Nedarbas, socialines-ekonomines nedarbo pasekmes

TARPTAUTINĖ STUDENTŲ DIENA

Daugumą tarptautinių švenčių yra patvirtinusi Jungtinių tautų
organizacija, kurios narės yra dauguma pasaulio valstybių, ir UNESCO
(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization –
Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija). Tarptautinės
šventės dažniausiai skirtos paskatinti visame pasaulyje taiką,
bendradarbiavimą, atkreipti dėmesį į aktualias problemas (AIDS, rūkymą,
gamtos taršą ir pan.).

1941 m. Londone vykusiame tarptautiniame studentų susitikime prieš
fašizmą nuspręsta lapkričio 17-ąją laikyti Tarptautine studentų diena. 1939
m. lapkričio 17-ąją Čekoslovakijoje vyko studentų pasipriešinimas prieš
vokiečių okupaciją. Tą dieną daug studentų buvo areštuota ir sušaudyta, o
daugiau nei 1000 jų išsiųsta į koncentracijos stovyklas.

Šią dieną siekiama suvienyti viso pasaulio studentus, nepaisant
rasės, kalbos ir tradicijų. Skatinama rengti studentiškus koncertus, švęsti
studentiškosios visuomenės šventę. 1939 m. tūkstančiai Prahos studentų
įrodė, kad yra pasirengę apginti savo teises bei idealus. Tad, jau daugiau
nei 60 metų studentija siekia vieningumo, susiklausymo ir bendradarbiavimo.

Šiandiena yra ypatinga tuo, kad iš studentų tikimasi aktyvumo siekiant
žinių, išsilavinimo, noro kurti ir tobulėti. Žinios ir išsilavinimas, kurį
gauna studentai, didžiąja dalimi priklauso nuo jų pačių.

Būdami aktyviausia stiprėjančios pilietinės visuomenės dalis studentai yra
ateities gerovės garantas, tad jų dalyvavimas kultūros, mokslo ir
visuomenės gyvenime yra labai svarbus.

Lapkričio 17 diena – tarptautinė akademinio jaunimo šventė, minima
jau ne vienerius metus ir Lietuvoje. Tad Lietuvos studentų atstovybių
sąjunga skatina Lietuvos studentus, visus vieningai pareikšti nuomonę dėl
besitęsiančios situacijos, dėl studijų kokybės bei studentų gyvenimo sąlygų
Lietuvoje, juk ši diena tinkamiausiai a

atkreipti visuomenės dėmesį kai vis
atidėliojama spręsti studentams ir aukštajam mokslui aktualias problemas.

Tad kiekvienas universitetas ar kolegija per šią dieną stengiasi
savaip atkreipti į save dėmesį.Pavyzdžiui kaip pažymėjo šią dieną pernai
metaisVytauto Didžiojo Universiteto studentai.

Pirmiausiai VDU studentų atstovybė pasveikino besimokančius
universitete. Vaišino studentus saldainiais ir arbata, o vakare lankėsi
universiteto bendrabučiuose su dovanomis ir siurprizais. Už linksmas
užduotis buvo dovanojama tradicinio studentiško maisto: bulvių, morkų,
makaronų, kruopų. Greičiausiai bulves nuskutusieji džiaugėsi ne tik
kilogramu bulvių, bet ir puikia tarka. Gėrybes daliję Studentų atstovybės
atstovai pasakojo, kad ne visi bendrabučio gyventojai buvo aktyvus, tačiau
daugelis džiaugėsi ir su studentišku entuziazmu vykdė nurodymus. Tiesa,
Baltijos bendrabučio gyventojai pasirodė gerokai aktyvesni už Taikos
bendrabutį. Atrakcijose dalyvavę studentai sakė, kad toks dėmesys ir
pramogos privertė pajusti studentų dienos šventinę nuotaiką.

Pagrindinis Tarptautinлs studentų dienos renginys vyko lapkričio 19-
jа dienа, ta ada visų Kauno universitetų studentai vienijosi į įspūdingą
eiseną, kuri nuo Dariaus ir Girėno paminklo iki Kauno savivaldybės. Dainų
ir muzikos lydimi studentai žygiavo Kauno gatvėmis, o Laisvės alėjoje prie
jos prisijungлė dar didelis studentų būrys.

Eisenoje, kurioje dalyvavo VDU, KTU, KMU, ISM, VU KHF ir kitų
universitetų studentai, dalyviai, nešini vėliavomis bei simboliniais
plakatais, reikalaujanиčiais nemokamo mokslo ir teisių studentams, tarsi
imitavo mitingą, demonstruodami, kad Kauno studentai gyvi. Eisena sustabdė
eismą centrinėse miesto gatvėse. Paradui vadovavo priekyje važiuojantis
automobilis senučiukas GAZ, kurio išpuoštoje priekaboje šoko jaunimas. Prie
savivaldybės masinės eisenos or

rganizatoriai surengė žaismingą parodiją
„Studentai ir Prezidentai“, inscenizuodami žinomų kandidatų į Lietuvos
Respublikos prezidento postą pasirodymus, jie rinkėjams žadėjo geresnę
ateitį, nemokamą mokslą ir paskerstа kiaulė. Nors kiaulės ir neteko
paragauti, tačiau studentai tikrai buvo pamaitinti kruopų koše bei arbata.

