Sandėliuojamų produktų apsaugos organizavimas

Lithuania

ĮVADAS

Sandėliavimas ir saugojimas:gaminiai turi būti laikomi gamykloje ar už josribų, kad juos būtų galima parduoti vėliau, nebent klientams jie yra reikalingi tik pagaminus. Kuo didesnis laiko tarpas nuo produkto pagaminimo iki suvartojimo, tuo didesnis atsargų kiekis sukaupiamas. Sandėliavimas ir saugojimas yra veikla, susijusi su erdvės, reikalingos laikyti ir išlaikyti atsargas, valdymu.Spręstinas klausimas, ar sandėliai turėtų būti nuosavi, ar išnuomoti.Svarbu sandėlių išdėstymas ir suplanavimas, atsargų saugumas ir išlaikymas, saugumo- apsaugos sistemos, lavinti personalą bei įvertinti darbo našumą. [2, p.17]

Laikinas saugojimas. Saugomi tik tie produktai, kurie skirti atsargoms papildyti. Jų kiekis priklauso nuo logistikos sistemos konstrukcijos, paklausos ir pristatymo laiko svyravimų. Pusiau pastovus saugojimas. Rezervinių atsargų saugojimas. Priežastys: sezoniniai paklausos svyravimai, nepastovi paklausa, specifinės produkto savybės, išankstiniai spekuliaciniai pirkimai, specialios nuolaidos (pirkimai dideliais kiekiais).

Aktualumas:Atsargų kontrolė ir priežiūra nėra tarp pirminių logistikos uždavinių, tačiau reikia paminėti, kad nepakankama sandėlio krovinių kontrolė ir priežiūra sudaro medžiagų srauto ir logistikos grandinės pertrūkius. Atsargų kontrolė ir priežiūra yra susijusi su:

nuostoliais dėl išgaravimo, svorio netekimo, korozijos ir kt.;

vagystėmis;

nepakankamu atsargų tvarkymu.

Tikslas: Nurodyti logistikos sistemos sandėlio ūkio uždaviniai.

Apibūdinti sandėliavimo funkcija prekių kiekio ir kokybės išsaugojimas.

Pateikti krovinio saugojimo sandėlyje sąlygos ir saugojimo operacijos.

Analizuoti produkto pakavimą ir natūralius nuostolius.

Sandėliuojamų produktų apsaugos organizavimas

Logistikos operacijos neįmanomos be atitinkamo sandėlių ūkio. Sandėlių ūkis užtikrina:

prekių sukaupimą siuntėjo įmonėje;

išsaugo siunčiamų prekių kiekį ir kokybę;

sudaro materialines sąlygas prekėms papildomai aptarnauti:išfasuoti, rūšiuoti, pakuoti, ženklinti.

garantuoja produkcijos pateikimą numatytais kiekiais ir terminais;

Viena iš svarbiausiu sandėliavimo funkcijų yra prekių kiekio ir kokybės išsaugojimas.

Prekių kiekio ir kokybės išsaugojimas-tai techninių ir materialinių sandėliavimo sąlygų sudarymasišsaugant prekėsnaudingumą.

Prekės turi būti saugomos atitinkamomis sąlygomis, naudojant pastatus, įrangą, įrengimus ir kitas technines priemones, garantuojančias prekių savybių išlikimą. Jei sandėliuojamos greitai gendančios prekės, būtina atitinkama temperatūra, drėgmė, slėgis ir kitoks specialus saugojimo režimas, kurį gali užtikrinti tik specialūs sandėliai, turintys atitinkamą įrangą.Biriosios prekės laikomos sandėliuose bunkeriuose arba sandėliuose siloso bokštuose. Skysčiams sandėliuoti reikia specialių rezervuarų.Saugant cheminesmedžiagas ir preparatus, atitinkami įrenginiai ne tik turi išsaugoti pačias prekes, bet ir apsaugoti gamtinę aplinką nuo užteršimo, gaisro, sprogimo ir kitų pavojų.

Apžvelkime plačiau cheminių medžiagų ir preparatų sandėliavimą.Už saugų cheminių medžiagų ir preparatų sandėliavimą yra atsakingi juridiniai ir fiziniai asmenys užsiimantys šia veikla. Siekdama užtikrinti tinkamą cheminių medžiagų ir preparatų sandėliavimą, Aplinkos ministerija parengė Bendrąsias cheminių medžiagų ir preparatų sandėliavimo taisykles.Rengiant šias nuostatas buvo atsižvelgta į galiojančių Lietuvos teisės ir normatyvinių aktų, reglamentuojančių pastatų įrengimą ir preparatų sandėliavimo reikalavimus.Vadovavimasis bendrosiomis taisyklėmis leidžia tikėtis, kad cheminės medžiagos ir preparatai bus saugomi tinkamai, tačiau vis tiek išlieka tam tikras rizikos laipsnis, kuri reikia įvertinti ir imtis prevencijos priemonių.

