Verslo planas

Vilniaus kooperacijos kolegijos

Kauno skyrius

NV 00k specialybės neakivaizdinio sk.

4 kurso studento

Žydrūno Jankausko

Verslo planas

Verslo ekonomika ir strateginis planavimas

Vadovas

Dėstytoja I. Steiblienė

KAUNAS

2004 m

Turinys

1. Verslo plano aprašymas........................ 3

2. Verslo aprašymas

.........................

......... 5

2.1 Verslo tikslai, galimybės, orientyrai ........... 6

2.2 Paslaugos aprašymas

.....................

. 7

3. Marketingas

.........................

............. 8

3.1 Rinkos apžvalga

.....................

..... 8

3.2 Kainodaros sistema

.....................

.. 10

3.3 Paslaugos teikimas

.....................

... 11

3.4 Reklama ir rėmimas

.....................

. 11

3.5 Įmonės vykdomų darbų aprašymas

............... 12

3.6 Verslo vietos parinkimas

................... 12

4. Vadyba

.........................

............... 13

4.1 Personalo parinkimas

...................... 13

4.2 Organizacijos valdymo modelis ir stilius

............ 13

4.3 Organizacinė firmos struktūra

................ 15

4.4 Galimos problemos ir kliūtys

.................. 17

5. Įmonės finansinės veiklos analizė

........................

18

6. Optimaliausias investicinis projektas

......................21

6.1 Grynųjų pinigų iš investicinės veiklos skaičiavimas

..... 22

6.2 Projekto finansinis įvertinimas .............. 24

6.3 Finansinė dalis ................... 25

6.4 Pelningumo lūžio taško įvertinimas .......... 29

7. Išvados

.........................

............... 32

2 Verslo plano santrauka

Šis verslo planas paruoštas trijų metų laikotarpiui su tikslu
tikslingai panaudoti sukauptas lėšas Ž. Jankausko individualios įįmonės
veiklai plėsti. Verslo planas atspindi investicijų į šią įmonę tikslingumą
ir atsiperkamumą.

Įmonė teikia reklamos gamybos paslaugas: kuria ir gamina
reklaminius video-klipus, audio-klipus, reklaminius filmus, televizijos
laidas. Įmonę galima laikyti vienetinės gamybos įmone, kur produktas
kuriamas pagal konkrečius klientų užsakymus. Gamybos priemonės –
kompiuterinė, filmavimo, montavimo bei kita technika. Tokios technikos
ypatybė – ji sparčiai tobulėja. Norėdama neatsilikti, išlikti rinkoje,
plėsti ją, įmonė nuolat turi tobulinti savo produktų kokybę, pasiūlyti
klientui vis naujesnius, šiuolaikiškesnius produktus, o tai pasiekti galima
tik sekant pasaulio pažangą šioje srityje:

– įsigyjant naujos techninės įrangos

– įsigyjat programinės įrangos,

– keliant darbuotojų kvalifikaciją.

Ši srritis iškart po nepriklausomybės atstatymo patyrė didelį kilimą,
bei dabar daugelis potencialių šios srities paslaugų vartotojų jau atstatė
buvusius ekonominius ryšius ar užmezgė naujus, todėl vis dažniau užsako
bent smulkias audio garso reklamas ar video montažo paslaugas.

Įmonė įregistruota 1997 m. Kauno miesto rejestro tarnyboje. J

Ji savo
veiklą pradėjo nuo kompiuterinės grafikos kūrimo. Ši veikla tuo metu Kaune
ir Lietuvoje buvo nauja, todėl trūko specialistų, įrangą teko pirkti
užsienyje. Pirma buvo kuriamos vinjetės televizijos laidoms, nesudėtingi
video reklamos klipai. Įmonėje dirbo 4 dizaineriai. 2002 m., plečiant
veiklą įmonėje, pradėjo dirbti vienas profesionalus režisierius,
prodiuseris, montuotojas bei kompozitorius. Atsirado naujos veiklos sferos
– filmavimas, montavimas, adaptacijos, muzikos kūrimas.

Įvertinus realią situaciją rinkoje, matoma perspektyva plėsti savo
veiklą įsigyjant montažinę, kurią iki šiol įmonė nuomojosi. Investicinio
projekto vertė – 160 tūkst. Lt. Tikimasi, kad užsakymų apimtis ir toliau
didės, atitinkamai užsakymų skaičiui didėjant didės darbų montažinėje.
Darbuotojai išlieka tie patys.

Esamos montažinės kaina sudaro nemažą dalį išlaidų. Įsigijusi naują
montažinę, įmonė planuoja sumažinti kaštus.

Investicinis sumanymas: Įsigyti montažinę. Investicijų suma 160 tūkst.
Lt trims metams

Investicijų tikslas: Sumažinti kaštus

Kadangi įmonė dirba pelningai, turi pakankamai rezervuose,
investicijoms pakaks savų lėšų.

Išanalizavus galimą riziką paaminėtini tik du rizikos faktoriai:

1) Jei atsirastų vietinis gamintojas, kuris gamintų kokybiškus video,

audio klipus beveik visiems priimtina kaina. Tačiau kol kas,

vertinant Lietuvoje šiuo metu esančias ekonomines galimybes, yra

neįmanoma.

2) Jei per investicinį laikotarpį siūlomas produktas taptų neaktualus

rinkai, bet tai tik prielaida.

2. Verslo aprašymas

Verslo sritis. Audio-vizualinės reklamos gamyba yra palyginti
nauja sritis rinkoje, prasidėjusi su privačių radijo stočių bei privačių
televizijos kanalų kūrimųsi. Brangios techninės įrangos įsigijimas mažoms
ir vidutinėms šios srities žiniasklaidos priemonėms yra ne ekonomiški,
todėl įmonių, kuri užsiima audio-vizualinės reklamos gamyba paslaugos joms
yra būtinos. Užsakovai privalo i

išlaikyti savo rinkos dalį, todėl yra
priversti pateikti rinkai kokybiškus produktus. Kokybiškus produktus gali
pateikti tiktai turintys gerą techninę, programinę bazę. Tokiu būdu
konkurencingų reklamos produktų gamyba tampa brangia verslo šaka, kurios
atsiperkamumas dėl techninės ir programinės įrangos greito tobulėjimo.
Reklamos gamyba būtina, todėl investiciniai planai privalo būti savalaikiai
šioje srityje. Mūsų įmonės klientai – smulkios ir vidutinės radijo stotys
ir televizijos kanalai. Klientai nėra išsidėstę vien Kauno regionu – jie
išsibarstę po visą Lietuvą.

