Paslaugų įmonės analizė

TURINYS

ĮVADAS 1. veiklos raidos ypatybės 1.1Lietuvoje, Vilniuje 2. Bendroji verslo aplinka. 3. Įmonės veiklos charakteristika. 3.1 Trumpa įmonės istorija 3.2 Įmonės veiklos pobūdis 3.3 Įmonės personalas ir organizacinė valdymo struktūra 4. Teikiamos paslaugos ir jų kokybė 4.1 Paslaugų paketas 4.2 Paslaugų

ĮVADAS

Susisiekimo poreikis yra vienas iš svarbesniųjų poreikių tiek asmens, tiek įmonės gyvenime. Transporto paslaugų vartotojai faktiškai yra visi žmonės bei visų rūšių verslai. Esant transporto sutrikimams, sumažėja žmonių komunikacinės galimybės, patiriami ekonominiai nuostoliai pačiose įvairiausiose veiklos sferose. Taigi, sėkmingas transporto sistemos funkcionavimas yra būtinas sparčiai ekonomikos raidai bei žmonių gerovei. Lietuvos statistikos departamento duomenimis Lietuvoje kasmet didėja individualiųjų lengvųjų automobilių skaičius 1000-ui gyventojų, 2004 m. palyginus su 2003 m. automobilių skaičius padidėjo nuo 336 iki 354. Šio darbo tikslas – susipažinti su mūsų pasirinktos įmonės teikiamomis paslaugomis, išsiaiškinti jų kokybę.

1. Pasirinktos paslaugų veiklos raidos ypatybės. 1.1 Lietuvoje

Pirmoji Lietuvoje privati vairavimo mokykla įsteigta 1987 m. Raseiniuose. Šiandien visoje Lietuvoje yra 201 įmonė, teikianti vairvimo kursus, vien Vilniuje – 70.

Transporto priemonių vairavimo teisės suteikimas yra vienas svarbiausių ir atsakingiausių uždavinių visoje eismo saugumo sistemoje. Galimybė teigiamai įtakoti saugaus eismo politiką labai priklauso nuo to, kokiais principais pagrįsta vairavimo teisės suteikimo tvarka ir kokios institucijos yra atsakingos už tam tikrus šios tvarkos elementus. Kandidatams į vairuotojus Lietuvoje keliami tokie pagrindiniai reikalavimai: jie turi būti sulaukę nustatyto amžiaus, būti tinkamos sveikatos, būti išklausę pirmosios medicinos pagalbos suteikimo kursą, apmokyti vairavimo mokykloje bei išlaikyti teorijos ir praktinio vairavimo kvalifikacinius egzaminus kompetentingoje įstaigoje. Taigi Lietuvoje egzistuojanti vairavimo teisės suteikimo tvarka pagrįsta klasikiniais Europoje taikomais principais. Šiuo metu pagrindinės funkcijos, susijusios su transporto priemonių vairavimo teisės suteikimu, yra paskirstytos Susisiekimo ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai ir Vidaus reikalų ministerijai. Nuo 2003 m. sausio 1 d. keičiasi kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo tvarka. Pagal Vidaus reikalų ministerijos parengtą naujos egzaminavimo tvarkos projektą esminiai skirtumai, palyginti su dabar galiojančia tvarka, yra šie: vairuotojus egzaminuos valstybės įmonė „Regitra“, o egzaminai bus vykdomi tik apskričių centruose; vairavimo egzaminas bus vykdomas tik VĮ „Regitra“ automobiliais; asmenims, išlaikiusiems egzaminus, vairuotojų pažymėjimus išduos aukštesnės pakopos policijos komisariatai.

http://www.transp.lt/Default.aspx?Element=IManagerData&DL=L&TopicID=131&ArticleID=478&Page=0&Page2=0&Action=0&SearchTXT=

Amžius, nuo kurio galima pradėti vairuoti, skiriasi taip pat. B kategorijos vairuotojo pažymėjimą gali įgyti tik sulaukę 18 metų.Daugelyje šalių šis amžius yra 18 metų. Štai keletas šalių, kuriose galima įgyti vairavimo pažymėjimą jaunesniems nei 18 metų: • Argentina: 17 • Austrija: 17 • Kanada: 16 • Čilė: 18, 17 su suaugusiojo priežiūra. • Etiopija: 14 • Graikija: 16 – 18, priklauso nuo transporto priemonės kategorijos, dažniausiai nuo 17. • Indonezija:17 • Islandija: 17 • Airija: 17 • Izraelis: 17 • Malaizija: 17 • Meksika: 16 • Naujoji Zelandija: 15 • Filipinai: 17 • Puerto Rikas: 16 • JAV: 14 – 18, dažniausiai 16 • Didžioji Britanija: 17

