Transporto vadyba

Marketingas krovinių ir keleivių vežimuose Transporto atveju galime teigti, kad marketingas –tai transportavimo rinkos valdymo procesas, t.y. realių ar paskatintų vartotojų poreikių nustatymo ir tos paklausos patenkinimo per susijusias transportavimo, paskirstymo, kainų nustatymo ir skatinimo funkcijas. Marketinge svarbu orientuotis į ateitį, todėl galima teigti, kad marketingas -tai procesas, skiriantis daug laiko nagrinėti ateities tendencijas ir prognozuoti potencialių pirkėjų poreikius. Firmos vadovai, kurie orientuojasi į rinką, turi rinktis tinkamus rinkos segmentus ir atsižvelgti į kliento poreikius paslaugoms. Tokia firma stato save į kliento vietą ir ai

i
iškinasi, kokią realizacinę vertę turi jos produktas potencialiam pirkėjui. Tokios pozicijos realizavimas reikalauja nuodugnios rinkos analizės. Analizės tikslas –padaryti rinkos žemėlapį ir išsiaiškinti vietas ir rodiklius, kurių pagrindu tiksliai nustatomi siūlomų paslaugų poreikiai ir nustatyti rinkos segmentus, kuriuose galima išplėsti savo veiklą. Marketingas negali egzistuoti atskirai nuo kitų firmų veiklos sričių. Tai firmos gyvybinio proceso dalis. Firmos marketingo strategija remiasi geru suvokimu: gamybos, resursų, personalo, informacijos, medžiagų, naujausių laimėjimų. Marketingo veikla gali būti apibūdinama 4 pagr marketingo blokų sąveika- 4P (produktas, ka
a
aina, vieta, rėmimas ar skatinimas). Norint priimti teisingą marketingo sprendimą, būtina nuodugniai ištirti rinką ir potencialius klientus. Taip pat svarbus vaidmuo tenka situacijos analizei regione arba šalyje. Transporto firmos marketingas yra krovinių ir keleivių transportavimo rinkos plėtimo priemonė. Marketingas krovinių ve
e
ežime reiškia: 1)krovinių siuntėjų ir gavėjų poreikių nustatymas 2)sukūrimas efektyvios ir patikimos transportavimo sistemos, kurios paslaugos gali būti parduotos tiek klientams, tiek ir firmai naudinga kaina 3)visų firmos išgalių realizavimas siekiant gauti papildomo pelno 4)papildomų paslaugų klientams teikimas 5)paslaugų siūlymas potencialiems klientams. Transporto paslaugų valdymo sistema Transportas teikia paslaugas potencialiems keleiviams ar krovinių siuntėjams. Todėl transportavimo proceso ir paslaugos teikimo sąlygų tyrimas yra labai svarbus įv rūšių transporto firmų veiklai. Galima išskirti 4 verslo rūšis: 1)firma gamina prekes 2)firma gamina prekes ir teikia paslaugas 3)firma teikia paslaugas, bet su nereikšmingu produktu ir preke –tai tipiška transportui. Keleivis ar firma- krovinio siuntėja yra tik pačios paslaugos pirkėjas. Pačiai transporto firmai, norinčiai suteikti paslaugas, reikia įsigyti transporto priemonę. 4)firma teikia grynąsias paslaugas. Renkantis ko
o
onkuruojančių firmų siūlomas paslaugas pirkėjas dažniausiai atsižvelgs į šiuos pagr paslaugų kokybę lemiančius sistemos elementus: patalpas, personalą, įrengimus, transporto priemones, ryšių sistemą, simboliką ir kainas. Transporto firmos paslaugų koncepcija: 1) Patalpos turi įtikinti klientą, kad jo pasirinkimas yra teisingas. Transporto įstaiga turi būti prieinama, gerai įrengta, švari, sutvarkyta aplinka, daug žemėlapių, informacijos.2)Personalas-darbuotojai privalo dėvėti tvarkingą uniformą, jie turi demonstruoti aukšto lygio darbingumo ir draugiškumą.3)Įranga tai ne tik gamyba,bet menas susijęs su baldų įsigijimu, užsakymu. Tam kviečiami dizaineriai. Visa tai skelbiama spaudoje,tai geri te
