ALŽYRO, AUSTRALIJOS, DIDŽIOSIOS BRITANIJOS, LIETUVOS IR PRANCŪZIJOS DEMOGRAFINIAI RODIKLIAI

TURINYS

ĮVADAS 3GYVENTOJŲ SKAIČIAUS KAITA 5GIMSTAMUMAS, MIRTINGUMAS IR NATŪRALUS GYVENTOJŲ PRIEAUGIS 8GYVENTOJŲ AMŽIAUS PIRAMIDĖS 11GYVENIMO LYGIO INDEKSAS 18IŠVADOS 19NAUDOTA LITERATŪRA: 20ĮVADASSavo darbe „Alžyro, Australijos, Didžiosios Britanijos, Lietuvos ir Prancūzijos demografiniai rodikliai“ analizuosime šių šalių gyventojų skaičiaus kaitą, gimstamumą, mirtingumą, natūralųjį prieaugį, 2000, 2025, 2050 m. gyventojų amžiaus piramides, gyvenimo lygio indeksą. Trumpai apibūdinsime kiekvieną valstybę.

ALŽYRAS. Per 80% Alžyro yra Sacharos dykumoje. Daugiausia eksportuoja naftą ir gamtines dujas, atrastas šioje šalyje. Tai respublika, nepriklausomybe nuo Didžiosios Britanijos atgavusi 1962 m. sostinė – Alžyras, piniginis vienetas – Alžyro dinaras, valstybinė kalba arabų, pagrindinė religija – musulmonų suitų (99%).Alžyras suskirstytas į 44 vilajas. Narystė tarptautinėse organizacijose: JT 1962 m., Arabų lyga 1945m., Afrikos vienybės organizacija 1963 m., Arabų Magribo sąjunga 1989 m., OPEC 1960 m., OAPEC 1968 m.AUSTRALIJA – didžiausias pasaulio žemynas, bet šeštoji pagal dydį valstybė. Didžioji jos dalis yra sausrų išdegintos ir retai gyvenamos žemės. Tai turtingas kraštas, turintis savitą gyvenimo būdą. Australija yra konstitucinė monarchija, valdanti Achmore‘o ir Cartier salas, Kalėdų salą, Kokosų salas, Australijos teritoriją Antarktidoje, Heardo ir McDonaldo salas. Sostinė – Kanbera. Piniginis vienetas – Australijos doleris, valstybinė kalba – anglų, o pagrindinės religijos: krikščionys (iš jų daugiausia Romos katalikų 38%) ir anglikonai (31%). Administracinis suskirstymas: 6 valstijos (Kvynslandas, Naujasis Pietų Velsas, Rytų Australija, Tasmanija, Pietų Australija, Viktorija) ir trys teritorijos (Australijos sostinės, Šiaurės ir Jervino įlankos).Narystė tarptautinėse organizacijose: APEC 1989 m., Tautų Sandraugos bei kelių regioninių gynybos organizacijų narė.DIDŽIĄJĄ BRITANIJĄ, kitaip Jungtinę Karalystę, sudaro Anglija, Velsas, Škotija ir Šiaurės Airija. Sostinė Londonas turi beveik 7 mln. gyventojų ir yra politinis bei finansinis šalies centras. Tai konstitucinė monarchija, valdanti Angiliją, Bermudą, Britanijos teritoriją Antarktidoje, Pitkerno salas, Šv. Eleną, Pietų Džordžiją ir Pietų Sandvičo salas, Britanijos teritoriją Indijos vandenyne, Tekso ir Kaikoso salas. Piniginis vienetas – svaras sterlingų, valstybinė kalba anglų, pagrindinės religijos: protestantizmas (51%) ir katalikybė (9%).

