verslo ideja

VERSLO IDĖJA
1.1.Įžanga

Norint įsteigti įmonę, jos kūrėjui būtina žinoti daugelį dalykų ir taisyklių, kuriomis jis turi vadovautis, steigiant savo įmonę.Būtina nuspręsti, kurioje vietoje bus steigiama įmonė, kokia veikla ji užsiims,svarbu suplanuoti veiksmus taip, kad jie būtų naudingi įmonei, bet neprieštarautų bendroms nuostatoms.Neužtenka vien turėti patrauklią verslo idėja, taip pat svarbu yra įsitikinti ar tos mintys yra realios jas įgyvendinti, ar jos perspektyvios ir kokia tikimybė bus gauti iš to pelną, visa tai yra svarbu prognozuoti.

Šiomis dienomis Lietuvoje vis didesnę pasiūlą irr paklausą įgyja paslaugų verslas. Kurti kavinę-barą “Nenuorama” paskatino tai, kad šiuo metu šio pobūdžio paslaugų žmonės reikalauja vis daugiau. Įvertinus dabartinę situaciją, remiantis panašių kavinių patirtimi ir klaidomis,stengsiuos visiškai patenkinti kliento norus. Tai neturėtų būti sunkiai įgyvendinama, nes aš, mano draugai esame potencialūs klientai. Todėl dabartinę šios šakos analizę vertinsiu realiai turėdama daug pasiūlymų jai pagerinti.

Svarbiausias tikslas – sukurti savitą, jaukų stilių, kad žmogus čia atėjęs atsipalaiduotų, rastų tai, kas jam patinka, gerai praleistų laiką su draugais. Tam, kad maksimaliai būūtų patenkinti klientų norai, reikalingas aukšto lygio aptarnavimo, todėl renkant personalą bus atsižvelgiama ne tik į kvalifikaciją, sugebėjimus ar žinias, bet bus svarbu asmeninės žmogaus charakterio savybės, mokėjimas bendrauti su žmonėmis. Taip pat yra svarbu, kur ši kavinė bus įsikūrusi-strategiškai palankioje vi

ietoje-centrinėje miesto gatvėje, nes nuo to priklauso klientų skaičius. Taigi kavinės-baro “Nenuorama” pagrindinis objektas – klientas, jo norų tenkinimas. Aukšto lygio aptarnavimas, įvairi programa – pagrindinė veikla tam tikslui pasiekti.

1.2.Įmonės charakteristika

Įmonė įregistruota LR Rejestro įstatyme nustatyta tvarka Kauno miesto rejestre. Įmonės veiklai reikalingos specialios licencijos ir leidimai, leidžiantys vykdyti norimą veiklą:
1. Licencija prekiauti alkoholiniais gėrimais iš Kauno savivaldybės verslo skyriaus;
2. Licencija prekiauti tabako gaminiais iš Kauno savivaldybės verslo skyriaus;
UAB “Nenuorama” įregistruota 2001m. spalio 23 dieną.

Registravimo Nr. – 22-5897;

Įmonės kodas – 4840111

Įmonės adresas Laisvės al. 52, Kaunas.

Savininkai – Valdonė Venclovaitė, turinti 300 paprastųjų akcijų, ir Viktorija Venclovaitė, turinti 100 paprastųjų vardinių akcijų. Nominali paprastosios vardinės akcijos vertė – 10 000 Lt.

Įstatinis kapitalas 400 000Lt.
Aptarnaujantis bankas – Vilniaus bankas, Kauno filialas. Tai patikimas, greitai aptarnaujantis bankas, yra galimybė daryti pavedimus elektroniniu paštu.
UAB “Nenuorama” – savarankiška įmonė. Įmonė yra juuridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, turi atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose ir savarankišką balansą. Įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės, t.y. jos savininkai, pagal savo prievoles atsako tik uždarosios akcinės bendrovės turtu.
UAB “Nenuorama” yra pelno siekianti bendrovė, kurios planuojama veikla yra:
• viešasis maitinimas;
• švenčių organizavimas;
• koncertų rengimas;
• konferencijų organizavimas;
• laisvalaikio praleidimo organizavimas.
• vaikiškų programų rengimas.
Visų paslaugų kainos bus nustatomos rinkos kainomis.
Šiuo metu vidutinis sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius – 31. Iš jų 65 procentai turi aukštąjį išsilavinimą.

1 lentelė

Darbuotojų skaičius
Vadovaujantis personalas 6
Specialistai 3
Darbininkai 22

2.ĮMONĖS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA

Kaip sėkmingai vystysis bendrovės veikla priklausys nuo jo

os valdymo ir vadovavimo, todėl vadovams tenka didžiulė atsakomybė. Reikia sukurti firmos struktūrą, pasirinkti tinkamą vadovavimo modelį bei stilių. Kai jau yra parinkti visi reikiami darbuotojai, galima nuspręsti, kas kam pavaldus. Sprendžiant šį klausimą ir kuriant valdymo struktūrą reikia daryti ir rinktis tai, kas geriausiai atitiktų įmonės veiklą ir garantuotų gerą valdymą.

Geram valdymui reikia parinkti tinkamą valdymo struktūrą. Savo firmai pasirinkau linijinę valdymo struktūrą. Manau ji turėtų būti tinkama, nes firmoje dirba nemažai darbuotojų ir nėra svarbu palaikyti asmeninius ryšius su kiekvienu iš jų. Tokia valdymo struktūra padės efektyviau kontroliuoti darbą. UAB “Nenuorama” dirba 31 darbuotojas ir šio skaičiaus pilnai pakanka įmonės veiklai.

