Prezentacijų principai ir rengimas

TURINYS

ĮŽANGA 3
PAGRINDINĖS SĄVOKOS 4
1. Prezentacijos 5
1.1 Prezentacijos – kas tai? 5
1.2 Prezentacijų kūrimo įrankiai 6
2. Prezentacijų rengimo principai 11
3. Prezentacijų rengimo klaidos 13
4. Parodos „Pelenė-2004“ apžvalga 14
IŠVADOS 17
LITERATŪRA 18ĮŽANGA
Prezentacija (lotynų k. praesentacio) – pateikimas, pareiškimas, pristatymas. Ko nors pristatymas dabar yra tapęs bene madingiausia kultūrine pramoga. Prezentacijos scenarijus iš anksto gerai apgalvojamas. Iš pradžių spaudos konferencija, juostelės perkirpimas, sveikinimo kalbos, galop tostai, bokalų skambesys, šventiniai pašnekesiai.Labai tinka muzikinis fonas – orkestro arba estrados „žvaigždės“ pasirodymai.
Parodos – efektyviausias būdas pristatyti naują produktą rinkoje. Parodos katalogai, įspūdžiai, gauti tiesioginio kontakto metu, ilgiau išlieka atmintyje nei iš reklamos spaudoje ar kitose innformacijos priemonėse. Niekur kitur klientas negalės savo akimis pamatyti naujo produkto ir tuo pačiu išsiaiškinti net menkiausias smulkmenas apie naujovę. Tai itin aktualu mūsų šalyje, žinant kaip atsargiai lietuviai pripažįsta naujoves.

Temos aktualumas. Prezentacija padeda įdomiai ir akivaizdžiai pateikti informaciją apie firmą, siūlomą prekę ir pan.. Prezentacijų metu gauta informacija turi išliekamąją vertę. Prezentacijose tinkamai naudojamos vaizdinės priemonės gali padaryti viešą kalbą nepaprastai įspūdingą ir efektingą. Jomis galima iliustruoti ir demonstruoti faktus, reiškinius ir idėjas, kurias per daug sudėtinga perteikti žodžiais. Vaaizdinės priemonės yra vertingos, nes “geriau vieną kartą pamatyti, negu dešimt kartų išgirsti”. Tačiau tai teisinga tik tuomet, jei kalbėtojo žodžiai derinasi su tuo, kas rodoma.

Tikslas. Išsiaiškinti prezentacijų rengimo principus ir pagrindines klaidas.

Uždaviniai.
1. Išanalizuoti prezentacijų sampratą remiantis teorinės literatūros analize.
2. Išsiaiškinti pr

rezentacijų rengimo principus.
3. Pateikti prezentacijų kūrimo įrankius.
4. Įvardinti prezentacijų metu daromas pagrindines klaidas.

5. Aptarti Vilniuje vykusią parodą „ Pelenė-2004“.

Tyrimo metodas. Literatūros analizė. Vykdydami šį tyrimą naudosime stebėjimą.PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Prezentacija – (pranc. presentation < presenter) – pristatymas, pateikimas, paroda.

( Vaitkevičiūtė V. Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius 2002. ISBN 9986-465-62-1 )
Paroda – rinkinys kokių nors daiktų žmonėms parodyti; vieta, kur tie daiktai rodomi; rodymas, demonstravimas. ( Dabartinės Lietuvių kalbos žodynas, Vilnius 1993. ISBN 5-420-01242-1 )
Efektyvus – veiksmingas, labai paveikus. (Dabartinės Lietuvių kalbos žodynas, Vilnius 1972)
Integruoti – jungti į vieną visumą. (Lietuvių kalbos žodynas, Vilnius 1957 )
Skaidrė – permatomas kopijavimo popierius. Skaidrėje nubraižyta fronto schema; pozityvinis vaizdas permatomoje medžiagoje, diapozityvas. ( Dabartinės Lietuvių kalbos žodynas, Vilnius 1993. ISBN 5-420-01242-1 )
Rengimas – imti, daryti, taisyti, organizuoti. ( Dabartinės Lietuvių kalbos žodynas, Vilnius 1993. ISBN 5-420-01242-1 )
Principai – įsitikinimas, pažiūra, veikimo dėsnis. ( Dabartinės Lietuvių kalbos žodynas, Vilnius 1993. ISBN 5-420-01242-1 )
Klaida – nesąmonintas nukrypimas nuo taisyklės, nuuo tiesos. ( Dabartinės Lietuvių kalbos žodynas, Vilnius 1993. ISBN 5-420-01242-1 )
Priemonė – daiktas, įrankis, prietaisas, reikalingas kam nors atlikti, padaryti. ( Dabartinės Lietuvių kalbos žodynas, Vilnius 1993. ISBN 5-420-01242-1 )1. Prezentacijos
1.1 Prezentacijos – kas tai?
Prezentacijos leidžia netradiciškai pateikti įmonės, produkto, paslaugos ir kitą informaciją. Vakarų kultūros supratimu, prezentacijos (priklausomai nuo to, kas jas organizuoja) skirstomos į kelias grupes:
Inžinerinės techninės prezentacijos. Tai naujų lėktuvų ar automobilių modelių pristatymas, kokių nors stebuklingų išradimų demonstravimas. Veiksmo vieta – geriausių viešbučių banketinės salės, brangiausi restoranai arba naktiniai klubai. Vaišinama itin gausiai. Rengiamasi labai puošniai.
Kultūrinės pramoginės pr

