Verslo Planas UAB Micronmega

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETASEKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETASVADYBOS KATEDRA

IĮ „MICRONMEGA“SAVARANKIŠKAS DARBAS

Vadovė: A. Ivaškienė

Atliko: VB-4/4 grp. Stud.:Mantas Tiknius 2005-12-22

KAUNAS, 2005

TURINYS

1. VERSLO IDĖJA 31.1 ĮŽANGA 31.2 ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 42. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA 53. DARBO PASIDALIJIMAS IR KOOPERAVIMAS 64. ORGANIZACIJOS IŠORINĖ IR VIDINĖ APLINKA 85. ORGANIZACIJOS SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ 116. PLANAVIMAS IR STRATEGINIS VALDYMAS 127. ĮMONĖS MISIJA IR VIZIJA 158. ORGANIZAVIMAS 179. KONTROLĖ 1810. KOORDINAVIMAS 1911. VADOVAVIMAS 2012. ORGANIZACIJOS KULTŪRA 22IŠVADOS 23LITERATŪRA 24

1. VERSLO IDĖJA

1.1 ĮŽANGAŠiuo metu, kai Lietuva jau nepriklausoma valstybė 15 metų privatinis verslas įgauna vis didesnį pagreitį. Atsivėrusios sienos suteikė daug galimybių prekiaut kitų šalių prekėmis ir iš to puikiai verstis. Daugeliui lengvai suprantamas verslas – „ Perku parduodu“ įgavo didelį populiarumą. Aš nematau perspektyvų tokiame versle, todėl renkuosi verslą, kuriame yra terpė kurti, generuoti naujas idėjas rinkoje.Mano verslo specifika iš dalies artima jau minėtajai „Perku-parduodu“, nes vienas iš vertimosi būdų yra kompiuterių bei jų komponentų pardavinėjimas. Tokios verslo specifikos tikrai neignoruosiu savo įmonėje, bet tai nėra pagrindinė veikla. Įmonės, kurią pavadinau „MicronMega“ pagrindinis užsiėmimas yra novatoriškų idėjų kūrimas programuojant , kasdieninį darbą palengvinančias, kompiuterines programas juridiniams ir privatiems asmenims. Begalės įmonių modernizuojasi naujausių programų įdiegimu kompiuteriniame tinkle, todėl verslas šioje modernizavimo srityje yra ypač pelningas ir perspektyvus. Vilioja ir tai, kad programos sukūrimas ir pardavimas tai dar ne viskas, tai neužbaigia santykių su klientu, programos reikalauja priežiūros, bei reguliarių atnaujinimų, kuriuos galėtų suteikti tik įmonė kuri jas teikia. Toks ryšio palaikymas su klientu pravartus, nes suteikia vienas kito pasitikėjimą, o pasitikėjimas leidžia lengviau parduot naujas idėjas išreikštas kompiuterinėmis programomis.Svarbu be abejo neužmiršti, kad tokia nuostabi idėja kurti tokią moderniškumu dvelkiančią įmonę yra rizinkinga. Konkurencija šioje srityje nėra katastrofiškai didelė, bet įmonės, kurios jau vykdo panašią veiklą Lietuvoje yra gana stiprios ir turi daug patirties. Tokios informacinių technologijų įmonės kaip LIKS , ECDL, InfoBalt, LitNet jau sėkmingai funkcionuoja bei plečia savo veiklą Lietuvoje. Žiūrint iš kitos pusės tokių įmonių sėkmė tik įrodo informacinių technologijų kaip verslo srities sėkmingumą.

1.2 ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

Įmonės pavadinimas – „MICRONMEGA“Adresas: Kaunas, Studentų g. 2Registravimo Nr.: 1345674245Įmonės kodas: 991309Įmonės tipas: Individuali ĮmonėVeiklos sritis: programinės įrangos kūrimas juridiniams ir privatiems asmenims, kompiuterių ir jų dalių pardavimas.Įmonės vadovas: Mantas TikniusVidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius: 50Bankas: UAB “Ūkio Bankas“

Įmonės pavadinimas „MicronMega“ kilo iš labai elementarių, bet užtat aiškių sąvokų. Micron – simbolizuoja mikrono dydžio kompiuterio svarbiausios dalies – procesoriaus, daleles. Mega – reiškia dydį, galingumą, šiuo atveju sąvoka Mega simbolizuoja mikrono dydžio dalelių mega naudą. Kadangi turiu grafinio dizaino sugebėjimų sukūriau ir firmos kuklų logotipą. Oficiali įmonės veiklos sritis tai Informacinės Technologijos, jų diegimas, pritaikymas šių dienų verslo įmonių poreikiams patenkinti, bei šalutinė veikla, tai kompiuterių bei jų komponentų pardavimas. Ūkio banką pasirinkau dėl jo santūraus įvaizdžio ir neabejingumo modernėjančiai visuomenei.

2. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA

Organizacinė valdymo struktūra (OVS) – tai visuma darbuotojų ir padalinių, atliekančių jos veiklos reguliavimo procesus. Ši visuma kiekvienoje organizacijoje yra savotiška, subtili bei originali, padaliniai ir informaciniai ryšiai tarp jų yra skirtingi. Valdymo struktūra formuojasi keičiantis valdymo darbų sudėčiai bei turiniui, atsirandant naujiems darbams, t.y. vykstant valdymo darbo pasidalijimo procesams. Organizavimas reiškia darbo pasidalijimą ir tai būtų galima suprasti kaip bendrą užduotį, kurią reikia išskaidyti į kelias atskiras veiklas tam, kad būtų paprasčiau vadovauti, nes kiekvienas dirbantysis dirbantis jam paskirtoje kontroliuoti veikloje atsako už jam patikėtos veiklos rezultatus. Kaip vadovas organizacijos struktūrą, tinkamą organizacijos strategijai ir veiklai, kurioje organizacijos nariai tą strategiją įgyvendina.

