A, FR0572B, FR0572U).

Programos galimybių išplėtimasDarbo užmokesčio modulyje:

Pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracijos FR0453 formos bei jos priedų pakeitimas

Darbo su programa “Pragma v.3.2” patogumui:

Galimybė suformuoti ir atsispausdinti griežtos apskaitos dokumentų inventorizacijos aktus pasirinktiems darbuotojams už laikotarpį NUO – IKI.

Nauji pardavimo ir vidinių važtaraščių registravimo žurnalai (VMI įsak. Nr. V-331, 2003.12.22).

Naujos ataskaitos “Suminės šachmatinės formos pagal sandėlius debetinė pusė” ir “Suminės šachmatinės formos pagal sandėlius kreditinė pusė”.

Ryšio su EKA modulyje:

Galimybė keistis informacija su UNITECHNA programa.

Galimybė dirbti su EURO 2000 EKA, naudojant Cash File arba Dialow programinę įrangą.

MikroPragma modulyje:

Galimybė pasirinkti, kokiu būdu išrenkamos parduodamos prekės pagal nutylėjimą.

Galimybė kiekvienam kvitui nurodyti pardavėją.

Galimybė suteikti nuolaidas prekėms maža kaina.

Ryšiai su kitomis programomis:

Mokėjimo dokumentų duomenų eksportas VEREINSBank bankui.

2.1 Programos pritaikymo sritys

Programa skirta apskaitai tvarkyti visų nuosavybės formų įmonėse. Daugeliui vartotojų „PRAGMA“ patraukli, nes joje realizuotos priemonės, padedančios išspręsti jiems aktualius apskaitos uždavinius. Programą siūloma naudoti:– didmeninės prekybos įmonėms;– mažmeninės prekybos įmonėms;– paslaugas teikiančioms įmonėms;– statybos ar remonto darbus atliekančioms įmonėms;– komplektavimo-surinkimo darbus atliekančioms įmonėms;– restoranams, kavinėms;– pieno supirkimo įmonėms;– mažoms ir vidutinio dydžio gamybos įmonėms;– įmonėms su kelių rūšių veikla;– autoserviso įmonėms;– autotransporto įmonėms;– transporto ekspedicinėms įmonėms;– pervežimo geležinkeliais įmonėms;– viešbučiams;– tauriųjų metalų supirkimo ir pardavimo įmonėms.

Didmeninės prekybos įmonės

Lanksti kainoraščių ir nuolaidų sistema.

Valiutinė apskaita.

Užsakymų formavimas.

Įvairiapusiška pardavimų analizė.

Pirkėjų skolų sekimas su galimybe tikrinti, ar neviršytas leistinas kreditas.

Duomenų mainai tarp filialų. Mažmeninės prekybos įmonės

Prekybos salės su įvairių tipų kasos aparatais, sujungtais su kompiuteriu, aptarnavimas.

Automatinis duomenų iš kasos aparatų, duomenų kaupiklių įvedimas ir parduotų prekių nurašymas pagal šiuos duomenis.

Pardavimų apskaita pagal inventorizacijos duomenis.

Kompiuterizuota pardavėjo darbo vieta. Paslaugas teikiančios įmonės

Sąskaitų formavimas pagal sutartis su paslaugų gavėjais.

Suteiktų paslaugų analizė. Statybos ar remonto darbus atliekančios įmonės

Statybos objekte ar remontui sunaudotų medžiagų apskaita.

Objekto balansas, pelno (nuostolio) ataskaita.

Vykdytojui perduotų medžiagų apskaita.

Atliktų darbų suvestinės pagal vykdytojus.

Paskyrų vedimas darbo užmokesčiui skaičiuoti. Komplektavimo – surinkimo darbus atliekančios įmonės

Komplekto sudėties aprašymas, sudarant technologines korteles.

Gaminio kainos apskaičiavimas pagal komponentų kainas.

Sunaudotų komponentų nurašymas gaminio pardavimo metu.

