Verslo planas

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS
TRANSPORTO VADYBOS KATEDRA

Verslo planas

Darbą tikrino:

Vilnius, 2005

TURINYS

ĮVADAS 3
TRUMPAS ĮMONĖS APRAŠYMAS 4
ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA 9
PERSONALO PARINKIMAS 10
ĮMONĖS VEIKLOS REKLAMA 11
IŠVADOS 12
AUTORIAUS GYVENIMO APRAŠYMAS (CV) 13
LITERATŪRA 14

ĮVADAS

Mano planuojama privati įmonė dirbs aplinkos gerbūvio srityje – atliks įvairius aplinkos eksploatacijos darbus. Pagrindinės įmonės teikiamos paslaugos būtų privačių valdų aplinkos priežiūra, šaligatvių, kelių, vejos įrengimas, o taip pat ir smulkių statybinių rangos ir renovacijos darbų atlikimas pvz. šaligatvio plytelių, kelio trinkelių klojimas, tvoros įrengimas, vejos sodinimas, klientui pageidaujant, pastovi aplinkos keliu priežiūra. Įmonė vadinsis “ŠVARUS VILNIUS”.

Pagrindiniai įmonės tikslai pirmiesiems ir r vėlesniems darbo metams yra: teikti vartotojams juos tenkinančios kokybės paslaugas ir gauti maksimalų pelną iš šios veiklos, perimti dalį paslaugų rinkos ir vėliau šią dalį plėsti.

Šiuo metu privatūs asmenys pradėjo rūpintis savo aplinka ir firmos norėdamos išlaikyti gerą įvaizdį, ir prestižą, puošia ofisus ir jų aplinką. Vis dažniau užsako bent smulkias eksploatacijos ar tvarkymo darbų paslaugas. Atsirado naujų paslaugų pirkėjų – vis daugėja smulkių ir stambesnių užsakymų, kuriuos finansuoja valstybė.

Įmonės taikinys kaip tik ir yra smulkūs eksploatacijos darbai ir teritorijų su utvarkymas.
Verslo įkūrimui planuojama gauti paskola ir kasmet atiduoti jos dalį.
Veiklos pradžioje įmonėje dirbs kvalifikuotas inžinierius ir žemesnės kvalifikacijos darbininkai, kurie sudarys dvi brigadas. Visus darbuotojus planuojama pasisamdyti per darbo biržą, nes kvalifikacijos reikalavimai nėra aukšti. Pirmaisiais darbo metais planuojama perimti da

alį rinkos.

TRUMPAS ĮMONĖS APRAŠYMAS

Verslo srities aprašymas
Aplinkotvarkos srityje, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, įvyko daug pokyčių. Kadangi visos šioje srityje dirbusios įmonės buvo finansuojamos valstybės, tai atgavus nepriklausomybę, jų veikla sutriko.

Šiuo metu gerbūvio ir eksploatacijos darbų rinka vėl plečiasi. Įmonės ir bendrovės sustiprėjo finansiškai ir jau numato savo biudžetuose lėšų, skirtų ofisų aplinkinėms teritorijoms tvarkyti (Visos įmonės bando spręsti opią mašinų parkavimo problemą, manome, kad stovėjimo aikštelių įrengimas bus labai paklausi “Gerbūvio darbų” paslauga). Nemažą rinkos dalį sudaro valstybiniai užsakymai, parkų ir kitų objektų priežiūrai.

Dėl anksčiau minėtų veiksnių eksploatacijos darbų rinka ėmė tolygiai didėjančiai augti. Šis augimas dar nepasiekė apogėjaus, tačiau planuojame, kad rinka vis dar augs, tačiau mažėjančiai. Toks šios rūšies paslaugų rinkos vystymasis palieka vietos veiklai ir stambioms bendrovėms ir net ke elioms smulkioms, tokioms, kaip mūsų planuojama įmonė, rinka pasižymi labai plačia paslaugų įvairove.

