verslo planas ir jo sudarymas

VERSLO PLANAS IR JO SUDARYMAS

2017

TURINYS

TURINYS 2

LENTELIŲ SĄRAŠAS 5

ĮVADAS 6

1.VERSLO PLANAVIMAS 7

1.1.Kas yra verslo planavimas? 7

1.2.Pasiruošimas planuoti 7

1.3.Planų rūšys 7

1.4.Planui realizuoti numatoma 7

2.VERSLO PLANAS 9

2.1.Kas yra verslo planas? 9

2.2.Kodėl rašomi verslo planai? 9

2.3.Verslo plano nauda 9

2.4.Verslo plano tikslai 10

2.5.Verslo plano privalumai ir trūkumai 10

3.VERSLO PLANO STRUKTŪRA 11

3.1.Santrauka 11

3.2.Įmonės pristatymas 11

3.3.Rinkos analizė 11

3.4.SSGG analizė 11

3.5.Strategija 12

3.6.Tikslų apibrėžimas 12

3.7.Vizija 12

3.8.Finansinis pagrindimas 12

3.9.Prognozuojamo pelno (nuostolio) ataskaita 12

3.10.Pinigų srautų prognozė 12

3.11.Rinkodara 13

3.12.Gamybos / paslaugų teikimo aprašymas 13

3.13.Vietos analizė 13

3.14.Patalpos 13

3.15.Įrengimai 14

3.16.Logistika 14

3.17.Žaliavos 14

3.18.Tiekėjai 14

3.19.Pardavimų prognozė 14

3.20.Valdymas ir personalas 14

4.VERSLO PLANO DALIŲ RŪŠYS 15

4.1.Reziumė 15

4.2.Siūlomo projekto esmė 15

4.3.Marketingo planas 16

16

4.4.Gamybos planas 17

4.5.Organizacinis planas 17

4.6.Finansinis planas 18

4.7.Rizikos įvertinimas 19

IŠVADOS 20

LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 21

 

 

Verslo planui parengti reikia labai įvairios informacijos. Iš esmės kaupiama informacija apie:

Ekonominę aplinką;

Socialinę kultūrinę aplinką;

Politinę teisinę aplinka;

Ekologinę aplinką;

Technologinę aplinką.

Verslo plano nauda:

Jums kaip verslininkui

Investitoriams

Tiekėjams

Partneriams

Akcininkams

Tarptautinėms programoms

Darbo tikslas: susipažinti su „verslo planas“ sąvoka ir verslo plano sudarymu.

Uždaviniai:

Išsiaiškinti, kas yra verslo planavimas.

Išsiaiškinti, kas yra verslo planas.

Išsiaiškinti, kokia yra verslo plano nauda.

Išsiaiškinti, kokie yra verslo plano tikslai.

Susipažinti su verslo plano struktūra.

 

VERSLO PLANAVIMAS Kas yra verslo planavimas?

Planavimas – tai valinga veikla, kai numatomas tikslas ar tikslai, apibrėžiamos priemonės ir būdai jiems pasiekti. Bet koks planavimas prasideda nuo pasiruošimo, po to rašomas planas. Parašytas planas – tai jau dokumentas, kurį tvirtina vadovas.

Planavimas yra cikliškas procesas, gali tekti kelis kartus grįžti atgal ir kelis kartus skaičiuoti iš naujo. Gali tekti parengti keletą įvairių planų.

Planuoti gali:

Direktorius (mažos įmonės);

Marketingo tarnyba (didelės įmonės);

Kiekvienas skyrius turi savo planuotoją (būtina derinti atskirų skyrių planų rengimą);

Direktoriui pavaldus asmuo (paruošia bendrą planą, pagal jį sudaromi padalinių planai).

Pasiruošimas planuoti

Pasiruošimas planuoti susideda iš 4 žingsnių:

Situacijos įvertinimo;

Alternatyvų išsiaiškinimo;

Alternatyvų įvertinimo;

Apsisprendimo.

Alternatyvų išaiškinimas leidžia tiksliai parengti planą.

Alternatyvų patikrinimo būdai:

Imituoti raidos tendenciją;

Sekti konkurentų elgesį;

Pasikvietus ekspertus ir darbuotojus.

Planų rūšys

Trumpalaikiai;

Vidutinės trukmės (1 – 3 m.);

Ilgalaikiai (strateginiai).

Planui realizuoti numatoma

Politika (kaip bus realizuojami tikslai);

Taisyklės;

Procedūros.

VERSLO PLANAS Kas yra verslo planas?

Verslo planas – planavimo elementas, naudojamas įvertinti ir planuoti būsimą veiklą. Planuodamas savo veiksmus ar siekdamas gauti investicijas ar paskolas, verslo planą sudaro verslininkas, įmonė. Taip pat gali sudaryti kitas (pvz., pasamdytas) asmuo. Verslo planas gali būti strateginio plano dalis. Atliekama rinkos analizė, padedant pasirinkti geriausius veiksmus, adekvačiai paskirstyti lėšas. Dažnai verslo planus reikalauja pateikti bankai. Pvz., kredito gavėjas turi įrodyti, kad jo veikla perspektyvi [1].

Verslo planas – tai dokumentas, kuriame struktūrizuotai išdėstyta esminė informacija apie įmonės dabartinę situaciją, veiklą, rezultatus, tikslus, poreikius ir planus bei prognozuojamas veiklos kryptis, perspektyvas ir rezultatus [1].

Verslo planas turi parodyti, kaip efektyviau iš dabartinės padėties pasiekti norimą padėtį, parodyti tiek esamus, tiek ir trejų – penkerių metų įmonės siekius. Išorės verslo aplinkos ir dabartinės įmonės padėties analizė yra būtina efektyvaus verslo plano sudarymo prielaida.

Kodėl rašomi verslo planai?

Pagrįsti ir patikrinti naują sumanymą, idėją;

Palyginti prognozes su faktiniais pasiekimais;

Apskaičiuoti lėšų poreikį;

Įvertinti verslo perspektyvas;

Įvertinti riziką dėl skolintų ar nuosavų investicijų į verslą;

Pagrįsti ir gauti pinigines paskolas;

Surasti partnerius arba pateikti informaciją esamiems [2].

Verslo plano nauda

Parengtas verslo planas naudingas, kadangi:

Padeda struktūrizuotai nustatyti įmonės dabartinę būklę įmonės klientų, tiekėjų, darbuotojų, konkurentų atžvilgiu;

Padeda apsibrėžti būsimos naujos veiklos ar esamos veiklos plėtros gaires: veiklos tikslus, marketingo, pardavimų strategijas, personalo planą, technologinius procesus, finansinį planą (tai, kas užrašyta, lengviau laikytis ir įgyvendinti);

Padeda pritraukti reikiamą kapitalą, investicijas, ES paramą;

Padeda įvertinti įmonės veiklos efektyvumą, pelningumą, potencialias rizikas;

Verslo plano parengimas gali būti reikalingas konkrečiai situacijai (banko paskolai, ES paramai ir pan.) arba gali būti nuolat peržiūrimas, koreguojamas ir pritaikomas kasdienėje veikloje kaip pagalbininkas siekiant ir kuriant verslo sėkmę [3].

Verslo plano tikslai

2.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 722 žodžiai iš 2379 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?