Nedarbas, socialines-ekonomines nedarbo pasekmes

TARPTAUTINĖ STUDENTŲ DIENA

Daugumą tarptautinių švenčių yra patvirtinusi Jungtinių tautųorganizacija, kurios narės yra dauguma pasaulio valstybių, ir UNESCO(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization –Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija). Tarptautinėsšventės dažniausiai skirtos paskatinti visame pasaulyje taiką,bendradarbiavimą, atkreipti dėmesį į aktualias problemas (AIDS, rūkymą,gamtos taršą ir pan.). 1941 m. Londone vykusiame tarptautiniame studentų susitikime priešfašizmą nuspręsta lapkričio 17-ąją laikyti Tarptautine studentų diena. 1939m. lapkričio 17-ąją Čekoslovakijoje vyko studentų pasipriešinimas priešvokiečių okupaciją. Tą dieną daug studentų buvo areštuota ir sušaudyta, odaugiau nei 1000 jų išsiųsta į koncentracijos stovyklas. Šią dieną siekiama suvienyti viso pasaulio studentus, nepaisantrasės, kalbos ir tradicijų. Skatinama rengti studentiškus koncertus, švęstistudentiškosios visuomenės šventę. 1939 m. tūkstančiai Prahos studentųįrodė, kad yra pasirengę apginti savo teises bei idealus. Tad, jau daugiaunei 60 metų studentija siekia vieningumo, susiklausymo ir bendradarbiavimo.

Šiandiena yra ypatinga tuo, kad iš studentų tikimasi aktyvumo siekiantžinių, išsilavinimo, noro kurti ir tobulėti. Žinios ir išsilavinimas, kurįgauna studentai, didžiąja dalimi priklauso nuo jų pačių.

Būdami aktyviausia stiprėjančios pilietinės visuomenės dalis studentai yraateities gerovės garantas, tad jų dalyvavimas kultūros, mokslo irvisuomenės gyvenime yra labai svarbus. Lapkričio 17 diena – tarptautinė akademinio jaunimo šventė, minimajau ne vienerius metus ir Lietuvoje. Tad Lietuvos studentų atstovybiųsąjunga skatina Lietuvos studentus, visus vieningai pareikšti nuomonę dėlbesitęsiančios situacijos, dėl studijų kokybės bei studentų gyvenimo sąlygųLietuvoje, juk ši diena tinkamiausiai atkreipti visuomenės dėmesį kai visatidėliojama spręsti studentams ir aukštajam mokslui aktualias problemas. Tad kiekvienas universitetas ar kolegija per šią dieną stengiasi

savaip atkreipti į save dėmesį.Pavyzdžiui kaip pažymėjo šią dieną pernaimetaisVytauto Didžiojo Universiteto studentai. Pirmiausiai VDU studentų atstovybė pasveikino besimokančiusuniversitete. Vaišino studentus saldainiais ir arbata, o vakare lankėsiuniversiteto bendrabučiuose su dovanomis ir siurprizais. Už linksmasužduotis buvo dovanojama tradicinio studentiško maisto: bulvių, morkų,makaronų, kruopų. Greičiausiai bulves nuskutusieji džiaugėsi ne tikkilogramu bulvių, bet ir puikia tarka. Gėrybes daliję Studentų atstovybėsatstovai pasakojo, kad ne visi bendrabučio gyventojai buvo aktyvus, tačiaudaugelis džiaugėsi ir su studentišku entuziazmu vykdė nurodymus. Tiesa,Baltijos bendrabučio gyventojai pasirodė gerokai aktyvesni už Taikosbendrabutį. Atrakcijose dalyvavę studentai sakė, kad toks dėmesys irpramogos privertė pajusti studentų dienos šventinę nuotaiką. Pagrindinis Tarptautinлs studentų dienos renginys vyko lapkričio 19-jа dienа, tada visų Kauno universitetų studentai vienijosi į įspūdingąeiseną, kuri nuo Dariaus ir Girėno paminklo iki Kauno savivaldybės. Dainųir muzikos lydimi studentai žygiavo Kauno gatvėmis, o Laisvės alėjoje priejos prisijungлė dar didelis studentų būrys.

