Verslo planas

TURINYS

Įvadas ……………………………………………………………………………………………………………………………31. Įmonės charakteristika ………………………………………………………………………………………….41.1. Nuosavybės forma ……………………………………………………………………………………….41.2. Trumpa įmonės veiklos apžvalga …………………………………………………………………..41.3. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas ………………………………………………………52. Rinka …………………………………………………………………………………………………………………72.1. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos ……………………………………………………………..72.2. Vartotojai ir konkurentai ………………………………………………………………………………..83. Marketingo planas ………………………………………………………………………………………………..103.1. Tikslai ir uždaviniai……………………………………………………………………………………….103.2. Kainų politika ir kainos …………………………………………………………………………………113.3. Reklama ir rėmimas ……………………………………………………………………………………..114. Gamybos planas……………………………………………………………………………………………………144.1. Gamybinės patalpos, įrengimai, įrankiai, žaliavos ……………………………………………144.2. Gamybos išlaidos …………………………………………………………………………………………155. Valdymo personalas ir darbuotojai …………………………………………………………………………176. Rizika ir jos įvertinimas ………………………………………………………………………………………..197. Finansinis planas ………………………………………………………………………………………………….207.1. Piniginės įplaukos ………………………………………………………………………………………..207.2. Pelno (nuostolio) ataskaita …………………………………………………………………………….247.3. Pinigų srauto prognozės ………………………………………………………………………………..277.4. Balansinis pelnas………………………………………………………………………………………….30ĮVADASVerslo planas – tai dokumentas, kuriame išdėstoma verslo sumanymo esmė, apibūdinama verslo objekto (įmonės, firmos) padėtis dabar esančiomis ekonominėmis, politinėmis sąlygomis, numatoma būsima strategija ir ateities perspektyvos, trumpai išdėstoma finansinė informacija. Verslo plano struktūra ir jo detalizavimas priklauso nuo kuriamo verslo objekto (įmonės, firmos), veiklos srities, konkurentų, esamų sąlygų pasirinktam verslui plėtoti ir t.t. Verslo planas – tai dokumentas, atspindintis firmos, įmonės būsimą (esamą) „veidą“. Verslininkas, kurdamas verslo planą, turi iššniukštinėti rinką, apmąstyti savo galimybes dabartinėje šalies ekonominėje padėtyje, konkurenciją, galimybę pritraukti investitorius, partnerius. Galų gale verslo plane turi būti numatytos sąlygos būsimiems firmos (įmonės) darbuotojams, apskaičiuojamos išlaidos, pajamos, atsipirkimo galimybės, grynųjų pinigų panaudojimas bei paskirstymas ir t.t. Ir verslininkas apmąstęs visus šiuos teiginius, būtinus sėkmingam firmos (įmonės) egzistavimui turi išsirinkti geriausią, tobuliausią modelį, kuris pritrauks investitorius bei partnerius. Verslo planas – tai planas, kurio dėka bus siekiama firmos (įmonės) klestėjimo, sėkmingos kovos su konkurentais, gerų rezultatų rinkoje, neapleidžiant Lietuvos Respublikos konstitucijos, įstatymų vei vyriausybės nutarimų. Verslo planas sudarytas, kad padėtų išryškinti verslo aspektus, praverstų vadovaujant, bet svarbiausia užduotis – sudominti privačius investuotojus savo idėja, patraukti užsienio kreditorius ar bandyti gauti ilgalaikį kreditą iš banko.1. Įmonės charakteristika 1.1. Nuosavybės formaMūsų įmonė teiks automobilių remonto paslaugas. Šis verslas parankiausias yra individualioms įmonėms. Mūsų manymu, reikia įkurti naują atomobilių remonto įmonę, nes daugelis kitų automobilių remonto dirbtuvių dirba su pertekliumi, ne visur gali rasti laisvą automobilių remonto dirbtuvę susitaisyti nuosavą automobilį, niekur nėra vedamas užsakymų žurnalas, sugedus automobiliui, niekada nebūsi tikras, kada tave priims servise. Kaip įrodė mūsų tyrimai, mieste yra tik trys konkurentai, kuriuos galime laikyti stipriais varžovais. Jų veikla pakankamai sėkminga. Apyvarta panaši į mūsų prognozuojamą apyvartą. Nuo šio verslo atsiradimo mieste nebankrutavo nė viena tokio tipo įmonė, neskaitant tų asmenų, kurie šią paslaugą teikė maža apimtimi. Daugeliui iš jų pritrūko žinių ir sugebėjimo tvarkyti savo verslą. Be to jais nelabai pasitiki klientai ir jie praranda žymią dalį klientų, nes negali suteikti jokių garantijų, o be to ir atliekamų darbų kokybė būna gana prasta.Įmonė bus įregistruota 2004 metais Plungės miesto savivaldybės rejestro tarnyboje. Verslo įkūrimui planuojama gauti 60 tūkst. lt. paskola 3 metams su 10% palūkanų ir kasmet atiduoti jos dalį. Pirmų metų įmoka bus 26000 lt., antrųjų – 24000 Lt., trečiųjų – 22000 Lt., paskolos garantas – gyvenamas namas, kurio vertė 150000 lt. Gautos lėšos bus panaudotos įrankiams ir įrangai pirkti, garažui ir administracinėms patalpoms statyti ir remontuoti, biuro baldams pirkti.1.2. Trumpa įmonės veiklos apžvalgaMūsų įmonė teiks automobilių remonto paslaugas. T.y. tvarkys važiuoklę, montuos, balansuos ir suvedinės ratus, taisys duslintuvus, tvarkys kėbulus, keis tepalus, stabdžių skystį. Šios mūsų teikiamos automobilių remonto paslaugos yra perspektyvi veikla, kadangi daugelis gyventojų mano, kad tai labai svarbios ir reikalingos paslaugos, nes visi nori reikiamu laiku susitvarkyti savo automobilius. Paslaugas teikti nuspręsta ištyrus rinką, išanalizavus vartotojų savybes, nustačius potencialią rinką, paskaičiavus prognozuojamą pelną, įvertinus galimus rizikos faktorius. Paslauga bus teikiama žmonėms, norintiems susitvarkyti savo automobiliu greitai ir kokybiškai. Mūsų remonto dirbtuvės įsikūrusios vietoje, kur aplinkui gyvena pakankamai daug žmonių, turinčių nuosavus namus ir nuosavus automobilius, nes rajonas yra truputėlį tolėliau nuo miesto. Taigi jie naudojasi nuosavais automobiliais nusigauti iki miesto. Tai jiems nereiks toli važiuoti, kad susitvarkytų automobilius. Visos reikiamos pasklaugos bus teikiamos šalia namų.

