Verslo planas

EDITOS BULVINAITĖS IĮ ,,UŽMIRŠTUOLĖ”

VERSLO PLANAS
TURINYS

SANTRAUKA..............................3
1. VERSLO APRAŠYMAS..............................5

1.1 Įmonės charakteristika ...........................5

1.2 Verslo idėja ..............................5

1.3 Įmonės tikslai ir būdai jiems pasiekti.....................7
2. DARBUOTOJŲ ANALIZĖ..............................10

2.1 Organizacinė struktūra..........................10

2.2 Vadovai..............................10

2.3 Darbuotojų planas.............................11
3. TECHNOLOGIJOS IR PASLAUGŲ ANALIZĖ..................12

3.1 Numatoma naudoti technologija........................12

3.2 Atliekų šalinimas ir gamtosaugos klausimai....................12

3.3 Paslaugos: portfelio aprašymas.......................13
4. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ANALIZĖ...........................14

4.1 Paslaugos..............................14

4.2 Palyginimas su konkurentais.........................14
5. RINKOS ANALIZĖ..............................16

5.1 Vartotojų rinkos tyrimas..........................16

5.2 Rinkos segmentai..............................17

5.3 Šakos įmonės ir vystymosi kryptys........................18

5.4 Palyginimas su konkurentais.......................20

5.5 Apribojimai..............................21

5.6 Sėkmės veiksniai.............................21
6. MARKETINGO PLANAS............................23

6.1 Tiksliniai rinkos segmentai..........................23

6.2 Kainų politika.............................23

6.3 Reklamos politika.............................24
7. RIZIKOS ANALIZĖ .............................27
PRIEDAI ..............................30
LITERATŪROS SĄRAŠAS..........................42

SANTRAUKA

IĮ ,,Užmirštuolė” – viešosios pirties, aerobikos paslaugos, pokylių salės ir pirties nuoma.

Įmonės savininkė Edita Bulvinaitė, gim. 1982 m., turi aukštesnįjį verslo va-dybos išsilavinimą.

,,Užmirštuolės’’ buhalteris– Dainius Juškauskas turintis aukštesnįjį vadybininko iššsilavinimą.

Paslaugų skyriaus vadovo pareigas atlieka Jurgita Daukševičiūtė, turinti auk- štąjį verslo administravimo išsilavinimą.

IĮ ,,Užmirštuolė’’ siekia praturtinti alytiškių laisvalaikį, padėti užmiršti pilką kasdienybę mūsų teikiamų paslaugų rate. Taupus ir patogus laisvalaikis – mūsų įmonės moto.

VERSLO PLANAS

E.Bulvinaitės IĮ ,,Užmirštuolė’’ – viešosios pirties, aerobikos paslaugos ir pokylių salės ir pirties nuoma.
Adresas: Alytus, Vidzgirio g. 66, tel.2-72-76
IĮ “Purslas” savininkė – Edita Bulvinaitė. Adresas: Alytaus raj. Kaniūkų km. Darbo tel.

2-72-76

IĮ ,,Užmirštuolė’’ yra fizinis asmuo. Jos nuosavybę sudaro 256884 Lt. (186884 Lt. savininko nuosavybės, 70 000 Lt. skolintos nuosavybės).

IĮ ,,Užmirštuolė’’ įregistravimo data – 2001 01 03. Įmonės kodas 95567342, rejestro nr. PĮ 97-469. Banko rekvizitai: a/s 500467971 AB “Vilniaus bankas”, b.k. 260101777.

1. VERSLO APRAŠYMAS
1.1. Įmonės charakteristika

Įmonės nuosavybės forma – individuali (personalinė) įmonė.
Įmonės savininkė – Edita Bulvinaitė.
Duomenys apie savininką: asmens kodas : 48204019195

gimimo metai : 1982 04 01

išsilavinimas : aukštesnysis

sąskaitos banke Nr.: 500467971

2001 m. IĮ ,,Užmirštuolė’’ savininkė savo lėšomis įsteigė sveikatingumo kompleksą, kuriame bu

us teikiamos viešosios pirties, aerobikos, pokylių salės ir pirties nuomos paslaugos įsigytame 290 m2 ploto pastate. Šio pastato naudingas plotas – 217 m2. Tai buvo visuomeninės paskirties pastatas, statytas 1995 m. Balansinė jo vertė, paskaičiuota 2001 m. sausio 1 dienai, lygi 97 984 Lt. Rinkos vertė tai pačiai datai, nustatyta Nekilnojamo turto Alytaus inventorizacijos biuro, lygi 170 984 Lt.
Norint įkurti sveikatingumo kompleksą, įmonės savininkui dar reikalinga 70000 Lt paskola trumpalaikiam turtui pirkti. Plačiau apie tai žr. 9 priedą.

Numatoma IĮ ,,Užmirštuolė’’sveikatingumo komplekso kapitalo struktūra:
1 lentelė
Nuosavybės forma Nuosavybės vertė, Lt Nuosavybės dalis %
Savininko nuosavybė 186884 72,8
Skolinta nuosavybė 70 000 27,2
Bendras kapitalas 256884 100

1.2. Verslo idėja

Editos Bulvinaitės IĮ ,,Užmirštuolė’’ pateikia paraišką AB “Vilniaus Bankas” 70000 Lt dydžio paskolai gauti. Paskolą ketiname grąžinti iki 2003 12 28 su 13% metinėmis palūkanomis. Už šią paskolą bus perkamas ilgalaikis turtas bei sudaromos apyvartinės lėšos. Plačiau apie tai žr. priedą.

Detaliai ištyrus vartotojų rinką, paaiškėjo, kaad 73% Vidzgirio,Dainavos, Putinų gyventojų norėtų lankyti aukšto aptarnavimo lygio viešąją pirtį. Kaip papildomų paslaugų 17% respondentų pageidautų aerobikos salės, 23% – treniruoklių salės, 13% – masažo kabineto.

Alytaus visuomenės sveikatos centras apskaičiavo, kad pagal gyventojų skaičių mieste turėtų būti įrengtos 80 maudymosi vietos, tuo tarpu veikiančiose visuomeninėse pirtyse jų yra tik 10. Tad, nuodugniai ištyrę Alytaus viešųjų pirčių ir aerobikos paslaugų rinką, nusprendėme įkurti sveikatingumo kompleksą. Ketiname atidaryti 24 vietų viešąją pirtį su baseinu. Siekiant pritrauti daugiau klientų, teiksime aerobikos paslaugas 20 vietų salėje su treniruokliais. Efektyviai išnaudodami turimą plotą, va

akarais ir naktimis galėsime nuomoti 35 vietų pobūvių salę ir pirtį.

IĮ ,,Užmirštuolė’’ orientuosis į 25-40 m. amžiaus žmones. Ketiname patenkinti 15% viešosios pirties ir 3,5% aerobikos paslaugų poreikių.

Laukiama nauda iš projekto – vartotojų skaičiaus padidėjimas, kas žymiai padidins įmonės pelną. Pagal prognozes, pagrįstas rinkos tyrimu, konkurentų analize it finansiniais skaičiavimais, 2002 m. ir 2003 m. įmonės pelningumas sieks atitinkamai 61,48% ir 80,24%, o grynasis pelnas – atitinkamai 4286 Lt ir 87860 Lt per metus. Ši suma leis įmonei siekti savo strateginio tikslo, pastovaus diversifikuoto augimo, ir taip užtikrinti didėjančią rinkos dalį. Investicijų suma, reikalinga projekto įgyvendinimui – 256884 Lt, iš kurių 186884 Lt bus įnešta savininko lėšomis ir 70 000 Lt paskola iš AB “Vilniaus Bankas” dviems metams su 13 % palūkanomis.
Mūsų įmonės raktu į sėkmę bus jos reputacija ir įvaizdis, teikiamų paslaugų unikalumas, platus jų asortimentas, aukšta aptarnavimo kokybė, kainų konkurencingumas bei reklamos veiksmingumas.
Įkurto verslo vizijoje siekiama tapti ir ilgam išlikti patraukliausia švaros, sveikatos ir sporto tradicijas palaikančia įmone, teikiančia fizinį ir moralinį pasitenkinimą savo klientams.
Įmonės MISIJA apibrėžiama kaip galimybės žmonėms maloniai praleisti laiką ir puoselėti savo sveikatą, teikiant diversifikuotas paslaugas, suteikimas. Maksimalus klientų poreikių poilsio, sporto, higienos ir sveikatingumo paslaugų srityje patenkinimas, orientuojantis į vidutines pajamas gaunančius vartotojus, bus steigiamos įmonės pagrindinis tikslas.
Šiam tikslui pasiekti keliamas UŽDAVINYS – teikti aukštos kokybės paslaugas, garantuojant tobulą aptarnavimo lygį ir vidutines ka
ainas, o tuo pačiu puikų poilsį ir pasitenkinimą, siekiant išvysti tuos klientus vėl.
STRATEGIJOJE numatytas diversifikuotas pirties, sporto ir poilsio paslaugų teikimo augimas, siekiant tikslo – kilti aukštyn tarp šios šakos įmonių, didinant rinkos dalį: nuolat stiprinant mūsų įmonės poziciją tarp konkurentų, išsiskiriant teikiamų paslaugų, aptarnavimo kokybe; gerinant įmonės įvaizdį ir keliant jos reputaciją.
Poilsio kompleksas bus įrengtas gražioje Alytaus vietoje – prie Vidzgirio miško, adresas: Vidzgirio g. 66.Įmonė pasirinko būtent šią vietą projektui įgyvendinti dėl keleto priežasčių. Pirma, poilsio kompleksas yra prie pat miško, gerai pasiekiama visuomeniniu ir nuosavu transportu. Be to, klientus trauks rami, tyli vieta, švarus oras, miško aromatas, galimybė pasportuoti. Antra, šalia pastato, kuriame planuojama įrengti poilsio kompleksą, veikia mūsų įmonei priklausanti kavinė. Trečia, kompleksas yra lengvai pasiekiamas.