Įmonėje dirba 50 darbuotojų.Grafinis valdymo struktūros vaizdavimas

Mano įmonėje yra funkcinė organizacinė struktūra. Ji turi minimalų valdymo pakopų skaičių ir labai aiškiai išreikštą pavaldumą. Kiekvienas vadovas atlieka visas vadybos funkcijas jam pavestoje srityje. Ši struktūra reikalauja iš kiekvieno vadovo plataus spektro žinių. Sprendimai dažnai grindžiami ir analize ir intuicija. Funkcinė sistema būdinga tuo, kad organizacija skirstoma į padalinius, kiekvienam priskiriama konkrečią užduotį ir pareigas. Firmoje pagal atliekamas funkcijas, yra sudarytos penkios tarnybos. Yra aiškus pavaldumas. Tamsėjančios grafiko spalvos į viršų išreiškia valdymo lygio kilimą.

3. DARBO PASIDALIJIMAS IR KOOPERAVIMAS

Darbo pasidalijimas ir kooperavimas yra labai svarbus darbo organizavimo sudedamųjų dalių mano įmonėje. Kiekvienas šioje individualioje įmonėje dirbantis darbuotojas žino savo pareigas ir tinkamai jas vykdo, kas ir padeda tinkamai užtikrinti geresnį darbo našumą. Darbo pasidalijimas taip pat nulemia geresnę aptarnavimo kokybę ir darbo užmokesčio dydį. Kiekvienas įmonėje užima tas pareigas, kurias geriausiai išmano. Vadovų žinios yra labai gilios savo srityje, todėl kiekvienas jų atsako tik už savo padalinio darbą.Įmonės vadovo pareiga yra rūpintis įmonės funkcionavimo tvarka. Aš, kaip vadovas, rūpinuos organizavimu, prognozavimu, planavimu, finansų valdymu ir komercijos valdymu. Taip pat teikiu tiesioginius nurodymus savo pavaldiniams: pardavimo vadybininkui, personalo vadybininkui, finansų vadybininkui bei ūkio dalies vedėjui. Privalau sistemingai analizuoja visą informaciją susijusią su įmonės veikla, stengiuos tinkamai koordinuoti įmonės personalą. Esu suinteresuota tinkamu kiekvieno įmonės nario pareigų vykdymu, nes tai dalinis indėlis į tolesnį įmonės vystymąsi bei klestėjimą.Finansų vadybininkas – rūpinasi visais IĮ „MICRONMEGA“ ekonominiais klausimais, susijusiais su produkcijos realizavimu. Savo surinktą informaciją jis perduoda tik įmonės vadovui. Ūkinės dalies vedėjas – rūpinasi visais klausimais susijusiais su ūkio reikalais. Jis nurodo kokius darbus ir kada atlikt valytojoms, barmenui, dirbančiam mūsų įmonėje ir technikams. Nuo šio žmogaus nurodymų priklauso tvarka visoje gyvenamojoje teritorijoje. Jis pavaldus tik įmonės vadovui. Ūkinės dalies vedėjų yra 2, jie dirba pamainomis, vienas iki pietų, kitas iki vėlaus vakaro.Personalo vadybininkai – tai įmonėje dirbantys ir aktyviai visais pavaldiniais bendraujantys asmenys. Jie ogranizuoja darbuotojų atrankas, priėmimus į darbą, kvalifikacijos kelimus bei kitus apmokymus. Rūpinasi darbuotojų darbo sąlygomis, algos paskirstymu. Pavaldūs taip pat tik įmonės vadovui.Pardavimų vadybininkas – tai įmonėje dirbantis ir visais pardavimais besirūpinantis asmuo. Jis labai geras derybininkas, nuo jo priklauso mano firmos produkcijos realizavimas į rinką. Pavaldus tik įmonės vadovui.