Eisenoje, kurioje dalyvavo VDU, KTU, KMU, ISM, VU KHF ir kitųuniversitetų studentai, dalyviai, nešini vėliavomis bei simboliniaisplakatais, reikalaujanиčiais nemokamo mokslo ir teisių studentams, tarsiimitavo mitingą, demonstruodami, kad Kauno studentai gyvi. Eisena sustabdėeismą centrinėse miesto gatvėse. Paradui vadovavo priekyje važiuojantisautomobilis senučiukas GAZ, kurio išpuoštoje priekaboje šoko jaunimas. Priesavivaldybės masinės eisenos organizatoriai surengė žaismingą parodiją„Studentai ir Prezidentai“, inscenizuodami žinomų kandidatų į LietuvosRespublikos prezidento postą pasirodymus, jie rinkėjams žadėjo geresnęateitį, nemokamą mokslą ir paskerstа kiaulė. Nors kiaulės ir netekoparagauti, tačiau studentai tikrai buvo pamaitinti kruopų koše bei arbata.

Šventės metu buvo bandoma pasiekti „Studentш balso“(decibalais) rekordą Lietuvoje. Tačiau jo įamžinti nepavyko ir neaišku, ar

jis buvo pasiektas, mat neatvyko agentūros „Factum“ atstovai, kurie turėjoužregistruoti rekordą. Vis tik studentai pateisino savo vardа ir kaipreikiant pademonstravo savo balsus (net iki 150 decibelų).

Eisenoje dalyvavusiems studentams, buvo išdalinti pakvietimai įįvairius naktinius klubus tęsti Studentų dienos šventės. VD universitetasiki išnaktų šventė naktiniame bare-laive „Meduza“, kur SA buvo paruošusivakaro programą bei linksmas atrakcijas.

Pasak Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės Ryрių su visuomenekoordinatoriaus, tokios akcijos, skirtos Tarptautinės studentų dienospaminėjimui, reikalingos tiek plačiajai visuomenei priminti apie studentus,tiek patiems studentams, kad jie pajustų, jog yra studentai bei priverstijuos būti aktyvesniais tai yra besiformuojančio studentų judėjimo tikslas.Studentai turi savo dienа ir ji yra pati tinkamiausia visiems susivienytiir parodyti plačiajai visuomenei, kad mes kažką veikiame, kad mes gyvi irkad rengiamės kovoti už savo teises dėl studijų kokybės ir geresniųgyvenimo sаlygų,. Kaune studijuojantis jaunimas yra kiek pasyvesnis užvilniečius, bet tik todėl, kad Vilniaus studentai yra arčiau studentiškojudėjimo branduolio, Lietuvos studentų sаjungos, kuri vienija visusstudentus. Bet pastarasis studentų dienos minėjimas parodė, jog Kaunostudentai gali nesunkiai susivienyti. Studentas yra būtent tas žmogus,kuris turi daugiausia idėjų ir noro jas įgyvendinti, tad viskas priklausonuo pačių studentų. O štai kaip šiemet planuoja švęsti Lapkričio 17 diena VilniausUniversiteto studentai

Tą dienąVisas Vilniaus universitetas taps pramogų beiįvairiausių renginių vieta:

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETO per pertraukas tarp paskaitų ne tikstudijuojantys, bet ir studentaujantys MIF’o studentai, norėdamiišsiaiškinti nusirašinėjimo lygį, klijuos ilgiausią paruoštukę (šperą),dalyvaus rankų lenkimo ir kitose didelio pasiruošimo reikalaujančioserungtyse, bei, žinoma, nepamirš draugauti su kitais fakultetais.

