UAB OGVITA marketingo plano parengimas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETASEKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETASMARKETINGO KATEDRA

UAB” OGVITA” MARKETINGO PLANO PARENGIMAS

INDIVIDUALUS NAMŲ DARBAS

Atliko: VN 9/8 gr. studentė Erika Marcinkevičienė

Tikrino: dėst. L.Šalčiuvienė

Kaunas, 2002

TURINYS

1. SANTRAUKA ……………………………………………………………………………………………………. 32. SITUACIJA RINKOJE ………………………………………………………………………………………… 42.1. Konkurencija rinkoje……………………………………………………………………………………………. 42.2. Makroaplinka……………………………………………………………………………………………………… 52.3. Prekių paskirstymo kanalai……………………………………………………………………………………. 63. VIDINĖ ĮMONĖS ANALIZĖ……………………………………………………………………………….. 73.1. Įmonės vizija, misija ir tikslai………………………………………………………………………………… 73.2. Kainų nustatymas…………………………………………………………………………………………………. 83.3. Prekių charakteristika……………………………………………………………………………………………. 94. SWOT ANALIZĖ ……………………………………………………………………………………………….. 135. MARKETINGO TIKSLAI …………………………………………………………………………………… 146. TIKSLINĖS RINKOS PARINKIMAS ………………………………………………………………….. 157. MARKETINGO PROGRAMA ……………………………………………………………………………. 168. VEIKSMŲ PLANAS IR KONTROLĖ………………………………………………………………….. 18 Išvados ir rekomendacijos …………………………………………………………………………………….. 20 Literatūra ……………………………………………………………………………………………………………. 21

1. SANTRAUKA

Įmonės ”OGVITA”” rūšis – uždaroji akcinė Įmonė. Numatoma įmonės būstinė – naujai atidarytame “Iris” prekybos centre, Naujoji g. 54, Alytuje. Jos pagrindinė veiklos sritis – mažmeninė biuro kompiuterinės įrangos prekyba, mobiliųjų telefonų prekyba. UAB ”OGVITA”” produkciją apima įvairių konfigūracijų kompiuteriai, monitoriai, spausdintuvai, faksimiliniai aparatai, kieti diskai, procesoriai ir kitos įvairios kompiuterinės įrangos dalys, mobilieji telefonai. Įmonė taip pat planuoja pradėti projektuoti ir instaliuoti duomenų perdavimo, ryšių, kompiuterių tinklus, kurti taikomąją programinę įrangą, diegti informacines sistemas, įrengti apsaugos sistemas, tiekti visą biure reikalingą įrangą: telefono stoteles, kompiuterius, periferinę ir programinę įrangą, biuro techniką. bei informacinės ir Įmonės pagrindinis ketinimas realizuoti integruotus kompleksinius sprendimus – pradedant projekto paruošimu ir baigiant jo įdiegimu (naudojant tiek savo, tiek partnerių sukurtus produktus) bei įdiegtos įrangos priežiūra. ir t.t. Kuriamos Įmonės tikslas – tapti autoritetinga tokio profilio įmone, kuri prekiautų geros kokybės įvairia kompiuterine įranga ir teiks įvairias vartotojų poreikius tenkinančias paslaugas, susijusias su kompiuterių ir jų įrangos komplektavimu, įrengimų, serviso tiekimu, taisymu ir t.t. Tikimės, kad šios rūšies prekyba klestės ir bus sėkminga, nes šiuo metu sparčiai auga kompiuterių ir jų įrangos poreikiai, naujų technologijų diegimas, pinga mobiliojo ryšio paslaugos. Tai ketiname įvykdyti prekiaudami puikios kokybės, įvairių rūšių, gerą vardą turinčių gamintojų kompiuteriais, įvairia jų įranga, mobiliaisiais telefonais. Ketiname surasti tokius tiekėjus, kurie prekes tiektų kuo mažesne kaina ir tuo pačiu užtikrintų mažesnę už konkurentų prekybinę kainą. Manome sukurti klientams palankią nuolaidų sistemą, susijusią su prekyba, ir su paslaugų tiekimu, kuri užtikrintų sėkmingą prekybą ir, žinoma, pakankamą pelną. Kompiuterinę įrangą ir mobiliuosius telefonus pirksime iš gamintojų, užsiimančių didmenine prekyba, siekdami maksimaliai palankių pirkimo sąlygų. Prekybines patalpas kol kas nuomosime. Jas pasirinksime patogioje, klientams lengvai prieinamoje vietoje. Ketiname nuomoti patalpas iš UAB “IRIS” naujai atidarytame prekybos centre, kur turėsime ekspozicijų salę, bei atskiras pagalbines patalpas.

Kalbant apie mūsų būsimos prekybos ir paslaugų tiekimo privalumus, galima pasakyti, kad mes pasistengsime prekiauti mažesnėmis kainomis, garantuosime prekių kokybę, paslaugas teiksime kvalifikuotai, greitai ir pigiai. Prekiausime ne tik aukštos kokybės, garsių firmų gaminiais skirtais profesionalams, bet ir paprastesnės klasės pigesne biuro ar namų technika, bet pakankamai gera ir pilnai vartotojų poreikius patenkinančia produkcija, kurios kaina bus prieinama daugeliui vartotojų.

2. SITUACIJA RINKOJE

Šiuo metu nuolatos keičiasi požiūris į numatomas mūsų prekiauti prekes – kompiuterius ir jų įrangą, mobiliuosius telefonus. Įmonės suvokia, kad kompiuterinė technika yra reikalinga, o kartais ir būtina atliekant įvairius darbus, užsiimant įvairia veikla. Taigi, akivaizdžiai tikėtina, kad šio tipo prekių paklausa nuolat augs. Tartasi bendradarbiauti su Alytaus miesto vidurinėmis mokyklomis, Alytaus miesto Kolegija, dėl jų turimo kompiuterinės technikos aptarnavimo. Žinoma, paklausa bus dinamiška ir nepastovi, bet jai keičiantis viena ar kita linkme, mes imsimės tam tikrų konkrečių veiksmų: jei paklausa ims mažėti – efektyviau ir daugiau reklamuosime prekes, didinsime asortimentą, mažinsime kainas, keisime nuolaidų sistemą.Įstatymų srityje, manome, nebus tokių kardinalių pokyčių, kurie įtakotų mūsų verslą ir jo sėkmę.

