Verslo planas

Reziumė

 

Įmonės pavadinimas: „Agrofil“

Įmonės kodas: 159753258

Registravimo data: 2014-05-01

Veiklos pobūdis: žemės ūkio darbai, technikos nuoma

Adresas: Pažagienių gatvė 69, Šilagalys, Panevėžio rajonas

Telefonas: +37063985342

Bankas: „ Swedbank“, Panevėžio filialas, kodas 73000

Atsiskaitomoji sąskaita: LT- 451455151452

 

Idėjos aprašymas

 

Šio projekto tikslas yra įkurti įmonę, kuri aprūpintų žemės ūkio paslaugomis Panevėžio apskrities gyventojus.

Klientams bus teikiamos tokios paslaugos, kaip žemės apdirbimas, paruošimas sėjimui, pats sėjimas, trašų ir chemikalų purškimas kiekvienai pasodintų augalų rūšiai, derliaus nuėmimas bei technikos nuoma. Paslaugų teikimo ir technikos nuomos kaina bus 20% mažesnė už konkurentų siūlomą.

Angarai bei ofisas bus statomi, kurių statybas finansuos akcininkai. Projekto finansavimo šaltiniai-ilgalaikė banko paskola 440000 lt(buvo nuspręsta imti didesnę paskolą nes buvo aiškiai pamatyta, kad tokios paskolos neužteks) ir akcininkų įnašas 380000 lt. Pradinis įnašas 80000 lt.

Marketingo planas

 

Rinkos analizė 2 metų laikotarpiui

 

Geografinė rinka- Panevėžio apskritis. 2013m. metų pradžioje Registrų centro duomenimis Panevėžio apskrityje registruota 242340 žmonių.

 

Geografinė rinka-242340 gyventojai (100%)

 

Iš jų,61842 yra 0-17metų.

 

55783 yra vyresni nei 80 metų.

 

 

 

Rinkos dydis- du tūkstančiai vienas šimtas gyventojų.

Tikslinės rinkos parinkimas ir pardavimų prognozė

 

Uždarosios akcinės bendrovės veikla – žemės ūkio darbų paslaugos bei technikos nuoma , bus teikiama visoje Panevėžio apskrityje. Iš rinkos galimybių analizės matome, kad rinkos dydis ateinantiems metams 2100 klientų. Kadangi dirbamos žemės Panevėžio apskrityje yra 482200 ha, tai vidutiniškai vienas gyventojas turi 6,9 ha. Vadinasi iš viso klientai turės 14490 ha žemės, kurią reikės apdirbti viso sezono metu (nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens, atsižvelgiant į oro sąlygas) arba reiks nuomoti techniką, kad tą žemę jie galėtų apsidirbti patys. Atsižvelgiant į tai, kad klientams nuomojantis techniką žemės ūkio darbai jiems atseis brangiau, todėl tikimasi, kad per mėnesį reiks apdirbti nuo 1610ha iki 2070ha žemė ir 60 kartų nuomoti techniką ( Arimui – traktorius ir plūgas; Sėjimui – traktoriaus ir sėjamosios; Augalų priežiūrai – traktorius, purkštuvai, trąšos ir chemikalai; Derliaus nuėmimui – kombaino, priekabos, traktoriaus)

 

Realizavimo įplaukų apskaičiavimas.

 

Lentelė

 

Eil.

Nr.

Paslauga Laikotarpis 1 mėnesis 1 metai 2 metai
Pavadinimas Vieneto kaina Lt/ha Numatoma apimtis ha Suma, Lt Numatoma apimtis ha Suma, Lt Numatoma apimtis ha Suma, Lt
1. Žemės arimas 200 1840 368000 14490 2898000 14490 2898000
2. Sėjimas 100 1840 184000 14490 1449000 14490 1449000
3. Augalų priežiūra 150 1840 276000 14490 2173500 14490 2173500
4. Derliaus nuėmimas 250 1840 460000 14490 3622500 14490 3622500
Vieneto kaina Lt/h Numatoma technikos nuomos apimtis h Suma, Lt Numatoma technikos nuomos apimtis h Suma, Lt Numatoma technikos nuomos apimtis h Suma, Lt
5. Technikos nuoma žemės arimui 100 45 4500 360 36000 360 36000
6. Tehnikos nuoma sėjimui 50 30 1500 240 12000 240 12000
7. Technikos nuoma augalų priežiūrai 75 30 2250 240 18000 240 18000
8. Technikos nuoma derliaus nuėmimui 125 60 7500 480 60000 480 60000
Iš viso: 1303750 Iš viso: 10269000 Iš viso: 10269000

 

 

 

Marketingo rinkinio elementai

 

Teikiamų paslaugų aprašymas.