Administracinis suskirstymas: 4 istorinės geografinės šalys: Anglija, Škotija, Velsas ir Šiaurės Airija bei dvi Didžiosios Britanijos karūnos dependencijos: Meno sala ir Normandijos salos.Narystė tarptautinėse organizacijose: G-7, JTO 1945 m., Europos Taryba 1949 m., NATO 1949 m., OECD 1960 m., EFTA 1960-1972 m., ES 1973 m., Vakarų Europos Sąjunga, nuolatinė Saugumo Tarybos narė, vadovauja Sandraugai. LIETUVA. Beveik visa šalis – lygumos, daugybė ledynų suformuotų ežerų. Lietuva dažnai vadinama gintaro šalimi. Tai daugiapartinė respublika. Sostinė – Vilnius. Piniginis vienetas – litas. Valstybinė kalba lietuvių. Religinė sudėtis: daugiausia katalikai, yra evangelikų liuteronų ir reformatų. Administracinis suskirstymas: 44 regionai ir 11 miestų; nuo 1994 m. naujas administracinis suskirstymas – 10 apskričių. Narystė tarptautinėse organizacijose: JTO 1991m., Europos Taryba 1993m., ESBO, NATO 2002m., yra kandidatė į ES.PRANCŪZIJA – didžiausia iš 15 ES narių ir svarbiausia Sąjungos žemės ūkio šalis. Tai daugiapartinė respublika, nepriklausomybę atgavusi 1789 m. Valdo Korsiką, Gvianą, Gvadelupą, Martiniką, Rejunjoną, Majotą, Sen Pjerą ir Mikeloną, Basas de Indijos salas, Klipertono salą, Europos salą, Prancūzijos Polineziją, Naująją Kaledoniją, Puikiąsias salas, Tromeleno salą, Volisą ir Futūną. Sostinė – Paryžius. Prancūzijos piniginis vienetas – frankas, valstybinė kalba prancūzų, o pagrindinė religija – katalikų (90%). Administracinis suskirstymas: 22 regionai, 96 departamentai, yra regionų departamentai; išlikęs ir istorinis suskirstymas – 37 istorinės provincijos. Narystė tarptautinėse organizacijose: G-7, JTO 1945 m., Europos Taryba 1949 m., NATO 1949 m., ES 1957 m., OECD 1960 m., Vakarų …Europos Sąjunga ir ESBO, nuolatinė Saugumo tarybos narė.GYVENTOJŲ SKAIČIAUS KAITAPasaulio, kaip ir atskirų valstybių, gyventojų skaičius nėra pastovus; jis nuolat kinta. Tūkstančius metų gyventojų pasaulyje daugėjo labai lėtai. Ne taip seniai žmonija peržengė pirmojo milijardo ribą. Dabar Žemėje gyvena daugiau kaip 6 mlrd. gyventojų. Gyventojų gausėjimą laikinai sutrikdo karai, gaivalinės nelaimės, tačiau šie veiksniai nelemia gyventojų skaičiaus esminių pokyčių. Šiais laikais gyventojų skaičiaus kaitą labai veikia dabarties problemos. Nelaimingų atsitikimų ir nusikaltimų aukomis per metus pasaulyje tampa maždaug tiek žmonių, kiek gyventojų yra Lietuvoje. Dabar trumpai apžvelgsime kiekvienos mūsų nagrinėjamos valstybės gyventojų kaitą.

ALŽYRASDiagramoje (nr. 1) aiškiai matoma, kad Alžyro gyventojų skaičius palaipsniui vis didėja. 1970 m. Alžyre buvo apie 13,7 mln. gyventojų. O 1995 m. jų padaugėjo dvigubai, t.y. 28,06 mln. Paskutiniais duomenimis Alžyre gyvena 32 810 500 gyventojų. Prognozuojama, kad 20502 m. Alžyre bus 52,754 mln. gyventojų.

Diagrama Nr. 1

AUSTRALIJADiagramoje (nr. 2) pavaizduota Australijos gyventojų skaičiaus raida. 1950 m. Australijoje gyveno tik 8, 267 mln. gyventojų. Praėjus keturiasdešimt metų, jų buvo jau dvigubai daugiau. Nuo 1995 – 1999 m. gyventojų skaičius mažai kito. Išliko virš 18 mln. Naujausiais duomenimis 2003 m. Australijoje gyvena 19 731 984 gyventojai. Prognozuojama, kad 2050 m. gyventojų skaičius pasieks 24 mln.

Diagrama Nr. 2

DIDŽIOJI BRITANIJADidžiosios Britanijos gyventojų skaičius kinta palyginti nesparčiai. Tai aiškiai matoma diagramoje (nr. 3). Per penkiasdešimt metų gyventojų padaugėjo tik 9 mln., t.y. 1950 m. buvo 50,127 mln., o 2000 m. – 59,522 mln. Pagal 2003 m. duomenis Jungtinėje Karalystėje gyvena 60 094 648 gyventojai. Prognozuojama, kad iki 2040 metų, gyventojų skaičius vis dar didės, turėtų pasiekti 64,462 mln. Tačiau nuo 2050 m. jis ims mažėti.