2.1.Konkurencija rinkoje.

Įeidami į kompiuterių rinką mes pradėsime konkuruoti su šešiomis tokio pat ar panašaus profilio firmomis. Tačiau nei viena iš jų neprekiauja papildomai ir mobiliais telefonais. Visos šios firmos yra įsikūrusios Alytaus mieste ir užima panašaus dydžio rinkos dalis. Lydiariaujanti tokio profilio firma yra UAB “Sonex” filialas. Alytaus regione vyrauja daug nedidelių firmų. Konkuruojančios firmos ne visos yra vietinės, maždaug pusė iš jų yra filialai (Sonex, Alna, Aistis, Biox, Auksa ir kt.). Kalbant apie firmas, kurios yra kainodaros ir kokybės lyderės, galima pasakyti, kad aukštos kokybės kompiuterine įranga prekiaujančių firmų kainos yra aukštos, vidutinės kokybės – žemesnės, nes kaina lemia kokybė. Mes žadame orientuotis į pakankamai gerą produktą už žmogui prieinamą kainą. Dauguma firmų atlieka bemaž visas su kompiuterine įranga susijusias paslaugas: komplektavimą, remontą, servisą. Ne visos firmos remontuoja jų parduotuvėse pirktą įrangą, taip pat ne visos prekiauja atskiromis komplektuojamomis dalimis. Žinoma, mūsų firma atliks visas būtinas paslaugas, taip pat pagal galimybes remontuosime ne tik mūsų parduotą kompiuterinę įrangą. Kalbant apie teikiamas garantijas, reikėtų pasakyti, kad garantinis laikotarpis priklauso nuo įrangos kokybės. Skirtingos firmos skirtingai įrangai teikia įvairų garantinį laikotarpį. Mes taip pat suteiksime garantiją, kuri nebus trumpesnė negu konkurentų ir atitiks vartotojų keliamus reikalavimus.

Mes žadame sukurti puikią nuolaidų sistemą, kuri pritrauks vartotojų dėmesį ir tuo pačiu mums taip pat bus naudinga. Mes taip pat stengsimės pralenkti konkurentus serviso atžvilgiu, t.y. viską atliksime greitai, profesionaliai, kokybiškai ir kiek galima pigiau. Mūsų prekių asortimentas nebus mažesnis nei konkurentų. Savo parduotuvę įkursime tokioje vietoje, kuri bus lengvai prieinama, pastebima ir atrandama vartotojui. Parduotuvėje stengsimės sukurti malonią ir jaukią atmosferą, kuri neleis pirkėjui varžytis ir jaustis nejaukiai. Aptarnavimas bus greitas ir profesionalus.

2.2.Makroaplinka

Ekonominė aplinka. Didelę įtaką įmonės veiklai ir jos priimamiems sprendimams turi bendra šalies ekonominė būklė, jos plėtros lygis. Nuo ekonominės būklės priklauso gyventojų perkamoji galia, jų elgsena rinkoje, bei prekių paklausa ir jų pardavimas. Sėkmingai plėtojantis ekonomikai, didėjant gyventojų pajamoms, jie daugiau perka, todėl įmonė turi geras galimybes didinti prekių pardavimą. Tačiau esant dideliam nedarbo lygiui, infliacijai, mažėjant asmenų pajamoms , mažėja ir perkamoji galia. Žmonės stengiasi pirmiausia patenkinti savo fiziologinius poreikius gyvybei palaikyti (maistui, gėrimams, pastogei, drabužiams), tačiau tobulėjant technologijoms, pingant mobiliųjų telefonų paslaugoms prognozuojama kad liks laisvųjų lėšų kurias žmonės gali panaudoti ne pirmo būtinumo prekėms pirkti. UAB “Ogvita” prekės ir paslaugos yra ne pirmo būtinumo prekė, tačiau sparčiai vystantis naujoms technologijoms, įmonė ketina įsitvirtinti rinkoje.Socialinė – kultūrinė aplinka. Įmonės marketingo sprendimams ir jų įgyvendinimui įtakos turi šalies socialinė – kultūrinė aplinka. Šiuo metu Lietuvoje pastebimos tokios tendencijos: gimstamumo mažėjimas, o mirtingumo padidėjimas, gyventojų migracinio prieaugio mažėjimas. Taip pat pastebima, kad bendrame gyventojų skaičiuje nuolat didėja pagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonių dalis, o tuo pačiu metu mažėja vaikų ir jaunimo dalis. Todėl darbingo amžiaus gyventojams tenka didelė ekonominė našta.

Politinė – teisinė aplinka. Įmonė veikia tam tikroje politinėje ir teisinėje aplinkoje, nustatančioje joms “žaidimo taisykles”. Šių taisyklių nežinojimas arba nepaisymas įmonei gali turėti labai skaudžių padarinių. Todėl būtina žinoti kas yra draudžiama, o kas leidžiama ir netgi skatinama bei remiama. UAB “Ogvita” ketina vadovautis šiais įstatymais: UAB įstatymu, Tarptautinių sutarčių įstatymu, , konkurencijos įstatymu, Prekių ir paslaugų ženklų įstatymu, Patentų įstatymu, Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymu, Prekybos įstatymu, Muitinės kodeksu.Mokslinė – technologinė aplinka – tobulėjant technikai, atsiranda įvairios paslaugos tokios kaip bevielis internetas, internetas skirtosiomis Pro – linijomis, reikalauja , kad įmonė pirmoji išbandytų naujas paslaugas, įvairias naujoves ir pasiūlytų jas klientams.