Gaminių serijinių numerių sekimas. Restoranai, kavinės

Gaminio, pusgaminio sudėties aprašymas, sudarant kelių lygių technologines korteles.

Periodinis gaminiams sunaudotų žaliavų nurašymas pagal parduotų gaminių kiekį.

Išankstinis gaminio savikainos įvertinimas paskutinėmis žaliavų pirkimo kainomis ir tikslios savikainos skaičiavimas FIFO metodu. Pieno supirkimo įmonės

Galimybė įvesti duomenis apie superkama pieną: pristatytas kiekis, riebumas, baltymai.

Galimybė atskirti pieno tiekėjus, kuriems taikomas kompensacinis PVM tarifas.

Galimybė visiems pajamavimo dokumentams įvesti apmokėjimą už pieno tyrimus.

Mokėjimo žiniaraščio už pristatytą pieną formavimas. Mažos ir vidutinio dydžio gamybos įmonės

Gaminio sudėties aprašymas, sudarant technologines korteles.

Galimybė technologinėje kortelėje žaliavų sunaudojimą aprašyti parametrų išraiška.

Tiesioginių (žaliavų ir darbų) gamybos išlaidų skaičiavimas, remiantis duomenimis technologinėse kortelėse.

Gaminiams pagaminti sunaudotų žaliavų nurašymas.

Gaminių savikainos skaičiavimas, įvertinant tiesiogines ir periodiškai apskaitomas pridėtines gamybos išlaidas.

Komponento panaudojimo gaminiuose sekimas ir galimybė komponentą pakeisti kitu.

Gamybos aktai, gaminių ir sunaudotų žaliavų suvestinės.

Užsakymų žaliavoms tiekti formavimas. Nestandartinius gaminius gaminančios įmonės

Gaminio sudėties aprašymas technologinės kortelės šablonu.

Gaminių savikainos skaičiavimas, įvertinant tiesiogines ir periodiškai apskaitomas pridėtines gamybos išlaidas.

Įmonės su kelių rūšių veikla

Galimybė ūkines operacijas priskirti konkrečiai veiklos rūšiai – projektui.

Didžioji knyga, balansas, pelno (nuostolio) ataskaitos pagal projektus. Autoserviso įmonės:

Kliento automobilių sąrašo sudarymas.

Kliento automobiliams suteiktų paslaugų sekimas.

Paslaugų kainos apskaičiavimas, įvertinant atlikimo laiko normą bei valandinį tarifą.

Galimybė kiekvienam klientui nurodyti skirtingus nuolaidos procentus suteiktoms paslaugoms bei detalėms.

Autotransporto įmonės

Informacijos pateikimas pagal vilkikus ir treilerius.

Reiso ar užsakymo pelningumo skaičiavimas. Transporto ekspedicinės įmonės

Krovinių, mašinų, važiavimo krypčių registravimas.

Reiso ir krovinio statuso formavimas, gabenimo rezultatų ir užsakymo neatitikimų fiksavimas.

Galimybė spausdinti pranešimus firmos kroviniui paimti, transporto užsakymus vežėjui, reiso ataskaitą, manifestus.

Ryšys su buhalterine apskaitos programa „Pragma” Pervežimo geležinkeliais įmonės

Siuntų pagal vagonus bei maršrutus sekimas.

Kainos už krovinio vežimą suskaičiavimas.

Ekspeditoriaus komisinio atlyginimo apskaičiavimas. Viešbučiai

Svečių registravimas iš anksto jiems rezervuotuose kambariuose ar be išankstinio rezervavimo.

Informacija apie kambarių užimtumą.

Sąskaitos spausdinimas svečiui ar svečių grupei.

Lanksčios kainų sistemos (savaitgalio kainos, kainoraščiai) sudarymo galimybė.

Ryšys su telefono stotelėmis.

Firmos ir svečio atsiskaitymų už apgyvendinimo bei papildomas paslaugas sekimas.