1.3. Įmonės tikslai bei būdai jiems pasiekti

1.3.1. Trumpalaikiai / einamieji / operatyviniai :
1. Įsigyti Alytaus savivaldybės leidimą steigti viešąją pirtį, parengti projektą ir gauti Alytaus miesto Higienos centro projekto patvirtinimą.
2. Iki 2001 02 28 pasiruošti veiklai: įrengti patalpas, nusipirkti įrangą, susitarti dėl vandens tiekimo, parinkti darbuotojus.
3. 2001 03 01 pradėti veiklą.
4. Intensyviai ir efektyviai reklamuotis, ypač likus 2 savaitėms iki atidarymo ir pirmąjį mėnesį po atidarymo, norint tapti žinomais.
5. Taikyti nuolaidas, norint pritaukti kuo daugiau klientų.

1.3.2. Vidutinės trukmės / perspektyviniai / etapiniai :
1. Nuolat (kas pusmetį) tirti vartotojų srautus, jų poreikius, kad galėtume juos tenkinti.
2. Nuolatinis įvaizdžio formavimas: įtikinimas, kad mūsų įmonė yr

ra gera vieta laisvalaikiui praleisti, parodymas klientams, kad čia jų visada laukia, aukšta teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybė, kvalifikuoti darbuotojai, maloni aplinka.
3. Pasiekti nuolatinį lankytojų srauto didėjimą, taikant nuolaidas nuolatiniams klientams, garantuojant aukštą aptarnavimo kokybę, jaukią aplinką ir pojūtį, kad jie čia visada laukiami.
4. Tobulinti technologiją, keisti naudojamą įrangą.
5. Steigti papildomas paslaugas, plečiant jų diferenciaciją, atsižvelgiant į vartotojų poreikius.
6. Racionalus finansinių išteklių naudojimas.
7. Personalo performavimas, atsižvelgiant į kintančias sąlygas.
8. Bendradarbiavimas su tiekėjais, su konkurentais.

1.3.3. Ilgalaikiai / strateginiai :
1. Didinti įmonės užimamos rinkos dalį.
2. Užtikrinti veiklos tęstinumą.
3. Adaptavimasis prie kintančios išorinės aplinkos.
4. Strateginis numatymas.
5. Ryšių su aplinka tobulinimas, tykančių pavojų numatymas.
6. Stiprių ir silpnų įmonės pusių nustatymas.
7. Veiklos prognozavimas tolimoje perspektyvoje.

Šie tikslai yra realūs, saikingi ir pasiekiami, pasirenkant tinkamas strategijas bei taikant reikiamus veiksmus. Su mūsų pasirinktais tikslais susijusios šios problemos:
1. Siūlant tas pačias paslaugas, kaip ir konkurentų, reikia sugebėti rasti nišą, pritraukti klientus, kad jie eitų būtent pas mus, ir išsikovoti rinkos dalį;
2. Negalime tiksliai numatyti būsimų lankytojų skaičiaus, ir todėl neaišku, ar užteks esamų darbuotojų, t.y. ar bus pakankamos galimybės patenkinti visus klientus. Be to, iškyla ir darbuotojų patikimumo problema.
3. Įrangos pajėgumo turėtų užtekti, bet tai taip pat priklauso nuo lankytojų srauto. Jei sistema pasirodytų nepakankamai ekonomiškai efektyvi, esame numatę keisti technologijas. Problemų kelia galimas Ignalinos AE uždarymas, nes tada pabrangtų elektros energija, ir ateities perspektyvą reikėtų numatyti iš naujo.

Kad pasiektume savo tikslus, jie turi būti išvardyti konkrečiai ir išmatuojamai, turi būti orientuoti laike ir reikiama kryptimi. Taip pat turi būti tinkamai įvertinta įmonės vidinė ir išorinė mezo ir makroaplinkos.

Veiksmai ir užduotys (kaip įgyvendinti strategiją):
1. Tirti vartotojų srautus ir jų poreikius bei rinką samdant ekspertus: pirmaisiais veiklos metais – kas mėnesį, antraisiais – kas ketvirtį, trečiaisiais – kas pusmetį.
2. Kas pusmetį atlikti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursus, skiriant tam 1 proc. nuo grynojo pelno.
3. Kas pusmetį atlikti detalią konkurentų analizę, skiriant tam 0,5 proc. nuo grynojo pelno.
4. Kiekvienais metais skirti 2 proc. nuo grynojo pelno reklamai ir didinti šias išlaidas pagal poreikius.
Kontrolė:
1. Pirmaisiais metais – kas pusmetį, o vėliau – kasmet alikti vartotojų apklausas.
2. Stebėti lankytojų skaičių ir daryti išvadas.
3. Jei klientų skaičius mažėja – didinti išlaidas reklamai, tobulinti technologijas, stebėti konkurentus.
4. Jei konkurentai skverbiasi į mūsų įmonės užimam rinkos dalį – imtis puolimo strategijos, mažinant kainas ir didinant reklamą.
5. Kontrolei skirti 0,5 proc. nuo grynojo pelno.
Rezultatas: Nemažas grynasis pelnas, kurio dalį galima skirti verslo plėtimui.

2 . DARBUOTOJŲ ANALIZĖ
2.1. Organizacinė struktūra

Dabartiniu metu veikiančioje individualioje įmonėje be direktoriaus dirba 17 darbuotojų, kurie yra tiesiogiai pavaldūs įmonės direktoriui. Įmonės organizacinė struktūra funkcijinė. Įmonėje yra 3 skyriai: paslaugų, finansų ir ūkio skyrius, kuriems vadovauja atitinkamai paslaugų vadovas, finansininkė bei ūkvedys. Įmonės ,,Užmirštuolė’’ organizacinė struktūra pateikta 2 priede.

2.2. Vadovai

Įmonės savininkė E.Bulvinaitė, gimusi 1982 m., turinti aukštesnįjį verslo administravimo išsilavinimą, užima direktoriaus pareigas nuo 2001 m. Įmonės direktorius koordinuoja ir kontroliuoja padalinių darbą, priima ir atleidžia darbuotojus. E.Bulvinaitė yra energinga, pasižymi apgalvota elgsena, nestandartiniu novatorišku mąstymu, sugeba palaikyti autoritetą tarp pavaldinių, turi intuiciją planuojant veiklą.

Dainiu Juškauskas, turintis aukštąjį ekonominį išsilavinimą, užima finansininko pareigas ir nuo 2001 m. sausio 3 d. vadovauja finansų skyriui. Finansininkas planuoja ir kontroliuoja įmonės finansus, tvarko buhalteriją, valdo užsakymų priėmimą, pasirašo finansinius dokumentus. D.Juškauskas yra techninio mąstymo, pareigingas, kruopštus, yra gerbiamas kitų įmonės darbuotojų. Esant būtinybei gali pavaduoti įmonės direktorių.

Petras Planutis, gimęs 1976 m., turintis aukštesnįjį vadybinį išsilavinimą, nuo 2001 . sausio 3 d. vadovauja ūkio skyriui. Ūkvedys organizuoja patalpų techninį aptarnavimą, apsaugą, vykdys maisto produktų bei inventoriaus tiekimus. P. Planutis yra organizuotas, pedantiškas, pasižymi iniciatyva racionalizuojant kolektyvo darbą, todėl yra paskirtas vadovauti ūkio skyriui. Kiti duomenys apie įmonės vadovus, jiems mokamus atlyginimus pateikti 4 priede.

Jurgita Daukševičiūtė, gimusi 1982 m., turi aukštąjį verslo administravimo išsilavinimą, užima paslaugų skyriaus vadovo pareigas. Paslaugų skyriaus vadovas atlieka vadybos funkcijas, įskaitant ilgalaikį planavimą, įmonės vardu sudaro sutartis su kitais ūkio subjektais, priima einamosios paslaugų skyriaus veiklos sprendimus. J.Daukševičiūtė yra gera organizatorė, pasižyminti konkrečia racionalia mąstysena bei sugebėjimu atrasti naują nišą savo sumanymų realizavimui kintančiomis ekonomikos sąlygomis.

2.3. Darbuotojų planas

Įmonė nuolat prognozuoja darbuotojų poreikį atsižvelgiant į veiklos plėtimo planus, įgyvendinant diversifikuoto augimo strategiją. Atsižvelgiant į viso komplekso darbo grafiką bei turimų patalpų plotą ir įrengimų skaičių, šių darbuotojų užtenka norint maksimaliai panaudoti komplekso pajėgumus, aptarnauti klientus ir prižiūrėti patalpas bei įrengimus. Todėl naujų darbuotojų poreikis gali atsirasti ne anksčiau kaip po 5 metų. Planuojami atlyginimai darbuotojams apskaičiuojami atsižvelgiant į nustatytą kiekvienam darbuotojui darbo laiką bei grafiką, pagrindinį 1 valandos darbo užmokesčio dydį bei darbo sudėtingumą. Darbuotojų sarašas pateiktas 3 priede, o atlyginimų dydžiai bei jų apskaičiavimo metodika – 4 priede. Premijos darbuotojams bus pradėtos mokėti po 2003 m., kai bus grąžinta banko paskola.

