Ekosistemu prodoktyvumas

Ekosistemų produktyvumas. Ekosistemose vyksta du neatskiriami procesai: maisto medž., apyk. ir energ. g-ba, o nepertraukiama biomasės g-ba yra vienas esminių biosferos procesų. Ekos. biomasės kiekis susidaręs per atitinkamą laiko periodą (val,parą, m) arba jos suidarymo greitis yra vad. PRODUKTYVUMU. Organinės medž., kurimo procese išskiriamos 3 stadijos. 1)Bendroji pirminė produkcija.Visas energ. kiekis asimiliuotas žaliųjų augalų, organinės medž., tam tikrame ploto vnt. per tam tikrą laiką (ha per m). 2)Grynoji pirminė produkcija – tai biomasės prieaugis tenkantis žemės paviršiaus vnt.(cm2, m2, ha, km2) per taam tikrą laiką, atėmus kvėpavimo sąnaudas, kurias sunaudoja gyvi organizmai ir lieka tik gryn. pirm. prod. Ta prod. augalų augimo ir dauginimosi šaltinis. Žm. ir kiti heterotrofiniai organizmai gali naudoti tik g.p.p. 3) Antrinė produkcija – tai konsumentų per tam tikrą laiką sukaupta zoomasė arba energ., dalį anksčiau sukauptų medž., konsumentai suvartoja kvėpavimui, o kitą dalį kūno audinių statybai. A.p. nėra skirstoma į bendrąją ir grynąją. Biosferoje pagal svorį vyrauja fitomasė (augalai) 97-99%, o gyv

Leave a Comment