Asmens apsauginės priemonės

Asmens apsauginės priemonės

Asmeninės apsauginės priemonės (AAP) skirtos pavienių žmonių apsaugai nuo nuodingų cheminių, radioaktyviųjų medžiagų ir biloginio (bakterinio ) aerozolio neigiamo poveikio. Pagal paskirtį AAP skirstomi į kvėpavimo organų ir odos apsaugines priemones , o pagal apsaugos pobūdį – į filtruojamąsias ir izoliuojamąsias. Didžiuma AAP gaminama
Pramoniniu būdu, bet naudojamos ir paprasčiausios arba parankinės dulkėkautės, vatos ir marlės raiščiai ir darbe bei buityje vilkimi drabužiai. Be to, AAP yra skirtingos civiliams gyventojams, vaikams, kariams ir pramonės, žemės ūkio darbuotojams.

Pagrindinės filtruojamųjų dujokaukių apsauginės savybės yra šios:
1. Apsaugos tr rukmė arba resursas (tai laikas minutėmis nuo NM dujų arba garų patekimo į sugeriantį sluoksnį iki atsiradimo už šio sluoksnio prasiskverbusių NM koncentracijos).
2. Dinamikos aktyvumas – dujų arba garų masė (gramais), kurią sorbavo sugeriantis sluoksnis per visą apsauginio veikimo laiką.
3. Laidumo koeficientas – susidaro iš antveidžio siurbimo koeficiento, rodančio antveidžio nesandarumą (kiekis prococentais) ir aerozolio skvarbos koeficiento, charekterizuojančio aerozolio, patenkančio pro dujokaukės filtrą (kiekis procentais).
Paprastai dėžutės apsaugos trukmės pabaiga nustatoma keliais būdais:
 Pagak dėžutės masės pokytį;
 Fiksuojant dėžutės naudojimo trukmę;
 Iš kvapo (organoleptiškai).
Atminkite! Visais atvejais, pajutus pašalinį kvapą po o antveidžiu būtina skubiai išeiti iš užterštos vietos ir pakeisti dujokaukės dėžutę.

Filtruojamosios dujokaukės be papildomų priemonių neapsaugos nuo anglies monoksuido (smalkių), amoniamo ir kai kurių kitų kenksmingų medžiagų. Jas galima naudoti, kai kenksmingos medžiagos kiekis ore yra ne didesnis kaip 0,

,5% (amoniako ne didesnis kaip 1%, anglies monoksido ne didesnis kaip 2%) ir kai deguonies kiekis ore yra mažesnis kaip 17-18%, be to, turi būti žinoma, kokia pavojinga medžiaga yra atmosferoje. Visais kitais atvejais būtina naudoti izoliuojamąsias dujokaukes (izoliuojamuosius kvėpavimo aparatus).
5.1. Kvėpavimo organų filtruojamosiso asmeninės apsauginės priemonės

Dujaukaukės ir respiratoriai susideda iš dviejų pagrindinių dalių: antveidžio ir oro valymo filtro.

Filtruojamoji dujokaukė veikia taip: įkvėptas oras patenka į filtruojamąją sugeriamąją dėžutę pro aerozolinį filtrą ir išvaloma kenksmingos labai smulkios dulkės, dūmai, nuodingųjų medžiagų rūkas (aerozolis), vėliau praeina pro pirmąjį sorbento (aktyvioji medžiaga anglis) sluoksnį, jame sugeriama kenksmingos dujos ir garai ir pagaliau – pro antrąjį sorbento sluoksnį (aktyvioji medžio anglis, įmirkyta cheminiais tirpalis). Taip chemosorbaciniu būdu iš oro išvalomi dujų ir garų likučiai (16 pav.).

a

b

c
16 pav. a)dulkių filtrai; b) dujų fi iltrai; c) mišrieji filtrai
Prieš pasirenkant filtrą, reikia atsižvelkti į šiuos veiksnius;
 Deguonies kiekis ore turi būti ne mažesnis kaip 17%;
 Būtina žinoti, kokių toksiškų medžiagų aplinkoje bus dirbama, bei medžiagų koncentraciją.

Filtrai PRO 2 000 yra 2 klasės filtrai – normalūs filtrai, maks. Dujų koncentracija 5 000 cm3/m3. Minimalus darbo laikas (testuotas pagal EN 141).

17 pav. Mišrieji filtrai: 1 – korpusas; 2 – aerozolinis filtras; 3 – aktyvusis medžio anglies filtars; 4 – filtro dėžutės jungimo sriegis

16 lentelė. Filtruojančiųjų dėžučių minimalus darbo laikas
Filtro tipas Spalvos Dujos Darbo laikas
(min.)
A Ruda tetrachklormetanas 48
B Pilka Chloras
Sieros vandenilis
Ciano rūgštis 24
66
34
E Geltona Sieros dioksidas 23
K Žalia Amoniakas 72

Naudojant dujokaukes, filtras ir sugėriklis (sorbentas) po truputį prisipildo kenksmingų medžiagų ir tampa ne

eveiksmingais. Todėl filtruojanti sugeriamoji sistema yra atskiroje dėžutėje, kad prireikus galima būtų ją greitao ir lengvai pakeisti.

