Nordea banko kreditai

TURINYS

Įvadas 3
1. KREDITAI PRIVATIEMS KLIENTAMS 4
1.1 Kreditai vartojimo reikmėms su nekilnojamojo turto įkeitimu 4
1.2 Vartojimo kreditai 6
1.3 Būsto kreditas 8
1.4 Kreditas „laisvai“ 9
2. KREDITAI VERSLO KLIENTAMS 10
2.1 Kredito linija 12
Išvados 13
Literatūra 14Įvadas
“Nordea” – tai didžiausia finansinių paslaugų bendrovė Šiaurės šalių ir Baltijos regione. Grupės turtas siekia 262 mlrd. eurų, o internetinės bankininkystės srityje ji pirmauja pasaulyje. Šiuo metu “Nordea” turi 4,1 mln. e-klientų. Regione “Nordea” aptarnauja daugiau negu 11 mln. privačių asmenų ir beveik 700 000 įmonių bei institucijų. Banko tinklą sudaro 1198 skyrių ir 125 draudimo centrai.
Nordea užima tvirtas pozicijas Danijos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos bankų ir draudimo rinkose, bei aktyviai stiprina savo poozicijas Baltijos Šalyse ir Lenkijoje.
Per savo tarptautinių padalinių tinklą, kuris apima 22 šalis be grupės vidaus rinkos – Šiaurės ir Baltijos šalių, taip pat per tarptautinių partnerių tinklą, Nordea teikia finansines paslaugas Šiaurės ir kitų pasaulio šalių klientams.
Verslo srityje daugiausiai mokėjimų yra atliekama banko pinigais, kurie susideda iš banknotų, monetų bei banko depozitų.
Žmonėms neturintiems pakankamai pinigų, bet norintiems pirkti yra suteikiami kreditai tam tikrai sumai, kad galėtų įsigyti reikiamą ir norimą daiktą ar tiesiog skubiai gaut pinigus. Kreditas- tai ekkonominiai piniginiai santykiai , susiję su įmonių, organizacijų ir gyventojų laikinai laisvų pinigų kaupimu ir tiksliniu jų teikimu apmokėjimo ir grąžintinumo pagrindais. Kreditai skirstomi į dvi grupes: kreditai privatiems klientams ir kreditai verslo klientams.
Šio referato tikslas išsiaiškinti kokius kreditus teikia Nordea ba

