SWOT analize

Planas

1. Įmonės veiklos pristatymas
2. SWOT analizė
2.1 Išorinės aplinkos vidaus analizė
2.2 Vidinės aplinkos vidaus analizė
2.3 Personalo analizė
2.4 Veiklos analizė
3. Strateginiu alternatyvu analizė ir ju parinkimas
3.1 Bostono konsultacinės grupės (portfelio) metodika
3.2 Verslo vnt. Strategijų numatymas general electric metodas
4. AB “Lietuvos geležinkeliai” misija, tikslai ir uždaviniai

1.Įvadas

Klaipėdos geležinkelio stotis yra AB “Lietuvos geležinkeliai” Krovinių vežimo struktūrinis pavaldinys. Pagal darbo pobūdį stotis yra prekių, pagal darbo apimtį aukščiausios klasės.
Stotis susideda iš 5 kelynių:
· Pagrindinio
· Kaupimo ir išvykimo
· Pauosčio
· Anglinės
· Uosto

Klaipėdos stoties pagrindinė veikla – traukinių priemimas ir išleidimas, sąstatų formavimas ir išformavimas, vogonų nuvarymas ir atvarymas į miesto įmonių privažiavimo kelius, AB “KLASKO” ir AB “Klaipėdos nafta”. Klaipėdos stotis neturi juridinio asmens teisių, rengia dalines finansines ataskaitas (išlaidų ataskaitas), apskaičioja stoties darbuotojų socialinio draudimo įmokos ir fizinių asmenų pajamų mokesčius, rengia statistines ataskaitas. AB “Lietuvos geležinkeliai” finansuoja Klaipėdos geležinkelio stotį vadovaudamasi pagrindinės veiklos išlaidų planu.
Klaipėdos geležinkelio stoties veiklą reglamentuoja normatyviniai techniniai dokumentai, protokolai, susitarimai, LR įstatymai kiti teisės aktai, AB “Lietuvos geležinkeliai” įstatai, potvarkiai, taisyklės, instrukcijos, stoties nuostatai, kolektyvinė sutartį ir kiti norminiai aktai.
Klaipėdos geležinkelio stotyje finansinė atsakomybė parengta vadovaujantis buchalterinės apskaitos pagrindų įstatymų ir kitų LR Vyriausybės nutarimų finansinės apskaitos bei atskaitomybės sudarymo nuorodomis.

2. AB “Lietuvos geležinkeliai” išorinės ir vidinės aplinkos analizė
Susipažinus su AB “Lietuvos geležinkeliai” veikla, misija ir tikslais galime pradėti analizuoti jos ypatybes ir pranašumus, trūkumus,t.y. padaryti SWOT analizę.

2.1 AB “Lietuvos geležinkeliai” išoriniai veiksniai
Strateginio proceso organizacijoje svarbia grandimi yra išorinės aplinkos strateginė analizė. Aš panagrinėsiu pagal išorinės aplinkos tyrimo sritis tuos išorinius objektus, kurie ženkliai įtakuoja Bendrovės veiklą ir jos rezultatus.

Galimybės Gresmės
Prest analizė
Politinių teisinių aspektu
· Lietuva turi geras perspektyvas didinti tranzitinius pervežimus tarp Rusijos, Baltarusijos ir Vakarų Europos šalių, ypač plėtojant kombinuotus pervežimus, kuriuose dalyvauja geležinkeliai.
Ekonominių aspektu
· ”Lietuvos geležinkeliai” visoms ekspedicinėms kompanijoms nustatė vienodus tarifus.· Norint pritraukti kuo daugiau krovinių į pirmąjį Kretos koridorių čia taikoma nuolaidų sistema.· Supaprastintos tranzitinių krovinių muitinės procedūros. · Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę pervežimo ir krovimo tarifai kurį laiką tikrai buvo dideli, gerokai sumažėjo krovinių srautas.· Jeigu nebus atsižvelgta į rinkos konjunktūrą, laiku nesureaguota į pakitusias sąlygas, galima pražiopsoti krovinius.
Technologinių aspektu
· Kroviniai į ir iš uosto atvežami saugiai ir tiksliai pagal nustatytą grafiką;· Sparčiai diegiame informacines sistemas, kurių paskirtis – stebėti ir kontroliuoti krovinio transportavimą· Klaipėdos uosto pietinėje ir šiaurinėje dalyje yra įrengtos dvi aukščiausio lygio krovinių pervežimo servisą teikiančios stotys ”Draugystė” ir “Klaipėda”· Keltas, kuris vienu metu gali gabenti 103 vagonus, 506 kilometrų atstumą įveikia per 18 valandų.
Penkių jėgų modelis
Klientai
· Norint pritraukti kuo daugiau krovinių į koridorių, taikoma nuolaidų sistema.
Teikėjai
· Geri santykiai su teikėjais didina galimybę gauti yvairias nuolaidas, pirkimų diskontus.
Naujų konkurentų grėsmė
· Kadangi AB“Lietuvos geležinkeliai” yra monopolistinė įmonė, tai nera gresmės atsirasti naijoms konkurentams.