Ši uždaroji akcinė bendrovė teiks žemės ūkio paslaugas, kurias klientams stenksis atlikti kuo greičiau ir kuo geriau. Esant kliento pageidavimams bus suderintos trąšų rūšys, chemikalų atskiedimo santykis su vandeniu, dirvožemio išarimo gylis bei kiti dalykai. Bendrovė sieks padaryti viską pagal kliento poreikius, kad šis liktų patenkintas atliktu darbu ir skleistu geras kalbas apie mūsų bendrovę.

Kainos, jų nustatymas.

Siekiant klientus pavergti gerai atliktu darbu, o ne mažomis kainomis, mūsų bendrovė už žemės ūkio darbų paslaugas laiko tokias pacias kaip ir konkurentų, tačiau žinant, kad nuomojančių techniką nėra daug, buvo nuspresta, jog technikos nuomos kainos bus 20% mažesnės nei konkurentų.

Paslaugų teikimas.

Bus stengiamasi paslaugas atlikti laiku ir patenkinti kliento norus bei pageidavimus. Nuspręsta, kad klientas galės pats atvažiuoti į ofisą ir išsirinkti bei pasikonsultuoti dėl chemikalų ir trąšų tinkamumo jo turimam žemės dirvožemiui bei auginamiems augalams.

Reklama

Kadangi apie tokias bendroves ir ju teikiamų paslaugų kokybę dažniausiai kalbos plinta tarp pačių žmonių, todėl didelių lėšų reklamai nebus skiriama. Reklama bus ant darbinių automobilių, bei visuose laikraščiuose.

 

Paslaugų teikimo planas

 

Paslaugoms teikti bus reikalingos šios technologinės priemonės:

 

2. Lentelė

Pavadinimas 1 vnt./Lt kaina Vnt. skaičius Suma, Lt
Skeneris 300 1 300
Spausdintuvas 320 2 600
Nešiojamas kompiuteris 2500 3 7500
Aukšto slėgio plovimo įrenginys 800 2 1600
Oro putimo įrenginys 300 1 300
Iš viso: 10300

 

Per dieną vidutiniškai bus apdirbama 15ha žemės, o techniką reiks išnuomoti 3 kartus per savaitę. Kadangi bus dirbama 5 dienas per savaitę, todėl nesunku apskaičiuoti paslaugų teikimo programą.

Galima pastebėti, kad antrais metais paslaugų teikimo apimtys liks tokios pat.

 

3. Lentelė

 

Eil.

Nr.

Paslauga Laikotarpis 1 mėnesis 1 metai 2 metai
Pavadinimas Vieneto kaina Lt/ha Numatoma apimtis ha Suma, Lt Numatoma apimtis ha Suma, Lt Numatoma apimtis ha Suma, Lt
1. Žemės arimas 200 300 60000 2400 480000 2400 480000
2. Sėjimas 100 300 30000 2400 240000 2400 240000
3. Augalų priežiūra 150 300 45000 2400 360000 2400 360000
4. Derliaus nuėmimas 250 300 75000 2400 600000 2400 600000
Vieneto kaina Lt/h Numatoma technikos nuomos apimtis h Suma, Lt Numatoma technikos nuomos apimtis h Suma, Lt Numatoma technikos nuomos apimtis h Suma, Lt
5. Technikos nuoma žemės arimui 100 36 3600 288 28800 288 28800
6. Tehnikos nuoma sėjimui 50 24 1200 192 9600 192 9600
7. Technikos nuoma augalų priežiūrai 75 24 1800 192 14400 192 14400
8. Technikos nuoma derliaus nuėmimui 125 48 6000 384 48000 384 48000
Iš viso: 222600 Iš viso: 1780800 Iš viso: 1780800

 

Iš apskaičiuotos informacijos (3 lentelė) matome, kad uždaroji akcinė bendrovė nesugebės patenkinti visos žemės ūkio paklausos. Iš planuotų 2100 gyventojų per dvejus metus pavyks aptarnauti 696 gyventojus.

