Verslo projektas

TURINYS

Anotacija 3
Verslo idėja 5
Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai 5
Firmos charakteristika 5
Įmonės aplinka 7
Tikslinė rinka 7
Situacijos ir vartotojų analizė 7
Paskirstymas ir pirkėjų aptarnavimas 8
Konkurencinė aplinka 9
Marketingo strategija 11
Kainų politika ir kainos 12
Rėmimas ir reklama 13
Gamybos planas 14
Tiekėjai ir jų tiekiamos žaliavos 15
Gamybos išlaidos 16
Valdymo personalas ir darbuotojai 16
Darbo užmokestis 17
Organizacinė struktūra 18
Įmonės rizika 18
Metinė paslaugų apyvarta 19
Apyvartų prognozė 19
Piniginių srautų ataskaita 20
Reziumė 26

ANOTACIJA

UAB „MVS“ tai įmonė, kuri gamina saldainius ir saldumynus galutiniam vartojimui. Šių saldumynų vartotojai yra pasiturintys žmonės, nes kilogramas saldumynų kainuoja 55.00 Lt, o tai išties nemaža kaina, tačiau ši prekė nusipelnė tokios kainos, todėl, kad saldainiai gaminami iš tikro belgiško šokolado be jokių pr riedų ir priemaišų ar augalinių riebalų.

Ši verslo idėja kilo pamačius filmą „Šokoladas“ ir apsilankius Belgijoje – šokolado parduotuvėje.

Įmonės tikslas aprūpinti Vilniaus miesto pasiturinčius gyventojus ir atvykstančius turistus geros kokybės šokoladu, plėsti firminių parduotuvių tinklą ne tik Vilniuje, bet ir didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Parduotuvės “MVS” patalpos kartu su cechu užima apie 300 m2 ploto, kur 100 m2 sudaro salės plotas, 20m2 sudaro pagalbinės patalpos (sandėlis bei direktorės ir buhalterės kabinetas),cechas užima 180m2. Patalpos yra nuomojamos tik Vilniaus miesto centre ir didžiuosiuose prekybos centruose ( kur yr ra didžiausi žmonių srautai, geras pasiekiamumas), todėl pritraukia ne vieną pirkėją.

Mūsų firma yra vienintelė Lietuvoje prekiaujanti tikrojo šokolado saldainiais ir saldumynais ir ji dar nėra taip plačiai išsiplėtusi, kad galėtų savo produkcija aprūpinti visą Lietuvą.

Dabar šioje įmonėje yra 3 akcininkai, kurie ta

aip pat yra savo srities specialistai ir nors jie įnešė po 20 000Lt, jų asmeninis turtas nenukentės, nes jis yra atskirtas nuo įmonės turto.

Kiekvienos įmonės ekonominė ir teisinė aplinkos yra kažkuo panašios. Tai pat ir ši įmonė yra panaši į kitas, nes jos veiklą reglamentuoja teisės aktai.

Mūsų tikslinė rinka yra Lietuva, o tiksliau Vilnius – Lietuvos sostinė, kuri pritraukia nemažai turistų iš įvairiausių šalių. Vilnių pasirinkome todėl, kad tai pramoninis miestas, jis judrus ir sparčiai augantis.

Mūsų įmonės stipriosios pusės yra tos, kad kokybiški gaminiai, yra firminių parduotuvių tinklas, įdiegta kokybės valdymo sistema atitinkanti ISO 9001 standartus.

Ateityje tikimės plėsti savo parduotuvių tinklą visoje Lietuvoje, kad taptume lyderiais ir įmonės pelno užtektų ne tik jos plėtimui, bet ir papildomiems poreikiams.

Rinkoje šios specializacijos kryptyje yra vienas ir r pagrindinis konkurentas – UAB “Rūta”. Tačiau esama konkurentė, kuri į savo asortimentą yra įtraukusi platų ir saldumynų asortimentą, yra pavojinga tuo, jog ji jau yra įsitvirtinusi rinkoje bei įgijusi vartotojų pasitikėjimą jos siūlomų prekių kokybe, bet jos siūlomame asortimente visi saldainiai yra su augaliniais priedais.

Marketingo strategija – įsitvirtinti rinkoje, dirbti pelningai bei aprūpinti vilniečius kokybiško šokolado produktais. Pasiekus šį pagrindinį tikslą, plėsti savo veiklą ne tik Vilniuje, bet atidaryti parduotuvių tinklą kituose Lietuvos miestuose ir tapti lydere tarp konkurentų.

Mažiausią kainą nulemia įmonės kaštai, o
didžiausią – pirkėjų norai ir galimybės, tai yra paklausa, o mūsų saldumynų kaina yra prieinama beveik kiekvienam pirkėjui.

Pagrindinį pelną mūsų įmonė gaus iš pardavimų, o tai priklauso nuo asortimento dydžio ir kainų politikos, o mūsų įmonės asortimentas yra ne tik platus, bet ir gilus.

Reklama – viena iš rėmimo dalių, efektyviausiai veikianti pirkėjus ir mes reklamą naudojame tam, kad supažindinti pirkėjus su nauja rinkoje atsiradusia parduotuve, jos ženklu, pastoviai informuoti potencialius pirkėjus apie prekes bei stengtis, kad jie taptų pastoviais klientais.

Gamybos ceche yra trys temperavimo mašinos, kurios tempreruoja šokoladą ir prie jų dirba vienas žmogus. Taip pat saldainių gaminino mašina, prie kurios dirba du žmonės, trys žmonės gamina vienetinius saldainius, kuriuos pagaminti užima daugiausiai laiko, nes kiekvienas saldainis reikalauja imlaus ir kruopštaus darbo. Įrengimai yra vežami tiesiai iš Belgijos firminių parduotuvių.

Mūsų pagrindiniai tiekėjai yra UAB „Gerėja“, UAB „Minordija“, UAB „Alvas ir Ko“, UAB „Desita“ ir UAB „Transgama“, kurie mums tiekia patikrintus ir kokybiškus produktus.

Įmonės veiklos rezultatams labai daug reikšmės turi jos personalas. Norėdami, kad įmonė dirbtų pelningai, mes samdėme tik patyrusius ir kvalifikuotus darbuotojus.