Diagrama Nr. 3

LIETUVA Lietuvoje gyventojų skaičius kinta labai nežymiai, tai matoma diagramoje (nr. 4). Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui ir trėmimams, apie 1950 m. Lietuvoje gyveno 2,553 mln. gyventojų. 1970 m. Lietuvos gyventojų skaičius pasiekė 3 mln. Iki 1990 m. jis didėjo, t.y. tais metais Lietuvoje buvo 3,702 mln. gyventojų. O nuo 1995 m. pradėjo po truputį mažėti. Šiandien Lietuvoje gyvena 3 592 561 žmogus. Prognozuojama, kad Lietuvoje gyventojų vis mažės ir 2050 m. jų turėtų likti tik 3,214 mln.

Diagrama Nr. 4

PRANCŪZIJA Diagramoje (nr. 5) pavaizduota gyventojų skaičiaus kaita rodo, kad Prancūzijoje gyventojų daugėja. 1950 m. jų buvo 41,829 mln., 1990 m. – 56,735 mln., 1995 – 1998 m. – virš 56 mln. ir 1999 m. pasiekė 59 mln. Naujausiais duomenimis, dabar Prancūzijoje gyvena 60 180 529 žmonės. Prognozuojama, kad iki 2030 m. Prancūzijoje turėtų būti virš 63 mln. gyventojų, tačiau nuo 2040 m. jų skaičius ims mažėti ir 2050 m. Prancūzijoje gyvens 61,017 mln. žmonių.

Diagrama Nr. 5

Iš mūsų pavaizduotų diagramų matyti, kad Alžyro gyventojų skaičius sparčiausiai auga. Nuo Alžyro mažai atsilieka ir Australija. Lietuvoje gyventojų skaičius mažėja. Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos gyventojų skaičiaus kaita nežymi, tačiau šiose šalyse gyventojų po truputį daugėja.GIMSTAMUMAS, MIRTINGUMAS IR NATŪRALUS GYVENTOJŲ PRIEAUGISGimstamumas, mirtingumas ir NP yra reprodukcijos rodikliai. Jie skaičiuojami 1000 gyventojų ir ištreškiami promilėmis (‰). Įvairiuose kraštuose tiek gimimų, tiek mirimų skaičius labai skiriasi. Gimstamumą ypač veikia socialinės ir ekonominės sąlygos. Jį mažina kylanti šeimų, o kartu ir visuomenės gerovė, moterų aktyvus dalyvavimas socialinėje bei ekonominėje veikloje ir „brangstantis“ vaiko išlaikymas. Mirtingumui didelę įtaką turi šalies gyvenimo lygis, materialinės žmonių gyvenimo sąlygos. XX a. pabaigoje svarbiausios mirtingumo priežastys buvo širdies ir kraujagyslių bei virškinimo organų ligos, piktybiniai augliai, įvairios epidemijos. Nemažai žmonių žūsta nelaminguose atsitikimuose. Skirtumas tarp gimusių ir mirusių skaičiaus rodo natūralųjį gyventojų prieaugį (NP). Jis labai netolygus daugelyje pasaulio šalių. Trumpai apžvelgsime nagrinėjamų valstybių demografinius rodiklius.

ALŽYRAS 1000 gyventojų tenkaMetai gimusiųjų mirusiųjų natūralaus prieaugio1990-1995 29 7 221995-1997 29 6 231999 30 6 242000 24 5 19Lentelė Nr. 1

Gimstamumo ir mirtingumo pokyčius, kurie turi įtakos gyventojų skaičiaus kaitai, rodo demografinė kaita. Kiekviena gyventojų bendruomenė demografinės kaitos metu pereina tam tikras pakopas. 2-oji pakopa – didelio gimstamumo, sumažėjusio mirtingumo ir didelio NP pakopa. Šioje pakopoje dabar yra daugelis ekonomiškai atsiliekančių šalių, viena iš jų – Alžyras. Lentelėje Nr. 1 matome, kad Alžyro gimstamumo laipsnis gana aukštas, o tūkstančiui gyventojų tenka, palyginus, mažai mirusiųjų, todėl šios šalies NP yra aukštas. Tai rodo, kad šalyje daugėja gyventojų. Tai patvirtina ir mūsų anksčiau nagrinėta diagrama Nr. 1.