3. Technologijos ir paslaugų analizė
3.1. Numatoma naudoti technologija

Įmonėje bus panaudota DEVI į grindis montuojama šildymo elektra įranga; ISEA/JUNKERS boileriai vandeniui šildyti; ORAS vandens maišytuvai bei dušai; SBS treniruokliai, kitos aerobikai reikalingos priemonės; GUSTAVSBERG santechnika, baseino ir kt. vonios įranga; BRAUN elektriniai radiatoriai; SAMSUNG oro kondicionieriai; SIEMENS šaldytuvai, elektrinė viryklė, kavos aparatai; PHILIPS daugiafunkciniai dulkių siurbliai; NAD audio aparatūra bei JAMO akustinė sistema.
Su naudojama šildymo technologija įmonė galės be papildomų sąnaudų aptarnauti artimiausiuose planuose numatytą klientų skaičių. Jei poreikiai išaugtų, galimas technologinių įrenginių skaičiaus didinimas arba jų atliekamų funkcijų praplėtimas, tačiau jis ilgai negalėtų vykti, nes tai, be abejo, pareikalautų naujų patalpų (pvz. garinės,). Pagrindinis šios technologijos trūkumas – per didelė priklausomybė nuo vienos rūšies energetinio šaltinio, elektros, kas gali neigiamai paveikti teikiamų paslaugų kokybę sutrikus jos tiekimui. Esamomis sąlygomis paslaugai reikiamų žaliavų keisti kitomis neketinama, išskyrus teikimo (pvz. apšlidymo, kaitinimo) įrangos modernizavimą arba jos efektyvumo kėlimą.
Šiuo metu naujos technologijos alternatyvų nėra numatyta, nes pasirinktoji technologija visais atžvilgiais yra moderni, neatsiliekanti nuo konkurentų ir juos kai kuriose srityse lenkianti juos. Pigiau už esamą galėtų būti eksploatuojama dujinė kaitinimo sistema, naudojama kai kurių konkurentų, tačiau jai įrengti tektų atvesti brangiai kainuosiantį autonominį dujotiekį, kurio įmonės teritorijoje nėra.

3.2 Atliekų šalinimas ir gamtosaugos klausimai

Paslaugos teikimo atliekų – nutekamojo vandens – šalinimas vyks įprastu būdu naudojantis bendru miesto nutekamųjų vandenų ir kanalizacijos tinklu. Kadangi įmonė yra prijungta prie šio tinklo, tai nesukels papildomų rūpesčių sprendžiant gamtosaugos klausimus. Paminėtina, jog nuotekų vamzdžiai yra leistino naudoti amžiaus ir jų keitimas artimiausių penkerių metų laikotarpiu nenumatomas. Be to, moderni bio-tualetų įranga nepadidins aplinkos užterštumo ir tuo bus išvengta nepageidaujamų pasekmių, kokias sukelia įprastos konstrukcijos lauko tualetai.
3.3 Paslaugos: portfelio aprašymas

Pagrindinių pirties bei aerobikos studijos užsiėmimų paslaugų kokybę užtikrins gerai šiam darbui parinktas ir paruoštas personalas. Žinoma, tam įtakos turės patogiai įrengtos ir pritaikytos tokiai veiklai patalpos. Didžiausias dėmesys jose bus teikiamas ergonominiams bei stilingo vidaus interjero sprendimams, kad šis padėtų klientams geriau atsipalaiduoti. Lankytojų aptarnavimu kavinėje bus pasirūpinta originaliai išdėsčius baldus, apšvietimo instaliacija, kuria taip pat bus stengiamasi sudaryti jaukios poilsio vietos įspūdį ir išlaikyti jį.

4.TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ANALIZĖ
4.1. Paslaugos

Mūsų įmonė teikia šias paslaugas:
– kaitinimasis pirtyje / saunoje
– maudymasis baseine
– aerobika įvariu intensyvumu (1, 2, 3 kartus per savaitę) 20 vietų salėje
– treniruokliai
– 35 vietų pobūvių salės nuoma
– 24 vietų pirties / saunos nuoma
– jaukus poilsio kambarys su muzikiniu kanalu

Jauki ir moderni aplinka, visapusiški patogumai, aukšta aptarnavimo kokybė. Lanksčios ir patrauklios kainos, nuolaidos studentams ir moksleiviams. Siūlome daugkartinius (penkiems kartams) bilietus apsilankyti pirtyje ir saunoje ir baseine; taip pat mažesnes kainas, lankant kartu ir aerobikos užsiėmimus, ir pirtį ir sauną su baseinu. Mūsų kainos yra šiek tiek mažesnės už daugumos konkurentų, ir taip tikimės pritraukti daugiau klientų (žr. 5 priedą). Pirmas dvi savaites taikysime 30% nuolaidas visiems lankytojams visoms paslaugoms. Taip tikimės įsitvirtinti rinkoje, padėdami potencialiems klientams susipažinti su mūsų paslaugų įvairove ir jų kokybe.

4.2. Palyginimas su konkurentais

Privalumai. Yra patogu tai, kad mes teikiame visą paslaugų kompleksą: yra ir pirtis/sauna, ir baseinas, ir aerobikos salė su treniruokliais, ir poilsio kambarys su muzikiniu kanalu. Taigi kiekvienas gali pasirinkti, ką jis nori daryti labiausiai. Be to, modernus ir jaukus interjeras leidžia puikiai jaustis.

Esame įsikūrę ramioje vietoje: aplinkui – Vidzgirio miško teritorija su puikia gamta, tad galima pabėgioti ar tiesiog pakvėpuoti grynu oru ir tada užsukti į aerobikos salę intensyviai pasportuoti, o po to – pasikaitinti pirtyje / saunoje ir atsigaivinti baseine.

Netoliese yra gan pasiturinčių žmonių rajonas (Vidzgirio raj. nuosavi namai), tad galime tikėtis pritraukti ir pasiturinčius žmones.

Skirtingai nuo konkurentų, mes taikome nuolaidas moksleiviams ir studentams.

Yra įrengtos atskiros garinės vyrams ir moterims. Aerobikos užsiėmimus veda kvalifikuotos aerobikos meistrės. Salėje yra puikūs treniruokliai.

Trūkumai. Nelabai patogus susisiekimas tiems, kurie neturi nuosavo transporto ar nemėgsta daug eiti pėsčiomis, nes nuo viešojo transporto stotelės iki mūsų laisvalaikio centro reikia paeiti 400 metrų, taip pat nedarbo lygis Alytuje.

Mes nesitikime pritraukti daug vyresnio amžiaus žmonių, pensininkų, nes kaina jiems yra per aukšta.

5. RINKOS ANALIZĖ
5.1. Vartotojų rinkos tyrimas

Atlikome ANKETINĘ APKLAUSĄ, kurios metu apklausėme 30 žmonių Alytaus miesto Vidzgirio, Dainavos ir Putinų mikrorajonuose. Tyrimo rezultatai yra tokie:
1. Respondentų amžius: iki 21 m.13%, 21-35m37, 36-50m.33, virš 51 m.17.
2. Šeimos pajamos: mažos37, vidutinės63.
3. Aukšto aptarnavimo lygio viešąją pirtį lankyti norėtų 73, nenorėtų27.
4. Už vieną valandą juos tenkintų kainos: iki 10 Lt 70, 1015 Lt30.
5. Viešąją pirtį pirmadieniaisketvirtadieniais galėtų lankyti 13, penktadieniais30, šeštadieniais40, sekmadieniais17.
6. Viešąją pirtį jie galėtų lankyti tokiomis valandomis: 912 val.33, 1217 val.17, 17-22 val.50 .
7. Pirtis, kurioje vyrai ir moterys kaitintųsi kartu, tenkintų 63, netenkintų 37.
8. Viešąją pirtį, esančią Vidzgirio teritorijoje, būtų patogu lankyti 60 apklaustųjų, nepatogu40.
9. Į šią viešąją pirtį 17 atvyktų pėsčiomis, 56viešuoju transportu, 27nuosavu transportu.
10. Apklaustieji pageidautų šių papildomų paslaugų: kavinės27, poilsio kambario20, masažo kabineto13, aerobikos salės17, treniruoklių salės23.

Šie apklausos duomenys rodo, kad žmonės, eidami į viešąją pirtį, tikisi ten rasti ir kavinę, treniruoklių salę, poilsio kambarį, aerobikos salę, masažo kabinetą. Pirmąsias tris paslaugas mūsų įmonė ketina realizuoti, o ketvirtąjąmasažo kabinetągalėtumėme įrengti vėliau, jei paklausa išliks.
Atsižvelgsime į tai, kad 70 apklaustųjų mokėtų iki 10 Lt už 1 val. pirtyje, ir tik 30 sutiktų mokėti nuo 10 iki 15 Lt, taikydami nuolaidas moksleiviams, studentams ir pensininkams.
37 apklaustųjų teigia, kad jų netenkintų pirtis, kurioje vyrai ir moterys kaitintųsi kartu, todėl įrengsime dvi atskiras pirtis.
Atsižvelgiant į tai, kad 50 respondentų galėtų lankyti pirtį nuo 17 iki 22 val., skirtingai nei kitos pirtys, dirbsime iki 22 val. (Kitos dirba iki 18, 19 ar 20 val.).
Kadangi 27  apklaustųjų į pirtį atvyktų nuosavu transportu, įrengsime patogią automobilių stovėjimo aikštelę.
5.2. Rinkos segmentai

Bendroji rinka. Nors Alytuje yra nemažai sporto klubų, tačiau aerobika yra toli gražu ne kiekviename. Be to, kiekvienas renkasi ją pagal vietą, netoli kurios gyvena. Tad kiekviena aerobikos paslaugą siūlanti įmonė pritraukia tame ar gretimuose mikrorajonuose gyvenančius klientus. Aerobikos klubų lankytojos yra merginos ir moterys, kurių amžius yra labai įvairus.