rezentacijos. Tai madingų žurnalų, radijo stočių, naktinių klubų šventės. Veiksmo vieta – dažniausiai naktiniai klubai. Būdingiausias bruožas – gausybė garsių svečių. Šiuo atveju „garsūs“ – tai ne vien estrados „žvaigždės“, gali būti, pavyzdžiui, astrologai, mados dizaineriai, inžinieriai ir kitokie savaip įdomūs žmonės. Rengtis reikia labai skoningai.
Meninės boheminės prezentacijos. Tai avangardo parodų, kompaktinių diskų, video klipų, filmų pristatymas. Veiksmo vieta gali būti įvairiausia, viską lemia, kiek organizatoriai turi pinigų. Būdingiausias tokios prezentacijos bruožas – laisva, nevaržoma atmosfera. (3)

Patirtis rodo, kad geriausia priemonė įtaigai pagerinti – pranešimą ar pasakojimą papildyti vaizdinėmis priemonėmis. Daugeliu atvejų efektingas informacijos pateikimas lemia ir jos poveikio efektyvumą. Tai labai svarbu tiek skaitant pranešimą konferencijoje, tiek ginant diplominį ar magistro darbą, tiek pristatant naują gaminį ar projektą. Visada norisi patraukti auditorijos dėmesį ir jį išlaikyti tol, kol pateikiama sava idėja ar informacija. Todėl informaciją reikia paruošti taip, kad ji būtų lengvai suprantama ir įtaigi. Seniai žinoma, kad geriausia priemonė įtaigai pagerinti – pranešimą ar pasakojimą papildyti vaizdinėmis priemonėmis. Nustatyta, kad žmonės įsimena:
• 10% perskaitytos medžiagos;
• 20% išgirstos medžiagos;
• 30% pamatytos medžiagos;
• 70% išgirstos ir kartu pamatytos medžiagos.
Vadinasi, jeigu naudojamos vaizdinės priemonės, pasiekiamas žymiai didesnis efektas nei be jų. Šiais laikais, pristatant savo veiklą mugėse ar parodose, jau nepakanka meniškai , patraukliai ir įdomiai apiforminti parodos stendą ir visą ekspoziciją. Juk ne visus reklamuojamus ga
aminius galima atsigabenti su savimi. Taip pat neįmanoma perskaityti pranešimo mokslinėje, spaudos ar gamybinėje konferencijoje, vesti kursų, paskaitų ar apginti projekto (tiek gamybinio, tiek mokslinio), nesinaudojant vaizdine medžiaga. Tam jau nebereikia rulonų juodai – baltai ar spalvingai pagamintų plakatų ar brėžinių. Bet kurios srities meno, kultūros, mokymo-mokslo ar įmonės atstovai gali išmokti naudotis kompiuteriu ne tik kurdami įmonės ar organizacijos įvaizdį, stilių, reklaminius leidinukus. Jie gali pateikti patrauklią bei kokybišką savo veiklos reklamą kompiuterio ekrane skaidrių pavidalu ir taip reklamuoti savo veiklą Lietuvoje bei pasaulyje. (10) 1.2 Prezentacijų kūrimo įrankiai
Pasiruošimas rezultatyviems pasisakymams. Rezultatyvūs pasisakymai, kurie patraukia klausytojų dėmesį, yra parengiami apeliuojant į loginius ir psichologinius klausytojų reikalavimus, nes loginio temos išdėstymo nepakanka, norint įtikinti auditoriją veikti. Todėl reikia patenkinti dar ir psichologinius auditorijos reikalavimus. (1., p. 98)

Rezultatyvaus pasisakymo parengimo planas

Loginiai aspektai Psichologiniai aspektai
1. Prisistatymas
1. Dėmesys: patraukti auditorijos dėmesį, sudominti.
2. Poreikis: parodyti, kaip klausytojai gali patenkinti tam tikrus poreikius arba išlošti (tam tikra prasme), panaudoję pateiktą informaciją.

