Verslo konsultacijų firmos verslo planas

TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………………………………………………………………………………..5
SANTRAUKA…………………………………………………………………………………………………………………………….6
1. VERSLO APRAŠYMAS………………………………………………………………………………………………………..8
1.1. Verslo idėja…………………………………………………………………………………………………………………..8
1.2. UAB „ERK“ tikslai ir uždaviniai…………………………………………………………………………………….9
2. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APRAŠYMAS……………………………………………………………………………….12
3. VADYBA IR PERSONALAS………………………………………………………………………………………………….14
3.1. Organizacinė struktūra………………………………………………………………………………………………….14
3.2. Personalo planavimas……………………………………………………………………………………………………15
3.2.1. Reikalavimai darbuotojams………………………………………………………………………………..16
3.2.2. Personalo parinkimas………………………………………………………………………………………..16
3.2.3. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas……………………………………………………….18
3.3. Personalo darbo apmokėjimas……………………………………………………………………………………….18
4. RINKOS MARKETINGAS……………………………………………………………………………………………………..19
4.1. Rinkos galimybių analizė………………………………………………………………………………………………19
4.1.1. Bendras rinkos aprašymas…………………………………………………………………………………19
4.1.2. Vartotojų aprašymas………………………………………………………………………………………….19
4.1.3. Konkurentų įvertinimas……………………………………………………………………………………..20
4.2. Marketingo komplekso elementai………………………………………………………………………………….21
4.2.1. Prekės strategija………………………………………………………………………………………………..21
4.2.2. Kainų strategija………………………………………………………………………………………………..22
4.2.3. Paskirstymas…………………………………………………………………………………………………….23
4.2.4. Rėmimas………………………………………………………………………………………………………….23
4.3. Pardavimų prognozė…………………………………………………………………………………………………….24
5. FINANSINĖ INFORMACIJA………………………………………………………………………………………………….25
5.1. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai……………………………………………………………………………..25
5.2. Pinigų srautų ataskaita………………………………………………………………………………………………….26
5.3. Pelno (nuostolio) ataskaita ……………………………………………………………………………………………28
5.4. Lūžio taško radimas……………………………………………………………………………………………………..31
5.5. Sąnaudų prognozė………………………………………………………………………………………………………..32
6. RIZIKOS FAKTORIŲ ĮVERTINIMAS…………………………………………………………………………………….34
7. LAIKO PLANAVIMAS…………………………………………………………………………………………………………37
IŠVADOS………………………………………………………………………………………………………………………………….38
LITERATŪRA…………………………………………………………………………………………………………………………..40
PRIEDAI…………………………………………………………………………………………………………………………………..41ĮVADAS
Verslo planas – tai dokumentas, kuriame aiškiai išdėstoma verslo sumanymo esmė, apibūdinama verslo objekto (įmonės, firmos) padėtis dabar esančiomis ekonominėmis, politinėmis sąlygomis, numatoma būsima strategija ir ateities perspektyvos, trumpai išdėstoma finansinė informacija. Verslo planas – tai verslo idėja, išreikšta per finansines sąmatas.
Mūsų kursinio darbo tema yra sėkmingai veikiančios įmonės verslo plano parengimas. Ši tema yra ypač populiari verslininkų tarpe, nes verslininkas turėdamas idėją kurti tam tikrą verslą pradeda nuo verslo plano rašymo. Rašydamas verslo planą visų pirma turi “iššniukštinėti” rinką, apmąstyti savo galimybes dabartinėje šalies ekonominėje padėtyje, konkurenciją, galimybę pritraukti investitorius, partnerius. Galų gale verslo plane turi būti numatytos sąlygos būsimiems įmonės darbuotojams, apskaičiuojamos išlaidos, pajamos, atsipirkimo galimybės, grynųjų pinigų panaudojimas bei paskirstymas ir t.t.
Mūsų kursinio darbo tikslas ir yra parašyti pelningai veikiančios įmonės verslo planą. Šiam tikslui pasiekti išskyrėme tokius darbo uždavinius:
1. Apibūdinti savo verslo idėją, tikslus bei kuriamas paslaugas.
2. Pateikti kuriamos įmonės organizacinę struktūrą ir valdymą.
3. Aptarti įmonės marketingo strategijas.
4. Numatyti kelerių metų į priekį finansinę įmonės padėtį.

Darbui atlikti panaudojome šiuos metodus: internetinių puslapių ir mokslinės literatūros šaltinių analizę.SANTRAUKA
Šis verslo planas yra sudarytas tam, kad įvertinti mūsų idėjos perspektyvumą ir įgyvendinimo galimybes.
Svarstant kokią idėją pasirinkti ir kokį verslą kurti, rėmėmės moksline literatūra, domėjomės Lietuvoje klestinčiais verslais bei rinkome informaciją apie kitų verslininkų patirtį. Atsižvelgiant į nuolat didėjantį poreikį konsultacinėms paslaugoms, kilo idėja įkurti konsultavimo verslo klausimais įmonę. Mes planuojame steigti uždarąją akcinę bendrovę – „ERK“. Kurios pagrindinis tikslas yra įsitvirtinti rinkoje, gauti pelną, kaupti kapitalą verslo plėtotei. Apsvarstę tokią idėją, nusprendėme, kad tokia įmonė patirtų sėkmę subūrusi kvalifikuotą ir mobilų žmogiškąjį potencialą, kuris sugebėtų per nustatytą laiką atlikti kokybiškas paslaugas. Steigiant UAB „ERK“ kapitaliniai įdėjimai bus skiriami iš asmeninių dviejų savininkų lėšų, kurie ir yra vieninteliai šios įmonės akcininkai. Išanalizavę įvairius informacijos šaltinius, nusprendėme, kad Kauno mieste yra didžiausias tokių paslaugų poreikis: audito paslaugų, įvairių mokesčių paslaugų bei konsultacinių paslaugų. Būtent šias paslaugas mūsų kuriama įmonė ir ketina siūlyti. Teikdami paslaugas tikimės patenkinti tiek juridinių, tiek fizinių asmenų verslo poreikius.
Sėkmingai įmonės veiklai didžiulę įtaka turi įmonės valdymas ir organizacinė struktūra. Rinksimės demokratinį valdymos stilių, skatinantį komandinį darbą, laisvą minčių reiškimą ir pagalbą vieni kitiems. Pasiekti užsibrėžtiems įmonės tikslams užteks efektyviai dirbančių, kvalifikuotų penkių žmonių kolektyvo: direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, dviejų projektų vadovų ir projektų vadybiniko. Įmonės darbuotojų kvalifikacija bus keliama dalyvaujant seminaruose, konferencijose, mokymuose, įvairiose kursuose. Didelis dėmesys teikiamas į darbuotojo savęs tobulinimą darbo vietoje, namuose. Visi darbuotojai turės savo konkrečias individualias pareigas, o kartu ir visiems bendras, be to esant reikalui galės keistis vienas kito pareigomis. Įmonės atlyginimų sistema orientuota į darbuotojo skatinimą ir darbuotojo asmeninių tikslų pasiekimą. Netikėtai išaugusi paklausa bus patenkinama samdant nepriklausomus (laisvai samdomus) ekspertus, kurie padės susidoroti su padidėjusiu darbo krūviu. Taip bus efektyviai valdomi įmonės pajėgumai.
Planuojame veiklą Kauno mieste, todėl atlikome rinkos apžvalgą šiame mieste ir išsiaiškinome būsimus pagrindinius įmonės konkurentus. Siūlysime paslaugas žemomis ar vidutinėmis kainomis, kurios bus žemesnės nei stambiausių konsultacinių firmų šiame rajone, todėl ir mūsų pagrindiniai konkurentai bus verslo konsultacines paslaugas teikiantys privatūs asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos sutartis, nes jie šias paslaugas taip pat siūlo žemesne kaina.
Įmonės orientacinė tikslinė rinka yra smulkaus ir vidutinio verslo įmonės ir ne pelno siekiančios organizacijos. Mūsų klientais gali būti bet kuris juridinis ar fizinis asmuo, kuriam reikalinga verslo konsultacija.
Įmonei įkurti bus panaudotas savininkų asmeninis kapitalas. Įsteigimui bus skiriami
44 000Lt, kurių užteks įmonei įregistruoti, išsinuomoti patalpas ir jas įrengti, supirkti reikiamą įrangą ir atlikti kitus steigiamuosius darbus, kad būtų galima pradėti veiklą. Planuojame, kad pirmus veiklos mėnesius darbų apimtis bus nedidelė – mažiau nei pusė minimalios mėnesinės apyvartos. Taip įvyks dėl to, kad reikės užmegzti ryšius su klientais, integruotis į rinką.
Paskaičiavome, kad mūsų įmonės pelningumo lūžio taškas įvyksta trečiaisiais veiklos gyvavimo metais. Tai reiškia, kad įmonė grynąjį pelną pradės gauti jau trečiaisiais veiklos metais.1. VERSLO APRAŠYMAS
1.1. Verslo idėja
Viskas kažkada gimė kieno nors galvoje. Nuo idėjos iki konkretaus rezultato ilgas kelias. Idėjų įgyvendinimo etapai bemaž tapatūs visoms žmogaus veiklos sritims. Verslo planavimo procesas pradedamas nuo verslo idėjos ir pagrindinių veiklos krypčių formulavimo. Bet kuris darbas turėtų būti iš pradžių apgalvotas, o tik po to atliktas. Tikrovėje gi dažniau sutinkame kitą būdą: iš pradžių padaroma, o po to galvojama. Už tokį neatsakingą elgesį tenka mokėti.
Atsitiktiniu būdu idėjas sukaupti sunku. Būtina jų ieškojimo, kūrimo, atrankos metodika, sistema. Daug idėjų gimsta po analizės. Ieškant idėjų naudinga atlikti rinkos analizę, verslo analizę, situacijos analizę ir kitus ne mažiau naudingus tyrinėjimus. Todėl šis etapas nepaprastai svarbus.
Ieškant idėjų naujiems produktams ar paslaugoms, labiausiai verta gilintis į vartotojų problemas, siekiant suprasti jų poreikių prigimtį. Intuityvus sugebėjimas užuosti poreikių, kurie kvepia pinigais, pėdsakus, neabejotinai yra talentingo verslininko bruožas. Kita vertus, šis sugebėjimas, būdamas prigimties dovana, dažnai remiasi ir patirtimi, o pastaroji plėtojama bendraujant su klientais bei rinkomis.
Idėja įkurti įmonę kilo atsižvelgiant į nuolat didėjantį verslo įmonių poreikį tokioms paslaugoms.
Įmonę planuojama steigti Kauno apskrityje, tiksliau Kauno mieste. Veiklos pradžią Kauno mieste sąlygoja palanki verslo aplinka, šio tipo paslaugų trūkumas, bei žmogiškasis potencialas galintis dirbti šio tipo paslaugų versle Kaune ir Kauno apskrityje. Konsultacinės įmonės veikla padės verslo įmonėms išspręsti iškilusius klausimus dėl tolimesnės verslo veiklos bei įsitvirtinti konkurencingoje rinkoje.
Kuriant naują verslą reikėtų pradėti nuo rinkos poreikių, o ne nuo verslininko norų ir vidinių motyvų.
Planuojamos steigti uždaros akcinės bendrovės pavadinimas – „ERK“. Įmonėje dirbsiančius kvalifikuotus darbuotojus atrinks du įmonei vadovaujantys žmonės: įmonės direktorius ir įmonės direktoriaus pavaduotojas, kurie ir yra šios steigiamos įmonės vieninteliai akcininkai. Įmonėje dirbantis personalas ir išoriniai ekspertai turėtų turėti patirtį politikos mokslų, logistikos, finansų, marketingo, projektų valdymo srityse.
Pagrindiniai UAB “ERK” sėkmės kriterijai: kvalifikuotas žmogiškasis potencialas (įmonės darbuotojai – specialistai) ir mobili, kvalifikuota laiku teikiama paslauga. Tam konsultantų darbas dažnai perkeliamas pas klientą, norint tinkamai susipažinti su kliento veiklos specifika. Šie sėkmės kriterijai atitinka vystymosi krypties orientavimo į Kauno apskrities rinką kriterijus, suburiant ir paruošiant darbui pakankamą žmogiškąjį potencialą bei teikiant kvalifikuotas paslaugas vietoje ir laiku.
Pagrindines paslaugos savybes nulems žmogiškasis kapitalas, kuris dirbs šių paslaugų teikime. Įmonėje dirbsiantys darbuotojai ir išorės ekspertai turės pakankamai patirties šioje veikloje ir šių žinių perdavimas vietiniams įmonės darbuotojams nesuprastins paslaugų kokybės. Taip pat įmonė orientuojasi į mobilią paslaugą, paslaugą teikiant paties kliento darbo vietoje taip sumažinant klientų skiriamas lėšas ir laiką analogiškų paslaugų įsigijimui.

