IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ KŪRIMAS (SOCIALINIO UGDYMO(-SI) SRITIS)

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS

UGDYMO MOKSLŲ FAKULTETAS

VAIKYSTĖS STUDIJŲ KATEDRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ KŪRIMAS (SOCIALINIO UGDYMO(-SI) SRITIS)

 

3 vaikų stebėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilnius, 2015

 

 

 

 

Savivoka ir savigarba Situacijų veikla: Žingsniai: Rekomendacijos iš programos;
Sibilė (6 metai, labai gabi) Kalbama apie įvairias emocijas. Auklėtoja klausia mergaitės ar galėtų ji papasakoti apie save. Sibilė nieko nelaukus pradeda pasakoti. „Aš esu Sibilė, man patinka rausva spalva, esu is Lietuvos, mano šeima irgi. Mano plaukai juodi ir aš esu greičiausia grupėje“

Sibilė visuomet stebi grupės draugus ir jeigu jos nekviečia žaisti, ji ieško būdų kaip kitus sudominti arba tiesiog žaidžia viena. Sibilė žaidė su Tomų, bet jie susipyko, taigi ji pradėjo dėlioti iš įvairių figurėlių gėlytes. Kelios mergaitės susidomėjo ir jai pasiūlė žaist kartu. „ Galiu su jumis žaisti? Tai sujungiam savo žaidimus ir dar galėtume pakviesti Ugnę, nes jai patiktu“

6 žingsnis

 

Save apibūdina, nusakydamas elgesio ir savybes, priklausymą šeimai, grupei, gali pasakyti savo tautybę.

 

6 žingsnis

 

Save ir savo gebėjimus vertina teigiamai. Stebi ir atpažįsta kitų palankumo ir nepalankumo jam ženklus (pasakytus žodžius, kvietimą žaisti kartu ir kt.).

 

 

Mūsų parengtą programą pradėti vykdyti nuo 6 žingsnio.
Tomas (6 m. Vidutiniškai gabus);

 

Žaidžiama žaidimas kas buvau, kas esu ir kuom būsiu kaip užaugsiu. „ Aš tai buvau mažas leliukas vaikystei, dabar esu Tomas, o vėliau norėčiau būti siuvėjas“ tada auklėtoja paklausi o vaikystei kas buvai mergaitė ar berniukas, ir kai būsi siuvėjas kas būsi berniukas ar mergaitė. Tomas nusijuokia „ Aišku, kad buvau berniukas ir būsiu berniukas“

 

 

5 žingsnis.

Supranta, kad jis buvo, yra ir visada bus tas pats asmuo: atpažįsta save kūdikystės nuotraukose, apibūdina savo išvaizdą, teisingai pasako, kad suaugęs bus vyras (moteris), tėvelis (mamytė).

Mūsų parengtą programą pradėti vykdyti nuo 5 žingsnio.
Jokūbas (6m mažiau gabus) Piešimo veikla ir Jokūbas ir vėl žiūri į dangų, auklėtoja jį ragina, kad jis greičiau pieštų. Tuomet Jokūbas pasako „ Aš nežinau ar gerai piešiu, ateik pažiūrėti ir pasakyk ar gerai“ ir tada, kai jis pradėjo piešti, klausinėjo ir nešė savo darbą kas 5minutes.

 

5 žingsnis

Savęs vertinimas nepastovus, priklauso nuo tuo metu išsakyto

suaugusiojo vertinimo, siekia kitų dėmesio, palankių vertinimų.

Mūsų parengtą programą pradėti vykdyti nuo 5 žingsnio.

 

 

Emocijų suvokimas ir raiška Situacijų pavyzdžiai Žingsniai: Rekomendacijos iš programos:
Sibilė ( labai gabi) Sibilė žaidė kartu su Viktorija ir Ugne, tuo metu kol jo žaidė, Viktorija įspyrė Sibilei, ši kaip mat susinervavo ir pradėjo verkti, kitos draugės pradėjo guosti Sibilę, tad ši nutarė pradėti erzinti Viktorija kadangi, ji pamatė, kad mergaitė susinervavus ir sėdi viena. Sibilė pradėjo garsiai juoktis. Kikenti, ypač raiškiai rodyti Viktorijai, kaip jai smagu be jos.