Įmonės rizika yra ta, kad šios prekės yra prabangos prekės ir jei valstybę ištiktų ekonominė krizė tai žmonės pirmiausiai atsisakytų prabangos prekių, turistai neatvažiuotų į mūsų šalį ir įmonė gali su
užlugti, kadangi pagrindiniai pirkėjai yra turistai ir pasiturintys Lietuvos žmonės.

Uždaroji akcinė bendrovė “MVS”. Jos tikslas – dirbti pelningai, plėsti firminių parduotuvių tinklą, užtikrinti gaminamų prekių kokybę.

VERSLO IDĖJA

Verslo idėja kilo navažiavus į Belgiją ir pamačius senovinio tipo parduotuvėlę, kurioje parduoda tikro šokolado saldainius ir saldumynus. Grįžusi į Lietuvą pamačiau filmą “Šokoladas”. Pažiurėjusi jį nusprendžiau įgyvendinti savo svajonę – įkurti įmonę, kurioje būtų gaminami tikrojo šokolado saldainiai ir saldumynai, kokių Lietuva dar nematė, nes Lietuvoje šokoladas yra gaminamas su augaliniais priedais, o tai bus tikra sensacija tokiems saldumynams įėjus į rinką, todėl įmonei daviau išskirtinį pavadinimą: “MVS” – kas reiškia “Mildos Vikravičienės saldumynai”.

PAGRINDINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Mūsų tikslas yra aprūpinti Vilniaus miesto pasiturinčius žmones ir turistus geros kokybės šokoladu. Siekti, kad “MVS” dirbtų pelningai ir kokybiškai. Kad įmonė atidarytų kuo daugiau firminių parduotuvėlių ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose, kad žmonės galėtų mėgautis puikios kokybės saldumynais,bei tapti lydere Vilniaus saldumynų rinkoje.

Pagrindinis uždavinys yra atlikti rinkos tyrimus ir įvertinti galimus konkurentus rinkoje, nekenkiant savo produktų kokybei.

FIRMOS CHARAKTERISTIKA

UAB “MVS” – tai parduotuvė, kuri prekiauja saldainiais ir saldumynais. Ši parduotuvė parduoda prekes galutiniam vartotojui.

Parduotuvė “MVS” uždaroji akcinė bendrovė todėl, kad jos įstatinis kapitalas siekia daugiau kaip 10 000 Lt ir joje yra 3 akcininkai. Be to bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų asmeninio tu

urto ir jie rizikuoja tik įneštomis sumomis. Visa tai nurodyta įstatuose.

UAB “MVS” pagrindinis tikslas – dirbti pelningai, plėsti parduotuvių tinklą pateikiant į rinką aukštos kokybės lietuviškos gamybo saldumynus.

Daugelyje saldainių parduotuvių atrodo tokios pat prekės kaip ir mūsų, bet ne, tai yra saldumynai pagaminti iš tikro belgiško šokolado. Parduotuvė “MVS” siūlo platų ir pakankamai gilų saldumynų asortimentą. Mes savo pirkėjams siūlome tik tikro šokolado ir kokybiškus saldumynus, kuių kaina 55.00 Lt už kilogramą saldumynų. Kaina didelė todėl, nes šokoladas yra vežamas tiesiai iš Belgijos.

Parduotuvės “MVS” patalpos kartu su cechu užima apie 300 m2 ploto, kur 100 m2 sudaro salės plotas, 20m2 sudaro pagalbinės patalpos (sandėlis bei direktorės ir buhalterės kabinetas),cechas užima 180m2. Patalpos yra nuomojamos miesto centre ir prekybos centruose ( kur yra didžiausi žmonių srautai, geras pasiekiamumas),todėl pritraukia ne vieną pirkėją.
. Už 1 m2 mokame 20 Lt., tai už visų parduotuvių plotą ir cecho patalpas kartu į mėnesį mokame 6000 Lt. Nuoma yra brangi todėl, kad parduotuvių būvimo vietos yra labai patogiose vietose, o cechas Trakuose.

Parduotuvės įrengimai bei baldai nusidėvės per 6 metus.

Mūsų firma yra vienintelė Lietuvoje prekiaujanti tikrojo šokolado saldainiais ir saldumynais ir ji dar nėra taip plačiai išsiplėtusi, kad galėtų savo produkcija aprūpinti visą Lietuvą, tad nuosavo nekilnojamo turto mes turime nedaug, tik 300m2 patalpų (į šį skaičių įeina parduotuvių ir cecho patalpų dydis kartu paėmus), įrengimai, baldai, kanceliarinės prekės, ir transportas.

Įmonės savininkė Milda Vikravičienė yra baigusi Vilniaus universiteto verslo vadybos magistro studijas, paskui dirbo tarptautinėje firmoje su kuria daug keliavo po visą pasaulį ir įgijo žinių, kad galėtų įkurti savo įmonę.

Dabar šioje įmonėje yra 3 akcininkai, kurie taip pat yra savo srities specialistai ir nors jie įnešė po 20 000Lt, jų asmeninis turtas nenukentės, nes jis yra atskirtas nuo įmonės turto.

Mūsų įmonės pavaldumas yra sekantis: savininkė, direktorė, vadybininkė, buhalterė, prekių vadovė, konditerė, 6 saldumynų gamintojos, 2 užsakymų vykdytojos, 2 užsakymų pakuotojai ir 4 pardavėjai.

UAB “MVS” – tai parduotuvių tinklas, kuris prekiauja saldainiais ir saldumynais. Šis parduotuvių tinklas parduoda prekes galutiniam vartotojui.

UAB “MVS” gamybos patalpos yra Trakų mieste, tačiau čia nėra parduodama mūsų produkcija. Mūsų visos parduotuvės yra Vilniuje, nes Vilnius yra Lietuvos sostinė ir ten susirenka daugiausiai turistų ir susispietę daugiausiai pasiturinčių žmonių, kurie nori savo uždirbtus pinigus išleisti prabangai, o mūsų gaminiai ir yra prabangos produktas.

