Verslo idėja

TURINYS

ĮVADAS.Verslo idėja ............................ 2 psl.
ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA ...................... 3 psl.
ĮMONĖS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA .......... 5 psl.
DARBO PASIDALIJIMAS IR KOOPERAVIMAS ............. 5 psl.
ORAGANIZACIJOS VIDINĖ IR IŠORINĖ APLINKA .......... 7 psl.
PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS .................. 8 psl.
PLANAVIMAS IR STRATEGINIS VALDYMAS ............ 10 psl.
ORGANIZAVIMAS ............................ 11 psl.
ĮMONĖS MISIJA IR VIZIJA ........................ 12 psl.
SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ ...................... 13 psl
VADOVAVIMAS .............................. 14 psl.
DARBO IR DARBO UŽMOKESČIO ORGANIZAVIMAS ........ 16 psl.
KONTROLĖ .............................. 17 psl.
ORGANIZACIJOS KULTŪRA ....................... 17 psl.

ĮVADAS

VERSLO IDĖJA

Atvirai pasakius niekada net nesusimąsčiau kokį būtent verslą norėčiau įkurti ar turėti, todėl net nelabai galiu pasakyt kodėl būtent tokį verslą kurti pasirinkau, bet kiek teko girdėt iš mano aplinkos žmonių ir apskritai man atrodo, kad šaldytų maisto prroduktų gamyba yra gana perspektyvus verslas. Pabandysiu paaiškinti kodėl taip manau : pirmiausia, šaldyti maisto gaminiai ilgesnį laiko tarpą išlieka šviežesni ir ilgiau negenda, antra, daugelis žmonių mėgsta turėti jau paruošto kepimui ar virimui maisto ir turėti jo šaldiklyje, kad vos prireikus ar netikėtiems svečiams atėjus greitai ir skaniai būtų kuo vaišint. Tai būtų maisto produktai, tokie kaip šaldyti cepelinai, balandėliai ar virtinukai. Tačiau juk ir šaldytos uogos šiais laikais yra šeimininkių pagalbininkės verdant kompotus ar kisielius žiemai. Tai yra ta prraktiškoji šaldytų produktų gamybos pusė. Žiūrint į tai kaip į verslą, manau galiu drąsiai teigti, kad gaminti šaldytus produktus naudinga vien todėl kad jų galiojimo terminas ilgesnis nei kitų maisto produktų ir tikimybė patirti nuostolių dėl tos priežasties yra nedidelė. Tačiau yra ir

r rizikinga šio verslo pusė, t.y. , laiku neužšaldžius ar netinkamai užšaldžius norimą produktą nuostoliai gali būti netgi labai dideli. O privalumas gali būti šaldant grybus ir uogas, ypač žiemą, kada šviežių maisto produktų, atvežtų iš užsienio kainos labai didelės, o šaldytas daržoves ar vaisius pasiūlytum žmonėms palankiomis įsigyti sąlygomis.

Antra vertus, suprantu, kad konkurencija gana didelė ir prasiskverbti į rinką nebūtų labai lengva, bet gera reklama ir palankios kainos turėtų pritraukti žmones. Taip pat reiktų tvarkingai tvakyti buhalteriją ir mokėti mokesčius, palaikyti gerus santykius su darbininkais, atsakingai priiminėti sprendimus ir nepasiduoti valdžios galiai.

Uždavinys įkurti savo verslą, neturint patirties nėra labai lengvas, bet pabandyti verta, juk tai iš dalies net įdomu : kurti norimą verslą remiantis fantazija ir žiniomis, tik įdomu kas iš too išeis.

ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

1. Įregistravimas.

Savo veiklą firma pradėjo 2000 m. ir tais pačiais metais buvo įregistruota kaip uždaroji akcinė bendrovė “AGNIEŠKOS DARŽOVĖS”. Ji įkurta 5 fizinių asmenų, uždaru būdu, turi juridinio asmens teises. Savo veiklą reguliuoja atsižvelgdama į galiojančius LR akcinių bendrovių ir kitus įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir bendrovės įstatus. Akcinis kapitalas sudaro 2775100 litų (277510 akcijų).

Akcinis kapitalas pasiskirstęs:

Agnė Samulytė 86028 akcijos
Antanas Kačinskas 55502 akcijos
Juozas Giedraitis 52727 akcijos
Gintautas Mincė 44402 akcijos
Vygantas Arlickas 38851 akcijos

Įmonės vadovė Agnė Samulytė
.

2. Verslo apibūdinimas.

Šiuo metu pagrindinės veiklos sritys yra šios:

• Miško gėrybių perdirbimas (importas – eksportas)
• Prekyba egzotiniais vaisiais (importas –

eksportas)
• Prekyba maisto produktais.

Dabartiniu metu UAB”AGNIEŠKOS DARŽOVĖS” vykdo šaldytų grybų ir uogų gamybą. Su šiuo metu įdiegta šaldymo įranga bendrovė dirba visu pajėgumu ir teikia norimus ir planuotus rezultatus.

3. UAB “AGNIESKOS DARŽOVĖS ” rekvizitai:

Adresas: Centrinė bazė
Taikos pr. 96, Kaunas

Tel.:766641, faks.:766642.

Bendrovės filialas

Rūdų kaimas, Varėnos rajonas

Tel.:32546, faks.:32547

Įmonės kodas: 8024075

PVM mok. k. 802407515

Registravimo nr. 95847

Aptarnaujantis bankas: NORD/LB Lietuva, Kauno skyrius

Banko kodas: 40100

Šį banką pasirinkau todėl, kad tai vienas stambiausių ir patikimiausių Lietuvos bankų.

Darbuotojų skaičius: 55 žmonės.

1. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA

Visuotinis akcininkų (kurie yra 5) susirinkimas yra aukščiausia UAB “AGNIEŠKOS DARŽOVĖS” valdymo grandis.
Toliau trumpai apžvelgsiu kievieno asmens, esančio bendrovėje, pareigas:

• Prezidentė vadovauja bendrovės komercinei- ūkinei veiklai, tvarko jos reikalus, gali atstovauti arbitraže ir kitose institucijose. Prezidentas formuoja bendrovės administraciją ir jos funkcijas, samdo jos vadovus ir kitus darbuotojus, skiria jiems atlyginimus, nustato atlyginimo už darbą tvarką.
• Pavaduotojas bendrovės ūkinei veiklai atsako už bendrovės ūkinę veiklą ir veikiančius mechanizmus.
• Pavaduotojas komercinei veiklai atsako už bendrovės pirkimus- pardavimus bei sutarčių vykdymą.
• Vyr. buhalterė yra specialistė tvarkanti piniginę ir koercinę atsiskaitomybę. Jai padeda buhalterė.
• Sekretorė.
• Vadybininkai.
• Automechanikas.
• Sandelininkai.
• Autokaristai.
• Sandėlio darbuotojai.
• Vairuotojai- ekspeditoriai.

2. DARBO PASIDALIJIMAS IR KOOPERAVIMAS

Pagrindinis ir aukščiausias įmonės valdymo organas yra prezidentė. Ji atsakinga už:

• Sklandų centrinės bazės Kaune ir filialo Varėnos raj. darbą.
• Sėkmingą komercinę ir ūkinę veiklą.
• Savo darbuotojų kontrolę.
• Galutinių komercinių arba ūkinių sprendimų priėmimą.
• Yra atsakingas už įmonės juridinę veiklą.

Prezidentės pavaduotojas ūk

kinei veiklai atsakingas už:

• Bendrovei priklausančius automechanizmus.
• Darbuotojų kvalifikaciją.
• Bendrovės turto pirkimą ir pardavimą bei automechanizmų atnaujinimą.
• Atsakingas už importą ir eksportą.

Prezidentės pavaduotojas komercinei veiklai atsakingas už:

• Už uogų ir grybų supirkimo organizavimą.
• Pirkimo- pardavimo sutarčių sudarymą.
• Atsakingas už vadybininkų darbą.
• Naujų rinkų paiešką.

Vadybininkai:

• Sudarinėja sutartis.
• Iesko naujų prekybos taškų.
• Tiesiogiai bendrauja su klientais.
• Pardavinėja prekes.
• Darbas su skolomis.

Vairuotojai- ekspeditoriai yra pavaldūs prezidento pavaduotojams ir vadybininkams. Jie yra atsakingi už:

• Prekių pristatymą.
• Sąskaitų faktūrų išrašymą ir pinigų už jas paėmimą.

Automechanikas atsakingas už įmonės automobilių bei mechanizmų technonę būklę.

Sandėlininkai atsakingi už:

• Atvežtų uogų bei grybų prėmimą.
• Sandėlio darbuotojų veiklą.
• Prekių atrinkimo organizavimą ir pakrovimą į autošaldytuvus.
• Prekių esančių sandėlyje tiesioginę apskaitą.

Sandėlio darbuotojai atsakingi už:

• Produkcijos fasavimą.
• Uogų bei grybų perrinkimo, rūšiavimo ir fasavimo operacijas.
• Už produkcijos kokybę.
• Sandėlio sutvarkymą.
• Autošaldytuvų pakrovimą.

Autokaristai atsakingi už prekių pervežimą įmonės sandėlio viduje.

Vyr. buhalterė atsakinga už:

• Atlyginimų paskaičiavimą.
• Tvarkingą finansinę apskaitą.

Buhalterė:

• Išmoka atlyginimus.
• Surenka pinigus iš ekspeditorių ir vadybininkų.

Sekretorė yra pavaldi direktorei ir padeda, kad darbas vyktų sklandžiau.

Kad darbas vyktų sparčiai ir sklandžiai, kad būtų pasiekti norimi rezultatai, visi organizacijos nariai turi dirbti darniai ir draugiškai. Darbo klimtas turi būti šiltas, atmosfera maloni.

Prezidentė turi atsižvelgti į darbuotojų idėjas, mintis, juos išklausyti. Jausdamiesi reikalingi darbuotojai stengsis dirbti, mylės savo darbą ir nekels nesutarimų. Taippat laikau svarbiu dalyku kad darbuotojams laiku būtų mokami atlyginimai.

3. ORGANIZACIJOS VIDINĖ IR IŠORINĖ APLINKA

VIDINĖ

Technologija ir gamybinė bazė

UAB”AGNIEŠKOS DRŽOVĖS” dabartinė produkcija yra ša

aldyti grybai ir uogos. Gamyba yra vykdoma bendrovės centrinėje bazėje Kaune bei filiale Varėnos rajone. Čia perdirbami grybai ir uogos yra ruošiami eksportui, o taip pat ir vietinei prekybai.

Įdiegta nauja šaldymo įranga, pasitelkus šaldymo technoligiją, leidžia lengvai apdoroti uogas, grybus ir vaisius bei juos užšaldyti. Užšaldyti grybai ir uogos fasuojami į popierinius maišus po 25 kg, taip pat į kartonines dėžes po 10kg(didmeninei prekybai) ir po 1 kg šaldyti produktai bus parduodami per mažmeninėsprekybos tinklą. Tam, kad išlaikyti prekines savybes, šaldyti produktai turi būti transpotuojami specialiuose šaldytuvuose.