 

 

 

6 žingsnis

Beveik neklysdamas iš veido mimikos, balso, kūno pozos nustato, kaip jaučiasi kitas, pastebi nuskriaustą, nusiminusį ir dažniausiai geranoriškai stengiasi jam padėti.

 

Mūsų parengtą programą pradėti vykdyti nuo 6 žingsnio.

 

Tomas Tomas žaidė kartu su Sibilę, ir tuomet jie susipyko. Tomas iškarto susinervavo ir nuėjo prie savo stalo. Auklėtojai paklausus kas atsitiko, jis pasakė. „ Ir vėl Sibilė nestatė tos tvoros, kodėl ji niekad nenori statyt tvoros, mane tai nervina“

 

 

5 žingsnis:

Pradeda kalbėtis apie jausmus su kitais – pasako ar paklausia, kodėl pyksta, kodėl verkia.

Mūsų parengtą programą pradėti vykdyti nuo 5 žingsnio;

 

 

Jokūbas Jokūbas labai linksmas, todėl jis nutaria kovoti prieš nematomus priešus. Jis stengiasi įtraukti kuo daugiau berniukų į veiklą, tuomet auklėtoja juos sustabdo, jam pasidaro liūdną, todėl jis nutaria nieko nebeveikti. Pamatęs, kad Dominykas laimingas piešia savo šeima, jis prieina ir paklausia: „Dominykai, o kodėl tu toks laimingas, juk neleido žaisti“ . Dominykas atsako „ O ko man liūdėti?“ 4 žingsnis

Pradeda suprasti, kad jo ir kitų emocijos gali skirtis (jam linksma, o kitam tuo pat metu liūdna).

 

Mūsų parengtą programą pradėti vykdyti nuo 4 žingsnio.

 

Savireguliacija ir savikontrolė Situacijų veikla: Žingsniai: Rekomendacijos iš programos;
Sibilė Vaikams bežaidžiant įvairius žaidimus, pradedama lakstyti ir triukšmauti, tuo metu Sibilė piešia piešinį ir jai yra neleidžiama susikaupti, taigi ši nutarė priminti vaikams kokios yra grupės taisyklės. „Jokūbai, žinai, kad grupėje lakstyti negalima, tai reikia daryti sporto salėje“ 5žingsnis Retkarčiais primenamas laikosi grupėje numatytos tvarkos, susitarimų ir taisyklių. Pats primena kitiems tinkamo elgesio taisykles ir bando jų laikytis be suaugusiųjų priežiūros Mūsų parengtą programą pradėti vykdyti nuo 5 žingsnio.
Tomas Berniukas susistumdo su Aurimu, tada stipriai susinervuoja. Auklėtoja berniukus pasodina prie atskirų stalų, kad šie nusiramintu. Tuomet juos kalbina, paklausia kas nutiko.

„Aurimas pirmas pradėjo, kodėl ir mane prie stalo sodinat, aš nebedraugausiu su Aurimu“ Tuomet auklėtoja pasakoja kaip reikia žaisti gražiai, kad viskas bus gerai. Tada Tomas nusiramina ir eina susitaikyti su Aurimu.

4 žingsnis

Nusiramina kalbėdamas apie tai, kas jį įskaudino, ir girdėdamas suaugusiojo komentarus

Mūsų parengtą programą pradėti vykdyti nuo 4 žingsnio.
Jokūbas Kūno kultūros metu Jokūbui labai įdomu, jis laksto, sportuoja. Bet tarp žaidimu yra pertraukėlė kuri jam labai nepatinka, jis pradeda erzinti kitus vaikus, stumdytis. Auklėtoja jį sudrausmina, bet jis neklauso, tuomet auklėtojos prašymu, visi vaikai primena taisykles ir pradeda nusiraminti. Netgi pats Jokūbas pradeda sakyti grupės taisykles ir kartu su vaikais skanduoja jas. Jam tai leidžia nusiraminti ir prisiminti ko nereikėtų daryti. 4 žingsnis

Nuolat primenant ir sekdamas suaugusiojo bei kitų vaikų pavyzdžiu laikosi grupėje numatytos tvarkos, susitarimų ir taisyklių. Žaisdamas stengiasi laikytis žaidimo taisyklių. Paklaustas ramioje situacijoje pasako savo ar kito netinkamo elgesio galimas pasekmes.