2.3. Prekių paskirstymo kanalai

Įmonės būsimos prekybos tikslas – pateikti kokybiškas prekes vartotojui, suteikti išsamią ir kvalifikuotą informaciją visais techniniais klausimais. Visas turimų prekių asortimentas bus eksponuojamas salone, kur pirkėjas galės išbandyti kiekvienos prekės technines galimybes. Salone dirbs du pardavėjai – konsultantai, kurie suteiks visą informaciją klientui. Taip pat prekes galima bus užsisakyti ir įmonės interneto svetainėje ar iš katalogų.. Užsakytos prekes bus pateiktos pirkėjui patogiu laiku, patogioje vietoje . Mes užtikrinsime greitą kompiuterinės įrangos pristatymą ir įrengimą vartotojo pageidaujamoje vietoje. Produkciją mes pirksime iš kelių didmenine prekyba užsiimančių firmų, esančių Vilniuje, kauna, Klaipėdoje. Produkciją atsigabensime samdytu transportu. Pasirinksime tokį kompiuterinės įrangos transportavimo dažnumą, kuris nuolatos užtikrins platų produkcijos asortimentą ir leis įgyvendinti visus pirkėjų norus. Jeigu vartotojas užsisakys tokią kompiuterinę įrangą, kurios tuo metu mes neturėsime prekyboje, tokiu atveju mes garantuosime greitą ir kokybišką jo užsakymo įvykdymą. Taigi, produkcijos pateikimu vartotojui mes pasirūpinsime patys ir pasistengsime, kad tai pareikalautų kuo mažiau sąnaudų, bet tuo pačiu užtikrintų greitą ir tinkamą produkcijos pristatymą.

3. VIDINĖ ĮMONĖS ANALIZĖ

3.1. ĮMONĖS VIZIJA, MISIJA IR TIKSLAIUAB “OGVITA” vizija: Tapti gana didele firma kurios darbuotojus jungtų tie patys tikslai ir siekiai; Praplėsti teikiamų paslaugų ir prekių asortimentą, pasiekti, kad klientas gautų kuo daugiau informacijos; Pardavinėti kokybišką techniką, kuo mažesnėmis kainomis;

UAB “OGVITA” misija: Pasiekti, kad įmonės veikla būtų žinoma ne tik mūsų miesto ribose, bet ir už jų; Tenkinant vartotojų poreikius siekti kuo geresnio klientų aptarnavimo ir atliktų paslaugų kokybiškumo; Gauti kuo didesnį pelną, nedidinant kainų, o didinant apimtį.

Planuodami savo veiklą įmonės vadovai turi nusistatyti aiškius tikslus, nustatyti ko firma siekia savo tikslais. Tikslas užtikrina pačias geriausias ir optimaliausias priemones pasiekti norimus rezultatus. Formuojant tikslus būtina pereiti keletą etapų. Nustatyti įmonės bendruosius tikslus, t.y. ilgalaikius ir dalinius. Taip pat tikslai skirstomi į ekonominius ir socialinius. Socialiniai įmonės tikslai: Teisingai atlyginti už įmonės interesus atitinkantį darbą Garantuoti geras darbo sąlygas Suinteresuoti darbuotojus pelno didinimu; Įtraukti darbuotojus į įmonės tikslų formavimą ir jų įgyvendinimąEkonominiai įmonės tikslai: Teikti kuo daugiau paslaugų klientams Pritraukti kuo daugiau klientų; Tirti klientų poreikius atsižvelgiant į jų pageidavimus

Taikant šiuos tikslus yra dedami pagrindai įmonės gyvavimui ir išsilaikymui rinkoje.

3.2. KAINŲ NUSTATYMAS

Mūsų firmai, kaip ir kiekvienai kitai, kainų nustatymas yra vienas atsakingiausių sprendimų. Nors mūsų firma ir nebus pirmaujanti pagal produkcijos kokybę, tačiau mes stengsimės pirmauti kainodaros srityje., t.y. prekiauti mažiausiomis kainomis. ”Pigių” tiekėjų ieškojimas, išlaidų minimizavimas bus pagrindiniai veiksniai ir priemonės mažinant kainas. Mūsų firma sieks žemomis kainomis užimti didesnę rinkos dalį, tikėdamasi ilgalaikio pelno. Žinoma, firmos nustatyta kaina turės įtakos prekių paklausai. Mes didinsime paklausą prekiaudami mažesnėmis nei konkurentų kainomis, o taip pat užtikrindami tokią pat arba labai mažai nuo konkurentų besiskiriančią prekių kokybę. Produkcijos kainas mes nustatysime atsižvelgdami į konkurentų kainas (į einamųjų kainų lygį). Mūsų nustatyta kaina turės padengti visas numatomas išlaidas ir atnešti pelną. Taigi, tuo pačiu prekių kainos turės būti mažesnės už konkurentų, padengti išlaidas ir atnešti pelną. Tai suderinti ir pasiekti bus nelengva, bet ”pigių” tiekėjų suradimas ir išlaidų minimizavimas pagal išgales, manome, garantuos visų minėtų tikslų suderinamumą ir įgyvendinimą. Kainos bus kiek įmanoma lankstesnės, stengsimės padaryti taip, kainos galėtų tinkamai reaguoti į konkurentų kainų politiką.

Prekių pardavimą skatinsime taikydami įvairias nuolaidas (pvz., nuolaidą už perkamų prekių kiekį). Šioje srityje mūsų uždavinys sukurti mums ir klientui naudingas nuolaidų programas, kurios didintų paklausą ar būtų kaip atsakas į tam tikrą konkurentų kainų politiką.Veiklos pradžioje mes taikysime ”tvirto diegimo į rinką” strategiją, t.y. iš pradžių nustatysime kiek galima žemesnes kainas, tikėdamiesi pritraukti daugiau vartotojų, o vėliau kainas laipsniškai didinsime. Kainodaros politika bus derinama su reklamos ir stimuliavimo politika (pvz., aktyvesnio reklamavimo ir skatinimo laikotarpiu kaina bus mažinama, bus taikomos tam tikros nuolaidos).Manome, kad tokia kainodaros strategija bus efektyvi, naudinga ir atneš laukiamų rezultatų. Kad tai įvyktų, bus stengiamasi kuo kruopščiau atlikti įvairius skaičiavimus, įvertinti įvairius veiksnius ir pasirinkti tinkamus kainos nustatymo metodus.