Įmonės aplinka

Kiekvienos įmonės ekonominė ir teisinė aplinkos yra kažkuo panašios. Tai pat ir ši įmonė yra panaši į kitas, nes jos veiklą reglamentuoja teisės aktai. Marketingo veiklai svarbius aktus tikslinga suskirstyti į 3 grupes:

1. įmonės steigimą, vidaus veiklą bei likvidavimą reglamentuojantys teisės aktai;
2. įmonės santykius su pirkėjais, partneriais ir konkurentais reglamentuojantys teisės aktai;
3. atskiras marketingo sritis reglamentuojantys teisės aktai.

Įmonės ekonominė aplinka yra pakankamai stipri, nors ir turime vienintelį ir pagrindinį konkurentą “Rūtą”, kurios prekių asortimentas yra platus ir turi pastovių klientų, kurie pasitiki gaminamų prekių kokybe.

TIKSILNĖ RINKA

Mūsų tikslinė rinka yra Lietuva, o tiksliau Vilnius – Lietuvos sostinė, kuri pritraukia nemažai turistų iš įvairiausių šalių. Vilnių pasirinkome todėl, kad tai pramoninis miestas, jis judrus ir sparčiai augantis. Lietuva įstojo į Europos sąjungą ir mūsų rinkos ribos praplatės. Galėsime ir žinosime, kad galime parduotuves atidaryti ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, Klaipėdoje ir kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, suteikdami jų gyventojiems malonumą paragauti tikrojo šokolado skonio.

SITUACIJOS IR VARTOTOJŲ ANALIZĖ

Kadangi Lietuvoje tai yra pirmoji įmonė kuri gamina saldumynus iš tikrojo šokolado be jokių priedų, tai įmonės ateitis numatoma gera, nes vis atsiras naujų klientų, kurie pirks mūsų gaminamus saldumynus, o senieji klientai būdami patenkinti didins mūsų pardavimo apimtis pirkdami didesnius kiekius saldumynų ir reklamuos mūsų parduotuvę savo artimiesiems ir pažįstamiems.

Stipriosios įmonės pusės:
1. kokybiški gaminiai;
2. firminių parduotuvių tinklas;
3. įdiegta kokybės valdymo sistema atitinkanti ISO 9001 standartus;
4. moderni technologija ir kvalifikuoti specialistai;
5. naudoja informacinių technologijų visas galimybes.

Silpnosios įmonės pusės:
1. dirba ir toliau vystosi tik 3 mėnesius;
2. prekyba vidaus rinkoje;
3. parduotuvių tinklas tik Vilniuje.

Įmonės galimybės:
1. didinti saldumynų asortimentą;
2. prekiauti kituose Lietuvos miestuose;
3. plėsti parduotuvių tinklą visoje Lietuvoje.

Įmonės grėsmės:
1. kyla kuro, elektros energijos kainos;
2. gali sumažėti perkamumo galia;
3. gali padidėti konkurencija;
4. infliacija.

Kadangi UAB “MVS” gaminama produkcija yra prabangos produkcija, tai ir klientas turi būti mėgstantis ir galintis sau leisti tenkintis prabanga.

PASKIRSTYMAS IR PIRKĖJŲ APTARNAVIMAS

UAB “MVS” gaminiai parduodami tik Vilniuje, nes būtų per daug išlaidų ir mažėtų įmonės pelnas. Vilnius yra pramoninis ir judrus miestas. Dauguma turistų pirmiausiai apžiūri Vilnių ir Vilniaus senamiestį, o tik po to keliauja kažkur toliau. Vilnius yra sparčiai augantis miestas į kurį yra susispietę dauguma Lietuvos pasiturinčių žmonių, kurie laidžia save palepinti prabangos prekėmis.

Ateityje tikimės plėsti savo parduotuvių tinklą visoje Lietuvoje, kad taptume lyderiais ir įmonės pelno užtektų ne tik jos plėtimui, bet ir papildomiems poreikiams.

Ši parduotuvė yra neeilinė, nes jos interjeras ir eksterjeras yra padaryti pasitelkiant į senovinių parduotuvių tipą. Paruotuvės viduje tvyro jauki aplinka, senovinio tipo indai suteikia šilumos ir jaukumo. Malonųs pardavėjai jums suteikia visą informaciją ir su nuoširdumu parduoda saldumynus siūlydami apsilankyti ir kitose mūsų įmonės firminėse parduotuvėse.

Pirkėjus aptarnauja kvalifikuoti pardavėjai, o parduotuvės veiklą priziūri profesionalūs darbuotojai.

KONKURENCINĖ APLINKA

Rinkoje šios specializacijos kryptyje yra vienas ir pagrindinis konkurentas – UAB “Rūta”. Tačiau esama konkurentė, kuri į savo asortimentą yra įtraukusi platų ir saldumynų asortimentą, yra pavojinga tuo, jog ji jau yra įsitvirtinusi rinkoje bei įgijusi vartotojų pasitikėjimą jos siūlomų prekių kokybe. Be to ji gali praplėsti saldumynų asortimentą ir taip pakenkti mūsų įmonės pelningumui. Todėl norint to išvengti, mes turime kuo efektyviau pasinaudoti rėmimu (reklama) bei kuo greičiau gauti didesnį pelną ir jį investuoti į verslo plėtimą, kad galėtumėme įsitvirtinti rinkoje ir tapti galingu konkurentu panašaus pobūdžio parduotuvėms.

“Rūta” yra tvirtai įsitvirtinusi Lietuvos rinkoje. Vartotojai gerai susipažinę su jos siūloma produkcija. Tačiau atlikus tyrimą paaiškėjo, kad jos asortimente nėra saldumynų iš šokolado be jokių priedų.

