Verslo planas

TURINYS

I. SANTRAUKA 3
II. VERSLO APRAŠYMAS 5
III. GAMYBA 7
IV. RINKODARA 9
V. VADYBA 10
VI. RIZIKOS ĮVERTINIMAS 11
VII. FINANSINĖ DALIS 12
1. FINANSAVIMO POREIKIS IR ŠALTINIAI 12
2. SAVIKAINOS PROGNOZĖ 14
3. PELNO (NUOSTOLIO) PROGNOZĖ 25
4. PVM PROGNOZĖ 26
5. MOKESČIŲ PROGNOZĖ 27
6. PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ 28
7. PROGNOZUOJAMAS BALANSAS 30
8. FINANSINIAI RODIKLIAI 30
VIII. PRIEDAI 31
IX.. LITERATŪROS SĄRAŠAS 42

SANTRAUKA

Naujos įmonės steigimas, reikšmingų bei svarbių projektų įgyvendinimas neįsivaizduojamas be verslo plano.
Verslo planas – tai dokumentas, kuriame aiškiai išdėstoma verslo sumanymo esmė, numatoma būsima strategija bei ateities perspektyvos, pateikiama būsimos (esamos) įmonės finansinė informacija.
Verslo planas reikalingas tiek pačiam verslininkui, bankui (jei norima gauti paskolą), partneriams, investuotojams, nes tai parodo įmonės gebėjimą išlikti konkurencijos sąlygomis bei ga auti finansinę paramą.
Kadangi Lietuvoje vis daugiau atsiranda naujų siuvimu užsiimančių įmonių, tai rodo, kad šalies siuvimo rinka yra neužpildyta ir čia dar galima rasti vietos.
Nauja įmonė AB „Sportex” yra įsikūrusi Vilniuje, Aukštuosiuose paneriuose, Žarijų g. 5, tel/faks. 8(5) 12455317. Bendrovė įkurta 2002m. spalio 15 d. AB „Sportex” pagrindinis tikslas yra įsitvirtinti Lietuvos rinkoje, bei ateinančiais veiklos metais ieškoti ryšių Rytų ir Vakarų Europos valstybėse. AB „Sportex” misija – gaminti aukštos kokybės produkciją konkurencingomis kainomis. Šūkis – nuolat tobulėti!

Įmonė rinkai pasiūlys sportinius marškinėlius bei šortus. Pirmaisiais me etais AB „Sportex” sudarė sutartį su vienu pagrindiniu užsakovu – UAB „VP Market”, kuriam ir bus parduodama visa pagaminta produkcija. Užsakovai patys pasiims pagamintą produkciją iš įmonės sandelio.
Bendrovės stipriosios pusės yra: patalpos patogioje geografinėje padėtyje, tinkamai suremontuotos; įrengimai, įranga yra mo

odernūs ir šiuolaikiški, atitinkantys ES standartus; įmonėje dirba aukštos kvalifikacijos darbuotojai; palanki sutartis su pirkėju.
Įmonei vadovauja direktorius – Justinas Aleksandravičius, kuris ir yra pagrindinis bendrovės akcininkas. Jis baigęs ekonomikos mokslus VU ir turi 10 metų vadovaujančio darbo patirtį, nuolat stebi lengvosios pramonės rinką. Jis dirba organizacinį darbą, yra sumanus, atkaklus, energingas, puikiai supranta savo darbo specifiką, kupinas idėjų. Dar du akcininkai dirba įmonės administracijoje. AB „Sportex” iš viso dirba dešimt darbuotojų (be administracijos).
Sportiniai marškinėliai ir šortai – praktiškas drabužis, skirtas visiems žmonėms, neatsižvelgiant į jų amžių, lytį, aktyvumą. Jie tinka ne tik sportui, bet ir laisvalaikiui. Didžiausi konkurentai yra „Nike”, „Adidas”, „Audimas” ir kt. Bet šių gamintojų produkcija , nors ir turėdama žinomą vardą siūlo brangią ir neprieinamą Lietuvos vartotojui produkciją. Taigi, AB„Sportex” bandys užkariauti ri inką siūlydama panašią produkciją žemesnėmis kainomis, bei pasitelkdama reklaminę kampaniją.
Per pirmuosius metus įmonė planuoja pasiūti 23040 vnt. sportinių marškinėlių ir 15360 vnt. šortų. Bendrovės įstatinis akcinis kapitalas 500 000 Lt, tačiau per pirmuosius metus jis sumažėjo, nes įmonė patyrė 41417,45 Lt nuostolį. Tačiau tai pradedančiai veiklą įmonei yra natūralu ir tikimasi, kad po kelių veiklos metų tai peraugs į nemažą pelną. Pradėdama savo veiklą įmonė turės 93879,59 Lt grynųjų pinigų, o tai sudaro sąlygas ieškoti perspektyvesnių sprendimų.
AB „Sportex” yra pripažįstamos šios vertybės:
 Mokymasis;
 Pozityvus mąstymas;
 Bendradarbiavimas;
 Racionalumas, tikslumas, tvarka;
 Atsakingumas, sąžiningumas;
 Verslo etikos la
aikymasis, bei darbuotojų etikos kodekso laikymasis.
Puoselėdama šias vertybes įmonė į ateitį žvelgia didelių galimybių ir perspektyvų akimis.

VERSLO APRAŠYMAS

Verslo srities aprašymas

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, atsiranda vis daugiau žmonių suvokiančių savo vaidmenį ekonomikos sistemoje ir norinčių veiksmingiau ir geriau dirbti toje sistemoje. Jie užsiima verslu. Verslas – tai prekių ir paslaugų šaltinis. Jo rūšių įvairovė leidžia tenkinti visuomenės poreikius. Verslas atlieka įvairias funkcijas. Visų pirmiausia – gamina prekes, teikia paslaugas, be kurių neišsiverstų šiuolaikinis žmogus. Svarbūs ir sudėtingi yra produkcijos pardavimo klausimai, reikia tirti rinką, ieškoti savo produkcijos pirkėjų. Beveik kiekvieno rinkos tyrimo pradinis ir, ko gero, pagrindinis klausimas yra nustatyti potencialų pirkėjų skaičių, jų charakteristikas, taip pat rinkos plėtros tendencijas. Rūpintis pardavimu yra labai svarbu, nes ir labai efektyvi gamyba pati savaime negali padidinti įmonės pelno, jei pagaminta produkcija nebus parduodama.
Verslo plėtojimas, naujų įmonių steigimas yra labai svarbus aspektas, nes nuo verslo išsivystymo lygio priklauso ir bendra šalies ekonominė padėtis. Lietuvai sparčiai integruojantis į Europos Sąjungą yra labai svarbu vystyti verslą ir taip greičiau sumažinti ekonominį atsilikimą. Pradedant naują verslą labai svarbu rasti laisvą nišą rinkoje, kad sugebėtum parduoti savo gaminamą produkciją. Manome, kad sportinių marškinėlių ir šortų siuvimas nereikalauja ilgo gamybos proceso, bei atlikus rinkos tyrimus yra galimybių parduoti produkciją mūsų šalies rinkoje.
Siuvimo pramonė ir Li

ietuvoje, ir visoje Europoje yra nuo seno plėtojama, t.y. ši šaka pakankamai perspektyvi. Patogi Lietuvos geografinė padėtis ir pigi darbo jėga sudaro palankias sąlygas šiam verslui. Galima teigti, kad siuvimas yra nuo seno tradicinė Lietuvos pramonės šaka. Per pastaruosius dešimtmečius Lietuvoje sukaupta nemaža darbo su užsienio šalių tiekėjais ir užsakovais patirtis. Gana pigi darbo jėga, turimas gamybinis pajėgumas, darbo patirtis bei kokybė leidžia Lietuvos verslininkams aktyviai dalyvauti siuvimo versle, tiekti Europos rinkoms nebrangius geros kokybės gaminius. Žinoma nereikia pamiršti ir vietinės Lietuvos rinkos – suderinus prekių kainą ir kokybę galima užkariauti pirkėjų pasitikėjimą bei užimti tam tikrą nišą Lietuvos siuvamų drabužių rinkoje.
Verslo idėja – sukurti aukštos kokybės konkurencingą ir vartotojų poreikius tenkinančią prekę.

Tikslai
• Pagrindinis bendrovės tikslas yra įsitvirtinti rinkoje, t. y. per pirmus veiklos metus pritraukti kuo daugiau potencialių įmonės produkcijos vartotojų.
• Gauti kuo didesnį pelną, kuris atveria galimybę jį reinvestuoti į bendrovės veiklą ir taip išplėsti gamybą.
• Ieškoti kontaktų su užsienio šalių įmonėmis taip pat svarbu įmonei, nes tai atveria perspektyvas įsiskverbti užsienio rinkose, bei didinti gamybos mastą ir gauti pelną.
• Gaminti tik kokybišką produkciją,
• Esant galimybei gaminti plėsti produkcijos asortimentą, bei ateityje siuti pagal individualius užsakymus.

Įmonės savininkai nuolat stebi siuvimo pramonės rinką Lietuvoje ir yra padarę išvadą, kad šiame versle išliks tik to

os įmonės, kurios sugebės užmegzti kuo daugiau ryšių su užsienio užsakovais. Taip pat tie, kurie sugebės būti lankstūs vartotojų poreikiams, mados tendencijoms; tie, kurie pajėgs įsigyti šiuolaikiškų technologijų, garantuojančių didelį darbo efektyvumą ir ypač svarbu – kokybę.
Akcinė bendrovė “Sportex” gamins ir pardavinės sportinius marškinėlius ir šortus. Įmonės veiklos neturėtų smarkiai paveikti konkurencija, nes bus dirbama našiais įrengimais, naudojama kokybiška ir nebrangi žaliava. Įmonė būtinai įsiskverbs į Lietuvos rinką, nes yra paklausa tokiai produkcijai.
Produkcijos pardavimus truputį įtakos sezonų kaita, nes šiltuoju sezono metu įmonės produkcija bus paklausesnė. Tačiau įmonė yra pajėgi keisti asortimentą, bei gaminti produkciją pagal specialius užsakymus.
Galutinį vartotoją produkcija pasieks per tarpininkus (užsakovus), kurie verčiasi mažmenine prekyba. Naujų užsakovų paiešką vykdys bendrovės vadybininkas.
AB “Sportex” įregistruota 2002-12-15., registracijos pažymėjimo kopija pateikiama prieduose. Vienas iš keturių įmonės akcininkų kaip įnašą už akcijas įnešė ne pinigus, o materialų turtą – pastatą. Suformavus akcinį kapitalą ir gavus lėšas už parduotas akcijas buvo nupirkta visa įranga bei priemonės, reikalingos įmonės veiklai bei gamybai.
Įmonė registruosis PVM mokėtoja nuo veiklos pradžios.
Firmos pavadinimas “Sportex” buvo pasirinktas todėl, kad tai darinys, kilęs iš žodžio “sportas”, nes įmonės tikslas išplėsti sportinių marškinėlių ir šortų rinką Lietuvoje, o ateityje susirasti pirkėjų užsienyje. Pavadinimas nėra grynai lietuviškas, jis pasirinktas todėl, kad pavadinimo skambumas turi įtakos jaunimo tarpe, kurie bus potencialiausi vartotojai, bei bus lengviau jį ištarti ir įsiminti užsienio pirkėjams.

GAMYBA

Trumpas gamybos proceso aprašymas
Įmonė gamins sportinius marškinėlius trumpomis rankovėmis ir šortus. Žaliavos bus perkamos ir naudojant siuvimo technologiją siuvami gaminiai. Siuvimo mašinos yra modernios, bei atitinka keliamus ES standartus.

Gamybos procesas:
1. apdorojama gauta žaliava – atliekamas sukirpimas;
2. sukirptas audinys siuvamas, apmėtomas;
3. pasiūta produkcija lyginama ir rūšiuojama;
4. produkcija įpakuojama, prieš tai patikrinus jos kokybę, sandėliuojama.

Įmonės AB „Sportex” gaminamai produkcijai pasiūti reikės pagrindinių ir pagalbinių medžiagų. Visos medžiagos (pagrindinės ir pagalbinės) bus perkamos iš tiekėjų, įsikūrusių Vilniaus mieste, su kuriais sudarytos tiekimo sutartys.. Šie tiekėjai buvo pasirinkti neatsitiktinai, nes išanalizavus įvairių tiekėjų pateiktas sąlygas, šių įmonių pasiūlymai buvo priimtiniausi: gera kokybė bei prieinama kaina. Tiekėjai medžiagas atveš savo transportu. Medžiagos bus gaunamos kartą per mėnesį (mėnesio pradžioje) atsiskaitymas už medžiagas per 20 dienų nuo jų gavimo.

Medžiagų poreikis

1 lentelė
Marškinėliai

Mat. Vnt. Norma Kaina, Lt Suma, Lt Pagamintos produkcijos kiekis per metus Medžiagų poreikis per metus Medžiagų poreikis per mėnesį

Lt vnt. Lt vnt.

be PVM su PVM be PVM su PVM
Medvilnė m 0,65 5,00 3,25 23040 74880,00 88358,40 14976,00 6240,00 7363,20 1248,00
Siūlai m 10 0,07 0,70 23040 16128,00 19031,04 230400,00 1344,00 1585,92 19200,00
Etiketė vnt. 1 0,05 0,05 23040 1152,00 1359,36 23040,00 96,00 113,28 1920,00
Suma 92160,00 108748,80 268416,00 7680,00 9062,40 22368,00

1. lentelės tęsinys
Šortai

Mat. Vnt. Norma Kaina, Lt Suma, Lt Pagamintos produkcijos kiekis per metus Medžiagų poreikis per metus Medžiagų poreikis per mėnesį

Lt vnt. Lt vnt.

be PVM su PVM be PVM su PVM
Polisteris m 0,5 10,00 5,00 15360 76800,00 90624,00 7680,00 6400,00 7552,00 640,00
Siūlai m 15 0,07 1,05 15360 16128,00 19031,04 230400,00 1344,00 1585,92 19200,00
Virvė m 1 1,50 1,50 15360 23040,00 27187,20 15360,00 1920,00 2265,60 1280,00
Lipukai m 0,02 0,10 0,20 15360 3072,00 3624,96 307,20 256,00 302,08 25,60
Etiketė vnt. 1 0,05 0,05 15360 768,00 906,24 15360,00 64,00 75,52 1280,00
Suma 119808,00 141373,44 269107,20 9984,00 11781,12 22425,60

Per vieną valandą viena siuvėja pasius šešis marškinėlius ir ketverius šortus. Bus dirbama po 8 valandas per dieną, 5 dienas per savaitę, tad per mėnesį bus pasiūta 1920 vnt. marškinėlių ir 1280 vnt. šortų. Per metus atitinkamai 23040 vnt. marškinėlių ir 15360 vnt. šortų.
Įmonė netiesiogines išlaidas paskirstys proporcingai tiesioginėms.

Tiekėjai
1. UAB „Juga”, Vilkpėdės g., 12, LT-2009, Vilnius, Tel. 2415685;
2. UAB „Plasteka”, Geležinkelio g. 26, LT-2030, Vilnius, Tel 2875541;
3. AB „Audiniai”, T. Ševčenkos g. 12, LT-2004, Vilnius, Tel. 2443579.

Vietos analizė
Įmonės pastatas yra už Vilniaus, Aukštuosiuose Paneriuose, Žarijų g. 5, Vilnius, LT-4002. Pastatas yra patogioje vietoje, nes tai pramoninis rajonas, kuriame įsikūrę daug įvairių įmonių, užsiimančių labai įvairia veikla. Arti pagrindiniai keliai, kuriais patogu atvažiuoti prekybininkams pasiimti gatavą produkciją, bei tiekėjams atvežti žaliavas. Teritorija yra apšviesta, saugumui užtikrinti įvesta signalizacija.