Esant pavojui dėžutės tinkamumo trukmė priklauso nuo kenksmingų medžiagų kiekio ore, oro temperatūros ir santykinės drėgmės, nuo žmogaus plaičių ir fizinės būsenos bei fizinio krūvio.

Filtruojamosios suderiamosios dėžutės tinkamumo trukmės pabaiga nustatoma keliais būdais:
1. Pagal dėžutės masės pokytį;
2. Fiksuojant dėžutės naudojimo trukmę;
3. Iš kvapo, pvz.: kenksmingos medžiagos SO2, NH3, organiniai tirpikliai, kai filtras tampa neveiksmingas, po antveidžiu jaučiamas šių medžiagų specifinis kvapas.
Tada būtina skubiai išeiti iš užterštos vietos ir pakeisti dujokaukes filtruojamąją sugeriamąją dėžutę. Keičiant filtrus reikia žinoti, kad filtravimo dėžutės, pagamintos firmos Kemira Safety, tinka ir Rusijoje pagamintos dujokaukės GP- 5, GP-7M, ir atvirkščiai. Tas pats ir su respiratorių filtrais. Keičiamos dėžutės gali skirtis tik pagal spalvą ir ženklinimą. Pvz.: rusų pagamintos amoniako (HN3) pilkos spalvos filtravimo dėžutės žymima “KD”, Kemira Safety firmos žalios spalvos žymiam GF – 22K2.

Daugiausiai naudojamų ir saugomų valstybiniame rezerve dujokaukių sudaro civilinės dujokės GP – 5(GP – 5M) ir GP – 7 (GP – 7M, GP – 7MV) bei kovinė dujokaukė PBF ir kitos.

Civilinių dujokaukių sudėtis: antveidis – prie kurios tiesiogiai jungiama mažų matmenų dėžutė. GP- 5M antveidyje yra pasikalbėjimo įtaisas su plona tampria plokštele (membrana), todėl galima nenusiėmus dujokaukės antveidžio duoti nurodymus, kalbėtis telefonu, bendrauti (išsaugo 80% balso tembro).

Dujokaukės GP-5(GP-5M) (18, 19 pav.) tr
rūkumai:ilgiau būnant su dujokauke, dėl antveidžio spaudimo įskausta galva. Po antveidžiu kaupiasi iškvėptos CO2 (iki 2 – 2,5 %); iškvėpimo vožtuvo sandara netobula, todėl yra nemaža tikimybė pro jį įkvėpti užteršto oro.

18 pav. Dujokaukė GP – : 1 – filtruojamoji dėžutė; 2 – antveidis

19 pav. Patobulinta dujokaukė GP – 5 M: 1 – filtruojamoji dėžutė; 2 – jungiamoji kvėpavimo žarna; 3 – antveidis; 4 – pasikalbėjimo membrana

Pastaruoju metu šios dujokaukės keičiamos į dujokaukes DP – 7 (20 pav.), kurios tokių trūkumų neturi. Dujokaukės GP – 7M (21 pav.) antveidyje įtaisytas specialus įtaisas. Joje yra gertuvės kamštis, todėl galima užterštoje vietoje iš gertuvės gerti vandenį per žarnelę nenuimant antveidžio.

20pav. Filtruojamoji dujokaukė GP – 7: 1 – sugeriamoji filtravimo dėžutė; 2 – antveidis; 3 – diržai; 4 – pasikalbėjimo membrana

21 pav. Filtruojamoji dujokaukė GP – 7 MV: 1 – sugeriamoji filtravimo dėžutė; 2 – antveidis; 3 – diržai; 4 – gertuvės; 5 – gėrimo žarnelė; 6 – pasikalbėjimo membrana.

Neįprastos formos dujokaukė PBF (22 pav.) turi du elipsės formos filtruojamuosius elementus. Elementas sudarytas iš dviejų paketų, atskirtų akyta pertvara. Kiekvienas paketas susideda iš filtruojamosios sugeriamosios ir filtruojamosios medžiagos, dulkes sulaiko tampono ir drėgmei atsparaus audinio. Elemento apačioje yra anga su atvamzdžiu, ant kurio, įstačius elementą į antveidį, uždedamas įkvėpimo vožtuvas taip, kad ant jo esančios užtvaros ertmės būtų nukreiptos žemyn.