MEDICINOS FAKULTETO atstovybė žada simboliškai ant vinių sudžiauti chalatus

ir eiti studentauti, o kitą sumanymų dalį kol kas laiko paslaptyje.

FILOSOFIJOS FAKULTETAS skelbia temą „Studentas studentui– studentas“ irruošiasi pirmiausia pasitikt visus studentus ryte ir įteikti jiems dovanų,per pertraukas leisti muziką ir rengti visokiausius konkursėlius (šaržųpiešimo, bodyart‘o, kaselių pynimo ir kt.). Po pietų vyks filosofijosfakulteto studentų koncertas.

Programa vyks ir kituose fakultetuose.

• Lapkričio 18 diena

Vilniaus universiteto studentai dovanos šventę visam Vilniaus miestui,perkeldami renginius į centrines miesto gatves – Gedimino prospektą,Vokiečių gatvę, Pilies gatvę, Konstitucijos prospektą;

Svarbiausias šventės akcentas– šventinis vakaras viename Vilniaus klube. Jometu bus įteikti apdovanojimai Vilniaus universiteto dėstytojams už jųnuopelnus universitetui bei studentams. Taip pat visą vakarą vyksįvairiausios atrakcijos, koncertuos grupės bei kitokios linksmybės.

• Taip pat visos renginių savaitės metu Lietuvos studento pažymėjimas virsprivilegijų liudijimu, kurį pateikus bus galima:

a. Vilniaus kavinėse, baruose bei naktiniuose klubuose gauti ypatingasnuolaidas;

b. Nemokamai patekti į naujausius spektaklius;

c. Su didele nuolaida apsilankyti kino teatre bei čiuožinėti ant ledo; Tokią šventę surengti visai nesunku tik reikia noro ir minčių, peršią dieną galima realizuoti kokias tik nori mintis, kurios gali atrodyti išpirmo žvilksnio nerealios. Manau, kad ko ko, bet studentams minčių taitikrai netrūksta. Būti studentu gera – tik mokslai trukdo. Žmogus tampa suaugusiu, kaijame

miršta studentas. Mūsų gyvenimas kartojasi kiekvieną dieną. Apie studentusir apie jų gyvenimą yra sukurta daugybė anegdotų, patarlių, bei posakių,juos būtų galima panaudoti organizuojant renginį skirtą studentų dienai,pavyzdžiui: Atsikėlė studentas pirmadienį, kad antradienį nueitų į paskaitas, bettrečiadienį sužinojo, kad ketvirtadienį lis, tai kam eit penktadienį įpaskaitas, jeigu šeštadienis – poilsio diena? Važiuoja autobusu toks visas sulysęs sulysęs ir išbalęs studentas irrankoj

laiko lietpaltį. Vienai moteriškei taip pagailo studento, kad sako:

– Ko toks sublogęs? Duok, bent lietpaltį palaikysiu.

– Čia ne lietpaltis. Čia mano draugas. Jis dešimtukininkas, o aš tikdevintukininkas. Matematikos egzaminas. Studentas nuneša išspręstą užduotį dėstytojui.Tas paskaitinėja, paskaitinėja… Taria:

– Žinote, ką aš jums pasakysiu… Manau, kad vienas iš mūsų yranevisprotis! Ateikite ryt!

Studentas išeina. Kitą dieną ateina vėl, atsineša kažkokį popieriuką, kurįįteikia dėstytojui. Tas nustemba:

– O kas čia dabar?

– Tai pažyma, kad esu psichiškai sveikas! Randa du studentai telefonų knygą. Pradeda ją vartyti. Vienasstudentas klausia:

– Jonai, supranti ką nors?

Jonas atsako:

– Ne.