Programuotojų padalinio vadovai – jų iš viso yra du. Vadinas kiekviename padalinyje yra po 15 programuotojų. Vadovai koordinuoja programuotojų darbą, nuolat domisi rinkos bei vartotojų pokyčiais ir nurodo, ką šiandieną reikalauja reikliausias vartotojas.Technologų padalinio vadovas. Jis atsako už technologų darbą. Derisi dėl naujų užsakymų su klientais.IT administratorių padalinio vadovas – rūpinasi informacinių technologijų administratorių darbų, kuris turi būti vykdomas nuolatos, kadangi interneto tinklai turi būti nuolat prižiūrimi, juk internetas – turmpiausias kelias pažinti vartotojų norus bei sekti rinkos pokyčius, stebėti konkurentų darbą.Darbuotojų padalinio vadovas – atsako už darbuotojų veiklą, koordinuoja darbą bei padalinio darbininkų sąlygomis.Programuotojai – kiekvieną dieną kuria naujas bei tobulina senas programines įrangas, programų paketus, pramogines programas. Gali teigti, kad jie yra įmonės darbo pamatas, kadangi atlieka būtent tą darbą, nuo kuriuos priklauso įmonės veiklos paklausa.Technologai – prižiūri bei tvarko kompiuterius, kad programuotojai galėtų normaliai dirbti, kad nebūtų gedimų. Taip pat jie tvarko parduodamus kompiuiterius.IT administratoriai – prižiūri kompiuterinius vietinius bei internetinius tinklus. Užtikrina nuolatinį duomenų gavimą.Ūkio dalies darbuotojai – valytojos, barmenas bei technikai – atsakingi už tvarką bei švarą įmonėje, už darbuotojų maitinimą. Jie dirba taip pat pamainomis kaip ir ūkio dalies vadovai, kuriems darbuotojai pavaldūs. Ūkio dalies darbuotojai dirba dvejomis pamainomis, nes jie reikalingi patarnauti su iki vėlumos užsitęsusiais projektais dirbantiems programuotojams bei jų vadovams.Technologai – prižiūri ryšio bei tinklų techninę pusę. Kiekvienas darbuotojas žino tiksliai savo pareigas ir žino kas jo laukia už jų nevykdymą. Tai padeda išvengti nesusipratimų ir konfliktinių situacijų darbe. Kiekvieną darbininką su jam paskirtom pareigom supažindina pats vadovas, taip supažindindamas su visais reikalavimais.Darbo pasidalijimas tiesiogiai yra susijęs su darbo kooperavimu. Individuali įmonė „MICRONMEGA“ siekia optimalaus darbo kooperavimo, efektyvios įmonės veiklos rinkos sąlygomis. Įmonei svarbu patenkinti net pačių reikliausių vartotojų norus kiekvieną dieną besikeičiančioje kompiuterinėje rinkoje.

4. ORGANIZACIJOS IŠORINĖ IR VIDINĖ APLINKA

Organizacijos tikslai visada yra susiję su įmonę supančia aplinka. Didelę dalimi įmonės veiklą įtakoja vartotojai ir jų poreikiai. Mes savo veikla stengiamės kuo tinkamiau patenkinti esamų klientų poreikius, siekdami jų neprarasti ir pritraukti kuo didesnį naujų klientų ratą. Tokiu būdu galėsime išsilaikyti ir plėsti savo užimamą dalį kompiuterinių programų kūrimo bei realizavimo rinkoje rinkoje. Vartotojai svarbūs visam organizacijos gyvavimo laikotarpyje, nes tik jų dėka gyvuoja organizacija ir tik atsižvelgiant į vartotojų poreikius nuolat yra atnaujinama organizacijos veikla.Mūsų veiklą įtakoja ne vien tik vartotojai, bet didelę reikšmę turi ir konkurentai, kurie verslo subjektams ir privatiems asmenims siūlo panašias paslaugas, kaip ir mūsų „MicronMega“ įmonė. Kadangi rinka Lietuvoje šiuo metu yra pakankamai gerai išplėtota, tai konkurentų skaičius yra tiesiog įspūdingas. Konkurentų skaičius siekia apie 750. tai tiek įmonių užsiima panašiu verslu.Mus supa išorinė bei vidinė aplinkos. Išorinė aplinka – tai jėgos, kurios tam veikia IĮ “MICRONMEGA” sprendimus, tačiau šioms jėgoms firma tiesiogiai negali daryti jokios įtakos. Štai kokios aplinkos įeina į tas jėgas: o Ekonominė. Jos rodikliai – BVP, pikėjų pajamos, kaupimo lygis, prekių kainos lygis, kredito gavimo galimybės, eksportas bei importas. Esama ekonominė aplinka yra palanki mano įmonei vystytis, kadangi stengiames išnaudoti visus galimus ekonominės situacijos pranašumus.o Socialinė. Jos rodikliai – demografiniai, kurių tyrimas leidžia nustatyti potencialių pirkėjų skaičių, jų sudėtį pagal lytį, amžių, šeimos dydį, išsilavinimą, gyvenamąją vietą, profesiją bei kt. Tai išorinės aplinkos elementas, parodantis o Politinė-teisinė. Tai aplinka, apimanti visuomenės politinių struktūrų veiklą ir teisės aktus, veikiančius įmonės marketingą, jo sprendimus bei priemones. Svarbiausius veiksnius galime suskirstyti į tris grupes:

o Įmonių steigimą, jų vidaus tvarką, veiklą ir likvidumą reguliuojantys teisės aktai;o Teisės aktai, kurie reguliuoja įmonės santykius su pirkėjais, partneriais ir konkurentais;o Atskiras sritis reguliuojantys teisiniai dokumentai;o Mokslinė-technologinė;o Gamtinė.Vidinė aplinka – tai tokios išorinės jėgos, kurias IĮ “MICRONMEGA” siekdamas savo tikslų, gali valdyti ir daryti joms didesnį ar mažesnį poveikį. Tokios jėgos yra: o Pirkėjai. Mūsų rinkos vartotojai yra labia išsilavinę, todėl labia gerai žino ko jie nori, o jų poreikiai keičiasi bei didėja vos ne kiekvieną dieną. Pirkėjai ir vartotojai yra viena iš nestabiliausių vidinės aplinkos grandžių, todėl valdyti ar kaip nors kitaip veikti vartotoją reikia labai atsargiai, sudarant sąlygas jam suvokti, kad esami ar būsimi pasikeitimai vyksta jo labui. o Konkurentai bei konkurencinė situaciją rinkoje. Kadangi mūsų šalyje yra labai daug panašių verslu užsiimančių įmonių, tai galima teigti, kad konkurencija yra labai didelė. Sudaryti poveikį konkurentams gali tik panašaus lygio konkurencinė firma, kuri prilygsta savo produkcija ir kainų politika. Tokio lygio konkurentas neabejotinai seka kiekvieną kainų ar produkcijos pasikeitimo šuolį ir labai jautriai į tai reaguoja. Taigi tokioje aršioje konkurencinėje aplinkoje būtina gana greitai ir efektyviai naudotis savo turimais pranašumais. Nepaisant to, kad IĮ “MICRONMEGA” gaminama produkcija yra aukštos kokybės, tenkinanti vartotojų poreikius – yra įmonių kurių produkcija nenusileidžia IĮ “MICRONMEGA” gaminamai produkcijai – Tai vadinamieji konkurentai. Juos galime suskirstyti į dvi grupes: o Programinės įrangos kūrėjai;o Kompiuterių bei jų dalių pardavimais užsiimančios įmonės;o Internetinėmis pramogomis užsiimančios įmonės.Programinės įrangos kūrimu užsiima pakankamai daug firmų, viena didžiausių Alna. Tai vedančioji technologijų srityje įmonė, todėl ko gero yra didžiausia ir svarbiausia konkurentė. O klientų netrūksta nei vienai firmai, kadangi technologijų vartotojai, ypač programinės įrangos, labai greitai ir gerai priima naujovės ir išbando naują produkciją. Šios kategorijos konkurentai turi didelę įtaką mūsų įmonės veiklai, kadangi įmonių produkcijos kokybės, dizaino ir funkcionalumo rodikliai yra gana aukšto lygio, stipri įmonių marketingo bazė, ypač BMS, aukštas finansinis pajėgumas, įmanoma pardavimų lizingo būdu koncepcija, pastovūs klientai daugelio firmų klientai, rinkos dalis apima visą regioną, ne tik kuriame įsikūrusi firma, bet ir visos respublikos mastu.
Kita konkurentų kategorija – konkurentai ne gaminantys, o prekiaujantys kompiuteriais bei jų dalimis. Šie konkurentai prekiauja importuota produkcija, platindami ją tiesiogiai, t.y. prekiaudami ja kompiuterinių prekių parduotuvėse; netiesiogiai – internetu, katalogais. Šių konkurentų produkcija aukšto lygio, ypatingos kokybės, nepriekaištingo dizaino ir gero funkcionalumo. IĮ “MICRONMEGA” pilnai gali šiose srityse konkuruoti su importuojama produkcija, nes importuojama produkcija pagaminta garsiausių pasaulio firmų, turinčių ilgametę patirtį kompiuterių bei jų dalių gamyboje ir konstravime, šių firmų vardas gerai žinomas ir vertinamas pirkėjų. Ši kliūtis keletą metų trukdys IĮ „MICRONMEGA“, kol firmos vardas taps žinomas, o produkcija vertinama pirkėjų. Šių tikslų įgyvendinimui bus skiriamos gausios lėšos, būtent firmos vardo garsinimui ir produkcijos reklamavimui, stengiantis į reklamos kampaniją įtraukti kuo daugiau autoritetingų žmonių ne tik iš sporto pasaulio, bet ir kitų sričių: menininkų, politikų, šou verslo atstovų ir kitų garsenybių. Svarbiausias pranašumas, kurį turės IĮ „MICRONMEGA“ – palyginti maža produkcijos kaina, kurios nedidina tokie veiksniai kaip importo mokesčiai, transportavimo kaštai, papildomas kainos procentas už firmos vardą, didesni produkcijos pagaminimo kaštai, kurių pagrindinę dalį sudaro darbo užmokestis. Pagrindiniai tokio tipo konkurentai: BMS – parduotuvių tinklas Lietuvoje, Alna – visa Lietuva bei kitos smulkesnės įmonės. Tiekėjai. Jiems keliami aukšti reikalavimai, kurių reikia besąlygiškai laikytis. Nepamirštama, kad tiekėjai yra įmonės partneriai, kurių interesų taip pat reikia paisyti. Su tiekėjais yra atsiskaitoma laiku pagal sutartyje numatytas sąlygas, mainais reikalaujant kokybiško ir greito aptarnavimo, laiku pristatant žaliavas, atsargines dalis bei kitą produkciją. Sutartys su šiais tiekėjais sudaromos kuo ilgesniam laikotarpiui, nes kintantys įkainiai neleis IĮ „MICRONMEGA“ vykdyti stabilios kainų politikos. Produkcijos ir paslaugų įkainiai laikomi komercine paslaptimi, nes tiekėjai su kiekvienu klientu tariasi individualiai ir nustato atskiras kainas ir nuolaidas savo teikiamai produkcijai ar paslaugoms.
Vidinės ir išorinės aplinkų jungimas, derinimas ir pritaikymas esamai situacijai rinkoje IĮ „MICRONMEGA“ leidžia pasiekti norimų rezultatų. Tai atlikti būtinai reikia nuolat ir sistemingai. Įmonė šias aplinkas siekia suderinti taip, kad viena aplinka papildytų kitą, o šių aplinkų pranašumai atsvertų trūkumus. Visų aplinkų tyrimams vadovauju aš, kaip įmonės vadovas bei pasitartų su finansų ir pardavimų vadybininkais. Yra atsižvelgiama į gautus rezultatus, todėl galime keisti priimtas ir vykdomas strategijas.

