VEMP(MSE)ataskaita

Įvadas

Dar antikos laikais Aristotelis atrado svarbų visuomenės dėsnį, kurį suformulavo taip: pasaulis nenori būti prastai valdomas. Kadangi dauguma dėsnių veikia nepriklausomai nuo mūsų valios, šis filosofo pastebėjimas aktualus ir šiandien. Ypač dabar, kai tarsi grybai po lietaus steigiamos firmos, bendrovės, įmonės, organizacijos, kurioms vadovauti imasi žmonės, niekada to nedarę. Naujieji lyderiai dirba darbą, dažniausiai neturėdami nei žalio supratimo apie didį valdymo meną.
Taigi – kaip valdyti verslą? Kaip organizuoti verslo įmonę? Kaip surinkti reikiamą kapitalą? Kaip gaminti ir parduoti prekes? Šie klausimai kyla visiems pradedantiems kurti savo verslą, bei ne vienam net daugelį metų dirbančiam verslo srityje. Žinoma, į šiuos klausimus galime atsakyti išstudijavę verslo vadybos vadovėlius, įsisavinę teorines žinias. Tačiau žinias reikia susisteminti, reikia įsigyti ne tik teorinį, bet ir praktinį patyrimą, supratimą apie verslą, įmonės valdymą, konkurencinę situaciją rinkoje.
Būtent vadybos ir ekonomikos modeliavimo pratybos (toliau VEMP) atlieka tokią funkciją. VEMP yra kompiuterinė programa, “supriešinanti” nuo dviejų iki aštuonių tariamų bendrovių, gaminančių ir pardavinėjančių vienodas prekes – echorašiklius. Bendrovės nariai dalyvauja konkurencinėse varžybose realizacijos, rinkos dalies ir pelno atžvilgiu. Konkurencija skatina mąstyti apie gamybos, marketingo ir finansų pagrindus, skatina siekti lyderio pozicijų. VEMP yra kartu ir jaudinančios konkurencinės varžybos, ir efektyvi mokymosi priemonė.
VEMP suvestinė lentelė

Periodai
Sprendimai: 0 1 2 3 4 5 6
Kaina, $ 30 40 38 30 25 32 18
Gamyba, vnt. 393 420 900 1374 1351 1559 1639
Marketingas, $ 1050 1600 4000 1400 4000 4000 0
Kapitalo investicijos, $ 1050 25050 26000 2250 13779 7899 4099
Tyrimų ir diegimų darbai, $ 393 1400 3200 1200 3000 13000 0
Operacijos:
Pagaminta, vnt. 393 420 900 1374 1351 1559 1639
Gamybinis pajėgumas, vnt. 525 525 1125 1718 1689 1949 2049
Panaudotas gamybinis pajėgumas, % 75 80 80 79 79 79 79
Vieneto gamybos kaštai, $ 18.36 18 10 7.58 7.66 7.04 6.84
Atsargos, vnt. 0 0 37 214 0 351 153
Užsakyta, vnt. 393 447 863 1197 1626 1208 1837
Parduota, vnt. 393 420 863 1197 1565 1208 1837
Įm. dydis ateinantį laikotarpį, vnt. 525 1125 1718 1689 1949 2049 2049
Rezultatai:
Vieneto pardavimo pelnas, $ 4.69 10.30 15.38 16.18 9.85 6.55 8.29
Maksimali realizazija, vnt. 393 420 900 1411 1565 1559 1990
Realizacija, $ 11790 16800 32794 35910 39125 38656 33066
Grynasis pelnas, $ 1383 3246 9958 14528 13102 6721 12947
Nepaskirstytas pelnas, $ 1383 4629 14587 29115 42217 48938 61885
Bendrovės dalis, % 13 13 16 20 23 15 22
Užimta vieta 18 2 1 1 1 1 1
Bendrovės VVI 100 130 229 321 363 343 388
Pirmos vietos VVI 100 138 229 321 363 343 388
Konkurentų kainos, $
Astra 30 38 38 38 30 32 20
Bijūnas 30 45 40 39 30 30 25
Dobilas 30 35 42 38 35 27 32
Lelija 30 34 39 42 38 40 35
Narcizas 30 45 46 45 44 46 19
Ramunė 30 40 48 39 33 38 30
Salvija 30 39 39 38 37 35 30
Šaka:
Šakos vidutinė kaina, $ 30 39 40 38 32 34 23
Iš viso užsakyta, vnt. 3144 3856 5709 6031 6993 8158 8703
Iš viso pagaminta, vnt. 3144 3441 6299 8246 9152 9939 7674
Iš viso parduota, vnt. 3144 3327 5537 6031 6932 8158 8229
Bendrosios atsargos, vnt. 0 114 876 3091 5311 7092 6537
Vidutiniai gamybos kaštai, $ 18.36 18.07 11.09 10.35 8.78 8.08 9.17
Vidutiniai bendrovės kaštai, $ 25.30 30.62 27.27 23.56 23.24 21.92 17.07
Vidutinis vnt. pardavimo pelnas, $ 4.7 8.38 12.73 14.44 8.76 12.08 5.93
Maksimalus grynasis pelnas, $ 1383 3667 9958 14528 13102 14266 12947
Maksimalus nepask. pelnas, $ 1383 5050 14587 29115 42217 48938 61885

Bendrovių vadybinės veiklos indekso (VVI) grafikas

Periodas Bendrovių VVI
Astra Bijūnas Dobilas Lelija Narcizas Ramunė Salvija Žibutė
0 100 100 100 100 100 100 100 100
1 127 116 109 102 117 138 127 130
2 187 180 182 192 154 115 216 229
3 183 209 223 225 204 190 223 321
4 189 266 227 220 189 198 237 363
5 231 311 283 241 226 237 257 343
6 264 316 175 222 266 255 219 388

Turinys

1. Įvadas 1
2. VEMP suvestinė lentelė 2
3. Ataskaitos už periodus 3
4. VVI grafikas 10
5. Kainų kitimo grafikas 11
6. Reklamos 12
7. Išvados 15