Technologinė įranga

Šiuo metu UAB”AGNIEŠKOS DARŽOVĖS” miško gėrybių perdirbimui naudojamos pagrindinės technologinės įrangos sąrašas:

• Autošaldytuvai 13vnt.
• Džiovykla 2vnt.
• Svarstyklės 37vnt.
• Virimo katilai 4vnt.
• Šaldymo kameros 6vnt.
• Gilaus šaldymo tunelis KTF-1000 1vnt.
• Grybų rūšiavimo mašinos 1vnt.
• Uogų mechaninės valymo mašinos 2vnt.
• Šaldytų uogų elektroninė valymo mašina 1vnt.
• Autopakrvėjai

Kaip matome, didžioji technologinė įrangos dalis pritaikyta miško gėrybių perdirbimui- sūdymui ir šaldymui. Tokia ir yra UAB”AGNIESKOS DARŽOVĖS” įmonės veikla, besiremianti naujausiomis šių dienų technologijois ir gamybos bei šaldymo principais.

Gamyba ir technologija

Iš gyventojų supirkti grybai ir uogos suvežami į UAB”AGNIEŠKOS DARŽOVĖS” filialą Varėnos rajono Rūdų kaime.Čia atliekamas pirinis šių produktų apdirbimas, t.y., grybai ir uogos rūšiuojami bei valomi. Grybai, priklausomai nuo to, kaip reikalauja technologija, gali būti paruošti pjaustyti ir nepjautyti, taip pat švieži ar apvirti. Taip paruošti grybai ir uogos fasuojami į medinęarba plastmasinę tarą ir atvėsinami iki iki +4 –4 laipsnių C. Tam naudojami filiale esantys stacionarūs šaldytuvai, kurie tarnauja ir kaip laikina saugykla iki specialaus šaldytuvo atvykimo ir produkcijos išgabenimo į pagrindinę bazę Kaune. Čia atvežtos uogos ir grybai pilnai užšaldomi gilaus šaldymo tunelio pagalba. Tokia produkcija pakuojama į maišus arba kartonines dėžes ir saugoma šaldymo kamerose.

Pajėgumai

Įmonės gamybinius pajėgumus sąlygoja technologinės įrangos kiekis, jos našumas ir darbininkų skaičius.

IŠORINĖ

Pardavimai

Šviežios spanguolės ir bruknės tiekiamos iš Archangelsko, Syktyvkaro, Pskovo ir Baltarusijos. Žaliavomis negalima apsirūpinti iš vietinių šaltinių, todėl labai svarbus yra jų importas.

Kadangi Lietuvoje šaldytų produktų rinka palyginus nėra labai didelė, tai firma turi orientuotis į eksportą. Šaldyta produkcija yra eksportuojama į Vokietijos įmonę”Valenzija ” ir Austrijos įmonę “Gmb & Co ”.

Taigi iš to galime pamatyti mano įmonės vidinę ir išorinę aplinką, kaip vyksta jos darbas viduje, iš kur tiekiamos papildomos medžiagos kai jų neužtenka vien esančių Lietuvoje, ir į kur eksportuojama produkcija, mano atveju į Vokietiją ir Austriją.

4. PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Miško gėrybių (grybų, uogų ) šaldymas.
Kultūrinių gėrybių (grybų, uogų ) šaldymas.
Vaisių ir daržovių šaldymas.

UAB”AGNIEŠKOS DARŽOVĖS” pagrindinė veikla- miško gėrybių apdorojimas ir eksportas.

Dabartiniu metu UAB”AGNIEŠKOS DARŽOVĖS” produktų, apimančių miško gėrybes, vaisius ir uogas spektrą sudaro šaldyti grybai, uogos bei vaisiai.Lentelėje pateikiamas produktų spektras.

1 lentelė

Šaldyti grybai Voveraitės, baravykai, šilbaravykiai
Šaldyti grybai Gruzdai, ūmėdės, žaliuokės
Šaldytos uogos(miško) Mėlynės, bruknės, spanguolės
Šaldytos uogos(kultūrinės) Braškės, raudonieji ir juodieji serbentai, agrastai, trešnės, vyšnios, vynuogės
Šaldytos daržovės Porai, morkos, kalafijorai, kopūstai, brokoliai, burokėliai, bulvės, pipirai,
Šaldyti vaisiai Abrikosai, ananasai, mango, kivi, abrikosai

Įgyvendinus šį projektą numatoma išplėsti šaldytų grybų, miško uogų, kultūrinių uogų, vaisių bei daržovių spektrą, o taip pat padidinti eksportą į daugiau šalių, ne tik Vokietiją ir Austriją.

Šiuo metu UAB”AGNIEŠKOS DARŽOVĖS” produktų vartotojai yra pirmiausia Europos Sąjungos šalių firmos, vykdančios jų perdirbimą ir ruošiančios galutinius jų produktus, skirtus tiekti tiesioginiam jų suvartojimui bei kitų maisto produktų gamybai. Todėl įmonė turi orientuotis būtent į šių perdirbimo įmonių poreikius.

Įgyvendinus šį projektą bendrovė turėtų galimybę išplėsti šaldytų produktų spektrą ir apimtis, padidinti produktų prekinę vertę, išplėsti eksportą į kitas ES šalis, o taip pat Rusiją bei Baltarusiją. O taip pat ir atiduodant prekes į mažmeninį bei didmeninį tinklą Lietuvoje.

Finansinės būklės įvertinimas

Per savo veiklos laikotarpį įmonė suformavo miško gėrybių supirkimo ir jų pristatymo sistemą Lietuvoje iš Rusijos ir Baltarusijos. Superkamų miško gėrybių kiekiai, struktūra ir kainos labai priklauso nuo metų laiko, oro sąlygų, atskirų miško gėrybių derlingumo. Švieži grybai bei uogos superkami nuo gegužės iki lapkričio mėnesių. Tuo tarpu gruodžio bei balandžio mėnesiais nesuperkami nei grybai nei uogos, t.y., miško gėrybių supirkime yra jaučiamas ryškus sezoniškumas.