2. Dėstymas
3. Pasitenkinimas: nurodyti keletą argumentų, patvirtinančių anksčiau pateiktų poreikių ar troškimų patenkinimą.
4. Įsivaizdavimas: iliustruoti argumentus. Parodyti kaip klausytojai gali pritaikyti pateiktas idėjas. Padėti jiems įsivaizduoti save tam tikrose situacijose ir pajusti pasitenkinimą galimais rezultatais.

3. Pabaiga
5. Veiksmas: apibendrinti savo argumentus. Paliesti klausytojo emocijas. Kur įmanoma, ką nors rekomenduoti, pvz., veiksmą, kuris patenkins paminėtą poveikį.

Kadangi kokybiškų prezentacijų kūrimas yra sudėtingas už

ždavinys, jam spręsti programinės įrangos projektavimo firmos sukūrė specialias programas. Šios specializuotos programos suteikia daug galimybių vartotojams, norintiems greitai ir paprastai paruošti vaizdinę informaciją efektyviam jos demonstravimui. Paprastai, naudojamasi ta prezentacijų kūrimo programa, kuri priklauso turimam integruotam programų paketui:
• Microsoft Office paketo programa Power Point
• Corel Office Professional paketo programa Corel Presentations
• Lotus Smart Suit paketo programa Freelance Graphics
• Harvard Graphics programa, skirta profesionalioms prezentacijoms Windows aplinkoje kurti. (11)

Visoms šioms programoms būdingi panašūs bruožai:
• Integracija su kitomis savo paketo programomis: į prezentaciją galima įterpti kitomis programomis sukurtus objektus, pvz. lenteles, diagramas, paveikslėlius, muziką, o taip pat kurti juos čia pat.
• Galimybė naudoti vadinamuosius asistentus (konstruktorius), palengvinančius vartotojo darbą.
• Daugybė maketų, scenarijų bei šablonų. Ten galima rasti iš anksto paruoštą “klasikinį” skaidrių rinkinį, atitinkantį prezentacijos temą. Tereikia įrašyti savo duomenis bei parodyti meninį skonį. Tai gali padėti, nežinant ką reikėtų įtraukti ir kaip išdėstyti savo pristatymą.
• Bandomosios demonstracijos prezentacijos kūrimo metu. Tai įgalina ištaisyti klaidas ar netikslumus iki galutinio prezentacijos paruošimo, nebekartojant tų pačių klaidų naujai kuriamose skaidrėse.
• Specialių efektų panaudojimas. Skaidres galima atspausdinti ant plėvelės ir rodyti paprastu projektoriumi, tačiau demonstruojant jas kompiuteriu, atsiranda galimybė naudoti įvairius efektus: vaizdą palydėti garsu, įvesti spalvų pasikeitimą, objektų judėjimą, animaciją, klipų (naujesnėse programų versijose) panaudojimo galimybės. Kad auditorijos dėmesys būtų koncentruotas į kiekvieną naują mintį, galima padaryti taip, kad rodant skaidrę, užrašai pasirodytų po vieną, naujas užrašas išsiskirtų spalva, jo pasirodymą lydėtų koks nors garsas arba muzika. Demonstruojant skaidres galima pasirinkti kiekvienos iš jų rodymo laiką bei pasirodymo būdą (iš kurio ekrano kampo “įplaukia” skaidrė, subyra į gabalėlius po pasirodymo ir pan.)
• Galimybė perkelti prezentaciją į Interneto tinklalapį.
• Demonstravimo metu skaidrėse galima žymėti ir piešti elektroniniu pieštuku.
Tyrimų duomenys rodo, kad taikomieji paketai dažniausiai nedaug tesiskiria. Todėl pripratus prie vieno iš jų, ar perkant kompiuterį, kuriame paketas jau įdiegtas, tai pereiti prie kito paketo vien dėl prezentacijos programos vargu ar verta. Įdiegus naują paketą, gali tekti sugaišti nemaža laiko, kol priprantama prie naujų programų sąsajų ir failų konvertavimo į naujo paketo formatus.(11)

Vaizdinė priemonė gali tu.rėti vieną iš trijų paskirčių:
• Pabrėžti, paaiškinti ar nurodyti faktą ar reiškinį;
• Pagyvinti, paryškinti ar sustiprinti faktą ar reiškinį;
• Priminti apibendrinti ar peržiūrėti faktą ar reiškinį.