Mūsų įmonės ir konkurentų palyginimas

Eil. Nr. Pirkėjų poreikiai Ką gali ir galės pasiūlyti

Konkurentai Mūsų įmonė
1. Poreikių (paslaugų) kokybė Prekės kokybiškos Prekės kokybiškos
2. Palanki pirkėjui kaina Kaina pirkėjui prieinama Kaina pirkėjui prieinama
3. Ypatinga prekė Nėra Nėra
4. Asortimentas Platus Platus ir gilus
5. Patikimumas Prekės kokybiškos Prekės 100% kokybiškos, su broku neparduodamos
6. Papildomos paslaugos Dovana – čekis Jei perki kilogramą saldumynų – 100 gramų nemokamai
7. Tiekimo sąlygos Pastoviai Pastoviai
8. Buvimo vieta Miesto centre (bulvare) Senamiestyje ir didžiuosiuose parduotuvių tinkluose
9. Informacija Suteikiama Visa norima informacija suteikiama
10. Reklama (vardas, markė) Vardai gerai žinomi Naudosime radijo, televizijos ir spausdintą reklamą, nes vardas nedaug žinomas
11. Garantijos Prekės keičiamos Prekės keičiamos
12. Kreditas Nėra Nėra
13. Noras padėti Visada padeda Visada maloniai padeda
14. Kaip diegiamos naujovės Kuriant naujas saldumynų rūšis

Konkurentų rinkos įvertinimas
Eil. Nr. Rodikliai Savas verslas Konkurentė

“Rūta”
1. Užimama rinkos pozicija Stipri Stipri
2. Bendra rinkos pozicijos kryptis Kylanti Stipri
3. Pelningumas Vidutinis Vidutinis
4. Finansinis tvirtumas Vidutinis Vidutinis
5. Prekių asortimentas Platus Vidutinis
6. Išlaidų mažinimo prognozė Nepalanki Nepalanki
7. Prekių kokybė Aukšta Gera
8. Prekių atitikimas standartams Atitinka visus standartus Atitinka visus standartus
9. Pirkėjų patenkinimas Geras Geras

UAB “MVS” užimama rinkos pozicija stipri, nes ji į rinką įėjo su plačiu prekių asortimentu. Kadangi įmonė žada plėsti savo veiklą, tai pirmus 5 metus visą gautą pelną vėl investuosime į verslą, todėl rinkos pozicijos kryptis yra kylanti, o konkurentų stabili, nes jie jau išsiplėtę mūsų rinkoje.

Išlaidų mažinimo prognozė nepalanki nė vienai įmonei, nes padidinus kainas konkurentai sužlugdytų, o kaštų nėra kaip sumažinti.

Prekių kokybė tiek mūsų įmonės, tiek konkurentės “Rūtos” atitinka visus reikiamus standartus, nes gaminama produkcija galima prekiauti tik turint higieninį pažymėjimą, kuris reiškia, jog prekė nekenkia sveikatai. Mes rūpinamės žmonių sveikata bei gerove.

Pirkėjų patenkinimas mūsų įmonėje bus labai aukštas, nes jie čia ras platų saldumynų asortimentą.

MARKETINGO STRATEGIJA

Marketingo strategija – įsitvirtinti rinkoje, dirbti pelningai bei aprūpinti vilniečius kokybiško šokolado produktais. Pasiekus šį pagrindinį tikslą, plėsti savo veiklą ne tik Vilniuje, bet atidaryti parduotuvių tinklą kituose Lietuvos miestuose ir tapti lydere tarp konkurentų.

Susirasti ir pasirašyti sutartis su papildomais tiekėjais, samdyti kvalifikuotą darbo jėgą, pasirinkti rėmimo strategiją. Efektyvios reklamos pagalba informuoti pirkėjus apie naujos parduotuvės atsiradimą rinkoje, supažindinti su jos siūlomu asortimentu.
Saldumynų asortimentas

Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su kavos ir grietinėlės įdaru
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su grietinėle plikytu baltojo šokolado kremu
Juodasis šokoladas, marcipanai ir ananasai baltame šokolade su lazdyno riešutu
Baltasis šokoladas
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su migdolų kremu ir neskaldytu migdolo riešutu
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su migdolų kremu ir neskaldytu lazdyno riešutu
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su kiašinių likeriu ir baltojo šokolado kremu
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su grietinėle plikytu baltojo šokolado kremu ir su romu
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su grietinėle plikytu juodojo šokolado kremu ir su romu
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su šokolado ir brendžio įdaru
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas be įdaro
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su grietinėlės ir riešutų kremu su skrudintais riešutais
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su trintų lazdyno riešutų kremu
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su persikų grietinėle ir su papajos gabaliukais
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su karčiojo šokolado kremu ir razinomis
Marcipanas ir lazdyno riešutas su baltuoju šokoladu ir kokoso drožlėmis
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su plikytos grietinėlės ir baltojo šokolado kremu
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su “Contreu” apelsinų likeriu ir šokolado kremu
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su kiaušinių likerio kremu
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su ananasų su baltuoju šokoladu ir traškučiais
Džiovinti vaisiai (abrikosai, kriaušės, slyvos) juodame, baltame ir pieniškame šokolade
Cukruoptas imbiras šokolade
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su braškių ir plaktos grietinėlės kremu
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su vyšnių ir plaktos grietinėlės kremu
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su kiaušinių likerio ir šokolado kremu
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su mėtų skonio kremu
Marcipanas su lazdyno riešutu ir karameliniais traškučiais
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su šokoladiniu kremu ir imbiero griežinėliu
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas – “Rocher” su karamelizuotais lazdyno riešutais
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su kiaušinio likeriu ir grietinėlės kremu
Šokolado krepšelis su skrudintų migdolų drožlėmis, riešutų kremu ir šokoladinės grietinėlės banga
Skrudinta kavos pupelė šokolade
“Florentinas” – šokoladu aplietas karamelinis, sezamo, lazdyno riešutų ir razinų traškutis
Šokoladu aplietas marcipanas, riešutai ir razinos
Baltuoju šokoladu aplietas riešutų kremas ir persikų grietinėlės banga, puoštas pistacijos riešutu
Sviestinis šokolado kremas ir su “Amareto” pabarstais
Belgiškas triufelis
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su rausvu braškių grietinėlės kremu
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su šokoladu aplietais karameliniais sezamo traškučiais
Juodas/Pieniškas/Baltas šokoladas su karamelės kremu

