verslo planas

VERSLO PLANAS

PLASTMASĖS GAMINIŲ GAMYBAIR REALIZAVIMAS

TURINYS

1. VERSLO IDĖJA…………………………………………………31.1. ĮŽANGA………………………………………………….31.2. ĮMONĖS PRISTATYMAS………………………………32. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA………53. VERSLO IŠORINĖ APLINKA………………………………….74. ĮMONĖS VIDINĖ APLINKA……………………………………85. PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS…………………………106. PLANAVIMAS………………………………………………….107. ORGANIZAVIMAS…………………………………………….118. KONTROLĖ, KOORDINAVIMAS, VADOVAVIMAS……….129. VEIKLOS REZULTATAI………………………………………13

1. VERSLO IDĖJA

1.1. ĮŽANGA

Šį verslą pasirinkau todėl, kad turiu pažystamų, kurie užsiima šia veikla. Tad šios sferos smulkmenos man truputi pažystamos ir aiškesnės, negu kitos veiklos. Buvau smulkiai pakonsultuotas. Man tapo žinoma įmonės visa atsiradimo istorija, perspektyva. Manau, kad šis verslas yra progresyvus, nes plastmasiniai gaminiai yra gaminami labai sparčiai, tad šis verslas gyvuos ilgai ir duos didelį pelną.

1.2. ĮMONĖS PRISTATYMAS

ADRESAS: Šilutės plentas 3-1, Klaipėda, tel/faks. 8..26 384438

ĮMONĖS ĮREGISTRAVIMO REKVIZITAI: Nr.AB 17-2356, kodas 2345145789

ĮKŪRIMO DATA: 1995 m. liepos 10d.

GENERALINIS DIREKTORIUS: Šarūnas Vilčiauskas

VEIKLOS SRITIS: Prekybinis , gamybinis , paslaugos; Plastmasės gaminių gamyba ir prekybaPlastmasės eksportavimas.

METINĖ APYVARTA: 68129 Lt ( Finansinė ataskaita 1997.01.01 )

TURIMAS TURTAS: 354512 Lt ( Balansas 1997.01.01 )

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS: 33 žmonės

APTARNAUJANTIS BANKAS: Vilniaus bankas Klaipėdos skyrius, kodas 234512568, sąskaitos nr. 1233568

Šiame verslo plane pristatomas UAB “VILARA” plastmasės gaminių realizavimo biznis. Bendrovė numato gaminti rinkinį į kurį įeina dvi plastmasines kėdes ir vienas stalas, vienkartinius indus (podukus, lėkštutes, šakutes, peilius). Apie 40% gaminių tikimasi eksportuoti į Angliją, firmoms “One&One” ir “Grant” ir 35% gaminių tikimasi eksportuoti į Rusiją, firmoms “Babun”, “PaPa”, “Cypyc”. Per metus numatoma pagaminti 180-230 rinkinių ir 23500000 indų. Metinės pajamos už rinkinius numatomos 610-680 tūkst. ir už indus – apie 720-780 tūkst.Lt.

Steigiant įmonę visų pirmą buvo atliktas vardo patentinis tyrimas. Tuo būdu iš Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro gautas firmos vardo liudijimas. Iš savivaldybės ekonomikos skyriaus rejestro tarnybos gautas įmonės registracijos pažymėjimas. “VILARA” įmonės juridinis statusas – uždara akcinė bendrovė. Bendrovė įregistruota Lietuvos Ekonomikos ministerijoje 1995 m. liepos 28 d. Šiuo metu bendrovės įstatinis kapitalas yra 1255 600 Lt. Įstatinį kapitalą sudaro 12556 vardinių akcijų. Nominali akcijos vertė – 100 Lt. Bendrovės vieta – Klaipėda, Šilutės plentas 3-1.