22 pav. Dujokaukės PBF sudėtis: 1-šalminė kaukė;2-įkvėpimo vožtuvo mazgas; 3-krepšelis;4-vandens nepraleidžiantis maišelis; 5-filtruojamasis sugeriamasis elementas; 6-dėžutė su plona, tampria plokšte (membrana); 7- dėžutė su nerasojančiomis plėvelėmis

Dujokaukės PBF privalumai: ją patogu naudoti, po antveidžiu su puskauke nesikaupia iškvėptas oras, mažiau rasoja akinių st

tiklai, o jų dydis ir išdėstymas leidžia dirbti optiniais prietaisais nenusiėmus dujokaukės, be to, dėl plonesnės antveidžio gumos ties ausimis ir pasikalbėjimo įtaisu galima kalbėti telefonu ir bendrauti tarpusavyje jos nenusiimant.
Šios dujokaukės apsaugo tik nuo nuodingų, cheminiam ginklui naudojamų medžiagų, todėl, norint apsisaugoti ir nuo kitų kenksmingų cheminių medžiagų, reikia turėti papildomų dėžučių.
Dujokaukė veiksminga tik tada, kai atitinka galvos dydį. Dujokaukės GP-56 (GP-7V) kaukei teisingai parinkti būtina išmatuoti vertikalią galvos apimtį, t.y. uždarą kreivę, esančią per viršugalvį, skruostus ir apatinę smakro dalį. Pagal 17, 18 lentelėse nurodytus duomenis parenkamas reikalingas kaukės dydis.
Dujokaukės GP-7 kaukės dydžiui parinkti būtina išmatuoti centimetrine juosta vertikalią ir horizontalią (uždara linija, einančia per kaklą, smilkinius, pakaušį) galvos apimtį. Turint dviejų matavimų rezultatų sumą ir 2 lentelės duomenis, parenkamas kaukės dydis ir antveidžio saitų ilgis.
Dujokaukės PBF antveidžio dydis irgi nustatomas pagal matavimo rezultatus (19,20 lentelės)

17 lentelė. Dujokaukės GP-5 (GP-5m) parinkimas

Dujokaukė ir antveidis GP-5
(SM-62) GP-
5M (ŠM-62Mu) Antveidžio dydis ir atitinkama vertikali galvos apimtis (cm)

0 1 2 3 4

Iki 63 Iki 63 63,5-65,5 63,5-65,5 66-68 66-68 68,5-70,5 68,5 ir daugiau 71 ir daugiau

18 lentelė. Dujokaukės GP-7 (GP-TV) parinkimas

Galvos matavimo rezultatų suma (galvos vertikalios ir horizontalios apimties), mm Antveidžio dydis Antveidžio juostelių fiksatoriaus numeris

kaktos juostelės smilkinių juostelės skruostų juostelės
Iki 118,5 1 4 8 8
119-121 1 3 7 8
121,5-123,5 2 3 7 8
124-126 2 3 6 7
126,5 – 128,5 3 6 7
129-131 3 3 5 6
131,5 ir daugiau 3 3 4 5

19 lentelė. Dujokaukės PBF parinkimas
Vertikali galvos apimtis, mm Reikalingas antveidžio dydis
Iki 655 0
660 – 675 1
680 – 695 2
700 – 715 3
720 ir daugiau 4

20 lentelė.Dujokaukių PBF 2 dydžio antveidžio parinkimas
Veido aukštis B3,mm Reikalingas puskaukės dydis
116 – 126 Vidutinis (S)
Daugiau kaip 126 Didelis (B)

Labai patopatogios ir patikimos dujokaukės yra pagamintos Vokietijoje, Belgijoje, JAV ir kitose šalyse.Naujas 2000m. pavyzdžio Kemyra Safety firmos (antveidžio) kaukė Sari CH0121 apsaugo žmogaus kvėpavimo organus bei veidą nuo kenksmingų medžiagų poveikio, nes jos komplekte yra 17 įvairios paskirties filtrų.Kaukę lengva užsidėti ir nusiimti, nieko iš anksto matuoti nereikia, nes dydis reguliuojamas elastiniu diržu su lengvai atsipalaiduojančiomis sagtelėmis.Kalbos membrana leidžia patogiai kalbėti 23pav.

23pav.kaukė Sari

Kaukė Sari yra patogi ir patikimai saugo žmogaus kvėpavimo organus bei veidą nuo kenksmingų medžiagų poveikio.Kaukė Sari pagaminta iš trijų medžiagų: natūralios gumos, silikoninės gumos ir chloropreninės gumos.Minkšta, nedirginanti medžiaga išlaiko puikias savybes įvairiose temperatūrose (nuo -60o iki +120oC).Vaizdo neiškreipiantis panoraminis stiklas atitinka naujus Europos reikalavimus (EN), matymo laukas 77%.Lengvos filtruojamos dėžutės svoris – 320g, o kaukės – apie 600g.Dėžutės spalvotos, ženklinamos pagal paskirtį.Filtrai PRO 2000 yra 2 klasės, apsaugos kvėpavimo takus esant didžiausiai nuodingųjų dujų koncentracijai 5000cm3/m3.Filtruojamos dėžutės resursas priklauso nuo dujų koncentracijos ir oro užterštumo.Pvz.: minimalus darbo laikas “K” tipo filtro žalios spalvos, nuo amoniako poveikio – 72 minutės, “B” tipo pilkos spalvos, nuo ciano rūgšties – 34 minutės.Filtrų saugojimo laikas 4 – 5 metai.Sąrašas keičiamų filtrų pagal paskirtį ir ženklinimą įteikiamas perkant Sari kaukę.