Verslo idėjos aprašymas
Iš ankstesniame skyriuje pateiktų duomenų matome, kad firmai veikti rinkoje vietos yra. Atrodytų, kad plečiantis rinkai turėtų plėstis ir stambios šios srities įmonės, perimdamos vis didesnę rinkos dalį ir nepalikdamos vietos mūsų įmonei. Aplinkotvarkos bendrovės plečiasi, bet vietos konkurencijai jos tikrai paliks. Stambiosioms įmonėms sunku prisitaikyti prie labai didelių įrengimo ir eksploatavimo paslaugų rinkos svyravimų. Ne sezono metu rinka sudaro tik nežymią dalį sezono rinkos.

Stambios įmonės ne

egali samdyti daug papildomai darbuotojų, nes ir taip patiria didelius nuostolius mokėdami už prastovas esamiems darbuotojams žiemą. Jie kol kas dar nesamdo darbuotojų sezonui, todėl žiemą jų turi per daug, o vasarą – per mažai. Stambiosios bendrovės sezono metu paima stambiausius užsakymus ir dėl pajėgumų stokos palieka smulkiuosius.

O didžiąją dalį smulkių užsakymų ir sudaro anksčiau paminėta rinkos dalis – šaligatvių, kelių, vejos įrengimas, o taip pat ir smulkių statybinių rangos ir renovacijos darbų atlikimas, jų priežiūra. Mūsų firma kaip tik ir taikosi į šių paslaugų poreikio patenkinimą ir yra prisitaikiusi prie nedidelės jų apimties.

Verslo tikslai, vidinės veiklos organizavimas
Pagrindiniai įmonės tikslai pirmiesiems ir vėlesniems darbo metams yra: teikti vartotojams juos tenkinančios kokybės paslaugas ir gauti maksimalų pelną iš šios veiklos, perimti dalį paslaugų rinkos ir vėliau ją plėsti.

Šiuos pagrindinius tikslus galima išskirti keletą smulkesnių veiklos momentų, padėsiančių juos įgyvendinti: įmonės populiarinimas, išsamios informacijos apie esamus ir potencialius klientus rinkimas, tenkinančios užsakovus darbų kokybės užtikrinimas, darbuotojų motyvacija, reguliarus ir nenutrūkstamas reikalingų paslaugoms tiekti priemonių ir įrankių tiekimas bei priežiūra, optimalus turimų įrankių panaudojimas, optimalus pareigų pasidalinimas tarp darbuotojų.
Įmonės populiarinime reklama sudarys tik mažąją dalį veiklos. Įmonės populiarinimu užsiims pats įmonės direktorius dalyvaudamas visuose stambiuose konkursuose ir rinkdamas informaciją apie darbų užsakovus. Jis stengsis kiekvienam potencialiam kl