5. ORGANIZACIJOS SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Savo organizacijos veikloje mes turime nusistatę ir socialinės atsakomybės nuostatus. Savo įmonėje siekiame padėti visuomenei, kadangi esame jos dalis, patenkinti jos poreikius, taip užtikrindami vartotojų palaikymą. Socialinė atsakomybė būdinga didelę socialinę įtaka turinčiai įmonei, kuri savo veiksmais visada siekia pusiausvyros ne tik organizacijoje, bet ir visoje socialinėje sistemoje, kurios dalimi ji yra. Todėl natūraliais tampa tokie organizacijos veiksniai, kaip didelės finansinės investicijos į visuomeninių organizacijų veiklą. Nors mūsų organizacija dar negali pasigirti dideliu kapitalu, tačiau mes stengiamės kaip galėdami padėti visuomenei, padėdami jai integruotis į vis modernėjančią aplinką.Socialinė atsakomybė yra atsakomybė už savo veiksmus, už savo atliekamus darbus, veikiant kokioje nors įmonėje. IĮ “MICRONMEGA” darbuotojų skaičius siekia 50. Jie visi turi jausti atsakomybę už savo veiksmus ne tik savo kolegų atžvilgiu, bet ir atsižvelgti į įmonės tikslus. Aukštesnieji privalo rūpintis valdomo personalo gerove bei skatinti jų darbą, atsižvelgdami į susiklosčiusias situacijas aplinkoje. Socialinė atsakomybė taip pat svarbi, tam, kad būtų išlaikoma ir keliama įmonės reputacija, pritraukiami nauji klientai, investicijos ir daugelis kitų dalykų, kuriuos pritraukia socialiai aukšto lygio įmonė.

6. PLANAVIMAS IR STRATEGINIS VALDYMAS

Dirbdami mūsų įmonėje ir plėtodami technologijų verslą siekiame viską daryti sistemingai ir nuosekliai. Tam, kad tai atlikti, reikia planuoti savo ateitį. Planavimas mums reiškia dabartinės padėties įvertinimą, trokštamo lygio nustatymą ir jo pasiekimo būdus. Tai valinga veikla, kai numatomas tikslas ar keli tikslai, apibrėžiamos visos priemonės bei būdai jiems pasiekti ir įgyvendinti. Planavimo funkcijos vykdymą bei organizavimą sąlygoja tokie veiksmai:

1. Įmonės dydis. Jeigu įmonė yra didelė, jos valdymo funkcijos yra atliekamos specializuotų padalinių bei vykdytojų. 2. Įmonės specializavimo lygis. Technologinė specializacija dažniausiai susijusi su centralizuotu planavimu.3. Planavimo valdymo specialistų kvalifikacija ir nuostatos. Čia veikia personalinis veiksnys. 4. Informacijos apdorojimo greitis.

Pagal esamą plotą ir darbuotojų skaičių, mūsų įmonę galima priskirti prie vidutinų įmonių. Kiekvienas įmonės padalinys turi savo planavimo specialistus. Mūsų įmonėje tuo užsiima vienas ir padalinio vadovų, jei jų keli, o ten kur tik vienas vadovas, tai jis taip pat rūpinasi ateities planais. Todėl dažniausiai toks planavimo paskirstymas duoda didesnį bendrą efektyvumą įmonei, negu kad būtų taikomas centralizuotas planavimas.

Planavimas – nenutrūkstamas procesas, kadangi vieni planai siejami su kitais, pastarieji – dar sekančiais. Planai gali būti projektiniai ir periodiniai, visi jie orientuoti į tam tikrą laikotarpį. Paprastai skiriami: strateginiai-ilgalaikiai planai (ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui); taktiniai planai (metams dvejiems ar trejiems); operatyviniai planai (trumpesniam nei metų laikotarpiui);

Nors ir nesame gigantiška įmonė, tačiau turim turėt strateginį valdymą. Taigi pirmiausia reikėjo sudaryti mums strateginį planą, kuriame planavome įgyvendinti mūsų siekius per artimiausią penkmetį. Tolimesnėje įmonės veikloje esame numatę plėsti mūsų gamybos apimti, teikti vartotojams dar įvairesnes paslaugas. Tobulinsime mūsų įrangą bei kuriamas programas. Strateginio valdymo eigoje mes bandome dėmesį sukoncentruoti į aplinkos įvertinimą ir konkurencinę situaciją, nes toks vertinimo procesas inicijuoja strategijos formavimą ir atnaujinimo procesą. Būdamas įmonės vadovas stengiuosi imtis iniciatyvos strateginio plano tikslų įgyvendinimui. Ruošiant strateginį planą į jo sudėtį svarbu yra įtraukti 😮 Įmonės viziją;o Įmonės misiją;o Įmonės tikslus;o Strategijos pasirinkimą ir plano įgyvendinimą;o Strateginio įgyvendinimo valdymą ir kontrolę.

7. ĮMONĖS MISIJA IR VIZIJA

Misijos yra neatsiejama organizacijos kultūros ir strategijos dalis. Praktiškai misija – tai labai tiksliai suformuota įmonės gyvavimo priežastis. Svarbiausias įmonės tikslas – savo misijos įgyvendinimas. Jeigu organizacija neturėtų misijos, tai vadovas ar savininkas vadovautųsi tik savo individualiomis vertybėmis, o jos gali gerokai skirtis nuo organizacijos paskirties. Misijos dėka detalizuojamas organizacijos statusas ir užtikrinama orientacija formuojant tikslus ir strategiją.

Misijos turi atitikti tokius reikalavimus:o Turi atspindėti organizacijos verslą, jos pagrindinę gamybą ar paslaugas, jos rinkas ir technologiją;o Turi atsižvelgti į išorinę aplinką, kuri apsprendžia organizacijos veiklą. o Turi atitikti organizacijos kultūrą.