Bus teikiamos šios paslaugos:• Važiuoklės tvarkymas;• Ratų montavimas;• Ratų balansavimas;• Ratų suvedimas;• Duslintuvų taisymas;• Kėbulo tvarkymas;• Tepalų keitimas.Paslaugas stengsimės atlikti kokybiškai. Samdysime tik kvalifikuotus specialistus ir naudosime tik kokybiškus įrankius, naują įrangą ir žaliavas. Garantuojame šias paslaugų savybes:• Kokybė;• Patvarumas;• Garantinis laikotarpis;• Greitas aptarnavimas;• Maloni aplinka.Mes manome, kad klientai tikrai atkreips dėmesį į šias savybes, nes tokiomis savybėmis nepasižymi konkurentų teikiamos paslaugos, o ir jų teikiamų paslaugų spektras yra žymiai siauresnis. 1.3. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymasPrieš parenkant konkrečią vietą įmonei steigti, buvo vykdomi tam tikri tyrimai. Visų pirma dar kartą buvo peržvelgta, kaip vyks įmonės veikla. Todėl buvo stengtasi atsakyti į dar keletą klausimų, kuriais siekta išsiaiškinti, kokia vieta labiausiai tinka kurti įmonei:1. Kokiu būdu dažniausiai bus priimami užsakymai – ar tiesiogiai klientams atvykus į automobilių remonto dirbtuves ar daugiausia telefoninių skambučių metu?2. Kokiame rajone šiuo metu galima tikėtis daugiausia užsakymų?3. Kokioje vietoje yra įsikūrę konkurentai ir kodėl?4. Ar, apskritai, mums būtina, kad patalpos būtų centre – gal pakanka turėti patalpas nuošalesnėje vietoje?5. Kas labiausiai apsimokėtų: patalpas pirkti, nuomoti ar naudoti nuosavas?Atlikus visus šiuos tyrimus, vis dėlto nuspręsta naudotis savomis patalpomis, kurios yra įsikūrusios Kaštonų gatvėje. Žinome, kad buveinės parinkimas labai svarbus bet kuriam verslui ir, kad vieta gali nulemti įmonės veiklos sėkmę. Šių patalpų geografinė vieta patogesnė konkurentų atžvilgiu (lengvesnis susisiekimas su rajonu, kurio gyventojai sudarys didelę vartotojų dalį). Ši gatvė yra visiškai priešingoje miesto dalyje nei yra įsikūrę mūsų konkurentai. Kaip paaiškėjo atlikus tyrimus, konkurentai didelio dėmesio įmonės vietai neskyrė, nes jie kūrė įmones ten, kur jiems pavyko gauti patalpas. Tačiau ko gero klaidinga būtų manyti, kad dvi vienodo tipo konkuruojančios įmonės vienoje vietoje yra geras sprendimas. Tikėtina, kad įsikurdami toliau nuo konkurentų, apskritai gatvėje, kur nėra gausu firmų, iškabindami geras reklamas, iš karto atkreiptume žmonių dėmesį. Konkurentai, deja, gera reklama pasigirti negali, todėl manoma, kad jos dėka galėtume papildyti savo potencialių klientų skaičių. Taip pat išanalizuota, iš kurių rajonų šiuo metu galima tikėtis daugiausia užsakymų.2. Rinka 2.1. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijosIndividuali įmonė “Auto“ bus įregistruota Plungės miesto savivaldybės rejestro tarnyboje 2004 metais. Prieš tai buvo kruopščiai tiriama šio tipo paslaugų rinka. Atkūrus nepriklausomybę, pastebėtas gyventojų pagyvėjimas. Žmonės įsigijo vis daugiau automobilių. Kiekvienais metais ju paklausa labai išaugo. Tuo pačiu keldama remonto paslaugų paklausą. Šiuo metu daugelis žmonių, norinčių šiame gyvenime kažko pasiekti, užsiima verslu ar šiaip kokia nors papildoma veikla. Tada jie būna užsiėmę ir neturi laiko tvarkyti savo automobilį. Kai kurie net neturi žinių, reikalingų tvarkant kurį nors iš daugelio automobilio sugedimų. Tam ir yra steigiamos tokios įmonės kaip mūsų.Norint užtikrinti savo veiklos sėkmingumą, būtina detaliai išanalizuoti rinką aptariant tokius esminius momentus kaip rinkos imlumas, pardavimų perspektyva, šio tipo paslaugos kaina vietinėje rinkoje ir kitose rinkose, vidutinė paslaugos pardavimo galimybė per 1 mėnesį, sezoniškumas, specifinės paslaugų savybės.Prieš pradedant veiklą ištyrėme rinką, t. y. apklausėme apie 300 gyventojų, gyvenančių rajone, kur bus steigiama ši įmonė. Klausdami, ką jie mano apie šią paslaugą, siekėme išsiaiškinti, ar bus pakankama paklausa šiai paslaugai. Daugelis- net 78, šią paslaugą mielai rinktųsi, nes tai būtų arti namų, 12 ją rinktųsi, jei jos kokybė būtų geresnė už konkurentų, kurių paslaugomis jie dabar naudojasi, ir tik 10 gyventojų ji visai nereikalinga. Tie 12 ko gero paslaugą rinktųsi naujai atsiradusioje firmoje, kuri garantuoja kokybę ir suteikia garantinį laikotarpį. Paklausą didina ir tai, kad yra tik trys didesni konkurentai. Žinoma yra ir smulkių konkurentų- tai asmenys, kurie yra atsidarę savo remonto dirbtuves savo garažuose, kuriuose nėra daug vietos, ir jie teikia tik vienos rūšies paslaugas, pvz., tik ratų balansavimas ir t.t. Praktika rodo, kad tokie konkurentai nėra pavojingi mūsų verslui, nes arba neturi pakankamai kompetensijos ir žinių, kaip išplėsti paslaugų įvairovę arba jų klientų ratas labai siauras, nes žmonės nelabai linkę pasitikėti ne specialistais, kurie neteikia jokių garantijų ir yra pasitaikę girdėti ne kokius atsiliepimus apie jų darbą. Todėl šių konkurentų galima nebijoti.
Artimiausi ateities planai yra tokie: įsitvirtinti rinkoje, ją užkariauti, atiduoti paskolą bankui. Bet mūsų planai ir idėjos prie to nesustoja. Mūsų teikiamos paslaugos reikalauja klientus turėti jiems reikalingas detales. Taigi daugelis gali tik trukdyti sau laiką atvažiavus pas mus sužinoti, kokia problema jų automobilyje ir vėl važiuoti ieškoti tam tikros detalės kažkur kitur. Taigi mūsų ateities planai būtų įsteigti auto detalių parduotuvę. Prekes tieks tik gerų firmų tiekėjai. Šiai plėtrai mes skirsime apie 20 tūkst. Lt. patalpoms, įrangai ir pradinėms prekėms įsigyti.2.2. Vartotojai ir konkurentaiPrieš pradedant veiklą, svarbu yra ištirti vartotojų savybes. Klientų ratas turėtų būti gana įvairus, bet pagrindą turėtų sudaryti klientai, kurie turi automobilį, naudojamą kasdien, pastovų pragyvenimo šaltinį ir jų pajamos yra vidutinės arba aukštesnės. Aišku neatmetami ir tie klientai, kurie galbūt neturi pastovaus pajamų šaltinio, bet turi automobilį ir kurį reikia būtinai tvarkyti. Visi nori reikiamu laiku susitvarkyti savo automobilius. Paslauga bus teikiama žmonėms, norintiems susitvarkyti savo automobiliu greitai ir kokybiškai. Mūsų remonto dirbtuvės įsikūrusios vietoje, kur aplinkui gyvena pakankamai daug žmonių, turinčių nuosavus namus ir nuosavus automobilius, nes rajonas yra truputėlį tolėliau nuo miesto. Taigi jie naudojasi nuosavais automobiliais nusigauti iki miesto. Tai jiems nereiks toli važiuoti, kad susitvarkytų automobilius. Visos reikiamos pasklaugos bus teikiamos šalia namų.Konkurentus galima suskirstyti į stambius ir į smulkius. Stambūs konkurentai mieste yra tik trys ir tik juos derėtų laikyti stipriais varžovais. Stambesni konkurentai yra „Aistė“, įsikūrusi prieš 8 m., „Autoaltus“, įsikūręs 2003 m., ir „Alitagra“, įsikūrusi prieš 6 m. Iki šiol jie sėkmingai tęsia savo veiklą. „Autoaltus“ savo veiklą pradėjo tik šiais metais, tačiau jų veiklos pradžia pakankamai gera, kad būtų galima prognozuoti sėkmingą šios veiklos ateitį. Tačiau kitų dviejų konkurentų įrengimai jau gerokai padėvėti, be to teikiamų paslaugų pasirinkimas yra daug siauresnis. Ne tokia lanksti reklamos bei rėmimo sistema. Smulkūs pavieniai darbininkai, teikiantys panašias paslaugas, didesnės grėsmės nekelia.Ištyrus konkurentų veiklą paaiškėjo, kad joje yra tam tikrų trūkumų, kurie mums yra parankūs. Kaip minėta, stipriais konkurentais galime laikyti tik tris konkurentus. Taigi juos stebime nuolat – kokie pokyčiai jų veikloje ir kodėl tai vyksta, ar tai vidinių ar išorinių priežasčių pasekmė ir kaip to išvengti mums. Vienas iš pagrindinių konkurentų yra “Alitagra“. Ši firma atlieka įvairias autoremonto paslaugas. Ji naudojasi savo patalpomis Stoties gatvėje. Firma samdo daugiau darbuotojų ir jų patalpos didesnės. Apyvarta labai panaši į mūsų prognozuojamą apyvartą. Investicijos šiek tiek didesnės, nes jie ju veikia 6 metus ir yra susikaupusi šiek tiek nuosavo kapitalo. Kita konkurentė- „Aistė“. Ji atlieka tik paslaugas, bet ne tokias įvairias. Jų paslaugų ratas daug siauresnis negu mūsų arba kitų konkurentų. Ji taip pat naudojasi nuosavomis patalpomis Taikos gatvėje. „Autoaltus“ įsikūrė šiais metais, pasistačiusi naują dviejų aukštų pastatą Laisvės gatvėje. Taigi per mažai laiko praėjo, kad būtų galima spręsti apie jų veiklos pliusus ir minusus. Teikiamų paslaugų kokybė, klientų nuomone, galėtų būti geresnė, todėl mes ir linkę konkuruoti kokybės aspektu. Be to klientai pasigenda teikiant paslaugą tokių dalykų, kaip įvairios nuolaidos, garantijos, akcijos, patogi ir maloni laukimo vieta ir kita. Būtent šiais trūkumais mes ir ketiname pasinaudoti. Mes taikysime nuolaidas prieš šventes ir kitus rėmimo elementus. Be to teikiant paslaugas sieksime joms suteikti tokias specifines savybes, kurių pageidauja klientai:
• Kokybė;• Patvarumas;• Garantinis laikotarpis;• Greitas aptarnavimas;• Maloni aplinka.