Organizacinė valdymo struktūra:

1 schema

UAB “Nenuorama” direktoriaus pareigas atlieku aš, Valdonė Venclovaitė, kartu atliksiu ir bendrovės vadybininko, kontrolieriaus bei atstovo pareigas.
Pavaduotojos pareigas atlieka antroji UAB “Nenuorama” akcininkė Viktorija Venclovaitė.
Marketingo direktorius vykdys marketingo strategijos planus.
Vyr. finansininkas tvarkys buhalterinės-finansinės apskaitos dokumentus ir sąskaitas, kiekvieną ketvirtį sudarys pajamų ir išlaidų balansą, kurį reikės pristatyti Valstybinei mokesčių inspekcijai, skaičiuos darbo užmokestį darbuotojams ir pildys ataskaitas “Sodrai” .
Kavinės vedėjas tvarko visus reikalus, susijusius su maisto, gėrimų paruošimu ir pateikimu, t.y. kontroliuoja aptarnavimo kokybę, taip pat sudarinėja darbo grafikus barmenams ir padavėjoms.

Vyriausia virėja vadovauja virėjoms ir tiekėjui, kuris rūpinasi maisto produktų pristatymu , sudarinėja kavinės meniu.

Vyriausias ap

psaugos darbuotojas vadovauja apsaugos darbuotojams, sudarinėja jų darbo grafikus, taip pat atlieka kontrolieriaus pareigas.

4.ORGANIZACIJOS VIDINĖ IR IŠORINĖ APLINKA
4.1. Organizacijos išorinė aplinka

Teisinė aplinka. Teisinę aplinką nusako šie įstatymai:
• LR Konstitucija;
• LR Įmonių įstatymas;
• LR Konkurencijos įstatymas;
• LR Bankroto įstatymas;
• LR Mažųjų įmonių įstatymas;
• LR Fizinių asmenų pelno mokesčio įstatymas ir kiti įstatymai.
Ekonominė aplinka. Ekonominiai veiksniai priklauso nuo visos šalies ekonomikos vystymosi. Kadangi tokios paslaugos, kurias tieks ši firma yra malonumo ir komforto dalis, todėl šių paslaugų paklausa priklauso nuo Lietuvos bendro nacionalinio produkto ir nacionalinių pajamų. Pagal “Statistikos metraštį” 2002 metų bėgyje namų ūkių piniginės pajamos didėjo. Ne mažiau svarbu žinoti, kiek savo pajamų gyventojai skiria paslaugoms. Palyginus piniginių ir vartojimo išlaidų struktūrą 1998 – 2002 metais (pagal :Statistikos metraštį”), nustatyta, jog gyventojų išlaidos paslaugoms didėja, o ir pačios paslaugos sudaro vis didesnę BVP (bendro vidinio produkto) dalį. Šie duomenys rodo, kad susidariusi ekonominė aplinka yra gana palanki mūsų kuriamos įmonės veiklai. Jei įvyktų bankinės sistemos krizė, tai paliestų skaudžiai. Dėl to riekėtų dalį sąskaitų atsidaryti užsienio bankuose.
Socialinė aplinka. Mūsų būsimo klubo gyvavimo sėkmę lemia vartotojo požiūris, gyvenimo būdas, nuomonės ir demografiniai veiksniai. Viena iš demografinių charakteristikų – gyventojų skaičius. Kaip matyti daugiausia gyventojų yra Kaune ir Vilniuje. Vilniuje gyventojų skaičius siekia iki 600.000. Tai stambiausias ir antras pagal tankumą Li

