socialinis darbas su grupe

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS

SOCIALINĖS EDUKACIJOS FAKULTETAS

SOCIALINIO DARBO IR SOCIOLOGIJOS KATEDRA

SOCIALINIS DARBAS SU GRUPE

SAVARANKIŠKAS DARBAS

Situacijos aprašymas ir sociograma

Vilnius

2017

GRUPĖS APRAŠYMAS

Teistų asmenų reintegracijos ir paramos grupė yra remiama ir vykdoma Lietuvos Carito. Grupė susikūrė siekiant padėti teistiems asmenims reintegruotis į visuomenę, tapti savarankiškais pilnaverčiais piliečiais.

Grupės tikslas teikti kompleksinę socialinę ir sielovadinę pagalbą asmenims, kurie padarė nusikalstamas veikas, siekiant, kad jie pripažinę padarytas klaidas galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę ir gyventi pilanavertišką gyvenimą.

Grupė renkasi vieną kartą per savaitę Caritas patalpose. Susirinkimas trunka dvi akademines valandas {1 valandą ir 30 minučių}, su 15 minučių pertrauka. Griežtai nustatyto susirinkimo formato nėra, pasisakoma pagal pageidavimą, vedama diskusiją, aptariami potyriai. Kaip ir pradedant, taip ir baigiant susirinkimą dalyvių yra klausiama su kokiomis nuotaikomis, įspūdžiais yra ateinama ir išeinama iš susirinkimų. Grupės dalyviai yra susikūrę tam tikras taisykles, kaip nesmerkimo, kalbėjimo po vieną, punktualumo bei „kvailos“ nuomonės nebuvimo, kurios jiems leidžia palaikyti bendrą tvarką.

Susirinkimus veda socialinė darbuotoja. Šioje grupėje darbuotoja yra B tipo {pagal H. Maier}11, t. y. Darbuotoja yra glaudžiai susijusi su grupe. Darbuotoja pažįsta visus grupės narius, dažnai juos konsultuoja individualiai, grupės nariai noriai kreipiasi į ją pagalbos ar paramos krizės atveju.

Grupę sudaro penki nariai:

Arūnas: 7 kartus teistas už plėšikavimą. Pusę jaunystės praleidęs įkalinimo įstaigose, nori susitvarkyti gyvenimą, turėti pastovų darbą.

Julius: 2 kartus teistas už narkotinių medžiagų platinimą, buvo priklausomas nuo narkotikų. Bijo grįžti prie senų įpročių. Šiuo metu yra susiradęs darbą.

Rita: grupės naujokė. Teista už aferizmą. Mano, kad legaliai uždirbti pakankamai pinigų yra neįmanoma, tačiau sėsti į kalėjimą antrą kartą nenorėtų.

Liana: teista už lengvą kūno sužalojimą buitinio konflikto metu. Šiuo metu yra įsiskolinusi nukentėjusiajam, nori susirasti darbą, kad gražintų skolas.

Povilas: teistas už sunkų kūno sužalojimą, kalėjime praleido 8 metus. Turi lengvą protinę negalią.

Visus grupės narius sieja tai, kad visi yra teisti už tam tikrus nusikaltimus, nori bei bando keisti savo gyvenimus. Tai yra jų bendrumas. Susirinkimai yra lankomi laisvu noru, tai nėra kokia nors lygtinio paleidimo sąlyga, o tik noras pasidalinti savo patirtimi bei nesėkmėmis su kitais panašaus likimo žmonėmis.

Grupės narių sociograma

Daugumos santykiai yra pozityvūs. Galima išskirti Povilą, kuris kol kas nepalaiko stiprių ryšių su niekuo. Arūną ir Julių sieja itin stiprus ryšys, Juliumi pasitiki ir moterys, todėl jį galime laikyti grupės lyderiu.

Literatūros sąrašas

http://caritas.lt {žiūrėta 2017-02-17}

Johnson L. C. Socialinio darbo praktika. Bendras požiūris. VU Specialiosios psichologijos laboratorija. Vilnius., 2001

1 Johnson L. C. Socialinio darbo praktika. Bendras požiūris. VU Specialiosios psichologijos laboratorija. Vilnius., 2001