Konkurentų palyginimas 1 lentelėPalyginimo kriterijai „Aistė“ „Autoaltus“ „Alitagra“Įkūrimo data 1995 m. 2003 m. 1997 m.Vieta Taikos gatvė Laisvės gatvė Stoties gatvėTeikiamos paslaugos Važiuoklės remontas, ratų balansavimas, variklių alyvos keitimas. Važiuoklės remontas, tepalų keitimas, ratų balansavimas ir montavimas Važiuoklės remontas, ratų balansavimasKainų skirtumas 5-10 Lt. 10-15 Lt 5-10 LtRėmimas Nuolaidos Nuolaidos Reklama – Spauda Spauda3. Marketingo planas 3.1. Tikslai ir uždaviniaiGalima įdėti daugybę pastangų tiriant rinką, modeliuojant ekonominę bei finansinę veiklą, prognozuojant pelną ir pardavimus, tačiau jei nebus tiksliai suformuluoti įmonės artimesni bei tolimesni tikslai bei jos pagrindinis tikslas, o taip pat sistema, kaip visa tai įgyvendinti , tai galima sakyti, kad visos tos pastangos buvo įdėtos veltui, jei nežinome, kokiu būdu, per kiek laiko ir kaip. Darbas be įvardintų tikslų duoda mažesnę naudą. Svarbiausia numatytų tikslų siekti remiantis sudarytais planais ir atatinkamai juos koreguojant kintant rinkos sąlygoms. Svarbu, kad įmonės tikslus žinotų ne tik savininkas, bet ir kiekvienas įmonės darbuotojas. Darbuotojai turi žinoti savo pareigas, teises, atsakomybės sritį. Svarbu, kad įmonėje nuolatos ir nenutrūkstamai cirkuliuotų tiksli ir savalaikė informacija, kuri padėtų kontroliuoti ir gerinti veiklą. Darbuotojai turi suprasti, kad vadovas yra dėkingas už jų pastangas ir stengiasi jas deramai įvertinti, tačiau jei darbuotojai neatsakingai atlieka savo pareigas arba nesilaiko reikalavimų, tai vadovas turi teisę juos kritikuoti, bausti ar net atleisti.Mūsų įmonės pagrindinis tikslas – įsitvirtinti rinkoje, gauti pelną, kaupti kapitalą verslo plėtotei. Taip pat mūsų įmonė turi nusistačiusi tokius artimiausius tikslus:1. Įsitvirtinti rinkoje;2. Per pirmuosius metus pasiekti ne mažesnę, kaip 85 gamybinių pajėgumų apyvartą;3. Užtikrinti pastovias darbo vietas darbuotojams ir pastovų pragyvenimo lygį;4. Sudominti kuo didesnį klientų skaičių.Tolimesni įmonės tikslai yra tokie:1. Nukonkuruoti konkurentus geresnės kokybės ir žemesnės kainos pagalba;2. Mažinti kiek įmanoma sąnaudas;3. Kelti paslaugos kokybę;4. Domėtis technologijos tobulinimu ar alternatyvia veikla;5. Pasiekti maksimalų pelną, iš kurio galėtume kaupti kapitalą verslo plėtotei.3.2. Kainų politika ir kainosNustatant kainą, bus taikoma įsiskverbimo į rinką strategija, t.y. nustačius nedidelę kainą sieksime įeiti į rinką arba išplėsti jos dalį. Todėl bus nuolat stebimos kainos rinkoje bei konkurentų kainos. Kalbant apie konkurentų kainas, galima pasakyti, kad vietinėje rinkoje jos svyruoja 10-20 lt., o šalies rinkose jos svyruoja 50-70 Lt. Plungės mieste mūsų paslauga bus teikiama už palankiausią kainą. Mes galime sau leisti paslaugą teikti palankesne kaina vartotojams ir kad dėl to nenukentėtų kokybė. Manome, kad mūsų siūlomai paslaugai yra nustatyta optimali kaina, kuri padės įsiskverbti į rinką. Skaičiuojant kainą remiamasi tokia formule: Žaliavos+ Darbas+ Pelnas. Teikdami paslaugas taikysime optimaliausią kainodaros strategiją – kad kainos nebūtų daug žemesnės nei konkurentų, nes klientai supranta, kad kas yra pigu negali būti labai aukštos kokybės, ir kad kainos nebūtų labai aukštos, lyginant su rinkos kainomis. Taigi mūsų kaina bus optimali. Tai yra tokia, už kurią daugiausia klientų norėtų naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis. Mūsų įmonėje paslaugos vieneto kaina:• Tepalų keitimas – 10 lt.;• Ratų suvedimas – 40 lt.;• Ratų montavimas – 2 lt./vnt.;• Ratų balansavimas – 4 lt./vnt.;• Šarnyro pakeitimas – 15-20 lt/vnt;• Vairo traukės keitimas – 15 lt/vnt;• Stabdžių kaladės keitimas:

 Galinės – 20 lt; Priekinės – 15 lt.;• Stabdžių skysčio pakeitimas – 15 lt.;• Įvorių keitimas – 20 lt.;• Amortizatorių keitimas: Galinių – 15 lt.; Priekinių – 20 lt.;• Duslintuvų remontas – nuo 10 iki 80 lt. 3.3. Reklama ir rėmimasBe reklamos pradedanti įmonė vargu ar pasieks pageidaujamus rezultatus, todėl būtina paruošti reklamos planą, pasiskaičiuoti, kiek reikėtų ir kiek galima skirti jai lėšų. Reklamos tikslas – atkreipti potencialių klientų dėmesį į tai, kad atsirado nauja firma ir kokie yra jos privalumai prieš kitas tokio tipo firmas. Tai mūsų reklamos pagrindinė užduotis. Akcentuosime kokybišką darbą klientui patogiu laiku ir už jam priimtiną kainą, taip pat pabrėšime, kad taikomos įvairios nuolaidos, akcijos.Kaip atkreipsime klientų dėmesį? Visų pirma, buvo panagrinėta, kaip tai daro mūsų konkurentai. Pastebėta, kad nė vienas iš jų nesireklamuoja per radiją ir tuo labiau per televiziją. Populiariausia reklamos skleidimo priemonė yra spauda. Ko gero televizija ir radijas tokiam smulkiam verslui ypač pastebimos naudos ir neduotų, o be to yra ir per brangus būdas reklamuotis. Jo nebūtina naudoti, nes paslaugos nereikia pristatyti nei vizualiai, nei garsiškai. Visiškai pakanka jei potencialus klientas reklaminį pranešimą perskaito spaudoje. Todėl dėmesį reikia sukoncentruoti kuriant patį reklaminį pranešimą, kad jis kuo daugiau būtų įsimintinas ir patraukiantis dėmesį. Pastebėta, kad žmonės yra jau įpratę tokio tipo reklaminių pranešimų ieškoti laikraščių paskutiniame puslapyje. Mūsų reklama stengsis nukonkuruoti konkurentų reklamą. Tam naudosime mūsų pastato nuotrauką, kuri tikrai atkreips skaitytojų dėmesį, nes tokio vaizdinio ir apskritai vaizdinio elemento mūsų konkurentai nenaudoja. Be to tai bus naujas ir nematytas paveikslėlis su nauju tekstu, kuris greičiausiai sudomins žmones, kurie dar neskaitė šio reklaminio pranešimo. Taip pat reklamuosimės kabindami reklaminius pranešimus daugiabučių namų laiptinėse, skelbimų lentose miesto centre. Taip pat naudosime reklamą ant firmos patalpų.Mūsų reklaminis stendas ir reklaminis lankstinukas atrodys taip:

Paslaugų kainynas:

II „Auto“Kainynas:• Tepalų keitimas – 10 lt.;• Ratų suvedimas – 40 lt.;• Ratų montavimas – 2 lt./vnt.;• Ratų balansavimas – 4 lt./vnt.;• Šarnyro pakeitimas – 15-20 lt/vnt;• Vairo traukės keitimas – 15 lt/vnt;• Stabdžių kaladės keitimas: Galinės – 20 lt; Priekinės – 15 lt.;• Stabdžių skysčio pakeitimas – 15 lt.;• Įvorių keitimas – 20 lt.;• Amortizatorių keitimas: Galinių – 15 lt.; Priekinių – 20 lt.;• Duslintuvų remontas – nuo 10 iki 80 lt.4. Gamybos planas4.1. Gamybinės patalpos, įrengimai, žaliavos, įrankiai Patalpos turi didelę įtaką mūsų veiklai, kadangi reikalingi garažai suteikiant paslaugas, taip pat reikalinga patalpa ofisui ir laukiamajam. Nors dažniau tikimės užsakymus priimti telefonu, bet atsiras klientų, kurie norės užsakymą padatryti tiesiogiai ofise, pasitariant su darbininkais. Taigi mums yra reikalingos didelės patalpos Kaštonų gatvėje, kurias plėstume gavę paskolą. Pastatas, esantis Kaštonų g. 6, yra gyvenamasis. Jis yra geros būklės, yra apdraustas savininko, turi visus nuosavybės dokumentus. Be to atitinka visus kitus mūsų reikalavimu – reikalauja minimalaus remonto, yra tvarkingi santechniniai mazgai, geras apšvietimas, telefonas, gera vieta rajone. Taip pat patalpose bus įrengta signalicinė apsauga. Šioms paslaugoms teikti bus naudojamas gyvenamojo namo I-asis aukštas. II-ame aukšte yra savininko gyvenamosios patalpos. Patalpų schema:

– gyvenamosios savininko patalpos;

– gamybinės patalpos (garažas);

– tualetas;

– ofisas.

Pagrindinės patalpos – 180 kvad.m.Ofisas – 10 kvad.m.Tualetas – 4 kvad.m.Iš viso – 194 kvad.m Mūsų teikiamoms paslaugoms yra reikalingi įvairiausi įrankiai ir įrangimai. Jie bus perkami nauji iš gerai žinomų įmonių. Jiems bus skirta apie 40 tūkst. Lt. Bus perkami 4 pakėlimo stendai, įranga, reikalinga ratų montavimui, balansavimui ir t.t., taip pat daugybė įrankių. Žaliavų šiai veiklai reiks nedaug. Jos taip pat bus perkamos tik iš gerai žinomų tiekėjų. Žaliavos bus naudojamos tik aukščiausios klasės.

Transportas mūsų įmonei bus reikalingas tik administraciniais tikslais. Šiam tikslui bus panaudotas nuosavas lengvasis automobilis VW „Vento“ (1992 m.). Jo vertė 7000 Lt Administraciniam darbui bus reikalingas kompiuteris, biuro baldai. Kompiuterį naudosime nuosavą. Jo vertė 3000 Lt. Biuro baldai bus nupirkti iš „SBA baldai“. Tam tikslui skirta 3000 Lt.