ietuvos miestas. Gyventojų tankumas jame 40 – 50 žmonių į kvadratinį kilometrą. Taip pat turime atsižvelgti į gyventojų sudėtį atitinkamoms amžiaus grupėms. Remiantis jau veikiančių kavinių tyrimo duomenimis, lankytojų amžius vidutiniškai sudaro nuo 20 iki 29 metų. Kaip žinome 1995 metais Lietuvoje buvo užregistruota:
20-24 metų amžiaus gyventojų – daugiau nei 8,1 proc.
25-29 metų amžiaus gyventojų – daugiau nei 8 proc.
Taigi kartu šios amžiaus grupės sudaro apie 16,% Lietuvos gyventojų (iš viso 2002m. Lietuvoje užregistruota 3490,8 tūkst. gyv.).
Įvertinant socialinius veiksnius svarbu atsižvelgti į madą, gyvenimo stilių. Vilniuje pamažu įsivyrauja natūralus stilius, tampa madinga tai, kas natūralu. Visoj Lietuvoj atgyja parodos, teatrai, rengiami įvairūs festivaliai. Pradedama domėtis net seniau atrodžiusiu kraštutiniu meno stiliumi – avangardu. Miestas atgyja, reikalaudamas vis daugiau originalių naujovių, tuo pačiu didėja išlaidos ir paklausa pramoginio pobūdžio paslaugoms.Tokia panaši situacija pastebima ir Kaune.
Vartotojai. Šios kavinės paslaugų vartotojai dažniausiai bus daugiausiai laiko miesto centre praleidžiantys žmonės, taip pat miesto svečiai.
Politinė aplinka. Šiuo metu politinė padėtis Lietuvoje stabili. Vyriausybiniai ištekliai tokie kaip: kuras, vanduo, elektra ir kitokio pobūdžio energija – yra prieinami bet kuriam Lietuvos gyventojui. Valdžia formuojama rinkimų keliu, nėra jokių perversmų, o tai jau suteikia šiokią tokią galimybę nuspėti ateitį. Vyriausybės vykdoma ekonominė politika nėra gera visų pirma tuo, jog mažai plečiama mokesčių mokėtojų bazė, o vis labiau spaudžiami sąžiningi mokėtojai, trūksta kontrolės. Tai dar labiau skatina realių pajamų slėpimą. Mūsų kuriamai įmonei svarbiausi nustatyti mokesčiai būtų šie:
1. Socialinio draudimo mokestis SODRAI – 30% nuo bendro užmokesčio fondo ir 1% nuo kiekvieno atlyginimo.
2. Fizinių asmenų pelno mokestis – tarifas 24% nuo apmokestinimo pelno.
3. Akcizo mokestis (PVM) – 18% nuo pardavimo kainos.
4. Kelių mokestis – 0.3% nuo realizacijos apimties.
Šakos analizė. Rinkos dydis. Šiuo metu “Geltonuosiuose puslapiuose” užregistruoti 44 restoranai, 268 kavinės – barai. Rinka sparčiai plėtojasi, kiekvienais metais įsteigiama vis daugiau tokio pobūdžio įmonių. Po 1995 metais įvykusio kavinių, restoranų ir barų streiko buvo sukurta kavinių, restoranų ir barų asociacija, kuri vienija visų šių įmonių veiklą, siekiant pasipriešinti vyriausybės vykdomai ribojančiai politikai. Šios asociacijos narės taip pat riboja tarpusavio konkurenciją, pavyzdžiui, pasižada nenuvilioti už didesnį atlyginimą kitoje įmonėje paruoštų darbuotojų. Apie šios rinkos dydį galima apytiksliai spręsti ir iš maisto prekių bei alkoholio pardavimo kiekio kavinėse, restoranuose ir kitose panašaus pobūdžio įmonėse, tačiau daugelis įmonių slepia realų pardavimų kiekį, siekdamos mokėti kuo mažesnius mokesčius, todėl gauti tikslius duomenis praktiškai neįmanoma.
Konkurentai. Tiekiančių tokias paslaugas įmonių, t.y. kavinių ir barų yra tikrai daug, todėl konkurentų sutinkamas taip pat daug. Svarbiausios konkuruojančios įmonės:
1. “Amigos”;
2. “Prie akmenų”;
3. “Šerno iltys”;
4. “Pizza Jazz”;
5. “Deserto baras”;
6. “Bougie Wougie”;
7. “Pizza Arena”;
Didžiausias konkurentas Kaune kavinei “Nenuorama” yra kavinė “Pizza Jazz”, tačiau čia buvo išvardintos kavinės, esančios tik centrinėje miesto gatvėje, todėl nereikia pamiršti, kad yra konkurentų ir kituose Kauno dalyse, taip pat kituose Lietuvos miestuose, ypač Vilniuje.

Geografinė aplinka. Kavinė – baras “Nenuorama” yra antrame pagal dydį Lietuvos mieste, kur daug miesto svečių, taip pat centrinėje Kauno gatvėje, todėl galima tikėtis, jog kavinėje apsilankys ne tik čia gyvenantys žmonės.

4.2. Organizacijos vidinė aplinka

Įmonės dydis ir plotas. UAB “Nenuorama” dirba 31 darbuotojas, pagal savo statusą tai yra maža įmonė (nes yra mažiau kaip 100 darbuotojų).
Kavinė baras “Nenuorama” yra įkurtas naujai atremontuotame pastate su naujai pastatytais priestatais, kurio plotas 1700 kv. m. Ši plotą galima suskirstyti į tris zonas:
1. Administracijos patalpos 200 kv.m.
2. Klientam skirtos klubo patalpos 1400 kv.m.
3. Sandėliai 100 kv.m.
Kavinei “Nenuorama” priklausančioje teritorijoje, klientų patogumui yra įrengta saugoma ir vakarais apšviesta automobilių stovėjimo aikštelė, kurios plotas 200 kv. m.
Darbo priemonės. Pagrindines UAB “Nenuorama” darbo priemones sudaro:
1. Priemonės, susijusios su klientu aptarnavimu:
• indai, stalo įrankiai bei kiti stalo reikmenys;
• biliardo stalai, žaidimų automatai;
• koncertinė scenos įranga;
• personalo darbinė apranga;
• virtuvės įranga (elektrinės plytelės, šaldytuvai, mikrobangų krosnelės, mikseriai, tarkavimo mašina, virtuvės kombainas ir t.t.)
• baldai;
• kasos aparatai;
• ginklai (duodami apsaugos darbuotojams, kurie turi leidimą ginklui);
• kita.
2. Priemonės susijusios su įmonės dokumentacija:
• kompiuteriai;
• spausdintuvai;
• fakso aparatas;
• kopijavimo aparatas;
• kita.
3. Bendrovės ryšio ir susisiekimo priemonės:
• paprasti telefonai;
• mobilūs telefonai (duodami visų lygių vadovams);
• racijos;
• automobiliai.
Darbuotojai. Darbuotojų priėmimas į darbą. Žinant, kad įmonės klestėjimas priklauso nuo darbuotojų kvalifikacijos, prieš juos priimant į darbą, bus vykdomos atrankos. Priėmimai bus skelbiami masinėse informacijos priemonėse: per radiją, spaudoje. Atranka darbuotojams bus vykdoma tokia tvarka:

1. Anketos užpildymas Anketa sudaroma tam, kad būtų galima susidaryti bendrą vaizdą apie žmogaus asmenybę, jo intelektą, išsilavinimo lygį, požiūrį į darbą. Pageidavimas prie anketos – nuotrauka.

2. Pokalbis Darbdavys, įdarbindamas žmogų turi jį pažinti. Pokalbis vyksta tarp dviejų žmonių, norint patikrinti žmogaus sugebėjimą bendrauti su žmonėmis, jo elgesį ekstremaliose situacijose, išsiaiškinti požiūrį į darbą, jo veiksmus dirbtinai sukurtose sąlygose.