24pav.Apsauginė kaukė esant gaisrui

Apsauginės kaukės (24, 25pav.)Kemira Safety gamina aukštos technologijos apsaugines kaukes kvėpavimo organų apsaugai nuo gaisro metu išsiskiriančių dujų ir kaukės nuo pavojingiausių cheminių dujų, garų koncentracijos , avarijos metu (21 – 25 lentelėse).Medžiagos, iš kurių pagamintos kaukės, yra visiškai atsparios šarmams, organinėms medžiagoms ir rūgštims.
Kauke gali naudotis vyresni nei 12 metų asmenys.Platus stiklas leidžia vartotojui matyti panoraminį vaizdą.Kaukė gaisro atvejui testuota 850oC esant temperatūrai.

21 lentelė.Techniniai duomenys
Apsaugos veiksniai Apsauginės kaukės esant gaisrui EN 403
reikalavimai
Kvėpavimo zona >1000 50
Matymo laukas >100 5
CO2 turinys 0.83% <2%

22 lentelė.Filtro savybės
Dujos Kemira Safety CO filtras EN 403
reikalavimai
Anglies monoksidas >30 min. 15 min.
Ciano rūgštis >2h 15 min.
Vandenilio chloridas >2h 15 min.
Akroleinas >43 min. 15 min.

25 pav.Apsauginė kaukė cheminės avarijos atvejui
23 lentelė. Testuotas pagal EN 141
Filtro laidumas P3 P2
Vandenilio sulfidas > 2 h –

24 lentelė.techniniai duomenys kaukei nuo cheminių medžiagų
Apsaugos veiksniai Kemira Safety filtras DIN 58647 – 7
reikalavimai
Kvėpavimo zona >1000 50
Matymo laukas >100 Jokių reikalavimų

Mišrusis filtras ABEK P 15 apsaugo nuo organinės kilmės garų ir dujų, neorganinės kilmės garų ir dujų (chloro, vandenilio sulfide, ciano rūgšties), rūgštinių dujų ir garų (sieros dioksido), amoniako ir organinių amonio junginių, radioaktyvių ir ypač toksiškų dalelių, bakterijų ir virusų.Filtras ABEK P 15 (atitinka DIN 58647 – 7 reikalavimus).

25 lentelė.Apsauga nuo cheminių medžiagų.
Dujos Kemira Safety filtras Reikalavimai
Butanas > 50 min. > 15 min.(0.25 vol%)
Chloras > 50 min. > 15
Vandenilio sulfidas > 180 min. > 15 min.
Ciano rūgštis > 80 min. > 15 min.
Sieros dioksidas > 24 min. > 15 min.
Amoniaks > 80 min. > 15 min.
Vandenilio sulfides > 46 min. > 15 min.(1.0 vol%)
Filtro laidumas P3 P2 (pagal EN 143)

5.2. Kvėpavimo organų asmeninės apsauginės izoliuojamosios priemonės

Izoliuojamosios priemonės geresnės už filtruojamąsias tuo, kad jas galima naudoti nepaisant aplinkos užterštumo bei esant deguonies nepritekliui(18%).

Kvėpavimo organų izoliuojamosioms priemonėms priskiriami:
 Automatiniai kvėpavimo aparatai (dujokaukės), aprūpinantys kvėpavimo organus reikiamu oro mišiniu iš suspausto or oar deguopnies balionų arba išskiriantys deguonį iš jo turinčių cheminių produktų;
 Kvėpavimo aparatai (dujokaukės), kuriais švarus oras į kvėpavimo organus tiekiamas žarnomis iš vėdintuvų.

Izoliuojamieji aparatai (dujokaukės) IP -4M ir IP -4 naudojami sausumoje. IP – 5 ir IP – 46M – ir vandenyje.

Izoliuojamosios dujokaukės žmogaus organizmą visiškai izoliuoja nuo aplinkos. Jas turi specialios cibilinės saugos formuotės – cechuose, kuriuose yra didesnė nuodingųjų ir stipriai veikiančių nuodingųjų medžiagų koncentracija, gaisrininkai. Izoliuojamieji kvėpavimo aparatai IP – 4 ir IP – 4M skirti kvėpavimo organams, veido odai ir akims apsaugoti nuo ore esančių kenksmingų priemaišų nepaisant jų kilmės ir kiekio ore, taip pat dirbti ir kvėpuoti netinkamomis sąlygomis (kai deguonies koncentracija mažesnė kaip 18%), nuo – 40oC iki + 40oC temperatūroje.