ankas ir kokiomis są1ygomis.
Uždaviniai:
• išskirti kredito rūšis;
• apibrėžti reikalavimus norint gauti kreditą.1. Kreditai privatiems klientams
1.1 Kreditai vartojimo reikmėms su nekilnojamojo turto įkeitimu
Prieš suteikiant kreditą yra vertinamos kredito gavėjo pajamos:
• kredito gavėjo (ir jo sutuoktinio/bendra-pareiškėjo) turimų finansinių įsipareigojimų (bankams, kitoms finansinėms institucijoms, privatiems asmenims ir t. t.) suma, mokama per mėnesį, neturi viršyti 40 proc. šeimos grynųjų pajamų;
• kredito gavėjo (ir jo sutuoktinio/bendra-pareiškėjo) turimų finansinių įsipareigojimų (bankams, kitoms finansinėms institucijoms, privatiems asmenims ir t. t.) suma, mokama per mėnesį, negali viršyti 50 proc. šeimos grynųjų pajamų, su sąlyga jei kredito ir įkeitimo santykis ne daugiau nei 75 proc. jei šeimos grynosios pajamos daugiau nei 3 500 Lt;
• likusi grynųjų pajamų suma vienam šeimos nariui negali būti mažesnė, nei banko numatyta suma (ne mažiau kaip 300 Lt).
• kredito gavėjas turi atsidaryti Nordea banko sąąskaitą, į kurią būtų pervedamas atlyginimas ar kitos pastovios pajamos.
Maksimalus kredito terminas yra 30 metų. Kreditas gali būti suteiktas litais, eurais arba JAV doleriais. Kreditas būstui suteikiamas eurais arba litais iki 85 proc. įkeičiamo turto vertės:
• jeigu asmens pajamos yra litais arba eurais ir;
• jei turtas yra gyvenamosios paskirties bei ne senesnis nei 10 metų (arba įkeičiamas turtas yra miesto centre ir suremontuotas/renovuotas) ir;
• jeigu asmens (ir jo sutuoktinio/bendra-pareiškėjo) turimų finansinių įsipareigojimų (bankams, kitoms finansinėms institucijoms, privatiems asmenims ir t.t.) suma, mokama per mė
ėnesį, neviršija 40 proc. šeimos grynųjų pajamų, o grynosios šeimos pajamos yra daugiau nei 3 500 Lt arba;
• jeigu asmens (ir jo sutuoktinio/bendra-pareiškėjo) turimų finansinių įsipareigojimų (bankams, kitoms finansinėms institucijoms, privatiems asmenims ir t.t.) suma, mokama per mėnesį, neviršija 25 proc. šeimos grynųjų pajamų.
Kreditas būstui suteikiamas eurais arba litais iki 75 proc. įkeičiamo turto vertės:
• jei asmens pajamos yra gaunamos ta pačia kaip ir kredito valiuta;
• jei asmens pajamos yra gaunamos litais arba eurais, o kredito valiuta – eurai arba litai;
• jei asmens (ir jo sutuoktinio/bendra-pareiškėjo) turimų finansinių įsipareigojimų (bankams, kitoms finansinėms institucijoms, privatiems asmenims ir t. t.) suma, mokama per mėnesį, neviršija 50 proc. šeimos grynųjų pajamų, o šeimos grynosios pajamos didesnės nei 3 500 Lt;
• jei asmens (ir jo sutuoktinio/bendra-pareiškėjo) turimų finansinių įsipareigojimų (bankams, kitoms finansinėms institucijoms, privatiems asmenims ir t. t.) suma, mokama per mėnesį, neviršija 40 proc. šeimos grynųjų pajamų.
Kreditas būstui suteikiamas eurais arba litais iki 60 proc. įkeičiamo turto vertės:
• jei asmens pajamos gaunamos kita nei kredito valiuta (netaikoma litų ir eurų atveju);
• jei įkeičiamas komercinės paskirties turtas.
Taikant kredito palūkanas kiekvienam klientui ieškomas palankiausias sprendimas. Palūkanas sudaro bazinė palūkanų norma (LIBOR, EURIBOR, VILIBOR) ir maržos procentas, kurį kiekvienam klientui nustato bankas.
Kreditams JAV doleriais ir eurais taikomos atitinkamai LIBOR ir EURIBOR bazinės palūkanų no
ormos. Kreditams litais taikoma VILIBOR bazinė palūkanų norma.
Bankas gali pasiūlyti sprendimų apsidrausti nuo galimos palūkanų normos kitimo ateityje. Jūs galite rinktis palūkanų rūšį:
• fiksuotas palūkanas, kurios nustatomos iki 15 m. laikotarpiui, o jam pasibaigus palūkanos pakeičiamos į kintamas;
• kintamas palūkanas, kurios pirmą kartą nustatomos pasirašant kredito sutartį, o vėliau keičiamos kas 3, 6 ar 12 mėnesių, atsižvelgiant į Jūsų pasirinkto laikotarpio VILIBOR, EURIBOR arba LIBOR.
1 lentelė
Kreditas grąžinamas pagal klientui priimtiną kredito grąžinimo metodą:

Linijinis Kreditas yra grąžinamas vienodomis įmokomis, o palūkanos yra mokamos už negrąžintą kredito sumą.
Linijinis su 40 metų grąžinimo grafiku Per pasirinktą laikotarpį (ne ilgiau kaip 30 metų) kreditas yra grąžinamas vienodomis įmokomis, kurios yra apskaičiuojamos naudojant 40 metų terminą, o palūkanos yra mokamos už ne.grąžintą kredito sumą. Kredito laikotarpio pabaigoje paskutine įmoka yra grąžinama visa likusi negrąžinta kredito dalis.
Anuiteto Kreditas ir palūkanos mokamos lygiomis įmokomis kiekvieną mėnesį.