4.2 Gamybos išlaidos

Turto nusidėvėjimas 2 lentelėTurto pavadinimas Turto vertė, Lt. Naudojimo trukmė metais Nusidėvėjimo suma, mėn. Nusidėvėjimo suma, metamsPastatas 6000 8 62,49 749,88Įranga 40000 5 666,65 7999,80Automobilis 7000 6 97,21 1166,50Kompiuteris 3000 3 83,31 999,67 Iš viso: 909,65 10915,84

Darbuotojų atlyginimai 3 lentelėDarbuotojai (patreigos) Mėnesinis uždarbis, Lt. Metinis uždarbis, Lt.Buhalterė 660 7920Darbuotojas 450 5400Darbuotojas 450 5400Darbuotojas 450 5400Darbuotojas 450 5400Iš viso: 2460 29520

Socialinio draudimo įmokos 4 lentelėDarbuotojas (pareigos) Gautas atlyginimas, Lt. Socialinio draudimo tarifas, % Suma, Lt./mėn Suma, Lt./metamsBuhalterė 660 31 204,60 2455,20Darbuotojas 450 31 139,50 1674,00Darbuotojas 450 31 139,50 1674,00Darbuotojas 450 31 139,50 1674,00Darbuotojas 450 31 139,50 1674,00 Iš viso: 762,60 9151,20

Degalų ir tepalų sąnaudos 5 lentelėTransporto priemonė Rida, km/mėn Kuro sąnaudos, l/100km Kuro kaina, Lt./l Tepalų sąnaudos Tepalų kaina, Lt./l Suma, Lt.VW “Vento” 537,5 8 2,27 0,08 25 100 Iš viso: 100

5. Valdymo personals ir darbuotojaiĮmonės savininkas – Audrius Jasmontas, gim. 1981 m., turintis jaunesniojo inžinieriaus specialybę. Jis vienas bus atsakingas už viską, kas vyks įmonėje. Administracines pareigas atliks jo žmona, Renata Jasmontienė, turinti buhalterės specialybę. Kiekvienos įmonės veikla labai priklauso nuo jos personalo. Gerai jei yra atsakingas asmuo, tos srities specialistas, kuris galėtų parinkti tinkamiausius darbuotojus. Tikimybė apsirikti sumažėja. Bet jei tai daro pats savininkas ar jo… paskirtas asmuo, jie turi būti ypač atidūs ir iš anksto apgalvoti, kokie gi darbuotojai yra tinkamiausi, kokius kels jiems reikalavimus, kokias suteiks teises, kokią atsakomybę priskirs, galų gale kokį atlyginimą galės pasiūlyti. Kaip minėjau ankstesniuose skyriuose, pastoviam darbuotojų poreikiui patenkinti man pakaks penkių darbuotojų. Vienas darbuotojas reikalingas administracinei veiklai ir keturi darbuotojai paslaugų vykdymui. Administracinė veikla pastovi, todėl ir šis darbuotojo poreikis nesikeis. Darbininkų kiekis, mano manymu, taip pat neturėtų keistis pirmus tris metus, nes paklausa darbams ir užsakymų skaičius ilgesnį metų periodą yra pastovūs. Tačiau plečiantis savo verslui, man prireiks vieno ar dviejų darbuotojų naujai auto detalių parduotuvei valdyti.Pateiksiu pagrindinius reikalavimus, priimant naujus darbuotojus. Pats svarbiausias reikalavimas priimant į darbą būtų tas, kad darbuotojai būtų lojalūs ir sugebėtų siekti bendro tikslo, bet ar tokie įmonės darbuotojai, paaiškės tik kurį laiką su jais pabendravus. Priimant į darbą bus remiamasi CV (gyvenimo aprašymais) ir vedamas laisvo tipo pokalbis. Jo metu bus teiraujamasi, kaip žmogui sekasi asmeniniame gyvenime, iš to daug ką galima sužinoti: kaip jis sugeba susidoroti su problemomis ir t.t. Bus klausiama jo, ką jis mėgsta, kokie jo mėgiamiausi užsiėmimai ir ar tai netrukdys darbui, kaip jis supranta atsakomybę, koks jo požiūris į darbą. Svarbu, kaip žmogus bendrauja, kaip laisvai reiškia mintis. Bet vien bendravimo nepakanka. Būtina, kad darbuotojas dirbtų pagal išsilavinimą, apmokymas ir kvalifikacijos kėlimas mūsų tipo įmonėje yra aktualus. Darbininkai turėtų turėti automobilių šaltkalvio, remontininko specialybes. Taip pat svarbu, kad jie būtų geros sveikatos ir išmanytų savo darbą, neturėtų žalingų įpročių, būtų energingi ir veiklūs.Buhalterė būtinai turi turėti aukštąjį buhalterinį išsilavinimą ir turėti darbo patirties.Būtina, kad visi darbuotojai saugotų įmonės informaciją, kuri jokiu būdu negali patekti konkurentams. Būtina, kad kiekvienas darbuotojas žinotų savo pareigas tiksliai ir žinotų, kas gresia už jų nevykdymų. Tai, mano manymu, padės išvengti nesusipratimų ir konfliktinių situacijų darbe. Savininkas turi pasakyti, ko reikalauja iš darbuotojų ir ko tikisi, o ne laukti, kol darbuotojas pats susiprotės ir atliks tai, apie ką jis galvoja ir tai padarys taip, kaip tai įsivaizduoja savininkas.

Buhalterės pareigos:1. Vykdyti įmonėje buhalterinę apskaitą;2. Kas mėnesį pateikti savininkui pelno (nuostolio) ataskaitą;3. Sekti, kaip kito išlaidos, pajamos, grynas pelnas, mokesčių mokėjimas.Darbininkų pareigos:1. Pasiskirstyti užsakymus;2. Laiku ir kokybiškai atlikti darbus;3. Vykdyti visus savininko nurodymus. Darbo užmokestis buhalterei ir darbuotojams pateikti 3 lentelėje.6. Rizika ir jos įvertinimas6 lentelėRizikos faktoriai Įvertinimas GĮR %Užsakymų stygius Tikėtina -15Medžiagų stygius Turėtų nebūti problemų –Medžiagų ir darbo jėgos brangimas (pigimas) Mažai tikėtina ± 2 Sunkumai naudojant įrengimus Turėtų nebūti problemų –Darbuotojų stygius Turėtų nebūti problemų –Finansinės problemos Nedidelė galimybė -2Nenumatyti faktoriai Vidutinė galimybė -3Iš viso: -20

182255 – 20% = 1458047. Finansinis planas 7.1. Piniginės įplaukosPiniginės įplaukos 2004m 7 lentelėPaslauga Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina SumaTepalų keitimas 190 10 1900 160 10 1600 190 10 1900 200 10 2000 190 10 1900 190 10 1900Ratų suvedimas 68 40 2720 50 40 2000 120 40 4800 120 40 4800 60 40 2400 60 40 2400Ratų montavimas 100 8 800 100 8 800 200 8 1600 190 8 1520 120 8 960 120 8 960Ratų balansavimas 100 16 1600 100 16 1600 200 16 3200 190 16 3040 120 16 1920 120 16 1920Šarnyro keitimas 20 15 300 20 15 300 20 15 300 20 15 300 40 15 600 40 15 600Vairo traukės keitimas 40 15 600 35 15 525 40 15 600 40 15 600 20 15 300 20 15 300Stabdžių kaladės keitimas 40 20 800 35 20 700 40 20 800 40 20 800 40 20 800 40 20 800Stabdžių skysčio pakeitimas 90 15 1350 80 15 1200 90 15 1350 90 15 1350 60 15 900 60 15 900Įvorių keitimas 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400Amortizatorių keitimas 40 20 800 35 20 700 40 20 800 40 20 800 20 20 400 20 20 400Duslintuvų remontas 90 50 4500 80 50 4000 90 50 4500 90 50 4500 60 50 3000 60 50 3000 15770 13825 20250 20110 13580 13580