Įmonės registravimo Nr.AB 17-2356, kodas 12145789. Bendrovės generalinis direktorius – Šarūnas Vilčiauskas Bendrovės finansininkas – Artūras Krapickas Įmonės savininkai: Šarūnas Vilčiauskas – 58 % akcijų Artūras Krapickas – 42 % akcijų. Susikūrus UAB “VILARA” savo veiklos pradžioje užsiiminėjo plastmasės prekyba. Įmonė turėjo įvairius gavėjus Anglijoje ir Rusijoje. Firmos Rusijoje masiškai gamino plastmasinius gaminius kaip vienkartinius indus, langus, lempas ir kitą buitinę techniką. Įmonė “VILARA” buvo vienintelė šių firmų plastmasė tiekėja. O tuo metu rinkos paklausa plastmasiniams gaminiams Rusijoje buvo labai didelė, tad kuo didesnė buvo paklausa, tuo daugiau buvo parduodama plastmasės. Dauguma šių prekių buvo parduodama įvairioms prekybinėms įmonėms, dalis prekių buvo parduodama Lietuvos firmoms. Rinkoje pradėjo atsirasti vis daugiau firmų užsiiminėjančių tokių prekių importu. Tad įmonė “VILARA” pati pradėjo gaminti plastmasinius gaminius, tai yra vienkartinius indus. Firmos kurios pirkdavo plastmasę, pradėjo pirkti ir gatavus gaminius, dėl mažesnės savikainos. Pelningumas šioje verslo šakoje labai išaugo. Tais pačiais metais įmonė įsigijo vieną vilkiką “VOLVO” su puspriekabe. Su šiuo automobiliu kroviniai pervežami į ir iš Vakarų šalių. Transporto paslaugų kainos visus tuos metus praktiškai nepasikeitė. Daugiausia krovinių buvo vežama į Rusiją. Pradėjus stalų ir kedžių gamybą, transporto paslaugoms prireikė antro vilkiko. Buvo įsigytas antras tos pačios markės “VOLVO” vilkikas. Ši markė buvo pasirinkta todėl, kad firmos gaminančios šiuos automobilius sąlygos buvo pačios tinkamiausios. Buvo suteikta garantinis laikotarpis 5 metams ir techninė priežiūra iki ir po garantinio laikotarpio. Taip pat šios firmos aukštas reitingas bendroje automobilių gamybos lentelėje. Plastmasės gaminius gaminti pradėta 1996 metų pabaigoje, o prieš tai buvo atlikti paruošiamieji darbai: tirta plastmasės gaminių paklausa rinkose, buvo ieškomi galimi užsakovai šiai produkcijai pirkti, nustatyti įvairūs normatyvai gaminiams, kurių reikalauja užsienio pirkėjai, taip pat analizuoti plastmasės gaminių gamintojai Lietuvoje, buvo sekami kainų pokyčiai, tiriamos įrengimų kainos rinkoje, taip pat nustatinėjami geriausi įrengimai pagal kainos – našumo – kokybės santykį, numatytas šių įrengimų pardavėjas.

2. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA

Valdymo grupės sudėtį sudaro: 2 savininkai, buchalteris, 4 vairuotojai, 11 pakuotojų, 2 mechanikai, 11 konvejeriu einančių gaminių surinkinėjimui, 2 valytojai.Įmonės savininkai:Šarūnas Vilčiauskas. Jam 33 metai, baigęs Kauno Technologijos Universitetą ir komercijos mokyklą. Praktinė patirtis įmonės valdyme 7 metai. 2 metai praktikos svetimose firmose samdytiniu.Arūnas Krapickas. Jam 42 metų amžiaus. Baigęs Vilniaus Užsienio kalbų ir komersijos mokyklą. Baigęs Kauno Technologijos Universitetą. Turi 12 metų praktinio darbo patyrimo.

Savininkai rūpinasi įmonės organizavimu, finansų valdymu, komersijos valdymu, kontrole, prognozavimu ir planavimu. Priiminėja visus svarbiausius sprendimus susijusius su įmonės darbo veikla.Įmonėje dirba buchalteris, kuris pajamuoja prekes, kontroliuoja atsiskaitymus, taip pat vykdo atsiskaitymus su įmonės personalu. Įmonėje dirba 4 vairuotojai, kurie išvežioja užsakymus ir parveža reikiamas medžiagas gamybai. Kadangi firma turi du vilkikus, tad kol vienas vairuotojas dirba, kitas ilsisi. Visus įmonės mechanizmus, konvejerius, ir kitus mechanizuotus įrenginius prižiūri 2 mechanikai. 11 pakuotojų, kurie įpakuoja pagamintus gaminius ar ižgautas medžiagas, dalis jų atsako ir už susandeliavimą, konvejeriu einančių gaminių surinkinėjimui yra paskirta 11 žmonių, jie surenka iš atskirų detalių pilnus komplektus, kaip pvz: stalas susideda iš dankto ir kojų. Įmonės sanitariniui stoviui rūpintis yra paskirti 2 darbuotojai. Jie atsako už švarą darbo pradžioje ir po.Pateikiame įmonės valdymo organizacinės struktūros schemą:

3. VERSLO IŠORINĖ APLINKA

Sutinkamai su Lietuvos Respublikos įmonių įstatymu, individualios įmonės tipas turi teigiamų savybių, tai yra įmonė lengvai steigiama ir likviduojama, jos veiklos nereglamentuoja griežti įstatymai, įmonei sukurti paprastai nereikia didelių kapitalinių įdėjimų. Neigiama savybė yra ta, kad įmonė yra neribotas turtinės atsakomybės, tai yra neįvykdžius prievolių pagal sutartis arba padarius žalą kitiems piliečiams, įmonei arba valstybei, tokios įmonės savininkas atsako savo įmonės turtu.

Kadangi įmonės vietos parinkimas yra nesvarbus rinkos atžvilgiu, o svarbus gavybos atžvilgiu, tad pasitelkus žinoma informacija dėl išgaunamų medžiagų kiekio ir vietos iš kur daugiausia išgaunama tos medžiagos, buvo pasirinkta Klaipėdos apskritis. Pati gamykla pastatyta Klaipėdos užmiestyje, link Palangos. Tad geografiniu atžvilgiu vieta buvo pairinkta tobulai. Skirtingai nei gamyklos vietos parinkimas, parduotuvių gaminiams realizuoti parinkimas yra labai svarbus. Pasitelkus rinkos analize, buvo įsigytos patalpos 3 miestose: Kaune Taikos 37, Klaipėdoje Tome 23 ir Vilniuje Putvinskio 22. Pagrindinės verslo pajamos bus gaunamos realizuojant produkciją Anglijoje ir Rusijoje, o gamybą organizuojant Lietuvoje. Todėl galima išskirti šiuos ekonominius – politinius veiksnius, sąlygojančius verslo sėkmingumą.• Sąlyginai žemos žaliavų (plastmasių) kainos;• Sąlyginai žema darbo jėgos kaina;• Gana paranki Vakarų šalių rinkų konjuktūra numatomai gaminti produkcijai;• Pakankamas pirkėjų mokumas;• Patogi geografinė padėtis ir geri susisiekimo keliai.

Ekominiai – politiniai veiksniai ribojantys verslo sėkmingumą:• Dideli mokesčiai apsunkinantys gamybinių įmonių veiklą;• Lito infliacija ir pastovus jo santykis su JAV $;• Žaliavų, energetinių išteklių, bei transporto paslaugų kainų kilimas;• Įstatymų bei muitų politikos nestabilumas.

Gaminius Lietuvoje gamina Šiaulių indų fabrikas, Vilniaus “Pulkelis” ir Panevežio “Plastikas”. Šiuo metu kuriasi keliolika naujų šios paskirties gamybinių cechų. Vienkartinius indus gamina gana daug Lietuvos įmonių, tačiau ir šių gaminių paklausa Rusijoje yra gana didelë. Daugelis gamintojų dirba primityviomis sąlygomis, yra įsikūrę “angarinio” tipo cechuose, naudoja pasenusius įrengimus ir perspektyvoje jiems bus daug sunkiau išlikti rinkoje.

4. IMONĖS VIDINĖ APLINKA

Gamykla turi keturis įėjimus – tarnybinis, medžiagų įvežimo, du atsarginiai. Kad medžiagas butų lengviau privežti prie įrenginių, specialiai tam yra praplatintas įėjimas. Tad be jokio vargo gali vilkikas ar koks tralas nugabenti visas reikiamas medžiagas tiesiog prie pat įrenginių. Tarnybinis įėjimas yra išdėstytas taip, kad pirmiausia norint patekti į gamyklą reikia praeiti tarnybinį įėjimą. Taip yra padaryra norint lengviau kontroliuoti visus darbuotojus ir apsaugoti gamyklą nuo pašalinių žmonių. Atsarginiai įėjimai naudojami tuo atvėju, jaigu įvyktų koks nesuplanuotas atsitikimas ar avarija. Visa gamykla aptverta tvora. Dar gamyklos patalpose yra vienas sandelis, kur sandeliuojamos medžiagod ir gatavi gaminiai.