1.3 Pasirinktame regione ar mieste. 2. Bendroji verslo aplinka. Vidinė ir išorinė aplinka.

Siekiant sėkmingai vykdyti įmonės veiklą reikia sugebėti tinkamai išanalizuoti bei įvertinti įmonės aplinką, kurioje ji veikia bei savo galimybes. Įmonės aplinka gali būti analizuojama kaip išorinė ir vidinė. Išorinę aplinką sudaro veiksniai, kurie verslo įmonę veikia netiesiogiai, todėl verslas jos pakeisti negali, o gali tik prie jos prisiderinti. Išorinės aplinkos veiksniai: • Socialinė aplinka – Lietuvoje šiuo metu dar yra žemas pragyvenimo lygis, o tai neigiamai veikia bet kurios verslo įmonės veiklą. • Teisinė aplinka – įstatymais nustatytas amžius, nuo kurio galima įgyti vairuotojo pažymėjimą, yra pagrindinis veiksnys, nuo kurio priklauso įmonės potencialių klientų skaičius. • Technologinė aplinka – nuolat kintančios, besivystančios technologijos kelia teikiamų pas ; • Ekonominė aplinka – aukštas nedarbo lygis, žemos daugumos Lietuvos gyventojų pajamos yra pagrindiniai veiksniai, kurie neigiamai veikia įmonės veiklą, plėtros galimybes. Taip pat nuolat didėjančios kuro kainos didina teikiamų paslaugų kainas, o tai savo ruožtu, mažina klientų skaičių. • Politinė aplinka – Lietuvoje politinė aplinka yra stabili, todėl didelės įtakos šiam verslui neturi.

3. Įmonės veiklos charakteristika 3.1 Trumpa įmonės istorija

UAB „GINEIDA“ – mokymo centras, teikiantis įvairias mokymo paslaugas: vairavimo kursus, floristikos ir apželdinimo kursus bei įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos darbe kursus.

Vairavimo mokykla „Gineida“ buvo įsteigta 2000 – ųjų metų pabaigoje. Nuo to laiko ši įmonė paruošė daugiau kaip 2000 naujų „B“ kategorijos vairuotojų. Kiekvienais metais paruoštų vairuotojų skaičius vis didėja, daugiausiai dėl to, kad buvę mokiniai yra patenkinti įmonės darbu ir rekomenduoja savo draugams. Dėl augančios paklausos paslaugoms, 2003 – iųjų rudenį įmonė atidarė antrą teorinio mokymo klasę Fabijoniškėse (L. Giros 2), o 2005 m. vasarą trečią teorinio mokymo klasę Konstitucijos prospekte. 3.2 Įmonės veiklos pobūdis

UAB “GINEIDA” yra jauna, tačiau greitai beauganti vairavimo mokykla. Šiandien įmonė teikia B kategorijos vairavimo kursus bei pradėti rengti ekstremalaus vairavimo ir vairavimo tobulinimo kursai. B kategorijos vairavimo kursai vyksta 6 savaites. Jų metu mokoma teorijos bei praktinio vairavimo. Baigus kursus laikomi mokykliniai teorijos bei vairavimo egzaminai. Juos išlaikius, įgyjama teisė laikyti egzaminus vairuotojo pažymėjimui gauti VĮ “Regitra”. Teorijos bei praktinio vairavimo mokoma pagal patvirtintas mokymo programas. Praktiniai bei teoriniai užsiėmimai vyksta mokiniams patogiu laiku. Kiekvienais metais įmonė remia įvairius studentiškus bei moksleiviškus renginius.

3.3 Įmonės personalas ir organizacinė valdymo struktūra

Įmonės darbuotojų pagrindinis tikslas yra perteikti visas vairavimo instruktorių ir dėstytojų sukauptas žinias kartu paliekant labai malonius prisiminimus apie mokymąsi vairuoti. Visi darbuotojai yra profesionalūs, atestuoti savo srities žinovai, o kartu ir labai malonūs, lengvai bendraujantys žmonės. 2000 – aisiais, pradėjus vairavimo mokymo veiklą įmonėje dirbo tik 4 darbuotojai, šiuo metu yra susikūręs 20-ties darbuotojų kolektyvas. Vairavimo įmonės personalą sudaro: direktorė, marketingo vadovas, projektų vadovas ir vadovė, trys vadybininkės, trys vairavimo teorijos dėstytojai bei dešimt instruktorių.