 

Žaliavų sąnaudų apskaičiavimas

 

Imant, kad plugų, sejamosios ir purkštuvų plotis vidutiniškai 3 m, tada gaunasi, kad dirbdami 1ha žemės traktoriai ir kombainas apvažiuoja 1,7km. Kadangi traktoriai ir kombainai ima vidutiniškai 50 l 100km tada gaunasi, kad 1ha žemės apdirbti jie išnaudos 0,85 l. 1 ha reikia 10 l chemikalų ir 30 kg trąšų atskiestų su cisterna vandens.

 

Lentelė

Pavadinimas Kiekis, kg Kaina kg/lt Viso, lt
Trąšos 30 1,2 36

 

Lentelė

Pavadinimas Kiekis, l Kaina l/lt Viso, lt
Dyzelinas 0,85 4,66 3,96
Chemikalai 10 10 100

 

Visų žaliavų sanaudų sumą 1ha gauname sudėjus 3,96+100+36=139,96 lt.

 

Įrenginių nusidevėjimas.

Kadangi pirkta įranga tarnaus 5 metus, o jos vertė lygi 10300 lt, tai galime apskaičiuoti jos metinį(10300lt : 5 =2060lt) bei mėnesinį(10300lt : 60=172lt) nusidevėjimą.

 

 

 

 

Organizacinis planas

 

Įmonės valdymo sistema

 

 

Etatų sąrašas

 

Lentelė

Etato pavadinimas Etatų skaičius Užmokestis Lt/mėn Užmokestis Lt/ metai
Buhalteris 1 1800 14400
Darbuotojas 5 1200 52000
Iš viso: 6 7800 66400

 

Buhalteris dirbs 8 mėnesius per metus ir užsidirbs 14400 lt per metus.

3 darbuotojai dirbs taip pat 8 mėnesius ir uždirbs 28800 lt per metus.

Kiti 2 darbuotojai dirbs visus metus, tačiau ne sezono metu jie dirbs puse etato ir jų darbo užmokestis bus 500 lt. Jie uždirbs 23200 lt per metus.

Vieno mėnesio darbo užmokeščio pastovios sąnaudos( užmokestis + 31% sodra):

7800*1,31=10218lt

 

Vienerių metų darbo užmokeščio pastovios sąnaudos lygios:

66400*1,31=86984lt

 

 

 

Finansinis planas

 

Finansinės sąnaudos (palūkanos)

 

Ilgalaikės paskolos padengimo schema (lt/mėn):

 

6. Lentelė. Pirmi veiklos metai

Mėnesiai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Paskolos likutis 440000 440000 430000 420000 410000 400000 390000 380000 370000 360000 350000 340000
Paskolos grąžinimas 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Palūkanos(6%) 2200 2200 2163 2126 2090 2053 2016 1980 1943 1906 1870 1833

 

Per pirmus metus bankui bendrovė atiduos 110000 (be palūkanų), o per kitus 4 metus po 120000, reiškias bendrovė paskolą bankui grąžins greičiau nei per 5 metus.

 

Paskolą gražins po 45 mėnesių.

 

Viso bankui reiks sumokėt 510385,96 lt.

 

Už palūkanas reiks sumokėt 70385,96 lt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visų sąnaudų prognozė

 

7. Lentelė

Eil.

Nr.

Kriterijus/laikotarpis 1 mėnesis 1 metai 2 metai
1 Žaliavos 41988 lt 335904 lt 335904 lt
2 Iš viso kintamų sąnaudų 41988 lt 335904 lt 335904 lt
3 Darbo užmokestis 7800 lt 66400 lt 66400 lt
4 Socialinis draudimas 600 lt 7200 lt 7200 lt
5 Energetines ir komunalinės paslaugos 474 lt 5688 lt 5688 lt
6 Įrangos nusidevėjimas 172 lt 2060 lt 2060 lt
7 Iš viso pastovių sąnaudų 9046 lt 81348 lt 81348 lt
8 Palūkanos 2200 lt 24380 lt 19480 lt
9 Iš viso sąnaudų: 53234 lt 441632 lt 441632 lt

 

Vieno vieneto produkcijos saviikaina = 53234 lt/300=177,45 lt.