UAB „ ERK“ – verslo konsultacines paslaugas teikianti įmonė. Įmonė sutelkusi ir teikia visą šių paslaugų kompleksą: nuo konsultavimo iki projekto paruošimo ir įgyvendinimo.
Mūsų steigiamos įmonės teikiamos paslaugos planuojamos šios:
1. Audito paslaugos :
 finansinių ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikoje apskaitą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimus, auditas;
 finansinių ataskaitų, parengtų pagal bendrai valdomų įmonių grupės finansinei atskaitomybei taikomus reikalavimus, auditas;
 finansinių ataskaitų peržvalga;
 specialios iš anksto aptartos procedūros.
2. Mokesčių paslaugos:
 konsultavimas mokesčių klausimais;
 mokesčių planavimas;
 mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas.
3. Konsultacijų paslaugos:
 verslo procesų vertinimas, organizavimas ir valdymas;
 rizikos vertinimas ir valdymas;
 …rinkos tyrimų, rinkos apžvalgų ir verslo planų rengimas.1.2. UAB „ERK“ tikslai ir uždaviniai
Galima įdėti daugybę pastangų tiriant rinką, modeliuojant ekonominę bei finansinę veiklą, prognozuojant pelną ir pardavimus, tačiau jei nebus tiksliai suformuluoti įmonės artimesni bei tolimesni tikslai bei jos pagrindinis tikslas, o taip pat sistema kaip visa tai įgyvendinti , tai galima sakyti, kad visos tos pastangos buvo įdėtos veltui. jei nežinome, kokiu būdu, per kiek laiko ir kaip Svarbiausia numatytų tikslų siekti remiantis sudarytais planais ir atatinkamai juos koreguojant kintant rinkos sąlygoms. Svarbu, kad įmonės tikslus žinotų ne tik savininkas, bet ir kiekvienas įmonės darbuotojas. Darbuotojai turi žinoti savo pareigas, teises, atsakomybės sritį. Svarbu, kad įmonėje nuolatos ir nenutrūkstamai cirkuliuotų tiksli ir savalaikė informacija, kuri padėtų kontroliuoti ir gerinti veiklą. Darbuotojai turi suprasti, kad vadovas yra dėkingas už jų pastangas ir stengiasi jas deramai įvertinti, tačiau jei darbuotojai neatsakingai atlieka savo pareigas arba nesilaiko reikalavimų, tai vadovas turi teisę juos kritikuoti ir bausti.
Mūsų įmonės pagrindinis tikslas yra įsitvirtinti rinkoje, gauti pelną, kaupti kapitalą verslo plėtotei.
Mūsų įmonė turi nusistačiusi tokius trumpalaikius tikslus:
 Sudominti kuo didesnį klientų skaičių, pasiūlant greitai atliekamas, kokybiškas ir už prieinamą kainą paslaugas.
 Užtikrinti pastovias darbo vietas darbuotojams ir pastovų pragyvenimo lygį, mokant 800 Lt atlyginmą ir premijas už kiekvieną atliktą projektą.
 Užmegsti ilgalaikius patikimus ryšius su klientais, nuolat teikiant finansines ir kitas paslaugas.

Pagrindinis įmonės tikslas – tapti autoritetingiausia Kauno rajone įmone, teikiančia visų rūšių konsultacines paslaugas, pasinaudojant dabartinės rinkos sąlygomis ir teikiama parama jaunoms smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, priimant naujus darbuotojus, sukuriant ir diegiant į rinką naujas paslaugų rūšis. Kokybiniu atžvilgiu bendrasis įmonės tikslas – suteikti reikiamą ir kvalifikuotą paslaugą klientui ir skatinti grįžtamąjį ryšį. Mūsų įmonės siekis – tapti autoritetingiausia įmone, rodo, kad įmonė pirmenybę teikia „autoritetui“, o ne „pinigams“, todėl ji sieks kokybiškai aptarnauti savo klientus. Tai, be abejo, turės teigiamos įtakos ir pelno lygiui. UAB „ERK“ siekia teikti visų rūšių konsultacines paslaugas – tai yra įmonė numačiusi plėsti savo veiklą, kad galėtų visapusiškai patenkinti vartotojų poreikius tam tikroje srityje.

UAB „ERK“ misija yra suteikti konsultacinę pagalbą, norinčioms sėkmingai klestėti, įmonėms.
Konkrečiai galima išskirti tokius ilgalaikius firmos strateginius tikslus:
 garantuoti įmonės darbuotojams palankias ir saugias darbo sąlygas;
 skatinti savo darbuotojus tobulėti naudojant materialias ir nematerialias skatinimo priemones;
 palaikyti įmonėje draugišką mikro aplinką;
 mažinti darbo kaštus ir laiko sąnaudas, panaudojant pažangiausias technologijas ir metodus;
 pasiūlyti klientui kiek įmanoma didesnę teikiamų paslaugų įvairovę;
 garantuoti aukštą klientų aptarnavimo lygį;
 užimti vieną iš vyraujančių pozicijų rinkoje, suteikiant kokybiškas, laiku atliekamas ir prieinama kaina paslaugas.2. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APRAŠYMAS
Paslaugų teikimo veikla skiriasi nuo gamybinės veiklos. Šio tipo paslaugų teikimo veikloje sėkmingas organizacijos veiklos pagrindas yra joje dirbantys specialistai. Kadangi UAB “ERK” tik planuojama steigti, dėl to aukščiausios rinkos kvalifikacijos specialistų samdyti ji negali. Šiomis specialistų paslaugomis bus naudojamasi tik subrangos arba partnerystės pagrindais.
UAB „ERK“ samdomiems darbuotojams keliami reikalavimai bus: aukštasis išsilavinimas, darbo kompiuteriu įgūdžiai, panašaus darbo patirtis ne mažiau kaip dviejų metų. Taip pat reikalaujamos šiai veiklai tinkamos asmeninės savybės: pasitikėjimas savimi, orientacija į pasiekimus, savarankiškumas, organizaciniai sugebėjimai, lankstumas, organizacinis sąmoningumas ir kt.
Teikiamų paslaugų kokybei įmonė teikia didelę reikšmę. Tai yra kiekvieno specialisto individualus darbas su klientu. Paslaugų procesas prasideda nuo kliento suradimo, po to seka kliento poreikių išsiaiškinimas, kliento poreikius atitinkančio sprendimo pateikimas, sutarties pasirašymas, paslaugų/darbų atlikimas ir galiausiai atliktų paslaugų/darbų įvertinimas. Organizacija užtikrina, kad jos atliekamos paslaugos bus atliktos kvalifikuotai ir laiku. Paslaugų kokybės užtikrinimas garantuojamas prie projekto dirbančio specialisto kvalifikacija ir patirtimi. Paslaugų procesas prasideda nuo kliento suradimo.
Supaprastintai paslaugų procesą galima pavaizduoti taip:
Kliento suradimas; kliento poreikių išsiaiškinimas; kliento poreikius atitinkančio sprendimo pateikimas; sutarties pasirašymas; paslaugų/darbų atlikimas; atliktų paslaugų/darbų įvertinimas (Klientas;. grįžtamasis ryšys.

Mūsų steigiamos įmonės teikiamos paslaugos planuojamos šios:
1. Audito paslaugos :
 finansinių ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikoje apskaitą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimus, auditas;
 finansinių ataskaitų, parengtų pagal bendrai valdomų įmonių grupės finansinei atskaitomybei taikomus reikalavimus, auditas;
 finansinių ataskaitų peržvalga;
 specialios iš anksto aptartos procedūros.
Atlikę auditą mes pateikiame nepriklausomo auditoriaus išvadą, kuri suteikia finansinėms ataskaitoms didesnį svorį, o jų skaitytojui didesnį pasitikėjimą jose pateikta informacija. Audito metu taip pat patikrinamos įmonės vidaus kontrolės procedūros ir identifikuojamos silpnos vietos, teikiamos konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimais, identifikuojamos valdymo, organizacinės ir kitos problemos, į kurias atkreipiamas vadovybės dėmesys, bei įvertinamas valdymo informacijos patikimumas.
3. Mokesčių paslaugos:
 konsultavimas mokesčių klausimais;
Konsultuojame įvairiais mokesčių klausimais, organizuojame susitikimus ir seminarus, kuriuose aptariamos mokesčių įstatymų naujovės, įvertiname teisės aktų projektų įtaką įmonėms.

 mokesčių planavimas;
Remdamiesi galiojančiais įstatymais, patariame, kaip pasinaudoti mokesčių lengvatomis, sumažinti įmonės ar įmonių grupės mokesčių naštą. Taip pat konsultuojame mokesčių optimizavimo klausimais įmonių įsigijimo ir reorganizavimo atvejais.

 mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas.
Padedame apskaičiuoti mokesčius, užpildyti deklaracijas, tvarkyti darbo užmokesčio išmokėjimą, užsieniečiams deklaruoti gautas pajamas. Taip pat rengiame finansinę atskaitomybę, konsultuojame apskaitos klausimais.