lientui suteikti informaciją apie įmonę. Plačiau įmonės populiarinimas išnagrinėtas marketingo skyriuje.
Kadangi kiekvienas sandėris bus sudaromas taikant individualius įkainius kiekvienam klientui, tai galima bus labai konkrečiai išsiaiškinti, ko klientas nori, kokia kokybė jį tenkina ir tai užtvirtinti kontrakte. Įmonė samdys tik patyrusius eksploatacijos srityje specialistus ir darbininkus. Taip bus užtikrinta reikalinga darbų kokybė.
Darbo kokybė, apimčių didinimas priklauso nuo darbuotojų motyvuotumo. Taigi, ir šioje srityje bus imtasi tam tikrų priemonių. Įmonėje darbuotojams numatytas bazinis atlyginimas. Norint suinteresuoti ir juos darbų apimties plėtime, pelno, gauto už virš plano atliktus darbus bus skirta darbuotojų premijoms. Vėliau darbuotojams bus numatyta premija už be priekaištų ir laiku atliktus darbus per mėnesį.
Paslaugų tiekime įmonė praktiškai nenaudos atsargų. Darbo priemonės yra žoliapjovės, dalgiai, kastuvai ir pan. Darbui taip pat reikalinga spec. rūbai, pirštinės ir kita. Visą šį inventorių greitai ir lengvai galima įsigyti atitinkamuose prekybos centruose, todėl tokiam darbui pakaks vieno žmogaus, dirbančio antraeilėse pareigose. Motorinės įrangos eksploatacinę priežiūrą atliks firmos, iš kurių ji buvo pirkta. Detalės bus perkamos iš autoservisų – tai neturėtų užimti daug laiko. Taigi, visas reikiamas inventorius, kuras ir detalės bus perkami operatyviai, tada, kai jų prisireikia.
Turimos motorinės įrangos panaudojimą ir paskirstymą atliks abu vadovaujantys inžinieriai derindamiesi tarpusavyje. Technika bus naudojama tik ten, kur darbų apimtis yr
ra pakankamai didelė. Kitur darbas bus atliekamas rankiniu būdu. Įrangos paskirstymą lengvins tai, kad žoliapjoves ir panašų inventorių galima rankomis pakrauti į sunkvežimį ir greitai pervežti ten, kur jie labiau reikalingi. Tokiu būdu gamybos priemones tą pačią dieną galima bus panaudoti net dviejuose objektuose.
Kontraktų sudarymas ir klientų paieška yra įmonės direktoriaus pareiga. Personalo paskirstymą atliks abu vadovaujantys inžinieriai derindami veiksmus tarpusavyje. Yra dvi brigados, tačiau jei vienu metu tektų dirbti daugiau nei dviejuose objektuose, personalas bus paskirstytas proporcingai darbų apimčiai ir inžinieriai dalyvaus stambesniuose darbų objektuose. Taigi, priklausomai nuo objektų skaičiaus, galima bus personalą suskirstyti ir į daugiau brigadų. Toks lankstumas leis vykdyti pakankamai smulkius užsakymus.

Kaip minėta ankstesniuose skyriuose, įmonė stengsis pati susirasti klientus, rinkdama informacija apie vykdomas statybas ir panašius darbus – apie galimus klientus.

Kai klientas vienu ar kitu būdu sužino apie įmonę ir nusprendžia pasinaudoti jos paslaugomis, jis kontaktuoja su firmos direktoriumi. Šis apžiūri būsimą darbo objektą ir tariasi su užsakovu dėl kainos, kokybės reikalavimų ir terminų.

Kaina kiekvienu atveju yra sutartinė. Nustatant ją atsižvelgiama, ar tai stambus užsakovas, ar ne, ar jis pastovus klientas, ar tai įmonė, ar privatus asmuo.

Įmonė atlieka teritorijos sutvarkymo darbus.

Darbus vykdo dvi brigados, kurios gali būti dar padalintos, jei yra daugiau nei du smulkūs užsakymai ir įmonė pajėgi juos atlikti.

Rinkos apžvalga
Gerėjant įmonių ekonominei padėčiai, jos jau nebegaili lėšų teritorijų tvarkymui, pastatų rekonstrukcijoms ar net naujoms statyboms. Dėl šių priežasčių aplinkotvarkos, eksploatavimo ir statybos rinka pastaraisiais plečiasi ir žada plėstis toliau. Ji specifinė tuo, kad yra labai sezoniška, todėl stambios bendrovės nespėja arba patiria sunkumus prisitaikydamos prie jos. Mūsų įmonė žada veikti tik smulkių įrengimo ir eksploatacijos darbų rinkos segmente. Smulkiuosius užsakymus atmeta didelės bendrovės dėl to, kad neapsimoka ar dėl pajėgumų stygiaus. Tai ir yra mūsų įmonės taikinys.
Stambus užsakovas yra miesto savivaldybė, skelbianti konkursus miesto kelių ar pastatų remontui, kitiems darbams. Smulkieji užsakovai yra firmos, taip pat privatūs asmenys, vykdantys statybas. Mūsų įmonė žada daugiau orientuotis į smulkiuosius vartotojus, tačiau palaikys ryšius ir su stambiaisiais užsakovais. Esant reikalui, įmonė atliks smulkesnius šių bendrovių užsakymus, tokius kaip žolės nupjovimas, teritorijos sutvarkymas ir t.t.

