vadovo tipai

Daugelio įmonių sėkmė tiesiogiai priklauso nuo jos pavaldinių ir vadovo tarpusavio santykių . Tik geras tarpusavio pažinimas leidžia gerai ir sėkmingai organizuoti įmonės veiklą, nuo to priklauso ir įmonės pelnas. Todel aš padarysiu nedidelės įmonės kurioje aš dirbu “darbuotuojų nuomuonės apie savo vadovą tyrimą”.
Mūsų įmonėje be vadovo dirba šeši žmonės be vadovo todel aš sudariau anketas kurias išdalinau darbuotuojams nuo jų atsakymų ir priklausys mūsų tyrimo rezultatai. Mano sudarytoje anketojse yra po dvidešimt keturis uždaro tipo klausimus. Taigi dabar kiekvieno klausimo atsakymus pabandysime išreikšti procentaliai.
1.Ar vadovas supranta patikėtą darbą?
Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius 
Labai gerai 1 17
Gerai 2 33
Blogai 1 17
Nežinau 2 33

2.Ar jis darbingas?
Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius 
Labai gerai – –
Gerai 5 83
Blogai 1 17
Nežinau – –

3. Ar jis principingas?
Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius 
Labai gerai – –
Gerai 4 66
Blogai 1 17
Nežinau 1 17

4.Ar jis reiklus pavaldiniams?
Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius %
Labai gerai 2 34
Gerai 4 66
Blogai – –
Nežinau – –

5.Ar jis operatyviai sprendžia klausimus?
Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius %
Labai gerai –
Gerai 2 33
Blogai 2 33
Nežinau 2 34

6.Ar jis iniaciatyvus darbe?

Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius %
Labai gerai – –
Gerai 3 50
Blogai 3 50
Nežinau – –

7.Kaip jis bendrauja su pavaldiniais?

Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius %
Labai gerai – –
Gerai 6 100
Blogai – –
Nežinau – –

8.Ar jis rūpinasi darbuotuojų buitinių sąlygų gerbūviu?

Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius %
Labai gerai – –
Gerai 5 83
Blogai 1 17
Nežinau – –

9. Kaip jis elgiasi su pavaldiniais?

Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius %
Labai gerai – –
Gerai 6 100
Blogai – –
Nežinau – –

10.Kaip vertina kritiką?

Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius %
Labai gerai – –
Gerai 1 17
Blogai 1 17
Nežinau 4 66

11.Ar galima jį laikyti disciplinos pavyzdžiu?

Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius %
Labai gerai – –
Gerai 2 34
Blogai – –
Nežinau 4 66

12. Ar jis kelia savo žinių ir kultūros lygį?
Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius %
Labai gerai –
Gerai 3 50
Blogai – –
Nežinau 3 50
13.Kaip jis naudoja savo pareigines teises?

Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius %
Labai gerai – –
Gerai 2 33
Blogai 3 50
Nežinau 1 17

14.Ar jis sąžiningai sprendžia darbuotuojų skatinimo klausimus?

Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius %
Labai gerai – –
Gerai 6 100
Blogai – –
Nežinau – –

15.Ar dalyvauja kolektyvo auklėjime?

Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius %
Labai gerai – –
Gerai 3 50
Blogai 2 33
Nežinau 1 17
16.Ar turite norą su juo nuoširdžiai pabendrauti?
Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius %
Labai gerai – –
Gerai 4 66
Blogai 1 17
Nežinau 1 17
17.Ar jis jums autoritetas?

Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius %
Labai gerai – –
Gerai 4 66
Blogai 1 17
Nežinau 1 17

18.Ar jūs patenkintas jo valdymo stiliumi?

Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius %
Labai gerai – –
Gerai 2 34
Blogai 4 66
Nežinau – –

19.Kaip vertinate jo kuklumą?

Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius %
Labai gerai – –
Gerai – –
Blogai 3 50
Nežinau 3 50

20.Kaip vertinate jo pagalbą pavaldiniams darbe?

Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius %
Labai gerai 4 66
Gerai 2 34
Blogai – –
Nežinau – –

21.Kaip vertinate jo santykius su aukštesniais vadovais?

Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius %
Labai gerai 3 50
Gerai 2 33
Blogai – –
Nežinau 1 17

22.Kaip jis reaguoja į viską kas nauja?

Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius %
Labai gerai 3 50
Gerai 2 33
Blogai – –
Nežinau 1 17

23.Kaip jis reaguoja į pavaldinių kūrybiškumą?

Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius %
Labai gerai – –
Gerai 4 66
Blogai – –
Nežinau 2 34

24.Ar norėtumėte ir toliau dirbti su juo?

Atsakymai Atsakiusiųjų skaičius %
Labai gerai – –
Gerai 2 33
Blogai 2 33
Nežinau 2 34

Čia aš išnagrinejau visus klausimus atsakymai buvo keturių kategorijų: labai gerai, gerai blogai arba nežinau. Testą kaip ir minėjau atsakinėjo šeši darbuotuojai kurie vienaip ar kitaip turi reikalų darbe su šiuo vadovu. Gautus atsakymus aš išreiškiau procentais tai labai gerai matosi lentelese dabar pabandysiu visus klausimus susisteminti į viena t.y sužinoti kiek daugiausia yra kokių atsakymų nuo kurių ir pereisime prie išvadų.

Labai gerai Gerai Blogai Nežinau
1. 1 2 1 2
2. – 5 1 –
3. – 4 1 1
4. 2 4 – –
5. – 2 2 2
6. – 3 3 –
7. – 6 – –
8. – 5 1 –
9. – 6 – –
10. – 1 1 4
11. – 2 – 4
12. – 3 – 3
13. – 2 3 1
14. – 6 – –
15. – 3 2 1
16. – 4 1 1
17. – 4 1 1
18. – 2 4 –
19. – – 3 3
20. 4 2 – –
21. 3 2 – 1
22. 3 2 – 1
23. – 4 – 2
24. – 2 2 2
Viso: 13 76 26 29

Iš šios rezultatų lentelės matome , kad tik 13 darbuotuojų atsakymai liudijo,kad labai gerai, 76 atsakė gerai, 26 blogai ir 29 nežinau. Iš šių skaičių galime padaryti išvadas. Skaičius trylika yra mažiausias todėl nei vienas darbuotuojas nemano, kad jiems vadovaujantis žmogus atitinka idealaus vadovo tipą. Nors skaičius septyniasdešimt šeši rodo, kad kaip vadovui jam nieko daug ir netruksta ir duguma atsakymų rodo kad jam nieko netruksta. Tačiau atsakymų nežinau ir blogai rezultatai rodo, kad mūsų vadovui kažko trūksta.
Taigi tie atsakymai rodo kad mūsų vadovas mažai bendrauja su pavaldiniais ir jie jo gerai nepažinodami naudoja atsakymus nežinau arba blogai. Ir gerai nepažinodami jie negali vertinti jo atsakymais labai gerai. Todel norėdamas, kad dauguma atsakymu būtų labai gerai jis turi daugiau bendrauti su savo pavaldiniais aptarti ne tik darbo klausimus, bet ir paklausti kaip sekasi ir taip toliau. Vienu žodžiu reikėtų daugiau neformaliai bendrauti. Ir su savo pavaldiniais bendrauti kaip lygus su lygiais. Nes bendraujant tik darbo klausimais ir visiškai nebendrajant su pavaldiniais neišvengiama griežtumo todė darbuotuojams sudaromas despotiškumo įspūdis todėl dauguma prisibijo savo vadovo kai ką nuslepia, o tai savaime atsiliepia blogai darbo kokybei.
Todėl vadovas į tai turi atkreipti dėmesį. Nes vien teoriniai dalykai nepadės išspręsti problemų darbe reikia moketi prieiti prie pavaldinių ne vien tik įsakymais ar nurodymais, bet ir paprastu nuoširdžiu bendravimu. Kuris šiandieniniame gyvenime yra viso ko pagrindas. Jeigu vadovas atsižvels į šio testo rezultatus ir įvertins šią kritiką, bei pabandys pritaikyti šiuos pasiūlymus galimas daiktas, kad po kelių mėnesių apklausus darbuotojus daugumoje atsakymo grafų bus tik labai geri ivertinimai.
Priedai: 6 anketos