e
eikiamos paslaugos įvaizdį. Bilietai, tvarkaraščiai, skelbimai, reklama, taip pat veikia klientų nuotaiką.4)Ryšiai. Transporto firmos turi būti aprūpintos efektyviais ryšiais suteikiančiais klientui galimybę sužinoti apie esamą situaciją tvarkančius krovinio judėjimą, vietą.5)Simbolika. Firminio ženklo parinkimas padeda pažinti darbuotojus ir išskirti firmos paslaugas iš kitų transporto firmų siūlomų paslaugų.6)Kaina.Transportavimo kainų politika turi būti teisinga klientų atžvilgiu ir realiai atitikti kokybę ir paslaugų sudėtingumą.
Transporto paslaugų marketingo strategija ir menedžmentas. Valdyti marketingą firmoje siūlančioje paslaugas žymiai sudėtingiau negu firmoje siūlančioje produktą. Kriterijai kuriuos naudoja klientai firmos teikiančio paslaugas pasirinkimui: 1)Prieinamumas- klientai nenori gaišti laiko jei jie nusprendė pirkti paslaugas. 2)Komunikacijos-firma į klientus kreipiasi jų kalba ir tiksliai nusako paslaugas. 3)Kompetencija-svarbus kriterijus organizuojant krovinių ir keleivių transportavimą, bei sprendžiant iškilusias problemas. 4)Kultūra personalas privalo būti kultūringas darbštus. 5)Pasitikėjimas- personalas privalo atrodyti taip kad klientas galėtu pasitikėti. 6)Patikimumas –paslauga turi būti stabili ir svarbiausia laiku atlikta. 7)Personalas greitai ir efektyviai reaguoja į kliento poreikius. 8)Saugumas –klientų ir krovinių saugumas neturi kelti abejonių. 9)Individualumas –keleiviai ar firmos pageidauja individualaus aptarnavimą, kuo daugiau jie moka tuo už transportavimą,tuo daugiau individualaus dėmesio reikalauja. 10)Papildomos paslaugos -klientas dažnai renkasi tą transporto firmą kuri siūlo nemokamas papildomas paslaugas.
Transporto paslaugas galima charakterizuoti taip: 1)Nedalomos. Klientai perka paslaugas ir tikisi kad gaustai ko nori. Klientai sąveikaudami su aptarnaujančia transporto firma patys tampa produkto dalimi. Transporto priemonės pristatymo laiko, maršruto, vietų pakeitimas sukelia nusivylimą ir klientas atsisako šių paslaugų.2)Kokybės variacijos. Paslaugos gali turėti labai didėles kokybės variacijas. Paslauga pasiūlyta šiandien klientui dėl personalo kaltės ar susidariusios galimybės rytojaus dieną gali nepasiteisinti. Transporto firmos turi nuolat stebėti ar laiku vykdomi vežimai, kelti personalo kvalifikaciją. 3)”Gretai gendantis” paslaugos negali būti saugomos, transporto priemonės turi išvykti laiku. Jei transporto priemonės ne pilnai pakrautos ar yra tuščių vietų keleiviams jų jau nebegalima parduoti. Transporto firma privalo taip pasiūlyti savo paslaugas, kad klientai įsimintų ir jomis norėtų naudotis ateityje. Firmos vadovams turi būti svarbu, kad klientai jaustų, kad jiems pasiūlyta paslauga – kompleksinė paslauga. Todėl visas kelionės ar transportavimo maršrutas turi būti kaip vientisas scenarijus, o ne kelių grandžių reisas. Todėl galima pastebėti tokią evoliuciją paslaugų transporte: anksčiau – “paslauga”-ką galima gauti nemokamai; dabar- “paslauga”-kai gauni tai ko tikiesi; rytoj-“paslauga”-kai gauni daugiau nei tikiesi.