RINKODARA

Atlikus rinkos tyrimus paaiškėjo, kad yra reali galimybė įsiskverbti į rinką. Vyriški sportiniai marškinėliai tinka sportui bei laisvalaikiui, juos gali dėvėti įvairaus amžiaus bei abiejų lyčių vartotojai. Sportiniai šortai puikiai tinka sportui ir laisvalaikiui. Tokie sporto drabužių gamintojai kaip “Nike”, “Adidas” gamina kokybišką produkciją. Šių firmų vardai bei prekių ženklai gerai žinomi pirkėjams, tačiau atsižvelgiant į Lietuvos gyventojų gaunamas pajamas, šių firmų produkcija yra gana brangi ir ne kiekvienam prieinama. Todėl daug pirkėjų perka tokią produkciją turguose, kur tokį jų pasirinkimą lemia prieinama kaina, tačiau be abejo nukenčia kokybė. Įmonė stengsis suderinti prekių kainą su kokybe: gaminių kaina bus mažesnė nei konkurentų, o kokybė bus daug geresnė nei turguose parduodamų gaminių.
2 lentelė

Privalumai Trūkumai
“Adidas” Aukšta kokybė, gerai žinomas vardas Aukšta kaina
“Nike” Aukšta kokybė, gerai žinomas vardas Aukšta kaina
Kiti gamintojai Žema kaina, didelė užimamos rinkos dalis Prasta kokybė, nežinomas vadas
“Sportex” Žema kaina, aukšta kokybė Nežinomas vardas

Gaminių kainai nustatyti bendrovė pasirinko visuminių kaštų metodą. Pagrindas kainai nustatyti šiuo metodu yra gamybos kaštai, prie kurių pridedamas tam tikro dydžio priedas (antkainis) pelnui suformuoti. Gaminiai bus parduodamisu tokiais antkainiais: marškinėliai -50, šortai -40. Įmonė ateityje galės taikyti lanksčią pelno priedų metodiką: skirtingoms prekėms galima bus taikyti įvairaus dydžio priedus, o tai leis įtakoti vienos ar kitos prekės paklausos lygį.
Bendrovė pardavimams skatinti taikys lanksčią nuolaidų sistemą prekybininkams: kaina sumažinama prekybininkams už didesnių prekių kiekių pirkimą.
Prekės pasieks vartotojus per tarpininkus. Įmonė yra sudariusi pirkimo-pardavimo sutartį su Lietuvos mažmeninės prekybos lydere UAB “VP MARKET”, kuri turi platų parduotuvių tinklą visoje Lietuvoje.
Potencialūs pirkėjai – Lietuvos jaunimas, bei vidutinio amžiaus žmonės. Lietuva turi gilias, kai kurių sporto šakų tradicijas, todėl gaminama produkcija gali puikiai patenkinti vartotojų poreikius. Be to, įmonės produkcija puikiai tinka laisvalaikiui, yra patogi bei praktiška.
Reklama padės supažindinti potencialius vartotojus su bendrovės gaminama produkcija. Bus reklamuojama spaudoje, taip pat dalyvaujama tekstilės gaminių parodose.
Reklamos kiekis priklausys nuo konkurentų reklamos kiekio bei įmonės turimų lėšų.

VADYBA

Bendrovę valdo keturi akcininkai: Justinas Aleksandravičius, Asta Rėklaitytė, Nerijus Šlikas, Jurga Vainauskaitė. Trys iš jų dirba įmonėje.
Justinas Aleksandravičius yra įmonės direktorius, kuris yra baigęs ekonomikos mokslus VU ir turi 10 metų vadovaujančio darbo patirtį. Jis dirba organizacinį darbą, yra sumanus, atkaklus, energingas, puikiai supranta savo darbo specifiką, kupinas idėjų.
Nerijus Šlikas dirba įmonėje pardavimų vadybininku. Jis atsakingas už klientų paiešką, palaiko ryšius su tiekėjais, taip pat yra atsakingas už pagamintos produkcijos platinimą bei gamybą. Baigęs pramonės inžinerijos mokslus VGTU.
Jurga Vainauskaitė yra įmonės buhalterė, turinti aukštajį ekonominį išsilavinimą. Ji yra atsakinga už apskaitos tvarkymą, finansinės atskaitomybės ruošimą.
Įmonėje dirba kvalifikuotas personalas, turintis ilgalaikę darbo patirtį siuvimo srityje, jis buvo atrinktas konkurso tvarka.
Jeigu įmonė sėkmingai dirbs, jos produkcija bus paklausi ir gaunamas pakankamas pelnas, tai ateityje planuojama plėsti veiklą pirkti naujus įrengimus, primti į darbą papildomų darbuotojų (dirbti dviem pamainom). Žinoma tokius sprendimus priims bendrovės akcininkai stegiamajame susirinkime.

1 schema. Organizacinė įmonės struktūra

Įmonė išleido 500 akcijų po 1000 litų.

Justinas Aleksandravičius 171 akcija
Asta Rėklaitytė 129 akcijos
Jurga Vainauskaitė 101 akcija
Nerijus Šlikas 99 akcijos

RIZIKOS ĮVERTINIMAS

Rizika yra neišvengiamas faktorius verslo pasaulyje, ji yra visur ir visada. Akcininkai rizikuoja savo tik savo investuota dalimi į įmonės veiklą.
Verslo rizika yra vertinama atsižvelgiant į konkurentus, išteklių stoką, rinkos nestabilumą, nepakankamą verslo organizavimo patirtį ir pan.
3 lentelė
Rizikos veiksniai Alternatyvi veikla
1. Konkurentų kainų sumažėjimas gali sumažinti įmonės pardavimų apimtį. Šiuo atveju pirmiausiai reikėtų: išanalizuoti kainų sumažėjimo priežastis: mažinti gamybos mastą; ieškoti naujų pirkėjų pritraukimo būdų; tobulinti prekę..
2. Personalo valdymo organizavimo problema.. Efektyvesnis darbuotojų motyvavimas, socialinių garantijų užtikrinimas, numatytos galimos darbuotojų kandidatūros.
3. Makro-mikro ekonominiai veiksniai. Prekių pardavimas kreditan, naujų produkcijos realizavimo būdų ieškojimas, asortimento keitimas, naujų tiekėjų paieška.
4. Infliacija. DU mažinimas t.y. darbo valandų skaičiaus mažinimas, gamybinės savikainos mažinim as, produkcijos kiekio mažinimas.

Kadangi įmonė sudariusi sutartis su vienu nuolatiniu užsakovu, tai pirmaisiais metais neturėtų kilti problemų dėl produkcijos realizavimo. Įmonė veiklos pradžioje realizuos visą savo pagamintą produkciją.

FINANSINĖ DALIS

1. FINANSAVIMO POREIKIS IR ŠALTINIAI

Formavimo savikaina

4 lentelė
Pavadinimas Kaina, Lt
1. Įmonės registravimo mokestis 500,00
2. Leidimas įsigyti antspaudą 10,00
3. Antspauadas 100,00
4. Paraiška vardo registravimui 10,00
5. Įmonės vardo registravimas 70,00
6. Vardo paieška 10,00
7. Įstatų įregistravimas 40,00
Iš viso 740,00

Formavimo savikainos amortizacija

5 lentelė
Pavadinimas Kaina, Lt Amortizacijos laikotarpis, mėn. Amortizacijos sąnaudos per mėnesį, Lt
Formavimo savikaina 740,00 60 12,33

Finansavimo poreikis ir šaltiniai

6 lentelė
Finansavimo poreikis Suma, Lt Finansavimo šaltiniai Suma, Lt
1. Formavimo savikaina 740,00 1. Akcininkų nuosavybė:
2. Ilgalaikis turtas akcinis kapitalas 500000,00
2.1 Pastatas 171000,00
2.2 Automobiliai 105000,00
2.3 Įrengimai 17520,00
2.4 Kompiuteriai 15075,00
2.5 Spausdintuvai 1600,00
2.6 Fakso aparatai 1050,00
2.7 Kopijavimo aparatai 1200,00
2.8 Programinė įranga 1150,00
2.9 Stalai 1800,00
2.10 Kėdės 455,00
2.11 Spintos 3300,00
2.12 Kiliminė danga 2100,00
2.13 Radijo imtuvas 350,00
2.14 Paveikslas 300,00
2.15 Apšvietimo įranga 1000,00
2.16 Kondicionieriai 2000,00
2.17 Signalizacija 4000,00
2.18 Žaliuzės 300,00
3. Trumpalaikis turtas
3.1 Žaliavos 11985,00
3.2 Medžiagos 500,00
3.3 Atsarginės dalys 5000,00
3.4 Higienos reikmenys 139,00
3.5 Kancialiarinės prekės 3000,00
3.6 Kitas trumpalaikis turtas 2500,00
4. Montavimo darbai 1000,00
5. Reklama 10000,00
5. Pinigai 136676,00
Iš viso 500000,00 Iš viso 500000,00

2. SAVIKAINOS PROGNOZĖ
Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė

7 lentelė
Rodiklio pavadinimas Mat. vnt. 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn.

Medžiagos norma m
Marškinėliai Medvilnė m 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Kaina Lt 5 5 5 5 5,1 5,11 5,1 5 5 5 4,98 4,98

Suma Lt 3,25 3,25 3,25 3,25 3,32 3,32 3,32 3,25 3,25 3,25 3,24 3,24

Siūlai m 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Kaina Lt 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Suma Lt 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Etiketė vnt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kaina Lt 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Suma Lt 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Suma Lt 4,00 4,00 4,00 4,00 4,07 4,07 4,07 4,00 4,00 4,00 3,99 3,99

Valandinis atlygis Lt

Siuvėja Lt 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Sukirpėja Lt 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Apmėtytoja Lt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Lygintoja Lt 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Laiko norma val.

Siuvėja val. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Sukirpėja val. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Apmėtytoja val. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Lygintoja val. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Įkainis Lt

Siuvėja Lt 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

Sukirpėja Lt 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

Apmėtytoja Lt 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Lygintoja Lt 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Įkainiai iš viso Lt 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57

Mokesčiai sodrai Lt 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gaminio tiesioginės išlaidos Lt 7,36 7,36 7,36 7,36 7,43 7,43 7,43 7,36 7,36 7,36 7,35 7,35

Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė

8 lentelė
Rodiklio pavadinimas Mat. vnt. 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn.

Medžiagos norma m
Šortai Polisteris m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Kaina Lt 10 10 10 10 10,05 10,1 10,1 10 10 10 9,95 9,9

Suma Lt 5 5 5 5 5,03 5,05 5,05 5 5 5 4,98 4,95

Virvė m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kaina Lt 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Suma Lt 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Lipukai m 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Kaina Lt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Suma Lt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Siūlai m 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Kaina Lt 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Suma Lt 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

Etiketė vnt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kaina Lt 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Suma Lt 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Suma Lt 7,80 7,80 7,80 7,80 7,83 7,85 7,85 7,80 7,80 7,80 7,78 7,75

Valandinis atlygis Lt

Siuvėja Lt 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Sukirpėja Lt 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Apmėtytoja Lt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Lygintoja Lt 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Laiko norma val.

Siuvėja val. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sukirpėja val. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Apmėtytoja val. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Lygintoja val. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Įkainis Lt

Siuvėja Lt 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

Sukirpėja Lt 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

Apmėtytoja Lt 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Lygintoja Lt 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Įkainiai iš viso Lt 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27

Mokesčiai sodrai Lt 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

Gaminio tiesioginės išlaidos Lt 12,08 12,08 12,08 12,08 12,10 12,13 12,13 12,08 12,08 12,08 12,05 12,03

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

9lentelė
Pirkinio pavadinimas Vienetų skč. Vieneto kaina, Lt Suma, Lt Tarnavimo laikas, m Likvidacinė vertė, Lt Nudėvėta suma per mėnesį, Lt Nudėvėta suma per metus, Lt

Gamybinis pastatas 1 76000,00 76000,00 20 1 316,66 3799,95
Administracinis pastatas 1 95000,00 95000,00 20 1 395,83 4749,95
Automobiliai 2 40000/65000 105000,00 5 2 1749,97 20999,60
Siuvimo mašina 4 3100,00 12400,00 8 4 129,13 1549,50
Sukirpimo mašina 1 620,00 620,00 8 1 6,45 77,38
Apmėtymo mašina 1 700,00 700,00 8 1 7,28 87,38
Lyginimo mašina 1 3800,00 3800,00 8 1 39,57 474,88
Kompiuteriai 3 5025,00 15075,00 3 3 418,67 5024,00
Programinė įranga – 1150,00 1150,00 3 1 31,92 383,00
Spausdintuvas 2 800,00 1600,00 3 2 44,39 532,67
Faksas 2 525,00 1050,00 3 2 29,11 349,33
Kopijavimo aparatas 1 1200,00 1200,00 5 1 19,98 239,80
Biuro baldai – 8305,00 8305,00 5 10 138,25 1659,00
Apšvietimo įranga – 1000,00 1000,00 6 6 13,81 165,67

Kondicionieriai 2 2000,00 2000,00 3 2 55,50 666,00
Signalizacija 1 4000,00 4000,00 3 1 111,08 1333,00
Žaliuzės 6 50,00 300,00 3 1 8,31 99,67
Iš viso 329200,00 3515,90 42190,76

Pagalbinių medžiagų vertė

10 lentelė
Pagalbinės medžiagos Pagamintos produkcijos kiekis per metus, vnt Pagamintos produkcijos kiekis per mėnesį, vnt Poreikis per metus, vnt Poreikis per mėnesį, vnt Vieno maišelio kaina, Lt Poreikis per metus, Lt Poreikis per mėnesį, Lt

be PVM su PVM be PVM su PVM

38400 3200
Maišeliai 38400 3200 0,02 768,00 906,24 64,00 75,52

Pagalbinio darbininko DU ir Sodra

11 lentelė

per mėnesį, Lt per metus, Lt
Pagalbinio darbininko darbo užmokestis 430,00 5160,00
Pagalbinio darbininko socialinis draudimas 133,30 1599,60

Elektros energijos sąnaudos gamybai

12 lentelė
Eil. Nr. Įrengimo pavadinimas Įrengimų skaičius Vieno įrengimo elektros variklio galingumas KWh Naudingas laikas, val Energijos paklausos koeficientas Elektros energijos kiekis gamybai KWh Elektros energijos kWh kaina, Lt Elektros energijos vertė, Lt
1 Sukirpimo mašina 1 0,7 1976 0,85 1175,72 0,22 258,66
2 Siuvimo mašina 4 0,4 1976 0,85 2687,36 0,22 591,22
3 Apmėtymo mašina 1 0,5 1976 0,85 839,8 0,22 184,76
4 Lyginimo mašina 1 0,95 1976 0,85 1511,64 0,22 332,56
5 Siuvyklos apšvietimas 4 0,2 1976 0,85 1343,68 0,22 295,61

Iš viso 7558,2 1662,81

Elektros energijos sąnaudos įmonės reikalams

13 lentelė
Rodikliai Mat. Vnt. Mėnesiai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Elektros energija kWh 200 210 210 205 210 210 215 200 205 210 215 215 2505
Tarifas Lt/kWh 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
Iš viso Lt 44 46,2 46,2 45,1 46,2 46,2 47,3 44 45,1 46,2 47,3 47,3 551,1

Šalto vandens sąnaudos

14 lentelė
Rodikliai Mėnesiai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gamybinės patalpos 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Vandens sąnaudos, m3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Tarifas, Lt/m3 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49
Sąnaudų suma, Lt 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 502,56
Administracinės ir buitinės patalpos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Vandens sąnaudos, m3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Tarifas, Lt/m3 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49
Sąnaudų suma, Lt 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 293,16

Karšto vandens sąnaudos

15 lentelė

Rodikliai Mėnesiai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gamybinės patalpos 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Vandens sąnaudos, m3 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5
Tarifas, Lt/m3 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78
Sąnaudų suma, Lt 43,9 43,9 43,9 43,9 26,34 26,34 26,34 26,34 43,9 43,9 43,9 43,9 456,56
Administracinės ir buitinės patalpos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Vandens sąnaudos, m3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tarifas, Lt/m3 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78
Sąnaudų suma, Lt 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 210,72

Patalpų šildymo sąnaudos

16 lentelė
Rodikliai Mėnesiai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gamybinių patalpų plotas, m2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Tarifas, Lt/m2 3,85 3,81 2,85 2,03 2,18 2,97 4,44
Sąnaudų suma, Lt 153,90 152,20 113,90 – – – – – – 87,12 118,64 177,63 803,39
Administracinių ir buitinių patalpų plotas, m2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Tarifas, Lt/m2 3,85 3,81 2,85 – 2,18 2,97 4,44
Sąnaudų suma, Lt 192,4 190,25 142,37 – – – – – – 108,9 148,31 222,03 1004,24