3. Bandomasis laikotarpis Šis laikotarpis truktų neilgiau negu dvi savaites. Po bandomojo laikotarpio bus galutinai aišku, ar kandidatas tinka darbui, ar ne, taip pat pats žmogus išsiaiškins, ar būtent tokio darbo ieškojo. Už darbą bandomuoju laikotarpiu bus mokama 50 proc. darbo užmokesčio sumos.
Renkant padavėjus ir barmenus bus kreipiamas dėmesys į amžių, kuris neturėtų viršyti 30 metų, ir į išvaizdą. Į darbą bus priimami ir vaikinai, ir merginos. Nors vienos užsienio kalbos mokėjimas yra būtinas.
Renkant apsaugos darbuotojus, virėjas dėmesys bus kreipiamas į darbo patirtį. Pokalbį vykdys atitinkamai vyr. apsaugos darbuotojas ir vyr. virėja, tačiau galutinis sprendimas priklausys nuo pavaduotojo.
Priimant į darbą, darbuotojas turės pasirašyti sutartį, kurioje susipažins su savo pareigomis, privalomu elgesiu, taip pat smulkiai aprašytais darbuotojo ir darbdavio santykiais.
Tam, kad darbuotojai būtų didesnis suinteresuotumas darbui, jiems bus skiriamos lengvatos:
1.Nemokamas įėjimas į koncertą ne darbo metu.
2. 20% nuolaida bare ir virtuvėje, pateikus darbuotojo pažymėjimą su nuotrauka.
Taip pat bus skiriamos premijos už atliktus darbus, sėkmingai klostantis verslui bus didinami darbo užmokesčiai.
Darbuotojams keliami reikalavimai. Pats svarbiausias reikalavimas priimant į darbą bus tas, kad darbuotojai sugebėtų siekti bendro tikslo, bet ar tokie yra įmonės darbuotojai sužinosime tik kurį laiką su jais pabendravę. Svarbu, kaip žmogus bendrauja, bet vien bendravimo nepakanka: būtina, kad darbuotojas dirbtų pagal išsilavinimą, nes apmokymas ir kvalifikacijos kėlimas mūsų įmonėje kol kas nėra tikslingas. Svarbu, kad jie būtų geros sveikatos ir išmanytų savo darbą, neturėtų žalingų įpročių, būtų energingi ir veiklūs.
Būtina, kad visi darbuotojai saugotų tą informaciją, kuri jokiu būdu negali patekti konkurentams.
Darbuotojų pareigos ir teisės. Būtina, kad kiekvienas darbuotojas žinotų savo pareigas tiksliai, žinotų, kas gresia už jų nevykdymą. Tai, mano manymu, padeda išvengti nesusipratimų ir konfliktinių situacijų darbe. Apie jų pareigas kalbėti turi pats vadovas. Jis turi pasakyti, ko reikalauja iš darbuotojo, ko tikisi, o ne laukti, kol darbuotojas pats susiprotės ir atliks tai, apie ką jis galvoja ir tai padarys taip, kaip tai įsivaizduoja vadovas.

Pagal dabartinius galiojančius įstatymus, pagrindinės darbininkų teisės būtų šios:
1. Reikalauti darbo užmokesčio;
2. Išeiti apmokamų atostogų 1 mėn.;
3. Išeiti nemokamų atostogų 2 savaičių laikotarpiui;
4. Neatvykti į darbą dėl ligos pateikiant dokumentą iš atatinkamos medicinos įstaigos;
5. Reikalauti minimalaus darbo užmokesčio už prastovą, jei ji įvyko dėl darbdavio kaltės.
Savininkų teisės. Įmonės savininkai turi daug teisių, tačiau , pagrindinės yra šios:
1.Priimti ir atleisti iš darbo;
2.Reikšti papeikimus ir pastabas;
3.Skirti premijas;
4.Paskirstyti pelną.

5.PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

UAB “Nenuorama” veikla apima laisvalaikio organizavimą, viešąjį maitinimą, koncertų rengimą ir t.t. Viena pagrindinių veiklos krypčių yra atitinkamai sudarytos marketingo strategijos įgyvendinimas. Jei ji bus įgyvendinta taip, kaip numatyta, tai padidės kavinės “Nenuorama” lankomumas, bus padidinta bendroji apyvarta, maksimizuojamas pelnas, o tada sukuriama vis daugiau darbo vietų.
Kainodaros strategija. Kainos nustatymas produktui ir paslaugai – vienas atsakingiausių verslininko sprendimų. Taigi mes savo gaminiams ir paslaugoms kainas nustatėme, remdamiesi konkurentų kainomis, bei, atsižvelgdami į vartotojus. Norėdami pritraukti pirkėjus dienos metu, kai tikimąsi, kad bus mažesnis pirkėjų srautas, visi patiekalai iki 18 val. bus parduodami su 25 proc. nuolaida. Taip pat, norint žmones sudominti, palaikyti gerą nuotaiką, vyks įvairūs renginiai, loterijos, kur prizai bus įvairūs patiekalai, alus. Pirma užsakyta taurė šampano, vyno ar konjako – nemokamai. Ateityje planuojama dar daugiau reklaminių triukų, kurie pritrauks pirkėjus.
Pirkimo skatinimo strategija. Įsteigus naują kavinę reikalinga kad apie ją sužinotų kuo daugiau žmonių, todėl turi būti gerai matoma, ryški UAB “Nenuorama” iškaba prie įėjimo, iškabos turinys turėtų atspindėti kavinės pavadinimą, mūsų atvejų turėtų jaustis modernumas, linksmumas ir žaismingumas, ir visa tai turėtų patraukti žmogaus akį. Reklamuosimės masinėse informacijos priemonėse: per radiją, spaudoje taip pat svarbu turėti aiškias reklamas. Žinoma, be reklaminių dalykų yra svarbu, kad klientas vieną kartą atėjęs į “Nenuoramą”, sugrįžtų dar nekartą ir apie jaukią aplinką ir malonų aptarnavimą papasakotų draugams ir pažįstamiems.