Konkurencinis tyrimas parodė, kad yra trys konkurentai Kauno
regione: UAB “Efezas’, UAB “Rosela”, UAB “Reklamos partneriai”. UAB
“Ezefas” gamina audio reklamą, kuria radijo takelius, todėl konkurencijos
mano įmonei po investicijos įgyvendinimo nesudarys. Tuo pačiu užsiima UAB
“Rosela”, bet jie papildomai orientuojasi į stendų gamybą – tuo mano įmonė
neužsiima, todėl nesudaro pilnos konkurencijos – rinkos skirtingos. UAB
“Reklamos partneriai” gamina panašaus pobūdžio reklamą kaip manoji įmonė,
todėl investicijos įdiegimas būtinas siekiant užsitikrinti savo rinkos dalį
bei ją plėsti prisiviliojant šios įmonės klientus.

Verslo idėja. Mano įmonė įregistruota 1997 m., bet praplėtė savo
veiklos sritis tik 2002 m. tuo metu pradėjo nuomotis montažinę, kurioje
dirbo specialistai. Moderni montažinė būtina kokybiškos produkcijos
gamybai. Montažinės įsigijimas sumažintų kaštus bei leistų teikti tos
pačios kokybės produktus žemesne kaina.

2.1 Verslo tikslai, galimybės, orientyrai

Mūsų įmonės pagrindinis tikslas yra įsitvirtinti rinkoje, gauti pelną,
kaupti kapitalą verslo plėtotei.

Mūsų įmonė turi nusistačiusi tokius artimiausius tikslus:

1. Įsitvirtinti rinkoje

1. Per pirmuosius metus pasiekti ne mažesnę, kaip 80( gamybinių

pajėgumų apyvartą.

2. Užtikrinti pastovias d

darbo vietas darbuotojams ir pastovų

pragyvenimo lygį.

3. Palaikyti ilgalaikius patikimus ryšius su pastoviais užsakovais.

4. Sudominti kuo didesnį klientų skaičių.

Tolimesni įmonės tikslai yra tokie:

1. Nukonkuruoti konkurentus geresnės kokybės ir žemesnės kainos

pagalba.

1. Mažinti kiek įmanoma sąnaudas.

2. Kelti paslaugos kokybę.

3. Domėtis technologijos tobulinimu ar alternatyvia veikla.

4. Pasiekti maksimalų pelną iš kurio galėtume kaupti kapitalą verslo

plėtotei.

2.2 Paslaugos aprašymas

Paslauga daugiausia bus teikiama smulkioms ir vidutinėms radijo
stotims bei televizijos kanalams, įsikūrusiems tiek Kauno regione, tiek
visoje Lietuvoje

Teikiamos šios paslaugos:

Reklaminių audio takelių kūrimas

Reklaminių video klipų kūrimas

Video klipų įgarsinimas

Privačių užsakymų išpildymas: filmavimas.

Garantuojame šias paslaugų savybes:
Kokybė
Naujumas
Estetinis vaizdas

3. Marketingas

3.1 Rinkos apžvalga

Norint užtikrinti savo veiklos sėkmingumą, būtina detaliai
išanalizuoti rinką, aptariant tokius esminius momentus kaip rinkos
imlumas, pardavimų perspektyva, šio tipo paslaugos kaina vietinėje rinkoje
ir kitose rinkose, vidutinė paslaugos pardavimo galimybė per 1 metus,
specifines paslaugų savybes.

Atlikus konkurencinį tyrimą paaiškėjo, kad:

▪ UAB “Ezefas” gamina audio reklamą, kuria radijo takelius, todėl

konkurencijos mano įmonei po investicijos įgyvendinimo nesudarys, nes

jų teikiami produktai rinkai yra panašios kokybės kaip mūsų, bet kaina

yra aukštesnė, nes yra rinkos senbūvė, įsikūrusi 1994 m. Ji turi

pastovius klientus: radijo stotis “Tau”, radijo stotis “Super FM”,

radijo stotis “99.9” ir kt.

▪ Radijo takelių gamyba užsiima UAB “Rosela”, bet jie papildomai

orientuojasi į stendų gamybą, kurioje yra pirmaujantys Kauno regione,

todėl jų pagrindinės investicijos nukreiptos reklaminių stendų

tobulinimo kryptimi.Reklaminių stendų gamyba mano aptariama įmonė

neužsiima (neketina artimiausiu metu įžengti į šią rinką), todėl

nesudaro pilnos konkurencijos – rinkos skirtingos.

▪ UAB “Reklamos partneriai” gamina p

panašaus pobūdžio reklamą kaip

mano aptariamoji įmonė: video klipų gamyba, kompiuterinė grafika. Jos

nuolatiniai klientai yra šie: TV kanalas “ART”, kabelinė televizija

“Vizija”, kabelinė televizija “Sparnai”, kabelinė televizija “Jonava”

ir kt. Jos Klientai išsidėstę Kauno regione.

