Dviračiu eismas

890 0

Dviračių

101. Važiuoti keliais dviraciu leidžiama ne jaunesniems kaip 12 metu asmenims, o jeigu jie yra išklause papildoma mokymo kursa ir turi mokyklos išduota pažymejima, – ne jaunesniems kaip 10 metu. Gyvenamojoje zonoje dviraciu vairuotoju amžius neribojamas. Važiuoti keliais mopedu leidžiama ne jaunesniems kaip 15 metu asmenims.

102. Važiuojantis keliu mopedo vairuotojas privalo su savimi tureti mokymo istaigos išduota dokumenta, patvirtinanti, kad jis moka šias taisykles.

103. Dviracio ar mopedo vairuotojui leidžiama važiuoti tik tvarkinga stabdi ir garso signala turinciu dviraciu ar mopedu. Dviracio ar mopedo gale turi buuti raudonas šviesos atšvaitas, iš abieju šonu – oranžiniai šviesos atšvaitai, pritvirtinti prie ratu stipinu; važiuojant keliu tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui, priekyje turi degti baltos šviesos žibintas.

104. Važiuoti dviraciu ar mopedu leidžiama tik dviraciu takais, o kur ju nera – tam tinkamu (su asfalto arba betono danga) kelkrašciu pagal eismo krypti. Kai dviraciu tako nera, o kelkraštis netinkamas, leidžiama važiuoti viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine juosta, kuo arciau jos dešiniojo krašto, išskyrus šiu taisykliu 150 punkte numatytus atvejus. Važiuodamas kelkrašciu, dvviracio ar mopedo vairuotojas neturi trukdyti ar kelti pavojaus pestiesiems.

105. Jeigu eismas intensyvus ir reikia pasukti i kaire, apsisukti ar pervažiuoti i kita kelio puse, dviracio ar mopedo vairuotojas turi nulipti ir kirsti važiuojamaja dali vesdamas dvirati ar mopeda, nesudarydamas kliuties ki

itoms transporto priemonems.

106. Ne sankryžoje esanciame nereguliuojamame dviraciu tako ir kelio susikirtime dviracio ar mopedo vairuotojas privalo duoti kelia juo važiuojancioms kitoms transporto priemonems ir pestiesiems.

107. Važiuojamosios dalies pakraštyje pažymetu dviraciu taku, kuris nuo gretimos eismo juostos nera atskirtas veja, borteliu, atitvarais ir panašiai, dviracio ar mopedo vairuotojui leidžiama važiuoti tik ta pacia kryptimi, kuria vyksta eismas gretima juosta.

108. Dviraciu taku dviracio ar mopedo vairuotojas privalo važiuoti kuo arciau tako (jiems skirtos tako dalies) dešiniojo krašto. Jeigu pesciuju ir dviraciu eismui skirtame take ar šaligatvyje važiuojamosios dalies ženklinimo linijomis (baltu dviracio simboliu) yra paženklinta dviraciu eismui skirta tako (šaligatvio) dalis, dviracio vairuotojas privalo važiuoti tik ja ir kuo arciau jos dešiniojo krašto. Dviraciu ir mopedu vairuotojai privalo nesukelti pavojaus pestiesiems.

109. Vietose, kur eisma reeguliuoja šviesoforai, dviraciu ir mopedu vairuotojai privalo paisyti šviesoforu su dviracio simboliu, o kai ju nera – transporto šviesoforu signalu.

110. Dviraciu ir mopedu vairuotojams draudžiama:

110.1. važiuoti važiuojamaja dalimi, jeigu irengti dviraciu takai;

110.2. važiuoti automagistralemis (išskyrus nuo važiuojamosios dalies atskirtus ir ženklais pažymetus dviraciu takus);

110.3. važiuoti nelaikant bent viena ranka vairo;

110.4. vežti keleivius, jeigu nera irengtu specialiu sedejimo vietu;

110.5. vežti, vilkti ar stumti krovinius, kurie trukdo vairuoti arba kelia pavoju kitiems eismo dalyviams;

110.6. buti velkamiems kitu transporto priemoniu;

110.7. vilkti kitas transporto priemones, išskyrus tam skirtas priekabas;

110.8. važiuoti isikibus i kitas tr
ransporto priemones.