Konkurencijos analizė
Pagrindinis įmonės konkurentas Akcinė Bendrovė “Vilniaus keliai” Ši bendrovė per metus padaro įvairių darbų už 3 mln. lt. Bendrovėje dirba apie 200 žmonių. Bendrovė yra stambi, todėl jai apsimoka atlikti tik vidutinius ir didelius užsakymus. Ji atlieka didžiąją dalį valstybės užsakymų, tačiau šiuos smulkius darbus ji atlieka už savikainą ar su minimaliu pelnu.

Pavyzdžiui paskutiniais metais ši bendrovė laimėjo konkursus dideliems statybos ir eksploatacijos darbams. Tačiau administracija pažymi, kad buvo atsisakyta smulkių eksploatavimo, tvarkymo ir pan. darbų už 200 tūkst. lt. dėl to, kad neužtenka pajėgumų. Tai dar viena šios bendrovės problema. Sezono metu ji pajėgi perimti visus užsakymus ir smulkius ir stambius, bet tik jei samdys papildomą personalą. Bendrovė to nedaro, nes žiemą ir taip patiria didelius nuostolius mokėdama darbininkams už prastovas.

Atvirkščiai – svarstoma, kad reiktų atleisti 35 % darbuotojų ir sezono metu samdyti juos laikinai. Taigi, pagrindinis konkurentas neskuba reformuoti savo ūkinę veiklą ir taip palieka pakankamai vietos rinkoje smulkius užsakymus atliksiančioms įmonėms – tokioms, kaip mūsų kuriama.

Dar vieni konkurentai yra kitų miestų įmonės, tačiau jie sudaro dar mažesnį pavojų. Kadangi tai stambesnės įmonės, joms dar labiau neapsimoka atlikti smulkius užsakymus. Norėdamos dirbti kitame mieste, jos patiria dideles transporto išlaidas ir papildomas išlaidas darbuotojų komandiruotėms ir kitiems priedams.

Kainodaros strategija
Veiklos pradžioje, nustatydami paslaugų kainas, taikysime nenuostolingumo metodą, tačiau jei konkurentinė kaina bus daug aukštesnė, aišku, mūsų paslaugų įkainiai kils. Įmonės atstovai konkursuose ir klientams akcentuos tai, kad mūsų įmonė netaiko pastovių įkainių, todėl naudinga yra su mumis susisiekti ir konkrečiai aptarti galimą tos ar kitos paslaugos kainą.
Nustatant kainą bus taikoma įsiskverbimo į rinką strategija. Todėl bus nuolat stebimos kainos rinkoje bei konkurentų kainos.
Nustatant paslaugų kainas bus atsižvelgiama į tokius momentus:
Ar klientas yra stambi, ar smulki įmonė;
Gal klientas gali mokėti daugiau (finansinė jo padėtis);
Ar klientas įmonė, ar privatus asmuo;
Kokių terminų ir kokybės klientas reikalauja;
Ar tai pastovus mūsų klientas?
Ar klientas žada tapti pastoviu užsakovu (tariasi dėl papildomų darbų).

Pagal išvardintus kriterijus įvertinus klientus, pastoviems klientams, ketinantiems tokiais tapti, bei privatiems asmenims bus galima taikyti sutartines nuolaidas. Įvertinant kliento finansinius pajėgumus irgi galima nežymiai keisti tarifą – geroje finansinėje būklėje esanti įmonė sutiks mokėti keliais procentais daugiau.

Atsižvelgiant į kliento reikalavimus kokybei ir atlikimo laikui, tarifas irgi bus didinamas.