Paslaugų valdymo sistema apjungia 5 sudedamąsias dalis:
1)Rinkos segmentacija- tai klientų ir keleivių grupių, kuriems teikiama paslauga, nustatymas. Jam priklauso: verslininkai, firmos-krovinių siuntėjos, turistai, sezoniniai keleiviai. Pasirinkdami rinkos segmentą transportininkai privalo tiksliai orientuotis savo paslaugose. 2)Paslaugų koncepcija- tai priklauso nuo nuo siūlomos lientui paslaugos. Paslaugos skirstomos: pagrindinė pasl. –keleivio ar krovinio transportavimas; lygegreti, papildoma pasl. –sandėliavimas, dokumentų tvarkymas, maistas, viešbučiai, mašinos ir t.t. 3)Paslaugų atlikimo technologija- turi atitikti kompleksinį paslaugų paketą, susidedant iš tarpusavyje susijusių dalykų: transporto priemonės, personalas, techninis aptarnavimas, komunikacinė sistema. 4)Firmos įvaizdis- firmai labai svarbu visuomenės nuomonė, rinkos sąlygos, sėkminga reklama ir aptarnavimo stabilumas. 5)Kultūra ir filosofija- paslaugų komplekso nustatymas, jų valdymas ir naudojimas- tai transporto firmos veiklos esmė. Savo įvaizdžio ieškojimas ir strategija, tikslų nustatymas ir jų parinkimas remiasi kultūra ir filosofija. Pasisekimas arba bankrotas transporto rinkoje įtakoja kultūrinių ir filosofinių orientacijų pasikeitimai.
Naujovių atsiradimas transporto paslaugų rinkoje turi būti orientuotas į rinkos lyderius, kurie diegia naujas koncepcijas. Reikėtų atskirti rinkos lyderius ir jų pasiekėjus. Lyderiai stengiasi būti pirmi ir pralenkti kitus: – konkurencinėje įvairovėje; – paslaugų kokybėje; – produktyvume. Konkurencinė įvairovė-
tai papildoma paslauga pvz. Pranešimas, apie vežamo krovinio vietą ir atvykimo į paskirties punkto laiką, telefoninis pokalbis ir kt.. Lyderiams kelia rūpestį tai, kad šios paslaugos lengvai kopijuojamos ir gali turėti tik laikiną privalumą. Tik labai reikšmingos paslaugos gali išlaikyti firmos įvaizdį ilgam laikui. Paslaugos kokybė- turi atitikti klientų pageidaujamą kokybę. Kitu atveju klientai kreipsis į jūsų įmonę tik vieną kartą. Produktyvumas- transporto firmai labai svarbu visus savo resursus naudoti klientų gerbuviui. Tai techninės ir žmogaus darbo paslaugos.Firma valdomo kliento, yra privataus verslo standartas, kuris konkuruoja su kitomis įmonėmis laisvoje rinkoje. Kai pasiūla viršija paklausą, ekonominė sėkmė priklauso nuo klientų požiūrio į kompaniją. Tokioje firmoje marketingui tenka svarbus vaidmuo, todėl marketingo skyrius turi nuolat analizuoti: kas mūsų klientai; kokie jų poreikiai; ką transporto firma turi daryti, kad išsikovotų pasitikėjimą. Marketingo organizavimo būdas transporto firmoje parodo, kaip toli gali eiti kompanija ir ko gali pasiekti. Priežastys , dėl kurių marketingo funkcijai reikia skirti svarbiausią vietą, transporto firmos funkcijų herarchijoje yra tokios:

– Be klientų transporto firma neturi tikslo;

– Svarbiausias darbas transporto firmoje klientų sudominimas ir jų išsaugojimas;

– Klientai pritraukiami garantuojant aukštą kokybę ir esant nedidelėms kainoms, o išsaugojami, vykdant jų reikalavimus.

– Marketingo padalinys turi valdyti ar įtakoti visus padalinius, kad klientas būtų patenkintas teikiamomis paslaugomis.