7. PLANAVIMAS IR STRATEGINIS VALDYMAS

Planavimas, kaip ir tikslų numatymas, apsisprendimas ir veiksmų įgyvendinimas, yra vienas iš svarbiausių žmogaus gyvenimo etapų. O įmonė ir jungia grupę žmonių, kurie veikia išvien koordinuodami savo veiksmus užsibrėžtiems tikslams pasiekti. Ji visą laiką turi būti prisiderinusi prie aplinkos ir reaguoti į ją.
Planavimo procesą galima pavaizduoti taip:

2 schema

Artimiausiais metais planuojama didinti patiekalų, alkoholio pardavimų apimtis, organizuoti kavinėje gyvos muzikos koncertus, sukurti daugiau darbo vietų, ieškoti naujų rinkų.
Numatoma didinti UAB “Nenuorama” kapitalą, bus stengiamasi dirbti stabiliai ir pelningai, maksimaliai išnaudojant turimą techninį potencialą ir apyvartines lėšas. Planuojama gauti pakankamai pelno, kad kasmet būtų didinami atlyginimai, duodamos premijos, diegiamos naujos technologijos. Naujos technologijos pagerins ir palengvins darbo sąlygas, sutrumpins darbo atlikimo laiką, likviduos sunkų fizinį darbą, pagerins teikiamų paslaugų kokybę, aptarnavimo trukmę, ir t.t.
Planavimą įmonėje geriausiai atspindi tikslų medis:

TIKSLŲ MEDIS 2 schema

Visi tikslai yra firmos gyvavimo pagrindas. Jie yra puikiai suderinti su firmos darbuotojų tikslais, jų pažiūromis ir kvalifikacijos lygiu.
Pagal veiklos sritis planai skirstomi į:
• Personalo
• Finansiniai
• Gamybos
• Marketingo
Finansiniai planai – ataskaitos, yra ruošiami finansininko. Juose turi atsispindėti mėnesinės išlaidos, pajamos, kapitalo didinimas, finansinės veiklos įplaukos, ateinančio ataskaitinio laikotarpio išlaidų – pajamų planavimas. Visos šios ataskaitos – planai daromi kompiuterizuotai. Pagal būsimus kontraktus ir planuojamas pajamas yra sudaromi minėti finansiniai planai. Jų duomenys vedami į kompiuterį ir ten automatiškai apdorojami. Padarius tokius planus galima geriau orientuotis ko galima tikėtis ateityje.

Personalo planai – mūsų bendrovė siekia garantuoti savo darbuotojams pastovius atlyginimus, tam tikrą pragyvenimo lygį ir socialines garantijas.

Marketingo planai – veiksmingos marketingo strategijos suplanavimas.

8. ĮMONĖS MISIJA IR VIZIJA

“Paslapties” darbo laikas nuo 10.00 iki 00.00. Norėdami pritraukti lankytojus, ypatingą dėmesį skyrėme patiekalams ir aptarnavimo lygiui. Meniu išvardinti patiekalai visada bus apyvartoje, t.y. nebus atvejų, kai, užsisakę tam tikrą patiekalą, klientai bus informuoti, kad jo nėra. Meniu šalia lietuviško patiekalo pavadinimo bus angliškas pavadinimas, tam, kad lengviau būtų susigaudyti klientams iš užsienio, valgiai visada bus švieži ir aukštos kokybės.yra laukiami ir vaikai, jiems sukurtas specialus meniu, kur patiekalai pigesni, žaismingai pateikiami, porcijos mažesnės. Nuo 20.00 val., savaitgaliais gros gyva muzika ir darbo laikas bus iki 02.00. Negrojant gyvai muzikai žmonės galės klausytis šiuolaikinė muzikos Tuo rūpinsis didžėjus. Kavinėje bus erdvi šokių aikštelė, kur grojant gyvai muzikai arba didžėjui klientai galės pašokti.

Aptarnaujantis personalas bus dalelė klubo stiliaus, papildanti visumą. Todėl sukuriama speciali apranga padavėjams bei barmenams. Padavėjos visada padės išsirinkti patiekalą, klientui pageidaujant pasiūlys dienos patiekalą.
Taip pat vienas iš akcentuojamų dalykų kavinėje – interjeras, kuriuo mes išsiskiriame iš kitų kavinių Interjerą sukūrė keletas talentingų dizainerių ir architektų. Kavinėje bus jaučiamas romantiškas, jaukus, klasikinis stilius, degs židinys.
Kainos mūsų klube yra vidutinio dydžio, t.y. tarp žemiausio lygio kavinių ir prestižinių restoranų.Taip pat didelę reikšmę sėkmingai klubo veiklai turi buveinės vietos pasirinkimas. Kavinė įsikusi centrinėje miesto gatvėje, kur visada pilna žmonių. Nors “Nenuorama” ir yra gatvėje, kur sunku rasti, kur pasistatyti mašina, tačiau mūsų kavinė turės saugomą, apšviestą automobilių stovėjimo aikštelę, kas yra labai patogu klientams. Tai viena patogiausių vietų strateginiu požiūriu. Ši vieta turi daug privalumų:

Įkūrus šią kavinę tikimės, kad jis veiks ilgą laiką ir lankytojai bus patenkinti mūsų aptarnaujamu personalu, taip pat mūsų kainomis kurios nebus labai aukštos. “Paslapties” tikslas – klientų gera nuotaika, noras vis dažniau lankytis mūsų klube. Mūsų konkretūs tikslai yra tokie:
1) sukurti malonią aplinką, interjero dizainą, kad galėtume pritraukti daug šios kavinės lankytojų;
2) surasti gerus darbuotojus, kurie mokėtų maloniai bendrauti su mūsų lankytojais, mandagiai juos aptarnauti;
3) gauti pelną , o ne nuostolį.