Alytuje yra nedaug įmonių ir bendrovių, siūlančių nuomoti saunas pagal užsakymą. Gana dažnai ši paslauga derinama su pokylių salės nuoma. Tokios įmonės daugiausia išsidėstę miesto pakraščiuose, rečiau centre. Tokias paslaugas dažnai teikia viešbučiai.

Tačiau Alytuje trūksta pirčių, į kurias pasikaitinti ir pasimaudyti galėtų ateiti pavieniai žmonės (ne pagal užsakymus). Alytaus visuomenės sveikatos centras apskaičiavo, kad pagal gyventojų skaičių mieste turėtų būti įrengtos 80 maudymosi vietos, tuo tarpu veikiančiose vieuomeninėse pirtye jų yra tik10. Didžiausią dalį šios rinkos klientų turi Alytaus Sporto rūmai : per dieną ten apsilanko (užsakymų priėmėjos teigimu) apie 150-200 žmonių. Šios įmonės pagrindinis masalas klientams yra baseinas, o sauna vaidina tik antraeilį vaidmenį. Tuo tarpu mūsų įmonė orientuojasi pirmiausia į pirties paslaugą.

Prognozė. Pakilus žmonių gyvenimo lygiui, jie didesnę savo pajamų dalį galėtų skirti laisvalaikiui, pramogoms. Pastaraisiais metais vis daugiau ir daugiau žmonių susimąsto apie savo sveikatą, figūros palaikymą, tad vis daugėja norinčių pasportuoti. Aerobikos ir plaukiojimo baseino dėka jie turi galimybę išmankštinti visas raumenų grupes, o pirtyje ar saunoje – suaktyvinti širdies ir kraujotakos veiklą. Tad ateityje aerobika, pirties / saunos ir baseino paslaugų paklausa turėtų dar labiau išaugti.

Mūsų verslui daro įtaką sezoniniai pokyčiai: daug lankytojų yra spalio-kovo mėnesiais, bet jų dalis pradeda mažėti balandį, smarkiai sumažėja birželį-rugpjūtį ir vėl didėti pradeda tik rugsėjo pabaigoje, nes vasara suteikia galimybes būti prie ežerų ar jūros ir kaitintis bei maudytis ten.

Mūsų įmonės rinka. Mūsų paslaugų teikimo rinka apima daugiausia šiuos Alytaus mikrorajonus:Vidzgirio, Dainavos, Putinų, Likiškėlių, Jaunimo. Tačiau tie, kurie nuomoja pokylių salę, atvyksta ir iš kitų mikrorajonų.

Apie 43% mūsų įmonės klientų yra iki 26 metų amžiaus, 48% – 27-47 m., 9% – nuo 48 m. amžiaus ir vyresni.

Mes orientuojamės į vidutines ir aukštesnes pajamas turinčius klientus. Manome, kad patenkiname juos tiek kainų, tiek ir paslaugų diferenciacijos atžvilgiu. Ateityje, esant pageidavimams, ketiname plėsti mūsų teikiamų paslaugų asortimentą, įsteigdami masažo kabinetą.

5.3. Šakos įmonės ir vystymosi kryptys

Įmonės, teikiančios pirties / saunos paslaugas, yra šios:
1. Alytaus Sporto rūmų baseinas, saunas.
2. Putinų mikrorajone esanti pokylių salė su sauna ir baseinu.
3. Kavinė ,,Toma’’, sauna.
4. AB ,,Šilumos tinklai’’.Pokylių salė. Baseinas, sauna.

Tačiau 2, 3, 4 konkurentais laikyti negalima, nes 2 ir 3 patalpas tik nuomoja, dieną lankytis jose negalima, o 4 yra isikūręs toli nuo mūsų įmonės geografiniu požiūriu. Be to šiomis paslaugomis galima naudotis tik išsinuomojus patalpas.

Įmonėje 1 per dieną apsilanko apie 150-200 žmonių.Tačiau čia sauna vaidina tik antraeilį vaidmenį, nes žmonės ateina paplaukioti baseine. Ši įmonė yra įsikūrusi arčiausiai mūsų įmonės iš visų paminėtų. Tai – valstybinė įmonė, todėl jos padėtis yra kitokia nei mūsų.

Kaip matome, ši verslo šaka yra šiek tiek apleista, nes apsiribojama klientų poreikių paplaukioti baseine, bet visiškai nesistengiama privilioti jų į pirtį. Dažnai dėmesys skiriamas arba vien baseino, arba vien pirties įrengimui. Mūsų įmonė pasistengs šias dvi paslaugas suderinti, ir taip įsiskverbti į rinką.

Aerobikos užsiėmimai daugiausia vyksta sporto klubuose, ir tik kur ne kur jie derinami dar ir su sauna bei baseinu. Mes šią spragą užpildysime. Sporto klubų, kuriuose vyksta aerobikos užsiėmimai, yra nemažai. Bet žmonės juos renkasi pagal gyvenamąją vietą. O netoli mūsų įmonės yra tik sporto klubas ,,Margiris’’ esantis tame pačiame alytaus sporto rūmų pastate, bet tai jau atskira įmonė, nuomojanti sporto rūmų patalpas.
Pobūvių sales nuomojančių įmonių ir bendrovių Alytuje yra pakankamai daug, tačiau dauguma jų yra įsikūrusios už miesto ribų. Tuo tarpu mūsų įmonė yra įsikūrusi Vidzgirioteritorijoje, gamtoje. Tad, švenčiant pobūvius pas mus, galima jaustis kaip nuosavoje sodyboje. Be to, pokylių salės nuoma nėra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis. Tai tik alternatyva, efektyvus ploto panaudojimas.
Iš pobūvių sales nuomojančių įmonių būtų sunku išskirti lyderes ar pagrindines konkurentes, nes, būdamos labai skirtingose vietose, turėdamos skirtingą salių dydį ir nustatydamos skirtingą kainą, jos klientus pasidalija maždaug po lygiai.

Taigi tai gana išsibarsčiusi, nesukoncentruota paslaugų šaka, kurioje veikia daug mažų įmonių. Kiekviena jų stengiasi patraukti klientus jai prieinamais ir žinomais būdais.

5.4. Palyginimas su konkurentais

Pirčių rinkoje iš esmės yra 2 mūsų konkurentai: A*, B*. Palyginkime juos su mūsų įmone.
3 lentelė
Vertinimo kriterijus A* B* Mes
Pirties/saunos kaina už 1 val., Lt:
– dirbantiems žmonėms
– pensininkams
– studentams
– iki 14 val. (visiems)
7,5
5
7
6
12
12
12
12
5,5
5

4

5
Baseinas Yra Nėra Yra
Lankomumas, žm.:
– darbo dienomis
– poilsio dienomis

150-200
(į pirtį 100-150) Į pirtį 15-20
Klient ų amžius 70% jaunimo:
moksleivių, studentų 70% jaunimo:
moksleivių, studentų
Susisiekimas:
– viešuoju transportu
– nuosavu transportu
Geras
Puikus
Patenkinamas
Puikus
Patenkinam.
Puikus
Interjeras, aplinka Geras Geras Puikus
Ar galima pirtį išsinuomoti? Ne Taip Taip
Vyrai ir moterys lanko pirtį: Kartu Kartu Atskirai
Didžiausias lankomumas pagal paros metą: Nuo 14 val. Nuo 14 val.
Papildomos paslaugos: Gimnastikos salė Kavinė Poilsio kambarys, muzikinis kanalas, kavinė, aerobikos salė, treniruokliai
Darbo laikas I-V: 9-19,
VI: 10-16

I-V: 11-24
VI: 11-24 I-V: 11-22
VI, VII: 9-22

A*- Alytaus Sporto rūmai

B*- Kavinė ,,Toma’’
5.5. Apribojimai

Norint steigti viešąją pirtį, reikia gauti Alytaus savivaldybės leidimą. Tada reikia parengti Higienos projektą, kuriame nurodyta, iš kokių medžiagų pagaminta turima įranga, kaip įrengtos patalpos. Šį projektą turi patvirtinti Alytaus miesto Higienos centras.

Remontas turi būti vykdomas, atsižvelgiant į Higienos projektą. Baigus remonto darbus, Higienos centro atstovai viską patikrina, ir, jei reikalavimai tenkinami, surašo objekto apžiūros ir priėmimo aktą.

Visas aptarnaujantis personalas praeina “sanitarinį minimumą” – sužino higienos reikalavimus, reikalingus darbo procese.

Užpildžius paraišką Higienos centre ir pateikus reikiamus dokumentus, išduodamas higienos pasas.

5.6. Sėkmės veiksniai

Mūsų įmonės pagrindiniai sėkmės veiksniai yra šie:
1. Paslaugos unikalumas.
2. Paslaugų asortimentas.
3. Aptarnavimo kokybė.
4. Kainos konkurencingumas.
5. Reklamos veiksmingumas.
6. Reputacija ir įvaizdis.

Šie kriterijai yra įvertinti pagal jų svarbumą mūsų įmonės sėkmei taip, kaip parodyta žemiau esančioje letelėje.

Mūsų įmonės sėkmę labiausiai lemia reputacija ir įvaizdis, taip pat reklamos veiksmingumas, todėl šiems veiksniams turime skirti daugiausiai dėmesio.