Paslauga Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Iš viso: Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Tepalų keitimas 200 10 2000 190 10 1900 190 10 1900 200 10 2000 160 10 1600 160 10 1600 22200Ratų suvedimas 70 40 2800 60 40 2400 60 40 2400 120 40 4800 60 40 2400 60 40 2400 36320Ratų montavimas 120 8 960 120 8 960 120 8 960 240 8 1920 100 8 800 100 8 800 13040Ratų balansavimas 120 16 1920 120 16 1920 120 16 1920 240 16 3840 100 16 1600 100 16 1600 26080Šarnyro keitimas 44 15 660 40 15 600 40 15 600 20 15 300 20 15 300 20 15 300 5160Vairo traukės keitimas 20 15 300 20 15 300 20 15 300 20 15 300 20 15 300 20 15 300 4725Stabdžių kaladės keitimas 44 20 880 40 20 800 40 20 800 20 20 400 20 20 400 20 20 400 8380Stabdžių skysčio pakeitimas 70 15 1050 60 15 900 60 15 900 70 15 1050 60 15 900 60 15 900 12750Įvorių keitimas 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 4800Amortizatorių keitimas 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 6300Duslintuvų remontas 70 50 3500 60 50 3000 60 50 3000 70 50 3500 60 50 3000 60 50 3000 42500 14870 13580 13580 18910 12100 12100 182255

Piniginės įplaukos 2005m. 8 lentelėPaslauga Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina SumaTepalų keitimas 190 10 1900 160 10 1600 190 10 1900 200 10 2000 190 10 1900 190 10 1900Ratų suvedimas 68 40 2720 50 40 2000 120 40 4800 120 40 4800 60 40 2400 60 40 2400Ratų montavimas 100 8 800 100 8 800 200 8 1600 190 8 1520 120 8 960 120 8 960Ratų balansavimas 100 16 1600 100 16 1600 200 16 3200 190 16 3040 120 16 1920 120 16 1920Šarnyro keitimas 20 15 300 20 15 300 20 15 300 20 15 300 40 15 600 40 15 600Vairo traukės keitimas 40 15 600 35 15 525 40 15 600 40 15 600 20 15 300 20 15 300Stabdžių kaladės keitimas 40 20 800 35 20 700 40 20 800 40 20 800 40 20 800 40 20 800Stabdžių skysčio pakeitimas 90 15 1350 80 15 1200 90 15 1350 90 15 1350 60 15 900 60 15 900Įvorių keitimas 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400Amortizatorių keitimas 40 20 800 35 20 700 40 20 800 40 20 800 20 20 400 20 20 400Duslintuvų remontas 90 50 4500 80 50 4000 90 50 4500 90 50 4500 60 50 3000 60 50 3000 15770 13825 20250 20110 13580 13580

Paslauga Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Iš viso: Kiekis Kaina Suma …Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Tepalų keitimas 200 10 2000 190 10 1900 190 10 1900 200 10 2000 160 10 1600 160 10 1600 22200Ratų suvedimas 70 40 2800 60 40 2400 60 40 2400 120 40 4800 60 40 2400 60 40 2400 36320Ratų montavimas 120 8 960 120 8 960 120 8 960 240 8 1920 100 8 800 100 8 800 13040Ratų balansavimas 120 16 1920 120 16 1920 120 16 1920 240 16 3840 100 16 1600 100 16 1600 26080Šarnyro keitimas 44 15 660 40 15 600 40 15 600 20 15 300 20 15 300 20 15 300 5160Vairo traukės keitimas 20 15 300 20 15 300 20 15 300 20 15 300 20 15 300 20 15 300 4725Stabdžių kaladės keitimas 44 20 880 40 20 800 40 20 800 20 20 400 20 20 400 20 20 400 8380Stabdžių skysčio pakeitimas 70 15 1050 60 15 900 60 15 900 70 15 1050 60 15 900 60 15 900 12750Įvorių keitimas 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 4800Amortizatorių keitimas 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 6300Duslintuvų remontas 70 50 3500 60 50 3000 60 50 3000 70 50 3500 60 50 3000 60 50 3000 42500 14870 13580 13580 18910 12100 12100 182255

Piniginės įplaukos 2006 m. 9 lentelėPaslauga Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina SumaTepalų keitimas 190 10 1900 160 10 1600 190 10 1900 200 10 2000 190 10 1900 190 10 1900Ratų suvedimas 68 40 2720 50 40 2000 120 40 4800 120 40 4800 60 40 2400 60 40 2400Ratų montavimas 100 8 800 100 8 800 200 8 1600 190 8 1520 120 8 960 120 8 960Ratų balansavimas 100 16 1600 100 16 1600 200 16 3200 190 16 3040 120 16 1920 120 16 1920Šarnyro keitimas 20 15 300 20 15 300 20 15 300 20 15 300 40 15 600 40 15 600Vairo traukės keitimas 40 15 600 35 15 525 40 15 600 40 15 600 20 15 300 20 15 300Stabdžių kaladės keitimas 40 20 800 35 20 700 40 20 800 40 20 800 40 20 800 40 20 800Stabdžių skysčio pakeitimas 90 15 1350 80 15 1200 90 15 1350 90 15 1350 60 15 900 60 15 900Įvorių keitimas 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400Amortizatorių keitimas 40 20 800 35 20 700 40 20 800 40 20 800 20 20 400 20 20 400Duslintuvų remontas 90 50 4500 80 50 4000 90 50 4500 90 50 4500 60 50 3000 60 50 3000 15770 13825 20250 20110 13580 13580

Paslauga Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Iš viso: Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Tepalų keitimas 200 10 2000 190 10 1900 190 10 1900 200 10 2000 160 10 1600 160 10 1600 22200Ratų suvedimas 70 40 2800 60 40 2400 60 40 2400 120 40 4800 60 40 2400 60 40 2400 36320Ratų montavimas 120 8 960 120 8 960 120 8 960 240 8 1920 100 8 800 100 8 800 13040Ratų balansavimas 120 16 1920 120 16 1920 120 16 1920 240 16 3840 100 16 1600 100 16 1600 26080Šarnyro keitimas 44 15 660 40 15 600 40 15 600 20 15 300 20 15 300 20 15 300 5160Vairo traukės keitimas 20 15 300 20 15 300 20 15 300 20 15 300 20 15 300 20 15 300 4725Stabdžių kaladės keitimas 44 20 880 40 20 800 40 20 800 20 20 400 20 20 400 20 20 400 8380Stabdžių skysčio pakeitimas 70 15 1050 60 15 900 60 15 900 70 15 1050 60 15 900 60 15 900 12750Įvorių keitimas 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 4800Amortizatorių keitimas 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 20 20 400 6300Duslintuvų remontas 70 50 3500 60 50 3000 60 50 3000 70 50 3500 60 50 3000 60 50 3000 42500 14870 13580 13580 18910 12100 12100 182255

Įsigyjamas turtas 10 lentelėĮsigyjamas turtas Suma, LtPastatas 10000Įranga ir įrankiai 40000Biuro įranga ir baldai 10000Iš viso: 60000