– Tai kalam. Sugalvojo Dievas su angelu patikrinti, kaip studentai mokosi priešsesiją. Nuvarė į KTU – ten visi mokosi į knygas įlindę, tik kala, tikkala… Dievas sako: “Neišlaikys”. Tada nuvarė į VU – ten, kaip ir KTU,visi kala ir mokosi nerealiai. Dievas sako: “Ir šitie neišlaikys”. Na, otada nuvarė į VGTU, o ten visi geria kaip kiaulės, vaikšto, į niekąnereaguodami, ir nieko nesimoko. Dievas sako: “Šitie išlaikys”. Angelasnustebęs klausia:

– Kaip taip gali būti?

O Dievas jam atsako: – Šitie vadovaujasi principu “Kaip Dievas duos!”,vadinasi jie tiki Dievu, todėl ir išlaikys. Studentas guodžiasi parvykęs namo:

– Žinokit, ko pas mus šaldytuve tik nėra. Ir vištos nėra, ir kiaušiniųnėra, ir aliejaus nėra… Nėra to blogo, ko nesuvalgytų studentas. Studentiški pietūs: 1 pieniška dešrelė, 7 šakutės. Studentai turi ir savo himną, bet neseniai specialiai VilniausUniversiteto 425-mečio minėjimui iniciatyvių muzikalių studentų grupė,pasivadinusi “Studentus musicalis”, sukūrė modernią, šiuolaikišką“Gaudeamus” versiją “Gaudeamus Modernitus”. Pirmą kartą viešai “GaudeamusModernitus” buvo atliktas ir pristatytas š. m. rugsėjo 18 d. VilniausVingio parke, kur vyko koncertas su grupėmis SKAMP, BIX, “Saulės kliošas”.

Koncerto kulminacija – Vilniaus universiteto studentų sukurta fantastinėroko operetė “Neformatas”.

Tad šventė Vingio parke pasibaigė finaline daina „Gaudeamus modernitus”,kuri jau tampa naujuoju ne tik Vilniaus universiteto, bet ir visų Lietuvosstudentų himnu, ne vienas net ašarą nubraukė per šią dainą. Tad štai taipatrodo šiuolaikiška „Gaudeamus“ versija:

Gaudeamus Modernitus

Mano mintimis prabėga vėjas,viskas dar ateity. Tavo akyse regiu idėjas, tikėt savim gali. Dar turiu kišenėje paslėptą, svajonę vieną gal ir dvi. Ją dovanoji sutiktam praeiviui, šypsokis širdimi.Priedainis Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus, (2 k.) Post iucundam iuventutem Post molestam senectutem, Nos habebit humus. (2k.)

Jei krentanti žvaigždė nušviečia kelią, tu ją pagaut gali. Atraski čia gyvenimo dalelią, jaunystės sūkūrį. Tavo veide šypsena yra – pasaulio tikra puošmena. Būk lamingas neslėpk savo džiaugsmo, nuramink širdį paliestąskausmo. Graži diena mano juoką neša, šiandien vėl skrendu nors įpasaulio kraštą. Prisijunk dainuosim vieną dainą, švęsim savo jaunystę savolaisvę.Priedainis

Šis himnas gali būti giedamas per visas ypatingas studentų šventes, oypač per studentų dieną. Manau, kad ši „Gaudemus“ versija neblogesnė užorginalą ir Lietuvos studentai priims ją palankiai. Daugelio nuomuonesenoji himno versija truputį nusibodusi, o kai kurie mano, kad tai himnoišdarkymas. Bet ne tai svarbiausia, svarbiausia, kaip jis atliekamas, sukokia nuotaika ir entuziasmu. Svarbiausia kad šis himnas suvienytų visusstudentus. Jeigu man tektų suorganizuoti grandiozinį renginį skirtą studentųdienai, stengčiausi įgyvendinti nerealų sumanymą, sukviesti kuo daugiaustudentų į vieną vietą. Studentai galėtų būti ne vien iš Lietuvos, bet iriš įvairių pasaulio šalių tai aišku, kad renginys būtų tarptautinis. Tavieta kur visi susirinktų turėtų būti pavyzdžiui-Čekija Praha, nes būtentiš čia ir kilo ši diena. Būtinai tylos minute būtų pagerbti tuo metu žuvę

