Organizacijos analize(Varenos policijos komisariato analize)

Organizacijos analizėVarenos policijos komisariato analizė

1. Varenos policijos komisariatas yra politinė organizacija. 2. III Evoliucijos etapas – kai valdymo veikla yra atskiriama nuo gamybinės veiklos prasideda trečiasis organizacijos etapas.Varenos policijos komisariatas yra trečiame evoliucijos etape. Atlikus administracinę reformą ir sukūrus Varenos savivaldybę netrukus buvo įkurtas ir Kazlų Rūdos policijos komisariatas. Komisariatas buvo įsteigtas tam, kad naujai įkurtos savivaldybės centre būtų pirminė teisėsaugos institucija, kurioje savivaldybės gyventojai rastų visas policijos tarnybas. Komisariatas savarankiškai pradėjo funkcionuoti nuo 2001 m. vasario 1 d. Jis buvo įkurtas su pačiu minimaliausiu etatų skaičiumi. Jame buvo įsteigti 42 etatai. Didelė darbo apimtis. Varenos PK užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės saugumą. Pats pagrindinės policijos komisariato darbo rodiklis yra išaiškinamumas (t.y. užbaigotos baudžiamosios bylos), kuris atspindi kriminogeninę padėtį aptarnaujamoje teritorijoje ir aptarnaujančio komisariato darbo rezultatus. Rengiami šviečiamojo pobūdžio pareigūnų susitikimai su moksleiviais.

3. Vidinė aplinka – pareigūnai ir tarnautojai. Vartotojai – bendruomenė.Tiekėjai – Lietuvos policijos materialinio aprūpinimo centras, Rimo Pudinsko IĮ “Laurisa”, UAB “Vidara”, UAB “Skaitmeninis pasaulis”.Vyriausybė:1. Sodra2. Priešgaisrinė apsauga3. Karinė sodra4. Mokesčių inspekcija5. Policijos departamentas prie LR VRM6. Informatikos departamentas prie LR VRM

Žiniasklaida – laikraštis “Varenos kronika”, “Suvalkietis”.Žurnalistai nuolat gauna pageidaujamą informaciją apie nusikaltimus bei teisės pažeidimus (jeigu tai nekenkia tyrimui).Finansų institucijos – Hansa LTB.Labiausiai įtakojantys bendrosios aplinkos (socialinė, kultūrinė, ekonominė, politinė ir teisinėt) veiksniai Labiausia įtakojantys veiksniai yra Vyriausybė, nes nuo jos priklauso kiek finansinių išteklių bus skirta policijai. Kasmet mažinant finansavimą šalies policijos įstaigose susidarė tokia situaciją, kad policijos pareigūnai negali pilnai vykdyti savo funkcijų, tuo keldami visuomenės nepasitenkinimą dėl saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo. Atsižvelgiantį į ekonominę situaciją, didelį jaunimo neužimtumą, nedarbą, visuomenėje vyraujančias nuostatas galimas didesnis nusikaltimų, vagysčių, smurtinių nusikaltimų skaičius.

Trūksta ilgalaikių planų, strategijos, prevencinių programų. Tam didelę įtaką turi nestabili padėtis valstybėje, tačiau kartu ir nepakankamas komisariato valdžios dėmesys. Iš principo tokią situaciją sukuria nepakankamas valdžios dėmesys, menkas finansavimas, visuomenės abejingumas bei kiti veiksniai. Optimaliam ir rezultatyviam policijos komisariato darbui reikalinga įgyvendinti bent dalį išorinės aplinkos galimybių ir pašalinti esminius veiklos aplinkos trūkumus.

4. Organizacijos valdymo struktūra (OVS) – tai visuma grandžių ir atskirų valdymo darbuotojų, jų pavaldumo tvarka ir tarpusavio ryšių vertikalumas bei horizontalumas.

Organizacijos valdymo struktūra

5. OVSValdymo grandis:1. Kriminalinės policijos komisaras inspektorius komisaro pavaduotojas, Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo poskyris.2. Komisaras, buhalterija, personalo gr., ūkio ir statistikos grupė.3. Viešosios policijos komisaras inspektorius komisaro pavaduotojas, operatyvaus valdymo poskyris, migracijos grupė, viešosios tvarkos poskyris.

Vertikalieji ryšiai. 1. Kriminalinės policijos komisaras inspektorius komisaro pavaduotojas, kriminalinės policijos kriminalistinių tyrimų grupė, kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo poskyris.2. Komisaras, buhalterija, personalo gr., ūkio ir statistikos grupė.3. Viešosios policijos komisaras inspektorius komisaro pavaduotojas, operatyvaus valdymo poskyris, migracijos grupė, viešosios tvarkos poskyris.Horizontalieji ryšiai.1. Kriminalinės policijos komisaras inspektorius komisaro pavaduotojas, Viešosios policijos komisaras inspektorius komisaro pavaduotojas2. Kriminalinės policijos kriminalistinių tyrimų grupė, kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo poskyris, buhalterija, personalo gr., ūkio ir statistikos grupė.3. Kriminalinės policijos nusikaltimų veikų tyrimo grupė, prevencijos grupė, viešosios tvarkos ir eismo kontrolės grupė. Valdymo lygių skaičius – 3.OVS tipas – funkcinis valdymo tipas.