Prognozuojamas laikotarpis apima 2000- 2004m. Skaičiavimuose yra panaudotas lito ir euro santykis 1 EUR= 3,45 Lt.

Bendri kaštai 2000m. tūkst. Lt.
Gamybos kaštai 30974,7
Veiklos kaštai –
Viso 30974,7

Gamybos kaštai 2000m. tūkst. Lt
Žaliavos, medžiagos 25220,1
Energija gamybai 202,1
Darbo apmokėjimas 390,1
Socialinis draudimas 117,0
Kiti kaštai 5045,4
Viso 30974,7

Iš lentelės duomenų matome, jog didžiausią kaštų dalį (daugiau kaip 80 procentų) sudaro išlaidos medžiagoms ir žaliavoms. Tai yra todėl, kad ikišiol bendrovė atliko tik minimalų miško gėrybių perdirbimą būtinątam, kad produkcija tenkintų Vakaruose naudojamus standartus.

Kaštų prognozė 2000- 2004m. atitinka remiantis pardavimo prognoze tam pačiam laikotarpiui įgyvendinus projektą. Bendrovės bendrų gamybos kaštų prognozės įgyvendinus projekto pagrindę dalį sudarys išlaidos medžiagoms ir žaliavoms, nes daugiausia bus ruošiami šaldyti grybai, uogos ir daržovės.

Bendrų kaštų prognozė 2000- 2004 m. įgyvendinus projektą, tūkst. Lt 1 lentelė

2000 m. 2001 m. 2002 m. 2003 m. 2004 m.
Gamybos kaštai 30974,7 40992,5 52411,0 53948,7 54503,0
Veiklos kaštai – – – – –
Viso 30974,7 40992,5 52411,0 53948,7 54503,0

Gamybos kaštų prognozė 2000- 2004 m. įgyvendinus projektą, tūkst. Lt 2 lentelė

2000 m. 2001 m. 2002 m. 2003 m. 2004 m.
Žaliavos, medžiagos 25220,1 32794,0 41928,8 43158,9 43602,4
Energija 202,1 248,8 295,3 355,3 379,3
Darbo apmokėjimas 390,1 1692,7 2133,7 2133,7 2257,2
Socialinis draudimas 117,0 507,8 640,1 640,1 677,2
Kiti gamybos kaštai 5045,4 5749,2 7413,1 7660,7 7586,9
Viso 30974,7 40992,5 52411,0 53948,7 54503,0

5. PLANAVIMAS IR STRATEGINIS VALDYMAS

Valdydama įmonę remsiuosi Patriarchaline valdymo struktūra. Įmonė palyginus nedidelė ir tokios struktūros modelio turėtų pilnai pakakti. Valdymas bus suskirstytas į tokius 3 lygius:

Pirmas lygis
Antras lygis
Trečias lygis

Pirmas lygis yra aukščiausias. Jam priklauso vadovas. Pirmas lygis vadovauja antram, antras tečiam lygiui.
Tačiau jei įmonė tikrai turės galimybę plėstis, valdymo struktūra keisis, priklausomai nuo įmonės dydžio.

Sumanymo esmė plačiu mąstu šiuolaikinės technikos ir tehnologijos pagrindu vykdyti maisto produktų šaldymą ir realizavimą, sukurti veiksmingą technologinę grandinę: žaliavos užpirkimas- perdirbimas- realizavimas.

Įgyvendinus šį planą plačiu mąstu, tai UAB”AGNIEŠKOS DARŽOVĖS” leistų:

1. Išplėsti produktų spektrą ir apimtis.
2. Padidinti produkto prekinę vertę.
3. Užtikrinti lankstumą produktų ir kainų atžvilgiu.
4. Išplėsti eksportą paruošiant prekes pagal ES standartus.
5. Išplėsti klientų ratą atiduodant prekes į mažmeninės prekybos tinklą.

Šiuo metu savo įmonėje pabandžiau padidinti prekių asortimentą, o tai padarius prasiplėtė produkto realizacija. Kadangi asortimentas tapo gausesnis, o ir susitarus su tiekėjais žaliavas ėmėm gauti mažesnėmis kainomis, savo klientams šaldytus gaminius galėjom pasiūlyti labiau viliojančiomis, mažesnėmis kainomis.

Šiuo metu tiekėjai nežada pakelti žaliavų kainų, tai ir mum negresia prarasti jau patrauktus į mūsų asortimento gausumą, žmones. Tuo pasinaudodami, imsime užkariauti vis didesnę rinkos dalį. Tuo metu, kai jau lyderiausim rinkoj, galėsime sau leisti pakelti kainas ant labiausiai perkamos produkcijos, o ne taip paklausias prekes parduosime akcijine kaina.

Tokie yra mano įmonės planai ir strategija.

6. ORGANIZAVIMAS

Stengiantis pasiekti savo užsibrėžtą tikslą, apie kurį minėjau ankstesniame skyrelyje, didesnė darbo dalis atitenka vadybininkams. Tai jie turi surasti naujų klientų, sudaryti kuo daugiau verslo sutarčių, rūpintis, kad klientai būtų patenkinti mūsų gaminama produkcija ir norėtų toliau sėkmingai bendradarbiauti. Dar vienas iš svarbesniųakcentų yra produkcijos kokybė. Nepriklausomai nuo pirkimo kiekio ar dažnumo, produkcija turi būti tokia pati kokybiška, nepamirštant senų idėjų ir principų. Tik tada galėsim drąsiai žengt gilyn į rinką, nebijant konkurencijos, nes žinosim kad mūsų prekių kokybė yra šimtaproncentinė. Nepamiršti reikia ir įpakavimo svarbos, nes daugelis iš mūsų juk atsižvelgia į tai kaip daiktas įpakuotas, tiksliau tariant kokia yra daikto prekinė išvaizda.