4. Teikiamos paslaugos ir jų kokybė 4.1 Paslaugų paketas

UAB “GINEIDA” yra paslaugas teikianti įmonė, todėl paslaugų paketas yra labai svarbus sėkmingai įmonės veiklai. UAB „GINEIDA“ vairavimo kursai siūlo šiuos vairavimo mokymo paslaugų paketus:

S (Šį paketą galima rinktis, jei asmuo turi bent jau vidurinį išsilavinimą). Paslaugos: • Konsultacijos dėl vairavimo mokymo/egzaminų laikymo • Kompiuterinis mokymas • Metodinė literatūra mokymui • Dokumentų tvarkymas • 20 a/v praktinio vairavimo mokymo • Kuras bei automobilis praktiniam mokymui • Galimybė pasirinkti instruktorių ar/ir automobilį • Mokyklinis vairavimo egzaminas • Gera nuotaika bei kokybiškas mokymas

M • Konsultacijos dėl vairavimo mokymo/egzaminų laikymo • Teorinis mokymas • Kompiuterinis mokymas • Metodinė literatūra mokymui • Dokumentų tvarkymas • 20 a/v praktinio vairavimo mokymo • Kuras bei automobilis praktiniam mokymui • Galimybė pasirinkti instruktorių ar/ir automobilį • Mokykliniai egzaminai (teorija ir praktika) • Gera nuotaika bei kokybiškas mokymas

L • Konsultacijos dėl vairavimo mokymo/egzaminų laikymo • Teorinis mokymas • Kompiuterinis mokymas • Metodinė literatūra mokymui • Dokumentų tvarkymas • 30 a/v praktinio vairavimo mokymo • Kuras bei automobilis praktiniam mokymui • Galimybė pasirinkti instruktorių ar/ir automobilį • Mokykliniai egzaminai (teorija ir praktika) • 20 Lt UAB “Gineida” vairavimo kursų nuolaida draugui • Gera nuotaika bei kokybiškas mokymas

XL • Konsultacijos dėl vairavimo mokymo/egzaminų laikymo • Teorinis mokymas • Kompiuterinis mokymas • Metodinė literatūra mokymui • Dokumentų tvarkymas • 36 a/v praktinio vairavimo mokymo • Kuras bei automobilis praktiniam mokymui • Galimybė pasirinkti instruktorių ar/ir automobilį • Mokykliniai egzaminai (teorija ir praktika) • 50 Lt UAB “Gineida” vairavimo kursų nuolaida draugui • Gera nuotaika bei kokybiškas mokymas

Sportinis vairavimas yra skirtas ne tik profesionalams, jo galima išmokti: nuo teisingos sėdėsenos iki profesionalaus vairavimo ralio trasoje. Tai puiki galimybė patobulinti vairavimo įgūdžius, tiek neseniai baigusiam vairavimo kursus, tiek vairuojančiam jau daug metų, pradėti jausti automobilį, suvaldyti jį įvairiose situacijose. Po šių kursų kelyje jaučiamasi tvirčiau ir saugiau. Sportinio vairavimo kursų teikiamos programos: • Pradinis kursas; • Extreme kursas; • Extreme PRO kursas; • Individualus mokymas; • Įmonėms ir grupėms. Pradinis kursas Ši programa skirta išmokti geriau jausti automobilį, labiausiai tinkanti neseniai pradėjusiam vairuoti arba norinčiam išmokti sportiško vairavimo pagrindų. Įgyję šias žinias pagyvinsite kasdieninį vairavimą, padarysite jį malonumu.