Visų trijų paskirčių esminės priemonės padeda klausytojui prisiminti esmines mintis, padeda kalbėtojui argumentuoti, sustiprina tai, ką jis sako. Visais trimis atvejais jos sutvirtina ryšį su auditoriją, gerina kalbos ritmą, įneša įvairovės, supaprastina įmantrybes ir padaro kalbą įdomesnę. Kaip naudotis vaizdine priemone ir kaip ji turėtų atrodyti, priklauso nuo jos paskirties, tačiau kad ir kokia ta paskirtis,- visada reikia laikytis dviejų paprastų taisyklių:
• Regimasis pranešimas, jei trumpas paprastas ir galingas,- gerai įstringa atmintin.
• Aparatūra privalo veikti nepriekaištingai ir vaizdinės priemonės privalo atrodyti specialiai sukurtos; tuomet kalba liesis dar sklandžiau. (2., psl.64)

Vaizdinės priemonės gali būti skirstomos taip:
1. Objektai ir modeliai. Jie, išdėstyti patalpoje, skatina aktyvų grįžtamąjį ryšį.
2. Paruoštas tekstas. Paruoštas tekstas gali būti naudojamas taip, kad auditorijos klausytojai galėtų žiūrėti į jį. Jo trūkumas tas, kad jis gali atitraukti nuo kalbėtojo auditorijos dėmesį.
3. Skaidruolės. Skaidruolės leidžia paveikslą parodyti neužtemdžius patalpos ir nenutraukus ryšio su auditorija.
4. Skaidrės. Rodant skaidres, patalpą tenka užtemdyti. Skaidrės gali būti naudojamos rodant bet kurio tipo dviejų dimensijų vaizdines priemones, tarp jų ir nuotraukas, žemėlapius, sąrašus, lenteles bei grafikus.
5. Vaizdo įrašai. Kadangi dauguma vaizdo įrašų rodomi mažuose ekranuose, jie efektyviausi nedidelėse auditorijose.

Pranešimuose vartojamos vaizdinės priemonės – lentelės, diagramos ir iliustracijos – leidžia duomenis pateikti patraukliai ir suprantamai. Visų šių rūšių brėžiniai yra skirti pademonstruoti įvairių duomenų ir faktų palyginimams.
1. Lentelės. Lentelės yra sistemiškas duomenų pateikimas eilutėmis ir stulpeliais, padedančiais skaitytojams palyginti duomenis. Jos apima gausią informaciją santykinai nedideliame plote, ir neprarandama jokių detalių.
2. Schemos. Schemos, arba diagramos, pateikia skaitinę informaciją vaizdiniu būdu ir parodo tendencijas, judėjimus, pasiskirstymą bei ciklus. Labiausiai įprastos apskritimo, sijų, stulpelių, linijų ir kitų formų diagramos.

3. Diagramų tipai:
Apskritiminė diagrama pateikia duomenis smailių apskritimo išpjovų pavidalu. Tokios diagramos rodo santykį su visuma arba proporciją (visada apima tik vieną duomenų seriją); gerai išryškina reikšmingus elementus.
Sijinės diagramos susideda iš įvairaus ilgio horizontalių stulpelių, kurių kiekvienas vaizduoja skirtingą lyginamąjį elementą. Jos dažniausiai vartojamos lyginant pažymėtus dalykus tarpusavyje, bet ne su visuma.
Stulpelių, arba vertikalių sijų, diagramos efektyviausiai rodo duomenų (atskirų dydžių) pokyčius laiko ašyje. Jos vaizdžiai iliustruoja dažnumo (pasikartojimo) pasiskirstymą. (1., p.267)

Tiksliai suprojektuoti vaizdinę priemonę galima, naudojantis keliomis priemonėmis:
• Spalvos, šešėliai ir paantraštės pabrėžia bei atskiria skirtingus dalykus;
• Ribos, linijos aplik vaizdinę priemonę išskiria ją iš teksto;
• Vidinės linijos atskiria skirtingus elementus;
• Pateiktas šaltinis nurodo, kuriame leidinyje rasta informacija apie konkrečią vaizdinę priemonę.

Sudarant specialias vaizdines priemones, reikėtų laikytis tam tikrų taisyklių:
• Lentelės efektyviausios tuomet, kai jas lengva skaityti (antraštės ir žymėjimai dera tarpusavyje).
• Sijinėse ir stulpelinėse diagramose spalvos, šešėliai ir paantraštės padeda atskirti komponentus.
• Kai diagramoje yra kelios duomenų serijos, jungiant tų pačių kategorijų serijas, reikia vartoti atitinkamas spalvas ar raštus.
• Linijinėse diagramose dažniausiai vartojamos tos pačios spalvos arba skirtingų spalvų linijos.
• Vaizdinės priemonės papildo rašytinį tekstą. .(1., p. 104-106)

.Prezentacijos taip pat gali būti:

• Animuotos

• Interaktyvios

• Įgarsintos

• Su integruota video medžiaga

• Su integruota turinio valdymo sistema. (9)