Mūsų parengtą programą pradėti vykdyti nuo 4 žingsnio.

 

 

Santykiai su suaugusiais; Situacijų veikla: Žingsniai: Rekomendacijos iš programos;
Sibilė Sibilė nuolatos būna aplink auklėtoja, nuolatos tariasi, prašo žaisti įvairius žaidimus, bando sudaryti „sanderius“. „Jeigu aš atliksiu pratybas, kai eisim į lauka, galėsim pažaisti voverėlė junko?“ Jeigu auklėtoja kažkur skuba ar ant kažko pyksta Sibilė visada paklausia, ar viskas gerai? Ir apkabina. 7 žingsnis

Patys pasiūlo suaugusiesiems įdomią bendrą veiklą, išsako savo nuomonę, siekia susitarimų, prašo pagalbos.

Domisi suaugusiojo jausmais ir savijauta, užjaučia, pagaili, siūlo savo pagalbą.

 

 

Mūsų parengtą programą pradėti vykdyti nuo 6 žingsnio.
Tomas Į darželį atvyko studentės iš Kazakstano, kai jos ateina į grupę, Tomui pasidaro labai įdomu ir jis prieina prie auklėtojos ir bando klausyti ką jie kalba. Auklėtoja Tomui pasiūlo padeklamuoti savo kalėdinį eilėraštį. Berniukas sutinka ir be jokio jaudulio atsistoja prieš penkias studentes ir padeklamuoja savo eilėraštį. 5 žingsnis

Drąsiai bendrauja su mažiau pažįstamais ar nepažįstamais žmonėmis grupėje, salėje ar įstaigos kieme.

Mūsų parengtą programą pradėti vykdyti nuo 5 žingsnio.
Jokūbas Berniukas dažniausiai žaidžia vienas arba dviese, nes kitaip nuolatos pykstasi. Berniukas nuolatos nori suaugusiojo pritarimo ir pagyrimo, bet retai priima jo pagalba ir dažnai užsispiria. Auklėtojai paprašius pradėti piešti Jokūbas pareiškia, kad neturintis šiandiena akinių, todėl jis negali nieko dirbti, todėl jam auklėtoja turi leisti žaisti.

Kai atvyko studentės iš Kazakstano, jis priėjo prie lango ir žiūrėjo, ką jos daros, o vėliau tiesiog nuėjo žaisti.

3 žingsnis Drąsiai veikia, rizikuoja, išbando ką nors nauja, kai šalia yra juo besirūpinantis suaugusysis. Mėgdžioja, tačiau žaidime savaip pertvarko juo besirūpinančių suaugusiųjų veiksmus, žodžius, intonacijas. Nori veikti savarankiškai ir tikisi suaugusiojo palaikymo, pagyrimo. Ne visada priima suaugusiojo pagalbą, kartais užsispiria.

Ramiai stebi nepažįstamus žmones, kai auklėtojas yra šalia jo arba matomas netoliese.

Mūsų parengtą programą pradėti vykdyti nuo 3 žingsnio.

 

Santykiai su bendraamžiais Situacijų veikla: Žingsniai: Rekomendacijos iš programos;
Sibilė Sibilė dažniausiai žaidžia su visais grupės draugais, bet jeigu su kažkuo susipyksta arba neturi su kuom žaisti, visuomet turi partnerį su kuriuo gali pradėti žaidimą ir jį testį toliau. Vaikai žaidė sugedusį telefoną, tuomet žaidimas iširo ir Sibilė liko viena, kadangi ji žaisti nenorėjo viena, priėjo prie Tomo ir paklausė. „Tomai, ką darai, einam pastatysim namą tavo barbei“ ingsnis

Turi draugą arba kelis nuolatinius žaidimų partnerius. Palaiko ilgalaikę draugystę mažiausiai su vienu vaiku.