Kreditas gali būti atidėtas iki 5 metų. Atidėjimo periodas prasideda nuo kredito sutarties pasirašymo datos. Bankui turėtų būti pateiktas motyvuotas prašymas atidėti kredito grąžinimo terminą.
Kreditas grąžinamas ir palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį (banko nustatytą dieną), remiantis kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiku.
Kreipiantis dėl bet kokio kredito reikia pristatyti šiuos savo ar sutuoktinio bendrapareiškėjo dokumentus (dokumentų kopijas ir orginalus, nuorašus):
• Užpildytą paraišką kreditui gauti;
• asmens pasą arba tapatybės nustatymo kortelę;
• pažymą apie pastarųjų 6 mėnesių darbo už

žmokestį arba kitas pajamas (bankui atskirai paprašius);
• jeigu pateikiamos pajamos, gaunamos iš individualios įmonės veiklos, papildomai reikia pristatyti:
• individualios įmonės registracijos pažymėjimą;
• individualios įmonės paskutinių trijų metų finansines ataskaitas;
• individualios įmonės veiklos aprašymą;
• pažymas iš LR valstybinės mokesčių inspekcijos ir LR valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos apie tai, jog individuali įmonė nėra įsiskolinusi šioms institucijoms;
• turimų finansinių įsipareigojimų sutartis ir mokėjimo grafikus;
• praėjusių metų pajamų ir turto deklaraciją, jei įstatymų nustatytais atvejais priklauso deklaruoti pajamas.
Bankas gali prašyti papildomų dokumentų.1.2 Vartojimo kreditai
Prieš suteikiant vartojimo kreditą yra vertinamos gavėjo pajamos:
• kredito gavėjo (ir jo sutuoktinio / bendra-pareiškėjo) turimų finansinių įsipareigojimų (bankams, kitoms finansinėms institucijoms, privatiems asmenims ir t. t.) suma, mokama per mėnesį, neturi viršyti 40% šeimos grynųjų pajamų;
• likusi grynųjų pajamų suma vienam šeimos nariui negali būti mažesnė, nei banko numatyta suma (ne mažiau kaip 300 Lt).
Kredito gavėjas turi atsidaryti Nordea banko sąskaitą, į kurią būtų pervedamas atlyginimas ar kitos pastovios pajamos.
Maksimalus kredito terminas yra 5 metai. Kreditas gali būti suteiktas litais arba eurais. Maksimali kredito suma – 12 000 EUR (arba atitikmuo litais), bet ne daugiau kaip 6 grynieji šeimos atlyginimai.

Iš gautos sumos atimami turimų kreditų be įkeitimo (vartojimo kreditai, kortelių limitai, overdraftai) sumos Nordea Bank Lietuva ir kitose finansinėse institucijose.
Kredito palūkanos kiekvienam klientui taikomas palankiausias sprendimas. Kredito palūkanas sudaro bazinė palūkanų norma (LIBOR, EURIBOR, VILIBOR) ir maržos procentas, kurį kiekvienam klientui nustato bankas.
Kreditams JAV doleriais ir eurais taikomos atitinkamai LIBOR ir EURIBOR bazinės palūkanų normos.

