Smurtas

  TURINYS ĮVADAS…………………………………………………………………………………… 1. SMURTO SAMPRATA………………………………………………………………… 1.1 Smurto sąvokos apibrėžimas…………………………………………. 2. PAGRINDINĖS PAAUGLIŲ SMURTO RŪŠYS…………………………………. 2.1 Fizinis smurtas…………………………………….. 2.2 Seksualinis smurtas……………………………………….. 2.3 Psichologinis smurtas………………………………………….. 3. SMURTO VEIKSNIAI BEI JO PASIREIŠKIMO PRIEŽASTYS ………………………… 3.1 Pyktis………………………………………………………………. 3.2 Paauglių poreikių konfliktai…………………………………………… 3.3 Agresija……………………………………………………………………………… 4. SMURTO PREVENCIJOS GALIMYBĖS………………………………. 5. KIEKYBINIS TYRIMAS……………………………………………. IŠVADOS……………………………………………………………. LITERATŪROS SĄRAŠAS……………………………….. SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA…………………………………………… SANTRAUKA UŽSIENIO … Peržiūrėti…