Kursų eiga: 1. Atvykimas į aikštelę; 2. Trumpas teorijos kursas; 3. Ekstremalus stabdymas; 4. Figūrinis važiavimas; 5. Gabaritinis koridorius; 6. Sertifikatų įteikimas ir kelionė namo. Mokymo metu bus pasiūlyta užkandžiai ir gėrimai. Kursų trukmė 4 valandos. Mokoma Ford Focus automobiliu. Renkamos 4-rių žmonių grupės Extreme kursas Šiuose kursuose išmokoma saugiai valdyti automobilį važiuojant dideliu greičiu ekstremaliose ir nenumatytose situacijose, posukiuose, apsisukimuose, stabdyme ir t.t. Įgyjama daug sportinio vairavimo žinių, naudotis rankiniu stabdžiu, stabdymą kaire koja neprarandant greičio, greitą slalomo įveikimą, kliūties apvažiavimą ir kt.. Kursų eiga : 1. Atvykimas į aikštelę; 2. Trumpas teorinis paruošimas; 3. Praktinių įgūdžių patikrinimas, klaidų aptarimas; 4. Figūrinis važiavimas; 5. Ekstremalus stabdymas; 6. Gabaritinis koridorius; 7. Priešpriešinio susidūrimo išvengimas, nenumatytos kliūties apvažiavimas; 8. Greituminis posūkių sekos įveikimas su kliūčių ruožais; 9. Greituminis posūkių įveikimas panaudojant stabdymo kaire koja ir rankiniu stabdžiu būdus; 10. Klaidų, padarytų vairavimo metu aptarimas, duodami patarimai; 11. Dalyvių suskirstymas, varžybų pradžia; 12. Sertifikatų ir apdovanojimų įteikimas. Mokymo metu siūlomi užkandžiai, gėrimai bei pietūs. Kursų trukmė 8 valandos. Mokoma Ford Focus ir Hyundai Tiburon GT automobiliais. Grupės renkamos iki 8 žmonių. Extreme PRO kursas Šios programos metu išmokoma vairuoti automobilį sportiniu stiliumi specialiai įrengtoje ralio trasoje. Ši programa labai patobulins turimus sportinio vairavimo įgūdžius. Čia mokoma valdyti automobilį taip, kaip tai daro ralio profesionalai. Kursų eiga: 1. Atvykimas į trasą Kaune (nemuno kačerginės žiedą); 2. Trumpas teorijos kursas 3. Praktinių įgūdžių patikrinimas, klaidų aptarimas; 4. Kliūčių apvažiavimas dideliu greičiu; 5. Vairavimas dideliu greičiu įvairiuose posukiuose; 6. Sertifikatų įteikimas ir kelionė namo. Mokymo metu siūlomi užkandžiai ir gėrimai. Kursų trukmė 4 valandos. Mokoma Hyundai Tiburon GT automobiliu. Grupės renkamos iki 4 žmonių. Individualus mokymas Visose šiame skyrelyje esančiose programose mokomas vienas žmogus individualiai.
Jos skirtos įgyti kuo daugiau praktinių įgūdžių ir maksimaliai išnaudoti visą laiką 1:1 Extreme kursas Programos metu išmoksite saugiai valdyti automobilį važiuojant dideliu greičiu ekstremaliose ir nenumatytose situacijose, posukiuose, apsisukimuose, stabdyme ir t.t. Įgysite daug sportinio vairavimo žinių, naudotis rankiniu stabdžiu, stabdymą kaire koja neprarandznt greičio, greitą slalomo įveikimą, kliūties apvažiavimą ir kt.. Kursų eiga : 1. Atvykimas į aikštelę; 2. Trumpas teorinis paruošimas; 3. Praktinių įgūdžių patikrinimas, klaidų aptarimas; 4. Figūrinis važiavimas; 5. Ekstremalus stabdymas; 6. Gabaritinis koridorius; 7. Priešpriešinio susidūrimo išvengimas, nenumatytos kliūties apvažiavimas; 8. Greituminis posūkių sekos įveikimas su kliūčių ruožais; 9. Greituminis posūkių įveikimas panaudojant stabdymo kaire koja ir rankiniu stabdžiu būdus; 10. Klaidų padarytų vairavimo metu aptarimas, duodami patarimai; 11. Sertifikatų įteikimas ir kelionė namo. Mokymo metu bus pasiūlyta užkandžiai ir gėrimai Kursų trukmė 4 valandos. Mokoma Ford Focus arba Hyundai Tiburon GT automobiliu (pasirinktinai). 1:1 Extreme PRO kursas Šios programos metu išmoksite vairuoti automobilį sportiniu stiliumi specialiai įrengtoje ralio trasoje. Ši programa labai patobulins Jūsų turimus sportinio vairavimo įgūdžius. Mokinsitės valdyti automobilį taip, kaip tai daro ralio profiseonalai. Kursų eiga: 1. Atvykimas į trasą Kaune (nemuno kačerginės žiedą); 2. Trumpas teorijos kursas 3. Praktinių įgūdžių patikrinimas, klaidų aptarimas; 4. Kliūčių apvažiavimas dideliu greičiu; 5. Vairavimas dideliu greičiu įvairiuose posukiuose; 6. Sertifikatų įteikimas ir kelionė namo. Mokymo metu bus pasiūlyta užkandžiai ir gėrimai. Kursų trukmė 4 valandos. Mokoma Hyundai Tiburon GT automobiliu. Įmonėms ir grupėms Extreme kursas įmonėms Šios programos metu nepamirštamai praleisite laiką su draugais ar įmonės kolektyvu. Kursų metu įgytos žinios suteiks Jums galimybę į kasdieninį vairavimą perkelti ekstremalaus vairavimo subtilybes. Mokymo metu bus rengiamos sportinio vairavimo varžybos ir nugalėtojų apdovanojimai. Pasibaigus mokymui ir varžyboms Jums bus išnuomuota Kaimo turizmo sodyba su pirtimi gėrimais ir užkandžiais.