Iki šių dienų skaidrės tikriausiai buvo populiariausia kalbėtojų vaizdinė priemonė, ypač kai reikdavo bendrauti su didele auditorija. Pagrindinis skaidrės privalumas yra vaizdo ryškumas. Skaidres pasidaryti nėra brangu ir jomis galima nuolat papildyti kalbą. Jos gaminamos profesionaliai ir labai gerai išrodo. Vis dėlto populiarumu jas aiškiai pradeda pranokti kompiuterinės vaizdinės priemonės. (2., p. 73)
Ruošiant reklaminę prezentaciją reikia nepamiršti, kad skaidrėse galima auditorijai priminti savo firmos ženklą ar devizą, įdėdant jį, kad ir nežymiai, į kiekvieną skaidrę. Čia nekalbama apie pirmąją, titulinę skaidrę, kur firmos ženklas būtinas.

Kiekvieną renginį galima pagyvinti atitinkančiu temą vaizdo klipu. Specialiai užsakyti filmai, jei tik yra lėšų, gali padaryti nepaprastą įspūdį (gerą, jei filmas padarytas gerai, arba visiškai priešingą,- jei blogai!). (2., p.75)2. Prezentacijų rengimo principai
Prezentacijos – efektyviausias būdas pristatyti naują produktą. Specializuotos prezentacijos labai patogios ne tik dalyviams, bet ir jų lankytojams. Vienoje vietoje ir vienu laiku klientai gali susipažinti su daugelio rinkoje veikiančių įmonių pasiūlymais, palyginti siūlomas prekes ar paslaugas, gauti išsamią informaciją.
Įvaizdžio formavimas. Prezentacijose pristatomas ir populiarinamas tiek prekės, tiek įmonės ženklas. Aktyvus įmonės dalyvavimas prezentacijose rodo jos norą bendradarbiauti tiek su naujais, tiek su esamais klientais, stiprina pasitikėjimą įmone.
Investicijos į ateitį. Sėkmingai veiklai ne mažiau svarbu ne tik rasti naujų klientų, bet ir išlaikyti jau esamus. Dalyvaujant prezentacijose primenama jau esamiems klientams apie save.
Tiesioginis ryšys su klientu. Klientų atsiliepimai – skatina naujovių diegimą, pageidaujamų produktų atsiradimą, aptarnavimo kokybės gerinimą.
Prezentacijose vykstančios konferencijos bei seminarai pritraukia didelę dalį profesionalų ir specialistų. Bendravimas akademinėje aplinkoje – labai aiškus paslaugų ir privalumų išdėstymas bei klientų poreikių išsiaiškinimas.
Partnerių, atstovų, bendradarbiavimo paieška. Kadangi parodoje dalyvauja didelė dalis vienos rinkos šakos dalyvių, tai sudaro puikias galimybes partnerių, atstovų paieškai. Parodoje galima susipažinti ir susidaryti nuomonę apie būsimą partnerį, pamatyti kaip jis bendrauja su klientais. O partneris taip pat gali susipažinti su pristatinėjama įmone.

Įvairūs neformalūs susitikimai prezentacijų papildomuose renginiuose (seminaruose, vakarėliuose, pristatymuose) – skatina kooperaciją ir bendradarbiavimą.

Rinkos suaktyvinimas – vykstant parodai įvairių akcijų, pasiūlymų pagalba išjudinama visa rinka. (8)

Toliau išvardijami prezentacijų pasirengimo principai:
• Svarbiausia – auditorijos sudominimas ir aktyvumo skatinimas.
• Pagrindiniai pristatymo tikslai – auditorijos poreikių patenkinimas.
• Efektyvus vizualinių priemonių parinkimas.
• Teisingas balansas tarp “sakyti ir rodyti”.
• Kontaktas su auditorija.
• Tikrinti, tikrinti, tikrinti – ar viskas veikia?
• Kartais reikalinga (arba būtina) auditorijos, t.y. klausytojų kontrolė.

Vienas iš efektyvios prezentacijos rodiklių yra reprezentuojančių firmą ar prekę atstovų kvalifikacija, kuri turėtų atitikti šiuos reikalavimus:
 Teorinės ir praktinės specialybės žinios
 Komunikabilumas ir draugiškumas
 Užtikrintas ir sumanus elgesys
 Gera iškalba
 Pakantumas ir prisiderinamumas
 Užsienio kalbų mokėjimas
 Patirtis dalyvaujant parodose
 Gera sveikata
Prezentacija pradedama pasisveikinimu ir prisistatymu. Toliau seka trumpa informacija apie prezentacijos eigą, trukmę, akcentuojama, kad po teorinės dalies bus galima pateikti dominančius klausytojus klausimus. Atsižvelgti reikia į tai, kad pristatymas vyksta didelei auditorijai, tad reikėtų pristatinėti visiems „suprantama kalba“. Pristatymas turėtų būti aiškus, rišlus ir tikslus.
Kalbėtojo pristatomos idėjos ir pasiūlymai įgaus naujos įtikinamosios jėgos, jeigu jo kalbą papildys tinkamai parinktos vaizdinės priemonės.(9)