KAINŲ POLITIKA IR KAINOS

Kaina tai piniginė prekės išraiška. Kainai turi įtakos ir rinka ir kaštai. Mažiausią kainą nulemia įmonės kaštai, o didžiausią – pirkėjų norai ir galimybės, tai yra paklausa. Jei paklausa visiškai elestinga, reiškia be galo mažas kainos pasikeitimas kuris lemia paklausos padidėjimą. Jei yra santykinis elestingumas, tada tam tikras kainų kitimas lemia didesnį paklausos kiekio pasikeitimą. Jei yra vieneto elastingumas, tai kainai pakitus kiekis pasikeičia tolygiai. Jei yra santykinis neelastingumas, tada kainų pasikeitimas sąlygoja mažesnį paklausos pasikeitimą. Jei yra absoliutus neelastingumas, tada kainos kitimas nepakeičia paklausos. Elastinga paklausa reiškia, kad pirkėjas turi galimybę rinktis. Elastingos paklausos prekių kaina pirkėjui yra labai svarbi. Kadangi mūsų įmonė nesenei įsikūrė, todėl šiuo atveju pirkėjas pastebės ir mažiausią kainos pasikeitimą, o tai svarbu konkuruojant su UAB “Rūta” .

Prekės kaina neturi viršyti jos naudingumo.Tai yra, pirkėjas neturi permokėti už prekę. Dabartinėje mūsų rinkoje reikia labai atsižvelgti į kainas, kadangi žmonės nedaug savo pajamų skiris prabangos prekėms.

Pagrindinį pelną mūsų įmonė gaus iš pardavimų, o tai priklauso nuo asortimento dydžio ir kainų politikos. Norint gauti didesnį pelną, reikia, kad būtų didelė apyvarta. O norint tai pasiekti, reikia pritraukti daug pirkėjų, kurie laikui bėgant taptų pastoviais mūsų pirkėjais. Norint pritraukti pirkėjų reikia daryti įvairias akcijas bei pasirinkti efektyvią rėmimo strategiją. Pradžioje mūsų įmonė negalės teikti nuolaidų, tačiau įsitvirtinus rinkoje, tai bus butinybė.
Pavyzdžiui pastoviems pirkėjams suteiksime 10 % nuolaidą arba perkant už tam tikrą sumą, padovanosime dovanėlę. Manau, kad nuolaidų teikimas, akcijos, turėtų pritraukti daugiau pirkėjų.

Jau šiuo metu pas mus yra padaryta akcija: perkant vieną kilogramą saldumynų pirkėjas 100 gramų norimų saldumynų gauna nemokamai.

Nustatant saldumynų kainą buvo atsižvelgiama į transportavimo, realizavimo, patalpų nuomos kainos išlaidas.

UAB “MVS” gaminiai parduodami tik Vilniuje, nes būtų per daug išlaidų ir mažėtų įmonės pelnas. Vilnius yra pramoninis ir judrus miestas. Dauguma turistų pirmiausiai apžiūri Vilnių ir Vilniaus senamiestį, o tik po to keliauja kažkur toliau. Vilnius yra sparčiai augantis miestas į kurį yra susispietę dauguma Lietuvos pasiturinčių žmonių, kurie laidžia save palepinti prabangos prekėmis.

Ateityje tikimės plėsti savo parduotuvių tinklą visoje Lietuvoje, kad taptume lyderiais ir įmonės pelno užtektų ne tik jos plėtimui, bet ir papildomiems poreikiams.

Mūsų įmonės gaminami saldumynai nėra nei perperkami, nei perparduodami kitoms įmonėms, tad mūsų firma tokių kaip kanalų neturi.

RĖMIMAS IR REKLAMA

Reklama – viena iš rėmimo dalių, efektyviausiai veikianti pirkėjus. Tai užsakovo apmokama informacija apie prekes, skleidžiama pasirinktai auditorijai, siekiant užsakovo numatytų tikslų.

Reklamos tikslai:
1. supažindinti pirkėjus su nauja rinkoje atsiradusia parduotuve, jos ženklu;
2. pastoviai informuoti potencialius pirkėjus apie prekes bei stengtis, kad jie taptų pastoviais;
3. naudoti pirkėją kaip reklaminę priemonę.

Stengtis visas lėšas skirtas reklamai panaudoti kuo efektyviau.UAB “MVS” numatoma reklama:
– reklama laikraštyje ( “Lietuvos rytas” reklaminį skelbimą, likus dviem savaitėm iki parduotuvės atidarymo, taip informuodami pirkėjus apie naują parduotuvę bei kviesdami juos į atidarymą. Skelbimą spausdintumėme šeštadienį, nes tada skaitytojų auditorija plačiausia.Vieno karto kaina 70Lt.).
– iškaba (bus iškabintas spalvingas parduotuvės pavadinimas, kad patrauktų pirkėjų dėmesį. Iškabos kaina – 2000 Lt. Pagamins Reklamos agentūra “Reklamos klasė”).
– reklama ant maišelių (iš reklamos agentūros “Reklamos klasė” užsakysime reklaminių maišelių didelių 1 vnt.=0,20 ct., mažų 1 vnt.=0,10 ct.)

Marketingo biudžetas

Marketingo išlaidos Pradinės išlaidos Išlaidos per metus

1 2 3
Radijo reklama 2 x 50Lt.=100 Lt. 2400 Lt. 2400 Lt. 1200 Lt.
Reklama laikraštyje 2 x 70 Lt.=140 Lt. 1680 Lt 1680 Lt 840 Lt
Iškaba 2000Lt. ——- ——- 2000 Lt
Maišeliai Dideli Maži 240 Lt 240 Lt.180 Lt. 360 Lt.240 Lt. 480 Lt.300 Lt.

Iš viso: 2480Lt. 4500 Lt. 4680 Lt. 4820 Lt.

GAMYBOS PLANAS

Gamybos ceche yra trys temperavimo mašinos, kurios tempreruoja šokoladą ir prie jų dirba vienas žmogus. Taip pat saldainių gaminino mašina, prie kurios dirba du žmonės, trys žmonės gamina vienetinius saldainius, kuriuos pagaminti užima daugiausiai laiko, nes kiekvienas saldainis reikalauja imlaus ir kruopštaus darbo.

Įmonė turi tik vieną transporto priemonę, kuri saldumynus išvežioja į visas parduotuves.