4. Konsultacijų paslaugos:
 verslo procesų vertinimas, organizavimas ir valdymas;
Dėl nepaliaujamai augančios konkurencijos ir neišvengiamų verslo aplinkos pokyčių, susijusių su įstojimu į Europos Sąjungą, akivaizdus iššūkis, su kuriuo susiduria mūsų klientai – kaip sukurti ir išlaikyti įmonės vertę aplinkoje, kurioje nuolat vyksta pokyčiai, atsiveria naujos galimybės, vyrauja netikrumas. Tokios veiklos sąlygos reikalauja visapusiškai įvertinti tiek rizikos veiksnius arba pavojus, su kuriais įmonė susiduria, tiek galimybes, kurios jai atsiveria. Todėl reikia integruoti rizikos ir įmonės vertės valdymo procesus visuose valdymo lygmenyse. Mes siūlome sprendimus, kur…ie padėtų įvertinti šiuos procesus bei sukurti jų valdymui reikalingą infrastruktūrą.

 rizikos vertinimas ir valdymas;
Rizikos vertinimo ir valdymo sprendimai taip pat apima atitikties reikalavimams (nustatytiems priežiūros institucijų ar pačios įmonės) vertinimą bei atitikties užtikrinimo priemonių planų parengimą ir pagalbą juos įgyvendinant.
 rinkos tyrimų, rinkos apžvalgų ir verslo planų rengimas.3. VADYBA IR PERSONALAS
3.1. Organizacinė struktūra
Kaip sėkmingai vyks įmonės veikla didžiąja dalimi priklausys nuo jos valdymo ir vadovavimo jai. Taigi didžiausia įmonės pelningumo atsakomybė šiuo atveju tenka vadovams, kadangi jie yra šios įmonės savininkai ir patys turi sukurti firmos struktūrą, pasirinkti vadovavimo modelį bei stilių ir tai turi gerai apgalvoti dar prieš įkurdami įmonę ( kai jau yra parinkti visi reikiami darbuotojai ir galima spręsti, kas kam pavaldus turėtų būti ). Sprendžiant šį klausimą ir kuriant valdymo struktūrą reikia daryti ir rinktis tai, kas geriausiai atitiktų įmonės veiklą ir garantuotų gerą valdymą, kurį vadovas suvokia taip – geras valdymas yra tuomet, kai visi planuojami darbai yra atlikti, pasiekti užsibrėžti įmonės tikslai ir tai padaryta efektyviausiu būdu.
Žinoma, kuriant įmonę iš pradžių visais jos reikalais rūpinsis vadovas (kadangi darbuotojų dar nėra o jie ir negalėtų tvarkyti firmos kūrimo reikalų, nes tam neturėtų teisinio pagrindo), tačiau veiklai įsibėgėjus bus būtina darbus paskirstyti, kad būtų išvengta nesusipratimų ir greičiau būtų pasiektas norimas rezultatas. Būtina susidaryti aiškų vaizdą, kaip atrodys įmonės valdymas, ir pagal tai parinkti jai tinkamą valdymo struktūrą. Šiuo atveju geriausiai tinka linijinė valdymo struktūra. Kodėl? Visų pirma todėl, kad firmoje dirba nedaug darbininkų paranku palaikyti tiesioginį ryšį su jais taip efektyvinant kontrolę ir gaunant tikslesnę informaciją apie veiklą. Verta pastebėti, kad informacijai keliaujant per kelis etapus (jei sakykim darbininkai ją perduotų projektų vadybininkui, projektų vadybininkas toliau ją siųstų sekretorei, ji savo ruožtu projektų vadovui ir tik po to šis ją pateiktų vadovui, tai ta informacija norom nenorom būtų smarkiai pakeista) ji pakinta ir gali privesti prie neteisingų sprendimų. Firmoje dirba 5 darbuotojai ir šio skaičiaus pilnai pakanka efektyviai įmonės veiklai. Kaip pastebėjote, nesamdoma administratorė, nes manoma, kad tokiai mažai įmonei dar viena darbo vieta būtų nuostolinga, o be to projektų vadybininkas turi pakankamai žinių visose srityse, kurios reikalingos įmonės administravimui.
Manome kad geriausias stilius vadovauti įmonei yra demokratinis.Vadovas ir jo darbuotojai turi veikti kaip komanda tai yra suvokti, kad veiksmai turi būti suderinti nes siekiama bendro tikslo – gauti pelną. Vadovas turi suprasti, kad darbininkas yra toks pat žmogus kaip ir jis, tačiau jis mąsto individualiai ir negali visų vadovo pavestų užduočių atlikti taip, kaip tai padarytųjis pats. Darbininkai savo ruožtu turi suvokti, kad jei ką padaro neteisingai, vadovas turi teisę juos perspėti ar pasakyti, kas jam nepatinka, kad kiekviena veikla reikalauja kontrolės.