Netiesioginių gamybos išlaidų prognozė

17 lentelė
Rodiklio pavadinimas Mat. vnt. 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. Iš viso
1. Gamybinių įrengimų nusidėvėjimas Lt 183,43 183,43 183,43 183,43 183,43 183,43 183,43 183,43 183,43 183,43 183,43 183,43 2189,13
2. Gamybinių patalpų nusidėvėjimas Lt 316,66 316,66 316,66 316,66 316,66 316,66 316,66 316,66 316,66 316,66 316,66 316,66 3799,95
3. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis Lt 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 5160,00
4. Pagalbinių darbininkų socialinis draudimas Lt 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 1599,60
5. Pagalbinių medžiagų vertė Lt 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 768,00
6. Elektros energijos, sunaudotos jėgai ar technologijai, vertė Lt 138,57 138,57 138,57 138,57 138,57 138,57 138,57 138,57 138,57 138,57 138,57 138,57 1662,81
7. Gamybinių patalpų šildymas Lt 181,6 179,6 134,4 – – – – – – 102,8 140 209,6 948
8. Šalto vandens sąnaudos gamybai Lt 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 502,56
9. Karšto vandens sąnaudos gamybai Lt 43,9 43,9 43,9 43,9 26,34 26,34 26,34 26,34 43,9 43,9 43,9 43,9 456,56
Iš viso Lt 1533,34 1531,34 1486,14 1351,74 1334,18 1334,18 1334,18 1334,18 1351,74 1454,54 1491,74 1561,34 17086,61

Administracijos darbuotojų DU ir Sodra

18 lentelė
Darbuotojų pareigos Darbuotojų saičius. DU per mėnesį, Lt DU per metus, Lt Socialinio draudimo įmokos per mėn., Lt Socialinio draudimo įmokos per metus, Lt
1. Įmonės direktorius 1 1800 21600 558 6696
2. Buhalterė 1 1100 13200 341 4092
3. Pardavimų vadybininkas 1 1200 14400 372 4464
4. Sandėlininkas 1 650 7800 201,5 2418
5. Valytoja 1 430 5160 133,3 1599,6
Iš viso 5180 62160 1605,8 19269,6

Ryšių sąnaudos

19 lentelė
Rodikliai Mat. Vnt Mėnesiai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Abonentinis mokestis Lt 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Vietinių pokalbių 1 min. kaina Lt 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Prakalbėta minučių min 825 941 985 652 624 687 654 922 479 649 554 583
Suma (be PVM) Lt 107,6 119,4 123,9 90,0 87,2 93,6 90,2 117,5 72,4 89,7 80,1 83,0
Suma (su PVM) Lt 127 140,92 146,2 106,24 102,88 110,44 106,48 138,64 85,48 105,88 94,48 97,96
Tarpmiestinių pokalbių 1 min. kaina Lt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Prakalbėta minučių min 246 359 212 352 362 322 415 341 356 380 187 157
Suma (be PVM) Lt 107,12 145,42 95,59 143,05 146,44 132,88 164,41 139,32 144,41 152,54 87,12 76,95
Suma (su PVM) Lt 126,4 171,6 112,8 168,8 172,8 156,8 194 164,4 170,4 180 102,8 90,8
Iš viso Lt 253,4 312,52 259 275,04 275,68 267,24 300,48 303,04 255,88 285,88 197,28 188,76

Garantinis fondas

20 lentelė
Rodikliai Mat. Vnt. 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. Iš viso
Administracijos DU Lt 5180,0 5180,0 5180,0 5180,0 5180,0 5180,0 5180,0 5180,0 5180,0 5180,0 5180,0 5180,0 62160,0
Darbininkų DU Lt 9328,0 9328,0 9328,0 9328,0 9328,0 9328,0 9328,0 9328,0 9328,0 9328,0 9328,0 9328,0 111936,0
Pagalbinio darbininko DU Lt 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 5160,0
Iš viso Lt 14938,0 14938,0 14938,0 14938,0 14938,0 14938,0 14938,0 14938,0 14938,0 14938,0 14938,0 14938,0 179256,0
Mokesčio tarifas % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Atskaitymų suma Lt 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 358,51

Kitos išlaidos

21 lentelė
Rodikliai Mat. Vnt Mėnesiai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Šiukšlių išvežimas Lt 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 624
Transporto išlaikymo išlaidos Lt 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
Reklamos išlaidos Lt 10000 7000 5000 8000 7000 7000 7000 8000 5000 7000 10000 10000 91000
Kitos bendros ūkinės – administracinės įmonės išlaidos Lt 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2400,00

Veiklos sąnaudų prognozė

22 lentelė
Rodiklio pavadinimas Mat. vnt. 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. Iš viso
1. Administracijos ir buitinių patalpų nusidėvėjimas Lt. 395,83 395,83 395,83 395,83 395,83 395,83 395,83 395,83 395,83 395,83 395,83 395,83 4749,96
2. Transporto priemonių nusidėvėjimas Lt. 1749,97 1749,97 1749,97 1749,97 1749,97 1749,97 1749,97 1749,97 1749,97 1749,97 1749,97 1749,97 20999,60
3. Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimas Lt. 871,01 871,01 871,01 871,01 871,01 871,01 871,01 871,01 871,01 871,01 871,01 871,01 10452,13
4. Formavimo savikainos amortizacija Lt. 12,33 12,33 12,33 12,33 12,33 12,33 12,33 12,33 12,33 12,33 12,33 12,33 147,96
5. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis Lt. 5180,00 5180,00 5180,00 5180,00 5180,00 5180,00 5180,00 5180,00 5180,00 5180,00 5180,00 5180,00 62160,00
6. Administracijos darbuotojų socialinis draudimas Lt. 1605,80 1605,80 1605,80 1605,80 1605,80 1605,80 1605,80 1605,80 1605,80 1605,80 1605,80 1605,80 19269,60
7. Elektros energijos, sunaudotos įmonės reikalams, vertė Lt. 44,00 46,20 46,20 45,10 46,20 46,20 47,30 44,00 45,10 46,20 47,30 47,30 551,10
8. Šildymas Lt. 192,37 190,25 142,37 101,27 – – – – – 108,90 148,31 222,03 1105,51
9. Šaltas vanduo Lt. 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 293,16
10. Karštas vanduo Lt. 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 210,72
11. Šiukšlių išvežimas Lt. 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 528,81
12. Ryšių išlaidos Lt. 197,40 256,52 203,00 219,04 219,68 211,24 244,48 247,04 199,88 229,88 141,28 132,76 2502,20
13. Transporto išlaikymo išlaidos Lt. 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 3050,85
14. Reklamos išlaidos Lt. 8474,58 5932,20 4237,29 6779,66 5932,20 5932,20 5932,20 6779,66 4237,29 5932,20 8474,58 8474,58 77118,64
15. Kitos bendros ūkinės – administracinės įmonės išlaidos Lt. 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 2033,90
Iš viso Lt. 19233,07 16749,90 14953,59 17469,80 16522,81 16514,37 16548,71 17395,43 14806,99 16641,91 19136,19 19201,39 205174,15

Parduodamos produkcijos savikainos prognozė

23 lentelė
Rodikliai 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn.
Marškinėliai
Tiesioginės išlaidos 7,36 7,36 7,36 7,36 7,43 7,43 7,43 7,36 7,36 7,36 7,35 7,35
Netiesioginės išlaidos 0,47 0,47 0,45 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,44 0,46 0,48
Vieno gaminio savikaina 7,83 7,83 7,81 7,77 7,83 7,84 7,83 7,77 7,77 7,80 7,80 7,83
Parduodamų gaminių skaičius 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920
Visos produkcijos savikaina 15032,3 15031,1 15004 14923,3 15037,6 15050,1 15037,6 14912,8 14923,3 14985 14982,4 15024,1

Šortai
Tiesioginės išlaidos 12,08 12,08 12,08 12,08 12,10 12,13 12,13 12,08 12,08 12,08 12,05 12,03
Netiesioginės išlaidos 0,47 0,47 0,45 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,44 0,46 0,48
Vieno gaminio savikaina 12,55 12,55 12,53 12,49 12,51 12,53 12,53 12,48 12,49 12,52 12,51 12,51
Parduodamų gaminių skaičius 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280
Visos produkcijos savikaina 16059,3 16058,5 16040,4 15986,6 16011,6 16043,6 16043,6 15979,6 15986,6 16027,8 16010,6 16006,5

Netiesioginių išlaidų paskirstymas

24 lentelė
Netiesioginės išlaidos per mėn., Lt 1501,34 1499,34 1454,14 1319,74 1302,18 1302,18 1302,18 1302,18 1319,74 1422,54 1459,74 1529,34
Pagaminamos produkcijos kiekis per mėn., vnt 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
Netiesioginės išlaidos vienam gaminiui per mėn., Lt 0,47 0,47 0,45 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,44 0,46 0,48

3. PELNO (NUOSTOLIO) PROGNOZĖ

25 lentelė
Rodikliai 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. Iš viso
1. Pardavimo pajamos (be PVM) 45031,44 45028,52 44962,53 44766,31 44972,67 45036,19 45017,47 44740,67 44766,31 44916,39 44888,47 44945,28 539072,23
2. Parduotų prekių savikaina 31091,58 31089,58 31044,38 30909,98 31049,22 31093,70 31081,22 30892,42 30909,98 31012,78 30993,02 31030,62 372198,48
3. Bendras veiklos pelnas 13939,86 13938,94 13918,15 13856,33 13923,45 13942,49 13936,25 13848,25 13856,33 13903,61 13895,45 13914,66 166873,75
4.1 Veiklos sąnaudos 19233,07 16749,90 14953,59 17469,80 16522,81 16514,37 16548,71 17395,43 14806,99 16641,91 19136,19 19201,39 207919,06
4.2 Mokesčiai 260,28 260,26 259,95 259,00 259,99 260,30 260,21 258,88 259,00 259,72 259,59 259,86 3117,06
5. Veiklos pelnas (nuostolis) -5553,49 -3071,22 -1295,38 -3872,48 -2859,35 -2832,18 -2872,67 -3806,06 -1209,67 -2998,02 -5500,33 -5546,60 -41417,45
6. Apmokestinamasis pelnas
7. Pelno mokestis
8. Grynasis pelnas

4. PVM PROGNOZĖ

26 lentelė
Rodikliai 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn.
1. Pardavimai (be PVM) 45031,44 45028,52 44962,53 44766,31 44972,67 45036,19 45017,47 44740,67 44766,31 44916,39 44888,47 44945,28
2. Pardavimo PVM 8105,66 8105,13 8093,26 8057,93 8095,08 8106,51 8103,14 8053,32 8057,93 8084,95 8079,92 8090,15
3. Pardavimai (su PVM) 53137,10 53133,66 53055,78 52824,24 53067,75 53142,70 53120,61 52793,99 52824,24 53001,34 52968,39 53035,43
4. Pirkimai be PVM 30682,44 28188,56 26362,10 28660,69 27797,32 27790,17 27819,44 28665,76 26102,08 28019,54 30558,86 30684,35
4.1 Žaliavos 20843,52 20843,52 20843,52 20843,52 20843,52 20843,52 20843,52 20843,52 20843,52 20843,52 20843,52 20843,52
4.2 Ryšių paslaugos 214,75 264,85 219,49 233,08 233,63 226,47 254,64 256,81 216,85 242,27 167,19 159,97
4.3 Šiukšlių išvežimas 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07
4.4 Transporto išlaikymo išlaidos 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24
4.5 Elektros išlaidos 207,76 209,96 209,96 208,86 209,96 209,96 211,06 207,76 208,86 209,96 211,06 211,06
4.6 Šalto vandens išlaidos 66,31 66,31 66,31 66,31 66,31 66,31 66,31 66,31 66,31 66,31 66,31 66,31
4.7 Karšto vandens išlaidos 61,46 61,46 61,46 61,46 43,90 43,90 43,90 43,90 61,46 61,46 61,46 61,46
4.8 Šildymo išlaidos 346,27 342,46 256,27 196,02 266,95 399,66
4.9 Reklamos išlaidos 8474,58 5932,20 4237,29 6779,66 5932,20 5932,20 5932,20 6779,66 4237,29 5932,20 8474,58 8474,58
4.10 Kitos išlaidos 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49
5. Pirkimo PVM 5522,84 5073,94 4745,18 5158,92 5003,52 5002,23 5007,50 5159,84 4698,37 5043,52 5500,59 5523,18
6. Pirkimai su PVM 36205,28 33262,50 31107,28 33819,62 32800,84 32792,40 32826,93 33825,60 30800,46 33063,06 36059,45 36207,53
6.1 Atskaitomas PVM 5522,84 5073,94 4745,18 5158,92 5003,52 5002,23 5007,50 5159,84 4698,37 5043,52 5500,59 5523,18
6.2 Neatskaitomas PVM
7. Mokėtinas į biudžetą PVM 2582,82 3031,19 3348,08 2899,01 3091,56 3104,28 3095,65 2893,48 3359,56 3041,43 2579,33 2566,97

5. MOKESČIŲ PROGNOZĖ

27 lentelė
Rodikliai 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. Iš viso
1 Kelių mokestis (0,48%) 216,15 216,14 215,82 214,88 215,87 216,17 216,08 214,76 214,88 215,60 215,46 215,74 2587,55
2.Įmokos į garantinį fondą 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 358,51
3.Nekilnojamo turto mokestis (1%) 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 171,00
4.Socialinio draudimo įmokos 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 55569,36
Iš viso: 260,28 260,26 259,95 259,00 259,99 260,30 260,21 258,88 259,00 259,72 259,59 259,86 3117,06

6. PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ

28 lentelė
Rodikliai 1mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11mėn. 12 mėn.
GAUTA PINIGŲ
Iš pagrindinės veiklos:
1. Pardavus produkciją 53137,10 53133,66 53055,78 52824,24 53067,75 53142,70 53120,61 52793,99 52824,24 53001,34 52968,39 53035,43
2. Prekybos veiklos pajamos
IŠ VISO GAUTA PINIGŲ 53137,10 53133,66 53055,78 52824,24 53067,75 53142,70 53120,61 52793,99 52824,24 53001,34 52968,39 53035,43

IŠLEISTA PINIGŲ
Pagrindinei veiklai
1. Žaliavos 24595,35 24595,35 24595,35 24595,35 24595,35 24595,35 24595,35 24595,35 24595,35 24595,35 24595,35 24595,35
2. Ryšių paslaugos 253,40 312,52 259,00 275,04 275,68 267,24 300,48 303,04 255,88 285,88 197,28
3. Šiukšlių išvežimas 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
4. Transporto išlaikymo išlaidos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
5. Elektros išlaidos 207,76 209,96 209,96 208,86 209,96 209,96 211,06 207,76 208,86 209,96 211,06
6 Šalto vandens išlaidos 78,25 78,25 78,25 78,25 78,25 78,25 78,25 78,25 78,25 78,25 78,25
7 Karšto vandens išlaidos 72,52 72,52 72,52 72,52 51,80 51,80 51,80 51,80 72,52 72,52 72,52
8 Šildymo išlaidos 408,6 404,1 302,4 231,3 315
9 Reklamos išlaidos 10000 7000 5000 8000 7000 7000 7000 8000 5000 7000 10000 10000
10 Kitos išlaidos 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
11. Išmokėti atlyginimams 14938 14938 14938 14938 14938 14938 14938 14938 14938 14938 14938
12. Soc. draudimo išmokos 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78
13. Mokesčiai 260,28 260,26 259,95 259,00 259,99 260,30 260,21 258,88 259,00 259,72 259,59
13.1 Kelių mokestis 216,15 216,14 215,82 214,88 215,87 216,17 216,08 214,76 214,88 215,60 215,46
13.2 .Įmokos į garantinį fondą 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88
13.3..Nekilnojamo turto mokestis 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25
14. PVM mokamas į biudžetą 2582,82 3031,19 3348,08 2899,01 3091,56 3104,28 3095,65 2893,48 3359,56 3041,43 2579,33
IŠ VISO IŠLEISTA PINIGŲ 35095,35 55840,04 54345,20 57506,23 55767,82 55943,37 55948,27 56973,79 53768,23 56209,21 59154,93 58688,75
Pinigų likutis laikotarpio pradžioje 136676,00 130973,06 127761,52 126311,07 122367,49 119491,86 116686,29 113833,12 109858,88 108473,91 105320,32 99599,96
Pinigų gavimas 53137,10 53133,66 53055,78 52824,24 53067,75 53142,70 53120,61 52793,99 52824,24 53001,34 52968,39
Pinigų išleidimas 35095,35 55840,04 54345,20 57506,23 55767,82 55943,37 55948,27 56973,79 53768,23 56209,21 59154,93 58688,75
Pinigų likutis laikotarpio pabaigoje 101580,65 128270,13 126549,97 121860,62 119423,90 116616,23 113880,73 109979,94 108884,64 105088,93 99166,74 93879,59