3.3. PREKIŲ CHARAKTERISTIKA

KOMPIUTERIAI. Visi mūsų parduodami kompiuteriai kurie bus eksponuojami salone, kiti visi bus užsakomi pagal individualius užsakymus, pagal poreikį.1. HP e-PC 40 Celeron 1.1G 128MB 20GB CD XPP 2956.00 2. HP e-pc 40 Celeron 800 20GB W2000 2601.00 3. HP Vectra VL410 DT Celeron 1G 20GB 128MB CD XPP/W2000 3941.00 4. HP Vectra VL410 SE DT Celeron 1.0G 20GB 128MB CD W98 3609.00 5. HP Vectra VL420 DT 2.0128/20 ATI CD XPP 6386.00 6. HP Vectra VL420 DT P 1.5G 20GB 128MB CD W2000 3592.00 7. HP Vectra VL420 DT P1.6G 128MB 20GB DVD GeForce2MX 32 4499.00 8. HP Vectra VL420 DT P4 1.5G 20GB 128MB CD XPPr 4341.00 9. HP Vectra VL420 DT Pentium1.6G 128MB 20G CD W2000 3858.00 10. HP Vectra VL420 DTP1.5G 128MB20G CD W2K 3858.00 11 Portatyvus PK HP OmniBook XT6050 PIII M1.06 14″ TFT 256MB 20GB W XPPr 8018.00 12 Portatyvus PK HP OmniBook XT6050 PIII M1.06G 14″ TFT 256MB 20GB WXPH 7746.00 13 Portatyvus PK HP OmniBook XT6050 PIII-M933 14256/20/LAN/MOD/DVD/XPPro 6724.00 14 Serveris HP NetServer E800 PIII-1000 PFC M72 512 7941.00 15 Serveris HP NetServer E800PIII-1000 Mod 1 PFC 4965.00 16 Serveris HP NetServer LC2000PIII-1000 M54 DAT 17430.00 17 Serveris HP NetServer LP1000r PIII-1.26 512k M1 10870.00

MONITORIAI.Mes prekiausime visame pasaulyje žinomų firmų monitoriais. Vien vardas pasako, kad jie yra tikrai aukštos kokybės. Monitorių dydis bus įvairus, visi jie turės SVGA spalvas, nuo 56 iki 75HZ. Monitoriai viduje turi apsauginį sluoksnį, kuris sumažina mirgėjimą ir tuo pačiu nevargina akių.1. HP 15″ LCD Color Monitor 2021.00 2. HP 16A 19″ PDU w/6 C13 &2 C19 outlet no cord 755.00 3. HP 56 15″ Color Monitor 13.8″ V.I. 599.00 4. HP 72 17″ Color Monitor 15.9 V.I. 17″ Flat square display. 0.27mm 809.00 5. HP 92 19″ CRT Monitor 18.0 VIS 1421.00 6. HP L1510 LCD /E_PC integration kit 106.00 7. HP L1520 15″ LCD Multimedia Monitor 2090.00 8. HP L1720 17″ LCD Multimedia Monitor 3225.00 9. HP P1120 21″ Color Monitor 19.8″ V.I. 4448.00 10. ImageQuest 15″ 0,28 1024xx768@60Hzmax 55KHz T99 473.00 11. ImageQuest 15″ 0,28 1280xx1024@60Hz 70KHz TCO_99 514.00 12. ImageQuest 17″ 0,25/0,201280×1024@60max 70KHz 713.00 13. ImageQuest 17″ 0,25/0,201280×1024@60max 70KHz T99 700.00 14. ImageQuest 17″ 0,25/0,201600×1200@75max97KHzT99 745.00 15. ImageQuest 17″ 0,27/0,2361280×1024@60max TCO99 592.00 16. ImageQuest 17″ Silver 0,25/0,20 1280×1024@60max 727.00 17. ImageQuest 19″ 0,25/0,201600×1200@85max110KHzT99 1197.00 18. ImageQuest LCD 15″ 0,297/resp.time20ms/TCO_99 1729.00 19. ImageQuest LCD 15″ Pivot/spk/USB/TCO_99 1885.00 20. ImageQuest LCD 15″ SILVERresp.time20ms/TCO_99 1735.00

SPAUSDINTUVAI.Jų bus tikrai didelis pasirinkimas: rašaliniai, adatiniai, lazeriniai, multifunkciniai. Prekiausime garsių kompanijų spausdintuvais: Adatiniai spausdintuvai1. Epson FX-2180 2473.00 2. Epson FX-980 2150.00 3. Epson LQ-2080 2278.00 4. Epson LQ-580+ 1421.00 5. Epson LX-1170 1273.00

Lazeriniai spausdintuvai :1. 2000 Sheet Input Tray forfor LJ 8XX and 5Si print 3502.00 2. Canon LBP-810: lazerinis A4; iki 8 ppm; 600x600dpi; paralel./USB; EP-22 1099.00 3. Epson EPL-5900L laser printer 943.00 4. HP Color LaserJet 4550, 4 ppm color/16 ppm black, 600 x 600 dpi / ImageREt 2400 8475.00 5. HP LaserJet + bilietas i RightSaid Fred konc. 1463.00 6. HP LaserJet 1200, 14 ppm, 1200×1200 dpi, 8 MB 1466.00 7. HP LaserJet 1200N + bilietas i RighSaid Fred koncerta 2210.00 8. HP LaserJet 1200N, 14 ppm, 1200×1200 dpi, 16 MB 2215.00 9. HP LaserJet 1220 + bilietas i RightSaid Fred koncerta 1851.00 10. HP LaserJet 1220, 14 ppm, 1200×1200 dpi, 8 MB 1856.00 11. HP LaserJet 2200 8MB 18ppm A4 2954.00 12. HP LaserJet 2200 DTN, 18 ppm, 1200×1200 dpi, 16 MB 5256.00 13. HP LaserJet 2200 DTN, 18 ppm, 1200×1200 dpi, 16 MB 5256.00 14. HP LaserJet 2200D, 18 ppm, 1200×1200 dpi, 8 MB 3282.00 15. HP LaserJet 2200DN, 18 ppm, 1200×1200 dpi, 8 MB 4105.00 16. HP LaserJet 2200DT, 18 ppm, 1200×1200 dpi, 8 MB 3890.00 17. HP LaserJet 3320mfp 2680.00 18. HP LaserJet 4100DTN 32MB 24ppm A4 7619.00 19. HP LaserJet 4100N Printer, 24 ppm, 32 MB 6028.00