1pav. UAB „ERK“ organizacinė struktūra

Pagal mūsų įmonės struktūrą egzistuoja dvigubas pavaldumas: projektų vadovai pavaldūs įmonės direktoriaus pavaduotojui ir direktoriui. Direktoriaus pavaduotojas atliks įvairias pareigas: administratoriaus ir įmonės finansininko. Taip pat jam bus pavaldūs projektų vadovai ir projektų vadybininkas. Taip bus sustiprinama įmonės kontrolė ir darbų atlikimas. Įmonei pakankamai išsiplėtus numatoma skirti verslo konsultanto pareigybę. Žemiausią organizacinės struktūros grandies dalį užima projektų vadybininkas Jo paskirtis surasti ir palaikyti ryšį su klientų organizacijomis, išsiaiškinti ko nori ir siekia klientas ir ką gali pasiūlyti mūsų įmonė. Tokiu būdu suderinus ir aptarus paslaugos formą, ji perduodama projektų vadovams, kurie yra vidurinioji organizacijos grandies dalis, kad šią paslaugą atliktų.
Mūsų planuojamoje steigti įmonės organizacinėje nėra pavaizduoti išoriniai ekspertai, nes jie nėra nuolatiniai įmonės darbuotojai, nes bus samdomi tik esant dideliam paslaugų užsakymo skaičiui.3.2. Personalo planavimas
Planuojame samdyti administracijos darbuotojus – jaunus specialistus, kurie būtų pilni idėjų, kupini energijos ir ryžto, nevengiantys atsisakyti laisvo laiko vardan bendro tiklso. Stengsimės kurti glaudžius santykius tarp darbuotojų, organizuosime įvairias išvykas su šeimomis, organizuosime įmonės vakarėlius, už puikiai atliktus darbus ir parodytą iniciatyvą, dovanosime pakvietimus į boulingo klubą. Tuo būdu stengsimės sukurti darnią komandą, nes mūsų įmonės veikloje yra naudingas komandinis darbas ir pasitikėjimas vienas kitu. Žmonės, pažįstantys vieni kitus gali gerai įvertinti savo kolegų charakterių savybes ir nuspręsti, kuris iš jų tinka vienam ar kitam darbui . labiau, galima jais labiau pasitikėti.
Paslaugų teikimo veikla skiriasi nuo gamybinės veiklos. Šio tipo paslaugų teikimo veikloje sėkmingas organizacijos veiklos pagrindas yra joje dirbantys specialistai. Kadangi UAB “ERK” yra jauna organizacija, aukščiausios rinkos kvalifikacijos specialistų samdyti ji negali. Šių specialistų paslaugomis planuojama naudotis subrangos arba partnerystės pagrindais.3.2.1. Reikalavimai darbuotojams
Pats svarbiausias reikalavimas priimant darbuotojus į darbą būtų tas, kad darbuotojai būtų lojalūs ir sugebėtų siekti bendro tikslo, bet ar tokiais jie tikrai taps sužinosime tik kurį laiką su jais pabendravę. Priimant į darbą bus remiamasi CV (gyvenimo aprašymais) ir vedamas laisvo tipo pokalbis. Jo metu bus teiraujamasi, kaip žmogui sekasi asmeniniame gyvenime – iš to galima daug sužinoti, pavyzdžiu, kaip jis sugeba susidoroti su problemomis, kaip elgiasi atsidūręs kroitinėje situacijoje ir pan. Bus klausiama kuo domisi, kokius užsiėmimus mėgsta ir ar tai netrukdys darbui, kaip jis supranta atsakomybę, koks jo požiūris įdarbą. Svarbu, kaip žmogus bendrauja, kaip laisvai reiškia mintis, Bet vien bendravimo nepakanka: būtina, kad darbuotojas dirbtų pagal išsilavinimą, nes apmokymas ir kvalifikacijos kėlimas mūsų tipo įmonėje yra svarbus ir tikslingas, kadangi būtina domėtis ir sekti visas nuolat kintančias verslo naujienas. Svarbu, kad jie išmanytų savo darbą, būtų energingi ir veiklūs.
Organizacijos samdomiems darbuotojams bus keliami reikalavimai: aukštasis išsilavinimas ir šia veiklai tinkamos asmeninės savybės. Paslaugų veiklai organizacija samdomus darbuotojus ruošia pati keldama jų kvalifikaciją mokymuose, seminaruose, praktinių užduočių rengime.3.2.2. Personalo parinkimas
Kiekvienos įmonės veikla labai priklauso nuo jos personalo. Gerai jei yra atsakingas asmuo, tos srities specialistas, kuris galėtų parinkti tinkamiausius darbuotojus. Tikimybė apsirikti sumažėja. Bet jei tai daro pats savininkas, jis turi būti ypač atidus ir iš anksto apgalvoti kokie gi darbuotojai yra tinkamiausi, kokius kelsime jiems reikalavimus, kokias suteiksime teises, kokią atsakomybę priskirsime, galų gale kokį atlyginimą galėsime pasiūlyti. Taigi mes taip pat turėsime padėti daug pastangų, norėdamos parinkti tinkamiausius darbuotojus, nes kad ir kokia geniali būtų mūsų verslo idėja, kad ir kaip gerai būtume ją apgalvoję, vienos šios idėjos įgyvendinti negalėsime. Visų pirma būtų per didelė atsakomybė ir neįmanomas fizinis krūvis. Todėl būtina deleguoti atsakomybę ir paskirstyti darbus. Todėl mums prireiks lojalių darbuotojų, gerų specialistų. Tai remiasi į poreikio nustatymą. Kaip minėta ankstesniuose skyriuose, pastoviam darbuotojų poreikiui patenkinti mums pakaks 5 darbuotojų.
Būtina, kad kiekvienas darbuotojas žinotų savo pareigas tiksliai ir žinotų, kas gresia už jų nevykdymą. Tai, mūsų manymu pades išvengti nesusipratimų ir konfliktinių situacijų darbe. Apie jų pareigas kalbėtis turi pats vadovas. Jis turi pasakyti, ko reikalauja iš jų ir ko tikisi, o ne laukti, kol darbuotojas pats susiprotės ir atliks tai, apie ką jis galvoja ir tai padarys taip, kaip tai įsivaizduoja vadovas.
Žinodami, kad įmonės klestėjimas priklauso nuo darbuotojų kvalifikacijos, prieš juos priimant į darbą, mes darysime atrankas. Priėmimą paskelbsime masinėse informacijos priemonėse (laikraščiuose :“Kauno diena“ ir „Lietuvos rytas“). Ši darbuotojų paieškos forma yra labai populiari ir, galima sakyti, pagrindinė. Skelbimai laikraščiuose dažniausiai pritraukia labai daug kandidatų, tačiau labai dažnai daugelis kandidatų neatitinka keliamų kvalifikacijos reikalavimų, todėl vykdysime ir kitus darbuotojų paieškos būdus.
Kitas darbuotojų paieškos būdas – paieška universitetuose. Šio darbuotojų paieškos būdo pagrindinis pliusas yra tas, kad tuo būdu galima surasti jaunus ir entuziastingus darbuotojus, kurie linkę mokytis ir siekti karjeros, tačiau jie dažniausiai būna, neturintys darbo patirties ir į jų apmokymus kartais reikia investuoti nemažus pinigus.
Taip pat efektyvus darbuotojų paieškos būdas, kuriuo naudosimės yra įdarbinimo agentūrų paslaugos. Šis darbuotojų paieškos būdas yra taikomas, kai ieškoma įvairios kvalifikacijos darbuotojų ir pagal tai yra renkamasi, kokios įdarbinimo agentūros paslaugomis naudotis.
Atranka darbuotojams vyks sekančia tvarka:
1. Anketos užpildymas.
Anketa sudaroma tuo tikslu, kad susidaryti bendrą vaizdą apie žmogaus asmenybę, jo intelektą, išsilavinimo lygį, požiūrį į darbą.
2. Pokalbis.
Darbdavys, įdarbindamas žmogų turi jį pažinti. Pokalbis vyks tarp trijų žmonių (direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir kandidato) , norint patikrinti žmogaus sugebėjimą bendrauti su žmonėmis, jo elgesį ekstrimaliose situacijose, išsiaiškinti požiūrį į darbą, jo veiksmus dirbtinai sukurtose sąlygose.
3. Bandomasis laikotarpis.
Šis laikotarpis truktų neilgiau trijų mėnesių. Bandomuoju laikotarpiu bus galutinai aišku, ar kandidatas tinka darbui, ir pats žmogus išsiaiškins, ar būtent tokio darbo ieškojo.
Priimant į darbą, darbuotojas pasirašys sutartį, bus susipažindinamas su pareigomis, saugaus elgesio taisyklėmis. 3.2.3. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas
Veiklos sritis, kurioje ši įmonė veiks, yra nuolat kintanti, įtakojama Lietuvos ir Europos Sąjungos ekonomikos bei valstybės įstatymų. Todėl įmonės darbuotojų kvalifikacija bus keliama dalyvaujant seminaruose, konferencijose, mokymuose, įvairiose kursuose. Didelis dėmesys teikiamas į darbuotojo savęs tobulinimą darbo vietoje, namuose tam suteikiant visas įmanomas metodines priemones, užsakant tokią periodiką, kaip „Verslo žinios“, „Valstybės žinios“ ir pan.3.3. Personalo darbo apmokėjimas
Įmonės darbuotojams yra užtikrinamas didesnis nei minimalus darbo užmokestis ir premijavimas už per ataskaitinį laikotarpį (mėnesį) atliktus darbus: parengtus projektus, verslo planus, galimybių studijas, rinkos tyrimus ir kt.
Personalo darbo apmokėjimas bandomuoju laikotarpiu skirsis nuo nuolatinio mėnesinio darbo užmokesčio. Bandomuoju laikotarpiu, kuris truks iki trijų mėnesių, bus mokama 800Lt, o priėmus darbuotoją neribotam laikotarpiui į numatytas pareigas, bus mokama 1200Lt atlyginimas ir 200Lt premiją už per ataskaitinį laikotarpį (mėnesį) atliktus darbus.
Įmonės atlyginimų sistema orientuota į darbuotojo skatinimą ir darbuotojo asmeninių tikslų pasiekimą.4. RINKOS MARKETINGAS
4.1. Rinkos galimybių analizė
Norint užtikrinti savo veiklos sėkmingumą, būtina detaliai išanalizuoti rinką aptariant tokius esminius momentus kaip rinkos imlumas, pardavimų perspektyva, šio tipo paslaugos kaina rinkoje ir kt.4.1.1. Bendras rinkos aprašymas
Planuodamos pradėti UAB “ERK” veiklą Kauno apskrityje, atlikome rinkos apžvalgą išanalizuodamos bendrą konsultacinių bendrovių rinką Lietuvoje. Taip pat susipažinome ir su konsultacinėmis įmonėmis veikiančiomis Kauno mieste.
Verslo konsultacijų sritis yra viena labiausiai populiarėjančių verslo sričių. Verslo konsultacijos pasaulyje yra vienos labiausiai paplitusių. Šios šakos įmonės papuola į didžiausių įmonių sąrašus. Šios šakos įmonių tarpe aukščiausias pozicijas tarp didžiausių Lietuvos įmonių užima tarptautinės audito ir mokesčių konsultacinės kompanijos. Visos kitos kompanijos su mažiau nei 3 mln. Lt. metine apyvarta rikiuojasi didžiųjų įmonių sąrašo gale. Tiksliai apibūdinti šio tipo įmones pakankamai sunku, nes dauguma įmonių neskelbia apie save jokių žinių (apyvarta, darbuotojų skaičius), nors būtent verslo konsultacinėms įmonėms tokią informaciją teikti yra būtina.
Konsultacijų rinką įtakoja tiek mikro, tiek ir makro veiksniai. Ekonomikos augimo stadijoje spartėja įmonių augimas, daugėja įgyvendinamų investicinių projektų.
UAB “ERK” orientuodama savo paslaugas į Vidurio Lietuvos regioną siekia užimti geografinę šios rinkos pagrindiniame mieste – Kaune. Planuojama, kad rinkos dalis šiame regione gali siekti iki 3%. Įmonės orientacinė tikslinė rinka yra SVV (Smulkaus ir vidutinio verslo) įmonės ir ne pelno organizacijos.4.1.2. Vartotojų aprašymas
Potencialiausiais įmonės klientais Vidurio Lietuvos regione laikomos SVV (smulkaus ir vidutinio verslo) įmonės, taip pat miestų ir rajonų savivaldybių administracijos. Klientų ratas gana įvairus, nes mūsų klientais gali būti bet kuris juridinis ar fizinis asmuo, kuriam reikalinga konsultacija verslo klausimais. Visus vartotojus suskirstyti į tam tikrus segmentus sunku, nebent būtų galima vartotojus suskirstyti pagal paslaugos pasirinkimo motyvus: tie, kurie renkasi paslaugą, nes jų įmonėje iškilo problemos ir tie, kurie neturi pakankamos kvalifikacijos darbuotojų atlikti tam tikrus darbus arba tie, kurie dar tik nori steigti naują verslą ir jiems reikalinga pagalba.4.1.3. Konkurentų įvertinimas
Dauguma verslo konsultacinių įmonių yra įsikūrę didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Tokias įmones klientams pasiekti iš tolesnių vietovių yra pakankamai sudėtinga. Mažesniuosiuose miestuose tokių įmonių yra nedaug. Dažniausiai pradines verslo konsultacijas suteikia mažesniuose miestuose įsikūrę verslo konsultaciniai centrai taip pat ir Verslo ir turizmo konsultaciniai centrai. Pagrindinės šakos konsultacinės bendrovės – lyderės 2003 m. – 2004 m. pateiktos priede.
Priede pateiktos didžiausios Lietuvos konsultacinės įmonės – lyderės. Bendra šių įmonių apyvarta remiantis Verslo žiniose skelbiama informacija per 2003 m. I pusmetį siekė 16,053 mln. Lt.
Tai nėra visiškai tikslus rinkos apibūdinimas, nes į sąrašą neįtrauktas didžiosios audito ir mokesčių konsultacinės įmonės taip pat įmonės, kurios viešai neskelbia savo duomenų. Taip pat verslo konsultacines paslaugas teikia ir asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos sutartis.
Konkurencija tarp šios šakos įmonių yra pakankamai didelė, tačiau kiekviena įmonė atsižvelgiant į jos dydį ir gyvavimo laikotarpį rinkoje pasiskirsto įgyvendinamus projektus ir atliekamas paslaugas.
Pagrindinę konkurenciją šioms įmonėms sudaro ne tiek pačių įmonių tarpusavio konkurencija, bet individualiai dirbančių ekspertų konkurencija. Tiek individualiai dirbantys ekspertai, tiek ir studentai, tiek ir individualiai šioje veikloje dirbantys asmenys gali pasiūlyti mažesnes nei rinkoje nusistovėjusias kainas ir taip pritraukti klientus. Dažniausiai naudojimasis tokiomis paslaugomis yra rizikingas, nes nėra užtikrinama paslaugos kokybė.
Visos įmonės neužsiima vien tik vietinio verslo konsultavimo paslaugu teikimu, daugelis iš jų rengia ir ES paramos projektus. Taigi, visų įmonių paslaugos yra diversifikuotos, nes užsiimdamos įmonės viena veikla nesugebėtų išsilaikyti.
Taip pat ir aukščiau įvardintos šakos didžiosios įmonės užsiima šia veikla, nes šiuo metu įstojus Lietuvai į Europos Sąjungą tokių paslaugų paklausa yra didelė. Įmonės ruošiančios ES paramos projektu stipriai konkuruoja su Universitetuose įkurtais mokslo ir projektų centrais (KTU, VU).
UAB “ERK” konkurentai Lietuvos mastu yra visos šakos ir šakos segmento aprašyme pateiktos įmonės ir individualūs asmenys – ekspertai, užsiimantys šia veikla. Prie potencialių įmonės konkurentų priskiriami visi dabartiniai konkurentai taip pat ir naujos ateityje steigiamos organizacijos bei tos pačios pakraipos užsienio konsultacinės įmonės. Labiausiai įmonė baiminasi kainų dempingavimo rinkos, kada pavieniai asmenys užsiimdami komercine veikla stipriai “numuša” projektų, rinkos tyrimų ir verslo planų rengimo kainas.

4. 2. Marketingo komplekso elementai

UAB “ERK” marketingo orientacija nukreipta į kuo geresnį klientų aptarnavimą ir kvalifikuotų paslaugų suteikimą. Taip orientuodama marketingo veiksmus įmonė siekia ilgalaikės perspektyvinės naudos pritraukiant ir išlaikant dabartinius klientus.
Įmonė savo veikloje laikosi trijų nuostatų:
 orientacijos į vartotoją;
 orientacijos į tikslą;
 sisteminės orientacijos.