7. PROGNOZUOJAMAS BALANSAS

Balansas
29 lentelė
Turtas Suma, Lt Nuosavybė Suma, Lt
A Ilgalaikis turtas 287601 A Kapitalas ir rezervai 458583
1. Formavimo savikaina 592 1. Kapitalas
2. Materialus turtas 287009 1.1. Įstatinis kapitalas 500000
2.1 Pastatas 162450
2.2. Transporto priemonės 84000 2. Nepaskirstytas pelnas(nuostolis) -41417
2.3. Įrengimai ir įranga 15331 B Trumpalaikiai įsipareigojimai 15198
2.3. Kitas materialus turtas 25228 1. Mokesčiai, atlyginimai ir soc. draudimas 15198
B Trumpalaikis turtas 186180 1.1. Mokesčiai 260
1. Gautinos sumos 53035 1.2. Atlyginimai ir soc. draudimas 14938
2. Gryni pinigai 93947
3. Žaliavos 20843
4.Išankstiniai apmokėjimai 8475
5. Kitas trumpalaikis turtas 9880
Turtas iš viso: 473781 Nuosavybė iš viso: 473781

8. FINANSINIAI RODIKLIAI

Finansiniai rodiklių apskaičiavimas
30 lentelė
Rodikliai Formulės Mat. vnt Rezultatas

Bendrasis pelningumas Bendras pelnas/pardacvimų pajamos

0.26

Pelno marža (Bendras pelnas/pardacvimų pajamos)*100%
%
26

Lūžio taškas

Veiklos sąnaudos/pelno maržos
Lt
790281,3

DARBO SUTARTIS NR. 4

2002 m. sausio 1 d.
Įmonė, įstaiga, organizacija (toliau – įmonė) AB „Sportex”

(pavadinimas)

Žarijų g. 5 A, Aukštieji paneriai

(adresas)
Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo (toliau – darbdavys) AB direktorius Justinas Aleksandravičius

(pareigos, jeigu įgaliotas asmuo – taip pat nurodyti, vardas ir pavardė)
Priimamas į darbą asmuo Nerijus Šlikas, gimęs 1974 metais,

(vardas, pavardė)

asmens kodas 327404010211

(paso duomenys – gimimo metai, asmens kodas, paso nesant, duomenys pagal kitą asmens dokumentą)

Justiniškių g. 25-12, 2003 Vilnius

(gyvenamoji vieta)

Sudarė šią darbo sutartį:
1. (toliau – darbuotojas) Nerijus Šlikas

(priimamojo į darbą vardas ir pavardė)
priimamas dirbti
1.1. Pardavimų skyriuje
(nurodyti padalinį)
1.2. Vadybininku (nusakyti darbo, pareigų pavadinimą)
1.3. pagal terminuotą darbo sutartį

12 mėnesių

(jei terminuota nurodomas terminas, pagal Darbo sutarties įstatymo 10 str.)
2. Nustatomas išbandymo laikotarpis trys mėnesiai

(nurodyti terminą)
3.Nustatomas sutrumpintas darbo laikas nenustatomas

4. Darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį mėnesinė alga –

(nurodyti sumą)

vienas tūkstantis litų darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį : 3-5 ir 18-19 mėnesio dienomis

(kiek kartų per mėnesį mokama, dienas nurodyti)
5. Kiti darbdavio įsipareigojimai, kurie neprivalomi pagal teisės aktus, bet jiems neprieštarauja
ir kurių nereglamentuoja kolektyvinis susitarimas arba kolektyvinė sutartis suteikiamas tarnybinis automobilis

(papildomos garantijos)
6. Darbuotojo įsipareigojimai, kurių nereglamentuoja kolektyvinis susitarimas, kolektyvinė sutartis ir kurie neprivalomi pagal teisės aktus, bet jiems neprieštarauja įsipareigoja sudaryti visiškos individualiosios materialinės atsakomybės sutartį ir vykdyti joje prisiimtus įsipareigojimus

7. Ši darbo sutartis įsigalioja nuo 2002 m. sausio 1d.

(nurodyti datą)
8. Darbuotojas pradeda dirbti nuo 2002 m. sausio 1 d.

(nurodyti datą)
9. Ginčai dėl šios darbo sutarties nagrinėjami darbo ginčų nagrinėjimo tvarka.

10. Ši darbo sutartis gali būti nutraukta įstatymų nustatytais pagrindais.
11. Darbo sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – vienas jų saugomas įmonėje, kitas išduodamas darbuotojui.

12. 2001 m. gruodžio 15 d. susipažinau su darbo saugos taisyklėmis ir išklausiau darbo saugos instruktažą.

Nerijus Šlikas Linas Petrulis
(instruktuojamojo vardas, pavardė, parašas) (Instruktuotojo vardas, pavardė, parašas)

Darbo sutarties šalių parašai:

Darbdavys Darbuotojas
Direktorius Justinas Aleksandravičius Nerijus Šlikas

(vardas, pavardė) (parašas) (vardas, pavardė) (parašas)

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. 1

Vilnius 2001 m. gruodžio 22 d.
(miestas, gyvenvietė)

Akcinė bendrovė „Sportex”, toliau – Pardavėjas, atstovaujama prezidento Justino Aleksandravičiaus , veikiančio pagal įgaliojimą Nr. 12, išduotą 2001 12 02, – viena šalis, ir uždaroji akcinė bendrovė „VP Market”, toliau toliau – Pirkėjas, atstovaujama direktoriaus Dariaus Jakimavičiaus, veikiančio pagal įgaliojimą Nr. 12, išduotą 2001 11 02 – kita šalis sudarė šią sutartį.

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti, o pirkėjas – nupirkti sportinius marškinėlius ir šortus, kodas 564, už bendrą sumą Lt .
1.2.Pirkėjas įsipareigoja priimti ir sumokėti už prekes ne vėliau kaip per 20 d.

2. Šalių atsakomybė
2.1 Šalys atsakingos viena kitai pagal tvarką, nustatytą Civiliniame kodekse ir kituose norminiuose teisiniuose aktuose:
2.1.1. Pardavėjas visiškai atsako už parduodamų prekių kokybę. Jei prekė neatitiks (nurodomas dokumentas) nurodytų reikalavimų, Pardavėjas sumokės 2 proc. Prekės kainos baudą ir per 20 dienų nuo pirkėjo pranešimo datos savo jėgomis ir lėšomis pataisys ar pakeis nauja preke .
2.1.2. Prekės pakuotė turi užtikrinti prekės saugumą vežant , perkraunant ir laikant prekes bei saugant nuo išorinių atmosferos veiksnių.
2.1.3. Prekės turi būti įpakuotos plombomis.
2.1.4. Paketai plombuojami gamintojo plombomis. Plombos turi būti aiškios ir ryškios, įskaitomi numeriai. Plombų numeriai įrašomi į transporto važtaraštį, kurie išsiunčiami krovinio gavėjui ir įrašomi į įpakavimo lapus, dedamus į paketus.
2.1.5. Pardavėjas įsipareigoja prekes pakrauti, o pirkėjas pats jas išsiveža.
2.1.6. Prekės pristatomos per 5 d. galimas priešlaikinis pristatymas.
2.1.7. Pardavėjas už kiekvieną prekių sulaikymo dieną moka 0.1 proc. Baudą nuo nepateiktų prekių sumos.
2.1.8. Pirkėjas reikšdamas pretenzijas dėl prekių kiekio ir kokybės, pateikia trūkumus patvirtinančius dokumentus:
 Pirkėjo šalies kompetetingų ir nesuinteresuotų tarnybų komercinį aktą,
 Prekių sąskaitos kopiją,
 Transporto važtaraštį,
 Galutinio pirkėjo prekės įsigijimą patvirtinančius dokumentus,
 Pirkėjo reklamaciją.
2.2 Pirkėjas už nepagrįstą atsisakymą sumokėti už prekes sumoka 0,2 proc. Nuo atsisakytos sumos baudą, taip pat 0,1 proc. Delspinigių už kiekvieną pradelstą sumokėjimo už prekes dieną.
2.3 Pirkėjas už prekių priėmimo sulaikymą sumoka 0,1 proc. Nuo nepriimtos laiku prekių sumos baudą skaičiuojant už kiekvieną uždelstą prekių priėmimo dieną, pradedant nuo to momento, kai pardavėjas pranešė pirkėjui apie prekių paruošimą perduoti.
2.4 Prekė apmokama pagal 1.1. punkte sutartą kainą. Pardavėjas pateikia Vilniaus bankui prekėms apmokėti šiuos dokumentus.
 Sąskaitą –3 egz.,
 Automobilių važtaraščio, prekių pridavimo-priėmimo aktą – 3 egz.,
 Sertifikatą arba kitą atitinkamą dokumentą, liudijantį prekių kokybę – 1egz.,
 Prekių išsiuntimo specifikaciją – 3 egz.,
 Prekių įpakavimo lapą – 2 egz.
2.5. Visus ginčus, susijusius su sutarties vykdymu, šalys įsipareigoja spręsti tarpusavyje. Jei ginčų nepavyktų išspręsti, jie būtų nagrinėjami teisme.
Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

Sutarties šalys:

Pirkėjas Pardavėjas

UAB „VP Market” AB „Sportex”

Naugarduko g. 99, Vilnius Žarijų g. 5, Vilnius

Direktorius (parašas) Darius Jakimavičius Direktorius (parašas) Justinas Aleksandravičius
(pareigos) (vardas, pavardė) (pareigos) (vardas, pavardė)

TIEKIMO SUTARTIS NR. 2

Vilnius 2001 m. gruodžio 17d.
(miestas, gyvenvietė)

Akcinė bendrovė „Juga”, toliau – Tiekėjas, atstovaujama direktoriaus Arūno Juškausko, veikiančio pagal įgaliojimą Nr. 8, išduotą 2001 10 12, – viena šalis, ir akcinė bendrovė „Sportex”, toliau toliau – gavėjas, atstovaujama direktoriaus Justino Aleksandravičiaus, veikiančio pagal įgaliojimą Nr. 15, išduotą 2001 11 02 – kita šalis sudarė šią sutartį.

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Tiekėjas įsipareigoja tiekti, o gavėjas – priimti tiekiamas žaliavas.
1.2.Gavėjas įsipareigoja priimti ir sumokėti už prekes ne vėliau kaip per 15 d.

2. Šalių atsakomybė
2.1.Šalys atsakingos viena kitai pagal tvarką, nustatytą Civiliniame kodekse ir kituose norminiuose teisiniuose aktuose:
2.1.1. Tiekėjas visiškai atsako už tiekiamų žaliavų kokybę. Jei žaliavos neatitiks (nurodomas dokumentas) nurodytų reikalavimų, tiekėjas sumokės 3 proc. žaliavų kainos baudą ir per 20 dienų nuo pirkėjo pranešimo datos savo jėgomis ir lėšomis pataisys ar pakeis naujomis žaliavomis .
2.1.2. Žaliavų kaina yra sutarta tarp šalių:
1 m medvilnės kaina(1,5m plotis) – 6 Lt, polisterio – 5 Lt.
Žaliavų pakuotė turi užtikrinti prekės saugumą vežant , perkraunant ir laikant prekes bei saugant nuo išorinių atmosferos veiksnių.
2.1.3. Žaliavos turi būti įpakuotos ir plombuotos.
2.1.4. Tiekėjas įsipareigoja prekes pakrauti ir jas atvežti savo transportu.
2.1.5. Žaliavos pristatomos per 4 d. galimas priešlaikinis pristatymas.
2.1.6. Tiekėjas už kiekvieną žaliavų sulaikymo dieną moka 0.1 proc. baudą nuo nepateiktų žaliavų sumos.
2.1.7. Gavėjas reikšdamas pretenzijas dėl prekių kiekio ir kokybės, pateikia trūkumus patvirtinančius dokumentus:
 Pirkėjo šalies kompetetingų ir nesuinteresuotų tarnybų komercinį aktą,
 Žaliavų sąskaitos kopiją.
2.2. Gavėjas už nepagrįstą atsisakymą sumokėti už žaliavas sumoka 0,2 proc. Nuo atsisakytos sumos baudą, taip pat 0,1 proc. Delspinigių už kiekvieną pradelstą sumokėjimo už žaliavas dieną.
2.3. Gavėjas už žaliavų priėmimo sulaikymą sumoka 0,1 proc. nuo nepriimtos laiku prekių sumos baudą skaičiuojant už kiekvieną uždelstą prekių priėmimo dieną, pradedant nuo to momento, kai pardavėjas pranešė pirkėjui apie prekių paruošimą perduoti.
2.3. Žaliavos apmokamos pagal 1.1. punkte sutartą kainą. Pardavėjas pateikia Vilniaus bankui prekėms apmokėti šiuos dokumentus.
 Sąskaitą –3 egz.,
 Automobilių važtaraščio, prekių pridavimo-priėmimo aktą – 3 egz.,
 Sertifikatą arba kitą atitinkamą dokumentą, liudijantį žaliavų kokybę – 1egz.,
 Žaliavų išsiuntimo specifikaciją – 3 egz.,
 Žaliavų įpakavimo lapą – 2 egz.
2.5. Visus ginčus, susijusius su sutarties vykdymu, šalys įsipareigoja spręsti tarpusavyje. Jei ginčų nepavyktų išspręsti, jie būtų nagrinėjami teisme.
Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

Sutarties šalys:

Gavėjas Tiekėjas

AB „Sportex” AB „Juga”

Žarijų g. 5, Vilnius Kauno g. 25, Vilnius

Direktorius (parašas) Justinas Aleksandravičius Direktorius (parašas) Arūnas Juškauskas
(pareigos) (vardas, pavardė) (pareigos) (vardas, pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKA

Akcinės bendrovės Įmonės kodas 2365129 Veiklos pobūdis
Registravimo pažymėjimas Rejestro Nr. IP85 – 348 Sportinių marškinėlių ir šortų siuvimas

Registravimo data 2002 10 15

J.Aleksandravičius

Pilnas įmonės pavadinimas AB „Sportex”
Adresas Žarijų g. 5, Vilnius, LT-4002
Komercinės ūkinės veiklos laikotarpis Neribotas

Rejestro tarnybos
Vedėjas L. Linkauskas

PAGRINDINIAI DUOMENYS

Įmonės pavadinimas

Adresas Žarijų g. 5, Vilnius LT-4002
Telefonas/faksas 8(5) 2455317
Atsiskaitomoji sąskaita banke Vilniaus bankas, Vilniaus filialas a/s 56798465
PVM kodas 215633842
Veikla Siuvimas

REKLAMINIS MAKETAS

ĮMONĖS IŠPLANAVIMO SCHEMA

1. Siuvykla – 40 m2;
2. Sandėlis (iš dviejų dalių) – 15 m2;
3. Koridorius – 7 m2;
4. Tualetas (2) – 3 m2;
5. Direktoriaus kabinetas – 14 m2;
6. Buhalterio/vadybininko kabinetas – 8 m2.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. BAGDONAS E.; KAZLAUSKIENĖ E. Biznio įvadas. Kaunas, 1997.
2. GARŠKIENĖ A. Verslo planavimas. Vilnius, 1998.
3. JOVAIŠA A. Kaip parengti verslo planą. Vilnius, 1996.
4. KALČINSKAS G. Buhalterinės apskaitos pagrindai. Vilnius, 1996
5. VIRVILAITĖ R. Marketingas. Kaunas, 1997
TURINYS

I. SANTRAUKA 3
II. VERSLO APRAŠYMAS 5
III. GAMYBA 7
IV. RINKODARA 9
V. VADYBA 10
VI. RIZIKOS ĮVERTINIMAS 11
VII. FINANSINĖ DALIS 12
1. FINANSAVIMO POREIKIS IR ŠALTINIAI 12
2. SAVIKAINOS PROGNOZĖ 14
3. PELNO (NUOSTOLIO) PROGNOZĖ 25
4. PVM PROGNOZĖ 26
5. MOKESČIŲ PROGNOZĖ 27
6. PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ 28
7. PROGNOZUOJAMAS BALANSAS 30
8. FINANSINIAI RODIKLIAI 30
VIII. PRIEDAI 31
IX.. LITERATŪROS SĄRAŠAS 42

SANTRAUKA

Naujos įmonės steigimas, reikšmingų bei svarbių projektų įgyvendinimas neįsivaizduojamas be verslo plano.
Verslo planas – tai dokumentas, kuriame aiškiai išdėstoma verslo sumanymo esmė, numatoma būsima strategija bei ateities perspektyvos, pateikiama būsimos (esamos) įmonės finansinė informacija.
Verslo planas reikalingas tiek pačiam verslininkui, bankui (jei norima gauti paskolą), partneriams, investuotojams, nes tai parodo įmonės gebėjimą išlikti konkurencijos sąlygomis bei gauti finansinę paramą.
Kadangi Lietuvoje vis daugiau atsiranda naujų siuvimu užsiimančių įmonių, tai rodo, kad šalies siuvimo rinka yra neužpildyta ir čia dar galima rasti vietos.
Nauja įmonė AB „Sportex” yra įsikūrusi Vilniuje, Aukštuosiuose paneriuose, Žarijų g. 5, tel/faks. 8(5) 12455317. Bendrovė įkurta 2002m. spalio 15 d. AB „Sportex” pagrindinis tikslas yra įsitvirtinti Lietuvos rinkoje, bei ateinančiais veiklos metais ieškoti ryšių Rytų ir Vakarų Europos valstybėse. AB „Sportex” misija – gaminti aukštos kokybės produkciją konkurencingomis kainomis. Šūkis – nuolat tobulėti!

