Marsas ir Venera (I)

Vyrai ir moterys dažniausiai net neįtaria, kad jų emociniai poreikiai yra skirtingi. Jie nežino, kaip tinkamai palaikyti vienam kitą. Vyrai su moterimis elgiasi taip, lyg jos būtų kiti vyrai, o moterys su vyrais – taip, lyg šie būtų kitos moterys. Kiekvienas klaidingai įsivaizduoja, kad partnerio poreikiai yra tokie pat. Galiausiai viskas baigiasi nepasitenkinimu ir nuoskauda.

Šiame straipsnių cikle panagrinėsime kokius emocinius poreikius turi vyrai ir moterys. Žinoma, kad tie poreikiai skirtingi.

Myli, bet savaip

Ir vyrai, ir moterys mano, kad jie nuolat aukojasi, nieko už tai negaudami. Jie jaučia, kad jų meilė nepripažįstama ir neįvertinama taip, kaip jie norėtų. Iš tiesų jie myli partnerį pakankamai, bet ne taip, kaip jis trokšta.

Pavyzdžiui, moteris tariasi rodanti savo meilumą, kai pateikia jam daugybę rūpestingų klausimų. Vyrui tai gali būti labai įkyru. Jis ima jaustis per daug kontroliuojamas ir pradeda norėti daugiau laisvės. Ji jaučiasi įskaudinta, nes pati taip siūlomą pagalbą labai vertintų. Jos pastangos būti mylinčia geriausiu atveju ignoruojamos, o blogiausiu – erzina.

Panašiai ir vyrai mano, kad elgiasi meiliai, tačiau jų meilės išraiška gali pasirodyti moterims užgauli, o jos pačios – paliktos likimo valiai. Pavyzdžiui, kai moteris nusimena, jis viliasi savo meilę ir paramą jai išreiškiąs guodžiamais pasakymais, kurie, jo manymu, mažina problemą.

Jis sakys: “Nesijaudink, tai nėra taip baisu, kaip atrodo.” Arba paprasčiausiai ją ignoruos, manydamas, kad taip suteikia jai daugiau erdvės nusiraminimui ir tūnojimui oloje. Tai, ką jis laiko parama, ją tik priverčia pasijusti nemylima ir ignoruojama.

Kaip jau žinome, dėl ko nors nusiminusi moteris nori būti išklausyta ir suprasta. Vyras, kuris nieko nenumano apie skirtingus vyro ir moters poreikius, tik stebėsis, kodėl jo pastangos ją pralinksminti visada žlunga.

Dvylika meilės rūšių

Dauguma mūsų emocinių poreikių galima išreikšti kaip vieną meilės poreikį. Vyrai ir moterys turi po šešis skirtingus meilės poreikius, kurie yra vienodai svarbūs.

Vyrams reikia pasitikėjimo, pripažinimo, įvertinimo, gėrėjimosi, palankumo ir padrąsinimo. Moterims reikia rūpinimosi, supratimo, pagarbos, atsidavimo, patikinimo ir garantijų. Perpratę šias dvylika skirtingų meilės rūšių, žengsite didelį žingsnį visiško savo partnerio supratimo link.

Atidžiau perskaitę skirtingos lyties šešias meilės rūšis, suprasite, kodėl jūsų partneris nesijaučia mylimas. Bet svarbiausia – pagal šį sąrašą galėsite nustatyti, ką daryt tuo atveju, kai nežinote, kaip elgtis su priešingos lyties asmeniu. Aptarkime šias meilės rūšis detaliau.

Jai reikia rūpinimosi, jam – pasitikėjimo

Kai vyras stengiasi parodyti, kad jam rūpi partnerės jausmai ir kad jis neabejingas jos vidinei būsenai, ji jaučiasi mylima ir rūpima. Įtikinus moterį, jog šiuo metu jam nėra nieko svarbiau už ją, vyrui pasiseka patenkinti jos pirminį poreikį. Ji pradeda labiau juo pasitikėti. Kartu pasidaro daug atviresnė ir jautresnė.

Kai moteris atvira ir jautri vyrui, jis jaučia, kad juo pasitikima. Pasitikėti vyru – tolygu tikėti, jog jis stengiasi daryti viską kuo geriau partnerės labui. Kai moteris palankiai ir pritariamai atsiliepia apie vyro galimybes ir ketinimus, tai yra patenkinamas jo pirminis poreikis. Jis savaime pasidaro daug rūpestingesnis ir atidesnis jos jausmams ir poreikiams.

Jai reikia supratimo, jam – pripažinimo

Kai vyras klausosi moters su užuojauta ir susilaiko nuo komentarų, jai daug lengviau išreikšti savo jausmus ir pasijusti išgirstai bei suprastai. Gebėti suprasti – vadinasi, ne tik gerai žinoti kito mintis ar jausmus, bet ir suvokti to, kas pasakoma, esmę. Kuo geriau patenkinamas moters poreikis būti išgirstai ir suprastai, tuo lengviau jai parodyti vyrui savo pripažinimą, kurio jis laukia.

Kai moteris su meile pritaria vyrui, nebandydama jo pakeisti, jis jaučiasi pripažintas. Pripažinimas parodo, kad vyras yra išskirtas iš kitų. Tai nereiškia, kad moteris laiko jį tobulu. Ji tiesiog nebando jo pakeiti, tikėdama jį patį pakeisiant. Kai vyras jaučia pritarimą, jam daug lengviau ją išklausyti ir skirti jai tiek dėmesio, kiek jai reikia ir kiek ji užsitarnavo.

Jai reikia pagarbos, jam – įvertinimo

Kai vyras bendrauja su moterimi, pripažindamas ir vertindamas jos teises ir poreikius, ji jaučia jo pagarbą. Kai jis deramai įvertina jos mintis ir jausmus, ji jaučiasi iš tiesų gerbiama. Pagarbos pareiškimai, pavyzdžiui, dovanojamos gėlės, prisimenamos sukaktys bei gimtadieniai, puikiai patenkina trečiąjį pirminį moters meilės poreikį. Jausdama vyro pagarbą, ji parodo jį vertinanti, ko jam ir reikia.

Kai moteriai teikia džiaugsmą ir pasitenkinimą įvairūs vyro darbai ir pastangos, jis jaučiasi įvertintas. Įvertinimas yra natūralus palaikymo būdas. Kai vyras jaučiasi įvertintas, jis žino, kad stengėsi ne veltui, ir tai jį skatina dar labiau stengtis. Įvertintas vyras įgauna naujų jėgų ir būna linkęs rodyti dar didesnę pagarbą savo partnerei.

Kitoje dalyje paaiškinsime, kodėl meilė kartais išblėsta.

Straipsnis parašytas remiantis J. Gray knyga “Vyrai kilę iš Marso, moterys – iš Veneros”.

Jurgita Skaisgirytė

Comments are closed.