O svarbiausi elementai, formuojantys įmonės misiją, yra tokie:o Klientai;o Veiklos pobūdis;o Konkurenciniai pranašumai;o Svarbiausieji tikslai;o Pagrindinės etinės vertybės.Mūsų misija – padėti klientams susigaudyti informacinių technologinių naujovių aibėje, padėti išrinkti geriausiai jiems tinkanti produktą, užtikrinti įmonės produkcijos aukštą kokybę už prieinamą kainą. Įmonės misijos įgyvendinimas yra tiesiogiai susijęs su vadovavimo sistema ir vadovo stiliumi, nes būtent jie valdo ir formuluoja žmonių santykius organizacijoje, kuria vertybes ir metodus, kuriais remiasi organizuojamos valdymo funkcijos organizacijoje ir aptarnaujami klientai.Įmonė siekia sėkmės įsipareigodama: o Aptarnauti klientus aukščiausiame lygyje. Laikomės nuomonės, kad svarbiausias pelningo darbo veiksnys – klientų poreikių patenkinimas. o Palaikyti nuolatinį ryšį su partneriais bei konkurentais. Pripažįstame, kad patys svarbiausi ištekliai yra būtent verslo partneriai. Todėl puoselėjama aplinka, kurioje yra palaikomas bei skatinamas pripažinimas, inovacija, komunikacija. o Pateikti geriausius bei kokybiškiausius rinkoje gaminius, atlikti jų atranką ir pateikti pilną aptarnavimą. Tai įsipareigojimas siūlyti tik aukščiausios kokybės prekes pačiomis mažiausiomis kainomis, pateikiant vartotojams išskirtinį pasirinkimą tarp prekių kokybės, asortimento įvairovės ir aptarnavimo. o Versle elgtis etiškai. Įmonė prisiima pilną atsakomybę versle elgtis sąžiningai ir garbingai. o Deklaruoti organizacijos socialinę aplinką.Vizija – tai yra įmonės planai, ateities perspektyvos. Tai kiekvienos organizacijos noras pamatyti įmonės vaizdą artimiausiu laikotarpiu, jos veiklos teigiamas ir neigiamas puses ateityje. Organizacijos vizijos turi būti: o trumpa, bet įsimintina; o įkvepianti ir iššaukianti; o apibūdinanti idealią poziciją, apleliuojanti į darbuotojus;

o apibūdinanti ateities paslaugų teikimo lygį.Mūsų vizija – siekiame iki 2006 metų tapti viena pirmaujančių įmonių technologijų srityje.Manome, kad dirbdami taip, kaip dabar ir dar geriau ne tik pagerinsime savo finansinius rodiklius, pritrauksime daugiau klientų, bet ir praplėsim savo veiklos sritį.

8. ORGANIZAVIMAS

Darbo organizavimas – tai darbo procesų struktūros, gamybos procese žmonių tarpusavio sąveikos ir žmonių sąveikos su įrengimais ir darbo objektais tvarkymas, darbo proceso sistemos sudarymas, jeigu organizuojamas naujas procesas arba keičiamas senas, jeigu kalbama apie veikiančius darbo procesus.Organizavimas – tai dinamiškas procesas, kadangi negalima visko sutvarkyti visiems laikams ateityje. Organizuoti, vadinasi, tai sustatyti mašinas ar įrengimus ir žmones į savo vietas, duoti jiems reikalingus įrankius, medžiagas ir teises veikti, tai yra užtikrinti ilgai ir stabiliai egzistuojančią vidinę tvarką.Svarbiausias darbas – tai įmonės personalo suskirstymas į grupes pagal specializavimosi sritį ir tų grupių hierarchiškas išdėstymas. Tai valdymo organizavimas. Pirmoji ir pagrindinė tokio suskirstymo priežastis – darbo pasidalijimas. Jis sąlygoja didesnį darbo našumą, nes darbai kai supaprastėja, jie daug lengviau ir greičiau atliekami, kyla darbo našumas.Organizavimo, kaip vadybos ciklo elemento, esmę sudaro valdančiosios ir valdomosios sistemos struktūros formavimas, šių struktūrų valdymo santykių projektavimas. Vadyboje organizavimas yra įgaliojimų ir teisių paskirstymas darbuotojams ir jų pastangų koordinavimas. Jis apima nuostatų struktūriniams padaliniams rengimą; pareigybių aprašų; taisyklių ir procedūrų sudarymą valdymo aparato darbui reglamentuoti. Taip kiekvienam darbuotojui aiškiai nurodoma, ką jis turi daryti.Pagrindinius organizavimo uždavinius galima sėkmingai išspręsti, tik pasitelkus tokius mokslinių problemų teorinius tyrinėjimus ir praktines išvadas bei rekomendacijas kaip:o Darbo pasidalijimas;o Darbo kooperavimas;o Darbo metodus;o Darbo vietų organizavimas;o Profesinį orientavimas;o Kvalifikacijos įgijimas, jos kėlimas;o Darbo ir poilsio režimas;o Darbo sąlygos.