20. HP LaserJet 4100N Printer, 24 ppm, 32 MB 6028.00

Rašaliniai spausdintuvai:1. Canon BJC-50: A4, portatyvinis,foto, 5.5 psl.min., 720x360dpi 1348.00 2. Canon BJC-55: A4, portatyvinis,foto, 5.5 psl.min., 720x360dpi 1383.00 3. Canon BJC-85: A4, portatyvinis,foto, 5 psl.min., 720x360dpi 997.00 4. Canon S-200: A4 ,5 ppm., 3 ppm sp., 2880x720dpi; USB 290.00 5. Canon S-300: A4, 11 ppm. juod., 7,5 ppm. sp., 2400×1200 dpi; USB 470.00 6. Canon S-500: A4, 12 ppm. juod., 8 ppm. sp., 2400×1200 dpi; LPT, USB 689.00 7. Canon S-520: A4, 14 ppm. juod., 9 ppm. sp., 2400×1200 dpi; LPT, USB 732.00 8. Canon S-600: A4, 15 ppm juod., 10 spalv, 2400×1200 dpi, LPT, USB 620.00 9. Canon S-6300: A3+, 17 ppm. juod., 12 ppm. sp., 2400×1200 dpi; LPT, USB 1976.00 10. Epson C20UX printer 195.00 11 Epson C60 printer 340.00 12 Epson C70 printer 615.00 13 Epson Stylus C20SX printer 229.00 14 Epson Stylus C40UX printer 238.00 15 Epson Stylus Color 1160 1200.00

Multifunkciniai įrenginiai:1. Canon Fax-L280 Lazerinis faksas-spausdintuvas faksas 33,6 Kbps; 448 psl. Atmintis 2468.00 2. Canon Fax-L350 Lazerinis faksas-spausdintuvas 33,6 Kbps; 340 psl. Atmintis 3398.00 3. Canon MultiPASS -L60 Lazerinis multifunkcinis įrenginys 2950.00 4. Canon MultiPASS C70 Spalvotas multifunkcinis įrenginys 1609.00 5. Canon MultiPASS C80 Spalvotas multifunkcinis įrenginys (rašalinis) 1930.00 6. HP LaserJet 1200 copy/scan priedas 563.00 7. HP officejet v40 printer/fax/scanner/copier 1023.00 8. HP PSC 750 printer/scanner/copier 1018.00

FAKSAI IR MODEMAI.Mes planuojame pardavinėti Siemens firmos įvairius faksus ir modemus. Tai populiariausi įrengimai pasaulyje.1. Acorp 56K išorinis Voice/Fax modem, Conexant-SCM chip 163.00 2. Acorp 56K išorinis Voice/Fax modem, Rockwell ( Flat ) 183.00 3. Acorp 56K išorinis Voice/Fax modem, Topic chip 146.00 4. Acorp 56K išorinis Voice/Fax USB modem, Rockwell 124.00 5. Acorp 56K int. Voice/Fax modem, Lucent 69.00 6. Acorp 56K vidinis Soft modem Motorola Chip 54.00 7. Acorp 56K vidinis Soft modem Rockwell Chip 59.00

MULTIMEDIAPagrindinės multimedijos dalys nepakeičiamos kompiuterių pasaulyje. 1. 3M 1720 Projector, 3-lens 250W, 2400 lumens 942.00 2. 3M 1750 Projector, 3-lens, 400W, 4000 lumens 1228.00 3. 3M 7640i Multimedia Projector 8743.00 4. 3M MH100L Screen Filter narrow frames for 14-15″ 110.00 5. 3M Wall Screen 030 Keystone eliminator bracket 11.00 6. 3M WS180 Projection Screen, 180 x 180cm 370.00 7. Creative AUDIGY Surround (Audigy + Inspire 5300) 728.00 8. Creative Surround (Live 1024 + FPS1600) Retail 280.00 9. Creative Surround 5.1 (Live Player 5.1 + DTT2200) 688.00

10. Creative WebCam Retail 96.00 11. HP Digital Camera 318/Photo Smart 1115 bundle 1390.00 12. HP PhotoSmart 318 889.00 13. Kamera Creative PC-CAM 300 410.00 14. Kamera Creative WebCam 5 USB 150.00 15. Kamera HP Jornada Pocket Camera 743.00 16. Kamera Logitech QuickCam Pro 3000 USB 296.00 17. Kamera Logitech QuickCam Web, USB 199.00 18. Kolonėlės Creative CSW Digital 2.1 288.00 19. Kolonėlės Creative CSW MegaWorks510D Retail 1482.00 20. Kolonėlės Creative FPS1600 201.00