 

 

Pelno (nuostolio) ataskaita

8. Lentelė

1 mėnesis 1 metai
1 Paslaugų teikimo pajamos 222600 lt 1780800 lt
2 Kintamos sąnaudos 41988 lt 335904 lt
3 Bendrasis pelnas 180612 lt 1444896lt
4 Pastovios sąnaudos 9046 lt 81348 lt
5 Veiklos pelnas 171566 lt 1363548 lt
6 Palūkanos 2200 lt 24380 lt
7 Pelnas prieš apmokestinimą 169366 lt 1339168 lt
8 Pelno mokestis 33873,2 lt 267833,6 lt
9 Grynasis pelnas 135492,8 lt 1071334,4 lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynųjų pinigų ataskaita

9. Lentelė

Mėnesiai Po 12 mėnesių
Laikotarpis/

Straipsniai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Savininkų įnašas 380000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380000
Nusidevėjimas 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 2060
Banko paskola 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000
Grynasis pelnas 135492,8 142866,2 139896,6 135926 131055,4 127984,8 124013,2 119042,6 0 0 0 0 1071334,4
Gauta pinigų iš viso 815664,8 143038,2 139068,6 135098 131127,4 127716,8 123185,2 119214,6 172 172 172 172 1734801,6
Ilgalaikio turto pirkimui 673000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 673000
Ilgalaikei paskolai grąžinti 0 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 110000
Išleista pinigų iš viso 673000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 783000
Pinigai laikotarpio pradžioje 80000 222664,8 355703 484771,6 609869,6 730977 848713,8 961899 1071113,6 1061285,6 1051457,6 1041629,6
Gauti pinigai 815664,8 143038,2 139068,6 135098 131127,4 127716,8 123185,2 119214,6 172 172 172 172 2923721,6
Išleisti pinigai 673000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 783000
Pinigai laikotarpio pabaigoje 222664,8 355703 484771,6 609869,6 730997 848713,8 961899 1071113,6 1061285,6 1051457,6 1041629,6 1031801,6

 

Balansas

10. Lentelė

Turtas Suma, lt Nuosavybė, įsipareigojimai Suma,lt
Ilgalaikis turtas 673000 Įstatinis kapitalas 380000
Žaliavos 41988 Ilgalaikė paskola 440000
Trumpalaikis turtas 20790
Banko sąskaitoje 80000
Iš viso: 815778 Iš viso: 820000

 

11. Lentelė Po mėnesio

Turtas Suma, lt Nuosavybė, įsipareigojimai Suma, lt
Ilgalaikis turtas 673000 Įstatinis kapitalas 380000
Žaliavos 41988 Ilgalaikė paskola 440000
Trumpalaikis turtas 20790 Grynasis pelnas 135492,8
Pinigai banke 219542,8
Nusidevėjimas 172
Iš viso: 955498,8 Iš viso: 955492,8

 

 

 

 

 

 

12. Lentelė Po 1 metų

Turtas Suma, lt Nuosavybė, įsipareigojimai Suma, lt
Ilgalaikis turtas 673000 Įstatinis kapitalas 380000
Žaliavos 41988 Ilgalaikė paskola 440000
Trumpalaikis turtas 20790 Grynasis pelnas 1049574,4
Pinigai banke 1131736,4
Nusidevėjimas 2060
Iš viso: 1869574,4 Iš viso: 1869574,4

 

 

Lūžio taško radimas ir atsipirkimo laikas

 

Lūžio taškas

 

Lūžio taškas = Pastovios sąnaudos/(1vnt. pardavimo kaina – 1vnt. kintamos sąnaudos)

 

Vidutiniškai vienos paslaugos pardavimo kaina 175 lt.

 

Mėnesio L.T. = 9046/(175-139,96)= 258 ha

Metų L.T. = 81348/(175-139,96)= 2321 ha

 

Atsipirkimo laikotarpis

(Ilgalaikė banko paskola + savininkų indėlis)/grynojo pelno

820000/135492,8=6,05

 

Atsipirkimo laikotarpis yra truputi daugiau nei 6 mėnesiai.