2.2 Pagrindiniai geležinkelio privalumai ir trūkumai
Privalumai Trūkumai
· Nepriklausomybė nuo automobilių transporoto· Nepriklausomybė nuo eismo uždraudimo keliais sekmadieniais ir švenčių dienomis· Galimybė vežti įvairiarūšius krovinius įskaitant didelio svorio ir apimties, taip pat masinius krovinius· Nežymūs apribojimai vėžant pavojingus kruovinius· Galimybė vežti stambias ir didelę vertę turinčias siuntas, kaip žemes ūkio mašinas, įvairias transporto priemones, įskaitant ir karinę techniką;· Nedidelės kainos gabenant krovinius dideliais atstumais;· Reliatyviai saugi gabenimo priemonė;· Reliatyviai patikima gabenimo priemonė atsižvelgiant į aplinkos apsaugą;· Galimybė gamybinėms įmonėms įsirengti geležinkelio atšakas. · Tvirtas eismo planų sudarymas;· Pagrindinės įmonės monopolija;· Gana nemaži gabenimo tarifai;· Neefektyvus gabenimas trumpais atstumais (vagonų ploto ir tūrio panaudojimas palyginti ploto ir tūrio panaudojimas palyginti su automobilių transportų)

2.3 Personalo analizė
Pranašumai Trūkumai
· Darbuotojų patirtis, išsilavinimasgerina klientų aptarnavimą, duoda galimybę teikti klientams įssamią informaciją· Darbuotojų etatų sumažinimas · Darbuotojai konkuruoja tarpusavyje· Užsakymai gali būti nevykdomi laiku

2.3 Veiklos analizė
Pranašumai Trūkumai
· Kuo daugiau iškrauta vagonų su kroviniais, to daugiau įmonė turės teisės padidinti išlaidoms skirtų lėšų.· Krovinio vagono vidutinės prastovos sumažiejimas· Manevrinio lokomotyvo našūmas · Kuo daugiau išlaidu, to didesnė sąvikaina· Galimybė nepilnai išvalyti cisternas (nuo mazuto) po iškrovos, už tai valstybė, vagonų savininkas, skiria baudas· Kūro sunaudojimas didėja

SWOT analizė

Pranašumai S – Galimybės O

SO strategijos Įmoneje dirba aukštos kvalifikacijos darbininkai, įmonė gali gerinti paslaugų kokybę. Įmonė veikai pelningai, ji galėtu teikti daugiau nuolaidų ar suteikti dar įvairių paslaugu. Kadangi AB “Lietuvos geležinkeliai” valstybinė įmonė paslaugos ir nuolaidos priklauso ne nuo įmonės bet nuo valstybės

Trūkumai W- Galimybės O

WO strategijos.Tvirtas eismo planų sudarymas- gali būti pertvarkytas, ir traukiniai gali vykti dažniau, negu 2 kartus per dieną.Reikia ieškoti daugiau galimybių užsienyje kad padidinti eksportą.Reikia nuolat stebėti, duomėtis vartuotojų norus, pageidavimus.

Pranašumai S-Grėsmės T

ST strategijos.Kad nepablogėtu AB ekonominė padėtis ji gali pritraukti daugiau žmonių, sudominti juos. Reikia gerinti santykius su teikėjais – didės galimybė gauti įvairias nuolaidas, pirkimų diskontus.

Trūkumai W-Grėsmės T

WT strategijos.AB, bei valstybė turi periodiškai atlikti rinkos Lietuvos ir užsienio rinkos tyrimus. Laiku pristatyti prekės( nafta, mediena ir pan)