9.ORGANIZAVIMAS

Organizavimas – tai horizontalaus lygio kompleksinės valdymo ir savivaldos sistemos modelio grandžių sudarymas, suprojektuotų pagrindinių valdymo ir savivaldos funkcijų įgyvendinimo organizavimas, harmonijos nustatymas tarp atskirų grandžių ir dalyvių grandžių viduje, kolektyvų ir sistemų atrankos organizavimas, realiai spartinant kūrybinę veiklą, siekiant aukščiausio socialinio efekto. Nuo organizavimo priklauso, kaip sėkmingai bus užtikrintas planavimo įgyvendinimas. Organizuoti – tai sustatyti mašinas ir žmones į savo vietas, duoti jiems reikalingus įrankius, medžiagas ir teises veikti, t.y. užtikrinti ilgai ir stabiliai egzistuojančią tvarką. Svarbiausias darbas – personalo suskaidymas į tam tikras grupes ir tų grupių hierarchiškas išdėstymas. Jis vadinamas – valdymo organizavimu. Skaidymo priežastis – darbo pasidalijimas, kurį rodo organizacijos struktūra.

Organizavimas, kaip ir planavimas, jungia visą horizontalaus lygio kompleksinės valdymo ir savivaldos sistemos modelį – visas šio modelio grandis kartu ir kiekvieną modelio grandį atskirai. Tai reiškia, kad atskirų kolektyvų veikla turi būti organizuota taip, kad atitiktų kiekvienos grandies planus ir visos sistemos vystymosi planus.

Organizavimo funkcija skirstoma į:
• Planinį organizavimą;
• Operatyvinį organizavimą.
• Planinis ir operatyvinis veiklos organizavimas sudaro harmoningą visumą:
• Planavimo organizavimą;
• Reguliavimo organizavimą;
• Kontrolės organizavimą;
• Apskaitos organizavimą;
• Analizės organizavimą.
Tokia veikla organizuojama kiekvienoje kompleksinės valdymo ir savivaldos sistemos grandyje ir visuose kolektyvuose.
Planavimo, reguliavimo, kontrolės organizavimą turi atlikti visų lygių vadovai, o taip pat kiekvienas darbuotojas atskirai. Apskaitos organizavimas priklauso nuo vyr. finansininko, o analizės organizavimas priklauso nuo pirmo ir antro lygio vadovų.
UAB “Nenuorama” veikla bus organizuojama tokiais principais: greitas ir malonus aptarnavimas, kokybiškas ir visada šviežias maistas, įvairūs renginiai, saugumo užtikrinimas, kuris priklauso nuo profesionalių darbuotojų, tvarkingos darbo vietos, visų reikalingų dokumentų turėjimo ir kitų veiksnių.
UAB “Nenuorama” turi pakankamą klientų aptarnavimo personalą, todėl organizacinių nesklandumų kilti neturėtų. Manau, kad darbuotojų našumo kilimui yra sudarytos palankios sąlygos.

10. KONTROLĖ

Kontrolė – tai procesas, užtikrinantis, kad reali veikla atitiktų planuojamą.
Kontrolės funkciją sudaro:
• Stebėjimų sistema;
• Tikrinimas, kaip reali veikla atitinka suprojektuotą sistemą;
• Veiklos proceso plėtojimas pagal numatytus kriterijus visose kompleksinės valdymo sistemos grandyse.
Realių kriterijų lygis atspindi kontrolės funkcijos veiklos efektyvumo bendrąsias ribas atskirame laiko etape, horizontalaus lygio kompleksinės valdymo sistemos grandyje, kolektyve ir t.t.

Kontroliuojant laikomasi ekonomiškumo principo: kontrolės kaštai turi būti mažesni už jos teikiamą naudą. Kadangi UAB “Paslapties” kiekvieno lygio vadovas atlieka kartu ir kontrolieriaus pareigas, kaštai visada bus mažesni už teikiamą naudą. Kuo aukštesnis vadovavimo lygis, tuo daugiau vadovas privalo kontroliuoti.

Kontrolė sėkminga tik tada, kai nustatomi konkretūs kontroliavimo rodikliai, kai juos galima palyginti su planiniais – normatyviniais duomenimis. Be kontrolės valdymas nebus sėkmingas. Kontrolė yra pagalba, o ne nuobauda. Ji taikytina visuose valdymo proceso etapuose.
Tokiame versle svarbiausia yra kontroliuoti žmogiškuosius išteklius, t.y. – darbuotojus. Tačiau dėl racionalaus darbo pasidalijimo ir pakankamos darbuotojų kvalifikacijos, žmogiškųjų išteklių kontrolė nereikalauja ypatingų pastangų. Ji apsiriboja darbo drausme, moraliniu skatinimu, darbo laiko apskaita. Sunkiausiai kontroliuojama darbuotojų dalis – barmenai ir padavėjos, kadangi didžiąją dalį darbo laiko jie bendrauja su klientais tiesiogiai, tenka jais pasitikėti. Kartais barmenų ir padavėjų darbas gali būti patikrintas peržiūrėjus vaizdajuostes iš kamerų, kurios yra pastatytos kavinėje papildomam klientų saugumo užtikrinimui. Kitavertus, mūsų firmoje kontrolės stiprinimas glaudžiai susijęs su atsakomybės didinimu, todėl pernelyg griežta kontrolė didina darbuotojo nerūpestingumą, mažina atsakomybę už jam patikėtus darbo procesus.
Antra, ką kontroliuoti tokiame versle yra svarbiausia – tai finansiniai ištekliai. Visas operacijas su finansiniais ištekliais fiksuoja vyr. finansininkas.