Visos įmonės pastangos nukreiptos į kvalifikuotos paslaugos suteikimą klientui ir iš to įmonės naudos pasiekimą.
Bendra marketingo strategija tikslingai orientuota į klientą. Konsultacinis verslas – individualios ir skirtingos paslaugos suteikimas klientui.
Bendrą marketingo strategiją įmonėje ketinama įgyvendinti per pagrindinius marketingo komplekso elementus: prekę, kainą, paskirstymą ir rėmimą.4.2.1. Prekės strategija
Prekė – įmonės teikiama paslauga (pvz. Projektų rengimas, mokesčių skaičiavimas, verslo planai). Pagrindinė orientacija į kokybišką paslaugą. Pirmiausia tai būtų vartotojo nuomonė – ko vartotojas tikisi. Tai ypač svarbus aspektas, nes tik vartotojas sprendžia ar jis patenkintas jam suteikta paslauga ar ne. Todėl prieš teikiant paslaugą yra labai svarbu išsiaiškinti vartotojų poreikius, įgeidžius. Taip pat labai svarbūs kokybę apibrėžiantys kriterijai yra fiziniai ir psichologiniai, neapčiuopiami paslaugos aspektai. Fiziniai paslaugos aspektai – tai kaip greitai suteikiama paslauga, koks profesionalumo lygis ir pan., o psichologiniai aspektai apima platesnę paslaugos kokybės sampratos dalį, tai yra susiję su aplinka, kurioje suteikiama paslauga, įmonės darbuotojų bendravimo įgūdžiais su klientais ir kiti psichologiniai kriterijai. Teikiamų paslaugų kokybei įmonė teikia didelę reikšmę. Tai yra kiekvieno specialisto individualus darbas su klientu. Organizacija užtikrina, kad jos atliekamos paslaugos bus atliktos kvalifikuotai ir laiku. Siekiant savo klientams suteikti aukštos kokybės paslaugas numatoma įdarbinti kvalifikuotus specialistus, kurie išmanytų savo darbą ir turėtų puikius bendravimo įgūdžius. Taip pat, klientų patogumui paslaugas teiksime šiuolaikiškai įrengtame savo biure arba vyksime paslaugą suteiktų klientų darbo vietoje.
Taigi, kalbant apie mūsų teikiamas paslaugas, pagrindinis tikslas – patenkinti vartotojų lūkesčius, teikiant kokybiškas paslaugas.4.2.2. Kainų strategija
Kaina – paslaugų kaina. Paslaugų kaina orientuojama į prieinamą verslo atstovams ir ne pelno organizacijoms šiame regione kainą. Įmonės paslaugų kaina atitinką vidutinę šios paslaugų rinkos kainą. UAB “ERK” taiko lanksčią paslaugų kainų politiką individualiai orientuotą į atskirą vartotoją. Paslaugų kaina orientuota į vidutinę šių paslaugų kainą rinkoje.
Veiklos pradžioje, nustatydami paslaugų kainas, taikysime nenuostolingumo metodą, tačiau jei konkurentinė kaina bus daug aukštesnė, aišku, mūsų paslaugų įkainiai kils. Įmonės atstovai konkursuose ir klientams akcentuos tai, kad mūsų įmonė netaiko pastovių įkainių, todėl naudinga yra su mumis susisiekti ir konkrečiai aptarti galimą tos ar kitos paslaugos kainą.
Nustatant kainą bus taikoma įsiskverbimo į rinką strategija. Todėl bus nuolat stebimos kainos rinkoje bei konkurentų kainos.
Nustatant paslaugų kainas bus atsižvelgiama į tokius momentus:
1. Ar klientas yra stambi, ar smulki įmonė;
2. Gal klientas gali mokėti daugiau (finansinė jo padėtis);
3. Ar klientas yra fizinis ar juridinis asmuo;
4. Kokių terminų ir kokybės klientas reikalauja;
5. Ar tai pastovus mūsų klientas?
6. Ar klientas žada tapti pastoviu užsakovu (tariasi dėl papildomų darbų).
7. Ar tai perspektyvus klientas?
Atsižvelgiant į kliento reikalavimus kokybei ir atlikimo laikui, tarifas irgi bus didinamas. Taigi jeigu klientas norėtų kad darbas būtų atliktas žymiai greičiau negu jam siūloma tai ir paslaugų įkainiai padidės, nors ir nelabai žymiai.
Pagal išvardintus kriterijus juos įvertinus, pastoviems klientams, ketinantiems tokiais tapti, bei fiziniams asmenims bus galima taikyti sutartines nuolaidas. Įvertinant kliento finansinius pajėgumus irgi galima nežymiai keisti tarifą – geroje finansinėje būklėje esanti įmonė sutiks mokėti keliais procentais daugiau.4.2.3. Paskirstymas
Paskirstymas – paslaugų teikimo vieta. Kol kas savo paslaugas teiksime Kauno mieste, tačiau klientams reikalaujant galėsime vykti ir į kitus Lietuvos miestus Tai paskatintų klientams mūsų paslaugų prieinamumą.
Manome, kad vietos pasirinkimas šios rūšies įmonei turi didelę reikšmę. Taigi pagrindinė mūsų firmos bazė bus Kaune. Patalpas nuomosimės dideliame Kauno traukos centre – tarp Savanorių pr. ir Birželio 23-iosios gatvių sankryžos ir Savanorių pr. ir Kovo 11-osios gatvių sankryžos, naujos architektūros pastate, traukiančiame visų akį ir kuriančiame visų jame įsikūrusių įmonių įvaizdį. Manome, kad ši vieta yra tinkama mūsų steigiamai UAB „ERK“, kadangi Savanorių prospektas yra didžiausia gatvė Kaune, čia vyksta dideli transporto srautai, įsikūrę daugybė įvairiausių įmonių, kurios galėtų būti potencialūs UAB „ERK“ klientai. Įmonė vykdo darbus visame rajone, todėl didžiausią įtaką jos veiklai turės reklama ir rėmimas – kuo daugiau potencialių klientų turi sužinoti apie ją.
Vietą savo steigiamai konsultacinei įmonei rinkomės tikslingai. Atsižvelgėme į kelis, mūsų manymu, pagrindinius faktorius: patogią vietą ( patogų privažiavimą, erdvias automobilių stovėjimo aikšteles), naujos architektūros statinį, aplink įsikūrusių įmonių gausą.4.2.4. Rėmimas
Rėmimas – paslaugų pardavimų skatinimas. Rėmimas bus atliekamas bendrai priimtomis marketingo priemonėmis: reklamos priemonėmis. Šiuo metu įmonės paslaugų reklamavimas ir skatinimas vykdomas pačios įmonės jėgomis (reklaminiai laiškai, pardavimas telefonu). Pirminėje veiklos strategijoje siekiama pirminio tiesioginio kontakto su pačiu klientu (apimant mažesnę tikslinę rinką). Organizacijos veiklai pakankamai išsivysčius siekiama pereiti prie spaudos reklamos apimant didesnę tikslinę rinkos auditoriją.
Be reklamos pradedanti įmonė vargu ar pasieks pageidaujamus rezultatus, todėl būtina paruošti reklamos planą, pasiskaičiuoti kiek reikėtų ir kiek galima skirti jai lėšų. Paskaičiuota, kiek lėšų reklamai bus skiriama sezono ir ne sezono metu. Reklamos tikslas – atkreipti potencialių klientų dėmesį į tai, kad atsirado nauja firma ir kokie yra jos privalumai prieš kitas tokio tipo firmas. Tai mūsų reklamos pagrindinė užduotis. Akcentuosime kokybišką darbą klientui patogiu laiku ir už jam priimtiną kainą, taip pat pabrėšime, kad taikomos įvairios nuolaidos.
Kaip atkreipsime klientų dėmesį? Visų pirma buvo panagrinėta, kaip tai daro mūsų konkurentai. Pastebėta, kad nė vienas iš jų nesireklamuoja per radiją ir tuo labiau per televiziją. Populiariausia reklamos skleidimo priemonė yra spauda. Ko gero televizija ir radijas tokiam smulkiam verslui ypač pastebimos naudos ir neduotų, o be to yra ir per brangus būdas reklamuotis. Jo nebūtina naudoti, nes paslaugos nereikia pristatyti nei vizualiai, nei garsiškai. Visiškai pakanka jei potencialus klientas reklaminį pranešimą perskaito spaudoje. Todėl dėmesį reikia sukoncentruoti kuriant patį reklaminį pranešimą, kad jis kuo daugiau būtų įsimintinas ir patraukiantis dėmesį. Pastebėta, kad žmonės yra jau įpratę tokio tipo reklaminių pranešimų ieškoti laikraščių paskutiniame puslapyjje.
Įmonės įvaizdžio formavimas bus atliekamas palaipsniui tobulinant ir skatinant kokybiškų paslaugų teikimą. Įmonė nuolat investuos į savo vardo sklaidą: reklamos priemones (reklaminius bukletus, reklaminius laiškus įmonėms), internetinio puslapio sukūrimu ir tobulinimu. Veiklos pradžioje planuojamas kurti pagrindinis įmonės įvaizdis per žmogiškuosius išteklius, dirbančius įmonėje, ir atliktus darbus.4.3. Pardavimų prognozė
Planuojamas pardavimų didinimas ir paslaugų plėtra ir žmogiškųjų išteklių plėtra yra prioritetiniai įmonės vystymosi veiksniai. Įmonės pardavimai tiksliniame Kauno regione priklausys nuo čia dirbsiančių žmonių skaičiaus bei atliekamų darbų apimčių skaičiaus. Įmonės veiklos pradžioje dirbs tik trys darbuotojai (du projektų vadovai ir vadybininkas), tad pirmais veiklos metais neuždirbsime pelno. Tačiau, antrais veiklos metais planuojame priimti dar vieną darbuotoją, todėl padidėjus darbų apimčiai, mūsų nuostoliai mažės ir vis labiau artėsime pelno link. Trečiaisiais metais, planuojame priimti dar vieną projektų vykdytoją, mūsų paslaugų pardavimo apimtys didės ir pelnas augs. Todėl trečiaisiais metais įvyks lūžis ir įmonė palaipsniui pradės dirbti pelningai. Tikėtina įmonės apyvarta Kauno regione turėtų siekti 65 000 Lt. per ateinančius finansinius metus.
Įmonės paslaugų pardavimai bus vykdomi tiesiogiai derantis su klientais paties kliento įmonėje arba UAB “ERK” būstinėje.5. FINANSINĖ INFORMACIJA
5.1. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Planuojant pradėti individualų verslą būtina apgalvoti, kokios yra įmonės įkūrimo finansinės galimybės, kokie parankiausi jam yra finansavimo keliai, per kiek laiko įdėti pinigai atsipirks ir ar iš viso jie atsipirks – tam reikia labai gerai susipažinti su ta verslo šaka į kurią ketinama investuoti ar tai savo, ar tai skolintas lėšas. Tiek naudosiantis savo nuosavą kapitalą, tiek prašydamas paskolos verslininkas turi nors apytiksliai būti pasiskaičiavęs, kiek jam reikės lėšų įmonės steigimui ir veiklos pradžiai, taip pat kokį jis prognozuoja pelną pirmiesiems veiklos metams ir kuo tai pagrindžia. Aišku, kad visai tiksliai nusakyti, kiek reikės tam pinigų yra nerealu, nes tai priklauso nuo įvairių pokyčių tiek susijusių su pačia verslo šaka, tiek su teisiniais ir įstatyminiais bei ekonominiais pakitimais šalyje.
Šiai įmonei steigti bus panaudotas savininkų asmeninis kapitalas.
Paskaičiuota, kad steigiant įmonę kapitaliniai įdėjimai bus tokie:

1 lentelė. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas
Lėšų panaudojimas Lėšos
Įmonės registravimo mokestis rejestro tarnyboje 500Lt
Vardo patentavimas patentų biure 80Lt
Nuoma pirmam mėnesiui 3 000Lt
Įmonės antspaudo registravimas 70Lt
Įmonės reklamos priemonės (iškabos, skelbimai, reklaminiai bukletai) 700Lt
Inventoriaus pirkimui 35 000Lt
Nenumatytos išlaidos 4 000Lt
Kitos išlaidos 650Lt
Viso 44 000Lt

Steigiant UAB „ERK“ kapitaliniai įdėjimai (44 000Lt) bus skiriami iš asmeninių savininkų lėšų. Šių kapitalinių įdėjimų (žr. 1 lentelę), manome, kad užteks įmonei įsteigti ir pradėti savo veiklą.
Planuojame, kad pirmą veiklos mėnesį darbų apimtis bus nedidelė – mažiau nei pusė minimalios mėnesinės apyvartos. Taip įvyks dėl to, kad reikės užmegzti ryšius su klientais, integruotis į rinką. Kol gausime pirmuosius užsakymus gali praeiti net visas mėnuo.5.2. Pinigų srautų ataskaita
Įmonės piniginiai srautai yra visi įmonės gaunami pinigai, bei visos patiriamos sąnaudos. Norint geriau numatyti labiausiai tikėtinus piniginius srautus, išsiaiškinome kokie galimi piniginiai srautai esant pesimistinei ir optimistinei prognozėms. 2 ir 3 lentelėse pateikiame pajamas ir sąnaudas labiausiai tikėtinu prognozės atveju.