studentai. Ir kaip būtų nuostabu tikia didžiulė minia užtrauktų studentųhimną. Būtų gražu žiūrėti jei gausybė studentų surengtų eitynes suįvairiais plakatais ir užplūstų Prahos gatves. Tokiai miniai būtų sunkusurasti kokią nors patalpą renginiui, bet ir nebūtina, nes juk viską galimasurengti ir kur nors lauke. Kiekvienos valstybės studentai uždegtų polaužą, juk laužas simbolizuoja draugystę ir skleidžia šilumą. Į renginįbūtų pakviesta daugybė jaunimo tarpe populiarių atlikėjų, bei grupių, būtųrengiami įvairūs konkursai, rinkimai, bei apdovanojami labiausiaipasižymėję studentai. O renginio gale būtų uždegtas milžiniškas laužas iraplink laužą keliomis eilėmis susikibtų studentai už rankų. Tai parodytų,kad visi studentai gali būti vieningi ir bendrai kovoti už savo teises,bei taiką. Bet realiai toks renginys neįmanomas, nes studentus skiriadidžiuliai atstumai, o antra tai būtų neįmanoma surasti tokią vietą arteritoriją, o beto sunku tokiai miniai suorganizuoti kokį nors renginį. Betaišku studentams patiktų susirinkti į vieną vietą, pabendrauti su kitųšalių studentais. Realiau būtų visiems Lietuvos studentams susirinkti įvieną vietą. Bet pastaraisiais metais kai kurių Lietuvos universitetųstudentai stengiasi šią dieną susijungti ir ką nors bendra nuveikti. Jukypač populiaru eitynės gatvėmis su plakatais ir vėliavomis, populiarūs irlaužai, ir muzika. Ši šventė darosi populiari ir kolegijų tarpe, jos taippat savaip stengiasi paminėti šią dieną. Norėtūsi, kad laikui bėgant būtentper studentų dieną susijungtų Lietuvos universitetai ir kolegijos, galtaip ir bus kada ir manau, kad tada ši šventė vis įgautų gilesnestradicijas, o juk tai įmanoma, nes Lietuva ne tokia jau ir didelėvalstybėlė. Žinoma, vieta kasmet turėtų keistis, nes vis toje pačioje
vietoje būtų taip nuobodu ir monotoniška, o čia kaskart kažkas naujo, viskitame mieste, žinoma, to miesto studentai ir rūpintųsi renginioorganizavimu, bet jeigu reiktų padėtų ir kolegos iš artimiausių miestų.Manau, kad grandioziniam renginiui surengti studentai visai nesunkiai rastųir rėmėjų, nes išties studentams neturėtų rėmėjai atsisakyti, juk daugumaverslininkų patys buvo studentais, tad turėtų suprasti koks tasstudentiškas gyvenimas. Linksmiausia dalis studentams po visų oficialiųdalių, eitynių, svekinimų rūpi visokios linksmybės, koncertai tai yraatsipalaidavimas. Savaime aišku, kad studentai sugebės pasilinksminti,svarbiausia jiems, kad būtų geros muzikos, gera kompanija ir, žinoma, kaipstudentai apsieis be alaus. Juk būtent Lapkričio 17-oji tinkamiausia diena parodyti visuomenei,kad Lietuvos studentai gyvi, kad jie vieningi, kad turi savo siekių ir dėlbendrų interesų gali kovoti kartu.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

www.day.lt www.VDU.lt www.klase.lt www.lsas.lt www.efsa.lt www.VU.lt www.studentuera.lt

KAUNO KOLEGIJA TAURAGĖS SKYRIUS VERSLO VADYBOS FAKULTETAS VERSLO VADYBOS KATEDRA

REFERATAS

Darbą atliko

NTAV 4/1 gr. stud. Laura Skrodenienė 2004 11 08

Darbą tikrino

Lektorė J. Kazlauskienė

2004 11 08

TAURAGĖ, 2004