Dabartiniai pastovūs mano aptariamos įmonės klientai yra šie: radijo
stotis “Kauno Fonas”, radijo stotis “Ekstra FM”, TV kanalas “11”, kabelinė
televizija “Super filmai”, kabelinė televizija “Alytaus KTV”, kabelinė
televizija “Kėdainiai”, kabelinė televizija “Panevėžio KTV” bei
kitos.Dauguma klientų įsikūrę Kauno regione, bet dalis jų yra Vidurio
Lietuvoje.
Įvertinus rinką sudaryta ši konkurencingumo įvertinimo lentelė Nr 1

Lentelė Nr. 1 Rinkos konkurencingumas
|Palyginimo |UAB “Ezefas” |UAB “Rosela” |UAB “Reklamos |
|kriterijai | | |partneriai” |
|Įkūrimo |1994 |1998 |1998 |
|data | | | |
|Vieta |Savanorių |Savanorių |Savanorių pr. |
| |222-221, |66-238, Kaunas |66-238, Kaunas |
| |Kaunas | | |
|Teikiamos |Spaudos |Vizualinės |Vizualinės reklamos |
|paslaugos |darbai, |reklamos |gamyba, reklaminė |
| |vaizdine |gamyba, |poligrafija, |
| |reklama |reklaminė |elektroninė reklama |
| | |poligrafija, | |
| | |elektroninė | |
| | |reklama. | |
|Aptarnaujam|14 |14 |14 |
|a rinkos | | | |
|dalis | | | |
|Kaina |1min. |1 min. |1 min. reklaminio |
| |reklaminio |reklaminio |audio klipo: 250 Lt.|
| |audio klipo: |audio klipo: |1 min. reklaminio |
| |330 Lt |220 Lt. |video klipo: 1100Lt.|
|Rėmimas |Pastoviems |Pastoviems |Pastoviems klientams|
| |klientams 15% |klientams 25% |20% nuolaida |
| |nuolaida |nuolaida | |
|Reklama |4 kartus per |2 kartus per |4 kartus per savaitę|
| |savaitę |savaitę klientų|klientų eterio po |
| |klientų eterio|eterio po 1 |1.5min. |
| |po 1 min. |min. | |

Mano aptariama įmonė šiuo metu užima 14 audio reklamos rinkos
bei 13 audio reklamos gamybos Kauno regione.

Jos įkainiai tokie:

1min. reklaminio audio klipo: 300 Lt

1 min. reklaminio video klipo: 1200Lt

Pastoviems klientams taikoma nuo 10 iki 30% nuolaida – jos dydis
priklauso nuo turėtų užsakymų bei užsakomo projekto vertės.

Taigi, reklamos gamybos srityje Kauno regione ji siekia teikti
kokybiškiausią produktą – kainos skirtumai kompensuojami kokybiškesne
produkcija.

3.2 Kainodaros sistema

Nustatant kainą bus taikoma įsiskverbimo į rinką strategija. Todėl bus
nuolat stebimos kainos rinkoje bei konkurentų kainos.

Nustatant paslaugų kainas bus atsižvelgiama į tokius momentus:

• Ar klientas yra stambi, ar smulki įmonė;

• Gal klientas gali mokėti daugiau (finansinė jo padėtis);

• Ar klientas įmonė, ar privatus asmuo;

• Kokių terminų ir kokybės klientas reikalauja;

• Ar tai pastovus mūsų klientas?

• Ar klientas žada tapti pastoviu užsakovu (tariasi dėl papildomų darbų).

Pagal išvardintus kriterijus įvertinus klientus, pastoviems klientams,
ketinantiems tokiais tapti, bei privatiems asmenims bus galima taikyti
sutartines nuolaidas. Įvertinant kliento finansinius pajėgumus irgi galima
nežymiai keisti tarifą – geroje finansinėje būklėje esanti įmonė sutiks
mokėti keliais procentais daugiau.

Atsižvelgiant į kliento reikalavimus kokybei ir atlikimo laikui,
tarifas bus didinamas.

Skaičiuojant kainą remiamasi tokia formule: Žaliavos+ Darbas+ Pelnas.

Į žaliavas įskaičiuojamas kompiuterinės technikos savikaina. Turimos
techninės ir programinės įrangos, montažinės nuoma sudaro 90 Lt./val.
Didžiąją dalį šios sumos sudaro montažinės nuoma – 70 Lt./val.

Žaliavos ir darbas sudaro 140 Lt./val.

Per darbo dieną (8 val.) galima pagaminti vidutiniškai 1-2 min.
kokybiško video teksto reklaminio.

Per darbo dieną (8 val.) galima pagaminti vidutiniškai 10 min.
kokybiško audio teksto reklaminio.

Pelnas, sudaro 20- 30 % galutinio produkto.

Per vieną dieną galimos maksimalios įplaukos (montažinei dirbant pilnu
našumu) bus 1527,62Lt. (127.3Lt. (12 valandų=1527.62Lt )

O per vieną mėnesį -33607.2Lt. (1527.6Lt. (22 darbo
dienos=33607.2Lt )

Montažinės išlaidos sudaro:

Medžiagoms skiriama apie 50(

Darbuotojų atlyginimams-apie 20(

Savininkui atitenka apie 30(, iš kurių jis moka įvairius

mokesčius.

3.3 Paslaugos teikimas

Montažinės nuoma sudaro didelę dalį (apie 40%) įmonės apyvartos, tad
naujos montažinės įsirengimas yra svarbus žingsnis mažinant gaminio
gaminimo kaštus.

3.4 Reklama ir rėmimas

Įmonės reklama skelbiama pasinaudojant klientų eteriu.

3.5 Įmonės vykdomų darbų aprašymas

Bus atliekamas nedidelis asortimentas su eksploatacija ir smulkiu
remontu susijusių darbų:

Reklaminių audio takelių kūrimas

Reklaminių video klipų kūrimas

Video klipų įgarsinimas

Privačių užsakymų išpildymas: filmavimas.

Kadangi kiekviena sutartis bus sudaromas taikant individualius
įkainius kiekvienam klientui, tai galima bus labai konkrečiai išsiaiškinti,
ko klientas nori, kokia kokybė jį tenkina ir tai užtvirtinti sutartyje.
Įmonė samdys tik patyrusius eksploatacijos srityje specialistus ir
darbininkus. Taip bus užtikrinta reikalinga darbų kokybė.

Turimos montažinės įrangos panaudojimą ir paskirstymą atliks abu
vadovaujantys inžinieriai derindamiesi tarpusavyje.