Laiku atlikta kontrolė įgalina pagal kontrolės rezultatus pakoreguoti kintantį procesą.

Kontrolė mūsų bendrovėje yra kompleksinė, apimanti visas kryptis ir etapus, reikalingus galutiniam rezultatui pasiekti. Taip pat kontrolė yra dokumentuojama, įforminant atitinkamus dokumentus. Visa tai patvirtinama parašais, kurie neleidžia abejoti faktų teisingumu. Taip pat kontrolė yra derinama su darbuotojų savarankiškumo ir individualumo siekiais. Kiekvienas darbuotojas siekia save išreikšti, gerai dirbti, todėl pernelyg griežta išorinė kontrolė nepriimtina. Kontrolė reikalinga visiems procesams, pradedant finansine veikla ir baigiant elementarių fizinių operacijų atlikimu. Todėl įmonėje kuriama vientisa kontrolės sistema, kurios struktūra atitinka gamybos, apskaitos ir planavimo sistemą.

Kontrolės sėkmė priklauso nuo informacijos. Todėl ypač svarbu, kad visi įmonės veiklos procesai būtų įforminami dokumentuose, o gautoji informacija laiku pasiektų įvairaus lygio vadovus, ko mūsų firmoje ir yra siekiama.

11. KOORDINAVIMAS

Koordinavimas – tai harmonijos sudarymas tarp visų veiklos dalyvių (individų, kolektyvų ir t.t), kompleksinės valdymo sistemos grandyse ir tarp jų. Koordinavimo metu atskirų uždavinių vykdymas jungiamas į vientisą kryptingai veikiančią sistemą. Koordinavimas – tai papildymas ar net atsvara darbo pasidalijimui ir darbo specializacijai. Specializacija linkusi atskirti žmones organizacijoje, kadangi užduotys yra suprantamos kaip atskiros veiklos visumos. Koordinavimas vėl sutelkia žmones, kad užtikrintų, jog darbo santykiai tarp žmonių su skirtingomis, tačiau su tarpusavyje susijusiomis darbo užduotimis, padės įgyvendinti organizacijos tikslus. Be jų darbuotojai nebežinotų savo vaidmens visos organizacijos mastu ir galėtų susigundyti rūpintis tik savo grandžių interesais visos organizacijos tikslų sąskaita.
UAB “Nenuorama” yra sukoncentruota vienoje vietoje, objektai yra racionaliai išplanuoti, todėl koordinavimo problemų kol kas nekyla ir neturėtų kilti ateityje.

12. VADOVAVIMAS

Vadovavimas – tai grupės ar visos organizacijos narių veiklos nukreipimas, įtakos darymas, siekiant atlikti būtinas užduotis.

Vadovavimui būdingi asmeniniai valdymo aspektai, skatinantys bendradarbius deramai suvokti organizacijos tikslus, derinti juos su savais tikslais ir padėti efektyviai juos pasiekti.
Vadovas ir jo vadovavimo stilius – vienas iš labai svarbių vidinių veiksnių. Viskas yra organizuojama tiesiog puikiai, atsižvelgiant į darbuotojų poreikius ir jų supratimą apie darbą, jo atlikimą ir aplinką. Visas vadovavimas yra pagrįstas bendravimo principu. Kiekvienas supranta ir jaučia atstumą tarp generalinio direktoriaus, pavaduotojo ir savo asmens, bet tai nereiškia, kad darbuotojai su savo pasiūlymais ar problemomis yra atskiriami nuo jo. Tiesiog viskas vyksta betarpiškai: per įvairius pasitarimus, pokalbius ar susitikimus. Norint firmoje įvesti naujas taisykles ar reikalavimus yra išleidžiami įstatymai, kuriuos gauna kiekvienas darbuotojas.
Vadovo ryšius su darbuotojais galima priskirti ryšiams su vidaus veiksniais, o visi kiti ryšiai yra priskiriami prie ryšių su išoriniais veiksniais.
UAB “Nenuorama” naudojamas vienas iš vadovavimo stilių, tai yra delegavimas. Tai vienas priimtiniausių variantų, nes yra suinteresuotumas, kad įmonėje dirbtų savarankiški, savo darbą išmanantys darbuotojai, o tai nulems atsakomybės paskirstymas, kuriuo ir yra pagrįstas delegavimas. Kaip tai ketinama daryti? Darbuotoją priimant į darbą iš jo dar nereikalaujama nieko, tik su juo bendraujama stengiamasi jį pažinti, išsiaiškinti jo sugebėjimus, kad būtų sužinota, ko galima iš jo reikalauti ir tikėtis ir ar iš vis jis tinka. Vėliau jam duodami įvairūs nurodymai kaip ir ką daryti ir kontroliuojama kaip jis tai vykdo, daroma atatinkamos pastabos, pasakoma, kaip norima, kad būtų atliktas darbas. Kai yra įsitikinama, kad darbininkas suprato reikalavimus ir veiklos specifiką, paliekama jam daug didesnes galimybes veikti laisvai – svarbus veiklos rezultatas, o ne tai kaip tai daroma. Taip palengva darbuotojas pripranta prie reikalavimų, nusistovėjusios tvarkos įmonėje, sužino savo atsakomybės sritį, o vadovui belieka tik teirautis pas darbų vykdytoją kaip sekasi veikla.

