klimatas ir žmonės

Referatas apie klimatus ir Žmones

Kas yra klimatas?
Mes žinome, kokie permainigi orai mūsų vidutinių platumų zonoje. Net dvi labai panašios dienos skiriasi viena nuo kitos skirtinga temperatūra, vėjo kryptimi, debesų kiekiu arba kitais meteorologiniais dydžiais bei reiškiniais. Kaip dažnai mes stebime, kad darganą keičia giedra, o šilumą – staigus atšalimas. Šią kaitą mes pastebime ne tik diena iš dienos, bet ir lygindami atskirus metų laikus. Nežiūrint į didelę orų kaitą, vis dėlto pastebime tam tikrus dėsningumus, būdingus tam regionui. Šiuos pastovius dėsningumus, būdingus ta am tikrai vietovei, vadiname klimatu. Klimatas (klima gr.k.) – Saulės spindulių polinkis žemės paviršiaus atžvilgiu. Jo sąvoka yra daug sudėtingesnė negu orų. Orus mes galime betarpiškai matyti, jausti, galime iš karto juos apibūdinti žodžiais arba meteorologinių stebėjimų duomenimis. Orai keičiasi kas dieną, kai kada keletą kartų per dieną, keičiasi metų laikai, tuo tarpu klimatas išlieka santykinai pastovus ilgą laiką (šimtmečiais ir tūkstantmečiais) visame Žemės rutulyje ir tam tikroje teritorijoje.

Kas lemia klimatą

Klimatą liame

Geografine paltuma Nuo sausumos ir jūrų išsidėstymų Vyraujančių vėjų krypties

Sausumos pa aviršius
Nuo kalnagūbrių krypties
Nuo vietovės aukščio virš jūros lygio

Šie nuolat pasikartojantys reiškiniai vadinami klimatu .Jis gali būti karštas ,šiltas,šaltas,vėsus ir kartu – sausas arba drėgnas .

Geografinė platuma-Jau žinome ,kad tolstant nuo pusiaujo mažėja gaunamos šilumos kiekis .Todėl skirtingų vietų žemės paviršius ,o

o nuo jo ir oras įšyla nevienodai .

Nuo sausumos ir jurų išsidėstymų-vandenynas sušyla lėtai ir sukaupta šilumą atiduoda pamažu. Priešingai , sausuma įkasta bei šilumą išspinduliuoja greitai .

Vyraujančių vėjų kryptys –oryne susidaro srovės ,kurių judėjimas juntame kaip vėją .Vėjai perneša orą iš vienų platumų į kitas, iš žemynų į vandenynus bei iš vandenynų į žemynus.Jie atneša šiltas ir šaltas ,sausas arba drėgnas oro mases .
Sausumos paviršius-jei savo kelyje jūrinės oro masės sutinka kalvotą ar kalnuotą paviršių ,jos greičiausiai sausėja ir į žemyno gilumą atslenka labiau pakitusios . Lygus paviršius suteikia galimybę jūrinėms oro masėms netrukdomoms įsiskverbti giliai į žemyną ir nulemti didelių teritorijų klimatą .

Nuo kalnagūbrių krypties- perėję aukščiausius žemės kalnus , oras pasidaro sausesnis ,tad šiauriniuose šlaituose iškrinta mažiau kritulių.

Nuo vietovės aukščio virš jūros lygio-kylant aukštyn temperatūra ma ažėje ,oro sriautai vėsta ir iškrinta krituliai .Tačiau krituliai kiekis didėja tik debesų aukščio .Virš debesų kritulių kiekis vėl pradeda mažėti .

Klimato juostos

Pagrindinės klimato juostos nuo pusiaujo:pusiaujo juosta ,subekvatorinė juosta,atogrąžų juosta,subtropinė juosta, vidutinė juosta,
subarktinė ir sulbantarktinė juostos, arktinė ir antarktinė juostos.

Pusiaujo klimato juosta-ties pusiauju šilta visus metus. Ten iškrinta daug kritulių. Šių vietovių klimatas labai šiltas ir lietingas.

Atogrąžų klimato juostos-ties atogrąžomis karšta ,o kritulių iškrinta retai .tai karštas ir sausas klimatas.

Vidinių platumų klimato juostos-Vidutinėse platumose metų laikai kinta dė

ėl ryškių temperatūros pokyčių .Čia šiltos vasaros ir šaltos žiemos,ryškūs pavasaris ir ruduo.

Arktinė ir antarktinė klimato juostos-Jos supa ašigalius. Prie ašigalių šalta visus metus , mažai kritulių .Šiose vietose šaltas ir sausas klimatas .

Pareinamos klimato juostos- Dvi subekvatorinės, dvi subtropinės, subarktinės ir sulbantarktinės .

Žmonės ir klimatas

Žmonės gyvena įvairiose mūsų planetos vietose.

Mes gyvename vidutinio klimato srityje . Šis klimatas palankus žmonėms

gyventi. Vidutinio klimato karštose sukurtas stiprus žemės ūkis bei pramonė.
Ryški metu laiku kaita lemia ir gyvenimo būdą.Drabužių įvairovė žinoma visiems .
Kaitra ,vėjas,lietus ,speigas,pavasario ir rudens vėsa-kiekvienu atveju rengtis reikia vis kitaip . Ties pusiauju , kur visa laika šilta, žmonėms nereikia rūpintis apranga kaip mums ir kitiems.

Senovėje ir dabartyje žmonės keliaudami iš vietos į vietą jie rankiojo ką radę valgomo , medžiojo žvėris ,žvejojo , augino maistiniu augalus.Savanų gyventojai augina stumbrus , raguočius ,avis ,ožkas , karves, keliauja ieškodami vandens ir maisto

Dykumų gyventojai turi saugotis kaitrų saulės spindulių , nes nėra galimybės pasislėpti medžių pavėsyje.

Klimatas ir gyvūnija

Gyvūnai ir augalai prisitaiko prie gyvenamosios vietos .vieni gyvūnai naktį miega kiti medžioja .Kai kurie gyvūnai kartais tik išlipa ant žemės .

LOKIAI

Baltasis lokys ir rudasis lokys – didžiausi sausumos plėšrieji žinduoliai. Yra septynios lokių rūšys ir dar panda, kuri neseniai pripažinta artima lokių giminaite. Dauguma lokių paplitę Šiaurės pusrutulyje, tačiau keletas rūšių, ka

aip antai ilgalūpis lokys ir malajinis lokys, gyvena ir pietuose. Vėsesnio klimato kraštuose gyvenantys lokiai žiemą praleidžia miegodami irštvoje, o šiltesnio klimato kraštų lokiai būna aktyvūs ištisus metus. Dėl gyvenamųjų vietų naikinimo ir medžioklės lokių skaičius visame pasaulyje labai sumažėjo. Dabar jie gyvena daugiausia atokiose srityse.

Leave a Comment