Kursų eiga: 1. Atvykimas į aikštelę; 2. Trumpas teorinis paruošimas; 3. Praktinių įgūdžių patikrinimas, klaidų aptarimas; 4. Figūrinis važiavimas; 5. Ekstremalus stabdymas; 6. Priešpriešinio susidūrimo išvengimas, nenumatytos kliūties apvažiavimas; 7. Pietūs; 8. Greituminis posūkių sekos įveikimas su kliūčių ruožais; 9. Greituminis posūkių įveikimas panaudojant stabdymo kaire koja ir rankiniu stabdžiu būdus; 10. Klaidų padarytų vairavimo metu aptarimas, jų išvengimo būdai, duodami patarimai; 11. Dalyvių suskirstymas į grupes, varžybų pradžia; 12. Apdovanojimų įteikimas tris prizines vietas užėmusiems dalyviams ir sertifikatų įteikimas; 13. Važiavimas į kaimo turizmo sodybą su pirtimi. Mokymo metu bus pasiūlyta užkandžiai, gėrimai bei pietūs. Mokoma Ford Focus ir Hyundai Tiburon GT automobiliais. Mokys du instruktoriai. Renginio data ir dalyvių skaičius derinami pagal pageidavimą.

4.2 Paslaugų tarpusavio suderinamumas 4.3 Paslaugų kokybės charakteristikos. Funkcinė ir techninė kokybė.

Kiekvienas užsiregistravęs į kursus mokykloje gauna visą rinkinį reikalingos literatūros – kelių eismo taisykles, informaciją apie vairavimo egzaminus regitroje, saugaus eismo bei technikos pagrindų tezes, mokymuisi reikalingus kelių eismo taisyklių bilietus ir t.t. Aišku visa tai mokiniai gauna nemokamai – viskas įskaičiuota į kainą.

Praktiniuose užsiėmimuose naudojami šie automobiliai: • Volkswagen Polo; • Opel Astra; • Nissan Almera; • Ford Focus; • Ford Mondeo; • Hyundai tiburon GT (ekstremalaus vairavimo kursuose).

Visi automobiliai yra techniškai tvarkingi ir atitinka visus mokymo automobiliams keliamus reikalavimus. Teorinio mokymo klasės yra įkurtos net trijose Vilniaus miesto vietose: centre – Pylimo 20, Fabijoniškėse – Liudo Giros 2 ir Konstitucijos pr. 12. Mokymo klasės yra šiuolaikiškai įrengtos, atitinkančios visus vairavimo teoriniam mokymui keliamus reikalavimus.

4.4 Paslaugų atitikimas kliento lūkesčius

Paslaugų atitikimas kliento lūkesčius yra esminis veiksnys, lemiantis įmonės įvaizdį bei turintis įtaką tolimesnei įmonės veiklai. Įmonės įvaizdį bei kaip yra pateisinami klientų lūkesčiai gerai atspindi klientų atsiliepimai. Savo nuomonę apie UAB „GINEIDA“ vairavimo kursus galima pateikti ir paskaityti įmonės internetinėje svetainėje. Štai keletas atsiliepimų:

vaida 2006 Gegužės 15 d. Kursus sioje mokykloje pradejau lankyti vasario gale, siandien jau turiu teises :). Esu labai patenkinta sia vairavimo mokykla ir tikrai rekomenduoju visiems besirenkantiems. Sekmes tolesniame darbe DJ_BEGEMOTIX to R.Stalioraitis 2006 Gegužės 17 d. Sutinku kad nekiekvienas yra gimes buti vairuotuoju bet pasimokius Gineidoj kiekvienas juo gali tapti 🙂 as irgi masinu byjojau kaip velnio, pries einant mokintis vazynejau tik nelegaliai 🙂 be teisiu kaip sakant bet i gatves nelyzdavau tik ten kur mazas judejimas kur nera masinu , pradejau mokytis tai man atsirado interesas MASINOS, vairavimas, auto sportas, DRAGAI 🙂 Zodziu su masina pasijauciau kitu zmogum… O visko ka moku ismokau is pacio geriausio instruktoriaus 🙂 taipkad Mokykla duoda daug ka 🙂 Snaigė 2006 Balandžio 24 d. Kadangi pati pradėjau nuo nulio, nieko nežinojau ir nepažinojau, visą info rinkausi per internetą ir atsiliepimus. Nesigailiu, net manau, kad pasisekė, jog atejau būtent čia. Kas mokysitės pas Gintą, neišsigąskit jo griežtumo, nes Regitroj teorija po jo “muštro” bus “viens ir viskas”. Manau, kad čia visi instruktoriai puikūs, bet, kadangi mane mokė Laurynas, drąsiai rekomenduoti galiu būtent jį: geras profesionalas, puikus žmogus. Sėkmės

Taigi, iš atsiliepimų galime teigti, kad klientų lūkesčiai yra patenkinami. Daugelyje atsiliepimų įmonė apibūdinama gerai, klientai patenkinti instruktorių ir dėstytojų darbu.

4.5 Paslaugų naudingumas 4.6 Paslaugų vieta gyvavimo ciklo kreivėje (stadijoje)

5. Paslaugų pateikimo būdai (siūlymo būdai) Paskirstymo kanalai

Įmonėje „GINEIDA“ mokoma teorijos bei praktinio vairavimo. Įmonėje paslaugos, kurių metu teikiamos teorinės žinios, gali būti teikiamos dviem būdais: tiesiogiai ir netiesiogiai. Tiesiogiai – teorija dėstoma grupėje, susirinkus mokiniams tam tikru laiku. Netiesiogiai – mokiniai gali mokytis eksternu. Vairavimo kursai eksternu nuo kursų grupėje skiriasi tuo, kad teoriją mokiniai gali pasiruošti patys, nereikia lankyti užsiėmimų. Norintiems mokytis eksternu, įmonė siūlo:

• visą reikalingą literatūrą savarankiškam mokymuisi; • kompiuterinę kelių eismo taisyklių bilietų programą; • konsultacijas. Išlaikius teorijos egzaminą VĮ „Regitra“, galima pradėti mokytis praktinio vairavimo. Pravažinėjus mažiausiai 20 a/v, ir išlaikius mokyklinį vairavimo egzaminą, laikomas praktinio vairavimo egzaminas VĮ „Regitra“ ir mėnesio laikotarpyje gaunamas vairuotojo pažymėjimas. Vienintelis reikalavimas, jeigu asmuo nori mokytis eksternu, turi pateikti dokumentą, kad baigė bent jau vidurinę mokyklą. Teoriniai užsiėmimai vyksta trijose mokymo klasėse: centre, Pylimo g. 20-15, antrame aukšte, Fabijoniškėse L.Giros g. 2 ir Konstitucijos pr. 12 (331 kabinetas). Tai ypač patogu klientams, nes jie gali pasirinkti jiems tinkamesnę vietą.

Užsiregistruoti į naują mokymosi grupę galima šiais būdais: • telefonu (+370 5 263 933 1 arba 261 55 56) • e. paštu ( info@vairuok.lt) • atėjus į mokyklą • užpildant reigistracijos formą įmonės internetinėje svetainėje. 6. Paslaugų rėmimo būdai

Kiekvienai įmonei, ypač teikiančiai paslaugas, labai svarbus yra rėmimas. Rėmimas apima veiksmus ir sprendimus, kuriais siekiama informuoti pirkėją apie teikiamas paslaugas bei paskatinti jį pirkti. Pagrindiniai paslaugų rėmimo būdai yra šie: asmeniniai pardavimai, pardavimų skatinimas, populiarinimas, ryšiai su visuomene, reklama, narystė organizacijose, asociacijose. UAB „GINEIDA“ vairavimo kursai taip pat taiko rėmimo būdus. Ši įmonė reklamuojasi kiekvienais metais remdama įvairius studentiškus ir moksleiviškus renginius: • 2003 balandis – Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto studentų renginys “Merkurijaus” dienos. • 2003 spalis – Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto studentų fuksų krikštynos. • 2003 lapkritis – Lietuvos teisės universiteto renginys “Pirmasis krikštas 2003”. • 2004 vasaris – Užupio gimnazijos moksleivių šimtadienis. • 2005 liepa – Vilniaus universiteto fuksų stovykla. • 2005 rugpjūtis – Vilniaus universiteto medicinos fakulteto renginys. • 2005 rugsėjis – Vilniaus pedagoginio universiteto krikštynos. • 2005 spalis – Mykolo Romerio universiteto krikštynos. • 2005 spalis – Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto krikštynos. Įmonė taip pat turi susikūrusi savo internetinę svetainę, adresu www.vairuok.lt, kurioje kiekvienas gali rasti visą jam reikalingą informaciją apie teikiamus vairavimo kursus. Įmonė naudoja įvairius reklaminius skelbimus mokymo įstaigose. Reklamai taip pat panaudoja savo automobilius su nuoroda į įmonės internetinę svetainę.