MOBILIEJI TELEFONAIMobilių telefonų asortimentas bus pakankamai didelis, visokiausių rūšių – verslo klasės aparatų, jaunimui skirtų – extrofonų, įvairiomis kainomis, kad vartotojas išsirinktų sau tinkamą. Ateityje planuosime pasirašyti bendradarbiavimo sutaratį su vienu iš GSM paslaugų tiekiejų (“Bite GSM”, “Omnitel”, Tele 2), dėl klientų įjungimo į kurį nors iš GSM tinklų.Trium Astral 249.00 Alcatel 500 239.00 Alcatel 511 584.00 Alcatel 700 674.00 Ericsson T29s 719.00 Ericsson T39m. 989.00 Ericsson T68m. 1844.00 Extrafonas 200.00 Motorola A008. 1709.00 Motorola P250. 449.00 Motorola P260. 314.00 Motorola P280. 1124.00 Motorola V50. 899.00 Motorola V60. 1799.00 Motorola V66. 1484.00 Nokia 22. 1169.00 Nokia 3310*. 359.00 Nokia 3330*. 449.00 NOKIA 5210. 764.00 Nokia 6090. 1529.00 Nokia 6210. 944.00 Nokia 6250. 1079.00

4. SWOT ANALIZĖ

Pagrindinis organizacijos vidinis būklės įvertinimo būdas yra SWOT analizė. Patikima prognozė – gana sunki užduotis verslininkui: pokyčiai konkurentų elgsenoje ir paklausos struktūroje, nauja technologija – vis dar labiau veikia ir taip permainingą rinką. Kad sėkmingai galėtų realizuoti numatytus tikslus, įmonė savo planuose turi numatyti neapibrėžtumo tikslus ir laiku padaryti pakeitimus. Labai naudinga gali būti informacija iš prekybos agentų, šakinių organizacijų ir kitų organizacijų tiriančių rinkos konjunktūrą Labai svarbu, kad įmonė planuodama numatytų kontrolės mechanizmą, kuris užtikrintų savalaikį koregavimą, keičiantis padėčiai. Atliekant SWOT analizę, įmonės planavimas yra pakreipiamas reikiama linkme, kadangi yra nustatomi įmonės verslo sėkmės ir nesėkmės atvejai, kokia įmonė turi galimybes esančioje situacijoje bei kokie pranašumai, pavojai ir kokios problemos galimos įmonės veikloje. Vienas svarbiausių UAB “Ogvita” pranašumų – gera nuomojamų patalpų vieta – pasirinktas UAB “IRIS” prekybos centras judriausioje Alytaus miesto gatvėje. Šį prekybos centrą aplanko labai daug žmonių kurie tikimės užsuks ir į mūsų saloną.

Kitas svarbus pranašumas, tas, kad mūsų įmonė vienintelė tarp konkurentų ne tik pardavinės įvairią kompiuterinę techniką, mobiliuosius telefonus, bet ir teis garantinį ir pogarantinį aptarnavimą.Pagrindinis trūkumas, su kuriuo susidurs UAB “Ogvita” tai konkurentų gausa. Kitos konkurentų įmonės tokios kaip “Infoseka”, “Sonexs” yra atidariusios savo parduotuvės ir labai jaunimo mėgstamas interneto svetaines. Tokią svetainę planuojame atidaryti ir mūsų įmonė, kai pilnai įsitvirtins rinkoje.

5. MARKETINGO TIKSLAI IR STRATEGIJOS

Mūsų įmonė planuoja įsitvirtinti Alytaus zonos rinkoje, tarp 6 panašaus profilio įmonių, dirbančių Alytuje. Mūsų firmos tikslas yra pastoviai didinti kompiuterinės įrangos pardavimų apimtį.Mes orientuojamės ne tik į įmones bet ir į smulkų vartotoją, taip pat smulkias biudžetine įstaigas ir organizacijas, nes pagal atliktus tyrimus nustatyta, kad stambių įmonių rinka jau užimta. Mažesnėse įmonėse buhalterinę apskaitą atlieka keletas žmonių. Įdiegus mūsų kompiuterinę sistemą su programine įranga, visa tai galės atlikti vienas vadovo paskirtas asmuo. Vadovas bet kuriuo metu galės sužinoti firmos ar įmonės finansinę padėtį, prekių kiekį ir daug kitų operacijų, susijusių su apskaita. Išanalizavę esamą padėtį rinkoje, apsvarstę konkurentų darbo metodus, nusprendėme, kad, norint įsiterpti ir įsigalėti rinkoje, reikia išvystyti firmos produkto reklamą Alytaus apskrities laikraščiuose, sukurti originalią interneto svetainę su visa mūsų turima produkcija, pilnu prekės kainos, ir charakteristikos aprašymu. Marketingo tikslas- nustatyti ir patenkinti pirkėjų poreikius, taikant marketingo programas įmonės tikslams realizuoti. Taip pat įmonės tikslams būdinga vartotojo norų ir skonio tenkinimas. Šie tikslai geriausiai yra pasiekiami tarnaujant pirkėjui ir visuomenei. Marketingo tikslai taip pat glaudžiai susiję su įmonės tikslais. Įmonės tikslai dažniausiai yra jos paslaptis ir jie ne visada afišuojami. Todėl juos galima pažinti pagal įmonės veiklos rezultatus ir išsiaiškinus marketingo tikslus.

Pagrindiniai UAB “OGVITA”” marketingo tikslai:

 Teikti kvalifikuotą konsultaciją klientams Mažinti išlaidas Naujų rinkų įsisavinimas ir įsitvirtinimas jose Klientų poreikių nustatymas, atsižvelgti į jų pageidavimus Padidinti pigesnių prekių asortimentą Stiprinti pozicijas personalinių kompiuterių rinkoje.