Aparato sudėtis (26 pav.): antveidis su jungiamąja žarna, regeneravimo dėžutė (patronas) su paleidimo įtaisu, 4,5 l kvėpavimo maišas su išleidimo vožtuvu, korpusas, nerasojančios plėvės, apšiltinimo manžetas, krepšelis.

26 pav. Kvėpavimo aparatas IP-4M: 1 – antveidis, 2 – regeneravimo dėžutė, 3 – kvėpavimo maišas, 4 – išleidimo vožtuvas, 5 – paleidimo įtaisas (briketas), 6 – pakeitimo rankenėlė.
Pasukus sraigą, paleidimo įtaisas pradeda veikti ir aprūpina deguonimi pirmąsias darbo su dujokauke 1 – 1,5 minutes, kol regeneravimo dėžutė pradeda išskirti pakankamą deguonies kiekį. Iš viso ji išskiria 10 l deguonies. Šilimos ir drėgmės, išsiskiriančios skylant paleidimo įtaiso užpildui ir kvėpuojant, veikiama regeneravimo dėžutė pradeda skirti pakankamą kvėpuoti deguonies kiekį, taip pat sugerti iš iškvepiamo oro mišinio anglies dioksigo ir drėgmę. Darbo metu regenearvimo dėžutė ir po ja einantis oro mišinys išyla. Dėžutės paviršius išyla ne daugiau kaip iki 190 oC.

Dujokaukė veikia švytuoklės judėjimo principu: iškvepiant dujų mišinys pro jungiamąją žarną ir regeneravimo dėžutę patenka į kvėpavimo maišą, įkvepiant jis iš kvėpavimo maišo pakartotinai praeina regeneravimo dėžutę, kurioje papildomai apsivalo nuo anglies dioksido, ir per jungiamąją žarną vėl grįžta į kvėpavimo organus.

Kvėpavimo aparatas Saturn – S7 – 89. Kvėpavimo aparatas Saturn – S7 – 89 (27 pav.) yra atviros kvėpavimo grandinės įrenginys apsaugoti žmonių viršutinius kvėpavimo takus nuo deguonies trūkumo bei didelės kenksmingų dujų koncentracijos. Su šiais aparatais galima dirbti mažose patalpose (talpose, kanaluose, duobėse, šuliniuose ir pan). Dirbant su šiais aparatais, galima atlikti sudėtingus remonto bei gelbėjimo darbus.
26 lentelė. Techniniai duomenys
1. Didžiausias darbinis slėgis 20 MPa;
2.Baliono talpa 7 l;
3.Oro tūris 1400l;
4. Didžiausias praretinto oro slėgis 250 Pa;
5. Mažiausias perduodamas kiekis, esant 10 MPa slėgiui 450 l/min;
6. Garsinės signalizacijos įsijungimas Dvigubas esant 4 ir 5 M Pa;
7. Didžiausias svoris 15,5 kg;
8. Kaukės jungtis Rd 40 xy
9. Matmenys: aukštis * plotis * ilgis 140 * 280 * 720 mm;
10. Mažiausia darbo trukmė, esant 30 l/min. oro sunaudojimui 46 min.
11. Aplinkos temperatūra (oC) -30o iki +60o

27 pav. Kvėpavimo aparatas SATURN – S7 – 89

5.3. Paprastos kvėpavimo organų apsauginės priemonės

Respiratoriai. Neturint dujokaukės arba jai sugedus, kvėpavimo organus nuo radioaktyviųjų dulkių, bakterijų ir dūmų galima apsaugoti respiratoriumi. Tačiau būtina žinoti ir visą laiką atsiminti, kad respiratorius neapsaugo nuo nuodingųjų medžiagš. Respiratorius taip pat neapsaugo ir akių, todėl reikia užsidėti akinius. Jeigu, dėvėdami respiratorių, suprakaitavote, reikia jį nuimti, nušluostyti ir po 1-2 minučių vėl užsidėti.

Pramonė gamina įvairių respiratorių: pramonėje naudojamus ŠV-1, RU-60M (28 pav), RP-6-67 ir kt. Civilinės saugos sistemoje dažniausiai naudojamas respiratorius R-2 (29 pav.). Respiratoriai gaminami trijų dydžių. Dydis pasirenkamas taip pat, kaip ir dujokaukių GP-4u, GP-7.

28 pav. R-2 respiratorius:1- filtruojamoji puskaikė; 2- nosies spaustukas; 3- apygalvis (laikiklis); 4- įkvėpimo vožtuvas; 5 – iškvėpimo vožtuvas.