3.6 Verslo vietos parinkimas

Įmonė dirba ir planuoja koncentruoti savo veiklą Kauno regione, bet
taip pat patenkinti Vakarų bei Šiaurės Lietuvos regionų poreikius.

4. Įmonės vadyba

4.1 Personalo parinkimas

Darbuotojų paieška bus atliekama dviem kanalais. Pirmiausia darbuotojų
pareikalavimas bus paskelbtas rajono darbo biržoje

Antrasis darbuotojų paieškos kanalas – rajono spauda. Darbuotojų
pareikalavimas nedidelis, todėl skelbimas bus duotas tik į vieną rajono
laikraštį – “Tauragiškių Balsas”.

Skelbimas galėtų būti maždaug toks: “Individuali įmonė “Žygrida”
reikalingi darbininkai ir inžinieriai – mechanikai, turintys darbo patirtį
eksploatacijos ar statybos srityje.” Jis yra nelabai informatyvus todėl,
kad tuo norima pritraukti daugiau žmonių. Galima bus pasikalbėti su
kiekvienu asmeniškai ir atrinkti geriausius.

4.2 Organizacijos valdymo modelis ir stilius

Kaip sėkmingai vyks įmonės veikla didžiąja dalimi priklausys nuo jos
valdymo ir vadovavimo jai. Taigi didžiausia atsakomybė šiuo atveju tenka
vadovui, kadangi jis yra vienintelis šios įmonės savininkas ir pats turi
sukurti firmos struktūrą, pasirinkti vadovavimo modelį bei stilių ir tai
turi gerai apgalvoti dar prieš įkurdamas įmonę ( kai jau yra parinkti visi
reikiami darbuotojai ir galima spręsti, kas kam pavaldus turėtų būti ).
Sprendžiant šį klausimą ir kuriant valdymo struktūrą reikia daryti ir
rinktis tai, kas geriausiai atitiktų įmonės veiklą ir garantuotų gerą
valdymą, kurį vadovas suvokia taip – geras valdymas yra tuomet, kai visi
planuojami darbai yra atlikti, pasiekti užsibrėžti įmonės tikslai ir tai
padaryta efektyviausiu būdu.

Aišku, kuriant įmonę iš pradžių visais jos reikalais rūpinsis vadovas
(kadangi darbuotojų dar nėra o jie ir negalėtų tvarkyti firmos kūrimo
reikalų, nes tam neturėtų teisinio pagrindo), tačiau veiklai įsibėgėjus bus
būtina darbus paskirstyti, kad būtų išvengta nesusipratimų ir greičiau būtų
pasiektas norimas rezultatas. Būtina susidaryti aiškų vaizdą, kaip atrodys
įmonės valdymas, ir pagal tai parinkti jai tinkamą valdymo struktūrą. Šiuo
atveju geriausiai tinka linijinė valdymo struktūra. Kodėl? Visų pirma
todėl, kad firmoje dirba nedaug darbininkų paranku palaikyti tiesioginį
ryšį su jais taip efektyvinant kontrolę ir gaunant tikslesnę informaciją
apie veiklą. Verta pastebėti, kad informacijai keliaujant per kelis etapus
(jei sakykim darbininkai ją perduotų darbų vykdytojui, darbų vykdytojas
toliau ją siųstų sekretorei, ji savo ruožtu -pavaduotojui ir tik po to
pavaduotojas ją pateiktų vadovui, tai ta informacija norom nenorom būtų
smarkiai pakeista) ji pakinta ir gali privesti prie neteisingų sprendimų.
Firmoje dirba 8 darbuotojai ir šio skaičiaus pilnai pakanka efektyviai
įmonės veiklai. Kaip pastebėjote, nesamdomas pavaduotojas, nes manoma, kad
tokiai mažai įmonei dar viena darbo vieta būtų nuostolinga, o be to vadovas
turi pakankamai žinių visose srityse, kurios reikalingos įmonės valdymui
ir ketina su viskuo susitvarkyti pats.

4.3 Organizacinė firmos struktūra.

Įmonės organizacinė struktūra atrodys taip:

Direktoriaus pareigas atliksiu aš pats. Direktorius yra tuo pačiu ir
vyr. finansininkas , ir buhalteris, ir įmonės vadybininkas, atstovas
konkursuose.

Pirmasis inžinierius atliks vyr. mechaniko pareigas ir vadovaus 4
žmonių brigadai – darbų vykdytojas. Taigi, jis turėtų būti baigęs aukštąjį
mokslą šioje srityje. Pageidautina bent 2 metų patirtis.

Antrasis inžinierius irgi turėtų turėti aukštojo išsilavinimo diplomą
ir bent 2 metų patirtį. Jis vadovaus 4 žm. brigadai (darbų vykdytojas) ir
atliks darbų saugos specialisto bei vyr tiekėjo pareigas.

Visi kiti eiliniai darbuotojai turi turėti darbo statybos ar kelių
tiesimo įmonėse patirtį. Aukštasis išsilavinimas jiems nebūtinas.

Įmonėje bus naudojamas vienas iš vadovavimo modelių tai yra
delegavimas. Tai vienas priimtiniausių variantų, nes yra suinteresuotumas,
kad įmonėje dirbtų savarankiški, savo darbą išmanantys darbuotojai, o tai
nulems atsakomybės paskirstymas, kuriuo ir yra pagrįstas delegavimas. Kaip
tai ketinama daryti? Darbuotoją priimant į darbą iš jo dar nereikalaujama
nieko, tik su juo bendraujama stengiamasi jį pažinti, išsiaiškinti jo
sugebėjimus, kad būtų sužinota, ko galima iš jo reikalauti ir tikėtis ir ar
iš viso jis tinka.Vėliau jam duodami įvairūs nurodymai kaip ir ką daryti
ir kontroliuojamas kaip jis tai vykdo, daroma atatinkamos pastabos,
pasakoma, kaip norima, kad būtų atliktas darbas. Kai yra įsitikinama, kad
darbininkas suprato reikalavimus ir veiklos specifiką, paliekama jam daug
didesnes galimybes veikti laisvai – svarbus veiklos rezultatas, o ne tai
kaip tai daroma. Taip palengva darbuotojas pripranta prie reikalavimų,
nusistovėjusios tvarkos įmonėje, sužino savo atsakomybės sritį, o vadovui
belieka tik teirautis pas darbų vykdytoją kaip sekasi veikla.