Visos gamyklos patalpos suskirstytos taip:

1. Gamybinės salės plotas 560 kv.m., skirtas gamybai.2. Sandelio plotas 200 kv.m.3. Kitos patalpos: poilsio kambariai, įrenginių it t.t. bendras plotas 160 k.m.

Pagrindinė gamybinė salė suprojektuota labai patogiai, visi įrengimai stovi savo vietose. Įrenginių išdėstymas yra ratu, tiesiog lyg visas gamybinis procesas, uždaras ratas. Nereikia atlikus viena veiksma, gabenti visą paruoštą medžiagą į kita salės pusę, oviskas tiesiog važiouja ratu, kol gaminys visiškai pabaigtas.Gamykla įrengta atsižvelgiant į ekspertų patarimus, tai yra, kad viskas būtu savo vietoje ir be reikalo nesimaišytų po kojomis. Poilsio patalpos įrengtos labai patogiai, atsižvelgiant į darbuotojų norus ir pageidavimus.

Visos 3 parduotuvės išplanuotos vienodai. Parduotuvėje yra du įėjimai – pirkėjams ir tarnybinis. Įėjimas į prekių saugojimo patalpas – iš kiemo pusės. Prekių saugojimo patalpa greta pardavimo patalpos. Ant įmonės durų pakabinta lentelė, supažindinanti pirkėjus su parduotuvės darbo laiku.

Visų parduotuvių patalpos suskirstytos taip:

1. Prekybinės salės plotas 60 kv.m., skirtas prekių išdėstymui, reklamavimui ir pardavimui.2. Prekių priėmimo ir laikymo patalpa 90 kv.m.3. Atskira pagalbinė patalpa darbuotojams 15 kv.m. 4. Atskira patalpa sanitariniam higieniniam inventoriui saugoti 3 kv.m.5. Administracinės buitinės patalpos 10 k.m.

Prekybinės salės labai patogios, kadangi yra kvadrato formos, jų kraštinių santykis 1:1, aukštis 3,30 m. Įvertindami prekybinių salių išplanavimo teisingumą ir racionalumą panaudojimą atlikti paskaičiavimai:

1. Įrengimams skirtiems prekių pardavimui užimamas plotas sudaro 25 % prekybinės salės ploto.2. Atsiskaitymo zonai skirtas plotas sudaro 15 % viso prekybinės salės ploto.3. Plotas skirtas pirkėjų praėjimams sudaro apie 60 % prekybinės salės ploto.

Parduotuvės dirba nuo 10 iki 20 valandos, su pietų pertrauka 13 – 14 , 6 dienas per savaitę. Kiekvienas įmonės darbuotojas turi gerai išmanyti savo darbą ir jį atlikti su didelę atsakomybe. Norima, kad darbuotojai pasitikėtų vienas kitu, kad darbuotojai rodytų iniciatyvą, kaip galima labiau panaudotų savo kūrybinius sugebėjimus.

Visos pardavėjos turi puikiai mokėti bendrauti su žmonėmis, sąžiningai ir greitai dirbti, būti mandagios. Jų uždavinys – taikyti tokius pardavimo metodus, kad didėtų apyvarta, konsultuoti pirkėjus.

5. PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Pagrindinis ir galutinis prekybinės įmonės tikslas – gauti kuo daugiau pelno, taip pat tenkinti gyventojų poreikius. Dėl to norima pritraukti kuo daugiau pirkėjų, žinoti jų poreikius ir paveikti taip, kad pirkėjai taptų nuolatiniai įmonės klientais. Reklamos tikslas – didinti gaminių apyvartą ir mažinti cirkuliacijos kaštus. Naudojama radio ir pašto reklamos. Parduotuvės išorėje yra šviečianti iškaba, parduotuvės langai meniškai apipavidalinti. Naudojant pardavimų skatinimą siekiama išvengti nuostolių.