Labai svarbu yra atsižvelti į darbuotoų kompetenciją, žinias ir darbo kokybę. Nevertinant žmogaus pagal išvaizdą ar giminystės ryšius. Svarbu suderinti darbuotoj charaktrrius, naudoti daugybę naujoviškų sprendimo priėmimo būdų. Konflikto atžvilgiu likti diskretiškai ir pasistenkti vadovauti sąžiningai, ir nors sunk, bet nerodyti palankumo vienam ar kitam asmeniui. Jei kolektyvas bus darnus, darbas ir žonių veiksniai gerai organizuoti, manau tikslus bus lengviau pasiekti.

Manyčiau reiktų skirti pakankamai lėšų produkcijos reklamai. Gera reklama daro didelę įtaką prekės pirkimo kiekiui. Juk žinomas prekes perkam labiau, pati tai žinau. Jei garsūs saldainiai, tokie kaip “Rafaela”, nebūtų reklamuojami, tai parduotuvėje tarp kitų saldainių, karamelių ir šokoladų tiesiog pasimestumėm, o kai žinai tikslų pavadinimą ar rūšį gali daug lengviau pasirinkti. O mums, verslninkams naudinga, kad būtų pasirinkta būtent mūsų siūloma produkcija.

Kad vykdyti šaldytų maisto produktų gamybą didelėmis apimtimis, reikalingi papldomi šaldymo įrengimai. Mano įmonėje, kad užtikrinti normalų produkcijos apdorojimą ir saugojimą, papildomai reikalinga:

1. Panelis su durimis
2. Agregatai 18/18/5
3. Stelažai sandėliavimui
4. Tunelis ir įranga
5. Mašina uogų valymui
6. Pakavimo medžiagos
7. Šaldytuvas- cisterna
8. Įrenginys šaldytų maisto produktų fasavimui
9. Transporteris uogų rūšiavimui

Iš viso išlaidos įrengimams bus 327750 Lt.

Projekto įgyvendinimo sąmata k= 3,45

Išlaidų straipsnis Suma, EUR Suma, Lt
Įrengimai 95000 327750
Statybos remonto darbai 550 1897,5
Apyvartinės lėšos 50000 172500
Viso 145550 502147,5

Transportavimo, montavimo, draudimo ir personalo apmokymo kaštai įtraukti į įrengimų kainą.

Visame organizavime svarbu yra drausmė ir darbuotojų tinkamumas darbui. Kiekvienas darbuotojas organizuotam darbui turi būti atsidavęs ir žinot kad reikia stengtis.

7. ĮMONĖS MISIJA IR VIZIJA

Misija

Firmos padavimus sąlygoja keletas dažnai priešingomis krypimis veikiančių veiksnių. Šių veiksnių įtaką prognozuojamiems pardavimams galima įvertinti suformuojant tokias misijas:

• Plečiantis Lietuvos ūkiui ir vis labiau integruojantis į pasaulio ūkio struktūrą, santykiai didėja su ES šalimis.Turime tuo pasinaudoti.
• Plečiantis įmonės produktų spektrui ir žymiai didėjant jų apdorojimo galimybėms bei apimčiai, tai mums leidžia pateikti rinkoms aukštesnio apdorojimo laipsnio kokybės produktus. Tai gali būti mūsų koziris dėl konkurentų.
• Didiname įmonės klientų skaičių ir tampame vis labiau nepriklausomi nuo bet kurio vieno atskirai paimto kliento, o tai mums gali leisti padidinti pardavimų ir kainodaros lankstumą. Reikia įdėti daug pastangų ir tuo pasinaudoti.
• Mūsų darbo ir entuziazmo dėka šaldytos uogos, vaisiai ir grybai nebeturi antraeilės reikšmės. Turime tik nepersistegt galvodami, kad sėkmė mums šypsosi ir toliau taip sparčiai dirbti.
• Reikia stengtis, kad neiškiltų tiekimo, personalo, finansų ir kt.problemų, galinčių griaunančiai atsiliepti normaliam įmonės darbo režimui ir jos sugebėjimui vykdyti įsipareigojimus klientams.

Mūsų misija yra įgyvendinti pačių sukurtus tikslus. Tai priklauso nuo kiekvienoje organizacijoje esančio žmogaus.

Labiausiai mūsų norima įgyvendinti misija yra užkariauti kuo didesnę dalį Lietuvos rinkos ir apie 8- 10 ES valstybių rinkų, pelnyti pripažinimą kaip įmonei, sąžiningai gaminančiai ir parduodančiai savo produkciją ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Tikiuosi, kad veikiant kolektyviai, pasitikint vienas kitu, turint gerą valdymo sistemą ir daug gabių bei darbui atsidavusių žmonių savo misiją įvykdysim.

Vizija

Jeigu pamąsčius apie įmonės vizijas ar tais ateičiai, ar dabarčiai, galėčiau sugalvoti daugybę realių, beveik realių ir visiškai nerealių vizijų. Gal skaitant tai ką dabar rašysiu ir sukels kitiems daug juoko, bet jei verslas klostytųsi sėkmingai, norėčiau, kad ir kitiems galėčiau padėti gyventi šiek tiek geriau.

Taigi mano vizijos padedant kitiems būtų tokios:

• Įkurti fondą, kuris būtų skirtas skirti pašalpoms vaikams, esantiems vaikų namuose.
• Remti neįgaliuosius ir žmones su negalėm.
• Tiekti savo produkciją į ligonines, vaikų namus ir senų žmonių prieglaudas kaip paramą.
• Remti mokyklas.
• Teikti pagalbą daugiavaikėms šeimoms.

