Vilniaus Metrologijos Centras

Referatas
Vilniaus Metrologijos Centras
VĮ Vilniaus metrologijos centro (VMC) misija – užtikrinti Lietuvoje naudojamų matavimo priemonių sietį nepertraukiamoje sieties grandinėje su Europos valstybių ir tarptautiniais etalonais, taikant pasirinktos neapibrėžties lyginimo būdą.
Sėkmingai tęsdamas metrologijos tradicijas Lietuvoje, VMC kartu su kitomis šalies metrologijos įstaigomis užtikrina matavimų vienovę Lietuvoje, padeda diegti kokybės sistemas pagal ISO 9000 arba LST EN ISO/IEC 17025 standartų reikalavimus. Tai sudaro sąlygas verslui įtvirtinti ar sustiprinti savo pozicijas vieningoje Europos rinkoje, šalina tarptautinės prekybos technines kliūtis.
Prioritetinė VMC veiklos sritis – LR Vyriausybės pavedimu kurti ir iš šlaikyti tam tikrus valstybinius etalonus, derinti juos su ES ir kitų valstybių etalonais, jų vertes perteikti šalies pramonės, prekybos, mokslo, sveikatos ir aplinkos apsaugos bei kitų sričių įmonėse naudojamoms matavimo priemonėms. Tai vienas iš veiksnių, garantuojančių, kad šalyje gaminama, realizuojama ir eksploatuojama pramonės įmonių produkcija bei teikiamos paslaugos nekeltų pavojaus žmogaus sveikatai, gyvybei ar aplinkai. Tinkama matavimo priemonių priežiūra ir patikra garantuoja patikimą materialinių, energetinių bei kitų išteklių apskaitą ir ekonomišką naudojimą, apsaugo visuomenę nuo netikslių matavimų pasekmių.
Galinių ilgio matų et talonas. Pagrindinis ilgio matas yra metras. Seniau metro prototipas buvo pagamintas iš platinos. Tai buvo apie 25 mm pločio ir 4 mm storio liniuotė tarp kurios galų atstumas buvo metras. Tačiau jis buvo ne visiškai tikslus dėl temperatūros pokyčių ir kitų pašalinių ve

eiksnių. Ir 1983 m . 17 – oji Generalinė matų konferencija įvedė nauja metro apibrėžimą:
Metras – tai atstumas, per kurį šviesa vakuume nuskrieja per 1/299792458 sekundės dalį.
Šis apibrėžimas grindžiamas pastovaus šviesos greičio ir sekundės fizikine priklausomybe. Tačiau praktiniam naudojimui šis principas netaikomas, nes jis daugiau tinka matuoti dideliems atstumams. Galinio ilgio mato verte kitai matavimo priemonei galima perduoti paliginamuoju metodu.
Lietuvos galinių ilgio matų etalonas skirtas išsaugoti nuo 0.5 mm iki 100 mm ilgio vertei. Čia pamatėme rinkinį matų ( 122 skirtingi matai) iš kurių susideda metras. Taip pat palyginimo metodu veikiantį galinių ilgio matų komparatorių bei du specialūs įrenginiai kalibravimui. Ilgai užsibūti laboratorijoje neleido kadangi čia buvo labai griežtos aplinkos sąlygos.
Patalpoje nuolat registruojama temperatūra, drėgmė bei atmosferos slėgis. Temperatūra darbo metu patalpoje 20 ± 0.5 °C, temperatūra darbo zonoje 20 ± 0.3 °C, santykinė oro dr rėgmė 50 ± 10 %. Grindys paklotos ant atskiro pamato ir atskirtos nuo sienų. Komparatorius pastatytas ant specialaus vibracija mažinančio stalo.
Masės etalonas. Kilogramas – yra masės vienetas; jis lygus tarptautinio kilogramo prototipo masei. Prototipas yra pagamintas iš platinos ir iridžio lydinio (90% – platinos ir 10% iridžio) kurio tankis 21.5 g/m3. Jis saugomas netoli Paryžiaus esančiame svorių ir matų biure po stikliniais gaubtais, kad ant jų nesėstų dulkės, nesusidarytų absorbcinis sluoksnis ar nebūtų kaip kitaip pažeistas. Mes apsilankėme moderniausioje Lietuvoje svarsčių laboratorijoje. Joje yra naujausia aparatūra reikalinga kalibravimui ir sv
varsčių saugojimui. Laboratorijoje turi būti pastovi 20 ± 2 C temperatūra ir pastovi 40 % oro drėgmė. Grindys ir stalo paviršius yra padengtas kamštiniu medžiu, tam kad nesusidarytu elektrostatinis krūvis. Šioje laboratorijoje yra 3 – ys labai griežtai saugomi 1 kg etalonai ir keletas mažesniu svarsčių rinkiniai.
Slėgio etalonas. Tiksliausiai slėgio vienetas atkuriamas stūmokliniais svoriniais manometrais. Šiuo metu VĮ VMC turi Olandijoje kalibruotą pamatinį nuo 0.01 MPa iki 20 MPa srities etaloną. Tačiau dar negalima lietuviškąjį slėgio vienetą susieti su tarptautiniais etalonais nes dar neatlikti bandymai įrodantys jo tikslumą.
Yra du slėgio matuoklių kalibravimo metodai: darbinio ploto įvertinimo metodas. Kalibravimo metu įvertinamas darbinis manometro stūmoklio plotas ir svarsčių masės. Plotas sužinomas palyginus kalibruojamą manometrą su etalonu. sukuriamo slėgio metodas. Šiuo metodu įvertinamas slėgis kalibruojamame taške, pažymint svarsčius, kuriems esant ant svėrinio laikiklio, pasiekiamas šis slėgis. Šioje laboratorijoje nebu jokių išskirtinių etalono saugojimo sąlygų.
Varžos etalonas. Šioje laboratorijoje yra saugomi varžos etalonai nuo 1 mΩ iki 100 GΩ, kurie skirstomi į dvi grupes. Pirmoji kur kalibruojami etalonai nuo 1 mΩ iki 0.1 MΩ ir antroji kur kalibruojami etalonai nuo 1 MΩ iki 100 GΩ. Visi 1 Ω rezistoriai yra kalibruoti danijoje, o kiti naudojant srovės tiltą (UMIS – 2). Šioje laboratorijoje taip pat nėra griežtu etalono saugojimo sąlygų išskyrus tai, kad varžos rinkiniai laikomi alyvos termostate, tam, kad būtų nuolat palaikoma pastovi temperatūra.
Literatūra.
Matavimai. – Kaunas: KT
TU, 1999. Nr. 2(11).
Mokslas ir Technika. – Vilnius: l – kla „Epaisas“, 2001. Nr 7-8.
http://www.fluke.com/products/sections.asp
http://www.mt.com

Leave a Comment