4.4 Galimos problemos ir kliūtys

Mūsų teikiamos paslaugos rinka yra priklausoma daugiausiai nuo
stambiųjų reklamos gamybos bendrovių, smulkiųjų ir vidutinių verslininkų
finansinės padėties. Kol kas kasmet audio video reklamos rinka auga. Ji
auga kartu su įmonių, ūkių finansinės padėties gerėjimu. Gerai
besiverčiančios įmonės skiria pinigų reklamai. Jų finansinė gerovė didžiąja
dalimi susijusi su energijos, kuro ir šilumos kainomis.

Taigi, vienas iš pavojų – energijos, kuro ir šilumos kainų svyravimai.
Bet reikia pastebėti, kad šios kainos jau kelis metus svyruoja nedaug.

Didelę įtaką smulkių audio video reklamos darbų apimčiai daro ES
struktūrinių fondų lėšos. Jas naudoja versininkai savo veiklos
modernizavimui bei įsitvirtinimui rinkoje. Jau keli metai jos auga, tačiau
reikia tikėtis, kad šis augimas nesustos ir tik didės.

Stabilizuojantis regiono ekonominei padėčiai reikia tikėtis, kad audio
video reklamos darbai nenustos augti arba augs pamažu. Iki tol tikimasi
susirasti pastovius klientus ir juos išlaikyti. Daugelis įmonių periodiškai
užsisako audio video reklamą, atlieka vienkartines akcijas.

Dar vienas iš pavojų galėtų būti dar kelių tokios pat rūšies įmonių
atsiradimas rinkoje. Jei atsirastų tik viena įmonė, tai nesudarytų rimtos
problemos. Mūsų įmonė pajėgtų konkuruoti ir blogiausiu atveju sugebėtų
išlaikyti pastovią apyvartą. Savo veiklos pradžioje mūsų įmonė nepatenkins
visos rinkos, taigi lieka vietos ir konkurentams.

Konkurenciją sudaro ir kitų regionų audio video reklamos gamybos
įmonės, dirbančios mūsų regione, tačiau jos dažniausiai patiria dideles
išlaidas, nes dirba toli. Taigi kainos atžvilgiu galima sudaryti joms
konkurenciją. Be to reikia tikėtis, kad ir kituose rajonuose ekonominė
padėtis gerėja, todėl tų rajonų įmonėms vis daugiau darbo atsiras vietoje
ir joms darbai kitame rajone nebeapsimokės.

5. Įmonės finansinės veiklos analizė

Įmonė dirba stabiliai, tuo galima įsitikinti pažvelgę į 5 lentelę,
kurioje pateikti pagrindiniai įmonės ūkinės veiklos rodikliai.

Lentelė Nr. 5. Ūkinės veiklos balansas 2004 m.

balandžio mėn..
|Turtas |Suma Lt.|Nuosavybė ir |Suma Lt. |
| | |įsipareigojimai | |
|2 |3 |5 |6 |
|Ilgalaikis turtas |6100 |Savininkų nuosavybė |  |
|Formavimo savikaina |10082,16|Akcinis kapitalas |100000 |
|Ilgalaikis |  |Pelnas |  |
|nematerialus turtas | | | |
|Ilgalaikis |  |  |  |
|materialus turtas: | | | |
| Pastatai |  |  |  |
| Transporto |  |Įsipareigojimai |  |
|priemonės | | | |
|Įrengimai |6100 |Ilgalaikės paskolos |  |
|Trumpalaikis turtas |39108,03|Trumpalaikės paskolos |  |
|Atsargos |168,03 |Skolos tiekėjams |  |
|Gautinos sumos |  |Skolos mokesčiams, |  |
| | |atlyginimams, | |
| | |soc.draudimui | |
|Pinigai |38940 |Kitos skolos |  |
|Ateinančių |  |Ateinančių laikotarpių |  |
|laikotarpių sąnaudos| |pajamos | |
|  |  |  |  |
|Turtas iš viso: |45208,03|Nuosavybė ir |100000 |
| | |įsipareigojimai iš viso:| |

Grynojo pelningumo sumažėjimą lėmė sąnaudų padidėjimas.

Kaip matome, įmonės įsiskolinimų dalis turte ir įsiskolinimų dalis
turte ir įsiskolinimų dalis nuosavame kapitale ne itin ženkliai padidėjo.

Atsargų apyvartumo rodikliai rodo atsargų panaudojimo per metus ženklų
sumažėjimą. Tai nulėmė ženkliai padidėjusios atsargos.

Kadangi įmonė užsiima vienetine gamyba ir paslaugomis, atsargų
apyvartumas priklauso nuo konkrečių užsakymų apimties, dažnumo. Pailgėjo
pajamų uždirbimo ciklas. Debitorinių įsiskolinimų rodikliai pagerėjo:

• 2002 m. grynasis ataskaitinių metų pelnas paskirstymui buvo

133949 Lt., o 2003 m. jis siekė 183666 Lt.

• Trumpalaikis turtas pakilo nuo 782462 Lt iki 1751219 Lt.

• Rezervai pakilo nuo 235634 Lt iki 369583 Lt.

• Iš ateinančių metų sukauptos sąnaudos pakilo nuo 782462 Lt iki

1751219 Lt.

Šiuo metu finansinių įsiskolinimų įmonė neturi.

Lentelėje Nr. 6 pateikti įmonės veiklos rodikliai.