Jeigu sukurti viziją tarsi kaip kokią ateitį ir planus savo firmai, tai norėčiau pasiekti tokių rezultatų, kad:

• Mano firma būtų vienintelė didelė ir galinga Lietuvos įmonė.
• Tada būtų galima sukurti žymiai daugiau darbo vietų žmonėms, vadinasi sumažėtų bedarbių skaičius.
• Mokėčiau didesnius atlyginimus nei paprastai.
• Mokėti už viršvalandžius.
• Skirti kiekvienam darbininkui po transporto priemonę.

8. SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Socialinė atsakomybė- organizacijos veikla siekiant paveikti visuomenę, kurioje pati organizacija gyvuoja. Dėmesio centre yra tai, ką organizacija daro ir kaip tai veikia visuomenę, kurioje ji egzistuoja.

Vadadinasi tai, kaip jausis žmonės mano įmonėje, tai gali turėti įtakos ir jų šeimos nariams, draugams ar apskritai jų aplinkos žmonėms. Vinas iš pavyzdžių būtų gaunamas atlyginimas. Juk kai jo pakanka ir jis yra ganėtinai didelis, visi tikrai būna patenkinti. Kai per mažas, nepasitenkinimo šešėlis krenta ir šeimos nariams, nors jie dėl to nekalti.Taip pat gali atsiliepti darbe patiriama įtampa, nedraugiškas kolektyvas, nepilnavertiškumo jausmas, kai Tavo nuomonė nebūna išklausyta.
Pagrindinis dėmesys mano įmonėje bus skirtas pelnui. Juk kas gerai bus oganizacijos darbuotojams ir apskritai gerai organizacijai, bus gerai ir visuomenei ar tų dirbančių žmonių aplinkai. Taigi, devizas yra toks: kas gerai organizacijai, bus gerai ir visuomenei.
Toliau pagal svarbą eitų verslas ir visuomenė kaip partneriai. Vadovais tampa tie, kuriais žmonės pasitiki. Dažnai tai būna akcininkų patikėtiniai. Mano atveju kadangi aš turiu daugiausia akcijų, tai ir esu vadovė, bet jei pavargčiau vadovauti, tai pasitarę tarpusavyje visi akcininkai vadovauti paskirtumėm asmenį, kuriuo pasitikėtumėme.

Visuomenė ir verslas nebūna partneriai tada, kada visuomenė pavargsta būti priklausoma nuo verslo, kada jis sekina, vargina ir nuvilia.
Dar vienas svarbus devizas mano verslui, kaip jį paveiks visuomenė. Ar visuoenei bus priimtina tai ką mes gaminam ir ar mūsų triūsas bus įvertintas? Tokiu atveju manyčiau nors kelis kartus į metus reikėtų daryti viešas apklausas apie gaminamą produkciją. Parduotvėse kabinti reklaminius plakatus, suteikti klientams sąlygas išsakyti savo nuomonę, duoti patarimus ir pasiūlymus.
UAB”AGNIEŠKOS DARŽOVĖS” socialinė atsakomybė remiasi tuo, kad žmonės neturi būti išnaudojami, gali reikšti savo nuomonę. Taip pat griežtai yra žiūrima ir kontroliuojama tai, kaip vadovai elgiasi su pavaldiniais, ar nepiktnaudžiauja esama padėtimi. Ir pati savo darbe turiu nepamiršti, kad savo tikslo turime siekti visi kartu, o ne žmones laikyti priemonėmis tikslui pasiekti.

9. VADOVAVIMAS

Tam, kad apibrėžti tai, koks turi būti darbinis vadovavimas, reikia išskirti tam tikras vadovo savybes, kurios turi didelės įtakos firmos valdymo procesui. Nuo to, koks yra vadybinis procesas įmonėje priklauso tai, kaip įmonė bus valdoma. Vadovas turi būti tinkamas savo srities specialistas, turintis tokius įgūdžius:

• Techninius.
• Konsepcinius.
• Bendravimo su žmonėmis.
• Diagnostinius – analitinius

Tuo tarpu vadovavimo stilius gali būti:

• Demokratinis
• Biurokratinis
.
Demokratinis valdymo stilius yra būdingas daugeliui šiuolaikinių ekonominių kompanijų. Tokio valdymo metu yra pasiekiama tai, kad firmos darbuotojai turi dideles ir plačias teises bei pareigas. Taigi šiuo atveju darbuotojams tenka atsakomybės derinimo su pareigomis modelis.
Demokratinis valdymo tipas yra siejamas su vadovo ir vykdančiojo personalo tarpusavio santykiu, kai yra pritaikomas demokratinis valdymo stilius, tada darbuotojams tenka didesnis savarankiškumo lygis ir tokiu atveju darbuotojai gali turėti didesnes teises.
Demokratinės teorijos priešprieša visada yra biurokratinio valdymo modelis. Remiantis biurokratinio valdymo modeliu yra nurodomos tam tikros valdymo ribos, kurios turi būti neperžengiamos.
Kiekvienoje įmonėje turi egzistuoti tam tikras funkcijų ir užduočių skaičius, kuris yra siejamas su būtinybe jas atlikti. Tai reiškia, kad mano įmonėje yra reikalinga vykdyti tam tikras užduotis taip, kad jos būtų tinkamai atliktos. Tiesioginis darbinio personalo vadovų skaičius turi tam tikras užduotis darbiniam personalui, kurios turi būti vykdomos.
Kartais yra sunku nustatyti tai, koks turi būti atsakomybės ir sprendimų priėmimo demokratiškumo lygis. Todėl vienose situacijose tinkamesnis yra griežtas vadovavimo stilius, paremtas biurokratinėmis nuostatomis, kitu atveju tinkamesnis yra demokratinis valdymo stilius.

Demokratinio valdymo stiliaus privalumai yra:
• Darbuotojo indėlis į darbinį ir organizacinį procesą didesnis.
• Padidėja darbinio proceso efektyvumas.
Tačiau taip pat egzistuoja ir trūkumai:
• sunkiai nustatomas darbuotojo laisvės lygis;
• sunku išsiaiškinti darbuotojo iniciatyvos ir atsakomybės santykį.

