socialinis darbas su grupe

1498 0

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS

SOCIALINĖS EDUKACIJOS FAKULTETAS

SOCIALINIO DARBO IR SOCIOLOGIJOS KATEDRA

SOCIALINIS DARBAS SU GRUPE

SAVARANKIŠKAS DARBAS

Situacijos aprašymas ir sociograma

Vilnius

GRUPĖS APRAŠYMAS

Teistų asmenų reintegracijos ir paramos grupė yra remiama ir vykdoma Lietuvos Carito. Grupė susikūrė siekiant padėti teistiems asmenims reintegruotis į visuomenę, tapti savarankiškais pilnaverčiais piliečiais.

Grupės tikslas teikti kompleksinę socialinę ir sielovadinę pagalbą asmenims, kurie padarė nusikalstamas veikas, siekiant, kad jie pripažinę padarytas klaidas galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę ir gyventi pilanavertišką gyvenimą.

Grupė renkasi vieną kartą per savaitę Caritas patalpose. Susirinkimas trunka dvi akademines valandas {1 valandą ir 30 mminučių}, su 15 minučių pertrauka. Griežtai nustatyto susirinkimo formato nėra, pasisakoma pagal pageidavimą, vedama diskusiją, aptariami potyriai. Kaip ir pradedant, taip ir baigiant susirinkimą dalyvių yra klausiama su kokiomis nuotaikomis, įspūdžiais yra ateinama ir išeinama iš susirinkimų. Grupės dalyviai yra susikūrę tam tikras taisykles, kaip nesmerkimo, kalbėjimo po vieną, punktualumo bei „kvailos“ nuomonės nebuvimo, kurios jiems leidžia palaikyti bendrą tvarką.

Susirinkimus veda socialinė darbuotoja. Šioje grupėje darbuotoja yra B tipo {pagal H. Maier}11, t. y. Darbuotoja yra glaudžiai susijusi su grupe. Darbuotoja pažįįsta visus grupės narius, dažnai juos konsultuoja individualiai, grupės nariai noriai kreipiasi į ją pagalbos ar paramos krizės atveju.

Grupę sudaro penki nariai:

Arūnas: 7 kartus teistas už plėšikavimą. Pusę jaunystės praleidęs įkalinimo įstaigose, nori susitvarkyti gyvenimą, turėti pastovų darbą.

Julius: 2 kartus teistas už narkotinių medž

žiagų platinimą, buvo priklausomas nuo narkotikų. Bijo grįžti prie senų įpročių. Šiuo metu yra susiradęs darbą.

Rita: grupės naujokė. Teista už aferizmą. Mano, kad legaliai uždirbti pakankamai pinigų yra neįmanoma, tačiau sėsti į kalėjimą antrą kar. . .

Join the Conversation

×
×