Lentelė Nr. 6 Įmonės veiklos rodikliai
|Rodiklis |Reikšmė |
| |2003 |2002 |
|Likvidumo rodikliai | | |
|Bendrojo likvidumo rodikliai |1.13 |1.07 |
|Kritinio likvidumo rodikliai |0.88 |0.96 |
|Grynasis apyvartinis |176707.69 |37879.65 |
|kapitalas | | |
| | | |
|Pelningumo rodikliai | | |
|Turto grąžos rodiklis |8% |23% |
|Nuosavybės grąža |35% |75% |
|Bendrasis pelningumas |34% |31% |
|Savikainos dalis |66% |69% |
|Grynasis pelningumas |6% |16% |
|Finansų struktūros rodikliai | | |
|Įsiskolinimo koeficientas |78% |69% |
|Įsiskolinimo-nuosavybės |361% |219% |
|koeficientas | | |
|Efektyvumo rodikliai | | |
|Atsargų apyvartumas kartais |2 |14 |
|Atsargų apyvartumas dienomis |51 |27 |
|Debitorinių įsiskolinimų |1 |4 |
|rodiklis, kartais | | |
|Debitorinių įsiskolinimų |80 |98 |
|rodiklis dienomis | | |
|Pajamų uždirbimo ciklas |131 |124 |
|dienomis | | |

7 lentelėje pateikti įmonės finansavimo poreikiai ir šaltiniai

7 lentelė. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai
|Lėšų poreikis |Suma Lt. |Finansavimo |Suma Lt. |
| | |šaltiniai | |
|2 |3 |5 |6 |
|Ilgalaikiam turtui |6100 |Vidiniai šaltiniai|  |
|įsigyti: | | | |
|Žemei |  |Akcinis kapitalas |100000 |
|Pastatams (patalpoms) |  |Pelnas |  |
|Transporto priemonėms |  |  |  |
|Įrengimams, baldams ir |6100 |Išoriniai |  |
|kt. | |šaltiniai | |
|Trumpalaikiam turtui |39108,03 |  |  |
|įsigyti: | | | |
|Pradinėms prekių |168,03 |Ilgalaikės |  |
|atsargoms | |paskolos | |
|Pinigai |38940 |Trumpalaikės |  |
| | |paskolos | |
|Iš viso |45208,03 |Iš viso |100000 |

6. Optimaliausias investicinis projektas

8 lentelėje pateikiamos montažinės išlaikymo išlaidos.

8 lentelė. Montažinės išlaikymo išlaidos
|Lėšų poreikis |Suma Lt. |Finansavimo |Suma Lt. |
| | |šaltiniai | |
|2 |3 |5 |6 |
|Ilgalaikiam turtui |6100 |Vidiniai šaltiniai|  |
|įsigyti: | | | |
|Žemei |  |Akcinis kapitalas |100000 |
|Pastatams (patalpoms) |  |Pelnas |  |
|Transporto priemonėms |  |  |  |
|Įrengimams, baldams ir |6100 |Išoriniai |  |
|kt. | |šaltiniai | |
|Trumpalaikiam turtui |39108,03 |  |  |
|įsigyti: | | | |
|Pradinėms prekių |168,03 |Ilgalaikės |  |
|atsargoms | |paskolos | |
|Pinigai |38940 |Trumpalaikės |  |
| | |paskolos | |
|Iš viso |45208,03 |Iš viso |100000 |

Labiausiai tikėtiname projekte tikimasi, kad užsakymų skaičius
padaugės kaip 2002 m. 2002 metais įmonė pradėjo visiškai naują veiklą,
kurios pajamos sudarė 40% visų pajamų. Pajamos iš įprastinių veiklų
padidėjo 12% ateityje tikimasi tokio paties 12% darbų apimties padidėjimo.

Todėl optimaliausiu variantu tikimasi montavimo darbų dinamika
investiciniam laikotarpiui pasiskirstymas pateiktas 9 lentelėje.

Lentelė Nr. 9. Optimaliausio ekonominio plano, montažinės apkrova.
|Metai |Montažinės darbo valandų |
| |skaičius per metus (val.) |
|2002 m |1185 |
|2003 m. |1422 |
|2004 m. |1706 |
|2005 m. |2048 |

6.1 Grynųjų pinigų iš investicinės veiklos skaičiavimas

Analizuojant investicijų projektą, svarbiausias ir sunkiausias
momentas yra jo pinigų srauto įvertinimas.

Montažinė būna įjungta visą darbo dieną, nepriklausomai ar su ja
dirbama ar ne. Jos nuoma vienai valandai – 70 Lt/val. Montažinės galingumas
– 0.6 kWh. Elektros energijos ji sunaudoja už 393,22 Lt per metus (kai
dirba 2048 valandas).

Kadangi darbuotojai išlieka tie patys bei įmonė turi užtektinai
patalpų montažinei įsirengti, tai papildomų kintamųjų į projektą neįvesime.

Amortizaciją skaičiuosime proporcingu modeliu, laikydami, kad
montažinės nusidėvėjimo trukmė yra 10 metų.

Todėl gauname tokią optimaliausio projekto pinigų srautų skaičiavimus,
kurie pateikti 10 lentelėje.