6. Valdymo ir nevaldymo personalas Valdymo personalą sudaro komisaras, kriminalinės policijos komisaras inspektorius komisaro pavaduotojas, Viešosios policijos komisaras inspektorius komisaro pavaduotojas, Kriminalinių policijos Nusikaltimų tyrimo poskyris, Viešosios tvarkos poskyris. Nevaldymo personalą sudaro Kriminalinės policijos Nusikalstamų veikų tyrimo grupė, Prevencijos grupė, Viešosios tvarkos ir eismo kontrolės grupė, buhalterija, personalo gr., ūkio ir statistikos gr.

7. Valdymo personalas

7. Vadovai – komisaras, KP komisaras inspektorius komisaro pavaduotojas, VP komisaras inspektorius komisaro pavaduotojas, KP Nusikaltimų tyrimo poskyris, Viešosios tvarkos poskyris. Specialistai – buhalterija, personalo gr., ūkio ir statistikos grupė, Migracijos grupė. Aptarnaujantis personalas – KP Nusikalstamų veikų tyrimo grupė, Prevencijos grupė, Viešosios tvarkos ir eismo kontrolės grupė, Operatyvaus valdymo poskyris, KP Kriminalistinių tyrimų grupė.

8. Vadovų valdymo funkcijosPagrindines valdymo funkcijas atlieka komisaras, KP komisaras inspektorius komisaro pavaduotojas, VP komisaras inspektorius komisaro pavaduotojas. Konkrečias valdymo funkcijas atlieka KP Nusikaltimų tyrimo poskyris, KP Kriminalistinių tyrimų grupė, Operatyvaus valdymo poskyris, Migracijos grupė, Viešosios tvarkos poskyris, buhalterija, personalo gr., ūkio ir statistikos gr.

9. Vadovų valdymo lygiai Vadovai pagal valdymo lygį yra skirstomi:1. Aukščiausias valdymo lygis priima reikšmingiausius sprendimus ir koordinuoja bei kontroliuoja kategorinių vadovų darbą.Šiam lygiui priskiriama Varenos PK komisaras.2. Vidutinio valdymo lygis koordinuoja ir kontroliuoja žemutinio kategorijos vadovų darbą.Šiam lygiui priskiriama Kriminalinės policijos komisaras inspektorius komisaro pavaduotojas, Viešosios policijos komisaras inspektorius komisaro pavaduotojas.3. Žemutinio valdymo lygiui priklauso, kurie vadovauja darbininkams arba eiliniams darbuotojams.Šiam lygiui priskiriama Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo poskyris, Viešosios tvarko poskyris.

10. Kazlų Rūdos PK valdymo linija (komandų grandinė) Komandų grandinė – tai schemos, kuri sukonkretina, kas kam organizacijoje atsiskaito.1. Kriminalinės policijos komisaras inspektorius komisaro pavaduotojas, kriminalinės policijos kriminalistinių tyrimų grupė, kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo poskyris, kriminalinės policijos nusikaltimų veikų tyrimo grupė.2. Komisaras, buhalterija, personalo gr., ūkio ir statistiko gr.3. Viešosios policijos komisaras inspektorius komisaro pavaduotojas, operatyvaus valdymo poskyris, migracijos gr., viešosios tvarkos poskyris, viešosios tvarkos ir eismo kontrolės grupė.

11. VadovaiVadovus skirstome į linijinius, funkcinius ir patariamuosius.Linijiniai vadovai – asmuo, atsakingas už organizacijos ar jos dalies visas funkcines sritis. Prie linijinių vadovų priskirsime Varenos PK komisarą.Funkciniai vadovai – atsakingi tik už vieną organizacijos darbo sritį. Prie funkcinių vadovų priskirsime Kriminalinės policijos komisarą inspektorių komisaro pavaduotoją, Viešosios policijos komisarą inspektorių komisaro pavaduotoją.

Patariamieji vadovai įgalioti padėti bei patarti linijiniams vadovams, kaip geriau įgyvendinti minėtus tikslus. Prie patariamųjų priskirsime buhalterija, personalo gr., ūkio ir statistikos gr. 12. Vadovų valdomumo norma Valdomumo normos taikomos vadovų skaičiui normuoti Atskirų vadovų valdomumo normos “plotis” Komisaras – 50%Kriminalinės policijos komisaras inspektorius komisaro pavaduotojas – 25%Viešosios policijos komisaras inspektorius komisaro pavaduotojas – 25%