29 pav. RU – 60 respiratorius M: 1- respiratorius (guminė puskaukė PR-7); 2 – keičiamosios filtruojamosios sugeriamosios dėžutės; 3 – iškvėpimo vožtuvas; 4 – apygalvis (laikiklis)
30 lentelė. RU – 60 respiratorių žymėjimas ir paskirtis
Respiratoriaus sąliginis žymėjimas Žymėjimas pagal GOST 12.4.034-78 Filtruojamosios dėžutės žymėjimas Nuodingosios medžiagos, nuo kurių apsaugo respiratorius
RU-60M
A FGP-310 A Organinių mediagų garai, dulkės, dūmai, rūkas (išskyrus labia nuodingas, pvz., tetraetilį šviną Pb(C2H5)4)
RU-60M
V FGP-310 V Rūgščiosios dujos ir gara, dulkės, rūkas (išskyrus labia nuodingas HCN, AsH3 tipo medžiagas)
RU-60M
G FGP-310
G G
C Gyvsidabrio garau (kai C<0,01 g/m3), dulkės, dūmai, rūkas
RU-60M
KD FGP-310
KD KD Amoniakas ir sieros vandenilis, dulkės, dūmai, rūkas

Respiratoriai (30 pav.):
 FM-0/15-I – higieninis respiratorius. Apsaugo nuo netoksiškų stambių dalelių;
 FS-17/P1 – apsaugo nuo netoksiškų kietųjų dalelių. Pagamintas iš aukštos kokybės polopropileno pluošto, garantuojančio ilgalaikę apsaugą. Apsaugos klasė FFP1;
 FS-21/P2S – apsaugo nuo vidutiniškai toksiškų kietųjų dalelių. Pgamintas iš aukštos kokybės polipropileno pluošto, užtikrina iolgalaikę apsaugą. Respiratorius yra su vožtuvu, lengvinančiu kvėpavimą. Apsaugos klasė: FFP2;
 FS-65V.P2SL –apsaugo nuo vidutiniškai toksiškų kietųjų ir skystųjų dalelių. Respiratorius yra su vožtuvu, lengvinančiu kvėpavimą. Apsaugos klasė:FFP2SL;
 FS-68V/P3S – apsugo nuo ypač toksiškų dalelių, bakterijų ir virusų. Respiratorius yra su vožtuvu, lengvinančiu kvėpavimą. Apsaugos klasė:FFP3S.

30pav. Respiratoriai: FM -0/15 – I; FS – 17/P1; FS – 21/P2S; FS – 65V/P2SL; FS – 68V/P3S

Kvėpavimo organų apsaugai patogu naudoti puskaukę Silner – 12. Silner – 12 – tai kvėpavimo organų apsaugos priemonė, kurią galima naudoti įvairiems tikslams. Silner – 12 galima naudoti arba su dulkių filtrais, arba su dujų filtrais. Taip pat galima naudoti abu filtrus kartu. Filtrai visada pasirenkami atsižvelgiant į darbo sąlygas; jų yra aštuoni komplektai.

31 lentelė. Techninisi duomenys:

1) Svoris su filtrais 280 – 344g;

2) Temperatūros skalė nuo – 30oC iki 50oC;

3) Saugojimo laikas 4 – 5 metai.

Gaubtas, naudojamas kartu su puskauke Silner 12, apsaugo akis ir veidą nuo dulkių, garų, aerozolių ir turi platų matymo lauką (31 pav.)

31 pav. A) Silner – 12 Sil (silikoninė guma)

32 PAV. Filtrai puskaukei Silner Nr. Ir Sil

Filtrai puskaukei Silner Nr. Ir Sil (32 pav.) atitinka EN 141 ir 143 reikalavimus, turi CE ženklą. Dujų filtrų saugojimo laikas – 5 metai, dulkių filtrų saugojimo laikas – 10 metų.

Žymėjimas:

P – apsauga nuo dulkių, kietųjų ir skystųjų dalelių, virusų, bakterijų;

A – apsauga nuo organinių medžiagų dujų ir garų;

B – apsaug nuo neorganinių medžiagų dujų ir garų;

E – apsauga nuo rūgštinių dujų ir garų;

K – apsauga nuo amoniako bei organinių amoniako junginių.

Kitos kbėpavimo organų apsauginės priemonės. Kbėpavimo organus nuo dulkių, radioaktyviųjų dulkių, bakterijų apsaugo ir audeklo kaukės, vatos ir marlės raiščiai. Šias priemones pasidaro patys gyventojai, bet jos neapsaugo nuo nuodingųjų medžiagų.