Įmonė rinkai pasiūlys sportinius marškinėlius bei šortus. Pirmaisiais metais AB „Sportex” sudarė sutartį su vienu pagrindiniu užsakovu – UAB „VP Market”, kuriam ir bus parduodama visa pagaminta produkcija. Užsakovai patys pasiims pagamintą produkciją iš įmonės sandelio.
Bendrovės stipriosios pusės yra: patalpos patogioje geografinėje padėtyje, tinkamai suremontuotos; įrengimai, įranga yra modernūs ir šiuolaikiški, atitinkantys ES standartus; įmonėje dirba aukštos kvalifikacijos darbuotojai; palanki sutartis su pirkėju.
Įmonei vadovauja direktorius – Justinas Aleksandravičius, kuris ir yra pagrindinis bendrovės akcininkas. Jis baigęs ekonomikos mokslus VU ir turi 10 metų vadovaujančio darbo patirtį, nuolat stebi lengvosios pramonės rinką. Jis dirba organizacinį darbą, yra sumanus, atkaklus, energingas, puikiai supranta savo darbo specifiką, kupinas idėjų. Dar du akcininkai dirba įmonės administracijoje. AB „Sportex” iš viso dirba dešimt darbuotojų (be administracijos).
Sportiniai marškinėliai ir šortai – praktiškas drabužis, skirtas visiems žmonėms, neatsižvelgiant į jų amžių, lytį, aktyvumą. Jie tinka ne tik sportui, bet ir laisvalaikiui. Didžiausi konkurentai yra „Nike”, „Adidas”, „Audimas” ir kt. Bet šių gamintojų produkcija , nors ir turėdama žinomą vardą siūlo brangią ir neprieinamą Lietuvos vartotojui produkciją. Taigi, AB„Sportex” bandys užkariauti rinką siūlydama panašią produkciją žemesnėmis kainomis, bei pasitelkdama reklaminę kampaniją.
Per pirmuosius metus įmonė planuoja pasiūti 23040 vnt. sportinių marškinėlių ir 15360 vnt. šortų. Bendrovės įstatinis akcinis kapitalas 500 000 Lt, tačiau per pirmuosius metus jis sumažėjo, nes įmonė patyrė 41417,45 Lt nuostolį. Tačiau tai pradedančiai veiklą įmonei yra natūralu ir tikimasi, kad po kelių veiklos metų tai peraugs į nemažą pelną. Pradėdama savo veiklą įmonė turės 93879,59 Lt grynųjų pinigų, o tai sudaro sąlygas ieškoti perspektyvesnių sprendimų.
AB „Sportex” yra pripažįstamos šios vertybės:
 Mokymasis;
 Pozityvus mąstymas;
 Bendradarbiavimas;
 Racionalumas, tikslumas, tvarka;
 Atsakingumas, sąžiningumas;
 Verslo etikos laikymasis, bei darbuotojų etikos kodekso laikymasis.
Puoselėdama šias vertybes įmonė į ateitį žvelgia didelių galimybių ir perspektyvų akimis.

VERSLO APRAŠYMAS

Verslo srities aprašymas

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, atsiranda vis daugiau žmonių suvokiančių savo vaidmenį ekonomikos sistemoje ir norinčių veiksmingiau ir geriau dirbti toje sistemoje. Jie užsiima verslu. Verslas – tai prekių ir paslaugų šaltinis. Jo rūšių įvairovė leidžia tenkinti visuomenės poreikius. Verslas atlieka įvairias funkcijas. Visų pirmiausia – gamina prekes, teikia paslaugas, be kurių neišsiverstų šiuolaikinis žmogus. Svarbūs ir sudėtingi yra produkcijos pardavimo klausimai, reikia tirti rinką, ieškoti savo produkcijos pirkėjų. Beveik kiekvieno rinkos tyrimo pradinis ir, ko gero, pagrindinis klausimas yra nustatyti potencialų pirkėjų skaičių, jų charakteristikas, taip pat rinkos plėtros tendencijas. Rūpintis pardavimu yra labai svarbu, nes ir labai efektyvi gamyba pati savaime negali padidinti įmonės pelno, jei pagaminta produkcija nebus parduodama.
Verslo plėtojimas, naujų įmonių steigimas yra labai svarbus aspektas, nes nuo verslo išsivystymo lygio priklauso ir bendra šalies ekonominė padėtis. Lietuvai sparčiai integruojantis į Europos Sąjungą yra labai svarbu vystyti verslą ir taip greičiau sumažinti ekonominį atsilikimą. Pradedant naują verslą labai svarbu rasti laisvą nišą rinkoje, kad sugebėtum parduoti savo gaminamą produkciją. Manome, kad sportinių marškinėlių ir šortų siuvimas nereikalauja ilgo gamybos proceso, bei atlikus rinkos tyrimus yra galimybių parduoti produkciją mūsų šalies rinkoje.
Siuvimo pramonė ir Lietuvoje, ir visoje Europoje yra nuo seno plėtojama, t.y. ši šaka pakankamai perspektyvi. Patogi Lietuvos geografinė padėtis ir pigi darbo jėga sudaro palankias sąlygas šiam verslui. Galima teigti, kad siuvimas yra nuo seno tradicinė Lietuvos pramonės šaka. Per pastaruosius dešimtmečius Lietuvoje sukaupta nemaža darbo su užsienio šalių tiekėjais ir užsakovais patirtis. Gana pigi darbo jėga, turimas gamybinis pajėgumas, darbo patirtis bei kokybė leidžia Lietuvos verslininkams aktyviai dalyvauti siuvimo versle, tiekti Europos rinkoms nebrangius geros kokybės gaminius. Žinoma nereikia pamiršti ir vietinės Lietuvos rinkos – suderinus prekių kainą ir kokybę galima užkariauti pirkėjų pasitikėjimą bei užimti tam tikrą nišą Lietuvos siuvamų drabužių rinkoje.
Verslo idėja – sukurti aukštos kokybės konkurencingą ir vartotojų poreikius tenkinančią prekę.

Tikslai
• Pagrindinis bendrovės tikslas yra įsitvirtinti rinkoje, t. y. per pirmus veiklos metus pritraukti kuo daugiau potencialių įmonės produkcijos vartotojų.
• Gauti kuo didesnį pelną, kuris atveria galimybę jį reinvestuoti į bendrovės veiklą ir taip išplėsti gamybą.
• Ieškoti kontaktų su užsienio šalių įmonėmis taip pat svarbu įmonei, nes tai atveria perspektyvas įsiskverbti užsienio rinkose, bei didinti gamybos mastą ir gauti pelną.
• Gaminti tik kokybišką produkciją,
• Esant galimybei gaminti plėsti produkcijos asortimentą, bei ateityje siuti pagal individualius užsakymus.

Įmonės savininkai nuolat stebi siuvimo pramonės rinką Lietuvoje ir yra padarę išvadą, kad šiame versle išliks tik tos įmonės, kurios sugebės užmegzti kuo daugiau ryšių su užsienio užsakovais. Taip pat tie, kurie sugebės būti lankstūs vartotojų poreikiams, mados tendencijoms; tie, kurie pajėgs įsigyti šiuolaikiškų technologijų, garantuojančių didelį darbo efektyvumą ir ypač svarbu – kokybę.
Akcinė bendrovė “Sportex” gamins ir pardavinės sportinius marškinėlius ir šortus. Įmonės veiklos neturėtų smarkiai paveikti konkurencija, nes bus dirbama našiais įrengimais, naudojama kokybiška ir nebrangi žaliava. Įmonė būtinai įsiskverbs į Lietuvos rinką, nes yra paklausa tokiai produkcijai.
Produkcijos pardavimus truputį įtakos sezonų kaita, nes šiltuoju sezono metu įmonės produkcija bus paklausesnė. Tačiau įmonė yra pajėgi keisti asortimentą, bei gaminti produkciją pagal specialius užsakymus.
Galutinį vartotoją produkcija pasieks per tarpininkus (užsakovus), kurie verčiasi mažmenine prekyba. Naujų užsakovų paiešką vykdys bendrovės vadybininkas.
AB “Sportex” įregistruota 2002-12-15., registracijos pažymėjimo kopija pateikiama prieduose. Vienas iš keturių įmonės akcininkų kaip įnašą už akcijas įnešė ne pinigus, o materialų turtą – pastatą. Suformavus akcinį kapitalą ir gavus lėšas už parduotas akcijas buvo nupirkta visa įranga bei priemonės, reikalingos įmonės veiklai bei gamybai.
Įmonė registruosis PVM mokėtoja nuo veiklos pradžios.
Firmos pavadinimas “Sportex” buvo pasirinktas todėl, kad tai darinys, kilęs iš žodžio “sportas”, nes įmonės tikslas išplėsti sportinių marškinėlių ir šortų rinką Lietuvoje, o ateityje susirasti pirkėjų užsienyje. Pavadinimas nėra grynai lietuviškas, jis pasirinktas todėl, kad pavadinimo skambumas turi įtakos jaunimo tarpe, kurie bus potencialiausi vartotojai, bei bus lengviau jį ištarti ir įsiminti užsienio pirkėjams.

GAMYBA

Trumpas gamybos proceso aprašymas
Įmonė gamins sportinius marškinėlius trumpomis rankovėmis ir šortus. Žaliavos bus perkamos ir naudojant siuvimo technologiją siuvami gaminiai. Siuvimo mašinos yra modernios, bei atitinka keliamus ES standartus.

Gamybos procesas:
1. apdorojama gauta žaliava – atliekamas sukirpimas;
2. sukirptas audinys siuvamas, apmėtomas;
3. pasiūta produkcija lyginama ir rūšiuojama;
4. produkcija įpakuojama, prieš tai patikrinus jos kokybę, sandėliuojama.

Įmonės AB „Sportex” gaminamai produkcijai pasiūti reikės pagrindinių ir pagalbinių medžiagų. Visos medžiagos (pagrindinės ir pagalbinės) bus perkamos iš tiekėjų, įsikūrusių Vilniaus mieste, su kuriais sudarytos tiekimo sutartys.. Šie tiekėjai buvo pasirinkti neatsitiktinai, nes išanalizavus įvairių tiekėjų pateiktas sąlygas, šių įmonių pasiūlymai buvo priimtiniausi: gera kokybė bei prieinama kaina. Tiekėjai medžiagas atveš savo transportu. Medžiagos bus gaunamos kartą per mėnesį (mėnesio pradžioje) atsiskaitymas už medžiagas per 20 dienų nuo jų gavimo.

Medžiagų poreikis

1 lentelė
Marškinėliai

Mat. Vnt. Norma Kaina, Lt Suma, Lt Pagamintos produkcijos kiekis per metus Medžiagų poreikis per metus Medžiagų poreikis per mėnesį

Lt vnt. Lt vnt.

be PVM su PVM be PVM su PVM
Medvilnė m 0,65 5,00 3,25 23040 74880,00 88358,40 14976,00 6240,00 7363,20 1248,00
Siūlai m 10 0,07 0,70 23040 16128,00 19031,04 230400,00 1344,00 1585,92 19200,00
Etiketė vnt. 1 0,05 0,05 23040 1152,00 1359,36 23040,00 96,00 113,28 1920,00
Suma 92160,00 108748,80 268416,00 7680,00 9062,40 22368,00

1. lentelės tęsinys
Šortai

Mat. Vnt. Norma Kaina, Lt Suma, Lt Pagamintos produkcijos kiekis per metus Medžiagų poreikis per metus Medžiagų poreikis per mėnesį

Lt vnt. Lt vnt.

be PVM su PVM be PVM su PVM
Polisteris m 0,5 10,00 5,00 15360 76800,00 90624,00 7680,00 6400,00 7552,00 640,00
Siūlai m 15 0,07 1,05 15360 16128,00 19031,04 230400,00 1344,00 1585,92 19200,00
Virvė m 1 1,50 1,50 15360 23040,00 27187,20 15360,00 1920,00 2265,60 1280,00
Lipukai m 0,02 0,10 0,20 15360 3072,00 3624,96 307,20 256,00 302,08 25,60
Etiketė vnt. 1 0,05 0,05 15360 768,00 906,24 15360,00 64,00 75,52 1280,00
Suma 119808,00 141373,44 269107,20 9984,00 11781,12 22425,60

Per vieną valandą viena siuvėja pasius šešis marškinėlius ir ketverius šortus. Bus dirbama po 8 valandas per dieną, 5 dienas per savaitę, tad per mėnesį bus pasiūta 1920 vnt. marškinėlių ir 1280 vnt. šortų. Per metus atitinkamai 23040 vnt. marškinėlių ir 15360 vnt. šortų.
Įmonė netiesiogines išlaidas paskirstys proporcingai tiesioginėms.

Tiekėjai
1. UAB „Juga”, Vilkpėdės g., 12, LT-2009, Vilnius, Tel. 2415685;
2. UAB „Plasteka”, Geležinkelio g. 26, LT-2030, Vilnius, Tel 2875541;
3. AB „Audiniai”, T. Ševčenkos g. 12, LT-2004, Vilnius, Tel. 2443579.

Vietos analizė
Įmonės pastatas yra už Vilniaus, Aukštuosiuose Paneriuose, Žarijų g. 5, Vilnius, LT-4002. Pastatas yra patogioje vietoje, nes tai pramoninis rajonas, kuriame įsikūrę daug įvairių įmonių, užsiimančių labai įvairia veikla. Arti pagrindiniai keliai, kuriais patogu atvažiuoti prekybininkams pasiimti gatavą produkciją, bei tiekėjams atvežti žaliavas. Teritorija yra apšviesta, saugumui užtikrinti įvesta signalizacija.