6. TIKSLINĖS RINKOS PARINKIMAS

Kompiuterinės įrangos potencialių vartotojų ratas yra labai platus: įmonės, organizacijos, mokyklos, kitos įvairios institucijos, pavieniai asmenys, GSM pasaugų vartotojai.Kalbant apie įmones, galima pasakyti, kad beveik visos stambiosios įmonės yra apsirūpinusios reikalinga kompiuterine įranga, bet situacija yra skirtinga kalbant apie mažas bei individualias įmones. Labai daug miesto gyventojų auginančių mokyklinio amžiaus vaikus taip pat aktyviai domisi personalinio kompiuterio įsigijimo bei interneto paslaugos užsisakymo sąlygomis, kainomis. Taigi į šitą smulkių ir vidutinių įmonių, biudžetinių įmonių bei pavienių vartotojų rinkos segmentą mūsų firma ir numato orientuotis.Akivaizdu, kad nė viena firma šiais laikais negali apsieiti be kompiuterio. Kiekviena firma, kuri turi sekretorę, turi ir kompiuterį, nes šiandieninės sąlygos tiesiog verčia jį įsigyti. O firmos, kurios įsikurs ateityje, jau tikrai negalės nepanaudoti ir neturėti bent vieno kompiuterio. Taigi didesnioji dalis mūsų klientų ir bus esamos ar būsimos nedidelės firmos. Žinoma, potencialūs klientai yra ir pavieniai asmenys. Pastaruoju metu sparčiai auga susidomėjimas kompiuteriais, nes jie atveria plačias galimybes ir be to visos naujovės traukia žmogų. Šiuo metu žmonių, kurie gali sau leisti nusipirkti kompiuterį yra nedaug, bet ateityje, gerėjant ekonominei situacijai, tokių žmonių atsiras vis daugiau, nest kompiuteris kaip ir mobilus telefonas taps ne prabangos dalyku, o būtinybe. 7. MARKETINGO PROGRAMA

Tam, kad vartotojas nupirktų mūsų parduodamą produkciją, mes pasirūpinsime, kad jis turėtų pakankamai informacijos apie mūsų produkcijos paskirtį, kainą, pateikimo vietą ir laiką. Pasistengsime kuo tinkamiau informuoti vartotoją apie savo firmą ir savo prekes, tam, kad sudomintume ją ir darytume įtaką jo pirkimo sprendimams. Reklama – viena iš komunikacijos firmų, prekių ar paslaugų propogavimas, siekiant pritraukti pirkėjus. Taigi, mūsų firmos tikslas – suformuoti tokias reklamavimo ir stimuliavimo programas, kurios garantuotų tinkamą mūsų firmos ir mūsų produkcijos pristatymą ir įvedimą į rinką. Vartotojus informuoti, pritraukti ir įtikinti mes naudosime įvairias masines informacines priemones: laikraščius, žurnalus, katalogus, radiją, televiziją. Manome, kad reklama bus efektyviausia tada, kai ji bus pateikiama per įvairias masinės informacijos priemones. Taigi, vartotojams pritraukti mes panaudosime:

1. Skelbimus vietiniuose laikraščiuose (”Alytaus naujienos”, ”Dainavos žodis”, Alio Alytus”).2. Reklaminius pranešimus per vietinę radijo stotį ”FM 99”.3. Reklaminius klipus arba rašytinę informaciją per vietinę televiziją ARTV.4. Skelbimus informaciniuose kataloguose.5. Reklamą paštu.6. Prospektus, bukletus, brošiūras ir pan. 7. Interneto svetainės įkūrimas8. dalyvaudami naujųjų technologijų parodose “INFO BALT”Taip pat apie mūsų firmą bus galima sužinoti informacinėse agentūrose. Ateityje galbūt panaudosime reklamą per Internetą. Reklamą laikraščiuose, žurnaluose, kataloguose, per radiją mes naudosime būtinai, o reklama per televiziją bus naudojama atsižvelgiant į sąnaudas. Taip pat pagal išgales dalyvausime prekių mugėse ir parodose. Apskritai reklamavimo ir stimuliavimo kompanijos bus organizuojamos atsižvelgiant į finansinę padėtį. Šių kompanijų dažnumas priklausys nuo prekių paklausos, firmos finansinės padėties ir kitų situacinių veiksnių. Pasistengsime reklamą sukurti efektyvią, informatyvią ir pigią. Dažniausiai savo firmą ir prekes ketiname reklamuoti vietinėje spaudoje, kadangi ši masinės informacijos priemonė reikalauja bene mažiausiai sąnaudų ir yra pakankamai efektyvi.Mūsų firma pardavimą skatins taikydama įvairias nuolaidas (pvz., nuolaidą už perkamos prekės kiekį ir kt.).

Susikaupusių atsargų išpardavimui mes organizuosime pardavimų skatinimo akcijas, kur taikysime kainų nuolaidas (pvz., paprasta kainos nuolaida, prekių pardavimas visiems didmenine kaina), organizuosime loterijas, išdalinsime specialius kuponus (pvz., ”Šį mėnesį įsigiję kompiuterį, Jūs gausite kuponą, kuris suteiks Jums teisę kitą prekę (pvz., spausdintuvą ar fakso aparatą) įsigyti su 10 proc. Nuolaida), kartu su kokiu nors reklaminiu tekstu.). Šioje srityje mūsų uždavinys sukurti mums ir klientui naudingas nuolaidų programas, kurios didintų paklausą ar būtų kaip atsakas į tam tikrą konkurentų kainų politiką.Asmeninis pardavimas yra labai svarbus rėmimo komplekso elementas, čia nepaprastai svarbi pardavėjo asmenybė, jo sugebėjimai. Todėl stengsimės surasti tokius pardavėjus, kurie turės ir techninių žinių, ir prekiavimo įgūdžių, bei išmanytų psichologiją. Nuo to, kaip yra bendradarbiaujama su klientais ir paskatinama įsigyti priklauso ir pardavimų apimtis.