Kreditams litais taikoma VILIBOR bazinė palūkanų norma.
Bankas gali pasiūlyti sprendimų apsidrausti nuo galimos palūkanų normos kitimo ateityje. Jūs galite rinktis palūkanų rūšį:
• fiksuotas palūkanas, kurios nustatomos iki 15 m. laikotarpiui, o jam pasibaigus palūkanos pakeičiamos į kintamas;
• kintamas palūkanas, kurios pirmą kartą nustatomos pasirašant kredito sutartį, o vėliau keičiamos kas 3, 6 ar 12 mėnesių, atsižvelgiant į Jūsų pasirinkto laikotarpio VILIBOR, EURIBOR arba LIBOR.
Kredito grąžinimas ir palūkanų mokėjimas yra paskaičiuojamas remiantis linijiniu metodu, t. y. kreditas yra grąžinamas vienodomis įmokomis, o palūkanos yra mokamos už negrąžintą kredito sumą arba anuitetiniu metodu, kai kreditas ir palūkanos mokamos lygiomis įmokomis kiekvieną mėnesį.
Kreditas grąžinamas ir palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį (banko nustatytą dieną), remiantis kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiku.
Kreipiantis dėl būsto kredito reikia pristatyti šiuos savo bei sutuoktinio ar bendra-pareiškėjo dokumentus (dokumentų kopijas ir originalus / nuorašus):
• užpildytą paraišką kreditui gauti;
• asmens pasą arba tapatybės nustatymo kortelę;
• pažymą apie pastarųjų 6 mėnesių darbo užmokestį arba kitas pajamas (bankui atskirai paprašius);
• jeigu pateikiamos pajamos, gaunamos iš individualios įmonės veiklos, papildomai reikia pristatyti:
• individualios įmonės registracijos pažymėjimą;
• individualios įmonės paskutinių trijų metų finansines ataskaitas; – individualios įmonės veiklos aprašymą;
• pažymas iš LR valstybinės mokesčių inspekcijos ir LR valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos apie tai, jog individuali įmonė nėra įsiskolinusi šioms institucijoms;
• turimų finansinių įsipareigojimų sutartis ir mokėjimo grafikus.
• praėjusių metų pajamų ir turto deklaraciją, jei įstatymų nustatytais atvejais priklauso deklaruoti pajamas.
Bankas gali prašyti papildomų dokumentų.1.3 Būsto kreditas
Kai suteikiamas būsto kreditas yra vertinamos gavėjo pajamos:
• kredito gavėjo (ir jo sutuoktinio arba bendra-pareiškėjo) turimų finansinių įsipareigojimų (bankams, kitoms finansinėms institucijoms, privatiems asmenims ir t. t.) suma, mokama per mėnesį, neturi viršyti 40 proc. šeimos grynųjų pajamų;
• kredito gavėjo (ir jo sutuoktinio arba bendra-pareiškėjo) turimų finansinių įsipareigojimų (bankams, kitoms finansinėms institucijoms, privatiems asmenims ir t. t.) suma, mokama per mėnesį, negali viršyti 50 proc. šeimos grynųjų pajamų, su sąlyga jei kredito ir įkeitimo santykis ne daugiau nei 75 proc. jei šeimos grynosios pajamos daugiau nei 3 500 Lt;
• likusi grynųjų pajamų suma vienam šeimos nariui negali būti mažesnė, nei banko numatyta suma (ne mažiau kaip 300 Lt).
• kredito gavėjas turi atsidaryti Nordea banko sąskaitą, į kurią būtų pervedamas atlyginimas ar kitos pastovios pajamos.
Maksimalus kredito terminas yra 30metų. Kreditas gali būti suteiktas litais, eurais arba JAV doleriais.
Kreditas būstui suteikiamas pagal tokius pat valiutos kriterijus ir taikomos palūkanas kaip ir kreditui vartojimo reikmėms su nekilnojamojo turto įkeitimu.
Galima pasirinkti priimtiną kredito grąžinimo metodą:
Linijinis kreditas yra grąžinamas vienodomis įmokomis, o palūkanos yra mokamos už negrąžintą kredito sumą.
Linijinis su 40 metų grąžinimo grafiku
Per pasirinktą laikotarpį (ne ilgiau kaip 30 metų) kreditas yra grąžinamas vienodomis įmokomis, kurios yra apskaičiuojamos naudojant 40 metų terminą, o palūkanos yra mokamos už negrąžintą kredito sumą. Kredito laikotarpio pabaigoje paskutine įmoka yra grąžinama visa likusi negrąžinta kredito dalis.
Anuiteto kreditas ir palūkanos mokamos lygiomis įmokomis kiekvieną mėnesį.
Kredito grąžinimas gali būti atidėtas iki 5 metų.
Atidėjimo periodas prasideda nuo kredito sutarties pasirašymo datos. Bankui turėtų būti pateiktas motyvuotas prašymas atidėti kredito grąžinimo terminą.
Kreditas grąžinamas ir palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį (banko nustatytą dieną), remiantis kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiku.