7. Kainodara

S paslaugų paketas – KAINA -849 Lt. M paslaugų paketas – KAINA – 889 Lt L paslaugų paketas – KAINA – 1099 Lt XL paslaugų paketas – KAINA – 1189 Lt

Papildomai tektų mokėti, jeigu norima papildomai mokytis vairavimo – 1 važiavimas (2 a/v) • 50 Lt baigusiems mūsų kursus asmenims; • 55 Lt besimokantiems kitose mokyklose.

Kadangi vairavimo mokymo paslaugos yra tikrai nepigios, įmonė siūlo savo klientams šiuos išsimokėjimo variantus: 1. MINI LIZINGAS 1. Sudarant mokymo sutartį sumokamas 100 Lt. 2. Pradedant praktinio vairavimo pamokas sumokama 300 Lt. 3. Baigiant vairavimo mokymo kursus sumokama likusi dalis. 2. SNORO LIZINGAS Jūs pasinaudojate Snoro lizingo paslaugomis ir perkate vairavimo mokymo kursus išsimokėtinai. Galite pasirinkti Jums tinkamiausią pradinį įnašą, kuris gali būti nuo 0% iki 70% vairavimo kursų kainos. Taip pat galite pasirinkti Jums tinkamiausią išsimokėjimo terminą – nuo 3 iki 36 mėn. Pavyzdžiui: Jūs pasirenkate XL paslaugų paketą, kurio kaina yra 1129 Lt. Jūs norite pradiniu įnašu sumokėti 10% kursų kainos, o likusią sumą išsimokėti per 12 mėn. Tada Jums reikės mokėti: • Pasirašant mokymo sutartį 112,9 Lt. • Administracinį snoro lizingo mokestį – 23,6 Lt. • 12 mėnesinių įmokų, kurių kiekviena po 91, 72 Lt. Galima sakyti visai nedaug, nes už šiuos pinigus Jūs gausite pakankamai daug paslaugų ir tikrai gerai išmoksite vairuoti. Norintiems vairavimo kursus pirkti per Snoro lizingą keliami šie reikalavimai: • Amžius nuo 21 iki 70 metų. Tačiau jei Jūs jaunesnis, už Jus finansavimo sutartį gali pasirašyti tėvai ar kiti reikiamo amžiaus sulaukę žmonės. • Asmuo, pasirašantis finansavimo sutartį turi būti išdirbęs paskutinėje darbovietėje bent 3 mėnesius. Reikalingi šie dokumentai: • Asmens tapatybę liudijantis dokumentas (piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, diplomatinis pasas, leidimas nuolat gyventi LR).

7.1 Kainų lygis, lyginant su konkurentų

Pagrindiniai įmonės „GINEIDA“ konkurentai yra „Dorkanas“, „Autotakas“, „AkademijaMobile“. Lyginant šią įmonę su konkurentėmis kainų atžvilgiu, įmonė negali pasigirti žemų kainų politika.

Įmonė Kaina už B kategorijos vairavimo kursus (Lt) „GINEIDA“ 849 „DORKANAS“ 890 „AutoTakas“ 780 „AkademijaMobile“ 750

Įmonė Kriterijus „Gineida“ „Dorkanas“ „Vikartas“ AkademijaMobile AutoTakas Vieta 10 9 6 8 9 E-puslapis 10 10 6 7 9 Kursų kaina (B kategorijos) 7 6 7 10 10 Kategorijos, kurių yra mokoma 6 10 6 9 6 Mokymo patalpos 10 10 9 8 9 Mokymo automobiliai 10 10 10 9 10 Galimybė mokytis eksternu 10 4 6 10 10 Finansavimo galimybė 10 10 4 4 4 Galimybė mokėti dalimis 10 5 6 10 10 Nuolaidų sistema 10 10 10 10 10 Suma 93 84 70 85 87

7.2 Nuolaidos ir jų taikymo atvejai

Studentams ir moksleiviams taikoma papildoma 20 Lt nuolaida. Akcijos taisyklės: Didesnė nuolaida suteikiama pateikus moksleivio pažymėjimą. Suteikiamos tokios nuolaidos: renkantis S paslaugų paketą – 40 Lt nuolaida, M paketą – 60 Lt nuolaida, L paketą – 80 Lt nuolaida, XL paketą – 100 Lt nuolaida.