Gamybos ceche dirba 16 kvalifikuotų darbuotojų – specialistų.

Parduotuvių patalpos nuomojamos Vilniaus senamiestyje ir didžiuosiuose prekybos centruose, kadangi ten daugiausiai susirenka žmonių, kurie nori išleisti savo uždirbtus pinigus prabangai ir pasitenkinimui.
Patalpu nuoma yra pakankamai brangi todėl, kad vieta yra patogi ne tik turistams, bet ir pasiturintiems žmonėms, kurie galės pasmaguriauti mūsų gaminamais saldumynais ir parnešti jų namo arba pavaišinti jais draugus.

Įrengimai yra vežami tiesiai iš Belgijos firminių parduotuvių.

TIEKĖJAI IR JŲ TIEKIAMOS ŽALIAVOS

1) Pagrindinio mūsų ingridiento – šokolado tiekėja yra UAB “Gerėja”, kuri randasi Vilniuje, Panerių 51, mums tiekia tikrąjį juodą, pienišką ir baltą šokoladą, dažančias esencijas, plikytus kremus, vaisinius įdarus, grietinėlės kremus, glazūras paviršiaus padengimui, glazūras viso gaminio padengimui, glajus, įdarus, riebalinius glajus, vaisinį marcipaną.

2) UAB “Minordija”, kuri yra Vilniuje, Geležinio vilko g. 2, mums tiekia margariną, riebalus, aliejų, augalinę grietinėlę, produktus iš cukraus, kondensuotą pieną, kakavos produktus, konditerinius glaistus, riešutus, sėklas, džiovintus vaisius, konservuotus vaisius, marmeladus, mieles, miltus, miltelius plikytam kremui, maistinius dažus ir aromatus, prieskonius, naturalų marcipaną ir marcipaninę masę kepimui, įvairius šokoladinius papuošimus.

3) UAB “Alvas ir Ko”, kuri yra taip pat Vilniuje, Vilkpėdės 8, mums tiekia cukrinius papuošimus, paruoštus mišinius ir įdarus, grietinėlės standiklius, konservuotus vaisinius įdarus, šalto glaistymo glazūrą veidrodiniam efektui išgauti arba vaisius glazūruoti.

4) UAB “Desita”, kuri yra Vilniuje, Savanorių 178 ir ji mums tiekia žele dekorus, šokoladinius dekorus, aromatus ir esencijas, desertines pastas, kremus ir įdarus, stingdančias medžiagas, glazūras, užpilus desertams

5) UAB “Transgama”, kuri randasi taip pat Vilniuje, Metalo gatvėje 2, mums tiekia visų rušių šokoladinius kremus, karamelę, vaisinius grietinėlės standiklius, aromatines medžiagas, stiprios koncentracijos esencijas, aromatines pastas, grietinėlę ir jos stabilizatorius, krištolinius pabarstukus, šokoladinius dribsnius, amareto pabarstukus, skiediklį įdarams, sausus termostabilius įdarus, produktus iš migdolų ir aberikosų branduolių, užpilus.

Visi mūsų tiekėjai mums tiekia kokybiškus produktus, kuriuos jie parsiveža iš Danijos, Vokietijos, Latvijos, Norvegijos, Kinijos, Suomijos, Irano, Filipinų, Malaizijos, Turkijos, Indonezijos, Prancūzijos, Anglijos, Rusijos, Baltarusijos.

GAMYBOS IŠLAIDOS

Visos gamybos išlaidos susideda iš komunalinių paslaugų, tai vandens sąnaudų; elektros energijos; šildymo; šiukšlių išvežimo, dar prisideda nuoma, transportavimo išlaidos, priemonės susijusios su gamyba, pakavimo priemonės ir transportavimui skirtos pakavimo priemonės, telefono sąnaudos, medžiagų sąnaudos, darbininkų užmokestis, reklamos išlaidos, transportavimo išlaidos, apsaugos išlaidos, šiukšlių išvežimo išlaidos ir kanceliarinės išlaidos.

VALDYMO PERSONALAS IR DARBUOTOJAI

Įmonės veiklos rezultatams labai daug reikšmės turi jos personalas. Norėdami, kad įmonė dirbtų pelningai, mes samdėme tik patyrusius ir kvalifikuotus darbuotojus.

UAB “MVS” dirba 20 darbuotojų:
ь Direktorė – Ilona Ščiavinskaitė, kurią išrinkome akcinkų susirinkime, viena iš akcininkų. Ji atsakinga už sutarčių pasirašymą su tiekėjais, už rėmimo strategiją ir kitus sprendimus susijusius su parduotuvės veikla.
ь Vadybininkė, kuri vadovauja gamybos cechui.
ь Buhalterė, kuri tvarko parduotuvės apskaitą, kad būtų mokami visi mokesčiai valstybei.
ь Prekybos vadovė, kuri atsakinga už prekių pristatymą cechui, jų skyrimą gamybai ir vadovauja gamybos procesui.
ь Konditerė, kuri kepa įvairius saldumynus.
ь Saldainių gamintojos, kurios gamina aukštos kokybės saldainius.
ь Užsakymų vykdytojai, kurie vykdo direktorės pasirašytus užsakymus su kitomis firmomis.
ь Užsakymų pakuotojas, kuris pakauoja jau paruoštu užsakymus.
ь Saldumynų išvežiotojas, kuris gatavą produkciją pristato į kiekvieną mūsų parduotuvę.
ь Pardavėjai, kurie atsakingi už malonų pirkėjų aptarnavimą, informacijos suteikimą, konsultavimą. Nuo to priklauso ar pirkėjas dar grįš į mūsų parduotuvę.

UAB “MVS” su kiekvienu darbuotoju sudarė darbo sutartį, kuri buvo sudaryta pagal LR įstatymus.Visi darbuotojai turi visas socialines garantijas, todėl dirbdami UAB “MVS” galės jaustis saugiai.