Todėl kitais atvejais didelė įmonių dalis yra linkusi prie biurokratinio valdymo stiliaus, kai darbuotojų iniciatyvumas yra ribojamas ir didesnis dėmesys yra skiriamas darbinių instrukcijų griežtam vykdymui. Šiuo atveju darbuotojas turi besąlygiškai vykdyti savo tiesiogines funkcijas, bei tai kas jam yra nurodoma vykdyti jo darbinėse nuorodose.
Geras vadovas turi derinti šias tris asmenines nuostatas:
• žinios;
• patirtis;
• asmeninės savybės.

Vadovavimo pagrindas yra tos žinios, kurias turi darbuotojas – vadovas. Asmuo, kuris siekia vadovauti įmonei turi turėti teorines žinias tam, kad galėtų jas tinkamai panaudoti valdymo proceso metu. Tai reiškia, kad visų pirma vadovas turi turėti teisinius pagrindus dėl to kaip reikia vadovauti įmonei. Tai reiškia, kad jo išsilavinimas turi būti toks, kad tokias savybes atitikti. Taip pat vadovui yra reikalinga vadovaujamo darbo patirtis. Tinkamu vadovu gali būti tik tas asmuo, kuris turi vadovavimo patirties. Tačiau, kaip pastebima vadybos teorijoje “vadovu negimstama – juo tampama”. Todėl yra natūralu, kad geras vadovas yra ugdomas gerame kolektyve. Asmuo perima tam tikras vadybinio proceso taisykles ir tai, kaip turi būti vadovaujama kolektyve. Tokiu atveju individas pats sukuria tam tikras vykdymo taisykles bei tam tikras nuostatas, kuriomis gali vadovautis. Bet taip pat praktikoje yra svarbus asmeninių savybių veiksnys. Vadovas turi turėti tam tikras asmenines savybes, kurios turi didelės įtakos tam, kaip bus atliktas vadybinis procesas.
Vadovui visų pirma yra reikalinga turėti tam tikrus techninius įgūdžius, kad jis galėtų tinkamai suprasti tas technologijas su kuriomis yra dirbama. Vadybinio proceso metu yra susiduriama su tam tikru technologijų skaičiumi. Toks technologijų skaičius yra nuolat kintantis ir tai sudaro pagrindus nuolatiniam būtinumui atsinaujinti. Nuolatinis atsinaujinimas padeda darbiniam procesui išlikti nuolatiniam ir nekintamam. Vadovas taip pat turi turėti reikalingus bendravimo su kitais asmenimis įgūdžius. Tai reiškia, kad vadovas turi būti ir geras psichologas. Tik tuo atveju, kai jis tinkamai psichologiškai atlieka tam tikras užduotis, gali tikėtis kolektyvo psichologinio reguliavimo sugebėjimų. Todėl šiuo atveju yra susiduriama su “vadovo – psichologo” sąvoka.
Taip pat vadovas turi būti “konseptikas”. Tai reiškia, kad jis turi abstrakčiai, logiškai ir teisingai mąstyti. Jis turi sugebėti laiku ir tinkamai atlikti sprendimus tokius, kokie yra reikalingi ir aktualūs valdomai įmonei esamuoju laiku.
Diagnostiniai – analitiniai vadovo sugebėjimai yra siejami su jo galėjimu atlikti tam tikrus diagnostinius ir savikontrolės veiksmus. Vadovas turi sugebėti kontroliuoti:
• Save.
• Pavaldinius.
• 0rganizacinį modelį.

Tai reiškia, kad kiekvienas darbuotojas turi atitikti tam tikras savybes, kurios yra reikalingos darbinio proceso atlikimui, o vadovas turi mokėti atrasti, apčiuopti ir išskirti tokias individų savybes, kurios yra reikalingiausios ir tinkamiausios organizacijai.
Vadovui turi būti būdingas taip vadinamasis “organizacijos – asmeninių santykių” suvokimas. Vadovas turi savas funkcijas derinti su organizacijos vykdymo funkcijomis. Vadovas turi justi nuolatinę atsakomybę dėl to, kas vyksta jo firmoje. Vadovas turi sugebėti užtikrinti tai, kad pavaldinys arba asmuo atliekantis tiesiogines funkcijas vykdytų jo užsakymus. Tai reiškia, kad vadovas savo esme turi būti ir vadovas, ir autoritetas pavaldiniui. Yra pastebima, kad tuo metu, kai vadovui nesiseka tapti autoritetu pavaldiniui, nukenčia bendraorganizaciniai tikslai.
Vadybinis procesas gali būti vertinamas kaip tam tikras ciklas, susidedantis iš tam tikrų dalių. Paprastai valdymo procesas, stilius ir vadovo asmenybė yra glaudžiai susieti tarpusavyje ir sąlygoja vienas kitą. Tam, kad asmuo ir sistema, kurioms yra vadovaujama, duotų teigiamus rezultatus, yra reikalinga, kad vadovas ir pavaldinys kartu su darbo aplinka sudarytų bendrąją vadybinę aplinką. Vadovas taip pat yra autoritetas visam kolektyvui ir nuo jo elgsenos priklauso ir tai, koks bus jo santykis su visu darbiniu kolektyvu. Taigi galima teigti ir tai, kad nuo vadovo elgsenos priklauso ir kolektyvinis – socialinis klimatas darbinėje organizacijoje.