3. Prezentacijų rengimo pagrindinės klaidos

Pagrindinė ir dažniausia prezentacijų rengimo klaida yra netinkamas vaizdinių priemonių panaudojimas. Kadangi jomis galima pasiekti reikšmingumą ir įvairoves, sudaryti tinkamą atmosferą ir – visų svarbiausia – padaryti tokį įspūdį, kad jis neišblės ilgiau nei vaizdinę priemonę lydėję žodžiai. O panaudotos netinkamai, vaizdinės priemonės duos visai kitų rezultatų, nei kalbėtojo numatytoji vaizdinga minčių išraiška. Netinkamas vaizdinių priemonių naudojimas gali sugadinti visa tai, kam buvo ruoštasi.

Vaizdinių priemonių „išvaizda“ yra labai svarbus aspektas, siekiant patraukti klausytojo dėmesį. Taigi, joje neturėtų būti:
 Ilgų išvardijimų viso to, kas ketinama pranešti žodžiu. Klausytojai skaitys daug greičiau nei bus kalbama. Kai kurie nė nebesiklausys.
 Paveikslėlių, ku.rie yra nebūtini. Pakaks poros informatyvių, gerai paruoštų skaidrių.
 Labai sudėtingų ar smulkių neįžiūrimų grafikų, schemų ar diagramų. Smulkios schemos ir piešiniai turi būti pritaikyti ekranui, kad būtų lengvai suprantami.
 Vien žodžių , be vaizdų. Vaizdas įsimena geriau negu žodinis apibūdinimas.
Vaizdinių priemonių demonstravimo klaidos:
 Auditorijai neduodama laiko suprasti, kas rodoma. Auditorija mato tai, kas rodoma pirmą kartą. Jiems reikia laiko perprasti.
 Vaizdas išlieka ekrane perėjus prie kitos temos. Klausytoją labai suerzina ekrane palikta nebereikalinga informacija, trukdyti klausytis naujos.
 Kalbėtojas kalba vaizdinei priemonei, ignoruodamas klausytoją. Jau pamatęs, kad ekrane atsiradęs reikalingas vaizdas, kalbėtojas tebespokso į ekraną ir tarsi pamiršta palaikyti akių ryšį su auditorija.
 Kalbėtojas ignoruoja vaizdinę priemonę. Kažkodėl ekrane pasirodo vaizdas; auditorija nelabai pajėgia jį susieti su tuo, kas kalbama.
 Kalbėtojas viską perskaito. Auditorija moka skaityti pati. Kalbėtojui visai nereikia garsiai perskaityti kiekvieno žodžio. (2., p. 65)4. Parodos „Pelenė-2004“ apžvalga
Pirmasis sprendimas – būtina motyvuotai pasirinkti parodos rūšį iš pateikiamo plataus parodų organizatorių pasiūlymo.
Parodos ir mugės dažniausiai būna:
• Universalios
• Daugelio pramonės šakų
• Specializuotos (pagal produktų, technikos, technologijų, pirkėjų, temų ir kt. grupes)
• Kontraktų parodos, kongresai ir suvažiavimai
• Regioninės parodos
• Vartotojų mugės (4)
Taipogi parodos yra skirstomos į tarptautines ir nacionalines. Tarptautinėse parodose pristatomos rinkos naujovės, formuojamas prekės ženklo įvaizdis, o nacionalinėse parodose be šių tikslų dar ir tiesiogiai bendraujama su galutiniais vartotojais. Tai leidžia tiek skatinti pardavimus, tiek pateikti naujoves, tiek analizuoti esamą situaciją bei išgirsti kliento nuomonę. Nacionalinės parodos leidžia pasiekti vartotoją ne tik iš didžiųjų miestų, bet ir iš aplinkinių rajonų.

„Princesė irgi atsirado ne iš niekur, tai Pelenė – pasipuošė, pasidažė ir ja pavirto.“

Grožio centras Pelenė moderniame pastate duris atvėrė 1999 metais. Nuo pat pirmos dienos grožio centro kolektyvas sau kėlė pagrindinį tikslą – kokybiškai aptarnauti kiekvieną klientą. Grožio salono darbuotojos nuolat dalyvauja įvairiuose konkursuose. 2002-aisiais konkurse “Gintarinė sruoga” Vera Nemeikšienė dažymo ir šukavimo konkurse buvo pirmoji, o Dainora Laučenkovienė tame pačiame konkurse buvo pirma kuriant nagų dizainą. Tos pačios meistrės 2002 metais dalyvavo Tarptautiniame kirpėjų čempionate. Kirpėjos seminaruose dalyvauja kiekvieną mėnesį.