2 lentelė. Įmonės planuojamos pajamos (labiausiai tikėtinos prognozės atveju)
Eil. Nr. Pajamos 2005 2006 2007 2008
1 Verslo planai 18 000 25 000 36 000 45 000
2 Audito paslaugos 10 000 15 000 20 000 25 000
3 Paslaugos susijusios su mokesčiais 15 000 45 000 50 000 52 000
4 Rinkos tyrimai, galimybių studijos 10 000 30 000 50 000 60 000
5 Projektai 10 000 10 000 14 000 18 000
6 Kitos pajamos 2 000 2 000 4 000 8 000
Iš viso 65 000 127 000 174 000 208 000

Kaip matome 3 lentelėje, įmonės sąnaudos nuomai yra nekintančios, nustatyta viena pastovi suma, kuri nurodyta pasirašytoje nuomos sutartyje. Nuomos sutartis planuojama pasirašyti penkeriems metams. Skaičiuodami telekomunikacijų ir interneto išlaidas, pastebėjome, kad šios paslaugos dėl aršios konkurencijos ir techninių pasiekimų palaipsniui pinga. Galvojame, kad planuojant būsimų kelerių metų išlaidas, šios sąnaudos ne tik nedidės, bet gali ir mažėti. Pastovias lėšas kasmet skirsime kompiuterinės ir kitos biuro įrangos amortizacijai. O esant mažesnėms amortizaciniams atskaitymams, likę pinigai bus skiriami kitoms išlaidoms.

3 lentelė. Įmonės planuojamos išlaidos (labiausiai tikėtinos prognozės atveju)
Eil. Nr. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2005 2006 2007 2008
1 Mokesčiai, atlyginimas ir soc. draudimas 75 480 93 480 111 480 111 480
2 Nuoma 36 000 36 000 36 000 36 000
3 Kanceliarinės Prekės 1 000 1 000 1 500 2 000
4 Telekomunikacijos (telefonai, internetas) 3 500 3 300 3 000 2 600
5 Kuras 6 000 7 000 7 000 7 000
6 Automobilių amortizacija 1 200 1 400 1 800 2 000
7 Kompiuterinės ir kt. biuro įrangos amortizacija 2 000 2 000 2 000 2 000
8 Kitos išlaidos 1 500 2 000 2 000 2 000
Iš viso 126 680 146 180 164 780 165 080

Kaip matome iš 2 ir 3 lentelių, įmonės planuojamos sąnaudos pirmus dvejus veiklos metus viršija pajamas. Tik trečiaisiais metais gaunamas pirmasis pelnas, kadangi įmonės patiriamos sąnaudos yra mažesnės, nei gaunamas pelnas. Nors pirmasis pelnas labai mažas, tačiau jau ketvirtais veiklos metais jis padidėja, todėl manome, kad ateityje pelnas vis augs.
4 ir 5 lentelėse pavaizdavome pesimistinės prognozės atvejį, kai piniginiai srautai (įplaukos ir išplaukos) ypač skiriasi. Šiuo atveju įmonei gali grėsti bankrotas, kadangi pajamos yra žymiai mažesnės nei išlaidos.

4 lentelė. Įmonės planuojamos pajamos (pesimistinės prognozės atveju)
Eil. Nr. Pajamos 2005 2006 2007 2008
1 Verslo planai 12 000 17 000 20 000 22 000
2 Audito paslaugos 2 000 5 000 10 000 15 000
3 Paslaugos susijusios su mokesčiais 7 000 10 000 15 000 20 000
4 Rinkos tyrimai, galimybių studijos 8 000 10 000 12 000 15 000
5 Projektai 5 000 5 000 7 000 10 000
6 Kitos pajamos 1 000 1 000 2 000 3 000
Iš viso 35 000 48 000 66 000 85 000

5 lentelė. Įmonės planuojamos išlaidos (pesimistinės prognozės atveju)
Eil. Nr. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2005 2006 2007 2008
1 Mokesčiai, atlyginimas ir soc. draudimas 78 480 96 480 123 480 134 480
2 Nuoma 36 000 36 000 36 000 36 000
3 Kanceliarinės Prekės 1 000 1 000 1 500 2 000
4 Telekomunikacijos (telefonai, internetas) 3 500 3 600 3 800 3 900
5 Kuras 6 000 8 000 8 500 9 000
6 Automobilių amortizacija 1 200 1 400 1 800 2 000
7 Kompiuterinės ir kt. biuro įrangos amortizacija 2 000 2 000 2 000 2 000
8 Kitos išlaidos 2 500 3 000 3 500 4 000
Iš viso 130 680 151 480 180 580 193 380

Kuriant pesimistinį įmonės piniginių srautų prognozės atvejį, darėme tokią prielaidą, jog nepavyks pritraukti laukiamo skaičiaus klientų, neįveiksime konkurencingumo, todėl nepavyks projektų parduoti brangiau.
6 ir 7 lentelėse vaizduojama optimistinė piniginių srautų prognozė. Toks atvejis galimas esant …dideliai teikiamų paslaugų paklausai, dirbant organizuotai ir minimaliai sumažinus darbo sąnaudas, kurios vis tiek leistų pasiekti tokių pačių , o gal net geresnių rezultatų. Tokiu atveju įmanoma, kad jau antraisiais veiklos metais įmonė gautų pelną.
6 lentelė. Įmonės planuojamos pajamos (optimistinės prognozės atveju)
Eil. Nr. Pajamos 2005 2006 2007 2008
1 Verslo planai 25 000 35 000 45 000 55 000
2 Audito paslaugos 20 000 25 000 30 000 35 000
3 Paslaugos susijusios su mokesčiais 23 000 42 000 58 000 61 000
6 lentelės tęsinys kitame puslapyje
6 lentelės tęsinys
4 Rinkos tyrimai, galimybių studijos 30 000 46 000 51 000 74 000
5 Projektai 12 000 16 000 18 000 22 000
6 Kitos pajamos 3 000 4 000 7 500 10 000
Iš viso 113 000 168 000 209 500 257 000

7 lentelė. Įmonės planuojamos išlaidos (optimistinės prognozės atveju)
Eil. Nr. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2005 2006 2007 2008
1 Mokesčiai, atlyginimas ir soc. draudimas 75 480 90 480 96 480 100 480
2 Nuoma 36 000 36 000 36 000 36 000
3 Kanceliarinės Prekės 1 000 1 000 1 000 1 000
4 Telekomunikacijos (telefonai, internetas) 3 000 3 000 2 800 2 300
5 Kuras 6 000 6 500 6 700 6 900
6 Automobilių amortizacija 1 000 1 000 1 100 1 400
7 Kompiuterinės ir kt. biuro įrangos amortizacija 1 500 1 500 1 500 1 500
8 Kitos išlaidos 1 500 1 500 1 500 1 500
Iš viso 125 480 140 980 147 080 151 080

Visus įmonės cirkuliuojamus pinigus (įplaukas ir išplaukas) išanalizavome trimis būdais. Numatėme, ne tik optimistiniu atveju, bet ir pesimistiniu, kurių dėka galėjome tiksliau numatyti labiausiai tikėtiną piniginių srautų prognozės atvejį.5.3. Pelno (nuostolio) ataskaita
Išnagrinėję pinigų srautus trimis atvejais, tais pačiais atvejais galime apskaičiuoti ir pelno (nuostolio) ataskaitą. Taip galime matyti patiriamą nuostolį ar pelną šiais trejais atvejais. Labiausiai tikėtiną prognozės atvejį išanalizavome 8 lentelėje. Čia galime matyti įmonės gaunamą grynąjį pelną ar nuostolį, o jeigu gauna pelną, tai kokį pelno mokestį ji moka.

8 lentelė. Pelno (nuostolio) ataskaita (labiausiai tikėtinos prognozės atveju)
Eil. Nr. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m.

I. Pardavimai ir parduotų prekių bei paslaugų savikaina
I.1. Pardavimai 65 000 127 000 174 000 208 000
I.2. Parduotų prekių ir paslaugų savikaina
II. Bendrasis pelnas 65 000 127 000 174 000 208 000
(nuostolis)
III. Veiklos sąnaudos 126 680 146 180 164 780 165 080
8 lentelės tęsinys kitame puslapyje
8 lentelės tęsinys
IV. Veiklos pelnas 9 220 42 920
(nuostolis) 61 680 19 180
V. Kita veikla
VI. Finansinė ir investicinė veikla
VI.1. Pajamos
VI.2. Sąnaudos
VII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 61 680 19 180
9 220
42 920
VIII. Ypatingoji veikla
VIII.1. Pagautė (ypatingasis pelnas)
VIII.2. Netekimai (ypatingi praradimai)
IX. Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą
9 220
42 920
(nuostolis) 61 680 19 180
X. Pelno mokestis 1 383 6 438
XI. Grynasis ataskaitinių metų pelnas paskirstymui
7 837
36 482
(nuostolis) 61 680 19 180

9 lentelėje įmonės gaunamą pelną ar patiriamą nuostolį galime pamatyti pesimistiniu prognozės atveju. Kadangi įmonės veiklos piniginiai srautai pesimistiniu prognozės atveju yra labai skirtingi, įmonei gresia bankrotas, todėl šiuo atveju įmonė patiria tik nuostolį.

9 lentelė. Pelno (nuostolio) ataskaita (pesimistinės prognozės atveju)
Eil. Nr. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m.

I. Pardavimai ir parduotų prekių bei paslaugų savikaina
I.1. Pardavimai 35 000 48 000 66 000 85 000
I.2. Parduotų prekių ir paslaugų savikaina
II. Bendrasis pelnas 35 000 48 000 66 000 85 000
(nuostolis)
III. Veiklos sąnaudos 130 680 151 480 180 580 193 380
IV. Veiklos pelnas
(nuostolis) 95 680 103 480 114 580 108 380
V. Kita veikla
VI. Finansinė ir investicinė veikla
VI.1. Pajamos
VI.2. Sąnaudos
VII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 95 680 103 480
114 580
108 380
VIII. Ypatingoji veikla
9 lentelės tęsinys kitame puslapyje
9 lentelės tęsinys
VIII.1. Pagautė (ypatingasis pelnas)
VIII.2. Netekimai (ypatingi praradimai)
IX. Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą
(nuostolis) 95 680 103 480
114 580
108 380
X. Pelno mokestis
XI. Grynasis ataskaitinių metų pelnas paskirstymui
(nuostolis) 95 680 103 480
114 580
108 380

10 lentelė. Pelno (nuostolio) ataskaita (optimistinės prognozės atveju)
Eil. Nr. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m.

I. Pardavimai ir parduotų prekių bei paslaugų savikaina
I.1. Pardavimai 113 000 168 000 209 500
257 000
I.2. Parduotų prekių ir paslaugų savikaina
II. Bendrasis pelnas 113 000 168 000 209 500 257 000
(nuostolis)
III. Veiklos sąnaudos 125 480 140 980 147 080 151 080
IV. Veiklos pelnas 27 020 62 420 105 920
(nuostolis) 12 480
V. Kita veikla
VI. Finansinė ir investicinė veikla
VI.1. Pajamos
VI.2. Sąnaudos
VII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 12 480 27 020
62 420
105 920
VIII. Ypatingoji veikla
VIII.1. Pagautė (ypatingasis pelnas)
VIII.2. Netekimai (ypatingi praradimai)
IX. Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą 27 020
62 420
105 920
(nuostolis) 12 480
X. Pelno mokestis 4 053 9 363 15 888
XI. Grynasis ataskaitinių metų pelnas paskirstymui 22 967
53 057
90 032
(nuostolis) 12 4805.4. Lūžio taško radimas
Kai firma įeina i naują rinką arba pradeda gaminti naują gamini, valdymo personalui iškyla problema, kokias gamybos ir pardavimu apimtis reikia pasiekti, kad nepatirtum nuostoliu. Kitaip tariant, reikia nustatyti kritinio pelningumo tašką, kuriame pardavimu pajamos butu lygios bendrosioms išlaidoms, o pelnas nuliui. Šis taškas gali būti išreikštas litais arba vienetais.
Kritinio pelningumo tašką galima apskaičiuoti keliais budais:
 algebriškai;
 ribinio pelno metodu;
 grafiškai.