8. VEIKSMŲ PLANAS IR KONTROLĖ

Iki balandžio 02 d. pasirašyti visas sutartis su prekių tiekėjais, sus kuriais buvo vedamos derybos, iš kurių bus gaunamos prekės.Iki gegužės 26 d. pilnai paruošti patalpas , atvežti visas reikalingas priemones, prekių lentynas, mobilių telefonų vitrinas, baldus. Vidaus projektavimo ir įrengimo darbus vykdo ir už juos atsakinga firma “Paryžius” ir įmonės atstovas (savininkas).Iki gegužės 29 d. turi būti paruošta reklaminė medžiaga apie prekybos salono atidarymą, pasirašyta sutartis su radijo stotimi FM 99, Alytaus regionine televizija dėl reklaminio siužeto .Jeigu tiekėjai tiksliai pagal pasirašytas sutartis vykdys įsipareigojimus iki birželio 06 d. turi būti pristatytas prekių asortimentas ir išdėstytas prekybos salone.2002 m. Birželio 15 d. prekybos salono atidarymas.Pirmąją atidarymo savaitę, vykstant lanksčiai nuolaidų sistemai iš įmonės subsidijų, planuojama apyvarta už 15000 Lt.Toliau planuojama mėnesinė įvairių prekių apyvarta už 120 000 Lt.Planuojama metinė produkcijos apyvarta apie 260 kompiuterinės įrangos vienetų. Tai sudaro apie 1 mln. 440 tūkst. Litų pajamų arba 25,7 tūkst. litų pelno per metus vidutiniškai. Nustatinėdami produkcijos kainas, pagrindinį dėmesį kreipėme į tai, kad jos neviršytų konkurentų kainų ir tuo pačiu padengtų visas išlaidas ir atneštų pelno. Atlikti pelno prognozės skaičiavimai parodė, kad jau pirmą mėnesį firma gaus 2500 litų grynojo pelno. Taigi atlikti pelno skaičiavimai rodo, kad produkcijos kainos gali būti minimizuojamos tam, kad būtų mažesnės arba bent tokios pat kaip konkurentų ir taip pat padengtų išlaidas bei atneštų pelno.Pastaruoju metu kompiuterių rinka sparčiai plečiasi. Jos plėtotę lemia tai, kad darosi labai sunku, o dažnai ir neįmanoma išsiversti be kompiuterių, jų įrangos ir jos teikiamų galimybių. Kadangi kompiuteriai reikalingi visiems, todėl jų vartotojai yra ir gali būti tiek įvairios įmonės, firmos, įstaigos, tiek pavieniai gyventojai. Manome, kad prekybos apimtis iš karto nebus didelė, kadangi daug laiko užima pirkėjų pritraukimas, konkurentų lygio pasiekimas ir galbūt pralenkimas. Kadangi kompiuterinė įranga yra brangi, tai taip pat sulėtint investicijų atpirkimą.

Analizuodami savo firmos veiklą, mes manome, kad vis tik gali iškilti kai kurių problemų ir kliūčių, kurios gali sutrukdyti realizuoti mūsų sumanymą. Vienu iš atsakingiausių uždavinių mes laikome tokių tiekėjų susiradimą, kurie tiektų geros kokybės ir pigią kompiuterinę įrangą, o svarbiausia taikytų kuo didesnę nuolaidą. Tokius tiekėjus rasti bus nelengva. Jeigu tokių tiekėjų nerastume Vilniaus mieste, tai ieškotume Kaune, taip pat užsienyje. Susiradus tiekėjus, gali iškilti sunkumų dėl ilgo užsakymų ciklo. Taigi reikia susirasti tiekėjų greitai ir kokybiškai atliekantį mūsų užsakymus.Žinoma, naujų konkurentų atsiradimas taip pat būtų rimta problema, bet jos aktualumą nulemtų tai, ar naujas konkurentas stambi firma, ar ne. jeigu atsirastų stambi kompiuterine įranga prekiaujanti firma, tai visi mūsų numatyti uždaviniai būtų įgyvendinami dar atsakingiau ir kruopščiau, arba būtų suformuluoti nauji, atitinkantys susidariusią komplikuotą situaciją, uždaviniai.Planų įvykdymo kontrolė bus atidžiai sekama, aptariam per įmonės darbuotojų susirinkimus, planas bus tobulinamas pagal susiklosčiusią situaciją, atidžiai stebint ir nagrinėjant konkurentų pasiūlos rinką, vartotojų poreikius ir pageidavimus. Atsakingi asmenys – visi įmonės darbuotojai.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Išvados:UAB “Ogvita” neturi marketingo skyriaus , nesudaryta pardavimo programa Lietuvoje. Įmonės struktūroje nėra kryptingo marketingo planavimo. Kadangi marketingo funkcijos darbuotojams yra priskiriamos kaip papildomos užduotys prie jų pagrindinio apibrėžto darbo. Turi būti sudarytas geras kontrolės planas, pagal kurį bus lengviau aptikti įvairius uždelsimus, nelauktus rezultatus.

Rekomendacijos:Įkurti išplėstą realizavimo padalinį Lietuvoje.Nustatyti tikslias funkcijas jo darbuotojams.Parengti pardavimų programą.Vartotojų poreikiams išaiškinti Lietuvoje įmonė turi vykdyti rinkos tyrimus.Įmonė galėtų tris procentus nuo apyvartos skirti rėmimui.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1 Dr. Urbanavičius S. Marketingo padalinys. – Vilnius.: 1995. – 30 psl.

2 Jucevičius .R. Strateginio organizavimo vystymas. – Kaunas.: Technologija, 1996. – 454 psl.3 Leonienė. B. Verslo pradmenys. – Kaunas., 1998. – 221 psl.4 Mitkus. S. Firmos strateginio ir marketingo plano sudarymas. – Vilnius .: “Technika”. 1995.5 Pajuodis A., Pranulis V., Urbonavičius S., Virvilaitė R. Marketingas. Vilnius 1999. – 423 psl.6 Pranulis.V. Marketingo tyrimai. – Vilnius., 1998. – 166 psl.7 Urbanavičius S. Marketingas : apie sudėtingus dalykus – paprastai. – Vilnius.:UAB “Pačiolis”, 1995. – 155 psl.8 Urbanskienė R., Vaitkienė R.Clottey B. Rinkos tyrimai ir analizė. – Kaunas, Technologija, 1998. – 199 psl.9 Virvilaitė R. Marketingas: mokomoji knyga. – Kaunas. : Technologija, 1997. – 145 psl.10 Virvilaitė.R., Valainytė. J. Strateginis marketingo valdymas. – Kaunas.: Technologija, 1996. – 236 psl.