Grožio centre dirbama tik su aukštos kokybės medžiagomis ir modernia įranga atitinkančia aukščiausius kokybės reikalavimus. Naudojamos plaukų priežiūros priemonės – “KEUNE” Prancūzija-Olandija, “So poure” Prancūzija, gydomosios priemonės “Rene furterer” Prancūzija. Veido ir kūno priežiūros priemonės – “Guinot” Prancūzija, “Galenic” Prancūzija, “Ana Lattan” Izraelis, “World of Beauty” Italija.

Apsilankius “Pelenėje” klientės gauna visapusišką aptarnavimą ir platų paslaugų spektrą, čia siūlomos pačios įvairiausios paslaugos: įvaizdžio kūrimas, plaukų modeliavimas, makiažas, manikiūras, pedikiūras, relaksacinis ir gydomasis masažas, soliariumas, konsultacijos dėl odos priežiūros, plaukų tyrimas, plaukų gydimas. Grožio centro steigėja ir savininkė Aida Karazijaitė – Čirienė asmeniškai garantuoja klientams, kad kolektyvas neatsiliks nuo naujausių tendencijų ir su kiekvienu apsilankiusiu dirbs tik tos specialistės, kurios suinteresuotos nuolatos kelti savo kvalifikaciją ir žinias.
„Pelenė“ kasmet pateikia naujienų – ne išimtis ir šis pavasaris. Dauguma dalyvių parodoje pristatė 2004 m. pavasario-vasaros sezono produktus ir kolekcijas. Nemažai įdomių naujienų pasiūlė kosmetiką, įrangą, įrankius gaminančios firmos. Ypač gausiai buvo pristatoma įranga, skirta kosmetologinėms bei sveikatos problemoms spręsti, taip pat – įvairios kosmetologinės procedūros. Jau antri metai parodoje aktyviai dalyvavo profesionalią kosmetiką pristatančios kompanijos. Kaip įprasta, tokia kosmetika vartotojams buvo pristatoma su profesionalių kosmetologinių paslaugų paketu, o šių produktų demonstravimą parodoje lydėjo išsamios specialistų konsultacijos. Parodoje lankytojų laukė ir nauji grožio salonai, naujos paslaugos, soliariumų naujienos, specialistų konsultacijos. Gausiai buvo pristatoma ir ne profesionalams skirta kosmetika, grožio priemonės, papuošalai, 2004 m. pavasario-vasaros rankinių ir kitų priedų kolekcijos.
Šįmet kartu su paroda buvo organizuojamas III Baltijos šalių kirpėjų ir nagų dizaino čempionatas „Gintarinė sruoga“ (organizatorius – Lietuvos profesionalių kirpėjų ir nagų priežiūros specialistų asociacija) bei Grimo ir makiažo specialistų čempionatas (organizatorius – Nacionalinė kosmetologų, visažo ir grimo specialistų asociacija).
Vyko daug kitų įvairių renginių, seminarų specialistams.
Parodos tematika
• Kosmetika ir parfumerija
• Kosmetika profesionalams
• Grožio salonų ir kirpyklų įranga bei reikmenys
• Juvelyrik.a
• Madingi aksesuarai
• Apatinis trikotažas
• Sveikatingumas

