Starteris

Turinys

Įvadas……………………………………………………………………………………………….2
1. Kas yra starteris ir kokia jo sudėtis?………………………………………………………3
2. Starterių tipai ir jų veikimo principai…………..