AUSTRALIJAMetai 1000 gyventojų tenka gimusiųjų mirusiųjų natūralaus prieaugio1981 15,8 7,3 8,51991 14,9 6,9 8,02000 13,0 7,0 6,02001 12,9 7,2 5,72025 11,0 9,0 2,0Lentelė Nr. 2

Trečioji pakopa – gyventojų senėjimas. Tai mirtingumo ir dar didesnio gimstamumo mažėjimo bei nedidelio NP pakopa. Šioje pakopoje yra Australija, kurios gimstamumas mažėja, mirtingumas didėja, todėl NP darosi vis mažesnis. DIDŽIOJI BRITANIJAMetai 1000 gyventojų tenka gimusiųjų mirusiųjų natūralaus prieaugio1980 13,5 11,7 1,61990 13,9 11,2 2,71992 13,6 11,0 2,62000 11,4 10,2 1,22025 10,0 10,0 0,0Lentelė Nr. 3

PRANCŪZIJAMetai 1000 gyventojų tenka gimusiųjų mirusiųjų natūralaus prieaugio1980 14,9 10,2 4,71990 13,5 9,4 4,11992 12,9 9,1 3,82000 13,2 9,1 4,12025 10,0 10,0 0,0Lentelė Nr. 4

LIETUVAMetai 1000 gyventojų tenka gimusiųjų mirusiųjų Natūralaus prieaugio1939 22,4 13,9 8,81950 23,6 12,0 11,61970 17,7 9,8 8,81985 16,5 11,1 5,41990 15,4 10,8 4,61995 11,4 12,5 -1,11997 10,6 11,5 -,092000 9,8 11,1 -1,32001 9,1 11,6 -2,52025 10,0 12,0 -2,0Lentelė Nr. 5

Ketvirtoji pakopa – tai šiuolaikinė kartų kaita. Šiai pakopai priklauso Didžioji Britanija, Lietuva ir Prancūzija. Šių valstybių apylygiai gimstamumo ir mirtingumo rodikliai bei nedidelis NP. Lietuvoje NP neigiamas – vyksta depopuliacija. Tai pavaizduota lentelėje Nr. 5, kurioje matyti, kad 2001 m. Lietuvos NP buvo -2,5. Nors Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos NP teigiamas, bet žemas. Tai matyti lentelėse Nr. 3 ir Nr. 4.GYVENTOJŲ AMŽIAUS PIRAMIDĖSGyventojų amžiaus piramidė – tai grafinis gyventojų amžiaus grupių pavaizdavimas piramidės forma. Vertikalėje, kylančioje iš horizontalės vidurio, žymimas amžius, o horizontalėje – žmonių skaičius amžiaus grupėse. Vienoje vertikalės pusėje (kairėje) žymima vyrai, o kitoje (dešinėje) – moterys. Amžiaus piramidė parodo ne tik demografinę situaciją, bet leidžia spręsti ir apie buvusius bei būsimus demografinius procesus, gyventojų demografinės struktūros kitimus. Iš tokios piramidės galima gauti svarbios informacijos apie bendrą šalies gyventojų raidą, nustatyti vyrų ir moterų santykį, vaikų skaičių, įvertinti darbingų žmonių dalį, nustatyti esamą pensininkų skaičių arba prognozuoti būsimą. Kai kurių Europos šalių piramidėse galima net įžvelgti, kada vyko I ar II pasauliniai karai, ekonomikos krizės, didelės gyventojų emigracijos. Pasaulio valstybių gyventojų sudėtis pagal amžių yra labai nevienoda. Įvairiose amžiaus grupėse vyrų ir moterų skaičius yra skirtingas. Gyventojų sudėtis pagal amžių glaudžiai siejasi su reprodukcija. Nagrinėsime Alžyro, Australijos, Didžiosios Britanijos, Lietuvos, Prancūzijos 2000, 2025 ir 2050 metų gyventojų amžiaus piramides.

ALŽYRAS

Mūsų manymu, visos pavaizduotos Alžyro gyventojų amžiaus piramidės yra varpo formos. Mažai besikeičianti apatinė piramidės dalis rodo, kad kasmet šalyje gimimų skaičius beveik nekinta. Tokia piramidės forma dažniausiai rodo, kad vyksta natūrali kartų kaita. Kadangi Alžyre yra daug darbingo amžiaus žmonių, tai lengviau sprendžiamos pagyvenusių žmonių problemos.

