Patraukli moteris – lengvai neprieinama moteris

890 0

Pshichologas dr. Gediminas Navaitis
2007 Birželio 06 d.
Teiginys, jog lengvai pasiekiamas dalykas nėra patrauklus, neabejotinas. Su juo sutinka visi mokslininkai, bet dažnai žmogus nesugeba jo prisiminti bei juo pasinaudoti, kai tenka rūpintis žaismingais meilės santykiais. Elizabetha Fein ir Sara Schneider pabandė sudaryti taisyklių, kurių besilaikanti moteris keltų sunkiai pasiekiamos, bet drauge ir itin patrauklios įspūdį, sąrašą.

Pokalbiai telefonu

Susipažinus ir maloniai paplepėjus, apsikeičiamą telefono numeriais. Jei labai patrauklus vyriškis bando įsiūlyti savąjį, tereikia atsisakyti ir leisti jam pačiam skambinti, t. y. rodyti iniciatyvą. Be to, kaai jis paskambins, pokalbis neturėtų trukti ilgiau kaip 10 minučių.

Pasimatymai

Pasiūlymas susitikti turi būti priimtas su entuziazmu, bet atmestas, nes kaip tik tuo metu labai svarbūs ir neatidėliotini jūsų reikalai tam kliudo. Dėl susitikimo turi būti tariamasi iš anksto. Tarp pakvietimo ir pasimatymo turi praeiti bent trys dienos.

Pasimatymai su gyvenančiu kitame mieste vyriškiu

Jiems irgi galioja trijų kartų taisyklė. Tik po to, kai susidomėjęs vyras tris kartus a

. . .

Join the Conversation

×
×