Investicijos poreikis 60000 Lt.Paskolos trukmė 3 m.Palūkanos 10 %

Paskolos gražinimo planas… 11 lentelėMokėjimo metai Mokėjimo suma, Lt. Palūkanos, Lt. Gražinama paskolos suma, Lt. Likusi paskolos dalis, Lt. 600001 26000 6000 20000 400002 24000 4000 20000 200003 22000 2000 20000 0Iš viso: 12000 600007.2. Pelno (nuostolio) ataskaitaPelno (nuostolio) ataskaita 2004m. 12 lentelėNr. Straipsniai MĖNESIAI Iš viso: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Pajamos iš realizavimo (be PVM) 15770 13825 20250 20110 13580 13580 14870 13580 13580 18910 12100 12100 1822552. Tiesioginės gamybos išlaidos (be PVM) 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 42391

2.1. Žaliavos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6002.2. Darbo užmokestis (su soc.draudimu) 3223 3223 3223 3223 3223 3223 3223 3223 3223 3223 3223 3223 386712.3. Energija 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7202.4. Kitos tiesioginės išlaidos 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 24003. Bendrasis pelnas 12237 10292 16717 16577 10047 10047 11337 10047 10047 15377 8567 8567 1398644. Bendra pelno marža 78 74 83 82 74 74 76 74 74 81 71 71 9125. Pridėtinės išlaidos 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 292525.1. Mokesčiai 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 18005.2. Komunaliniai patarnavimai 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3605.3. Remontas 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 27965.4. Ryšiai 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 18005.5. Reklama 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7205.6. Draudimas 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 45005.7. Energija 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3605.8. Amortizacija 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 109165.9. Palūkanos 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 60006. Pelnas prieš apmokestinimą 9800 7855 14280 14140 7610 7610 8900 7610 7610 12940 6130 6130 1106127. Pelno mokestis 1470 1178 2142 2121 1141 1141 1335 1141 1141 1941 919 919 165928. Grynasis pelnas 8330 6677 12138 12019 6468 6468 7565 6468 6468 10999 5210 5210 94020 Akumuliuotas likutis 8330 15006 27144 39163 45631 52099 59664 66133 72601 83600 88810 94020 652201 Lūžio taškas 3141 3274 2953 2957 3295 3295 3197 3295 3295 2998 3443 3443 38585

Pelno (nuostolio) ataskaita 2005 m. 13 lentelėNr. Straipsniai MĖNESIAI Iš viso: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Pajamos iš realizavimo (be PVM) 15770 13825 20250 20110 13580 13580 14870 13580 13580 18910 12100 12100 1822552. Tiesioginės gamybos išlaidos (be PVM) 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 423912.1. Žaliavos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6002.2. Darbo užmokestis (su soc.draudimu) 3223 3223 3223 3223 3223 3223 3223 3223 3223 3223 3223 3223 386712.3. Energija 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7202.4. Kitos tiesioginės išlaidos 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 24003. Bendrasis pelnas 12237 10292 16717 16577 10047 10047 11337 10047 10047 15377 8567 8567 1398644. Bendra pelno marža 78 74 83 82 74 74 76 74 74 81 71 71 9125. Pridėtinės išlaidos 2271 2271 2271 2271 2271 2271 2271 2271 2271 2271 2271 2275 272525.1. Mokesčiai 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 18005.2. Komunaliniai patarnavimai 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3605.3. Remontas 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 27965.4. Ryšiai 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 18005.5. Reklama 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7205.6. Draudimas 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 45005.7. Energija 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3605.8. Amortizacija 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 109165.9. Palūkanos 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 337 40006. Pelnas prieš apmokestinimą 9967 8022 14447 14307 7777 7777 9067 7777 7777 13107 6297 6293 1126127. Pelno mokestis 1495 1203 2167 2146 1167 1167 1360 1167 1167 1966 945 944 168928. Grynasis pelnas 8472 6818 12280 12161 6610 6610 7707 6610 6610 11141 5352 5349 95720 Akumuliuotas likutis 8472 15290 27570 39731 46341 52951 60658 67268 73878 85019 90371 95720 663270… Lūžio taškas 2926 3050 2750 2755 3069 3069 2978 3069 3069 2792 3207 3213 35947

Pelno (nuostolio) ataskaita 2006 m. 14 lentelėNr. Straipsniai MĖNESIAI Iš viso: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Pajamos iš realizavimo (be PVM) 15770 13825 20250 20110 13580 13580 14870 13580 13580 18910 12100 12100 1822552. Tiesioginės gamybos išlaidos (be PVM) 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 423912.1. Žaliavos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6002.2. Darbo užmokestis (su soc.draudimu) 3223 3223 3223 3223 3223 3223 3223 3223 3223 3223 3223 3223 386712.3. Energija 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7202.4. Kitos tiesioginės išlaidos 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 24003. Bendrasis pelnas 12237 10292 16717 16577 10047 10047 11337 10047 10047 15377 8567 8567 1398644. Bendra pelno marža 78 74 83 82 74 74 76 74 74 81 71 71 9125. Pridėtinės išlaidos 2105 2105 2105 2105 2105 2105 2105 2105 2105 2105 2105 2101 252525.1. Mokesčiai 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 18005.2. Komunaliniai patarnavimai 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3605.3. Remontas 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 27965.4. Ryšiai 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 18005.5. Reklama 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7205.6. Draudimas 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 45005.7. Energija 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3605.8. Amortizacija 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 109165.9. Palūkanos 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 163 20006. Pelnas prieš apmokestinimą 10133 8188 14613 14473 7943 7943 9233 7943 7943 13273 6463 6467 1146127. Pelno mokestis 1520 1228 2192 2171 1191 1191 1385 1191 1191 1991 969 970 171928. Grynasis pelnas 8613 6960 12421 12302 6751 6751 7848 6751 6751 11282 5493 5497 97420 Akumuliuotas likutis 8613 15572 27993 40295 47046 53798 61646 68397 75148 86430 91923 97420 674282 Lūžio taškas 2712 2827 2549 2553 2845 2845 2760 2845 2845 2588 2972 2967 333087.3. Pinigų srauto prognozėsGrynųjų pinigų srautas 2004m. 15 lentelėNr. Straipsniai Mėnesiai Iš viso: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A Piniginės įplaukos 98609 16314 23895 23730 16024 16024 17547 16024 16024 22314 14278 14278 2950611 Finansiniai rezervai 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000 Nuosavos lėšos 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 Skolintos lėšos 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600002 Realizacijos įplaukos (su PVM) 18609 16314 23895 23730 16024 16024 17547 16024 16024 22314 14278 14278 2150613 Amortizaciniai atskaitymai 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 109204 Kitos įplaukos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B Piniginės išlaidos 54945 4303 6423 6377 4221 4221 4648 4221 4221 5981 3733 3733 1070275 Ilgalaikio turto įsigijimas 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500006 Gamybinės išlaidos (su PVM, be palūkanų) 5836 5836 5836 5836 5836 5836 5836 5836 5836 5836 5836 5836 700317 Apyvartinis kapitalo pokytis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Paskolos gražinimas 0 0 6500 0 0 6500 0 0 6500 0 0 6500 26000 Palūkanos 0 0 1500 0 0 1500 0 0 1500 0 0 1500 6000 Paskolos mokėjimas 0 0 5000 0 0 5000 0 0 5000 0 0 5000 200009 Mokėjimai biudžetui 4945 4303 6423 6377 4221 4221 4648 4221 4221 5981 3733 3733 57027 Pelno mokestis 1470 1178 2142 2121 1141 1141 1335 1141 1141 1941 919 919 16589 Mokamas PVM 3475 3125 4281 4256 3080 3080 3313 3080 3080 4040 2814 2814 40438C Grynųjų pinigų srautai 43664 12011 17472 17353 11803 11803 12899 11803 11803 16333 10545 10545 188034D Akumuliuotas (suminis) grynųjų pinigų srautas 43664 55675 73147 90500 102303 114106 127005 138808 150611 166944 177489 188034 1428286