Parodos dalyviai
Parodoje savo stendus turėjo 110 dalyvių, kurie pristatys 340 firmų iš 25 pasaulio šalių produkciją. Tiesiogiai, ne per atstovus, parodoje dalyvavo 5 firmos iš Latvijos, 2 – iš Lenkijos, 1 – iš Turkijos, 2 – iš Izraelio, likę 100 – iš Lietuvos.
Firmų stenduose vyravo produkcija iš Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Lenkijos, JAV, Didžiosios Britanijos, Ispanijos. Plačiai buvo pristatoma ir Rusijos gamintojų kosmetika.
Didžioji dalis parodos eksponentų (75 %) yra nuolatiniai „Pelenės“ dalyviai. Nuo pat pradžios parodoje dalyvavo trys firmos: UAB BIOK, UAB „Gabija“, UAB „Cosmetik Karl Hadek“. Ne pirmus metus parodoje dalyvavo: UAB „Femina Bona“, UAB „Getitas“, UAB „Ineco“, UAB „Difa“ ir kt.
25 % dalyvių parodoje dalyvavo pirmą kartą. Tai dvi kompanijos iš Izraelio, kurios savo stenduose eksponavo kirpyklų ir grožio salonų įrangą bei profesionalią kosmetiką. Pirmą kartą gana plačiai buvo pristatoma visiškai nauja kosmetikos linija iš Rusijos “Krasnaja linija” . „Krasnaja linija“ – labai jauna kompanija, skaičiuojanti tik trečiuosius savo gyvavimo metus. Parodoje pirmą kartą nuskambėjo prestižinės kosmetikos vardai. Tai – „Eugene Perma“ (Prancūzija), „Babor“ (Vokietija), „Nexxus“ (JAV), „Mila d’Opiz“ (Šveicarija). Sveikatingumo produktus, maisto papildus pristatė gamintojas iš Latvijos.
Lyginant su praėjusiomis parodomis, pastebimai išaugo profesionalią kosmetiką pristatančių firmų skaičius. Parfumeriją pristatančių firmų parodoje sumažėjo.IŠVADOS
Šiame darbe kelti uždaviniai buvo atskleisti. Išanalizavę prezentacijų rengimo pagrindines klaidas ir principus, manoma, kad:
1. Prezentacija padeda įdomiai ir akivaizdžiai pateikti informaciją apie firmą, siūlomą prekę. Prezentacijų metu tinkamai, aiškiai ir detaliai pateikta informacija turi išliekamąją vertę. Vienoje vietoje ir vienu laiku klientai gali susipažinti su daugelio rinkoje veikiančių įmonių pasiūlymais, palyginti siūlomas prekes ar paslaugas, gauti išsamią informaciją.
2. Patyrę kalbėtojai neįsivaizduoja pristatymo be vaizdinių priemonių. Iš tiesų efektyvus vaizdinių priemonių naudojimas leidžia atskirti profesionalų pristatymą nuo paprasto, nuobodaus ir neprofesionaliai paruošto.
3. Rengiant prezentacijas reikia stengtis išvengti pasitaikančių klaidų, kurios yra dažniausiai susijusios su netinkamai panaudotomis vaizdinėmis priemonėmis. Kadangi tokiu atveju vaizdinės priemonės duos visai kitų rezultatų, nei kalbėtojo numatytoji vaizdinga minčių išraiška. Netinkamas vaizdinių priemonių naudojimas gali sugadinti visa tai, kam buvo ruoštasi.
4. Specializuotos parodos labai patogios ne tik dalyviams, bet ir parodų lankytojams. Vienoje vietoje ir vienu laiku klientai gali susipažinti su daugelio rinkoje veikiančių įmonių pasiūlymais, palyginti siūlomas prekes ar paslaugas, gauti išsamią informaciją.

Kiekviena prezentacija – tai žmonių bendravimo mokykla. Čia išmokstama daug naudingų dalykų, tokių kaip bendravimas su įtakingais asmenimis. Visi pabuvoję prezentacijoje, gauna naudingos informacijos: gali užsimegzti nauji dalykiniai ryšiai, naudingos pažintys, gali atsipalaiduoti. Ir tik gerai parengta prezentacija gali būti efektyvi tiek jos dalyviams, tiek jos lankytojams.LITERATŪRA
1. Baršauskienė V. Dalykinė Komunikacija KTU. Kaunas 2002. 237 p. ISBN 9955-09-112-6
2. John Collins Kaip įtaigiai kalbėti ir veikti auditoriją: tobulesnio mąstymo ir darbo būtinasis vadovas. Vilnius, 2000. 96 p. ISBN 9955-439-01-7
3. Ekonomikos Mokymo Centras. Personalo vadyba: Prezentacija. Kas tai yra ir kaip ten elgtis. Vilnius 1997. Nr. 2 (18), p. 20-21
4. Kaip sėkmingai pasiruošti parodai. Vilnius 2001.

5. http://www.parodos.lt/?lang=LTH&page=why_participate.

6. http://www.virtual.lt/cd.php

7. http://www.medicine.lt/lengvai/prezentacija.asp

8. http://www.parodos.lt/?lang=LTH&page=why_participate

9. http://www.editor.lt/102.php

10. http://www.e-link.lt/duomenu_baze/duomenu_baze_lt.htm
11.http://www.lja.lt/naujas/egames/vemp_turnyrai/bites_verslo_2004/reklama/rengimas%20kompiuteriu.doc
12. Vaitkevičiūtė V. Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius 2002. ISBN 9986-465-62-1
13. Dabartinės Lietuvių kalbos žodynas, Vilnius 1993. ISBN 5-420-01242-1
14. Lietuvių kalbos žodynas, Vilnius 1957
15. Dabartinės Lietuvių kalbos žodynas, Vilnius 1972

Leave a Comment