Moters dieną – šilti ir žydintys sveikinimai visoms

Sveikiname visas savo skaitytojas su moters diena ir siunčiame Jums virtualius sveikinimus. O tikroji Tarptautinė moters diena atsirado dėl politinių priežasčių.

O kalbant apie faktus – 1910 m. kovo 8 dieną Kopenhagoje vyko moterų konferencija, kurioje socialdemokratė Klara Cetkin siūlė kasmet vieną dieną skirti moters kovai už laisvę ir lygias teises. Ir 1911 metų kovo 8 d. pirmą kartą Tarptautinė moters diena buvo minima Vokietijoje, Australijoje, Danijoje, Švedijoje.

Daug dėmesio Moters dienai buvo skiriama Tarybų Sąjungoje, kur po bolševikų revoliucijos feministinių pažiūrų Aleksandra Kolontai įkalbėjo Leniną, kad ši diena būtų paskelbta valstybine švente. Tą dieną buvo įprasta, kad vyrai teikia gėles moterims, tokia tradicija iki šiol liko Rusijoje ir kitose šalyse (taip pat ir Lietuvoje). Tik 1966 m. TSRS kovo 8 d. paskelbiama nedarbo diena.

Tad nepamirškite šią dieną pasveikinti aplink Jus esančių moterų.