Visų tipų sandėliai privalo turėti patikimą priešgaisrinę apsaugą, atitinkamą prekių krovos įrangą, vidaus transporto priemones. Sandėliai turi saugoti prekes nuo atmosferos poveikio: šalčio, karščio, kritulių, drėgmės, vėjo. Juose turi būti palaikoma atitinkama temperatūra, kuri garantuotų ne tik prekės savybių išsaugojimą, bet ir darbuotojams užtikrintų deramas darbo sąlygas,.Sandėlių įranga turi apsaugoti prekes nuo išgrobstymo.

Norint užtikrinti saugumą ir apsaugoti nuo gedimo bei pakenkimų kraunat ir saugant

daugelis produktų pateikiami įpakuoti. Yra dvi kategorijos, tai prekybinis ir transportinis pakavimas.Prekybinė pakuotė skiriasi nuo transportinės.Prekybinis pakavimas pirmiausia siejasi su pirkimo skatinimu. Transportinio pakavimo tikslai – keli skirtingi, tai – produkto pakuotės apsauga ir transportavimo, perkrovimo bei saugojimo patogumas. Kiek patvari transportinė pakuotė, lemia pakavimo medžiagos tipas. Skiriame šias pakavimo medžiagų grupes:lakštinis aliuminis , alavas ir plienas, stiklas, mediena, kartonas, popierius, plastmasė, plastikinė plėvelė, plastikas maišams ir maišeliams.

Pakavimo paskirtis gali būti įvairi:

a – reklaminė;

b – informacinė;

c – kaip paslauga;

d – kaip apsauga nuo vagysčių, aplinkos bei kitų sąlygų, su kuriomis susiduriama produktus transportuojant, saugant ir kraunat.

Reklaminė pakuotė.Nors tiesioginė pakuotės paskirtis – apsaugpti prekes, tačiau pakavimą pardavimo vadybininkai vertina kaip svarbų reklaminį procesą.

Informacinė pakuotė. Pakuotė gali perteikti informaciją. Kai kuri informacija aktuali paskirstymo veiklai. Svarbūs tokie įspėjimai: „Laikyti vertikaliai”, „Elgtis atsargiai” („handle with care”), „Nemėtyti”, „Dūžtantys” („fragile”); taip pat gavėjo pavadinimas ir adresas; kiek gaminių vienetų dėžėje ir t.t. Nors šie ženklinimai nėra reklaminiai, jie turi būti aiškiai įžiūrimi,kad nurodyti kaip elgtis kraunat ir saugant. Tam tikra informacija gali būti pavaizduota standartiniais simboliais:

Laikyti vertikaliai;

Elgtis atsargiai;

Laikyti sausai;

Laikyti vėsiai;

Krauti toliau nuo šildymo įtaisų;

Nenaudoti kablių;

Greitai gendantys produktai;

Gravitacijos centras;

Kabinti čia.[2, p.54]

Pakavimas kaip papildoma paslauga. Pakavimas, kaip atskira paslauga, paskirstymo kanale svarbus transportuojant, sandėliuojant ir kraunant. Pavyzdžiui, į dėžes įpakuotus gaminius sudėjus ant medinių padėklų, visą šį krovinį galima iš karto pakelti šakiniu keltuvu.

Pakavimas kaip apsauga nuo vagysčių. Beveik visose situacijose galimos produktų vagystės. Pasisavinti gali ne tik potencialus vartotojas (pirkėjas), prekės gali būti pavogtos ir paskirstymo kanale. Pakuotė turi būti parenkama tokia, kad galimybė ją pasisavinti būtų kuo sudėtingesnė, pavyzdžiui:

– tokia sunki, kad žmogus be mechaninių įrenginių negalėtų pakelti;

– pakuočių plombos tokios sudėtingos, kad jas itin sudėtinga įveikti;

– pakuotės labai pastebimos dėl dydžio ir spalvos, todėl bandymas atlikti neteisėtus veiksmus atkreiptų dėmesį;

– ant pakuotės matomos arba nematomos papildomos specialios žymės, įgalinančios vagystę nustatyti elektroniniais prietaisais;

– papildomi įtaisai ant produkto, kuriuos sunku nuimti, o nuėmus be leidimo, įpakuoti gaminiai liktų beverčiai.

Šios priemonės gali būti derinamos siekiant, kad vagystės taptų beveik neįmanomos, pavyzdžiui, prekės patikimai užrakinamos konteineryje. Tokie konteineriai firmos teritorijoje gali būti paliekami be priežiūros, ir mažai tikėtina, kad bus pavogti, nes yra per sunkūs pakelti be jokio įrenginio, o prie jų turinio neįmanoma prieiti, nes saugo patikimas užraktas. Kitas pavyzdys – prie prekių pritvirtinamas matomas arba nematomas įtaisas, kuris, prekę nešant pro elektroninį detektorių, įrengtą prie parduotuvės durų, sukelia įspėjamąjį signalą.

Dar vienas gerai žinomas pavyzdys – prie drabužių tvirtinamas specialus spaustuvas, nuimamas tik specialiu prietaisu. Jei šis spaustuvas nuplėšiamas jėga, išbėga jo viduje esantis rašalas, ir drabužis tampa bevertis.