Įmonės vykdomų darbų aprašymas
Bus atliekamas nedidelis asortimentas su eksploatacija ir remontu susijusių darbų:
Teritorijos įrengimo ir sutvarkymo darbai;
Vejų šienavimas;
Teritorijos apie objektus priežiūra ir t.t.
Smulkus neasfaltuotų kelių tiesimas ir remontas (duobių užlyginimas, šienavimas).
Kadangi kiekvienas sandėris bus sudaromas taikant individualius įkainius kiekvienam klientui, tai galima bus labai konkrečiai išsiaiškinti, ko klientas nori, kokia kokybė jį tenkina ir tai užtvirtinti kontrakte. Įmonė samdys tik patyrusius eksploatacijos srityje specialistus ir darbininkus. Taip bus užtikrinta reikalinga darbų kokybė. Turimos motorinės įrangos panaudojimą ir paskirstymą atliks abu vadovaujantys inžinieriai derindamiesi tarpusavyje. Technika bus naudojama tik ten, kur darbų apimtis yra pakankamai didelė. Kitur darbas bus atliekamas rankiniu būdu. Įrangos paskirstymą lengvins tai, kad žoliapjoves ir panašų inventorių galima rankomis pakrauti į sunkvežimį ir greitai pervežti ten, kur jie labiau reikalingi. Tokiu būdu gamybos priemones tą pačią dieną galima bus panaudoti net dviejuose objektuose.

Verslo vietos parinkimas
Mano įmonės pavadinimas bus “Gerbūvio darbai” Tokį pavadinimą renkuosi todėl, kad iš pavadinimo jau galima būtų suprasti, kuo įmonė užsiima.
Nemanau, kad vietos pasirinkimas šios rūšies įmonei turi didelę reikšmę. Tačiau patalpas pasistengsiu rasti arti tų firmų atstovybių, kurias lanko potencialūs klientai, arba pačios firmos yra potencialūs klientai.
Įmonė vykdo darbus visame mieste, todėl didžiausią įtaką jos veiklai turės reklama ir rėmimas – kuo daugiau potencialių klientų turi sužinoti apie ją. Vietos parinkimas ofisui nėra labai svarbus veiksnys.

Patalpos
Patalpos bus nedidelės: laukiamasis ir administratoriaus kabinetas, todėl jas galima ir nuomuoti Patalpas aš nutariau nuomoti, o ne pirkti dėl kelių priežasčių. Patalpoms nusipirkti reiktų daug daugiau lėšų. Tokio kapitalo neturiu, todėl tektų skolintis šią sumą. Nedidelei įmonei kreditą gauti bus sunku. Įmonė dirba tik sezono metu, ir tik norint neprarasti pastovios ofiso vietos, nuomos sutartis turės būti sudaroma ištisiems metams. Jei darbų sezonas baigtųsi anksčiau, nuomos sutartį galia būtų nutraukti. O jei nutraukti ir nepavyktų – būtų patirtas mažesnis nuostolis nei nusipirkus patalpas ir jų nenaudojant. Pirmaisiais darbo metais, siekiant sutaupyti lėšų, galima patalpas įsinuomoti tik 6 mėnesiams. Vėliau, plečiantis firmos veiklai ir kai bus grąžinti visi kreditai, galima jas ir nusipirkti. Nekilnojamas turtas gali pasitarnauti kaip garantas jei reiktų paskolos veiklos plėtrai. Be to amortizaciniai atskaitymai mažintų pajamų mokestį.

Paslaugos teikimo savikaina

Nagrinėjant įmonės veiklos išlaidas, galima pastebėti, kad beveik visos stambiausios į paslaugos tiekimą įeinančios išlaidos yra pastovaus pobūdžio. Pirmaisiais veiklos metais darbuotojai gaus pastovų atlyginimą, todėl šios išlaidos yra pastovios. Įmonė kas mėnesį mokės pastovų palūkanų mokestį.

ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA

Organizacijos valdymo modelis ir stilius
Kaip sėkmingai vyks įmonės veikla didžiąja dalimi priklausys nuo jos valdymo ir vadovavimo jai. Taigi didžiausia atsakomybė šiuo atveju tenka vadovui, kadangi jis yra vienintelis šios įmonės savininkas ir pats turi sukurti firmos struktūrą, pasirinkti vadovavimo modelį bei stilių ir tai turi gerai apgalvoti dar prieš įkurdamas įmonę ( kai jau yra parinkti visi reikiami darbuotojai ir galima spręsti, kas kam pavaldus turėtų būti ). Sprendžiant šį klausimą ir kuriant valdymo struktūrą reikia daryti ir rinktis tai, kas geriausiai atitiktų įmonės veiklą ir garantuotų gerą valdymą, kurį vadovas suvokia taip – geras valdymas yra tuomet, kai visi planuojami darbai yra atlikti, pasiekti užsibrėžti įmonės tikslai ir tai padaryta efektyviausiu būdu.
Aišku, kuriant įmonę iš pradžių visais jos reikalais rūpinsis vadovas (kadangi darbuotojų dar nėra o jie ir negalėtų tvarkyti firmos kūrimo reikalų, nes tam neturėtų teisinio pagrindo), tačiau veiklai įsibėgėjus bus būtina darbus paskirstyti, kad būtų išvengta nesusipratimų ir greičiau būtų pasiektas norimas rezultatas. Būtina susidaryti aiškų vaizdą, kaip atrodys įmonės valdymas, ir pagal tai parinkti jai tinkamą valdymo struktūrą. Šiuo atveju geriausiai tinka linijinė valdymo struktūra. Kodėl? Visų pirma todėl, kad firmoje dirba nedaug darbininkų paranku palaikyti tiesioginį ryšį su jais taip efektyvinant kontrolę ir gaunant tikslesnę informaciją apie veiklą. Verta pastebėti, kad informacijai keliaujant per kelis etapus (jei sakykim darbininkai ją perduotų darbų vykdytojui, darbų vykdytojas toliau ją siųstų sekretorei, ji savo ruožtu – pavaduotojui ir tik po to pavaduotojas ją pateiktų vadovui, tai ta informacija norom nenorom būtų smarkiai iškreipta) ji pakinta ir gali privesti prie neteisingų sprendimų. Pavaduotojas nesamdomas, nes manoma, kad tokiai mažai įmonei dar viena darbo vieta būtų nuostolinga, o be to vadovas turi pakankamai žinių visose srityse, kurios reikalingos įmonės valdymui ir ketina su viskuo susitvarkyti pats.

Organizacinė firmos struktūra
Įmonės organizacinė struktūra atrodys taip:

PERSONALO PARINKIMAS

Personalas
Direktoriaus pareigas atliksiu aš pats.Inžinierius atliks darbų vykdytojo vyr. mechaniko pareigas ir vadovaus žmonių brigadai. Taigi, jis turėtų būti baigęs aukštąjį mokslą šioje srityje. Pageidautina patirtis.
Personalo vadovas irgi turėtų turėti aukštojo išsilavinimo diplomą ir patirtį. Jis vadovaus brigadai (darbų vykdytojas) ir atliks darbų saugos specialisto bei vyr. tiekėjo pareigas.
Visi kiti eiliniai darbuotojai turi turėti darbo statybos įmonėse patirtį. Aukštasis išsilavinimas jiems nebūtinas.
Įmonėje bus naudojamas vienas iš vadovavimo modelių tai yra delegavimas. Tai vienas priimtiniausių variantų, nes yra suinteresuotumas, kad įmonėje dirbtų savarankiški, savo darbą išmanantys darbuotojai, o tai nulems atsakomybės paskirstymas, kuriuo ir yra pagrįstas delegavimas. Kaip tai ketinama daryti? Darbuotoją priimant į darbą iš jo dar nereikalaujama nieko, tik su juo bendraujama stengiamasi jį pažinti, išsiaiškinti jo sugebėjimus, kad būtų sužinota, ko galima iš jo reikalauti ir tikėtis ir ar iš viso jis tinka.Vėliau jam duodami įvairūs nurodymai kaip ir ką daryti ir kontroliuojamas kaip jis tai vykdo, daroma atatinkamos pastabos, pasakoma, kaip norima, kad būtų atliktas darbas. Kai yra įsitikinama, kad darbininkas suprato reikalavimus ir veiklos specifiką, paliekama jam daug didesnes galimybes veikti laisvai – svarbus veiklos rezultatas, o ne tai kaip tai daroma. Taip palengva darbuotojas pripranta prie reikalavimų, nusistovėjusios tvarkos įmonėje, sužino savo atsakomybės sritį, o vadovui belieka tik teirautis pas darbų vykdytoją kaip sekasi veikla.
Darbuotojų paieška bus atliekama dviem kanalais. Pirmiausia darbuotojų pareikalavimas bus paskelbtas darbo biržoje. Darbuotojams bus taikomi anksčiau minėti reikalavimai.