1.4 Kreditas “laisvai”

Šis bankinis produktas sukurtas specialiai Lietuvos rinkai adaptavus Šiaurės šalyse labai populiarų “Nordea” kreditą “Home Flex” . Kreditą “Laisvai” “Nordea” klientai galės naudoti savo nuožiūra, bankas nekontroliuos skolintų lėšų panaudojimo, todėl klientai gautas lėšas galės panaudoti:
• žemės įsigyjimo ir namo statymui;
• būsto vaikams pirkimui ar investavimui į nekilnojamą turtą;
• būsto remontui;
• verslo pradžiai ar Jūsų kompanijos kapitalo padidinimui;
• Jūsų ir Jūsų vaikų mokslui;
• kelionems ar investicijoms į sveikatą;
• automobilio įsigyjimui;
• laisvų pinigų turėjimui netikėtoms išlaidoms padengti;
• investicijoms į fondus ar į papildomą senatvės pensiją.
Kreditą galima gauti įkeitus nekilnojamąjį turtą, o jo grąžinimo terminas siekia 10 metų, tačiau su banku galima susitarti kreditą pratęsti dar dešimtmečiui. “Kreditas unikalus tuo, kad klientas paskolą grąžina tik pasibaigus kredito laikotarpiui. Iki tol jis visiškai laisvas su jo sąskaitoje esančiomis lėšomis elgtis kaip tinkamas. Maža to, klientas palūkanas moka tik už panaudotą kredito dalį, todėl taupiai naudojantis “Laisvai” pinigais, palūkanų našta gali būti minimali.
• Taikomos LIBOR, EURIBOR ir VILIBOR bazinės palūkanų normos.
• Kredito palūkanos yra mažos. Jos daug mažesnės nei vartojimo kredito ar naudojantis lizingo paslaugomis.
• Jums nereikės mokėti palūkanų už visą kredito sumą, o tik už jo dalį, kurią išleisite. Jeigu Jūs nenaudosite kredito, Jums mokėti nereikės!
Bazinė palūkanų norma
Galite apmokėti visus anksčiau paimtus kreditus su šiuo vienu!
Palūkanas už panaudotą kredito dalį bankas skaičiuoja kiekvieną mėnesį, jas sudaro bazinė palūkanų norma ir banko marža. Kreditas “Laisvai” suteikiamas įkeitus nekilnojamąjį turtą, paskolos vertė negali viršyti 75 proc. įkeičiamo turto vertės. Įdomu ir tai, kad “Laisvai” sąskaita ga.li būti naudojama kaip įprasta kliento einamoji sąskaita, kurią galima papildyti iš kitų kliento pajamų šaltinių, tokiu būdu sutaupant išlaidų palūkanoms už kreditą “Laisvai”.
Šis kreditas patogus ir paprastas:
• Pinigai išmokami akimirksniu;
• jokio streso kiekvieną kartą pasirašant skirtingas sutartis su banku ar lizingo kompanija;
• nereikia jokių naujų dokumentų kiekvieną kartą;
• nereikia nurodyti pinigų naudojimo tikslo;
• sudaryti sandorį su vienu partneriu yra daug patogiau ir pigiau negu su daug smulkių kreditų davėjų ar lizingo tiekėjų.
Klientai laisvai gali pasirinkti kredito dydį, atsižvelgiant į jų pajamas ir įkeičiamo turto vertę.
Kredito grąžinimas
• Grąžinimas pradedamas tik po 10 metų. Visus tuos metus už panaudotą kreditą mokamos tik palūkanos.
• Nėra mokesčio už priešlaikinį kredito grąžinimą.
• Po 10 metų visas kreditas turi būti padengtas. Atskiru kliento ir banko susitarimu kreditas gali būti pratęstas dar 10 metų arba pakeistas į 20 metų anuitetinę arba linijinę paskolą.2. Kreditai verslo klientams
2.1 Kredito linija
Apyvartiniam kapitalui finansuoti gali būti suteikiama kredito linija. Kredito linija – tai galimybė pasiskolinti ir persiskolinti lėšas iki tam tikro limito.
• Kiekviena išmoka yra paimama tam tikram terminui (1, 3, 6, 12 mėn.).
• Tam pačiam terminui fiksuojamos ir palūkanos.
• Palūkanų norma yra nustatoma pagal LIBOR, EURIBOR, VILIBOR ir Nordea Bank Lietuva bazines palūkanų normas.
• Nordea Bank Lietuva gali suteikti kredito liniją litais, JAV doleriais, eurais ir kitomis tvirtomis Europos valiutomis.
• Kiekviena išmoka yra pervedama į įmonės banko sąskaitą.
Overdraftas
Overdraftas suteikia teisę įmonei naudoti pinigų sumas, viršijančias banko sąskaitos likutį iki nustatytos maksimalios overdrafto sumos. Overdraftas – efektyvus trumpalaikio kreditavimo būdas, padedantis subalansuoti įmonės pinigų srautus ir patenkinti einamųjų lėšų poreikį. Overdrafto laikotarpio metu įmonė bet kada gali pasinaudoti overdraftu, o palūkanos yra mokamos tik už panaudotą sumą.
Overdraftas – patrauklus trumpalaikio kreditavimo būdas:
• galimybė subalansuoti įmonės pinigų srautus;
• įmonė nėra apribota pinigų išėmimo ir grąžinimo grafiku;
• palūkanos mokamos tik už panaudotą overdrafto sumą;
• platus valiutų pasirinkimas;
• bazinė palūkanų norma yra žinoma ir viešai skelbiama.
Laikotarpis ir grąžinimas
Overdraftas suteikiamas laikotarpiui iki vienerių metų. Viso overdrafto laikotarpio metu įmonės banko sąskaita gali turėti neigiamą likutį, o panaudota overdrafto suma turi būti grąžinta iki laikotarpio pabaigos. Overdrafto laikotarpis gali būti pratęstas abipusiu šalių susitarimu.
Valiutos
Nordea Bank Lietuva overdraftą gali suteikti:
• litais;
• eurais;
• JAV doleriais;
• kitomis tvirtomis Europos valiutomis.
2 lentelė
Palūkanos
Bazinės palūkanų normos