9. KONTROLĖ

Kontrolė užima didelį vaidmenį įmonės gyvavimo periode. Be kontrolės valdymas nebūtų sėkmingas. Visi įmonės darbuotojai supranta, kad kontrolė yra būtina įmonės veikloje, nes ji yra pagalba vadovui. Apskritai kontrolė – tai darbų eigos arba jų rezultatų palyginimas su numatytais. Kad vyktų palyginimas, turime turėti bent du dydžius. Pirmas – tai normos, konkrečių rodiklių pavidalo, tikslai, uždaviniai, viskas, ko siekiame. Antras – gautas darbo rezultatas. Organizuojant kontrolę reikia laikytis šių nuostatų:o Kontrolė yra sudedamoji bet kokio organizacijoje vykstančio proceso dalis, todėl būtina integruoti kontrolės procesą į bendrą procesą su kitais valdymo proceso elementais.o Ekonomiškumo principas. Šis principas reikalauja, kad kontrolės duodama nauda būtų didesnė negu kontrolės kaštų.o Kontrolė tik tada bus sėkminga, kada galima tiksliai išmatuoti kontroliuojamus dydžius ir palyginti su planiniais dydžiais. o Kontrolės savarankiškumo principas. Kontrolė efektinga tik tada, kai kontroliuojamą procesą dar galima koreguoti.o Kontrolės kompleksiškumo principas. Kontrolė turi apimti visas kryptis ir etapus reikalingus galutiniam tikslui pasiekti.o Kontrolė turi būti dokumentuojama. T.y. turi būti apiforminami atitinkami faktai, kuriuose nurodomi, kaltininkai, nukrypimo kraštai, priežastys. Visa tai turi būti patvirtinta atitinkamų asmenų parašais, kad netektų abejoti.o Kontrolėje turi būti diegiami demokratinio valdymo principai. Ji negali būti tik drausmės simbolis. Jos pagrindą sudaro bendradarbių geranoriškumas ir atsakomybė.o Atsakomybės principas. Per daug griežta kontrolė sumažina atsakomybę, didina nerūpestingumą.o Lankstumo principas. Jis reikalauja, kad keičiantis aplinkos sąlygoms kistų kontrolės formos ir sistemoso Kontrolės automatizavimo principas. Galima sakyti, kad tai supriešina žmogų ir technologijas.Yra skiriamos trys kontrolės rūšys:o paruošiamoji;o einamoji;o baigiamoji.

Jos skiriasi tik įgyvendinimo laiku.

10. KOORDINAVIMAS

Koordinavimas – atskirų struktūrinių grandžių veiklų integravimo procesas, efektyviai siekiant organizacijos tikslų. Koordinavimas gali būti atliekamas dviem būdais: o netiesiogiai per planus, kuriuos gauna iš direkcijos ir kuriuos vykdo padalinio vadovas; o tiesiogiai nurodant vadovui ar tam tikslui įsteigtai tarnybai arba komitetui. Vadovas, stengdamasis visą įmonės politiką ir individualių tikslų siekimą nukreipti bendrų tikslų įgyvendinimui, tuo būdu koordinuoja visos įmonės darbą. Tuomet darbas tampa sėkmingas. Kiekvienas įmonėje dirbantis darbuotojas yra suinteresuotas geresniu darbo atlyginimu, palankesnėmis darbo sąlygomis, o visa to pasiekti galima jei įmonės veikla yra sėkmingai vykdoma, t.y. įmonė yra pelną teikianti organizacija. Taigi siekdamas tinkamai koordinuoti įmonės veiklą, aš, kaip įmonės vadovas, pirmiausiai rūpinuos personalo motyvavimu, kadangi darbuotojai yra svarbūs veiksniai sąlygojantys įmonės pelno didėjimą. Nuo jų priklauso naujai sukurtos programinės įrangos kokybė, o nuo šio savo ruožtu ir įmonės geras vardas. Užtikrinus įmonės gerą vardą susidaro palankesnės galimybės išsaugoti turimą ir perspektyviai didinti gamybos apimtį.Kordinavimas didžia dalimi priklauso nuo vadovo santykių su darbuotojais, užduočių jiems formulavimo. Kuo vadovas tiksliau nurodys darbų įvykdymo svarbą ir paaiškins ko darbuotojas gali tikėtis iš užduoties įvykdymo, tuo labiau galima tikėti, kad užduotis bus tikrai tinkamai įgyvendinta.

11. VADOVAVIMAS

Valdžia – tai galia paveikti darbuotojų veiklą, elgesį organizacijos pageidaujama linkme. Valdžios santykis visada būna tarp dviejų žmonių: vienas iš jų įsako, o kitas privalo paklusti ir vykdyti paliepimus. Vadovauti – tai nukreipti žmones ir juos motyvuotai siekti tam tikro tikslo. Vadovavimui būdingi asmeniniai valdymo aspektai, skatinantys bendradarbius deramai suvokti organizacijos tikslus, derinti juos savais tikslais ir padėti efektyviai juos pasiekti.Vadovas pats turi turėti tikslą, tik tada jis gali orientuoti jam patikėtus žmones. Tačiau vadovas turi suprasti, kad vienas jis negali įgyvendinti organizacijos tikslų.