Pakuotė kaip apsauga nuo aplinkos poveikio. Produkcija gali būti pažeidžiama arba visai sugadinama dėl nepalankių aplinkos poveikių. Tai dažniausiai susiję su atmosferos poveikiu, tačiau įtakos turi ir pavojingos dujos bei skysčiai; dulkės; kvapai; radiacija.

Pakuotė produktus turi apsaugoti nuo šių poveikių. Pavyzdžiui, krovinį nuo lietaus apsaugo apgaubimas savaime susitraukiančia plastikine plėvele, nuo ultravioletinės spinduliuotės – ultravioletinių spindulių nepraleidžianti plėvelė.

Pakuotė, skirta apsaugoti nuo neigiamų veiksnių transportuojant, kraunant irsandėliuojant. Daug daroma siekiant apsaugoti produkciją nuo neigiamų kėlimo ir transportavimo pasekmių. Staigus transporto priemonės posūkis, stabdymas, pajudėjimas į priekį ir t.t. gali sujudinti prekes. Kroviniai dėl netinkamos pakuotės gali būti pažeidžiami perkraunant. Pakavimo medžiagos turi būti stiprios ir standžios arba pakankamai lanksčios, t.y. atsparios smūgiams, kad nepaveiktų įpakuotų gaminių. Dažnai tam tikslui naudojamas smūgius absorbuojantis kamšalas – netaisyklingos formos gaminys įpakuojamas į stačiakampędėžę, ši paskui dar pripildoma polistireno drožlių. Kitas būdas – padaryti taip, kad gaminys pakuotėje nejudėtų, pavyzdžiui, buteliai sudedami į specialias dėžes.

Sandėliavimo ir saugojimo metu jėgos poveikių produkcijai dažniausiai nebūna. Tačiau transportuojant ar saugant prekės gali būti veikiamos svorio jėgos (kai kraunamos vienos ant kitų).

Saugant krovinius dažnai patiriami neišvengiami jų nuostoliai. Dėl fizinių, cheminių ir biologinių savybių pasikeičia krovinių svoris bei apimtis.Nuostolių dydis dar priklauso nuo krovinio darbų ir sandėliavimo trukmės. Tokie nuostoliai vadiname naturaliais.Jie gali atsarasti dėl nutekėjimo, nubyrėjimo, išgaravimo ar sudūrimo ar sudūžimo.Tokie nuostoliai normuojami ir už juos neatsakoma. Tačiau jų nurašymas yra griežtai kontroliuojamas, kad nuostoliai atitiktų faktinių jų dydį.

Išvados

Saugant sandeliojamos produktus keliamas pagrindinis reikalavimas, kad būtų išsaugotas krovinio kiekis ir kokybė.

Produktųriziką nusako šios savybės: gendamumas, degumas, lakumas, sprogstamumas bei prieinamumas pasisavinti. Kai dėl vienos ar kelių priežasčių atsiranda reali rizika netekti produkto, gali prireikti tam tikrų apribojimų produkto paskirstymo sistemoje. Tada šioje sistemoje dar daugiau išlaidų. Didėjant rizikai, didėja ir transportavimo, ir sandėliavimo išlaidos.

Pavyzdžiui, cigarečių, kvepalų, alkoholinių gėrimų rizikos veiksnys – vagystės. Juos reikia ypač saugoti kraunant bei transportuojant. Greit gendantiems produktams reikia specialių sandėlių su šaldymo įrenginiais bei specialaus transporto. Dėl didesnės rizikos produktų specialios priežiūros, laikymo, įpakavimo ar kitos veiklos didėja ir paskirstymo išlaidos.

Kraunant pavojingas medžiagas, būtinos griežtesnės sąlygos, svarbu tinkamai panaudoti transporto priemonę. Pavojingos medžiagos (degios, toksiškos, korozinės ir radioaktyviosios) sudaro atskirą kategoriją, kontroliuojamą pagal griežtesnes normas. Pakuotė privalo apsaugoti ne tik gaminius, bet ir aplinką nuo pavojingų krovinių poveikio.

Kuo ypatingesnis arba ilgalaikiškesnis gaminys, tuo daugiau dėmesio skiriama pakuotei.

Pavyzdžiui, kai krovinys formuojamas naudojant aptraukiamąją plėvelę, pakuotė turi gebėti atlaikyti slėgį ir temperatūros padidėjimą vykstant džiūvimo procesui. Pakuotė turi garantuoti, kad produkto, kol jis pasieks vartotoją, vertės praradimo tikimybė neviršytų leistinų normų. Pavyzdžiui, pakuotė turi apsaugoti gaminius, kad vartotojus šie pasiektų be didesnių nuostolių. Įpakavimo būdas turi būti parenkamas paskirstymo kanale, siekiant, kad tai būtų būdas, reikalaujantis kuo mažesnių galimų išlaidų.

LITERATŪRA:

1.J.A. Urbonas „Tarptautinė logistika“ Vilnius, 2005.

2. R. Palšaitis „Logistikos vadybos pagrindai“ Vilnius, 2005.

3. D. Bazaras „Įvadas į logistiką“ Vilnius, 2005.

4. submit.library.lt

7