Šventės metu buvo bandoma pasiekti „Studentш balso“
(decibalais) rekordą Lietuvoje. Tačiau jo įamžinti nepavyko ir neaišku, ar
jis buvo pasiektas, mat neatvyko agentūros „Factum“ atstovai, kurie turėjo
užregistruoti rekordą. Vis tik studentai pateisino savo vardа ir kaip
reikiant pademonstravo savo balsus (net iki 150 decibelų).

Eisenoje dalyvavusiems studentams, buvo išdalinti pakvietimai į
įvairius naktinius klubus tęsti Studentų dienos šventės. VD universitetas
iki išnaktų šventė naktiniame bare-laive „Meduza“, kur SA buvo paruošusi
vakaro programą bei linksmas atrakcijas.

Pasak Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės Ryрių su visuomene
koordinatoriaus, tokios akcijos, skirtos Tarptautinės studentų dienos
paminėjimui, reikalingos tiek plačiajai visuomenei priminti apie studentus,
tiek patiems studentams, kad jie pajustų, jog yra studentai bei priversti
juos būti aktyvesniais tai yra besiformuojančio studentų judėjimo tikslas.
Studentai turi savo dienа ir ji yra pati tinkamiausia visiems susivienyti
ir parodyti plačiajai visuomenei, kad mes kažką veikiame, kad mes gyvi ir
kad rengiamės kovoti už savo teises dėl studijų kokybės ir geresnių
gyvenimo sаlygų,. Kaune studijuojantis jaunimas yra kiek pasyvesnis už
vilniečius, bet tik todėl, kad Vilniaus studentai yra arčiau studentiško
judėjimo branduolio, Lietuvos studentų sаjungos, kuri vienija visus
studentus. Bet pastarasis studentų dienos minėjimas p

parodė, jog Kauno
studentai gali nesunkiai susivienyti. Studentas yra būtent tas žmogus,
kuris turi daugiausia idėjų ir noro jas įgyvendinti, tad viskas priklauso
nuo pačių studentų.

O štai kaip šiemet planuoja švęsti Lapkričio 17 diena Vilniaus
Universiteto studentai

Tą dienąVisas Vilniaus universitetas taps pramogų bei
įvairiausių renginių vieta:

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETO per pertraukas tarp paskaitų ne tik
studijuojantys, bet ir studentaujantys MIF’o studentai, norėdami
išsiaiškinti nusirašinėjimo lygį, klijuos ilgiausią paruoštukę (šperą),
dalyvaus rankų lenkimo ir kitose didelio pasiruošimo reikalaujančiose
rungtyse, bei, žinoma, nepamirš draugauti su kitais fakultetais.

MEDICINOS FAKULTETO atstovybė žada simboliškai ant vinių sudžiauti chalatus
ir eiti studentauti, o kitą sumanymų dalį kol kas laiko paslaptyje.

FILOSOFIJOS FAKULTETAS skelbia temą „Studentas studentui– studentas“ ir
ruošiasi pirmiausia pasitikt visus studentus ryte ir įteikti jiems dovanų,
per pertraukas leisti muziką ir rengti visokiausius konkursėlius (šaržų
piešimo, bodyart‘o, kaselių pynimo ir kt.). Po pietų vyks filosofijos
fakulteto studentų koncertas.

Programa vyks ir kituose fakultetuose.

• Lapkričio 18 diena

Vilniaus universiteto studentai dovanos šventę visam Vilniaus miestui,
perkeldami renginius į centrines miesto gatves – Gedimino prospektą,
Vokiečių gatvę, Pilies gatvę, Konstitucijos prospektą;

Svarbiausias šventės akcentas– šventinis vakaras viename Vilniaus klube. Jo
metu bus įteikti apdovanojimai Vilniaus universiteto dėstytojams už jų
nuopelnus universitetui bei studentams. Taip pat visą vakarą vyks
įvairiausios atrakcijos, koncertuos grupės bei kitokios linksmybės.

• Taip pat visos renginių savaitės metu Lietuvos studento pažymėjimas virs
privilegijų liudijimu, kurį pateikus bus galima:

a. Vilniaus kavinėse, baruose bei naktiniuose klubuose ga

auti ypatingas
nuolaidas;

b. Nemokamai patekti į naujausius spektaklius;

c. Su didele nuolaida apsilankyti kino teatre bei čiuožinėti ant ledo;

Tokią šventę surengti visai nesunku tik reikia noro ir minčių, per
šią dieną galima realizuoti kokias tik nori mintis, kurios gali atrodyti iš
pirmo žvilksnio nerealios. Manau, kad ko ko, bet studentams minčių tai
tikrai netrūksta.