Dulkių kaukė PTM-1 (33 pav) susideda iš dviejų pagrindiniųdalių: korpuso ir laikančiojo gaubto. Dulkių kaukės korpuse yra angos akims; į jas įdedama skaidrios medžiagos plokštelės. Dulkių kaukę prie galvos glaudžiai prispaudžia guma, įverta į laikančiojo gabto viršutinę siūlę, raiščiai prisiūtiprie laikančiojo gaubto apatinės siūlės ir skersinė timpa prisiūta prie viršutinių kaukės kampų. Glaudžiai prigludusi prie glvos kaukė visiškai nepraleidžia užteršto oro. Dulkių kaukę dezaktyvavus galima naudoti pakartotinai.

33 pav. Dulkių kaukė PTM – 1; 1 – kaukės korpusas; 2 – akiniai; 3 – laikomasis gaubtas (laikiklis)

Vatinis marlės raištis (34 pav.) daromas taip. Imamas 100 cm. ilgio ir 50 cm. pločio marlės gabalas; gabalo viduryje 30*20 cm plote paklojamas lygus maždaug 2 cm storio vatos sluoksnis. Neapdėti vata kraštai per visą ilgį iš abiejų pusių užlenkiami (užklojami) ant vatos; marlės galai (apie 30-35 cm) iš abiejų galų perkerpami per vidurį, kad pasidarytų po porą raiščių iš kiekvieno galo; raiščiai peltakiuojami (apsiuvami).

34 pav. a – dulkių kaukės PTM-1 užsidėjimas; b – vatinis marlės raištis ir jo darymas

Jeigu yra pakankamai marlės, bet nėra vatos, raištį galima pasidaryti vien iš marlės; vietoj vatos viduryje įklojami 5-6 marlės sluoksniai.

Vatinis marlės raištis (ar vien marlės raištis) pridedamas prie veido taip, kad apatinis jo kraštas uždengtų smakro apačią, viršutinis siektų akių įdubas, o burna ir nosis būtų gerai uždengtos. Apatiniai raiščio galai sumezgami ant viršugalvio, viršutiniai – ant pakaušio. Tarp veido ir raiščio susidarę laisvesni tarpai užkamšomi.

Ryšint tokį raištį, nuo dulkių reikia užsidėti bet kokius akinius. Juos galima pasidaryti ir pačiam: ant stiklo atraižėlės ar skaidrios plokštelės pakraščių reikia priklijuoti 20*20 mm skersmens porolono juosteles, galuose pritvirtinti raištelius.

Apsauginis raištis naudoti tinka vieną kartą, o paskui sunaikinimas (sudeginimas).

5.4. Odos asmeninės apsuginės priemonės

Odos apsauginės priemonėmis žmogaus oda saugoma nuo radioktyviųjų medžiagų ir mikrobų, taip pat nuo nuodingųjų medžiagų garų.

Pagal apsaugos pobūdį jos skirstomos į:
 Izoliuojamąsias (apsiaustai, kostiumai), kurių medžiaga dengta specialiomis dujoms ir garams nelaidžiomis plėvelėmis;
 Filtruojamąsias: tai kostiumai ir kombinezonai iš įprastų medžiagų, impregnuotų specialias chemikalais, neutralizuojančias kenksmingąsias chemines medžiagas (35 pav.)
Izoliuojamojo apsauginio rinkinio OZK paskirtis – drabužių, avalynės ir įvairių reikmenų apsauga nuo užteršimo kenksmingomis cheminėmis medžiagomis, biologinėmis ir baktericidinėmis priemonėmis.

Rinkinyje yra: apsauginis apsiaustas OP – 1, apsauginės kojinės ir pirštinės, sveria 3 kg. Rinkinys nėra pakankamai uždaras, todėl paprastai naudojamas kartu su ompregnuotu kostiumu. Apsauginis apsiaustas OP – 1 gaminamas iš gumuoto audinio, jis yra su rankovėmis, gobtuvu ir būna 5 dydžių. Kojinės gaminamos iš gumos audinio ar gumos; pado pagrindas dažniausiai guminisc(gali būti brezentinis). Kojinės maunamos ant avalinės ir pritvirtinamos prie kojų dirželiais ir prie juosmens diržo – dirželiais ar raiščiais. Kojinės yra 3 dydžių. Kojinių pora sveria 0,8-1,2 kg. Apsauginės pirštinės būna guminės, su glaudintuvais iš impregnuoto audinio, dviejų rūšių: žieminėe dvipirštės ir vasarinės penkiapirštės. Visos pirštinės vienodo dydžio, pora sveria apie 305 gramus.