Svečio apgyvendinimų sekimas.

Lovadienių ir nepilnų parų apskaičiavimas.

Komisinių firmoms skaičiavimas.

Kambarių tvarkymo apskaita.

Pažymėtų sąskaitų ir apmokėjimų duomenų eksportas į programą “Pragma”.

Tauriųjų metalų supirkimo ir pardavimo įmonėms

Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių priėmimo/ perdavimo aktai ( pajamavimo dokumentuose ).

Sandėlio apyvartos žurnalai tauriesiems metalams (sandėlio apyvarta (printeris)).

Tauriųjų metalų apskaitos kortelė.

Pardavimo kainos skaičiavimas pagal tauriųjų metalų biržos kainas.

„PRAGMA v3.2“ standartinio paketo moduliai:– atsargų apskaita;– buhalterinė apskaita;– darbo užmokesčio apskaita;– ilgalaikio turto apskaita;– filialinis ryšys;– grafinis duomenų vaizdavimas ir finansinė analizė (6).

2.2 Programos įkainiai

„PRAGMA v3.2.“ (standartinis programos paketas):– pagrindinei darbo vietai 3 500 Lt– papildomai darbo vietai tinkle 800 Lt„PRAGMA v3.2.“ standartinio paketo moduliai, perkant atskirais moduliais:– atsargų apskaita 1 500 Lt– buhalterinė apskaita 1 200 Lt– darbo užmokesčio apskaita 1 300 Lt– ilgalaikio turto apskaita 900 Lt– filialinis ryšys 500 Lt– grafinis duomenų vaizdavimas ir finansinė analizė 500 LtPapildomi moduliai, neįeinantys į standartinį paketą:

– gamybos apskaitos modulis 1 000 Lt– kasos aparato duomenų apdorojimo modulis 500 Lt– kuro apskaitos modulis 500 LtPapildomi moduliai, neįeinantys į standartinį paketą pagrindinei darbo vietai:– perėjimas iš versijos v2.0 į v3.2/pirkta iki 1998 m. gruodžio 31 d. 600 Lt– perėjimas iš versijos v2.0 į v3.2/pirkta po 1999 m. sausio 1 d. 1 100 Lt– personalo apskaitos programa v1.1 1 200 Lt– viešbučio administravimo programa v1.0 3 000 LtPapildomi moduliai, neįeinantys į standartinį paketą papildomai darbo vietai:– perėjimas iš versijos v2.0 į v3.2/pirkta iki 1998 m. gruodžio 31 d. 200 Lt– perėjimas iš versijos v2.0 į v3.2/pirkta po 1999 m. sausio 1 d. 200 Lt– personalo apskaitos programa v1.1 700 Lt– viešbučio administravimo programa v1.0 800 LtPaslaugos:– programos užkrovimas vartotojo darbo vietoje ir įžanginis 3 val. apmokymas pagrindinėje darbo vietoje 100 Lt– programos užkrovimas vartotojo darbo vietoje ir įžanginis 3 val. apmokymas papildomoje darbo vietoje 60 Lt– konsultavimas vartotojo darbo vietoje 1 val. 80 Lt– konsultavimas „Aviluros“ darbo vietoje 1 val. 60 Lt– programos perinstaliavimas 60 LtPapildymai (standartinės versijos), jei paskutinį kartą programa buvo atnaujinta:– daugiau kaip prieš 4 mėn. 200 Lt + str.sulyginimas+perinst.– daugiau kaip prieš 2 mėn. 150 Lt + str.sulyginimas+perinst.– mažiau kaip prieš 2 mėn. 50 Lt + str.sulyginimas+perinst.– struktūrų sulyginimas 1 duomenų bazė 10 Lt– perinstaliavimas 1 kompiuteriui 15 Lt– papildymai pagal vartotojo užsakymą – kaina sutartinė+perinstaliavimas– transporto paslaugos už Klaipėdos m.ribų nuo 20 Lt iki 50 Lt (6).