RINKODARA

Atlikus rinkos tyrimus paaiškėjo, kad yra reali galimybė įsiskverbti į rinką. Vyriški sportiniai marškinėliai tinka sportui bei laisvalaikiui, juos gali dėvėti įvairaus amžiaus bei abiejų lyčių vartotojai. Sportiniai šortai puikiai tinka sportui ir laisvalaikiui. Tokie sporto drabužių gamintojai kaip “Nike”, “Adidas” gamina kokybišką produkciją. Šių firmų vardai bei prekių ženklai gerai žinomi pirkėjams, tačiau atsižvelgiant į Lietuvos gyventojų gaunamas pajamas, šių firmų produkcija yra gana brangi ir ne kiekvienam prieinama. Todėl daug pirkėjų perka tokią produkciją turguose, kur tokį jų pasirinkimą lemia prieinama kaina, tačiau be abejo nukenčia kokybė. Įmonė stengsis suderinti prekių kainą su kokybe: gaminių kaina bus mažesnė nei konkurentų, o kokybė bus daug geresnė nei turguose parduodamų gaminių.
2 lentelė

Privalumai Trūkumai
“Adidas” Aukšta kokybė, gerai žinomas vardas Aukšta kaina
“Nike” Aukšta kokybė, gerai žinomas vardas Aukšta kaina
Kiti gamintojai Žema kaina, didelė užimamos rinkos dalis Prasta kokybė, nežinomas vadas
“Sportex” Žema kaina, aukšta kokybė Nežinomas vardas

Gaminių kainai nustatyti bendrovė pasirinko visuminių kaštų metodą. Pagrindas kainai nustatyti šiuo metodu yra gamybos kaštai, prie kurių pridedamas tam tikro dydžio priedas (antkainis) pelnui suformuoti. Gaminiai bus parduodamisu tokiais antkainiais: marškinėliai -50, šortai -40. Įmonė ateityje galės taikyti lanksčią pelno priedų metodiką: skirtingoms prekėms galima bus taikyti įvairaus dydžio priedus, o tai leis įtakoti vienos ar kitos prekės paklausos lygį.
Bendrovė pardavimams skatinti taikys lanksčią nuolaidų sistemą prekybininkams: kaina sumažinama prekybininkams už didesnių prekių kiekių pirkimą.
Prekės pasieks vartotojus per tarpininkus. Įmonė yra sudariusi pirkimo-pardavimo sutartį su Lietuvos mažmeninės prekybos lydere UAB “VP MARKET”, kuri turi platų parduotuvių tinklą visoje Lietuvoje.
Potencialūs pirkėjai – Lietuvos jaunimas, bei vidutinio amžiaus žmonės. Lietuva turi gilias, kai kurių sporto šakų tradicijas, todėl gaminama produkcija gali puikiai patenkinti vartotojų poreikius. Be to, įmonės produkcija puikiai tinka laisvalaikiui, yra patogi bei praktiška.
Reklama padės supažindinti potencialius vartotojus su bendrovės gaminama produkcija. Bus reklamuojama spaudoje, taip pat dalyvaujama tekstilės gaminių parodose.
Reklamos kiekis priklausys nuo konkurentų reklamos kiekio bei įmonės turimų lėšų.

VADYBA

Bendrovę valdo keturi akcininkai: Justinas Aleksandravičius, Asta Rėklaitytė, Nerijus Šlikas, Jurga Vainauskaitė. Trys iš jų dirba įmonėje.
Justinas Aleksandravičius yra įmonės direktorius, kuris yra baigęs ekonomikos mokslus VU ir turi 10 metų vadovaujančio darbo patirtį. Jis dirba organizacinį darbą, yra sumanus, atkaklus, energingas, puikiai supranta savo darbo specifiką, kupinas idėjų.
Nerijus Šlikas dirba įmonėje pardavimų vadybininku. Jis atsakingas už klientų paiešką, palaiko ryšius su tiekėjais, taip pat yra atsakingas už pagamintos produkcijos platinimą bei gamybą. Baigęs pramonės inžinerijos mokslus VGTU.
Jurga Vainauskaitė yra įmonės buhalterė, turinti aukštajį ekonominį išsilavinimą. Ji yra atsakinga už apskaitos tvarkymą, finansinės atskaitomybės ruošimą.
Įmonėje dirba kvalifikuotas personalas, turintis ilgalaikę darbo patirtį siuvimo srityje, jis buvo atrinktas konkurso tvarka.
Jeigu įmonė sėkmingai dirbs, jos produkcija bus paklausi ir gaunamas pakankamas pelnas, tai ateityje planuojama plėsti veiklą pirkti naujus įrengimus, primti į darbą papildomų darbuotojų (dirbti dviem pamainom). Žinoma tokius sprendimus priims bendrovės akcininkai stegiamajame susirinkime.

1 schema. Organizacinė įmonės struktūra

Įmonė išleido 500 akcijų po 1000 litų.

Justinas Aleksandravičius 171 akcija
Asta Rėklaitytė 129 akcijos
Jurga Vainauskaitė 101 akcija
Nerijus Šlikas 99 akcijos

RIZIKOS ĮVERTINIMAS

Rizika yra neišvengiamas faktorius verslo pasaulyje, ji yra visur ir visada. Akcininkai rizikuoja savo tik savo investuota dalimi į įmonės veiklą.
Verslo rizika yra vertinama atsižvelgiant į konkurentus, išteklių stoką, rinkos nestabilumą, nepakankamą verslo organizavimo patirtį ir pan.
3 lentelė
Rizikos veiksniai Alternatyvi veikla
1. Konkurentų kainų sumažėjimas gali sumažinti įmonės pardavimų apimtį. Šiuo atveju pirmiausiai reikėtų: išanalizuoti kainų sumažėjimo priežastis: mažinti gamybos mastą; ieškoti naujų pirkėjų pritraukimo būdų; tobulinti prekę..
2. Personalo valdymo organizavimo problema.. Efektyvesnis darbuotojų motyvavimas, socialinių garantijų užtikrinimas, numatytos galimos darbuotojų kandidatūros.
3. Makro-mikro ekonominiai veiksniai. Prekių pardavimas kreditan, naujų produkcijos realizavimo būdų ieškojimas, asortimento keitimas, naujų tiekėjų paieška.
4. Infliacija. DU mažinimas t.y. darbo valandų skaičiaus mažinimas, gamybinės savikainos mažinim as, produkcijos kiekio mažinimas.

Kadangi įmonė sudariusi sutartis su vienu nuolatiniu užsakovu, tai pirmaisiais metais neturėtų kilti problemų dėl produkcijos realizavimo. Įmonė veiklos pradžioje realizuos visą savo pagamintą produkciją.

FINANSINĖ DALIS

1. FINANSAVIMO POREIKIS IR ŠALTINIAI

Formavimo savikaina

4 lentelė
Pavadinimas Kaina, Lt
1. Įmonės registravimo mokestis 500,00
2. Leidimas įsigyti antspaudą 10,00
3. Antspauadas 100,00
4. Paraiška vardo registravimui 10,00
5. Įmonės vardo registravimas 70,00
6. Vardo paieška 10,00
7. Įstatų įregistravimas 40,00
Iš viso 740,00

Formavimo savikainos amortizacija

5 lentelė
Pavadinimas Kaina, Lt Amortizacijos laikotarpis, mėn. Amortizacijos sąnaudos per mėnesį, Lt
Formavimo savikaina 740,00 60 12,33

Finansavimo poreikis ir šaltiniai

6 lentelė
Finansavimo poreikis Suma, Lt Finansavimo šaltiniai Suma, Lt
1. Formavimo savikaina 740,00 1. Akcininkų nuosavybė:
2. Ilgalaikis turtas akcinis kapitalas 500000,00
2.1 Pastatas 171000,00
2.2 Automobiliai 105000,00
2.3 Įrengimai 17520,00
2.4 Kompiuteriai 15075,00
2.5 Spausdintuvai 1600,00
2.6 Fakso aparatai 1050,00
2.7 Kopijavimo aparatai 1200,00
2.8 Programinė įranga 1150,00
2.9 Stalai 1800,00
2.10 Kėdės 455,00
2.11 Spintos 3300,00
2.12 Kiliminė danga 2100,00
2.13 Radijo imtuvas 350,00
2.14 Paveikslas 300,00
2.15 Apšvietimo įranga 1000,00
2.16 Kondicionieriai 2000,00
2.17 Signalizacija 4000,00
2.18 Žaliuzės 300,00
3. Trumpalaikis turtas
3.1 Žaliavos 11985,00
3.2 Medžiagos 500,00
3.3 Atsarginės dalys 5000,00
3.4 Higienos reikmenys 139,00
3.5 Kancialiarinės prekės 3000,00
3.6 Kitas trumpalaikis turtas 2500,00
4. Montavimo darbai 1000,00
5. Reklama 10000,00
5. Pinigai 136676,00
Iš viso 500000,00 Iš viso 500000,00

2. SAVIKAINOS PROGNOZĖ
Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė

7 lentelė
Rodiklio pavadinimas Mat. vnt. 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn.

Medžiagos norma m
Marškinėliai Medvilnė m 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Kaina Lt 5 5 5 5 5,1 5,11 5,1 5 5 5 4,98 4,98

Suma Lt 3,25 3,25 3,25 3,25 3,32 3,32 3,32 3,25 3,25 3,25 3,24 3,24

Siūlai m 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Kaina Lt 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Suma Lt 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Etiketė vnt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kaina Lt 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Suma Lt 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Suma Lt 4,00 4,00 4,00 4,00 4,07 4,07 4,07 4,00 4,00 4,00 3,99 3,99

Valandinis atlygis Lt

Siuvėja Lt 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Sukirpėja Lt 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Apmėtytoja Lt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Lygintoja Lt 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Laiko norma val.

Siuvėja val. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Sukirpėja val. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Apmėtytoja val. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Lygintoja val. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Įkainis Lt

Siuvėja Lt 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

Sukirpėja Lt 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

Apmėtytoja Lt 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Lygintoja Lt 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Įkainiai iš viso Lt 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57

Mokesčiai sodrai Lt 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gaminio tiesioginės išlaidos Lt 7,36 7,36 7,36 7,36 7,43 7,43 7,43 7,36 7,36 7,36 7,35 7,35

Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė

8 lentelė
Rodiklio pavadinimas Mat. vnt. 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn.

Medžiagos norma m
Šortai Polisteris m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Kaina Lt 10 10 10 10 10,05 10,1 10,1 10 10 10 9,95 9,9

Suma Lt 5 5 5 5 5,03 5,05 5,05 5 5 5 4,98 4,95

Virvė m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kaina Lt 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Suma Lt 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Lipukai m 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Kaina Lt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Suma Lt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Siūlai m 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Kaina Lt 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Suma Lt 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

Etiketė vnt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kaina Lt 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Suma Lt 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Suma Lt 7,80 7,80 7,80 7,80 7,83 7,85 7,85 7,80 7,80 7,80 7,78 7,75

Valandinis atlygis Lt

Siuvėja Lt 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Sukirpėja Lt 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Apmėtytoja Lt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Lygintoja Lt 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Laiko norma val.

Siuvėja val. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sukirpėja val. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Apmėtytoja val. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Lygintoja val. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Įkainis Lt

Siuvėja Lt 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

Sukirpėja Lt 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

Apmėtytoja Lt 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Lygintoja Lt 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Įkainiai iš viso Lt 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27

Mokesčiai sodrai Lt 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

Gaminio tiesioginės išlaidos Lt 12,08 12,08 12,08 12,08 12,10 12,13 12,13 12,08 12,08 12,08 12,05 12,03

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

9lentelė
Pirkinio pavadinimas Vienetų skč. Vieneto kaina, Lt Suma, Lt Tarnavimo laikas, m Likvidacinė vertė, Lt Nudėvėta suma per mėnesį, Lt Nudėvėta suma per metus, Lt

Gamybinis pastatas 1 76000,00 76000,00 20 1 316,66 3799,95
Administracinis pastatas 1 95000,00 95000,00 20 1 395,83 4749,95
Automobiliai 2 40000/65000 105000,00 5 2 1749,97 20999,60
Siuvimo mašina 4 3100,00 12400,00 8 4 129,13 1549,50
Sukirpimo mašina 1 620,00 620,00 8 1 6,45 77,38
Apmėtymo mašina 1 700,00 700,00 8 1 7,28 87,38
Lyginimo mašina 1 3800,00 3800,00 8 1 39,57 474,88
Kompiuteriai 3 5025,00 15075,00 3 3 418,67 5024,00
Programinė įranga – 1150,00 1150,00 3 1 31,92 383,00
Spausdintuvas 2 800,00 1600,00 3 2 44,39 532,67
Faksas 2 525,00 1050,00 3 2 29,11 349,33
Kopijavimo aparatas 1 1200,00 1200,00 5 1 19,98 239,80
Biuro baldai – 8305,00 8305,00 5 10 138,25 1659,00
Apšvietimo įranga – 1000,00 1000,00 6 6 13,81 165,67

Kondicionieriai 2 2000,00 2000,00 3 2 55,50 666,00
Signalizacija 1 4000,00 4000,00 3 1 111,08 1333,00
Žaliuzės 6 50,00 300,00 3 1 8,31 99,67
Iš viso 329200,00 3515,90 42190,76

Pagalbinių medžiagų vertė

10 lentelė
Pagalbinės medžiagos Pagamintos produkcijos kiekis per metus, vnt Pagamintos produkcijos kiekis per mėnesį, vnt Poreikis per metus, vnt Poreikis per mėnesį, vnt Vieno maišelio kaina, Lt Poreikis per metus, Lt Poreikis per mėnesį, Lt

be PVM su PVM be PVM su PVM

38400 3200
Maišeliai 38400 3200 0,02 768,00 906,24 64,00 75,52

Pagalbinio darbininko DU ir Sodra

11 lentelė

per mėnesį, Lt per metus, Lt
Pagalbinio darbininko darbo užmokestis 430,00 5160,00
Pagalbinio darbininko socialinis draudimas 133,30 1599,60

Elektros energijos sąnaudos gamybai

12 lentelė
Eil. Nr. Įrengimo pavadinimas Įrengimų skaičius Vieno įrengimo elektros variklio galingumas KWh Naudingas laikas, val Energijos paklausos koeficientas Elektros energijos kiekis gamybai KWh Elektros energijos kWh kaina, Lt Elektros energijos vertė, Lt
1 Sukirpimo mašina 1 0,7 1976 0,85 1175,72 0,22 258,66
2 Siuvimo mašina 4 0,4 1976 0,85 2687,36 0,22 591,22
3 Apmėtymo mašina 1 0,5 1976 0,85 839,8 0,22 184,76
4 Lyginimo mašina 1 0,95 1976 0,85 1511,64 0,22 332,56
5 Siuvyklos apšvietimas 4 0,2 1976 0,85 1343,68 0,22 295,61

Iš viso 7558,2 1662,81

Elektros energijos sąnaudos įmonės reikalams

13 lentelė
Rodikliai Mat. Vnt. Mėnesiai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Elektros energija kWh 200 210 210 205 210 210 215 200 205 210 215 215 2505
Tarifas Lt/kWh 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
Iš viso Lt 44 46,2 46,2 45,1 46,2 46,2 47,3 44 45,1 46,2 47,3 47,3 551,1

Šalto vandens sąnaudos

14 lentelė
Rodikliai Mėnesiai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gamybinės patalpos 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Vandens sąnaudos, m3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Tarifas, Lt/m3 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49
Sąnaudų suma, Lt 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 502,56
Administracinės ir buitinės patalpos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Vandens sąnaudos, m3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Tarifas, Lt/m3 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49
Sąnaudų suma, Lt 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 293,16

Karšto vandens sąnaudos

15 lentelė

Rodikliai Mėnesiai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gamybinės patalpos 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Vandens sąnaudos, m3 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5
Tarifas, Lt/m3 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78
Sąnaudų suma, Lt 43,9 43,9 43,9 43,9 26,34 26,34 26,34 26,34 43,9 43,9 43,9 43,9 456,56
Administracinės ir buitinės patalpos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Vandens sąnaudos, m3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tarifas, Lt/m3 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78
Sąnaudų suma, Lt 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 210,72

Patalpų šildymo sąnaudos

16 lentelė
Rodikliai Mėnesiai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gamybinių patalpų plotas, m2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Tarifas, Lt/m2 3,85 3,81 2,85 2,03 2,18 2,97 4,44
Sąnaudų suma, Lt 153,90 152,20 113,90 – – – – – – 87,12 118,64 177,63 803,39
Administracinių ir buitinių patalpų plotas, m2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Tarifas, Lt/m2 3,85 3,81 2,85 – 2,18 2,97 4,44
Sąnaudų suma, Lt 192,4 190,25 142,37 – – – – – – 108,9 148,31 222,03 1004,24