35pav. a – apsiaustas PO – 1: 1 – užpakalinės velkės, 2 – šoninės velkės, 3 – velkių laikikliai, 4 – įtvarščiai, 5 – spyglių laikikliai, 6, 7, 10 – spygliai, 8 – juostelės, 9 – rankovės velkės; b – apsauginės pirštinės; c – apsauginės kojinės

Karinis apsauginis rinkinys, atsižvelgiant į užduoties pobūdį, gali būti naudojamas kaip berankovis apsiaustas, apsivelkamas kaip apsiaustas 9rankos maunamos į rankoves), o apsaugai nuo kenksmingų medžiagų jis dėvimas dažniausiai kaip kombinezonas (36 pav)

Lengvas apsauginis kostiumas L – 1 dėvimas ilgai būnant užterštoje vietovėje radiacinės, cheminės ir biologinės žvalgybos metu, taip pat atliekant degazaciją, dezaktyvaciją ir dezinfekciją.

Darbo su izoliuojamu kostiumu trukmė priklauso nuo aplinkos temperatūros: kai temperatūra – 30 oC ir daugiau, darbo trukmė – 20 – 60 min,. 20 – 24 oC – nuo 45 iki 150 min., o jeigu temperatūra žemesnė kaip 15 oC – ilgiau kaip 180 min.

36 pav. Kostiumas L – 1: a – sriukė; 1 ž palaidinė su gobtuvu, 2 – apykaklė; b – kelnės:3,4 – velkės; 5 – kelnės su kojinėmis, 6 – petnešos; c – pošalmis: d – pirštinės

37 pav. Apsauginis kombinezonas ir kostiumas: 1 – pošalmis, 2 – guminės pirštinės, 3 – guminiai batai, 4 – kombinezonas. 5 – gobtuvas

Dirbdamas apsiniaukusiu arba vėjuotu oru, paunksnėje, treniruotas, fiziškai sveikas žmogus su izoliuojančiąją apsaugine priemone be pertraukos gali išbųūti 1,5 karto ilgiau.

Kostiumas L – 1 gaminamas 3 dydžių,. Tai palaidinė su gobtuvu, kelnės su kojinėmis, dvipirštės pirštinės ir pošalminis svoris – 3 kg.
Apsauginis kombinezonas ir kostiumas (37 pav.)gaminami iš gumuoto audinio. Kombinezonas yra vientysas, susiųūtas iš sriukės, kelnių ir gobtuvo. Kostiumas nuo kombinezono skiriasi tuo, kad striukė su gobtuvu ir kelnės yra dvi atskyros dalys. Šis komplektas dėvimas dirbant su radioaktyviosiomis, nuodingosiomis medžiagomis ir smarkiai užkrėstoje aplinkoje. Juos taip pat tinka dėvėti vykdant žvalgybą.
5.4.1. Odos filtruojamosios asmeninės apsauginės priemonės

Filtruojamasis apsauginių drabužių rinkinys ZFO-58 susideda iš medvilninio kombinezono, įmirkyto specialiomis cheminėmis medžiagomis, sugeriančiomis nuodingųjų medžiagų garus arba neutralizuojančiomis juos, vyriškų apatinių baltinių ( marškinių ir kelnių), medvilninio pošalmio ir dviejų porų autkojų (viena pora įmirkyta kaip ir kombinezonas).

Apatiniai baltiniai, pošalmis ir neįmirkyta autkojų pora saugo, kad kombinezonas nepratrintų odos ir kad jos nedirgintų cheminės medžiagos, kuriomis įmirkyti viršutiniai apsauginiai drabužiai. Rinkinys siuvans 3 dydžių.

Be to, apsaugai nuo kensmingų medžiagų gali būti panaudotos ir papraščiausios odos apsauginės priemonės: striukės ir kelnės, kombinezonai, chalatai su gobtuvais, pasiūti daugiausia iš brezento, nedegaus ar gumuoto audinio, storos gelumbės (38 pav). Jie ne tik saugo odą nuo radioaktyviųjų medžiagų ir biologiniomužkrato, bet ir kurį laiką gali nepraleisti nuodingųjų medžiagų. Pvz., brezentas sulaiko nuodingųjų medžiagų lašelis žieą 1 val., vasarą – iki 30 min.

Iš kasdien dėvimų drabužių adai apsaugoti tinkamiausi yra berankoviai apsiaustai, lietpalčiai iš gumuotų audinių arba dirbtinės odos. Žieminiai drabužiai turi būti pasiūti iš storos gelumbės, vatiniai drabužiai taip pat tinka odai apsaugoti nuo kenksmingų medžiagų. Kojas gerai apsaugo guminiai gamybinės ar buitinės paskirties batai, guminiai batai ir kaliošai. Rankas nuo nuodingųjų medžiagų saugo guminės arba odinės pirštinės, o vilnonės, trikotažinės ir medvilninės pirštinės – nuo radioaktyviųjų medžiagų ir biologinės taršos.

38 pav. Paprasčiausios odos apsauginės priemonės: 1 – striukė su kelnėmis; 2 – brezentinis arba medvilninis kombinezonas; 3 – paltas; 4,5 – pirštinės; 6 – batai; 7 – kaliošai; 8 – guminiai batai

Leave a Comment