6. MARKETINGO PLANAS
6.1. Tiksliniai rinkos segmentai

Pagrindinis mūsų marketingo tikslas – įsitvirtinti rinkoje ir patenkinti 15% viešosios pirties ir 3.5% aerobikos poreikių. Pastaruoju metu pastebimos žmonių susirūpinimo savo grožiu ir sveikata tendencijos. Keičiasi žmonių požiūris, kurį įtakoja masinės informacinės priemonės. Tuo būdu galime daryti išvadą, jog viešųjų pirčių ir aerobikos paslaugų paklausos tendencijos didės.

Mūsų įmonė orientuosis į 25-40 m. amžiaus klientų grupę, tačiau aktyviai skatins lankytis ir studentus, moksleivius bei pensininkus (jiems numatytos taikyti kainų nuolaidos). Manome, orientacija į šio amžiaus žmones mums bus labiausiai naudinga, kadangi ši gyventojų dalis yra sukaupusi didžiausią dalį pajamų. Be to, šalia esantys nuosavi namai apgyvendinti turtingesnių žmonių, gaunančių didesnes nei vidutines bei dideles pajamas. Vienintelis trūkumas – juos sunkiau išjudinti, pritraukti, sudominti.

Studentai, patys aktyviausi, labiausiai linkę savo pajamas paskirstyti reklamuojamiems gaminiams ir paslaugoms. Todėl yra nuomonė, kad reklama per masines informacijos priemones ir kito pobūdžio reklama labiausiai paveiks būtent šį rinkos segmentą. Jų paskatai apsilankyti viešajai pirčiai bus taikoma 30%, o aerobikai – 20% dydžio kainų nuolaidos . Tai užtikrins mūsų įmonei nuolatinius lankytojus, kadangi paslaugų sektoriui būdinga savybė yra klientų prisirišimas prie vieno geros kokybės paslaugas už prieinamas kainas siūlančio tiekėjo.Taip pat planuojama taikyti panašaus dydžio nuolaidas pensijinio amžiaus žmonėms, kurie aktyviai lankosi rytais, kai viešųjų pirčių lankomumas sumažėja. Derėtų pabrėžti, kad pensijinio amžiaus žmonės bus suinteresuoti tik viešosios pirties paslaugomis.

Apibendrintai galėtume pasakyti, kad mes orientuojamės į tuos rinkos segmentus, kurie viešajai pirčiai galėtų išleisti 4%, o aerobikos paslaugoms – 10% pajamų.

6.2. Kainų politika

Mes laikysimės aktyvios kainų politikos, kurios įgyvendinimo priemonė yra išlyginamoji kalkuliacija. Jos esmė ta, kad susitaikysime su atskirų paslaugų (o ateityje ir kt.) mažu rentabilumu ir netgi nuostolingumu, tikintis, kad kitos paslaugos ne tik kompensuos, bet ir padės gauti daugiau pelno, nei laikantis pasyvios kainų politikos, kuri remiasi tik kaina ir išlaidomis (žr. 5 priedą ).
Mūsų taikomų kainų dydis bus diferencijuotas, atsižvelgiant į klientų socialinę padėtį. Lyginant su konkurentais, viešosios pirties paslaugos bus pigesnės apie 10%. Aerobikos paslaugų kainos, lyginant su konkurentų kainų vidurkiu, bus 9% mažesnės.

Kainų politikoje svarbią vietą užims kainų nuolaidos, taikomos studentams, moksleiviams ir pensijinio amžiaus žmonėms.
Viešosios pirties paslaugoms studentams ir moksleiviams bus taikoma 15% nuolaida, pensininkams – 40%. Aerobikos paslaugų nuolaidos dydis – 15%.
Viena iš klientų reguliaraus apsilankymo skatinimo priemonių – mėnesinių bilietų viešosios pirties paslaugoms diegimas. Šis bilietas įgalins klientus pasinaudoti viešosios pirties paslaugomis 5 kartus per mėnesį su 20% nuolaida, t.y. apsilankai 5 kartus, moki už keturis. Manome, kad tokiais nuolatiniais bilietais pasinaudos apie 60% visų pensijinio amžiaus žmonių, 30% visų darbingo amžiaus žmonių ir apie 15% studentų bei moksleivių.
Kainų politika apims ir lengvatinių kainų formavimą. Atidarymo, įmonės jubiliejų progomis taikysime progines nuolaidas. Šių kainų nuolaidų tikslas – paskatinti klientus susipažinti su nauja įmone, jos teikiamomis paslaugomis, o jubiliejaus progomis – parodyti įmonės sėkmingą veiklą, pademonstruoti savo pajėgumą, paskatinti ištikimus klientus. Vokietijos patirtis rodo, kad atidarius naują įmonę, klientai aktyviausiai pritaukiami atidarymo proga sumažinus kainas 30-50%. Tokiu būdu mes atidarymo proga visiems klientams viešosios pirties ir aerobikos paslaugoms taikysime 30% nuolaidas.
Stengdamiesi įdiegti tradiciją lankytis viešojoje pirtyje, nuolatiniams klientams taikysime 10% nuolaidas, tuo būdu įgyvendindami šūkį “Dėmesys kiekvienam”.

6.3. Reklamos politika

Pastaruoju metu, nors ir pastebimos tendencijos žmonių susirūpinimu savo sveikata ir grožiu, tačiau visuomenė vis dar sustabarėjusi ir aptingusi. Mūsų pagrindinis tikslas – juos sudominti, išjudinti, padaryti aktyvesnius. Suprantame, kad tai yra vienas sunkiausių uždavinių, tačiau pasiekę šio tikslo, mes sulauksime didelių rezultatų ir būsimę užtikrinę verslo sėkmę. Mes įsitikinę, kad intensyvi netiesioginė ir tiesioginė reklama bei nuolatinis gyventojų informavimas apie naujos viešosios pirties ir aerobikos studijos atsidarymą ir egzistavimą padės visuomenę sudominti, išjudinti ir tuo būdu pritraukti klientus.

Planuojame naudoti tiek tiesioginę, tiek netiesioginę reklamą. Tiesioginė reklama susijusi su pačios įmonės reklamavimu, o netiesioginė reklama dėmesį skirs paslaugų kokybei, prieinamoms kainoms, jaukiam interjerui ir netriukšmingai, poilsiui skirtai vietovei. Mes reklamuosimės per radiją, spaudą, taip pat vykdysime reklaminių bukletų platinimą, plakatų iškabinimą ir kitais būdais.

Prieš atidarydami sveikatingumo kompleksą, surengsime reklaminių bukletų platinimo ir plakatų iškabinimo akciją. Šios akcijos metu Alytaus Rotušės aikštėje bus išdalinta 350 vienetų bukletų, aplinkinių rajonų gyventojams (Dainavos, Vidzgirip, Putinų, Likiškėlių) bus išnešiota ir padalinta dar 500 vienetų reklaminių bukletų, o autobusų, troleibusų stotelėse, reklaminiuose stenduose, prie parduotuvių ir kitose žmonių susitelkimo vietose bus iškabinta 100 plakatų, informuojančių apie naujo laisvalaikio komplekso atsidarymą, ta proga dvi savaites taikomos 30% nuolaidos bei pirmąją dieną kiekvienam lankytojui dovanojant po stiklinę šviežių, ką tik išspaustų sulčių nemokamai. Kadangi žmonėms labai rūpi paslaugų kainos, reklaminiuose bukletuose ir plakatuose akcentuosime neaukštas kainas ir nurodysime jų dydį. Tokias akcijas surengsime 1-2 kartus per metus, priklausomai nuo žmonių aktyvumo, susidomėjimo bei atsižvelgiant į klientų skaičiaus dinamiką.

Visuomenės aktyvumo skatinimo tikslais pirmuosius 2 mėnesius reklamuosimės per radiją. Atsižvelgiant į tai, jog mes orientuosimės į darbingo amžiaus žmones ir jaunimą. Manome, kad efektyviausia bus reklama, skelbiama per radijo stotį ,,FM-99’’, kadangi šios stoties klausytojų amžiaus ratas vienas plačiausių. Reklaminis dvidešimties sekundžių audioklipas nuskambės 20 kartų per du mėnesius tarp 19.00 ir 21.00 valandos. Tokią pat reklamą skelbsime ir rugpjūčio mėnesio pabaigoje – rugsėjo mėnesio pradžioje, kad po vasaros sezoninio nuosmukio vėl pritrauktume klientus.

Atsižvelgiant į tai, kad didelę dalį informacijos visuomenė gauna per spaudą, reklaminį skelbimą užsakysime ir ,,Alytaus naujienos’’ ir ,,Alio Alytus’’ laikraščiuose. Šį Lietuvos dienraštį pasirinkome dėl jo didžiausio reitingo bei specializuoto priedo Alytaus gyventojams. ,,Alio Alytus’’ laikraščio tiražas – 57 56 vienetai, todėl tikėtina, kad skelbimą pastebės bent pusė skaitytojų. Reklaminis 28 cm2 ploto skelbimas pirmąją savaitę bus spausdinamas kiekvieną ,,Alio Alytus’’ pasirodymo dieną, vėliau – kiekvieną ketvirtadienį.

Esame numatę ir alternatyvius reklamos variantus, kurių imsimės įgyvendinti priklausomai nuo klientų skaičiaus dinamikos, mūsų įmonės padėties. Vienas iš alternatyvių variantų – tai “kūno švaros ir sveikatingumo” dienų organizavimas, kurių metu viešosios pirties ir aerobikos paslaugos bus teikiamos nemokamai.