10 lentelė. Optimaliausio investicinio plano pinigų srautai.
|E|Sąnaudų pavadinimas |Vnt. |Sąnaudos Lt |
|i| |skaič| |
|l| |ius | |
|.| | | |
|N| | | |
|r| | | |
|.| | | |
| | | |Per pirmus metus |  |  |
| | | |Per mėnesį |Per |Per |Per |
| | | | |metus|antrus|treči|
| | | | | |metus |us |
| | | | | | |metus|
| | | |Vien|Suma | | | |
| | | |am | | | | |
| | | |vnt.| | | | |
|1|2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|1|Patalpų nuoma (m2) |1 |  |450 |5400 |10800 |16200|
|2|Turto draudimas |  |  |430 |5160 |10320 |15480|
| |(privalomas) | | | | | | |
|3|Nusidėvėjimas |  |  |150 |1800 |3600 |43200|
|4|Atskaitymai nuo pajamų |  |  |168,3|2019,|4039,2|6058,|
| |(kelių mokestis) | | | |6 | |8 |
|5|Kiti mokesčiai (aplinkos|  |  |258,6|3104,|6208,3|9312,|
| |teršimo, nekiln | | |8 |16 |2 |48 |
|6|Patalpų šildymas |  |  |523 |3138 |6276 |9414 |
|  |
|7|Darbo užmokestis (iš |  |  |3270 |39240|78480 |11772|
| |viso) | | | | | |0 |
|7|Direktorius |  |  |1600 |19200|38400 |57600|
|.| | | | | | | |
|1| | | | | | | |
|7|Buhalteris |  |  |920 |11040|22080 |33120|
|.| | | | | | | |
|2| | | | | | | |
|7|Vadybininkas |  |  |1200 |14400|28800 |43200|
|.| | | | | | | |
|3| | | | | | | |
|7|Pardavėjas |  |  |520 |6240 |12480 |18720|
|.| | | | | | | |
|4| | | | | | | |
|7|  |  |  |  |  |  |  |
|.| | | | | | | |
|4| | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |
|8|Iš viso |  |  |2640 |31680|63360 |95040|
| | |  |  |  |  |  |  |
|1|Socialinio draudimo |  |  |254 |3048 |6096 |9144 |
|0|mokestis (9 eilutė*31%) | | | | | | |
|1|Įmokos į garantinį |  |  |5,28 |63,36|126,72|190,0|
|1|fondą(9 eilutė*0,2%) | | | | | |8 |
|1|Reklama |  |  |100 |1200 |2400 |3600 |
|2| | | | | | | |
|1|Komunalinės paslaugos: |  |  |32 |384 |768 |1152 |
|3| | | | | | | |
|1|Telefonas |  |  |120 |1440 |2880 |4320 |
|3| | | | | | | |
|.| | | | | | | |
|1| | | | | | | |
|1|Elektra |  |  |360 |4320 |8640 |12960|
|3| | | | | | | |
|.| | | | | | | |
|2| | | | | | | |
|1|Signalizacija |  |  |30 |360 |720 |1080 |
|3| | | | | | | |
|.| | | | | | | |
|3| | | | | | | |
|1|Šaltas vanduo ir |  |  |80 |960 |1920 |2880 |
|3|kanalizacija (kub.m.) | | | | | | |
|.| | | | | | | |
|4| | | | | | | |
|1|Kitos išlaidos |  |  |100 |1200 |2400 |3600 |
|4| | | | | | | |
|1|Palūkanos už kreditą |  |  |  |  |  |  |
|5| | | | | | | |
| |Iš viso : |976 |11712|23424 |35136|

6.2 Projekto finansinis įvertinimas

Investicinį projektą įvertinsiu penkių rodiklių bazėje:

– Paprasto atsipirkimo laiko,

– Diskontuoto atsipirkimo laiko,

– Grynosios esamosios vertės.

– Vidinės pelno normos,

– Modifikuotos vidinės pelno normos.

Pastarosios reikšmės pateiktos 11lentelėje.

Lentelė Nr. 11. Projekto finansinis

įvertinimas
|Diskontuotas atsipirkimo laikas |2.35 |
|Paprastas atsipirkimo laikas |2.27 |
|Grynoji esamoji vertė |21.115.07.Lt |
|Vidinė pelno norma |17% |
|Modifikuota vidinė pelno norma |15% |

Diskontuotas atsipirkimo laikas aptariamos įmonės atveju
reiškia, kad investicijos atsipirk per daugiau nei dvejus metus.

Paprastasis atsipirkimo laikas reiškia, kad investicijos
atsipirks per dar trumpesnį laikotarpį, kai skaičiuojamos visos pajams,
gaunamos iš įdiegtos naujos montažinės.

Grynoji esamoji vertė yra teigiama, tad projektas vertas
įgyvendinimo. Šiuo atveju svarbi kuo didesnė reikšmė. Neigiamo vertės
buvimo atveju projektas būtų mažiau vertas įgyvendinti.

Abi pelno normų reikšmės pataria investuoti į projektą, nes
pateiktieji procentai reiškia gaunamųjų ir įdedamųjų lėšų skirtumą. Jis
šiuo atveju yra teigiamas, tad projektas bet kuriuo atveju neš ekonominę
naudą.

6.3 Finansinė dalis

Prognozuodamas veiklos apimtis aš remiuosi anksčiau mano
apskaičiuotomis minimaliomis mėnesinėmis veiklos apimtimis, nes įmonė,
nustatydama paslaugų kainas, bent jau pirmaisiais veiklos metais remsis
nenuostolingumo principu. Aptariami pinigų srautai per visą investicijos
atsipirkimo laikotarpį – per 3 metus.

12, 13 ir 14 lentelėse pateikti pagrindiniai įmonės investicijos
rodikliai, kuriais remiantis galima teigti, kad naujos montažinės
įsigijimas, vietoj jos nuomos yra atsiperkantis ir įžvalgus įmonės veiklos
plėtros variantas.

| 12 lentelė Prekių pardavimo ir įplaukų prognozės pirmais metais |
|Ei|Variantas / Rodikliai |Veiklos metai |
|l.| | |
|Nr| | |
|. | | |
| | |I-ieji |II-ieji |III-ieji |
| | |metai |metai |metai |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|  |  |  |  |  |
|1 |Realizacijos pajamos be PVM |180168 |325360 |569380 |
|2 |Parduotų prekių ir paslaugų |2400 |2800 |4900 |
| |savikaina* | | | |
|3 |Bendrasis pelnas (nuostolis) |177768 |322560 |564480 |
|4 |Veiklos sąnaudos (pardavimų ir |11712 |23424 |35136 |
| |administracinės) | | | |
|5 |Veiklos pelnas (nuostolis) |166056 |299136 |529344 |
|6 |Finansinės sąnaudos |0 |0 |0 |
|7 |Pelnas (nuostolis) prieš |166056 |299136 |529344 |
| |apmokestinimą | | | |
|8 |Pelno mokestis |24908 |44870 |79402 |
|9 |Grynasis ataskaitinių metų pelnas |141148 |254266 |449942 |