Piramidė Nr. 1

Piramidė Nr. 2

Piramidė Nr. 3

AUSTRALIJA

Piramidė Nr. 4

Piramidė Nr. 5

Piramidė Nr. 6

DIDŽIOJI BRITANIJA

Piramidė Nr. 7

Piramidė Nr. 8

Piramidė Nr. 9LIETUVA

Piramidė Nr. 10

Piramidė Nr. 11

Piramidė Nr. 12

PRANCŪZIJA

Piramidė Nr. 13

Piramidė Nr. 14

Piramidė Nr. 15

Šalių, kuriose gimstamumas mažėja, piramidės apačia siaura, todėl įgauna urnos formą. Būtent tokios formos yra likusių šalių – Australijos, Didžiosios Britanijos, Lietuvos ir Prancūzijos – gyventojų amžiaus piramidės. Daugėjant vyresnio amžiaus žmonių, prasideda tautos demografinis senėjimas. Tokios šalys turi papildomų bei sunkiai įveikiamų socialinių ir ekonominių problemų. Didelė pensinio amžiaus žmonių dalis verčia didinti išlaidas socialiniai sferai (senatvės pensijos, kompensacijos), sveikatos apsaugai, be to, laisvalaikiui organizuoti. Lėšų šioms sferoms turi uždirbti mažėjanti darbingų gyventojų dalis. Kadangi šios keturios mūsų nagrinėjamos valstybės yra pakankamai ekonomiškai stiprios, tai tas problemas įveikia.GYVENIMO LYGIO INDEKSASGLI – tai valstybių lyginimas pagal realią perkamąją galią, išsimokslinimą, pragyvenimo lygį, vidutinę gyvenimo trukmę. Juo atsižvelgiama į daugelio silpnos ekonomikos šalių gyventojams būdingą savęs aprūpinimą. Jis parodo visuomenės ir valstybės gyventojams sukurtas sąlygas: galimybę dirbti, kurti ir ilsėtis. Šis rodiklis nustatomas pagal gyventojų raštingumą bei mokymosi trukmę. Aukštas Australijos (GLI 5), Didžiosios Britanijos (GLI 13), Lietuvos (GLI 49) ir Prancūzijos (GLI 12) gyvenimo lygio indeksas rodo, kad valstybės yra ekonomiškai išsivysčiusios. Vidutinė gyvenimo trukmė yra ilga (pvz., Australijos vidutinė gyvenimo trukmė yra 79,7 metai), pragyvenimo lygis aukštas, išvystytas raštingumas ir didelė realioji perkamoji galia. Alžyro gyvenimo lygio indeksas yra vidutinis, t.y. 106. Tai reiškia, kad valstybė yra ekonomiškai silpna, raštingumas, išsimokslinimas ir pragyvenimo lygis žemas. Visa ta pavaizduota diagramoje Nr. 6.

Diagrama Nr.6IŠVADOS Sparčiausiai auga Alžyro gyventojų skaičius.  Lietuvoje gyventojų skaičius po truputį mažėja. Alžyras priklauso 2-ajai demografinės kaitos pakopai. Jo gyventojų gimstamumas ir NP yra aukšti.  Australija priklauso 3-jai demografinės kaitos pakopai. Jos gyventojų gimstamumas mažėja, o mirtingumas didėja. Lietuva, Didžioji Britanija ir Prancūzija priklauso 4-ajai demografinės kaitos pakopai. Lietuvoje vyksta depopuliacija. Alžyro gyventojų amžiaus piramidės yra varpo formos (vyksta natūrali kartų kaita). Australijos, Didžiosios Britanijos, Lietuvos ir Prancūzijos gyventojų amžiaus piramidės yra urnos formos. Šios šalims būdinga gyventojų senėjimo tendencija. Australijos, Didžiosios Britanijos, Lietuvos, ir Prancūzijos GLI yra aukštas. Alžyro GLI yra vidutinis.NAUDOTA LITERATŪRA:1. Enciklopedinis žinynas. Pasaulio geografija. Alma littera. Vilnius. 19992. Iliustruota faktopedija. Knyga namams ir mokyklai. Alma littera. Vilnius. 20003. Iliustruota vaikų enciklopedija. A Dorling Kindersley book. Vilnius. 19984. Lingė P. Europos ir Azijos šalys. Lietuvos rytas. Vilnius. 19965. Statistikos Departamentas. Lietuvos statistikos metraštis 2002. Vilnius. 2002 6. Šalna R. Europa. Geografijos atlasas. 8 klasei. Briedis. 7. Šalna R. Pasaulio visuomeninė geografija. Vadovėlis 10 klasei. Briedis. 19998. Vaitekūnas S. Geografija. Pasaulio socialinė geografija. Vadovėlis 10 klasei. Šviesa. Kaunas. 2001 9. Visuotinė lietuvių enciklopedija. I tomas. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Vilnius. 200110. Visuotinė lietuvių enciklopedija. II tomas. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Vilnius. 200211. www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbrank.pl12. www.census.gov/ipc/www/idbsum.html13. www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html14. www.gksoft.com/govt/en/world.html#E