Kadangi mūsų įmonė dirbs paslaugų srityje, ji taikys ne tik už paslaugas iš anksto nustatytus mokestinius tarifus, bet ir taikys sutartinius tarifus, kurių tiksliai apskaičiuoti iš anksto praktiškai neįmanoma. Negalima apskaičiuoti kiek paslaugų reikia parduoti ar kiek kartų turi būti suteikta tokia ar kitokia paslauga. Todėl tikslinga paskaičiuoti minimalias apyvartos įplaukas, kad įmonė sugebėtų padengti visas einamąsias išlaidas. Taip pat bus paskaičiuotas laikotarpis, kuriuo pradedant įmonė pilnai atsipirks.
Lūžio taško įvertinimas remiasi tuo, kad verslininkas turi nustatyti, kokiu atveju ( tai yra kokią gaunant apyvartą ) verslas nebus nuostolingas. Reikia nusistatyti tai yra išskirti savo sąnaudas į kintamas ir pastovias. Šiuo atveju kintamoms sąnaudos priskiriama atlyginimai, kanceliarinės prekės, transporto bei kitos sąnaudos ( tos kurios priklauso nuo šios paslaugos teikimo apimties). Pastovios sąnaudos šiuo atveju yra patalpų nuoma, automobilių ir kitos įrangos amortizacija (tos kurios nepriklauso nuo paslaugos teikimo apimčių). Nenuostolingumo arba pelningumo lūžis būna tuomet, kai pasiekiama lygybė:
Planuojamos paslaugų pajamos = planuojamos visos išlaidos;
Pasirinkome algebrinį kritinio pelningumo taško apskaičiavimo metodą. Tačiau mūsų steigiama įmonė teikia labai įvairias paslaugas, kurių kaina nėra iš anksto tiksliai nustatyta. Kiekvienas klientas yra individualus ir ne visada užsako visą pilną paslaugą, kartais užsakymą papildo kitomis paslaugomis, arba užsako tik dalį vienos iš antrame skyriuje išvardintų paslaugų. Taip pat yra taikomos nuolaidos pastoviems klientams, o klientams pageidaujantiems, kad paslauga būtų įvykdyta skubiai, bus imamas didesnis mokestis. Dėl šių priežasčių yra keblu nusakyti kiekvienos paslaugos tikslią kainą, tad sunku apskaičiuoti ir pelningumo lūžio tašką vienetais ar litais. Dėl to, mes negalime tiksliai apskaičiuoti savo įmonės pelningumo lūžio tašką. Iš pelno (nuostolio) ataskaitos (labiausiai tikėtinos prognozės atveju) (žr. 8 lentelė.) matome, kad patirsime nuostolio/pelningumo lūžį tik trečiaisiais veiklos metais. Tad norėdami parodyti kaip apskaičiuoti pelningumo lūžio tašką naudotume tik trečių metų duomenimis. Mūsų atveju neįmanoma paskaičiuoti pelningumo lūžio taško vienetais ar litais. Norėdamos parodyti lūžio taško skaičiavimą kaip pavyzdį, naudosimės apytiksliais skaičiais. Sakykime, kad mūsų įmonė teikia tik rinkos tyrimų paslaugas, kurių pastovi kaina yra 2 000Lt. Tarkime, kad šiai vienai paslaugai atlikti yra sunaudojama tokios sanaudos: kintamos išlaidos – 1436Lt. Taigi, šios konkrečios pavyzdinės paslaugos ribinis pelnas yra 564Lt. Pastovios išlaidos per trečiuosius veiklos metus – 39 800 Lt. Taigi, pateikus tokius pavyzdinius skaičius, galime paskaičiuoti pelningumo lūžio tašką. Ieškodami lūžio taško, naudojomės tokia formule:
Pardavimai = Kintamos išlaidos + Pastovios išlaidos + Grynosios pajamos
Tarkime, kad KPTvnt ( kritinis pelningumo taškas) – x, tuomet įstačius duomenis į šią lygybę (Pardavimai = Kintamos išlaidos + Pastovios išlaidos + Grynosios pajamos) gausime:
2 000• x = 1 436• x + 39 800 + 0;
564 • x = 39 800;
x = 70,6 ~ 71 (vnt.).
Išsprendę algebrinę lygti, gauname, kad kritinio pelningumo taškas vienetais apytiksliai yra 71 vnt., kitaip tariant – pardavus 71 vienetų paslaugų, įmone neuždirbs grynųjų pajamu, bet ir nepatirs nuostolio.5.5. Sąnaudų prognozė
Pirmaisiais dvejais veiklos metais patirsime didesnes sąnaudas nei gausime pelną. Kadangi įmonė tik kuriasi, turi daugybę išlaidų. Veiklos metais visos įmonės patiriamos sąnaudos gali būti suskirstytos į kintamas ir pastovias. Į kintamas sąnaudas įtraukiamas darbo užmokestis, mokesčiai, išlaidos transportui ir telefonui, bei internetui, taip pat kitos išlaidos. Kitas išlaidas sudaro lėšos skirtos reklamai, reklaminiams bukletėliams, užmokestis už dalyvavimą įvairiose parodose ir mugėse bei darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų užmokestis ir kitos smulkios išlaidos.
Mūsų įmonės numatomos konkrečių kintamų išlaidų sumos pavaizduotos 11 lentelėje.

11 lentelė. Įmonės planuojamos kintamos sąnaudos (labiausiai tikėtinos prognozės atveju)
Eil. Nr. Kintamos veiklos sąnaudos 2005 2006 2007 2008
1 Mokesčiai, atlyginimas ir soc. draudimas 75 480 93 480 111 480 111 480
2 Kanceliarinės Prekės 1 000 1 000 1 500 2 000
3 Telekomunikacijos (telefonai, internetas) 3 500 3 300 3 000 2 600
4 Kuras 6 000 7 000 7 000 7 000
5 Kitos išlaidos 1 500 2 000 2 000 2 000
Iš viso 87 480 106 780 124 980 125 080

Kaip matome iš 11 lentelės, planuojamos kintamos išlaidos kasmet augs, nes planuojame didinti paslaugų pardavimų apimtis, plėsti savo įmonės veiklą, priimant daugiau darbuotojų.
Pastovias planuojamas sąnaudas (12 lentelė) sudaro nuomos mokestis bei transporto ir kitų įrengimų amortizacijos išlaidos. Kaip matome 12 lentelėje bendros pastovios sąnaudos skirtingais metais mažai kinta, nes kinta tik mokestis už automobilių amortizaciją. Kompiuterinės ir kitos biuro įrangos amortizacijai kasmet planuojame skirti pastovią 2000Lt. sumą. Jei šiam tikslui skirtų lėšų sunaudojama mažiau, nei numatyta, likę pinigai yra skiriami kitoms išlaidoms padengti. Taip pat, nekintanti pinigų suma yra skirta nuomai, kadangi mes steigdamos savo įmonę, pasirašysime penkių metų nuomos sutartį, kurioje bus nustatyta nekintanti nuomos kaina.

12 lentelė. Įmonės planuojamos pastovios sąnaudos (labiausiai tikėtinos prognozės atveju)
Eil. Nr. Pastovios veiklos sąnaudos 2005 2006 2007 2008
1 Nuoma 36 000 36 000 36 000 36 000
2 Automobilių amortizacija 1 200 1 400 1 800 2 000
3 Kompiuterinės ir kt. biuro įrangos amortizacija 2 000 2 000 2 000 2 000
Iš viso 39 200 39 400 39 800 40 000

Kuo daugiau paslaugų suteikiama per ataskaitinį mėnesį, tuo įmonės veikla efektyvesnė ir tuo paslaugų daliai sumažėja pastovios sąnaudos.6. RIZIKOS FAKTORIŲ ĮVERTINIMAS
Kaip ir bet kurią kitą įmonę, įmonę taip pat veiks daugybė mikroaplinkos bei makroaplinkos veiksnių, kurie gali daryti įtaką įmonės paslaugų pardavimo lygiui. Todėl norint išvengti didelės rizikos ir rizikuoti kapitalu, (nors kažkiek rizikos išliks), pabandyta įsivaizduoti realias firmos integravimo galimybes.
Norėdamos aiškiai įvertinti rizikos faktorius ir išskirti savo kuriamos įmonės stipriąsias savybes, atlikome SSGG analizę (žr. 13 lentelė).

13 lentelė. UAB „ERK“ SSGG analizė
Stiprybės: Silpnybės:

• Paslaugų atlikimui reikalingų medžiagų tiekėjai lengvai randami Lietuvoje;
• Numatoma, kad ši verslo šaka sparčiai vystysis dar 5-6 metus į priekį;
• Teigiamai įmonės veiklą veikia nesenas Lietuvos įstojimas į ES;
• Filialai, išsidėstę po visą Lietuvą;
• Įmonės veiklai įtakos nedaro sezoniniai svyravimai;
• Įmonė įsikūrusi klientams patogioje vietoje – dideliame miesto traukos centre;
• Paslaugos gali būti teikiamos tiek mūsų įmonės patalpose, tiek pas klientus;
• Didelė potencialių klientų rinka.

• Veiklos pradžioje galimas mažas klientų skaičius, nedideli užsakymai;
• Galimas apsirikimas samdant personalą (pasamdyti mažai kvalifikuotus darbuotojus).

13 lentelės tęsinys kitame puslapyje
13 lentelės tęsinys
Grėsmės: Galimybės:

• Auganti konkurencija;
• Išaugus paslaugų paklausai, nesugebėjimas pateikti paslaugas laiku;
• Galimybė užmegzti pastovius santykius su klientais, išlaikyti grįžtamąjį ryšį;
• Ateityje išplėsti veiklą visoje Lietuvoje ir ES.