3 mėn 6 mėn 12 mėn
Atnaujinta: 2007-03-05, 08:04
EURIBOR 3,8590 3,9540 4,0500
USDLIBOR 5,3463 5,3194 5,2125
VILIBOR 3,9200 4,0400 4,1600

Palūkanos, mokamos už overdraftą, susideda iš bazinės palūkanų normos ir maržos procento. Overdrafto palūkanų bazinės normos – tai žinomos ir viešai skelbiamos tarptautinės palūkanų normos: VILIBOR – litams, EURIBOR – eurams ir Euro zonos valiutoms, LIBOR – JAV dol., ir kt.
Palūkanų suma apskaičiuojama pagal kiekvienos dienos banko sąskaitos likutį ir yra mokama kiekvieno kalendorinio mėnesio paskutinę dieną. Už naudojimąsi overdraftu klientas moka limito mokestį – tai metinis mokestis apskaičiuojamas nuo suteiktos overdrafto sumos ir mokamas avansu kiekvieno ketvirčio arba mėnesio pirmąją banko darbo dieną.Išvados
Nordea banke privatiems klientams yra suteikiami vartojimo reikmėms su nekilnojamojo turto įkeitimu kreditai, vartojimo kreditai, būsto kreditai, kreditai „laisvai“. O verslo klientams yra suteikiama kredito linija.

Norint gauti kreditą žmogus pirmiausia turi būti dirbantis, būtent pagal pajamas ir yra nustatoma kredito dydžio suma. Kreipiantis į banką dėl kredito reikia pristatyti šiuos dokumentus:
• Užpildytą paraišką kreditui gauti;
• asmens pasą arba tapatybės nustatymo kortelę;
• pažymą apie pastarųjų 6 mėnesių darbo užmokestį arba kitas pajamas (bankui atskirai paprašius);
• jeigu pateikiamos pajamos, gaunamos iš individualios įmonės veiklos, papildomai reikia pristatyti:
• individualios įmonės registracijos pažymėjimą;
• individualios įmonės paskutinių trijų metų finansines ataskaitas;
• individualios įmonės veiklos aprašymą;
• pažymas iš LR valstybinės mokesčių inspekcijos ir LR valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos apie tai, jog individuali įmonė nėra įsiskolinusi šioms institucijoms;
• turimų finansinių įsipareigojimų sutartis ir mokėjimo grafikus;
• praėjusių metų pajamų ir turto deklaraciją, jei įstatymų nustatytais atvejais priklauso deklaruoti pajamas.
Bankas gali prašyti papildomų dokumentų.Literatūra
1. www.vtv.lt
2. V. Aleknevičienė Finansai ir kreditas. – Vilnius, 2005
3. www. Nordea. Lt
4. www. Biznews. lt
5. www. Meritabankas. lt

Leave a Comment