Antrasis darbuotojų paieškos kanalas – spauda. Darbuotojų pareikalavimas nedidelis, todėl skelbimas bus duotas tik į vieną laikraštį.

Skelbimas galėtų būti maždaug toks: “Individuali įmonei “Gerbūvio darbai” reikalingi darbininkai ir inžinieriai – mechanikai, turintys darbo patirtį eksploatacijos ar statybos srityje.” Jis yra nelabai informatyvus todėl, kad tuo norima pritraukti daugiau žmonių. Galima bus pasikalbėti su kiekvienu asmeniškai ir atrinkti geriausius.

ĮMONĖS VEIKLOS REKLAMA

Reklama
Įmonei integruojantis nebus daugiausiai lėšų išleidžiama reklamai. Pagrindinė integravimosi politikos kryptis – ryšių su potencialias klientais užmezgimas ir plėtra. Todėl daugiausiai ne klientai ateis pas mus, bet mes ieškosime klientų.
Reklama bus užsakyta tik dalyje spaudos, kurią skaito galimi potencialūs klientai. Pagrindinis dėmesys bus kreipiamas į vykstančius eksploatacijos ir statybos montavimo darbų konkursus. Kiekviename konkurse dalyvaus įmonės atstovas. Jo tikslas surinkti kuo daugiau informacijos apie eksploatacijos darbų pasiūlą ir pagrindinius jų užsakovus.
Dalyvaudama dideliuose konkursuose, mano įmonė siūlys stambių darbų užsakovams ir net konkursus laimėjusioms bendrovėms papildomas smulkias paslaugas, tokias kaip teritorijos sutvarkymas prieš ir po statybos, statybos aikštelės paruošimas.
Labai didelis dėmesys bus skiriamas informacijos apie pastovius statybos montavimo darbų ir eksploatacijos darbų užsakovus. Susisteminus informaciją, bus galima numatyti būsimą paslaugų pareikalavimą. Taigi, kiekvieną pastovų paslaugų vartotoją periodiškai lankys mūsų atstovas su dalykiniais pasiūlymais. Tai tuo pačiu suteiks daugiau informacijos vartotojams apie įmonės įkainius ir atliekamas paslaugas.

ADMINISTRACIJOS ATLYGINIMAI

Pareigos Pajamų mokestis, Lt Soc.draudimo
mokestis,Lt Alga,Lt
1.Direktorius 225.00 22.50 750.00
2.Inžinierius 180.00 18.00 600.00
3.Buhalteris 180.00 18.00 600.00

PERSONALO ALYGINIMAI

Pareigos Pajamų mokestis,
Lt Soc.draudimo mokestis,Lt Alga, Lt

Personalo vadovas 125.31 12.53 471.7
Vairuotojas 125.31 12.53 417.7
Darbininkas 125.31 12.53 417.7
Darbininkas 125.31 12.53 417.7

Vidutiniškos metinės išlaidos

Eilės Nr. Straipsniai (metams) Suma Lt
1 Buveines nuoma 19 200
2 Komunalinės paslaugos 3 252
3 Atlyginimai. 43 449.6
4 Socialinio draudimo įmokos (30 proc.). 13 034.88
5 Sodra 1 303.44
6 Įrangos įsigijimas 14 349.7
7 Transporto išlaidos. 21 000
8 Remonto išlaidos. 3 000
9 Draudimo išlaidos 850
10 Buhalterinių paslaugų išlaidos 1 500
11 Apsauga 735
12 Telefono ryšio, fakso išlaidos 5 000
13 Reklama 2 200
14 Kanceliarinės prekės 150
15 Kitos išlaidos 1000

VISO: 115 709.74

Finansinės išvados :

Jeigu visos įmonės metinių išlaidų suma vidutiniškai bus apie 115 000 tūkstančių, o mūsų vidutinis antkainis bus 25 procentai, tai mums reikalingų užsakymų sumą turi būti ne mažesnė nei 465 000 tūkstančių litų.