111. Keliais vadelioti, varyti gyvulius ar paukšcius, joti leidžiama ne jaunesniems kaip 12 metu asmenims.

112. Vadelioti, varyti gyvulius ar paukšcius, joti leidžiama tik dešiniuoju kelkrašciu, o jeigu jo nera – dešiniuoju važiuojamosios dalies pakrašciu, kuo arciau prie važiuojamosios dalies krašto, nesukeliant pavojaus kitiems eismo dalyviams.

113. Vadeliojamu vežimo ar rogiu priekyje turi buti balti, iš šonu – oranžiniai, gale – raudoni šviesos atšvaitai, pritvirtinti gerai matomose vietose ir pažymintys kraštinius vežimo ar rogiu gabaritus.

114. Vadeliojant, varant gyvulius ar paukšcius keliais tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui, butini žibintai, kurie turi degti kaireje vežimo, rogiu ar gyvuliu puseje: priekyje – baltos, o gale – raudonos šviesos žibintas.

115. Varomu gyvuliu banda ar paukšciu pulka reikia suskirstyti grupemis, tarp kuriu turi buti tokie atstumai, kad nekliudytu eismui. Varovu turi buti tiek, kad jie galetu valdyti gyvulius ir užtikrintu eismo sauguma.

116. Vadeliotojams, gyvuliu ar paukšciu varovams, raiteliams, kitiems asmenims draudžiama:

116.1. palikti gyvulius ar paukšcius ant kelio arba greta jo be priežiuros;

116.2. pririšti gyvulius taip, kad jie galetu išeiti i kelia;

116.3. varyti gyvulius ar paukšcius grindiniu, keliu su asfalto arba betono danga be kelio savininko sutikimo;

116.4. varyti gyvulius ar paukšcius per geležinkeli ir kelia, kur nera specialiai tam skirtu vietu;

116.5. joti važiuojamaja dalimi tamsiu paros metu;

116.6. automagistralese vadelioti, varyti gyvulius ar paukšcius, joti.

X. EISMO REGULIAVIMO SIGNALAI

117. Šviesoforu signalai turi šias reikšmes:

117.1. žalias sk

kritulio formos signalas leidžia eisma;

117.2. žalias rodykliu formos signalas tamsiame fone leidžia eisma tik rodykliu nurodytomis kryptimis. Ta pacia reikšme turi ir žalia rodykle papildomoje šviesoforo sekcijoje (rodykle, leidžianti sukti i kaire, leidžia ir apsisukti);

117.3. žalias mirksintis signalas leidžia eisma ir ispeja, kad jo laikas baigiasi ir netrukus bus ijungtas draudžiamasis signalas;

117.4. žalias signalas su pesciojo simboliu leidžia eiti pestiesiems;

117.5. žalias signalas su dviracio simboliu leidžia važiuoti dviraciais ir mopedais;

117.6. žalias signalas su juodo konturo rodykle (rodyklemis) leidžia važiuoti jame pažymetos rodykles (rodykliu) kryptimis ir ispeja, kad šviesoforas turi papildoma sekcija (sekcijas);

117.7. geltonas signalas draudžia eisma ir ispeja, kad šviesoforo signalai pasikeis; jeigu signale yra juodo konturo rodykles, jos informuoja, kuriomis kryptimis bus leidžiama važiuoti isijungus žaliam signalui;

117.8. kartu ijungti geltonas ir raudonas signalai draudžia eisma ir ispeja, kad bus ijungtas žalias signalas;

117.9. geltonas mirksintis signalas leidžia eisma ir ispeja, kad sankryža arba pesciuju pereja nereguliuojama;

117.10. baltas mirksintis signalas, naudojamas geležinkelio pervažose, leidžia eisma isitikinus, kad prie pervažos nearteja begine transporto priemone;

117.11. raudonas s

. . .

Reguliuotojo signalai:

Join the Conversation

×
×