Minėtų rodiklių skaičiavimą lengvins ir tai, kad kintamoms
veiklos išlaidoms, kiekvieną mėnesį numatytos pastovios sumos, leidžiančios
užtikrinti maksimalią pirmaisiais veiklos metais prognozuojamą apyvartą per
mėnesį. Bet maksimali apyvarta bus galima ištisus metus, – taigi, palieka
nemaža atsarga (16 lentelė).

|16 lentelė. Pelningumo lūžio taškas |
|Eil.N|Rodikliai |Veiklos metai |
|r. | | |
| | |pirmie|antrie|tretie|
| | |ji |ji |ji |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 |Realizacijos įplaukos be |102560|132500|152663|
| |PVM | | | |
|2 |Parduotų prekių ir paslaugų|3600 |2560 |2700 |
| |savikaina | | | |
|3 |Realizuoto antkainio suma |98960 |129940|149963|
|4 |Bendrųjų pajamų |0,96 |0,98 |0,98 |
| |koeficientas (realizuoto | | | |
| |antkainio suma/realizacijos| | | |
| |įplaukos) | | | |
|5 |Ūkinės veiklos sąnaudos |11712 |23424 |35136 |
|6 |Nenuostolingas pardavimas |12138,|23885,|35768,|
| |Lt. (ūkinės veiklos |06 |49 |60 |
| |išlaidos Lt./bendrųjų | | | |
| |pajamų koeficientas | | | |

Per mėnesį reikės uždirbti 24400Lt /12 = 2033,33 Lt.
investicijos padengimui.

Jei pelno mokestis sudarys 30 %, paskaičiavęs apytiksles
mėnesines išlaidas, mėnesines įmokas už gautą paskolą, ir pridėjęs pelno
mokesčio priedą gausiu minimalią mėnesinę apyvartą. Pagrindinės mėnesio
išlaidos bus:

|17 lentelė. Pinigų srautų ataskaita |
|Rodikliai |  |
| |per |per |per |
| |pirmuosius |antruosius |trečiuosius |
| |metus |metus |metus |
|1 |3 |3 |3 |
|GAUTA PINIGŲ |92904 |104052 |116345 |
|1. Grynasis pelnas |91730 |102978 |115365 |
|2. Pasiskolinus iš banko ir |0 |0 |0 |
|kitų įmonių | | | |
|3. Nusidėvėjimo sąnaudos |1800,00 |3600 |43200 |
|IŠLEISTA PINIGŲ** |12492 |24984 |37476 |
|1. Perkant ilgalaikį turtą |0 |0 |0 |
|2. Perkant atsargas |0 |0 |0 |
|3. Statybos ir remonto |780 |1560 |2340 |
|darbams | | | |
|4. Kitos išlaidos |11712 |23424 |35136 |
|5. Grąžinti paskolai |0 |0 |0 |
|Pinigai laikotarpio pradžioje|0 |80412 |159480 |
|Pridėti: gautus pinigus |92904 |184464 |275825 |
|Atimti: išleistus pinigus |12492 |24984 |37476 |
|Pinigai laikotarpio pabaigoje|80412 |159480 |238349 |

Taigi, kad išlikti metinė įmonės apyvarta turės būti apie 100
000 Lt., o jeigu per mėnesį bus atliekama vidutiniškai darbų maždaug už
12623 Lt., tai metinė apyvarta bus apie 250000Lt. Manau, kad 10 žmonių
brigadai tokia apyvarta reali. Mano įmonėje vienam darbuotojui per metus
mažiausiai turės tekti 25000 Lt. eksploatacijos darbų.

Šis paskaičiavimas atliktas su didele atsarga, nes nenumatytoms
išlaidoms numatyta 3000 lt., kas yra nuo 7 % iki 14 % nuo planuojamos
mėnesinės apyvartos, be to kintamoms išlaidoms, tokioms kaip transportas,
medžiagos ir gamybos priemonių eksploatacija, numatytos pastovios sumos
pagal galimą maksimalų įmonės pajėgumą kas mėnesį, nors neplanuojama dirbti
pilnu pajėgumu. Be to gamybos priemonių ir pastatų nusidėvėjimas mažins
mokesčius.

Iš viso į įmonę bus investuota 100000 Lt. Šią investiciją
numatyta padengti per 3 metus. Stengdamasi greičiau padengti kreditą, įmonė
patirtų didesnę riziką ir turėtų mažiau laisvo kapitalo veiklai plėsti.
Realiai įmonė investiciją galėtų padengti per pirmuosius savo veiklos
metus. Tuo galima įsitikinti lyginant laisvas lėšas įmonės sąskaitoje ir
investicijas (15 lentelė).

Įmonė galėtų atsipirkti per pirmuosius veiklos metus, o kai
kreditas bus grąžintas, jos veiklos pelnas kelis kartus jau viršys
padarytas investicijas.

6. Išvados

Atlikome UAB “Audio, video pasaulis” finansinio projekto
įvertinimą. Esat 12% veiklos padidėjimui, projektas vertas įgyvendinti, nes
jo atsiperkamumas siekia beveik dvejus su puse metų, t.y. montažinės
nusidėvėjimo trukmė yra keturis kartus ilgesnis nei jos atsiperkamumo
laikotarpis.

Atliktas įmonės vidaus apskaitos tyrimas pagrindžia projekto
įgyvendinimo būtinumą, nes montažinės nuoma dabartinėje situacijoje sudaro
iki 40% visų įmonės išlaidų.

Įvertinus situaciją rinkoje, montažinės įrengimas yra naudingas
įmonei, nes leis įmonei gaminti kokybiškesnį produkto, kurio savikaina bus
žemesnė, nei kitų rinkoje esančių produktų. Šis skirtumas leis kaupti
įmonei apyvartines lėšas naujų projektų įgyvendinimui, nes audio-video
reklamos gamyba reikalauja nuolatinių investicijų, kurios būtinos siekiant
patenkinti kylančius tiek klientų poreikius tiek tapti lyderiu tarp audio-
video reklamą gaminančių įmonių.
———————–

4 darbuotojai

4 darbuotojai

I inžinierius

I inžinierius

Direktorius

Leave a Comment