Atmosfera

Atmosfera

Neturi ryškios viršutinės ribos – tolygiai pereina į tarpplanetinę erdvę.
Sąlygiškai viršutinė riba laikoma 1000-1200 km aukštyje.
Palydovų duomenimis 2000-3000 km atmosferos tankis nebesiskiria nuo
kosminės erdvės tankio.
Atmosferos masė – 5.3*101

Ozonas. Ozono sluoksnis ir jo reikšmė.

Ozonas
Ozonas (O3) yra deguonies alotropinė forma, molekulė, kurią sudaro trys deguonies atomai, o ne du, kaip stabilesniame diatominiame O2.
Normalioje temperatūroje ir slėgyje ozonas yra balkšvai melsvos dujos. Žemesnėje nei -112 °C temperatū