Kaip matyti iš SSGG analizės UAB „ERK“ pozicijos šiuo metu yra gana stiprios, tačiau norint jas išlaikyti ateityje, firma turi jau dabar apgalvoti savo tolimesnę strategiją. Viena iš geriausių šiuo atveju alternatyvų yra užmegzti ir stengtis palaikyti grįžtamąjį ryšį tarp įmonės ir klientų.
Negalime nekreipti dėmesio į mikroaplinkos ir makroaplinkos veiksnius, kurie taip pat gali daryti didelę įtaką kuriamos įmonės paslaugų pardavimų lygiui. Kuriamos įmonės veiklai įtaką darytų šie veiksniai:
1. Nesugebėjimas pateikti paslaugų laiku
Paslaugų teikimo laikas yra skaičiuojamas laiku praleidžiamu prie šios paslaugos vykdymo ir galutinio pateikimo užsakovui. Kadangi įmonės veikla yra tik pradinėje stadijoje visus užsakytus projektus planuojama spėti atlikti laiku.
Užsakymų skaičiui išaugus bus samdomas papildomas personalas, pasitelkiami rinkoje dirbantys išoriniai ekspertai.
2. Problemos su tiekėjais ir platintojais
Įmonės veikla nesusijusi su gamyba. Visas įmonės teikiamoms paslaugoms reikalingas medžiagas, įrangą, prekes galima įsigyti iš daugelio Lietuvos prekybininkų. Todėl, dėl tiekėjų problemos nenumatomos, tačiau parenkant personalą galimos klaidos platinant ir teikiant mūsų paslaugas.
3. Per mažos pardavimo apimtys
Įmonės veiklos pradžioje numatoma, kad bus pardavimų apimtys per mažos greitam įmonės vystymuisi. Pardavimų apimties problema bus sprendžiama įmonės personalo pastangas orientuojant į įmonės pardavimus, taip pat į didesnių projektų užsakymų gavimą. Pirmaisiais veiklos metais įmonėje dirbantis personalas dirbs tiek klientų paieškos, tiek rinkotyros bei darbų atlikimo srityse.
4. Nenumatytos šakos tendencijos
Šakos tendencijose rizika nenumatoma, nes ši sritis ateinančius 5-6 metus turėtų pastoviai vystytis.
5. Konkurentų kainų mažinimas
Kvalifikuotas paslaugas teikiančių konsultacinių įmonių paslaugų įkainiai keistis neturėtų. Tačiau rinkoje dirba konsultacinės įmonės, projektus ruošiančios nemokamai. Šios įmonės dirba rinkos plėtrai ir sudarys didelę konkurenciją UAB “ERK”.
Taip pat rinkoje dirba pavieniai asmenys, patiriantys mažesnes pastovias bei kintamas paslaugų teikimo sąnaudas. Šie asmenys gali pasiūlyti klientams mažesnes paslaugų kainas.
Rinkoje veikia ir abejingos reputacijos konsultacinės įmonės siūlančios savo paslaugas pernelyg maža kaina. Visa tai sudaro konkurentų kainų riziką.
6. Nenumatytos ekonominės, politinės, socialinės ir technologinės tendencijos
Ekonominės ir politi…nės tendencijos:
 BVP augimas;
 Įstojimas į ES;
 Teisiniai aktai;
Didžiausią įtaką įmonės veiklai darys tai, kad Lietuva nesenai įstojo į ES. Numatoma daug klientų, kuriems reiks konsultacijų bei projektų, verslo planų rašymo, norint gaut ES paramą.
Socialinės tendencijos įmonei neigiamos įtakos neturėtų sudaryti.
Technologinės tendencijos kaip tik įmonei yra naudingos, nes šiuo metu vyksta sparti technologinė plėtra. Numatoma, kad nauja technologija dar labiau pagreitins ir palengvins paslaugų teikimą.
7. Cikliniai / sezoniniai svyravimai
Cikliniai, sezoniniai svyravimai įmonės veikloje nenumatomi. Įmonės veikla priklauso nuo programų vykdymo ciklo (paskelbimo ir įvertinimo).7. LAIKO PLANAVIMAS
Reikalingų dokumentų įmonei įsteigti sutvarkymas, vardo patentavimas patentų biure, įmonės antspaudo pagaminimas, inventoriaus pirkimas ir galutinis ofiso įrengimas bei įregistravimas įmonių rejestro tarnyboje užtruks apie mėnesį. Iš karto, oficialiai užregistravus įmonę, vykdysime darbuotojų paiešką, tačiau atranką pradėsime, kai galutinai bus įrengtas ofisas, supirkta įranga. Greičiausiai tai bus įgyvendinta pirmo mėnesio pabaigoje arba antrą mėnesį. Atrinkus įmonės darbuotojus, nedelsiant bus aktyviai vykdoma įmonės reklama, ieškomi potencialūs klientai. Manome, kad aktyvią ir pilnavertę veiklą įmonė galės pradėti ketvirtąjį įsisteigimo mėnesį.

14 lentelė. UAB „ERK“ veiklos pradžios laiko planavimas

Veikla
Laikotarpis (mėn.)
1 2 3 4
Įmonės registravimas rejestro tarnyboje +
Įmonės antspaudo gamyba +
Patalpų Savanorių prospekte nuoma ir įrengimas +
Inventoriaus pirkimas +
Darbuotojų paieška + +
Darbuotojų atranka +
Reklamos vykdymas ir klientų paieška + + +
Aktyvi veiklos pradžia +IŠVADOS
1. Apibūdinti savo verslo idėją, tikslus bei kuriamas paslaugas.
Svarstant kokią idėją pasirinkti ir kokį verslą kurti, rėmėmės moksline literatūra, domėjomės Lietuvoje klestinčiais verslais bei rinkome informaciją apie kitų verslininkų patirtį. Atsižvelgiant į nuolat didėjantį poreikį konsultacinėms paslaugoms, kilo idėja įkurti konsultavimo verslo klausimais įmonę. Kurios pagrindinis tikslas yra įsitvirtinti rinkoje, gauti pelną, kaupti kapitalą verslo plėtotei. Apsvarstę tokią idėją, nusprendėme, kad tokia įmonė patirtų sėkmę subūrusi kvalifikuotą ir mobilų žmogiškąjį potencialą, kuris sugebėtų per nustatytą laiką atlikti kokybiškas paslaugas. Išanalizavę įvairius informacijos šaltinius, nusprendėme, kad Kauno mieste yra didžiausias tokių paslaugų poreikis: audito paslaugų, įvairių mokesčių paslaugų bei konsultacinių paslaugų. Būtent šias paslaugas mūsų kuriama įmonė ir ketina siūlyti.
2. Išnagrinėti kuriamos įmonės organizacinę struktūrą ir valdymą.
Analizuodamos kitų įmonių pavyzdžius, pastebėjome, kad sėkmingai įmonės veiklai didžiulę įtaka turi įmonės valdymas ir organizacinė struktūra. Manome, kad geriausias stilius vadovauti įmonei yra demokratinis, skatinantis komandinį darbą, laisvą minčių reiškimą ir pagalbą vieni kitiems. Kad būtų pasiekti užsibrėžti įmonės tikslai ir tai būtų padaryta efektyviausiu būdu, manome, kad užteks penkių žmonių kolektyvo: direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, dviejų projektų vadovų ir projektų vadybiniko. Visi šie darbuotojai turi savo konkrečias individualias pareigas, o kartu ir visiems bendras, be to esant reikalui gali keistis vienas kito pareigomis. Kad pajėgti patenkinti netikėtai išaugusią paklausą, planuojame samdyti nepriklausomus (laisvai samdomus) ekspertus, kurie padėtų susidoroti su padidėjusiu darbo krūviu. Taip bus efektyviai valdomi įmonės pajėgumai.
3. Išanalizuoti įmonės marketingo strategijas.
Planuodamos veiklą Kauno apskrityje, atlikome rinkos apžvalgą išanalizuodamos bendrą konsultacinių bendrovių rinką Lietuvoje. Taip pat susipažinome ir su konsultacinėmis įmonėmis veikiančiomis Kauno mieste. Planuojama, kad mūsų įmonės užimama rinkos dalis šiame regione gali siekti iki 3%. Įmonės orientacinė tikslinė rinka yra SVV (Smulkaus ir vidutinio verslo) įmonės ir ne pelno organizacijos. Tačiau, manome, kad mūsų klientais gali būti bet kuris juridinis ar fizinis asmuo, kuriam reikalinga konsultacija verslo klausimais. Atlikę rinkos apžvalgą, aptikome daug konkurentų, tačiau pagrindiniai jų yra verslo konsultacines paslaugas teikiantys privatūs asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos sutartis, nes jie siūlo šias paslaugas žemesne kaina. Kad išsilaikyti konkurencingoje rinkoje, mes numatėme tokias marketingo strategijas: pagrinde orientuotis į kokybišką paslaugą už vidutinę rinkos kainą bei netaikyti pastovių įkainių, galimybė pristatyti paslaugas mūsų ar kliento biure ir atlikti jas sutartu laiku.
4. Numatyti kelerių metų į priekį finansinę įmonės padėtį.
Norint geriau numatyti labiausiai tikėtinus piniginius srautus keliems metams į priekį, išsiaiškinome kokie galimi piniginiai srautai esant pesimistinei ir optimistinei prognozėms. Išanalizavę pajamas ir sąnaudas atlikome pelno (nuostolio) ataskaitą, pagal kurią nustatėme, kuriais metais įmonė patiria nuostolius, o kuriais dirba pelningai. Paskaičiavome, kad mūsų įmonės pelningumo lūžio taškas įvyksta trečiaisiais veiklos gyvavimo metais. Tai reiškia, kad įmonė pelną pradės gauti tik trečiaisiais veiklos metais.LITERATŪRA
1. Garškienė A. Verslo planas/ A.Garškienė, N.Klebanskaja, N.Pelanienė. Vilnius, 1994.
2. Kelias į verslo sėkmę: biznio planas. Kaunas, 1992.
3. Meidūnas V. Konsultacijos individualiųjų įmonių savininkams/ V.Meidūnas, B. Purlienė, V. Vildžiūnaitė. Vilnius. 1999.
4. Pelanienė N. Firmos verslo planas. Vilnius, 1997.
5. Usevičius K. Įmonės veiklos analizė ir verslo plano pagrindai. Vilnius, 1998.
6. Smulkaus verslo plėtojimas. Kaunas, 1994.
7. Žižys V. Smulkaus verslo pradmė. Vilnius, 1993.
8. Žvirblis A Marketingas: kursas menedžeriui. Vilnius, 1992.
9. http://www.vmi.lt/
10. http://www.jt.lt/
11. http://vkc.lt/index.php?id=m_buhalterine_lt
12. http://www.vz.ltPRIEDAI
PRIEDAS
Pagrindinės šakos konsultacinės bendrovės – lyderės 2003 m. – 2004 m. (šaltinis: Verslo žinios):

5. Sabelijos grupė
6. Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM), VĮ
7. Aon Consulting, UAB
8. Mercuri International, UAB
9. A.Abišala ir partneriai. Konsultacinė firma, TŪB
10. Žemės ūkio kooperacijos ir veslo mokymo centras, UAB
11. Verslo valdymo ekspertų grupė
12. EKT grupė
13. Organizacijų vystymo centras, VĮ
14. Žmogaus studijų centro grupė
15. Primum Esse, S.Grudienės IĮ
16. Intelektualių resursų sistemų konsultantai, UAB
17. Nacionalinė regionų plėtros agentūra, VĮ
18. Verslo raktas, UAB
19. ELMprojektas, UAB
20. Verslo sistemų grupė, G. Davalgos IĮ
21. Uolektis, UAB
22. Bankinės konsultacijos, UAB
23. Ekonominių tyrimų centras, VĮ
24. Mercuri Urval, UAB
25. Dekona, Evaldo Darškaus IĮ
26. Lokada, V. Masalskio konsultavimo IĮ
27. Finreda, UAB
28. Kertė, UAB
29. Jostra, IĮ
30. Panevėžio verslo konsultacinis centras, VĮ
31. Personalo strategijos projektas, IĮ
32. Tarptautinis verslo tinklas, UAB
33. Alytaus verso konsultacinis centras, VĮ
34. Invicta Vilnius, UAB
35. Rapalis ir partneriai, IĮ