Netiesioginių gamybos išlaidų prognozė

17 lentelė
Rodiklio pavadinimas Mat. vnt. 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. Iš viso
1. Gamybinių įrengimų nusidėvėjimas Lt 183,43 183,43 183,43 183,43 183,43 183,43 183,43 183,43 183,43 183,43 183,43 183,43 2189,13
2. Gamybinių patalpų nusidėvėjimas Lt 316,66 316,66 316,66 316,66 316,66 316,66 316,66 316,66 316,66 316,66 316,66 316,66 3799,95
3. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis Lt 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 5160,00
4. Pagalbinių darbininkų socialinis draudimas Lt 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 1599,60
5. Pagalbinių medžiagų vertė Lt 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 768,00
6. Elektros energijos, sunaudotos jėgai ar technologijai, vertė Lt 138,57 138,57 138,57 138,57 138,57 138,57 138,57 138,57 138,57 138,57 138,57 138,57 1662,81
7. Gamybinių patalpų šildymas Lt 181,6 179,6 134,4 – – – – – – 102,8 140 209,6 948
8. Šalto vandens sąnaudos gamybai Lt 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 502,56
9. Karšto vandens sąnaudos gamybai Lt 43,9 43,9 43,9 43,9 26,34 26,34 26,34 26,34 43,9 43,9 43,9 43,9 456,56
Iš viso Lt 1533,34 1531,34 1486,14 1351,74 1334,18 1334,18 1334,18 1334,18 1351,74 1454,54 1491,74 1561,34 17086,61

Administracijos darbuotojų DU ir Sodra

18 lentelė
Darbuotojų pareigos Darbuotojų saičius. DU per mėnesį, Lt DU per metus, Lt Socialinio draudimo įmokos per mėn., Lt Socialinio draudimo įmokos per metus, Lt
1. Įmonės direktorius 1 1800 21600 558 6696
2. Buhalterė 1 1100 13200 341 4092
3. Pardavimų vadybininkas 1 1200 14400 372 4464
4. Sandėlininkas 1 650 7800 201,5 2418
5. Valytoja 1 430 5160 133,3 1599,6
Iš viso 5180 62160 1605,8 19269,6

Ryšių sąnaudos

19 lentelė
Rodikliai Mat. Vnt Mėnesiai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Abonentinis mokestis Lt 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Vietinių pokalbių 1 min. kaina Lt 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Prakalbėta minučių min 825 941 985 652 624 687 654 922 479 649 554 583
Suma (be PVM) Lt 107,6 119,4 123,9 90,0 87,2 93,6 90,2 117,5 72,4 89,7 80,1 83,0
Suma (su PVM) Lt 127 140,92 146,2 106,24 102,88 110,44 106,48 138,64 85,48 105,88 94,48 97,96
Tarpmiestinių pokalbių 1 min. kaina Lt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Prakalbėta minučių min 246 359 212 352 362 322 415 341 356 380 187 157
Suma (be PVM) Lt 107,12 145,42 95,59 143,05 146,44 132,88 164,41 139,32 144,41 152,54 87,12 76,95
Suma (su PVM) Lt 126,4 171,6 112,8 168,8 172,8 156,8 194 164,4 170,4 180 102,8 90,8
Iš viso Lt 253,4 312,52 259 275,04 275,68 267,24 300,48 303,04 255,88 285,88 197,28 188,76

Garantinis fondas

20 lentelė
Rodikliai Mat. Vnt. 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. Iš viso
Administracijos DU Lt 5180,0 5180,0 5180,0 5180,0 5180,0 5180,0 5180,0 5180,0 5180,0 5180,0 5180,0 5180,0 62160,0
Darbininkų DU Lt 9328,0 9328,0 9328,0 9328,0 9328,0 9328,0 9328,0 9328,0 9328,0 9328,0 9328,0 9328,0 111936,0
Pagalbinio darbininko DU Lt 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 5160,0
Iš viso Lt 14938,0 14938,0 14938,0 14938,0 14938,0 14938,0 14938,0 14938,0 14938,0 14938,0 14938,0 14938,0 179256,0
Mokesčio tarifas % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Atskaitymų suma Lt 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 358,51

Kitos išlaidos

21 lentelė
Rodikliai Mat. Vnt Mėnesiai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Šiukšlių išvežimas Lt 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 624
Transporto išlaikymo išlaidos Lt 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
Reklamos išlaidos Lt 10000 7000 5000 8000 7000 7000 7000 8000 5000 7000 10000 10000 91000
Kitos bendros ūkinės – administracinės įmonės išlaidos Lt 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2400,00

Veiklos sąnaudų prognozė

22 lentelė
Rodiklio pavadinimas Mat. vnt. 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. Iš viso
1. Administracijos ir buitinių patalpų nusidėvėjimas Lt. 395,83 395,83 395,83 395,83 395,83 395,83 395,83 395,83 395,83 395,83 395,83 395,83 4749,96
2. Transporto priemonių nusidėvėjimas Lt. 1749,97 1749,97 1749,97 1749,97 1749,97 1749,97 1749,97 1749,97 1749,97 1749,97 1749,97 1749,97 20999,60
3. Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimas Lt. 871,01 871,01 871,01 871,01 871,01 871,01 871,01 871,01 871,01 871,01 871,01 871,01 10452,13
4. Formavimo savikainos amortizacija Lt. 12,33 12,33 12,33 12,33 12,33 12,33 12,33 12,33 12,33 12,33 12,33 12,33 147,96
5. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis Lt. 5180,00 5180,00 5180,00 5180,00 5180,00 5180,00 5180,00 5180,00 5180,00 5180,00 5180,00 5180,00 62160,00
6. Administracijos darbuotojų socialinis draudimas Lt. 1605,80 1605,80 1605,80 1605,80 1605,80 1605,80 1605,80 1605,80 1605,80 1605,80 1605,80 1605,80 19269,60
7. Elektros energijos, sunaudotos įmonės reikalams, vertė Lt. 44,00 46,20 46,20 45,10 46,20 46,20 47,30 44,00 45,10 46,20 47,30 47,30 551,10
8. Šildymas Lt. 192,37 190,25 142,37 101,27 – – – – – 108,90 148,31 222,03 1105,51
9. Šaltas vanduo Lt. 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 293,16
10. Karštas vanduo Lt. 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 17,56 210,72
11. Šiukšlių išvežimas Lt. 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 528,81
12. Ryšių išlaidos Lt. 197,40 256,52 203,00 219,04 219,68 211,24 244,48 247,04 199,88 229,88 141,28 132,76 2502,20
13. Transporto išlaikymo išlaidos Lt. 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 3050,85
14. Reklamos išlaidos Lt. 8474,58 5932,20 4237,29 6779,66 5932,20 5932,20 5932,20 6779,66 4237,29 5932,20 8474,58 8474,58 77118,64
15. Kitos bendros ūkinės – administracinės įmonės išlaidos Lt. 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 2033,90
Iš viso Lt. 19233,07 16749,90 14953,59 17469,80 16522,81 16514,37 16548,71 17395,43 14806,99 16641,91 19136,19 19201,39 205174,15

Parduodamos produkcijos savikainos prognozė

23 lentelė
Rodikliai 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn.
Marškinėliai
Tiesioginės išlaidos 7,36 7,36 7,36 7,36 7,43 7,43 7,43 7,36 7,36 7,36 7,35 7,35
Netiesioginės išlaidos 0,47 0,47 0,45 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,44 0,46 0,48
Vieno gaminio savikaina 7,83 7,83 7,81 7,77 7,83 7,84 7,83 7,77 7,77 7,80 7,80 7,83
Parduodamų gaminių skaičius 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920
Visos produkcijos savikaina 15032,3 15031,1 15004 14923,3 15037,6 15050,1 15037,6 14912,8 14923,3 14985 14982,4 15024,1

Šortai
Tiesioginės išlaidos 12,08 12,08 12,08 12,08 12,10 12,13 12,13 12,08 12,08 12,08 12,05 12,03
Netiesioginės išlaidos 0,47 0,47 0,45 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,44 0,46 0,48
Vieno gaminio savikaina 12,55 12,55 12,53 12,49 12,51 12,53 12,53 12,48 12,49 12,52 12,51 12,51
Parduodamų gaminių skaičius 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280
Visos produkcijos savikaina 16059,3 16058,5 16040,4 15986,6 16011,6 16043,6 16043,6 15979,6 15986,6 16027,8 16010,6 16006,5

Netiesioginių išlaidų paskirstymas

24 lentelė
Netiesioginės išlaidos per mėn., Lt 1501,34 1499,34 1454,14 1319,74 1302,18 1302,18 1302,18 1302,18 1319,74 1422,54 1459,74 1529,34
Pagaminamos produkcijos kiekis per mėn., vnt 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
Netiesioginės išlaidos vienam gaminiui per mėn., Lt 0,47 0,47 0,45 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,44 0,46 0,48

3. PELNO (NUOSTOLIO) PROGNOZĖ

25 lentelė
Rodikliai 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. Iš viso
1. Pardavimo pajamos (be PVM) 45031,44 45028,52 44962,53 44766,31 44972,67 45036,19 45017,47 44740,67 44766,31 44916,39 44888,47 44945,28 539072,23
2. Parduotų prekių savikaina 31091,58 31089,58 31044,38 30909,98 31049,22 31093,70 31081,22 30892,42 30909,98 31012,78 30993,02 31030,62 372198,48
3. Bendras veiklos pelnas 13939,86 13938,94 13918,15 13856,33 13923,45 13942,49 13936,25 13848,25 13856,33 13903,61 13895,45 13914,66 166873,75
4.1 Veiklos sąnaudos 19233,07 16749,90 14953,59 17469,80 16522,81 16514,37 16548,71 17395,43 14806,99 16641,91 19136,19 19201,39 207919,06
4.2 Mokesčiai 260,28 260,26 259,95 259,00 259,99 260,30 260,21 258,88 259,00 259,72 259,59 259,86 3117,06
5. Veiklos pelnas (nuostolis) -5553,49 -3071,22 -1295,38 -3872,48 -2859,35 -2832,18 -2872,67 -3806,06 -1209,67 -2998,02 -5500,33 -5546,60 -41417,45
6. Apmokestinamasis pelnas
7. Pelno mokestis
8. Grynasis pelnas

4. PVM PROGNOZĖ

26 lentelė
Rodikliai 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn.
1. Pardavimai (be PVM) 45031,44 45028,52 44962,53 44766,31 44972,67 45036,19 45017,47 44740,67 44766,31 44916,39 44888,47 44945,28
2. Pardavimo PVM 8105,66 8105,13 8093,26 8057,93 8095,08 8106,51 8103,14 8053,32 8057,93 8084,95 8079,92 8090,15
3. Pardavimai (su PVM) 53137,10 53133,66 53055,78 52824,24 53067,75 53142,70 53120,61 52793,99 52824,24 53001,34 52968,39 53035,43
4. Pirkimai be PVM 30682,44 28188,56 26362,10 28660,69 27797,32 27790,17 27819,44 28665,76 26102,08 28019,54 30558,86 30684,35
4.1 Žaliavos 20843,52 20843,52 20843,52 20843,52 20843,52 20843,52 20843,52 20843,52 20843,52 20843,52 20843,52 20843,52
4.2 Ryšių paslaugos 214,75 264,85 219,49 233,08 233,63 226,47 254,64 256,81 216,85 242,27 167,19 159,97
4.3 Šiukšlių išvežimas 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07 44,07
4.4 Transporto išlaikymo išlaidos 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24 254,24
4.5 Elektros išlaidos 207,76 209,96 209,96 208,86 209,96 209,96 211,06 207,76 208,86 209,96 211,06 211,06
4.6 Šalto vandens išlaidos 66,31 66,31 66,31 66,31 66,31 66,31 66,31 66,31 66,31 66,31 66,31 66,31
4.7 Karšto vandens išlaidos 61,46 61,46 61,46 61,46 43,90 43,90 43,90 43,90 61,46 61,46 61,46 61,46
4.8 Šildymo išlaidos 346,27 342,46 256,27 196,02 266,95 399,66
4.9 Reklamos išlaidos 8474,58 5932,20 4237,29 6779,66 5932,20 5932,20 5932,20 6779,66 4237,29 5932,20 8474,58 8474,58
4.10 Kitos išlaidos 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49 169,49
5. Pirkimo PVM 5522,84 5073,94 4745,18 5158,92 5003,52 5002,23 5007,50 5159,84 4698,37 5043,52 5500,59 5523,18
6. Pirkimai su PVM 36205,28 33262,50 31107,28 33819,62 32800,84 32792,40 32826,93 33825,60 30800,46 33063,06 36059,45 36207,53
6.1 Atskaitomas PVM 5522,84 5073,94 4745,18 5158,92 5003,52 5002,23 5007,50 5159,84 4698,37 5043,52 5500,59 5523,18
6.2 Neatskaitomas PVM
7. Mokėtinas į biudžetą PVM 2582,82 3031,19 3348,08 2899,01 3091,56 3104,28 3095,65 2893,48 3359,56 3041,43 2579,33 2566,97

5. MOKESČIŲ PROGNOZĖ

27 lentelė
Rodikliai 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. Iš viso
1 Kelių mokestis (0,48%) 216,15 216,14 215,82 214,88 215,87 216,17 216,08 214,76 214,88 215,60 215,46 215,74 2587,55
2.Įmokos į garantinį fondą 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 358,51
3.Nekilnojamo turto mokestis (1%) 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 171,00
4.Socialinio draudimo įmokos 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 55569,36
Iš viso: 260,28 260,26 259,95 259,00 259,99 260,30 260,21 258,88 259,00 259,72 259,59 259,86 3117,06

6. PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ

28 lentelė
Rodikliai 1mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11mėn. 12 mėn.
GAUTA PINIGŲ
Iš pagrindinės veiklos:
1. Pardavus produkciją 53137,10 53133,66 53055,78 52824,24 53067,75 53142,70 53120,61 52793,99 52824,24 53001,34 52968,39 53035,43
2. Prekybos veiklos pajamos
IŠ VISO GAUTA PINIGŲ 53137,10 53133,66 53055,78 52824,24 53067,75 53142,70 53120,61 52793,99 52824,24 53001,34 52968,39 53035,43

IŠLEISTA PINIGŲ
Pagrindinei veiklai
1. Žaliavos 24595,35 24595,35 24595,35 24595,35 24595,35 24595,35 24595,35 24595,35 24595,35 24595,35 24595,35 24595,35
2. Ryšių paslaugos 253,40 312,52 259,00 275,04 275,68 267,24 300,48 303,04 255,88 285,88 197,28
3. Šiukšlių išvežimas 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
4. Transporto išlaikymo išlaidos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
5. Elektros išlaidos 207,76 209,96 209,96 208,86 209,96 209,96 211,06 207,76 208,86 209,96 211,06
6 Šalto vandens išlaidos 78,25 78,25 78,25 78,25 78,25 78,25 78,25 78,25 78,25 78,25 78,25
7 Karšto vandens išlaidos 72,52 72,52 72,52 72,52 51,80 51,80 51,80 51,80 72,52 72,52 72,52
8 Šildymo išlaidos 408,6 404,1 302,4 231,3 315
9 Reklamos išlaidos 10000 7000 5000 8000 7000 7000 7000 8000 5000 7000 10000 10000
10 Kitos išlaidos 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
11. Išmokėti atlyginimams 14938 14938 14938 14938 14938 14938 14938 14938 14938 14938 14938
12. Soc. draudimo išmokos 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78 4630,78
13. Mokesčiai 260,28 260,26 259,95 259,00 259,99 260,30 260,21 258,88 259,00 259,72 259,59
13.1 Kelių mokestis 216,15 216,14 215,82 214,88 215,87 216,17 216,08 214,76 214,88 215,60 215,46
13.2 .Įmokos į garantinį fondą 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88
13.3..Nekilnojamo turto mokestis 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25
14. PVM mokamas į biudžetą 2582,82 3031,19 3348,08 2899,01 3091,56 3104,28 3095,65 2893,48 3359,56 3041,43 2579,33
IŠ VISO IŠLEISTA PINIGŲ 35095,35 55840,04 54345,20 57506,23 55767,82 55943,37 55948,27 56973,79 53768,23 56209,21 59154,93 58688,75
Pinigų likutis laikotarpio pradžioje 136676,00 130973,06 127761,52 126311,07 122367,49 119491,86 116686,29 113833,12 109858,88 108473,91 105320,32 99599,96
Pinigų gavimas 53137,10 53133,66 53055,78 52824,24 53067,75 53142,70 53120,61 52793,99 52824,24 53001,34 52968,39
Pinigų išleidimas 35095,35 55840,04 54345,20 57506,23 55767,82 55943,37 55948,27 56973,79 53768,23 56209,21 59154,93 58688,75
Pinigų likutis laikotarpio pabaigoje 101580,65 128270,13 126549,97 121860,62 119423,90 116616,23 113880,73 109979,94 108884,64 105088,93 99166,74 93879,59