IŠVADOS

Numatyti tolimesnę įmonės veiklą yra sunkus ir atsakingas darbas. Reikia aptarti daugybę klausimų susijusių su įmonės kūrimu, esamą politinę, teisinę, ekonominę, konkurencinę ir kt. aplinkas. Taip pat žinoti ko pasieks įmonė per ateinančius metus. PĮ “Gerbūvio darbai” per šiuos ir kitus ateinančius metus planuoja užimti kuo didesnę rinkos dalį, tobulinti ir diegti naujas technologijas, plėsti darbų spektrą. Šiuo metu Lietuvoje yra didelė konkurencija ir labai sunku rasti laisvą nišą įmonei. Sparčiai augantis nedarbas Lietuvoje verčia atsisukti į smulkiojo ir vidutinio verslo paramą. Lietuvos darbo birža nedarbo mažėjimą šalyje sieja tik su smulkiuoju ir vidutiniu verslu, o tyrimai rodo, kad šis sektorius ir buvo pagrindinis Lietuvos ekonomikos augimo veiksnys. Smulkiajam verslui galima padėti tiesiog panaikinus daugelio galiojančių teisės aktų painumą, ir kartu su didžiosiomis įmonėmis smulkusis verslas atsigautų. Smulkusis verslas yra pagrindinis darbo vietų steigėjas, galintis padėti sumažinti nebarbą. Įmonėje dirba nedaug darbuotojų, bet laikui bėgant, įmonei plečiantis ateityje planuojame priimti į darbą naujų darbuotojų. Svarbiausias veiksnys, galintis paskatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą, būtų palankesnis kredito sąlygos. Verslo projektus verslininkams turėtų padėti parengti specialiai tam įkurti verslo konsultavimo centrai. Labai sunku gauti iš banko kreditą.
Po metų įmonė tikisi nusipirkti ofisines patalpas ir dar vieną automobilį. Visa tai priklausys kaip įmonei seksis per metus, ar nepasikeis įstatymai, kokia bus Lietuvos ekonominė situacija. Šiuo metu labai sunku bendrovei išsilaikyti tarp visų esamų konkurentų, o taip pat ir būsimų. Šiuo besikeičiančiu laikotarpiu PĮ “Gerbūvio darbai” tikisi išsilaikyti rinkoje ir tiekti savo paslaugas, tenkinti vartotojų poreikius, plėsti savo veiklą, ieškoti naujų klientų.

LITERATŪRA

1. J.A.F.Stoner, R.E.Freeman, D.R.Gilbert, “Vadyba”, Vilnius, Poligrafija ir informatika, 1999.
2. P.Zakarevičius, “Vadyba- genezė, dabartis, tendencijos”, Kaunas, VDU, 1998.
3. N.Paliulis, E.Chlivickas, “Vadybos pagrindai”, Vilnius, Technika, 1998.
4. A.Jakubavičius, “Vadybos paskaitų konspektas”, Vilnius, VGTU, 2001.
5. J. Jasiūnienė, B. Rinkevičienė, R. Vilkelis, O. Žigutienė, “Verslo plano sudarymo metodiniai nurodymai”, VAPM, 1996.
6. J. Jasiūnienė, B. Rinkevičienė, R. Vilkelis, O. Žigutienė, “Įmonės steigimas”, VAPM, 1999.
7. A. Jovaiša, “Kaip parengti verslo planą”, Vilnius, Pačiolis, 1995.
8. V. Pruskus, “Verslo pradžiamokslis”,VAKM, 1997.
9. R. Urbanskienė, O. Obelenytė, “Reklama ir rėmimas’, Kaunas, KTU, 1995.

Leave a Comment