10. DARBO IR DARBO UŽMOKESČIO ORGANIZAVIMAS

UAB “AGNIEŠKOS DARŽOVĖS” dienotvarkė

PAREIGOS DARBO LAIKAS nuo PIRMADIENIO iki PENKTADIENIO
Prezidentė Nuo 8 val. iki 16 val
Pavaduotojai Nuo 8 val. iki 16 val.
Vadybininkai Nuo 8 val. iki 16 val
Vyr. buhalterė Nuo 8 val. iki 16 val.
Buhalterė Nuo 8 val. iki 16 val
Sekretorė Nuo 8 val. iki 16 val.
Mechanikas Nuo 8 val. iki 16 val
Sandėlininkai Pirma pamaina nuo 6 val. iki 14 val.,antra pamaina nuo 12 val. iki 20 val.
Autokaristai Pirma pamaina nuo 6 val. iki 14 val.,antra pamaina nuo 12 val. iki 20 val.
Vairuotojai-ekspeditoriai Nuo 8 val. iki 16 val
Sandėlio darbininkai Pirma pamaina nuo 6 val. iki 14 val.,antra pamaina nuo 12 val. iki 20 val.

Darbuotojų užmokestis

PAREIGOS ATLYGINIMO TIPAS SUMA
Prezidentė Fiksuotas 4500 Lt
Pavaduotojai Fiksuotas 2500 Lt
Vadybininkai 5 procentai nuo parduotų ir apmokėtų prekių kainos 500-2200 Lt
Vyr. buhalterė Fiksuotas 1400 Lt
Buhalterė Fiksuotas 950 Lt
Sekretorė Fiksuotas 950 Lt
Mechanikas Fiksuotas 950 Lt.
Sandėlininkai Fiksuotas 950 Lt.
Autokaristai Fiksuotas 850 Lt.
Vairuotojai-ekspeditoriai Fiksuotas 850 Lt
Sandėlio darbininkai Fiksuotas 750 Lt

UAB”AGNIEŠKOS DARŽOVĖS” nuo pirmadienio iki penktadienio. Šeštadienis ir sekmadienis yra laisvos dienos. Kiekvienas žmogus dirba pagal jam priskirtą darbo grafiką ir už tai gauna atitinkamą atlyginimą.
Už viršvalandžius yra mokamas 1,5 karto didesnis valandinis atlyginimas, o darbas savaitgaliais ir švenčių dienomis mokamas 2 kartus didesnis valandinis atlyginimas.
Premijos mokamos už sąžiningą ir kruopštų darbą.
Visiškai apmokamos komandiruočių išlaidos, skiriami dienpinigiai ir toliau skaičiuojasi atlyginimas.
Avansas yra mokamas kiekvieno mėnesio 18-21 dienomis, atlyginimai mokami kiekvieno mėnesio 3-5 dienomis.

11. KONTROLĖ

Bet kokioje įmonėje reikalinga kruopšti darbuotojų, prekių kiekio bei jų kokybės kontrolė.

Mano įmonėje kontrolė vyksta taip:

DARBUOTOJŲ KONTROLĖ

Kiekvieną pirmadienį visi vadybininkai bei prezidentės pavaduotojai susirenka pasitarimų kambaryje. Kiekvienas vadybininkas privalo pateikti ataskaitą, ką jis nuveikė per praėjusią savaitę, pavaduotojas komercinei veiklai privalo pristatyti pardavimų ataskaitą; pavaduotojas ūkinei veiklai privalo pasakyti kokie kiekiai prekių likę, ko artimiausiu metu gali pritrūkti ir kokių prekių yra perteklius. Aptariamos užduotys skirtos ateinančiai savaitei.
Tą pačią dieną patikrinami vairuotojų- ekspeditorių mašinose esantys prekių likučiai.Pa tikrinamos kasų knygos.

PREKIŲ KONTROLĖ

Kiekvieno mėnesio paskutinį savaitgalį tikrinami prekių likučiai esantys įmonės sandėlyje. Jeigu randami trūkumai ar prekių persirūšiavimai aiškinamosis priežastys kodėl taip atsitiko.Už sandėlyje esančias prekes atsako sandėlininkai ir sandėlio darbuotojai.Jeigu neišsiaiškinama kodėl yra trūkumų, juos dengia sandėlininkai ir sandėlio darbuotojai.

KOKYBĖS KONTROLĖ

Vieną kartą į mėnesį tikrinama gaminamų prekių kokybė. Atsitiktinai imamos prekės ir žiūrima ar jos atitinka įmonės bei valstybės nustatytus standartus. Jei randama nekokybiškų prekių, už tai atsakingi darbuotojai yra griežtai baudžiami.

12. ORGANIZACIJOS KULTŪRA

UAB”AGNIEŠKOS DARŽOVĖS” turi savo požiūrį į vertybių, normų ir bruožų visumą. Mūsų įmonės kultūrą būtų galima vaizduoti kaip ledkalnį: vertingiausiu dalyku laikoma technologija, struktūra, politika, finansai ir ištekliai, o mažesnę svarbą turi jausmai, vertybės, požiūriai ir sampratos.
Savo įmonėje tai pritaikiau, kad būtų galima lengviau siekti tikslų ir spręsti problemas. Organizacijos kultūra įmonei reikalinga, kad:

• Lemia organizacijos svarbiausius siekius ir kriterijus, kuriais ji turėtų vertinti sėkmes ir nesėkmes.
• Pataria, kaip reikia naudoti organizacijos išteklius.
• Lemia, ko organizacijos nariai gali tikėtis iš kitų.
• Lemia, kurie organizacijos nario elgesio kontrolės būdai priimtini, o kurie nepriimtini.
• Nustato narių elgesio normas, tarpusavio santykius, elgseną su organizacijai nepriklausančiais asmenimis.
• Nustato organizacijos narių apdovanojimo ir baudimo būdus.
• Informuoja organizacijos narius kaip jiems elgtis su išorine aplinka: agresyviai, išnaudotojiškai, geranoriškai ar delsiančiai.

Leave a Comment