7. PROGNOZUOJAMAS BALANSAS

Balansas
29 lentelė
Turtas Suma, Lt Nuosavybė Suma, Lt
A Ilgalaikis turtas 287601 A Kapitalas ir rezervai 458583
1. Formavimo savikaina 592 1. Kapitalas
2. Materialus turtas 287009 1.1. Įstatinis kapitalas 500000
2.1 Pastatas 162450
2.2. Transporto priemonės 84000 2. Nepaskirstytas pelnas(nuostolis) -41417
2.3. Įrengimai ir įranga 15331 B Trumpalaikiai įsipareigojimai 15198
2.3. Kitas materialus turtas 25228 1. Mokesčiai, atlyginimai ir soc. draudimas 15198
B Trumpalaikis turtas 186180 1.1. Mokesčiai 260
1. Gautinos sumos 53035 1.2. Atlyginimai ir soc. draudimas 14938
2. Gryni pinigai 93947
3. Žaliavos 20843
4.Išankstiniai apmokėjimai 8475
5. Kitas trumpalaikis turtas 9880
Turtas iš viso: 473781 Nuosavybė iš viso: 473781

8. FINANSINIAI RODIKLIAI

Finansiniai rodiklių apskaičiavimas
30 lentelė
Rodikliai Formulės Mat. vnt Rezultatas

Bendrasis pelningumas Bendras pelnas/pardacvimų pajamos

0.26

Pelno marža (Bendras pelnas/pardacvimų pajamos)*100%
%
26

Lūžio taškas

Veiklos sąnaudos/pelno maržos
Lt
790281,3

DARBO SUTARTIS NR. 4

2002 m. sausio 1 d.
Įmonė, įstaiga, organizacija (toliau – įmonė) AB „Sportex”

(pavadinimas)

Žarijų g. 5 A, Aukštieji paneriai

(adresas)
Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo (toliau – darbdavys) AB direktorius Justinas Aleksandravičius

(pareigos, jeigu įgaliotas asmuo – taip pat nurodyti, vardas ir pavardė)
Priimamas į darbą asmuo Nerijus Šlikas, gimęs 1974 metais,

(vardas, pavardė)

asmens kodas 327404010211

(paso duomenys – gimimo metai, asmens kodas, paso nesant, duomenys pagal kitą asmens dokumentą)

Justiniškių g. 25-12, 2003 Vilnius

(gyvenamoji vieta)

Sudarė šią darbo sutartį:
1. (toliau – darbuotojas) Nerijus Šlikas

(priimamojo į darbą vardas ir pavardė)
priimamas dirbti
1.1. Pardavimų skyriuje
(nurodyti padalinį)
1.2. Vadybininku (nusakyti darbo, pareigų pavadinimą)
1.3. pagal terminuotą darbo sutartį

12 mėnesių

(jei terminuota nurodomas terminas, pagal Darbo sutarties įstatymo 10 str.)
2. Nustatomas išbandymo laikotarpis trys mėnesiai

(nurodyti terminą)
3.Nustatomas sutrumpintas darbo laikas nenustatomas

4. Darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį mėnesinė alga –

(nurodyti sumą)

vienas tūkstantis litų darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį : 3-5 ir 18-19 mėnesio dienomis

(kiek kartų per mėnesį mokama, dienas nurodyti)
5. Kiti darbdavio įsipareigojimai, kurie neprivalomi pagal teisės aktus, bet jiems neprieštarauja
ir kurių nereglamentuoja kolektyvinis susitarimas arba kolektyvinė sutartis suteikiamas tarnybinis automobilis

(papildomos garantijos)
6. Darbuotojo įsipareigojimai, kurių nereglamentuoja kolektyvinis susitarimas, kolektyvinė sutartis ir kurie neprivalomi pagal teisės aktus, bet jiems neprieštarauja įsipareigoja sudaryti visiškos individualiosios materialinės atsakomybės sutartį ir vykdyti joje prisiimtus įsipareigojimus

7. Ši darbo sutartis įsigalioja nuo 2002 m. sausio 1d.

(nurodyti datą)
8. Darbuotojas pradeda dirbti nuo 2002 m. sausio 1 d.

(nurodyti datą)
9. Ginčai dėl šios darbo sutarties nagrinėjami darbo ginčų nagrinėjimo tvarka.

10. Ši darbo sutartis gali būti nutraukta įstatymų nustatytais pagrindais.
11. Darbo sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – vienas jų saugomas įmonėje, kitas išduodamas darbuotojui.

12. 2001 m. gruodžio 15 d. susipažinau su darbo saugos taisyklėmis ir išklausiau darbo saugos instruktažą.

Nerijus Šlikas Linas Petrulis
(instruktuojamojo vardas, pavardė, parašas) (Instruktuotojo vardas, pavardė, parašas)

Darbo sutarties šalių parašai:

Darbdavys Darbuotojas
Direktorius Justinas Aleksandravičius Nerijus Šlikas

(vardas, pavardė) (parašas) (vardas, pavardė) (parašas)

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. 1

Vilnius 2001 m. gruodžio 22 d.
(miestas, gyvenvietė)

Akcinė bendrovė „Sportex”, toliau – Pardavėjas, atstovaujama prezidento Justino Aleksandravičiaus , veikiančio pagal įgaliojimą Nr. 12, išduotą 2001 12 02, – viena šalis, ir uždaroji akcinė bendrovė „VP Market”, toliau toliau – Pirkėjas, atstovaujama direktoriaus Dariaus Jakimavičiaus, veikiančio pagal įgaliojimą Nr. 12, išduotą 2001 11 02 – kita šalis sudarė šią sutartį.

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti, o pirkėjas – nupirkti sportinius marškinėlius ir šortus, kodas 564, už bendrą sumą Lt .
1.2.Pirkėjas įsipareigoja priimti ir sumokėti už prekes ne vėliau kaip per 20 d.

2. Šalių atsakomybė
2.1 Šalys atsakingos viena kitai pagal tvarką, nustatytą Civiliniame kodekse ir kituose norminiuose teisiniuose aktuose:
2.1.1. Pardavėjas visiškai atsako už parduodamų prekių kokybę. Jei prekė neatitiks (nurodomas dokumentas) nurodytų reikalavimų, Pardavėjas sumokės 2 proc. Prekės kainos baudą ir per 20 dienų nuo pirkėjo pranešimo datos savo jėgomis ir lėšomis pataisys ar pakeis nauja preke .
2.1.2. Prekės pakuotė turi užtikrinti prekės saugumą vežant , perkraunant ir laikant prekes bei saugant nuo išorinių atmosferos veiksnių.
2.1.3. Prekės turi būti įpakuotos plombomis.
2.1.4. Paketai plombuojami gamintojo plombomis. Plombos turi būti aiškios ir ryškios, įskaitomi numeriai. Plombų numeriai įrašomi į transporto važtaraštį, kurie išsiunčiami krovinio gavėjui ir įrašomi į įpakavimo lapus, dedamus į paketus.
2.1.5. Pardavėjas įsipareigoja prekes pakrauti, o pirkėjas pats jas išsiveža.
2.1.6. Prekės pristatomos per 5 d. galimas priešlaikinis pristatymas.
2.1.7. Pardavėjas už kiekvieną prekių sulaikymo dieną moka 0.1 proc. Baudą nuo nepateiktų prekių sumos.
2.1.8. Pirkėjas reikšdamas pretenzijas dėl prekių kiekio ir kokybės, pateikia trūkumus patvirtinančius dokumentus:
 Pirkėjo šalies kompetetingų ir nesuinteresuotų tarnybų komercinį aktą,
 Prekių sąskaitos kopiją,
 Transporto važtaraštį,
 Galutinio pirkėjo prekės įsigijimą patvirtinančius dokumentus,
 Pirkėjo reklamaciją.
2.2 Pirkėjas už nepagrįstą atsisakymą sumokėti už prekes sumoka 0,2 proc. Nuo atsisakytos sumos baudą, taip pat 0,1 proc. Delspinigių už kiekvieną pradelstą sumokėjimo už prekes dieną.
2.3 Pirkėjas už prekių priėmimo sulaikymą sumoka 0,1 proc. Nuo nepriimtos laiku prekių sumos baudą skaičiuojant už kiekvieną uždelstą prekių priėmimo dieną, pradedant nuo to momento, kai pardavėjas pranešė pirkėjui apie prekių paruošimą perduoti.
2.4 Prekė apmokama pagal 1.1. punkte sutartą kainą. Pardavėjas pateikia Vilniaus bankui prekėms apmokėti šiuos dokumentus.
 Sąskaitą –3 egz.,
 Automobilių važtaraščio, prekių pridavimo-priėmimo aktą – 3 egz.,
 Sertifikatą arba kitą atitinkamą dokumentą, liudijantį prekių kokybę – 1egz.,
 Prekių išsiuntimo specifikaciją – 3 egz.,
 Prekių įpakavimo lapą – 2 egz.
2.5. Visus ginčus, susijusius su sutarties vykdymu, šalys įsipareigoja spręsti tarpusavyje. Jei ginčų nepavyktų išspręsti, jie būtų nagrinėjami teisme.
Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

Sutarties šalys:

Pirkėjas Pardavėjas

UAB „VP Market” AB „Sportex”

Naugarduko g. 99, Vilnius Žarijų g. 5, Vilnius

Direktorius (parašas) Darius Jakimavičius Direktorius (parašas) Justinas Aleksandravičius
(pareigos) (vardas, pavardė) (pareigos) (vardas, pavardė)

TIEKIMO SUTARTIS NR. 2

Vilnius 2001 m. gruodžio 17d.
(miestas, gyvenvietė)

Akcinė bendrovė „Juga”, toliau – Tiekėjas, atstovaujama direktoriaus Arūno Juškausko, veikiančio pagal įgaliojimą Nr. 8, išduotą 2001 10 12, – viena šalis, ir akcinė bendrovė „Sportex”, toliau toliau – gavėjas, atstovaujama direktoriaus Justino Aleksandravičiaus, veikiančio pagal įgaliojimą Nr. 15, išduotą 2001 11 02 – kita šalis sudarė šią sutartį.

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Tiekėjas įsipareigoja tiekti, o gavėjas – priimti tiekiamas žaliavas.
1.2.Gavėjas įsipareigoja priimti ir sumokėti už prekes ne vėliau kaip per 15 d.

2. Šalių atsakomybė
2.1.Šalys atsakingos viena kitai pagal tvarką, nustatytą Civiliniame kodekse ir kituose norminiuose teisiniuose aktuose:
2.1.1. Tiekėjas visiškai atsako už tiekiamų žaliavų kokybę. Jei žaliavos neatitiks (nurodomas dokumentas) nurodytų reikalavimų, tiekėjas sumokės 3 proc. žaliavų kainos baudą ir per 20 dienų nuo pirkėjo pranešimo datos savo jėgomis ir lėšomis pataisys ar pakeis naujomis žaliavomis .
2.1.2. Žaliavų kaina yra sutarta tarp šalių:
1 m medvilnės kaina(1,5m plotis) – 6 Lt, polisterio – 5 Lt.
Žaliavų pakuotė turi užtikrinti prekės saugumą vežant , perkraunant ir laikant prekes bei saugant nuo išorinių atmosferos veiksnių.
2.1.3. Žaliavos turi būti įpakuotos ir plombuotos.
2.1.4. Tiekėjas įsipareigoja prekes pakrauti ir jas atvežti savo transportu.
2.1.5. Žaliavos pristatomos per 4 d. galimas priešlaikinis pristatymas.
2.1.6. Tiekėjas už kiekvieną žaliavų sulaikymo dieną moka 0.1 proc. baudą nuo nepateiktų žaliavų sumos.
2.1.7. Gavėjas reikšdamas pretenzijas dėl prekių kiekio ir kokybės, pateikia trūkumus patvirtinančius dokumentus:
 Pirkėjo šalies kompetetingų ir nesuinteresuotų tarnybų komercinį aktą,
 Žaliavų sąskaitos kopiją.
2.2. Gavėjas už nepagrįstą atsisakymą sumokėti už žaliavas sumoka 0,2 proc. Nuo atsisakytos sumos baudą, taip pat 0,1 proc. Delspinigių už kiekvieną pradelstą sumokėjimo už žaliavas dieną.
2.3. Gavėjas už žaliavų priėmimo sulaikymą sumoka 0,1 proc. nuo nepriimtos laiku prekių sumos baudą skaičiuojant už kiekvieną uždelstą prekių priėmimo dieną, pradedant nuo to momento, kai pardavėjas pranešė pirkėjui apie prekių paruošimą perduoti.
2.3. Žaliavos apmokamos pagal 1.1. punkte sutartą kainą. Pardavėjas pateikia Vilniaus bankui prekėms apmokėti šiuos dokumentus.
 Sąskaitą –3 egz.,
 Automobilių važtaraščio, prekių pridavimo-priėmimo aktą – 3 egz.,
 Sertifikatą arba kitą atitinkamą dokumentą, liudijantį žaliavų kokybę – 1egz.,
 Žaliavų išsiuntimo specifikaciją – 3 egz.,
 Žaliavų įpakavimo lapą – 2 egz.
2.5. Visus ginčus, susijusius su sutarties vykdymu, šalys įsipareigoja spręsti tarpusavyje. Jei ginčų nepavyktų išspręsti, jie būtų nagrinėjami teisme.
Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

Sutarties šalys:

Gavėjas Tiekėjas

AB „Sportex” AB „Juga”

Žarijų g. 5, Vilnius Kauno g. 25, Vilnius

Direktorius (parašas) Justinas Aleksandravičius Direktorius (parašas) Arūnas Juškauskas
(pareigos) (vardas, pavardė) (pareigos) (vardas, pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKA

Akcinės bendrovės Įmonės kodas 2365129 Veiklos pobūdis
Registravimo pažymėjimas Rejestro Nr. IP85 – 348 Sportinių marškinėlių ir šortų siuvimas

Registravimo data 2002 10 15

J.Aleksandravičius

Pilnas įmonės pavadinimas AB „Sportex”
Adresas Žarijų g. 5, Vilnius, LT-4002
Komercinės ūkinės veiklos laikotarpis Neribotas

Rejestro tarnybos
Vedėjas L. Linkauskas

PAGRINDINIAI DUOMENYS

Įmonės pavadinimas

Adresas Žarijų g. 5, Vilnius LT-4002
Telefonas/faksas 8(5) 2455317
Atsiskaitomoji sąskaita banke Vilniaus bankas, Vilniaus filialas a/s 56798465
PVM kodas 215633842
Veikla Siuvimas

REKLAMINIS MAKETAS

ĮMONĖS IŠPLANAVIMO SCHEMA

1. Siuvykla – 40 m2;
2. Sandėlis (iš dviejų dalių) – 15 m2;
3. Koridorius – 7 m2;
4. Tualetas (2) – 3 m2;
5. Direktoriaus kabinetas – 14 m2;
6. Buhalterio/vadybininko kabinetas – 8 m2.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. BAGDONAS E.; KAZLAUSKIENĖ E. Biznio įvadas. Kaunas, 1997.
2. GARŠKIENĖ A. Verslo planavimas. Vilnius, 1998.
3. JOVAIŠA A. Kaip parengti verslo planą. Vilnius, 1996.
4. KALČINSKAS G. Buhalterinės apskaitos pagrindai. Vilnius, 1996
5. VIRVILAITĖ R. Marketingas. Kaunas, 1997

Leave a Comment