13. DARBO IR DARBO UŽMOKESČIO ORGANIZAVIMAS

Kavinėje – bare “Nenuorama” svarbiausias vaidmuo tenka žmogui. Darbuotojui nepakanka gero profesinio pasirengimo. Čia būtina atsakomybė už pavestą darbą, sugebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, iniciatyva, sąžiningumas, mokėjimas bendrauti bei kitos geros žmogaus savybės.
Kartu didėja darbuotojų poreikis turiningam, sudarančiam sąlygas tobulėti darbui. Darbe reikalingi aktyvūs žmonės, savo darbu siekiantys geriausių viso kolektyvo darbo rezultatų. Darbo organizavimas ir materialinis bei moralinis skatinimas – svarbiausios žmogaus darbinio aktyvumo gerinimo priemonės.
Norint padidinti darbo proceso našumą, reikia gerinti visus jo elementus bei jų sąveiką, t.y. gerinti darbo organizaciją.
Darbo organizacija mūsų įmonėje yra geriausia kiekvieno žmogaus atžvilgiu, t.y. ieškant geriausio darbo organizacijos varianto, būtina atsižvelgti į kiekvieno žmogaus poreikius, formuojančius darbo motyvus, taip pat susijusius su pačiu žmogumi, jo socialinėmis ir ekonominėmis reikmėmis.
Atlyginimas už darbą yra samdomųjų darbuotojų kiekybinis reliatyvios vertės matas. Jis ne tik tiesiogiai veikia daugumos žmonių gyvenimo lygį, bet ir visuomeninę padėtį bei pripažinimą įmonės viduje ir už jos ribų. Todėl atlyginimas už darbą mūsų įmonėje yra ne tik teisingas, bet ir reikšmingas. Darbuotojams labai svarbu palyginti tai, ką jie gavo už darbą, ir tai, ką jie tikėjosi už jį gauti. Darbuotojai labai stengsis, jeigu tikėsis, kad už jų pastangas dirbant bus deramai atlyginta. Todėl atlyginimo už darbą organizacijoje yra aiškiai parodytas darbinio aktyvumo atlyginimo mechanizmas.
Darbo užmokesčio dydį lemia darbo, tam tikros darbo vietos sudėtingumas, nuo kurio priklauso reikalinga darbuotojo kvalifikacija konkrečioms pareigoms atlikti, nervinė įtampa, fizinė įtampa, konfidencialios informacijos išsaugojimo būtinumas, atsakomybės lygis ir kiti veiksniai. Kiekvieno darbuotojo darbo valanda yra įvertinta atskirai. Darbuotojų, kurie dirba pagal grafiką, darbo valandos įkainis priklauso nuo darbo laiko, t.y. kuriuo paros metu yra dirbama. Naktinė pamaina uždirba daugiau, tačiau grafikas yra slenkantis, todėl galimybė užsidirbti daugiau visiems yra vienoda.
Priedą už darbo kokybę mūsų įmonė moka, kai darbuotojas atlieka darbą kokybiškai arba neslepia savo arba bendradarbių klaidų ir savo iniciatyva nurodo jų priežastis, būdus, kaip šias klaidas pašalinti ir jų išvengti ateityje, pagerinti darbo kokybę.
Premijos – vienkartiniai atlyginimai – yra skiriamos už nekasdieninius unikalius veiklos rezultatus, gerokai padidinusius įmonės pelną arba pagerinusius veiklos kokybę, įvairias idėjas, susijusias su muzikinio klubo renginiais (savo pasiūlymus gali išdėstyti kiekvienas darbuotojas, nepriklausomai nuo to susijęs jo darbas su programos kūrimu ar ne). Šie vienkartiniai atlyginimai nėra įprasti, jie yra išimtiniai. Tai dar labiau skatina darbuotojus neslėpti originalių idėjų ir stengtis našiai dirbti.

14. ORGANIZACIJOS KULTŪRA

Organizacijos kultūra – tai būdingų tam tikros organizacijos nariams svarbių sąvokų, tokių kaip normos, vertybės, požiūriai bei įsitikinimai visuma. Mūsų firmoje darbuotojus vienija bendras tikslas, veikla, uždaviniai, vertinimo kriterijai, veiklos normatyvai, ištekliai, tikrasis rezultatas, veiklos perspektyvos.

Yra siekiama suformuoti požiūrį, kad kiekvienas darbuotojas mūsų įmonėje yra svarbus ir į jį yra žiūrima ne tik kaip į darbuotoją, tačiau kaip į kolegą. Taip pat yra skatinama darbuotojus bendrauti neoficialioje aplinkoje. Mūsų įmonėje yra organizuojami specialūs renginiai darbuotojams, pavyzdžiui: įmonių gimtadienio šventimas, darbuotojų gimtadienių paminėjimas, Šv. Kalėdų ir Naujų Metų šventimas ir t.t.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Makštutis A. Veiklos vadyba, Vilnius, 1999
2. Sakalas A., Vanagas P., Martinkus B., Neverauskas B., Prokopčiukas B., Venskus R., Virvilaitė R., Ivaškienė A. Pramonės įmonių vadyba, Kaunas, Technologija, 2000
3. www.std.lt
4. Butkus F.S. Organizacijos ir vadyba, Vilnius, 1996
5. Butkus S. Valdymo pradžiamokslis, Vilnius, 1990
6. E. Bagdonas ir E. Kazlauskienė. Biznio įvadas. Technologija 1997, Kaunas
7. Statistikos metraštis

Leave a Comment