Dienraščiuose, žurnaluose užsakysime informacinio pobūdžio straipsnius, kurie supažindintų žmones su pirčių ir sporto nauda jų sveikatai, grožiui ir savijautai. Tuo pat metu intensyviai reklamuosimės per radiją, spaudą, vykdysime reklaminių bukletų ir plakatų akcijas. Viena iš įmonės įvaizdžio gerinimo priemonių – suvenyrų įteikimas ypatingomis (Šv. Kalėdų, Naujųjų Metų, Velykų) progomis. Mes numatome atlikti nuolatinių paklausos svyravimų stebėjimus. Reklamos apimtį ir intensyvumą keisime atsižvelgdami į šių stebėjimų rezultatus.
Numatomos reklamos išlaidos, Lt:
5 lentelė

2001 2002 2003

I ketvirtis
1.Reklamos maketas 400
2. Stendai 400
3. Reklama spaudoje 1912 4813 5050
4. Reklama per radiją 1475 1550 1630
5. Reklaminiai bukletai ir plakatai 825 885 955
Iš viso: 5012 7248 7635

7. RIZIKOS ANALIZĖ
Žinant makroaplinkos ekonominių veiksnių įtaką, galima pastebėti, kad riziką įmonei ateityje gali sukelti nedarbo lygio didėjimas, kuris gali sumažinti gyventojų pajamas ir jų poreikį laisvalaikio išlaidoms. Tokiu atveju įmonė bus priversta mažinti paslaugų kainas ir aktyviai stebėti konkurentų bei vartotojų elgesį. 5% infliacijos lygis yra įtrauktas į finansinius skaičiavimus ir dėl to nuostolių įmonė neturėtų patirti.

Nestabili politinė situacija ir įvairūs Vyriausybės sprendimų pokyčiai gali neigiamai įtakoti įmonę, sumažindama jos pelną (kylant mokesčių lygiui, keičiantis įstatymams). Tai gali sužlugdyti atliktas prognozes.

Lietuvai įstojus į ES, gali būti aprobuoti nauji standartai ir atsirasti nauji konkurentai. Su jais įmonė bandys kovoti, vykdydama aktyvią reklamą ir kviesdama žmones vartoti nacionalinę paslaugą, kuri yra sukurta “mums” ir pritaikyta mūsų poreikiams. Įstojimas į ES gali atverti ir naujų galimybių įmonei – atsiradus tiesioginių užsienio investicijų didėjimui, įmonė gali ir toliai efektyviai plėsti savo veiklą, įgydama naujų lėšų.

Kitas veiksnys, galintis neigiamai paveikti įmonės veiklą – Ignalinos AE uždarymas. Gali išaugti elektros energijos kainos ar net atsirasti jos trūkumas. Tokiu atveju įmonė bus priversta kelti savo paslaugų kainas. Kadangi įmonė turės nuolatinių klientų, ji ir toliau galės dirbti pelningai, nors pelnas gali sumažėti.

Šalyje aktyviai plečiantis technologinėms inovacijoms ir didėjant automatizacijos lygiui, gali padidėti įmonės išlaidos investicijoms. Tokiu atveju įmonė turės kelti kainas, tačiau teiks žymiai aukštesnės kokybės paslaugas.

Socialiniai veiksniai – požiūris į gyvenimo kokybę ir stilių – nors ir nežymiai, bet kyla. Tai teigiamai veikia įmones, teikiančias panašias paslaugas. Be to, įmonės reklama bus paremta šūkiu: “Gyvenk aktyviai ir sveikai”, o tai turėtų pritraukti daugiau klientų.
Pavojų ir galimybių analizė
Vienas pagrindinių įmonei gręsiančių pavojų gali būti naujų įmonių, teikiančių paslaugas-pakaitalus, atsiradimas mūsų komplekso traukos zonoje, o taip pat egzistuojančių įmonių veiklos, ypač marketingo srityje, suaktyvėjimas. Laisvalaikio-pramogų centrų užimamos rinkos dalies didėjimas gali neigiamai paveikti mūsų įmonės tikslinę rinką. Be to, dėl įmonės pasirinktos neįprastos įsikūrimo vietos, gali nepavykti pritaikyti jos klientų patogumui. Kita vertus, yra galimybė plėsti teikiamų paslaugų spektrą, papildant jas kosmetologijos, higienos paslaugomis, steigiant sanatorinius bei sveikatos rūpybos namus. Paslaugų diversifikavimas bei reklamos kampanijų rengimas suteiktų galimybę didinti komplekso traukos zoną, o tolimesnėje ateityje – steigti naujus paslaugų teikimo taškus.

Stiprių ir silpnų įmonės pusių analizė
Įmonės naudojami pagrindiniai resursai yra kartu ir stipri, ir silpna jos pusė. Viena vertus, mūsų derybinė galia šalto vandens ir elektros energijos kainų atžvilgiu yra labai silpna. Iš kitos pusės, šių išteklių tiekimas šiuo metu yra praktiškai neribojamas. Įmonės stiprioji pusė – jos pajėgumai – leistų aptarnauti didesnį klientų skaičių, negu mes tikimės pritraukti. Tačiau, siekiant pritraukti naujus rinkos segmentus, diferencijuojant bei diversifikuojant paslaugas, ateityje gali prireikti didelių investicijų pajėgumams didinti. Mūsų pelnas gali labai priklausyti nuo gyventojų perkamosios galios, kuri paveiktų mūsų paslaugų kainas. Netiesiogiai tai pačiai kainai gali atsiliepti Sveikatos apsaugos ministerijos bei kitų Vyriausybės institucijų nustatomos normos ir reikalavimai. Įmonei bus sunku išlaikyti užimamą rinkos dalį dėl konkurentų, kurie bandys pritraukti klientus, taikydami mažesnes kainas, neatsižvelgdami į paslaugos turinį ir formą. Kita vertus, teigiamas įmonės įvaizdis, kvalifikuoti darbuotojai, aukšta paslaugų kokybė – mūsų stipri pusė konkurentų atžvilgiu.

PRIEDAI
1. Priedas
Vertės grandinė

Pagrindinė veikla
Įsigijimo logistika: kokybiški komponentai (inventorius, įrengimai, statybinės medžiagos ir kt.), įsigyti iš oficialių gamintojų atstovų.
Veikla: ISO 9000 serijos standartų laikymasis, ekologijos ir higienos taisyklių bei normų laikymasis.
Marketingas: lanksti kainų ir nuolaidų sistema, mėnesiniai bilietai, reklaminių kampanijų rengimas.
Paslaugos: orientuotos į plačias tikslinių klientų grupes, galimybė pasirinkti reikiamą paslaugos rūšį.

Papildoma veikla
Infrastruktūra: kompiuterizuota apskaita, moderniai įrengtos patalpos, išskirtinės interjero detalės (tokios kaip gėlės, paveikslai, fontanas, kt.).
Žmogiškieji resursai: kvalifikuota darbo jėga, centralizuota organizacinė struktūra.
Technologijos: taupumas, pasiektas apjungus patalpų ir pirties šildymą bei karšto vandens tiekimo sistemas.

2. Priedas
Individualios įmonės ,,Užmirštuolė’’
Organizacinė struktūra

3. Priedas
Įmonės darbuotojų sarašas

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Amžius Išsilavinimas Darbo stažas įm.
FINANSŲ SKYRIUS
1. Kristina Lisaitė Administratorė- užsakymų priėmėja 23 m. aukštesnysis – sek-retorės spec. priimta
2. Jurgita Motiejūnienė Administratorė- užsakymų priėmėja 27 m. aukštasis – ofisų vadybos spec. priimta
PASLAUGŲ SKYRIUS
3. Irena Stavickienė Trenerė 26 m. aukštasis – kūno kultūros priimta
4. Ona Kaladinskienė Trenerė 27 m. trenerės specialybė priimta
5. Lina Žukauskaitė Trenerė 25 m. trenerės specialybė priimta
6. Marius Bubulis Barmenas 25 m. barmeno special. priimta
7. Ričardas Kvedaravičius Barmenas 24 m. barmeno special. priimtas
ŪKIO SKYRIUS
8. Algis Stankevičius Sargas 45 m. nereikalaujamas priimtas
9. Antanas Bulaševas Sargas 24 m. nereikalaujamas priimtas
10. Antanas Kaubrys Šaltkalvis-remontininkas 41 m. šaltkalvio – mecha-niko specialybė priimtas
11. Stasys Ramonas Rūbininkas 51 m. nereikalaujamas priimtas
12. Zita Strazdienė Rūbininkė 49 m. nereikalaujamas priimta
13. Violeta Veličkienė Valytoja 45 m. nereikalaujamas priimta
14. Dana Žukienė Valytoja 47 m. nereikalaujamas priimta

Priedas Nr.4
X.4 Darbo užmokesčio apskaičiavimas

1 lentelė
Eil. Nr. Pareigos Sąrašinis etatų skai-čius vnt. Nustatytas darbo lai-kas 1 etat. per sav. Darbo su-dėtingumo koef. R Vidut. dar-bo laikas per 1 mėn 1 darbo val. 5 Priedai už nakti-nį darbą Lt/mėn Priedai už darbą šven-čių dieno-mis Lt/mėn
1. Direktorius 1 40 2,5 170
2. Finansininkas 1 40 2,1 170
3. Paslaugų vadovas 1 40 2,0 170
4. Administratorės, užsak. priėmėjos 2 40 1,1 170 20
5. Barmenai 2 40 1,1 170 20
6. Trenerės 3 20 1,5 85
7. Šaltkalvis-remontininkas 1 20 1,3 85
8. Ūkvedys-tiekėjas 1 40 1,5 170
9. Valytojos 2 20 1,1 85 20
10. Rūbininkai 2 40 1,1 170 20
11. Sargai 2 35 1,1 170 20 40
Iš viso: 18 20 120