Galimybes daryti įtaką pavaldiniams sudaro:• Teisėta valdžia ir formalus autoritetas. • Asmeninė valdžia ir tikrasis autoritetas. • Eksperto valdžia. • Atlygiu pagrįsta valdžia.• Prievarta pagrįsta valdžia. Mūsų įmonėje vadovavimas yra suprantamas, kaip veikla, kurios dėka įtakojami žmonės, tam kad jie noriai ir entuziastingai įgyvendintų organizacijos misiją. Įmonės forma yra individuali (personalinė), todėl įmonė yra visiška savininko nuosavybė, jis valdo visą jos turtą ir visos pajamos ar nuostoliai priklausys įmonės savininkui. Vieni svarbiausių aspektų, t.y. poveikio priemonių, kuriuos naudoju aš, kaip įmonės vadovas yra motyvavimas bei lyderiavimas.Motyvavimas – tai veiklos stimulų kūrimas ir naudojimas. Čia labai svarbus žmogaus poreikių ir jų sąlygojamų vertybių suvokimas. Lyderiavimas – tai mokėjimas padaryti įtaką žmonėms arba žmonių grupėms, kad jie savo valia siektų organizacijos tikslų.Kadangi tarp darbuotojų, jų grupių visada būna įvairių prieštaravimų, reikia užtikrinti tų ginčų sprendimų radimą. Apskritai yra du pagrindiniai vadovavimo stiliai, padedantys palaikyti tvarką įmonėje – demokratinis ir autokratinis. Man labiau priimtinas demokratinis valdymo stilius, kadangi jis suformuoja normalius žmogiškus santykius tarp vadovų ir tarnautojų. Įmonės vadovas ar savininkas nėra kažkoks mistinis personažas, kurio reiktų bijoti, į kurį negalima kreiptis ir apie kurį garsiai net nekalbama, kaip kai kuriuose įmonėse. Mūsų įmonėje aš išklausau kiekvieną darbuotoją, kuris kreipiasi i mane. Taip pat stengiuos skatinti iniciatyvą, kadangi tokiu būdu darbuotojas jaus, kad jis yra reikalingas firmoje. Darbuotojui nereikia galvoti apie tai, kad jo darbas bus neįvertintas ar grubiai sukritikuotas. Tuomet nesant įtampai įmonėje, darbo našumas padidėja. Vadovas turi būt kada reikia atlaidus ir kada reikia griežtas, jokiu būdu negalima ir nesu visada tik toks arba tik toks. Kaip ir visur rinkoje, maksimaliam rezultatui reikalinga pusiausvyra tarp vieno ir tarp kito veiksnio, šiuo atveju tarp griežtumo ir atlaidumo. Jeigu vieno arba kito per daug iškart darbo našumas krenta. Esu tuo visiškai įsitikinęs ir iš paties kaip darbuotojo patirties, jei viršininkas griežtas jo bijai ir darbas per baimę niekada nebus našus, o jei atlaidus pradedi per daug sau leist atlaidžiai į viską žiūrėt.

12. ORGANIZACIJOS KULTŪRA

Kiekviena organizacija susikuria savo tikslus, kurių siekia jos nariai. Sakoma, kad ji turi savo kultūrą. Organizacijos veiklos efektyvumas bei sėkmė priklauso ne vien tik nuo jos narių sugebėjimų ir motyvacijos, bet ir nuo vidinės kultūros. Kiekvienos organizacijos viduje esanti tam tikra sistema veikia jos narių elgesį. Organizacija turi tarsi nematomą kokybę – savo stilių, charakterį, veiklos būdą ir pan. Dvi organizacijos gali būti visiškai skirtingos, nors ir užsiima panašia veikla, įsikūrusios toje pačioje geografinėje teritorijoje. Organizacijos kultūra pirmiausiai atspindi vidinę organizacijos aplinką. Sėkminga organizacijos kultūra laikoma tuomet, kai ji pasižymi sugebėjimais motyvuoti, spręsti problemas, rasti naujus mąstymo ir veiklos būdus. Svarbu tai, kokias vertybes, principus, apribojimus kultūra ugdo. Mano įmonės kultūrą lemia:o Papročiai – tradiciniu papročiu tapo įmonės narių gimtadienių, Kalėdų, Velykų šventimas.. Tokios šventės leidžia darbuotojams geriau pažinti vieniems kitus. Šventės taip pat pasitarnauja glaudesnių žmonių kolektyvo subūrimui, naujų žmonių įsijungimą į organizaciją.o Simboliai – yra svarbi organizacijos identifikavimo priemonė ir jų patrauklumas sąlygoja vienokią ar kitokią klientų elgseną. o Kontrolės sistemos – įmonės kontrolei galima priskirti nuolatinį vadovo domėjimąsi vykdoma veikla, siekiant įgyvendinti įmonės tikslus.o Struktūra – funkcinė organizacijos struktūra sukuria draugiškus santykius tarp darbuotojų ir jų vadovų.o Savininkas. Nežinodamas tinkamo sprendimo visada galiu pasitarti su specialistais ar kitais įmonės darbuotojais.Savita įmonės kultūra sukuria vieningą kolektyvą, kuris tinkamai atlieka savo pareigas, siekdamas sau, įmonei ir klientams naudos.

IŠVADOS

Apie įmonės kūrimą galvodavau dažnai, todėl ir mokaus šio vadybos meno. Dabar buvo pirmas kartas kada savo galimos įmonės idėjas nuvedžiau taip toli ir sukūriau jau „įrėmintą“ įmonę, kuri turi pagrindines jai reikalingas normas. Kurdamas šią virtualią įmonę ne kartą pagalvodavau apie realų jos egzistavimą mūsų Lietuvos visuomenėje, todėl šis darbas įgalino mane netik paliesti rinką, bet ir profesionaliai vertinti ją.

LITERATŪRA

1. Sakalas A., Vanagas P., Martinkus B., Neverauskas B., Prokopčiukas B., Venskus R., Virvilaitė R., Ivaškienė A. Pramonės įmonių vadyba.- K.: Technologija, 20002. Bagdonas E., Kazlauskienė E. Verslo pradmenys. – Kaunas. Technologija. 20023. http://www.bms.lt/4. http://www.fis.lt/5. Butkus F.S. Organizacijos ir vadyba, Vilnius, 1996