Visos parduotuvės dirba pagal vieną darbo grafiką:

Žiemos sezonu: Vasaros sezonu:

I – V 09.00 – 18.00 val. I – V 09.00 – 20.00

VI ir VII 09.00 – 16.00 val. VI ir VII 09.00 – 21.00

Direktorė, vadybininkė ir buhalterė dirba I – V 11.00 – 18.00

Prekybos vadovė, konditerė, saldainių gamintojos, užsakymų vykdytojai, užsakymų pakuotojas ir išvežiotojas dirba I – V 08.00 – 17.00

VI – VII 10.00 – 16.00

DARBO UŽMOKESTIS

Įmonės darbuotojų darbo užmokestis:
§ Direktorė gauna 2000Lt per mėnesį;
§ Vadybininkė – 1600Lt per mėnesį;
§ Buhalterė – 1300Lt per mėnesį;
§ Prekybos vadovė – 1300Lt per mėnesį;
§ Konditerė – 1000Lt per mėnesį;
§ Saldainių gamintojai – 600Lt per mėnesį;
§ Užsakymų vykdytojai – 600Lt per mėnesį;
§ Išvežiotojo alga siekia 600Lt per mėnesį;
§ Užsakymų pakuotojas gauna 600Lt per mėnesį;
§ Pardavėju darbo užmokestis per mėnesi 500Lt.
ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Direktorė

Vadybininkė Buhalterė

Prekybos vadovė

konditerė sald. gamintojai užsak.vykdytojai užsak.pakuotojai išvežiotojas pardavėjai

ĮMONĖS RIZIKA

Įmonės tikslai yra aprūpinti Vilniaus miesto pasiturinčius žmones ir turistus geros kokybės šokoladu. Siekti, kad “MVS” dirbtų pelningai ir kokybiškai, plėstų savo saldumynų asortimentą ir parduotuvių tinklą. Kad įmonė atidarytų kuo daugiau firminių parduotuvėlių ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose, kad žmonės galėtų mėgautis puikios kokybės saldumynais ir, kad suprastų, jog paprastas lietuviškas šokoladas tikrai labai daug kuo skiriasi nuo tikrojo originalaus šokolado be jokių papildų vežamo tiesiai iš Belgijos.

Įmonės rizika yra ta, kad šios prekės yra prabangos prekės ir jei valstybę ištiktų ekonominė krizė tai žmonės pirmiausiai atsisakytų prabangos prekių, turistai neatvažiuotų į mūsų šalį ir įmonė gali sužlugti, kadangi pagrindiniai pirkėjai yra turistai ir pasiturintys Lietuvos žmonės.

Kadangi mūsų parduotuvės asortimentas yra palyginti platus ir gilus, todėl labai svarbu iš pat pradžių pritraukti daugiau pirkėjų, kad taptų pastoviais klientais bei juos naudoti kaip rėmimo priemonę, tai yra, kad jie mūsų parduotues rekomenduotų savo draugams bei artimiesiems.

UAB “MVS” silpnoji vieta ta, kad konkurentė “Rūta” jau gerai įsitvirtinusi rinkoje ir turi daug pastovių klientų, kurie pasitiki jų produkcija, o mūsų įmonė tik padeda veikti rinkoje, todėl reikia didesnės reklamos, kad supažindintų pirkėją su nauja parduotuve, jos asortimentu ir taip jį sudominti, kad apsilankytų mūsų parduotuvėje ir įsitikintų, kad mūsų produkcija yra nepalyginamai geresnė už konkurentų. Silpnosios įmonės pusėsyra tokios, kad dirba ir toliau vystosi tik 8 mėnesius, prekyba vyksta tik vidau rinkoje ir tai, kad parduotuvių tinklas tik Vilniuje.
METINĖ PASLAUGŲ APYVARTA

Mėnuo 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Saldumynų apyvarta Lt 80 000 92 500 90 000 89 000 103 000 82 500 99 000 202 000 78 000 95 000 80 000 91 000

Iš viso: 1182 000

Šioje lentelėje yra tik suminės apyvartos prognozės skaičiai, nes visų gaminamų saldumynų kaina yra vienoda.
APYVARTŲ PROGNOZĖ

Optimistinė prognozė (didėja kas 2proc.)

Metai 2004m. 2005m. (1proc.) 2006m. (3proc.) 2007m. (5proc.) 2008m. (7proc.)

Parduotų saldumynų apyvarta 1182000 1193820 1217460 1241100 1264740

Pesimistinė prognozė (didėja kas 0.5proc.)

Metai 2004m. 2005m. (0,5proc.) 2006m. (1proc.) 2007m. (1,5proc.) 2008m. (2proc.)

Parduotų saldumynų apyvarta 1182000 1187910 1193820 1199730 1205640

Reali prognozė (didėja kas 1proc.)

Metai 2004m. 2005m. (1proc.) 2006m. (2proc.) 2007m. (3proc.) 2008m. (4proc.)

Parduotų saldumynų apyvarta 1182000 1193820 1205640 12174460 1229280

PINIGINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA
Apyvartos optimistinė prognozė 2004m.
Gauta pinigų:
Apyvarta 1182000
Sumokėtas PVM (18proc.) 212760

Išlaidos:
Pelnas 969240
Priemonės susijusios su gamyba 4000
Nuoma 72000
Vandens sąnaudos 3600
Telefono sąnaudos 18000
Medžiagų sąnaudos 384000
Elektros energijos išlaidos 38400
Darbininkų užmokestis 182400
Reklamos išlaidos 2480
Transporto išlaidos 36000
Socialinis draudimas 60192
Šildymo išlaidos 12000
Apsaugos išlaidos 36000
Šiukšlių išvežimo sąnaudos 1800
Kanceliarinės išlaidos 18000

Iš viso: 868872
Pinigų likutis = (pelnas – išlaidos) 100368
Apyvartos optimistinė prognozė 2005m.
Gauta pinigų:
Apyvarta 1193820
Sumokėtas PVM (18proc.) 214887.6
Pelnas 978932.4
Išlaidos iš viso: 868872
Pinigų likutis = (pelnas – išlaidos) 110060.4

Apyvartos optimistinė prognozė 2006m.
Gauta pinigų:
Apyvarta 12174460
Sumokėtas PVM (18proc.) 2191402.8
Pelnas 9983058
Išlaidos iš viso: 868872
Pinigų likutis = (pelnas – išlaidos) 9114186