6. PLANAVIMAS

ARTIMIAUSI BENDROVĖS TIKSLAI :Bendrieji• 1999 metais sukurti lanksčią bendrovės organizacinę struktūrą, gerai prisitaikančią prie pakitimų rinkoje.• Per artimiausius 2-3 metus tapti (savo geografiniame rajone) prestižą turinčia įmone, sugebančia konkuruoti su analogiškos produkcijos gamintojais.• Pasiekti, kad 1999-2000 metais ne mažiau 90% pagamintos produkcijos būtų eksportuojama į Vakarus.• 1999-2000 metais aktyviai tirti kitas Vakarų rinkas ir surasti 2-3 naujus partnerius, perkančius bendrovės gaminius iš plastmasės.

Finansiniai• Trijų metų bėgyje pasiekti ne mažiau 2 mln. Lt. pardavimų apimtį ir 25% rentabilumą.• Trijų metų bėgyje gražinti 80 tūkst. Lt paskolą ir išmokėti palūkanas kreditoriams.• Trečiųjų veiklos metų pabaigoje sukaupti ne mažiau 70 tūkst. Lt lėšų technologinių įrengimų atnaujinimui.

7. ORGANIZAVIMAS

Organizavimas, labai svarbi įmonės veiklos funkcija, ji užtikrina progresą, neleidžianti įmonei stovėti vietoje (seni įrengimai, darbo stiliu). Artimiausiu metu bus siekiama susirasti partnerius, kurie galėtų tiekti papildomas medžiagas naujų gaminių gaminimui.

Numatoma gaminti produkcija yra sekanti:• Papildomi priedai • lempos• vienkartiniai padėklai.

Artimiausius 2-3 veiklos metus kainodara bus derinama su pelno maksimizavimu ir prekės konkurencingumu.

Grąžinus gautus iš banko kreditus, kainodaros politika bus keičiama. Siekiant plėsti gamybos apimtis ir užimti naujas pozicijas rinkoje, bus taikoma lankstesnė kainų politika. Pirmiausia bus atsižvelgiama į gamybos kaštus, konkurentų kainas, paklausos dydį ir kitus veiksnius. Numatoma taikyti kainų nuolaidas stambiems užsakymams ir pastoviems klientams, siekiant pritraukti kuo daugiau naujų klientų.Siekiama:• Užtikrinti aukštą produkcijos kokybę;• Pilnai ir efektyviai išnaudoti gamybinį potencialą: – turimą pažangią technologiją, – sąlyginai pigesnes žaliavas, – žmogiškuosius resursus.• Sukurti patikimą medžiagų bei žaliavų tiekimo tinklą ir išvengti prastovų gamyboje. Minimizuoti investicijas į gamybos atsargas.

8. KONTROLĖ, KOORDINAVIMAS, VADOVAVIMAS

Visos įmonės veikla ir visos funkcijos: kontrolė, koordinavimas, vadovavimas yra orentuotas į tai, kad sukurti tokia darbo atmosfera, kuri būtų patikima ir rimta klientų atžvilgiu. Visa tai yra tik dėl klientų pritraukimo, tenkinant jų poreikius.Kontrolė, koordinavimas ir vadovavimas, visos šios funkcijos yra labai svarbios. Darbininkai be kontrolės per daug atsipalaiduoja ir pradeda tinginiauti, tad reikalinga kontrolė, kuri būtu atliekama be įspėjimo, pasirodant viršininko tai toje tai anoje vietoje. Taip pat reikalingi įspėjimai už blogą darbą. Koordinavimas reikalingas tam, kad užkirsti kelią prastovoms. Nurodant darbininkams ką reikia ir kokiu momentu atlikti. Abėjais atvėjais yra reikalingi žmonės atsakingi už šią veiklą: vadovai. Vadovai turi vadovauti visam paradui. Jie atsako už savo sferos veiklą.

9.VEIKLOS REZULTATAI

Firmos biudžetas buvo planingai paskirstytas. Suderintas darbuotoju darbo laikas ir pilnavertiškas atlyginimas už darbą. Tikslingas naujų pasiekimų panaudojimas, gamybos praplėtimas, pagrindinio tikslo įgyvendinimas (pateikti vartotojams kuo daugiau gaminių, atsižvelgiant į tai, kad vienų gaminių pardavimo nesekmes kompensuoja kitų sekmė). Įmonė “VILARA” yra vis dar progresuojanti, dėl gaminių asortimento didinimo. Dėl to galvojama, kad firma nežlugs.