7.3 Kainų įvertinimas iš kliento pusės 7.4 Kainų pokyčiai. Kada numatoma. Priežastys 8.1 Esami ir potencialūs konkurentai 8.2 Konkurentų teikiamos paslaugos 8.3 Konkurentų pasiskirstymas. Geografinis kriterijus 8.4 Konkurentų klientūra. Naudojamos priemonės jiems išlaikyti 8.5 Pagrindinių konkurentų privalumai ir trūkumai 9. Įmonės valdomų ir nevaldomų veiksnių įvertinimas. Vadybos ir marketingo problemų iškėlimas, galimi sprendimo būdai, pasiūlymai ir rekomendacijos.

8. Įmonės konkurentai, jų apžvalga.

Vairavimo kursai yra labai populiari paslaugų sritis. Todėl ir įmonių, teikiančių tokias paslaugas yra labai daug. Vilniaus mieste tokių įmonių yra 70, todėl konkurencija yra labai didelė. Visus konkurentus palyginti būtų labai sunku, kadangi jų labai daug, todėl palyginsime kelias stambesnes vairavimo kursus teikiančias įmones.

Įmonės vieta buvo vertinama pagal tai, kiek toli įmonė yra nuo senamiesčio centro, kuriuo laikėm Pilies gatvę, Gedimino prospektą ir Katedros aikštę. “Gineida” gavo aukščiausią įvertinimą, nes ji vienintelė yra arčiausiai centro. Elektroninis puslapis buvo vertinamas pagal informacijos kiekį jame – ar jis pakankamas, nuotraukų kokybę ir buvimą, galimybę surasti jį per paieškos programas. “Vikartas” elektroninis puslapis buvo prasčiausias, nes jame labai mažai informacijos apie įmonę, jos veiklą šį puslapį reikėtų tobulinti. „AkademijaMobile“ puslapyje sunkoka rasti reikiamą informaciją. „Atotakas“ turi gana nebloga elektroninį puslapį, bet visa informacija nėra pateikta vienoje vietoje, kas yra nelabai patogu. „Gineida“ ir „Dorkanas“ gali pasigirti savo elektroniniu puslapiu, nes čia tikrai galima rasti reikiamą informaciją ir gana lengvai.

Kaina buvo vertinama palyginus visų įmonių kainas, kurių kainos buvo mažiausios tos įmonės ir gavo aukščiausius įvertinimus, kaip matome „Gineida“ negali pasigirti žemiausiomis kainomis. Kategorijų vertinimas buvo pagal tai kokiems vairavimo egzaminams įmonės padeda pasiruošti. Vienintelis „Dorkanas“ padeda pasiruošti visų kategorijų vairavimo egzaminui. Mokymo patalpos buvo vertinamos pagal jose įrengtas mokymo priemones, patalpų erdvumą ir patogumą. Galima sakyti visos įmonės turi gerą mokymo įranga, kompiuterius ir reikalingą programinę įrangą, pasirengti teorijos egzaminui. Tačiau ne visų įmonių patalpos yra erdvios. Mokymui skirti automobiliai buvo vertinami pagal jų naujumą. Taigi visos įmonės, išskyrus „AkadejimaMobile“, gali pasigirti naujais automobiliais, pritaikytais praktiniam mokymui. Visos įmonės turi tokių markių automobilių, kuriais yra laikomas praktinis egzaminas VĮ „Regitra“. Galimybė mokytis eksternu buvo vertinama pagal tai ar įmonės suteikia ar nesuteikia tokią galimybę. Finansavimo galimybė vertinama pagal tai ar galima mokėti išsimokėtinai ar ne. Tokią galimybę suteikia tiktai „Gineida“ ir „Dorkanas“ kitos įmonės neskelbia ar suteikia savo klientams tokią galimybę. Galimybė mokėti dalimis ar yra galima sumokėti kursų kainą per keletą kartų. „Dorkanas“ ir „Vikaras“ tokios galimybės neskelbia todėl gavo žemą įvertinimą. Nuolaidų sistemą vertinome pagal tai ar įmonės suteikia kokias nors nuolaidas. Visos įmonės daro nuolaidas studentams ir moksleiviams.