Patraukli moteris – lengvai neprieinama moteris

Pshichologas dr. Gediminas Navaitis
2007 Birželio 06 d.
Teiginys, jog lengvai pasiekiamas dalykas nėra patrauklus, neabejotinas. Su juo sutinka visi mokslininkai, bet dažnai žmogus nesugeba jo prisiminti bei juo pasinaudoti, kai tenka rūpintis žaismingais meilės santykiais. Elizabetha Fein ir Sara Schneider pabandė sudaryti taisyklių, kurių besilaikanti moteris keltų sunkiai pasiekiamos, bet drauge ir itin patrauklios įspūdį, sąrašą.
Pokalbiai telefonu

Susipažinus ir maloniai paplepėjus, apsikeičiamą telefono numeriais. Jei labai patrauklus vyriškis bando įsiūlyti savąjį, tereikia atsisakyti ir leisti jam pačiam skambinti, t. y. rodyti iniciatyvą. Be to, kai jis paskambins, pokalbis neturėtų trukti ilgiau kaip 10 minučių.

Pasimatymai

Pasiūlymas susitikti turi būti priimtas su entuziazmu, bet atmestas, nes kaip tik tuo metu labai svarbūs ir neatidėliotini jūsų reikalai tam kliudo. Dėl susitikimo turi būti tariamasi iš anksto. Tarp pakvietimo ir pasimatymo turi praeiti bent trys dienos.

Pasimatymai su gyvenančiu kitame mieste vyriškiu

Jiems irgi galioja trijų kartų taisyklė. Tik po to, kai susidomėjęs vyras tris kartus apsilanko jam patinkančios moters mieste, ši gali nuvykti pas jį (o dar geriau – tartis dėl susitikimo pusiaukelėje).

Tarnybiniai romanai

Bendras darbas ar mokslas dažnai suveda vyrą ir moterį, o drauge supainioja dalykinius ir asmeniškus ryšius. Mokslininkai siūlo nesistengti kokiais nors išradingais kerais patraukti bendradarbio ar viršininko dėmesį. Jų nuomone, tereikia gerai dirbti ir gerai atrodyti. To visai pakaks, norint būti pastebėtai, o sulaukus pasiūlymo kartu išgerti puodelį kavos, papietauti ar kur nueiti, vėl tiktų laikytis trijų subtilių atsisakymų taisyklės: pasakyti, jog tai būtų malonu, leisti ir skatinti kviesti dar kartą ir sutikti, jeigu kviečiama iš anksto.