5 LR Vyriausybė nustato vidutinį 1 mėn. darbo laiką 170 val.

Naktinis darbas apmokamas 1,5 tarifinio atlygio. Čia darbuotojai dirbs 7 val. naktį (ir 3 val. ryte)

Darbas švenčių dienomis apmokamas 2 tarifinio atlygio

2 lentelė

Pareigos Direktorius Finansininkas Paslaugų vadovas Administratorės užsak. priėmėjos

Barmenai Treneriai Šaltkalvis – remontininkas Ūkvedys – tiekėjas Valytojai Rūbininkai Sargai Iš viso
Sąrašinis etatų skaičius, vnt. 1 1 1 2 2 3 1 1 2 2 2 18
2 0 0 0 Sausis Priskaitytas DU 3740,00 2730,00 2730,00 – – – – – 570,00 570,00 620,00 10960,00

32% soc. dr. 1096,32 773,12 773,12 – – – – – 81,92 81,92 97,92 2904,32

Išmokamas DU 2643,68 1956,88 1956,88 – – – – – 488,08 488,08 522,08 8055,68

Vasaris Priskaitytas DU 3740,00 2730,00 2730,00 – – – – – 570,00 570,00 620,00 10960,00

32% soc. dr. 1096,32 773,12 773,12 – – – – – 81,92 81,92 97,92 2904,32

Išmokamas DU 2643,68 1956,88 1956,88 – – – – – 488,08 488,08 522,08 8055,68

Kovas Priskaitytas DU 3740,00 2730,00 2730,00 900,00 900,00 980,00 780,00 770,00 570,00 570,00 620,00 15290,00

32% soc. dr. 1096,32 773,12 773,12 187,52 187,52 213,12 149,12 145,92 81,92 81,92 97,92 3787,52

Išmokamas DU 2643,68 1956,88 1956,88 712,48 712,48 766,88 630,88 624,08 488,08 488,08 522,08 11502,48
Iš viso: Priskaityta 37210,00

32% soc. dr. 959616,56

Išmokėta 17311,12

5. Priedas
Teikiamų paslaugų kainoraštis

Paslauga Kaina, Lt
Pirtis (1 h)
Studentams, moksleiviams
Pensininkams 5,5
5
5
Mėnesinis bilietas (5 h) pirčiai
Studentams, moksleiviams
Pensininkams 34
24
20
Aerobika (1 h):
1 kartas per savaitę
Studentams, moksleiviams 38
30
2 kartus per savaitę
Studentams, moksleiviams 68
54
3 kartus per savaitę
Studentams, moksleiviams 98
78
Pobūvių salės nuoma:
Pirma nuomos valanda
Antra nuomos valanda
Nuo trečios nuomos valandos
80
60
40

Įmonė pajamas gauna iš savo sveikatingumo centro veiklos, kurios pasiskirstę taip:
35% pirtis, 25% aerobika, 40% pokylių salės ir pirties nuoma.

6. Priedas
Įmonės pelningumas

1. Pelningumas = Bendrasis pelnas / Apyvarta

Metai 2001 2002 2003
Pelningumas % 69,57 61,48 80,24

2. Lūžio taškas (apskaičiuotas, remiantis bendruoju pelnu)
Koeficientai:
2001-iesiems m. KPB = 176000 Lt / 253000 Lt = 0,6957
2002-iesiems m. KPB = 204736 / 333001 Lt = 0, 6148
2003-iesiems m. KPB = 284590 / 354668 Lt = 0,8024
2001-iesiems Lūžio taškas = Veiklos sąnaudos / KBP = 108804 Lt / 0,6957 = 156394,99 Lt

Lūžio taškas parodo, kokia turi būti apyvarta, norint gauti pelną.

Taigi, jau 2001 m. gruodžio mėnesį įmonė gaus pelną ir jos išlaidos neviršys pajamų.
2001-iesiems Lūžio taškas = Veiklos sąnaudos / KBP = 191350 / 0,6148 = 311239,43 Lt
2002-iesiems Lūžio taškas = Veiklos sąnaudos / KBP = 169878 / 0,8124 = 211712,36 Lt

7. Priedas
E.Bulvinaitės IĮ ,,Užmirštuolė’’
Paraiška paskolai iš Vilniaus Banko gauti

1. Prašoma paskola
Suma: 70 000 Lt Terminas: 2 metai
Palūkanos: 13% Grąžinimo terminas: 2003 m. gruodžio 28 d.

1.1. Paskirtis: Trumpas projekto apibūdinimas:
viešosios pirties, aerobikos paslaugos, pokylių salės ir pirties nuomą teikiančios įmonės veiklos plėtimas.

1.2. Numatomi pirkimai
ilgalaikio turto pirkimas ir apyvartinių lėšų sudarymas

1.3. Kontrakto kaina: 256884 Lt

2. Trumpas projekto apibūdinimas
2.1. Projekto finansavimo apibūdinimas Valiuta Lt;
Projekto kaštai Suma Finansavimo šaltiniai Suma
Ilgalaikiam turtui 229884 Sąvininkų nuosavybė: 186884
Materialiam turtui: – Akcininkų įnašai
Žemės įsigyjimas – Akcinio kapitalo rezervas
Pastatų įsigyjimas – Įmonės pelnas
Pastatų statyba –
Pastatų rekonstrukcija 81 900 Skolinta nuosavybė 70 000
Mašinoms ir įrengimams 20 000 Ilgalaikė banko paskola 70 000
Įrangai 30 000 Trumpalaikė banko paskola
Automobiliams Atidėti mokėjimai pagal kontr.
Trumpalaikiam turtui: 27 000
Apyvartinėms lėšoms: 15 000
Žaliavų įsigyjimui 12 000

IŠ VISO 256884 IŠ VISO 256884

2.2. Projekto įgyvendinimo vieta
Vidzgirio g. 66, Alytus

2.3. Gaminių ar paslaugų pagrindiniai vartotojai
vidutines pajamas gaunantys gyventojai

2.4. Gaminių ar paslaugų pelno prognozė
Finansiniai metai 2001 2002 2003 2004
Pardavimai ir paslaugos VISO 253 000 333 001 354 668 372 129
Pard. prek. ir pasl. savikaina 77 000 128 265 70 078 73 342
Bendrasis pelnas 176 000 204 736 284 590 302 111
GRYNASIS PELNAS 54 174 4 286 87 860 94 102

2.5. Įmonės strategija rinkoje
diversifikuotas pirties, sporto ir poilsio paslaugų teikimo augimas, išskiriant aptarnavimo ir paslaugų kokybę, keliant įmonės įvaizdį.

3. Informacija apie įmonę
3.1. Bendri duomenys
Tikslus įmonės pavadinimas, adresas, telefonas:
E.Bulvinaitės IĮ ,,Užmirštuolė’’, Vidzgirio g. 66, Alytus, 8-235 2-72-67
Įmonės kodas 9567342
Registracijos data: 2001 01 03
Įstatinis kapitalas: 186 884 Lt
Įmonės statusas: individuali įmonė
Veiklos rūšys: paslaugos

3.2. Įmonės vadovai
Pavardė, vardas Pareigos Amžius Darbo stažas įmonėje Telefonas, faksas
Roma Krivoševa Direktorė 22 m. – 8-22 312727

3.3. Įmonės darbuotojai
Darbuotojai Moterys Vyrai Iš viso
Paslaugose 8 7 15
Administracijoje 1 1 2
Iš viso 9 8 17

4. Pelno (nuostolio) ataskaita
( prognozuojami finansiniai duomenys)

Finansiniai metai 2000 2001 2002 2003
1. Pardavimai ir paslaugos 253 000 333 001 354 668 372 189
2. Savikaina VISO 77 000 128 265 70 078 73 342

Žaliavos, medžiagos 30 150 20 000 21 000 22 090

Ties. Darbo apmokėjimas 25 095 42 548 44 675 46 909

Soc. Draudimas 10 755 12 766 13 403 14 073

Energija 11 000 52 951 12 000 12 360
3. Bendrasis pelnas 176 000 204 736 284 590 302 111
4. Veiklos pajamos
5. Veiklos sąnaudos IŠ VISO 108 824 191 350 169 878 181 345

Nusidėvėjimas 6 529 10 935 20 608 24 608

Transportavimas 45 400 25 147 26 400 27 720

Administracijos atl. 50 000 83 813 88 000 92 400

Remontas 42 700

Draudimas

Reklamos 895 11 775 7 248 7 635

Ofisų energijos 6 000 3 330 1 128 1 162

Komandiruočių

Nuoma, higienos proj.,kelių mok. 38 797 26 494 27 820
6. Veiklos pelnas 67 176 13 386 114 712 117 502
7. Kita veikla
8. Fin. Ir invest. veikla:

Palūkanos VB 9 100 8 580

Palūkanos už kitas paskolas
9. Įprastinės veiklos pelnas 67 176 4 286 106 132 117 502
10. Pelnas prieš apmokestin. 67 176 4 286 106 132 117 502
11. Pelno mokestis 13 000 0* 18 272 23 400
12. GRYNASIS PELNAS 54 174 4 286 87 860 94 102
* – investicijos viršija pelną