Rodo iniciatyvą bendrauti ir bendradarbiauti su kitais vaikais, palaikyti su jais gerus santykius, domisi skirtumais tarp vaikų ir juos toleruoja.

 

Programą pradėti vykdyti nuo 6 žingsnio;

 

Tomas Tomas atsinešė į grupę savo lėlių rinkinį, tada jis priėjo prie mergaičių, išsitraukė kelias lėles padėjo šalia jų ir pradėjo žaisti, mergaitės paimė lėles ir kartu su juo žaidė. 5 žingsnis

Sėkmingai įsitraukia į vaikų grupę ir nuolat kartu žaidžia.

Geranoriškai veikia kartu su kitais, siūlydamas savo sumanymą ar priimdamas kitų sumanymą, fantazuodamas. Tikslingai atsineša žaislą iš namų bendram žaidimui su žaidimo draugu. Paprašius kitam vaikui, duoda pažaisti savo žaislu arba žaidžia juo paeiliui.

Programą pradėti vykdyti nuo 5 žingsnio;
Jokūbas Nuolatos žaidžia su keliais vaikais, bet su jais pykstasi ir susitaiko. Dažnai nori pasijungti į kitų berniukų veiklą, jeigu ten statomos pilis, vyksta karas ar tiesiog žaidžiama stalo žaidimai. Jokūbas prieina prie Andriaus ir prašosi būti priimamas žaisti stalo žaidimą. „Andriau galiu ir aš žaisti?“ Andrius neleido, nes kadangi šis nuolatos sukčiauja ir gadina žaidimą „ Kodėl? Aš gražiai žaisiu, juk nesulaužysiu nieko, prašauuu“ 4 žingsnis

Kartu su bendraamžiais žaidžia bendrus žaidimus (kviečia žaisti, priima, prašosi priimamas į žaidimą).

Gali turėti vieną ar kelis nenuolatinius žaidimų partnerius. Su jais lengvai susipyksta ir susitaiko.

Programą pradėti vykdyti nuo 4 žingsnio;

 

 

 

Problemų sprendimas Situacijų veikla: Žingsniai: Rekomendacijos iš programos;
Sibilė Sibilė atsinešė į grupę, 75 užduotėlės pirmokam, pradėjus jas spręsti susidūrė su sunkumais, kuriuos aiškinosi su kitais grupės vaikais ir auklėtojais. „Žiūrėk, šitam labirinte reikia eiti ne iš šito galo“ dalina patarimus grupės draugams. 6 žingsnis

Ieško tinkamų sprendimų, pradeda numatyti priimtų sprendimų pasekmes, tariasi su kitais ir atsižvelgia į jų nuomonę, siūlo ir priima pagalbą, mokosi iš savo ir kitų klaidų.

 

Mūsų programą pradėti vykdyti nuo 6 žingsnio;

 

Tomas Muzikos veikla. Vaikai dainuoja, bet Tomui to negana jis paprašo ar galima dar būtų šokti, kol dainuojam, auklėtoja sutinka ir žiūrima, kaip vaikam seksis. 5 žingsnis

Retsykiais pats ieško sunkumų, kliūčių, aktyviai bando įveikti sutiktus sunkumus.

Nepasisekus samprotauja, ką galima daryti toliau, arba prašo

suaugusiojo pagalbos.

Programą pradėti vykdyti nuo 5 žingsnio;

 

Jokūbas Jokūbas žaidė su kaladėlėm, ir buvo susirušiaves jas pagal spalvas, atėjus Aurimui kartu žaisti, Jokūbas iškarto pasakė, kurių kaladėlių neimti. Aurimas neklausė ir vis tiek pradėjo imti iš Jokūbo krūvos, tada eina pas auklėtoja ir prašo pagalbos, pasakant Aurimui netrukdyti. 4 žingsnis

Stebi savo veiksmų pasekmes, supranta, kada pavyko įveikti sunkumus. Nepasisekus prašo suaugusiojo pagalbos.

Programą pradėti vykdyti nuo 4 žingsnio;