Apyvartos optimistinė prognozė 2007m.
Gauta pinigų:
Apyvarta 1241100
Sumokėtas PVM (18proc.) 223398
Pelnas 1017702
Išlaidos iš viso: 868872
Pinigų likutis = (pelnas – išlaidos) 148830

Apyvartos optimistinė prognozė 2008m.
Gauta pinigų:
Apyvarta 1264740
Sumokėtas PVM (18proc.) 227653.2
Pelnas 1037086.8
Išlaidos iš viso: 868872
Pinigų likutis = (pelnas – išlaidos) 168214.8

Apyvartos pesimistinė prognozė 2004m.
Gauta pinigų:
Apyvarta 1182000
Sumokėtas PVM (18proc.) 212760

Išlaidos:
Pelnas 969240
Priemonės susijusios su gamyba 4000
Nuoma 72000
Vandens sąnaudos 3600
Telefono sąnaudos 18000
Medžiagų sąnaudos 384000
Elektros energijos išlaidos 38400
Darbininkų užmokestis 182400
Reklamos išlaidos 2480
Transporto išlaidos 36000
Socialinis draudimas 60192
Šildymo išlaidos 12000
Apsaugos išlaidos 36000
Šiukšlių išvežimo sąnaudos 1800
Kanceliarinės išlaidos 18000

Iš viso: 868872
Pinigų likutis = (pelnas – išlaidos) 100368

Apyvartos pesimistinė prognozė 2005m.
Gauta pinigų:
Apyvarta 1187910
Sumokėtas PVM (18proc.) 213823.8
Pelnas 974086.2
Išlaidos iš viso: 868872
Pinigų likutis = (pelnas – išlaidos) 105214.2

Apyvartos pesimistinė prognozė 2006m.
Gauta pinigų:
Apyvarta 1193820
Sumokėtas PVM (18proc.) 214887.6
Pelnas 978932.4
Išlaidos iš viso: 868872
Pinigų likutis = (pelnas – išlaidos) 110060.4

Apyvartos pesimistinė prognozė 2007m.
Gauta pinigų:
Apyvarta 1199730
Sumokėtas PVM (18proc.) 215951.4
Pelnas 983778.6
Išlaidos iš viso: 868872
Pinigų likutis = (pelnas – išlaidos) 114906.6

Apyvartos pesimistinė prognozė 2008m.
Gauta pinigų:
Apyvarta 1205640
Sumokėtas PVM (18proc.) 217015.2
Pelnas 988624.8
Išlaidos iš viso: 868872
Pinigų likutis = (pelnas – išlaidos) 119752.8

Apyvartos reali prognozė 2004m.
Gauta pinigų:
Apyvarta 1182000
Sumokėtas PVM (18proc.) 212760

Išlaidos:
Pelnas 969240
Priemonės susijusios su gamyba 4000
Nuoma 72000
Vandens sąnaudos 3600
Telefono sąnaudos 18000
Medžiagų sąnaudos 384000
Elektros energijos išlaidos 38400
Darbininkų užmokestis 182400
Reklamos išlaidos 2480
Transporto išlaidos 36000
Socialinis draudimas 60192
Šildymo išlaidos 12000
Apsaugos išlaidos 36000
Šiukšlių išvežimo sąnaudos 1800
Kanceliarinės išlaidos 18000

Iš viso: 868872
Pinigų likutis = (pelnas – išlaidos) 100368

Apyvartos reali prognozė 2005m.
Gauta pinigų:
Apyvarta 1193820
Sumokėtas PVM (18proc.) 214887.6
Pelnas 978932.4
Išlaidos iš viso: 868872
Pinigų likutis = (pelnas – išlaidos) 110060.4

Apyvartos reali prognozė 2006m.
Gauta pinigų:
Apyvarta 1205640
Sumokėtas PVM (18proc.) 217015.2
Pelnas 988624.8
Išlaidos iš viso: 868872
Pinigų likutis = (pelnas – išlaidos) 119752.8

Apyvartos reali prognozė 2007m.
Gauta pinigų:
Apyvarta 12174460
Sumokėtas PVM (18proc.) 2191402.8
Pelnas 9983058
Išlaidos iš viso: 868872
Pinigų likutis = (pelnas – išlaidos) 9114186

Apyvartos reali prognozė 2008m.
Gauta pinigų:
Apyvarta 1229280
Sumokėtas PVM (18proc.) 221270.4
Pelnas 1008009.6
Išlaidos iš viso: 868872
Pinigų likutis = (pelnas – išlaidos) 139137.6

REZIUMĖ

UAB “MVS” yra 3 akcininkai, kurių kiekvieno įnašas 50 000 Lt. Visi turi lygias teises, tačiau, akcininkų susirinkime, direktore buvo išrinkta Ilona Ščavinskaitė, kadangi tai buvo jos idėja.

Bendrovė veiklą pradėjo 2003 05 01 d., iki šios dienos mes tvarkėme visus firmoje kylančius klausimus ir sprendėme problemas Tikimasi metų apyvartos apie 800 000 Lt. Kadangi planuojama bendrovės apyvarta viršija 100 000 Lt, tai UAB “MVS” yra PVM mokėtoja. Žinoma, sekančiais metais apyvartą tikimasi gauti didesnę. Visas gautas bendrovės pelnas bus skirstomas visuotiniame akcininkų susirinkime. Įmonės parduotuvės išsidėsčiusios tik Vilniuje, o saldainiai ir saldumynai gaminami Trakuose.

Žiūrint į optimistines, pesimistines ir realias prognozes galima spręsti, kad mūsų įmonė ir toliau dirbs pelningai ir plėsis, turės pastovius klientus neatsižvelgiant į tai, kad mūsų konkurentė „Rūta“ jau įsitvirtinusi rinkoje.

Ateityje mes tikimės užimti kuo didesnę rinkos dalį, plėsti klientų ratą, tobulinti asortimentą, palaipsniui gauti vis didesnį pelną, pritraukti daugiau akcininkų, plėsti firminių parduotuvių tinklą ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose, o vėliau eksportuoti produkciją į Baltijos šalis.

Leave a Comment