Balansai

Finansiniai metai 2000 2001 2002 2003
13. Ilgalaikis turtas 149 280 123 265 132 567 100 049
14. Formavimo savikaina
15. Nematerialus turtas
16. Materialus turtas 149 280 123 265 132 567 100 049
17. Ilgalaikis finansinis turtas
18. Po 1 m. gautinos sumos
19. Trumpalaikis turtas 91 777 63 026 75 427 143 647
20. Atsarg. ir nebaig. vyk. sut. 57 598 37 371 30 996 15 996
21. Per 1 m. gautinos sumos
22. Investicijos ir term. indėl.
23. Gryni pinigai sąs. ir kasoje 34 179 25 655 44 431 127 651
24. Sukauptos (gautinos) pajamos ir atein. laikot. Sąnaudos
25. TURTAS IŠ VISO 241 057 185 479 207 994 243 696
26. Kapitalas ir rezervai 234 174 85 286 168 860 175 102
27. Kapitalas (sąvininko lėšos) 180 000 81 000 81 000 81 000
28. Akcijų priedai
29. Perkainojimo rezervas
30. Rezervai
31. Nepaskirstytasis pelnas 54 174 4 286 87 860 94 102
32. Finansavimas (sub. ir dot.)
33. Atidėjimai ir atid. Mokesčiai
34. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo atidėjimai
35. Atidėti mokesčiai
36. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
37. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaik. įsipareig. 66 000
38. Finansinės skolos
39. Prekybos skolos
40. Kitos
41. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trump. įsipar. 6 883 34 193 39 134 68 594
42. Ilgalaikių skolų ein. m. dalis 13 100
43. Finansinės skolos
44. Prekybos skolos 2 135 2 167 19 261 47 729
45. Kitos (PVM, FAPM, atlyg. , soc. dr.) 4 748 18 926 19 873 20 865
46. Sukaup. sąn. ir ateinančio laikotarpio pajamos
47. SAVININKŲ NUOSAVYBĖS IR ĮSISKOLINIMŲ IŠ VISO: 241 057 185 479 207 994 243 696

5. Naudotų prognozės prielaidų pagrįstumas
Įmonės pardavimų pajamų planavimas pagrįstas rinkos analize – vartotojų rinkos zonoje apklausa ir analogiškų paslaugų teikėjų tyrimu. Šis prognozavimo metodas leido suplanuoti pirmųjų metų pardavimų apimtis mėnesiais ir dvejų metų pardavimus metais. Be to, prognuozuojant pardavimų apimtis, atsižvelgta į jų padidėjimą didinant pajėgumus ir sumažėjimą vasaros metu dėl į monės teikiamų paslaugų sezoniškumo specifikos ir į infliaciją.

6. Finansinės būklės pakitimų – pinigų srautų (PS) prognozė

Finansiniai metai 2001 2002
48. PS iš įmonės veiklos 100 330 107 651
49. Nusidėvėjimo ir amort. sąn. 20 608 24 608
51. Atidėjimų pasikeitimas
52. Atsargų likučių pasikeitimas 30 996 15 996
53. Užsienio valiutos kurso pasik. neigiama (teigiama) įtaka
54. Ilg. turto perleid. netekimai
55. Pirk. įsiskol. sumaž. (padid.)
56. Įsiskol. tiekėj. padid. (sumaž.) 19 261 47 729
57. Įv. įmon. skolų padid. (sumaž.) 19 873 20 865
58. Įsiskol. biudž. padid. (sumaž.)
59. Išankst. apmok. sum. (pad.)
60. Fin. ir inv. veik. nuost. (peln.)
61. Gryn. PS iš įmonės veiklos (+-) 100 330 107 651
62. PS iš investicinės veiklos
63. Iš ilg. turto perleidimo (įsig.) 18 631 20 000
64. Iš investicijų perleidimo (įsig.)
65. Gryn. PS iš invest. veiklos (+-)
66. PS iš finansinės veiklos
67. Papr. ir priv. akcijų išleidimas
68. Savo akcijų supirkimas (-)
69. Obligacijų išleidimas
70. Išperk. nuom. įsipar. apmok. (-)
71. Skolų bankui padid. (sumaž.) 74 580

Kitos įmonės:
72. Mokėtinų skolų padidėj. (sum.)
73. Gautinų sumų sumažėj. (padid.)
74. Išmokėti dividendai (-)
75. Kiti pinigų gavimai (išmokėj.)
76. Gryn. PS iš finans. veiklos (+-)
77. PS iš ypatingosios veiklos
78. PS iš ypat. veikl. padid. (sum.)
79. Gryn. PS iš ypatin. veiklos (+-)
80. GPS padidėjimas (sumaž.) 44 431 127 651
81. Pinigai laikotarpio pradž. 87 860 94 102
82. Pinigai laikotarpio pabaig. 132 291 221 753

7. Siūlomi užstatai ar garantija paskolos grąžinimui
Užstatas
Objektas Balansinė vertė Rinkos vertė
Pastatas, esantisVidzgirio g. 66 , 290m2 , 217m2 naud. Plotas, pastatytas 1985 m. 97 984 Lt 170 984 Lt

Iš viso 97 984 Lt 170 984 Lt

Komentarai: siūlomą užstatą įvertino Nekilnojamo turto Alytaus inventorizacijos biuras.

Paraišką užpildė:
Pareigos: direktorė
Pavardė, vardas: Edita Bulvinaitė
2001 m. sausio 5 d.

8. Priedas
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas tiesiogiai proporcingu metodu (prognozės)

Eil. Nr. Pavadinimas Kaina, Lt Nusidėvėjimas mėnesiui Pastabos

Naudingos eksploatacijos laikas Suma, Lt
1. Pastatas 97984,00 15 5879,04 10% likvidacinė vertė
2. Baseinas 85000,00 15 5100,00 10% likvidacinė vertė
3. Automobilis VW Transporter 20000,00 7 2571,43 10% likvidacinė vertė
4. Kasos aparatas 1800,00 5 324,00 10% likvidacinė vertė
5. Treniruokliai 5000,00 4 1125,00 10% likvidacinė vertė
6. Pirties baldai 6000,00 4 1350,00 10% likvidacinė vertė
7. Dulkių siurblys 200,00 3 60,00 10% likvidacinė vertė
8. Kondicionierius 800,00 3 240,00 10% likvidacinė vertė
9. Džiovyklos 1700,00 4 382,50 10% likvidacinė vertė
10. Kt. buitinė įranga 4000,00 5 720,00 10% likvidacinė vertė
11. Audioįranga 5000,00 2 2250,00 10% likvidacinė vertė
12. Kompiuteris “Pentium” 3000,00 5 540,00 10% likvidacinė vertė
13. Spaudintuvas “LX 200” 1200,00 5 216,00 10% likvidacinė vertė
14. Kt. įrangimai 20000,00 3 6000,00 10% likvidacinė vertė
15. Biuro įranga (baldai) 5200,00 5 936,00 10% likvidacinė vertė
Iš viso nusidėvėjimas 256884 27694,33

N = V1 – V2 / T
N – nusidėvėjimas
V1 – pradinė vertė
V2 – likvidacinė vertė (10%)
T – objekto naudingos eksploatacijos laikas
9. Priedas
Pelno (nuostolio) ataskaita

Įmonės prognozuojami finansiniai duomenys

Finansiniai metai 2000 2001 2002 2003
1. Pardavimai ir paslaugos 253 000 333 001 354 668 372 189
2. Savikaina VISO 77 000 128 265 70 078 73 342

Žaliavos, medžiagos 30 150 20 000 21 000 22 090

Ties. Darbo apmokėjimas 25 095 42 548 44 675 46 909

Soc. draudimas 10 755 12 766 13 403 14 073

Energija 11 000 52 951 12 000 12 360
3. Bendrasis pelnas 176 000 204 736 284 590 302 111
4. Veiklos pajamos
5. Veiklos sąnaudos IŠ VISO 108 824 191 350 169 878 181 345

Nusidėvėjimas 6 529 10 935 20 608 24 608

Transportavimas 45 400 25 147 26 400 27 720

Administracijos atl. 50 000 83 813 88 000 92 400

Remontas 42 700

Draudimas

Reklamos 895 11 775 7 248 7 635

Ofisų energijos 6 000 3 330 1 128 1 162

Komandiruočių

Nuoma, higienos proj.,kelių mok. 38 797 26 494 27 820
6. Veiklos pelnas 67 176 13 386 114 712 117 502
7. Kita veikla
8. Fin. Ir invest. veikla:

Palūkanos VB 9 100 8 580

Palūkanos už kitas paskolas
9. Įprastinės veiklos pelnas 67 176 4 286 106 132 117 502
10. Pelnas prieš apmokestin. 67 176 4 286 106 132 117 502
11. Pelno mokestis 13 000 0* 18 272 23 400
12. GRYNASIS PELNAS 54 174 4 286 87 860 94 102
* – investicijos viršija pelną

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Garškienė A., Klebanskaja N., Pelanienė N. Verslo planas. – V.; LII, 1993.
2. Jankauskas M. Kaip pačiam parengti smulkaus verslo (biznio) planą. – V.; 1993.
3. Pajuodis A. Mažmeninės prekybos marketingas. – V.; 1995.
4. Palubinskas G.T. Strateginio planavimo procesas. – K.; Technologija, 1997.
5. Pelanienė N. Firmos verslo planas. – V.; LII, 1997.
6. Smalenskas G. Finansinis pinigų srautų planavimas. – VU; 1998.
7. Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, // 1998m.- VII-XI mėn., N7-41.
8. Lietuvos Respublikos Darbo apmokėjimo įstatymas. – V.; 1991 01 09.
9. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų pajamų mokesčio įstatymas. – V;1995 04 11.
10. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas. – V; 1997 07 02.
11. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas “Dėl leidimo – higienos paso verstis komercine-ūkine veikla išdavimo”. – V; 1996 05 16 Nr. 267.
12. Jovaišas A., Kaip parengti verslo planą. V.; Pačiolis, 1996.

Leave a Comment