Grynųjų pinigų srautas 2005 m. 16 lentelėNr. Straipsniai Mėnesiai Iš viso: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A Piniginės įplaukos 98609 16314 23895 23730 16024 16024 17547 16024 16024 22314 14278 14278 2950611 Finansiniai rezervai 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000 Nuosavos lėšos 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 Skolintos lėšos 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600002 Realizacijos įplaukos (su PVM) 18609 16314 23895 23730 16024 16024 17547 16024 16024 22314 14278 14278 2150613 Amortizaciniai atskaitymai 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 109204 Kitos įplaukos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B Piniginės išlaidos 54970 4328 6448 6402 4247 4247 4673 4247 4247 6006 3759 3758 1073325 Ilgalaikio turto įsigijimas 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500006 Gamybinės išlaidos (su PVM, be palūkanų) 5836 5836 5836 5836 5836 5836 5836 5836 5836 5836 5836 5836 700317 Apyvartinis kapitalo pokytis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Paskolos gražinimas 0 0 6000 0 0 6000 0 0 6000 0 0 6000 24000 Palūkanos 0 0 1000 0 0 1000 0 0 1000 0 0 1000 4000 Paskolos mokėjimas 0 0 5000 0 0 5000 0 0 5000 0 0 5000 200009 Mokėjimai biudžetui 4970 4328 6448 6402 4247 4247 4673 4247 4247 6006 3759 3758 57332 Pelno mokestis 1495 1203 2167 2146 1167 1167 1360 1167 1167 1966 945 944 16894 Mokamas PVM 3475 3125 4281 4256 3080 3080 3313 3080 3080 4040 2814 2814 40438C Grynųjų pinigų srautai 43639 11986 17447 17328 11777 11777 12874 11777 11777 16308 10519 10520 187729D Akumuliuotas (suminis) grynųjų pinigų srautas 43639 55625 73072 90400 102177 113954 126828 138605 150382 166690 177209 187729 1426310

Grynųjų pinigų srautas 2006 m. 17 lentelė Nr. Straipsniai Mėnesiai Iš viso: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A Piniginės įplaukos 98609 16314 23895 23730 16024 16024 17547 16024 16024 22314 14278 14278 2950611 Finansiniai rezervai 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000 Nuosavos lėšos 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 Skolintos lėšos 60000 0 0 0… 0 0 0 0 0 0 0 0 600002 Realizacijos įplaukos (su PVM) 18609 16314 23895 23730 16024 16024 17547 16024 16024 22314 14278 14278 2150613 Amortizaciniai atskaitymai 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 109204 Kitos įplaukos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B Piniginės išlaidos 54995 4353 6473 6427 4271 4271 4698 4271 4271 6031 3783 3784 1076285 Ilgalaikio turto įsigijimas 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500006 Gamybinės išlaidos (su PVM, be palūkanų) 5836 5836 5836 5836 5836 5836 5836 5836 5836 5836 5836 5836 700317 Apyvartinis kapitalo pokytis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Paskolos gražinimas 0 0 5500 0 0 5500 0 0 5500 0 0 5500 22000 Palūkanos 0 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 500 2000 Paskolos mokėjimas 0 0 5000 0 0 5000 0 0 5000 0 0 5000 200009 Mokėjimai biudžetui 4995 4353 6473 6427 4271 4271 4698 4271 4271 6031 3783 3784 57628 Pelno mokestis 1520 1228 2192 2171 1191 1191 1385 1191 1191 1991 969 970 17190 Mokamas PVM 3475 3125 4281 4256 3080 3080 3313 3080 3080 4040 2814 2814 40438C Grynųjų pinigų srautai 43614 11961 17422 17303 11753 11753 12849 11753 11753 16283 10495 10494 187433D Akumuliuotas (suminis) grynųjų pinigų srautas 43614 55575 72997 90300 102053 113806 126655 138408 150161 166444 176939 187433 14243857.4. Balansinis pelnasBalansinis pelnas 18 lentelėEil. Nr. Straipsniai 2003 Metai 2004 2005 20061 Ilgalaikis turtas 73972 73972 73972 73972 Žemė 11972 11972 11972 11972 Pastatai 10000 10000 10000 10000 Įrengimai 40000 40000 40000 40000 Biuro įranga 5000 5000 5000 5000 Transporto priemonė 7000 7000 7000 70002 Trumpalaikis turtas 5500 5500 5500 5500 Debitoriniai įsiskolinimai 0 0 0 0 Pinigai kasoje 1500 1500 1500 1500 Kitas trumpalaikis turtas 4000 4000 4000 4000 Visas turtas 79472 79472 79472 794723 Ilgalaikiai įsipareigojimai 60000 60000 60000 60000 Banko paskolos 60000 60000 60000 60000 Kiti 0 0 0 04 Trumpalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0 Kreditiniai įsipareigojimai 0 0 0 0 Banko paskolos 0 0 0 0 Kiti 0 0 0 0 Visi įsipareigojimai 60000 60000 60000 60000 Pelnas 0 94020 95720 97420 Savininko nuosavybė 0 94020 95720 97420

Grynosios dabartinės vertės (NPV) apskaičiavimas 19 lentelėMetai Pinigų srautai Diskonto 10% reikšmė Diskontuoti pinigų srautai0 -60000 1 -600001 188034 0,90909 1709402 188034 0,82645 1554013 188034 0,75132 141274 504102 407614

Naudos kaštų santykio skaičiavimas 20 lentelėMetai Pajamos Išlaidos Diskonto norma 10% Diskontuotos pajamos Diskontuotos išlaidos0 60000 1 0 600001 182255 60727 0,90909 165686 552062 182255 58727 0,82645 150625 485353 182255 56727 0,75132 136932 42620 453243 206361

Jei B/C santykis didesnis už 1, tai projektas priimtinas.

Vidinės grąžos normos skaičiavimas ;r1 – žemesnė diskonto norma;r2 – aukštesnė diskonto norma;NPV1 – grynoji esamoji vertė, esant žemesnei diskonto normai (teigiama);

NPV2 – grynoji esamoji vertė, esant aukštesnei diskonto normai (neigiama).

%

Pagrindiniai finansiniai rodikliai

Bendrojo pelno norma (bruto)

Veiklos pelno norma (neto)

Grynojo pelno norma

Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE)

Investicijų pelningumas (ROI)

Turto pelningumas (ROA)

Bendrasis padengimas

Palūkanų padengimas

Finansinės autonomijos

Turto apyvartumas

Apyvartinio kapitalo apyvartumas

Atsargų apyvartumas