Būti studentu gera – tik mokslai trukdo. Žmogus tampa suaugusiu, kai
jame

miršta studentas. Mūsų gyvenimas kartojasi kiekvieną dieną. Apie studentus
ir apie jų gyvenimą yra sukurta daugybė anegdotų, patarlių, bei posakių,
juos būtų galima panaudoti organizuojant renginį skirtą studentų dienai,
pavyzdžiui:

Atsikėlė studentas pirmadienį, kad antradienį nueitų į paskaitas, bet
trečiadienį sužinojo, kad ketvirtadienį lis, tai kam eit penktadienį į
paskaitas, jeigu šeštadienis – poilsio diena?

Važiuoja autobusu toks visas sulysęs sulysęs ir išbalęs studentas ir
rankoj

laiko lietpaltį. Vienai moteriškei taip pagailo studento, kad sako:

– Ko toks sublogęs? Duok, bent lietpaltį palaikysiu.

– Čia ne lietpaltis. Čia mano draugas. Jis dešimtukininkas, o aš tik
devintukininkas.

Matematikos egzaminas. Studentas nuneša išspręstą užduotį dėstytojui.
Tas paskaitinėja, paskaitinėja. Taria:

– Žinote, ką aš jums pasakysiu. Manau, kad vienas iš mūsų yra
nevisprotis! Ateikite ryt!

Studentas išeina. Kitą dieną ateina vėl, atsineša kažkokį popieriuką, kurį
įteikia dėstytojui. Tas nustemba:

– O kas čia dabar?

– Tai pažyma, kad esu psichiškai sveikas!

Randa du studentai telefonų knygą. Pradeda ją vartyti. Vienas
studentas klausia:

– Jonai, supranti ką nors?

Jonas atsako:

– Ne.

– Tai kalam.

Sugalvojo Dievas su angelu patikrinti, kaip studentai mokosi prieš
sesiją. Nuvarė į KTU – ten visi mokosi į knygas įlindę, tik kala, tik
kala. Dievas sako: “Neišlaikys”. Tada nuvarė į VU – ten, kaip ir KTU,
visi kala ir mokosi nerealiai. Dievas sako: “Ir šitie neišlaikys”. Na, o
tada nuvarė į VGTU, o ten visi geria kaip kiaulės, vaikšto, į nieką
nereaguodami, ir nieko nesimoko. Dievas sako: “Šitie išlaikys”. Angelas
nustebęs klausia:

– Kaip taip gali būti?

O Dievas jam atsako: – Šitie vadovaujasi principu “Kaip Dievas duos!”,
vadinasi jie tiki Dievu, todėl ir išlaikys.

Studentas guodžiasi parvykęs namo:

– Žinokit, ko pas mus šaldytuve tik nėra. Ir vištos nėra, ir kiaušinių
nėra, ir aliejaus nėra.

Nėra to blogo, ko nesuvalgytų studentas.

Studentiški pietūs: 1 pieniška dešrelė, 7 šakutės.

Studentai turi ir savo himną, bet neseniai specialiai Vilniaus
Universiteto 425-mečio minėjimui iniciatyvių muzikalių studentų grupė,
pasivadinusi “Studentus musicalis”, sukūrė modernią, šiuolaikišką
“Gaudeamus” versiją “Gaudeamus Modernitus”. Pirmą kartą viešai “Gaudeamus
Modernitus” buvo atliktas ir pristatytas š. m. rugsėjo 18 d. Vilniaus
Vingio parke, kur vyko koncertas su grupėmis SKAMP, BIX, “Saulės kliošas”.
Koncerto kulminacija – Vilniaus universiteto studentų sukurta fantastinė
roko operetė “Neformatas”.

Tad šventė Vingio parke pasibaigė finaline daina „Gaudeamus modernitus”,
kuri jau tampa naujuoju ne tik Vilniaus universiteto, bet ir visų Lietuvos
studentų himnu, ne vienas net ašarą nubraukė per šią dainą. Tad štai taip
atrodo šiuolaikiška „Gaudeamus“ versija:

Gaudeamus Modernitus

Mano mintimis prabėga vėjas,viskas dar ateity.

Tavo akyse regiu idėjas, tikėt savim gali.

Dar turiu kišenėje paslėptą, svajonę vieną gal ir dvi.

Ją dovanoji sutiktam praeiviui, šypsokis širdimi.
Priedainis

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus, (2 k.)

Post iucundam iuventutem

Post molestam senectutem,

Nos habebit humus. (2k.)

Jei krentanti žvaigždė nušviečia kelią, tu ją pagaut gali.

Atraski čia gyvenimo dalelią, jaunystės sūkūrį.

Tavo veide šypsena yra – pasaulio tikra puošmena.

Būk lamingas neslėpk savo džiaugsmo, nuramink širdį paliestą
skausmo.

Graži diena mano juoką neša, šiandien vėl skrendu nors į
pasaulio kraštą.

Prisijunk dainuosim vieną dainą, švęsim savo jaunystę savo
laisvę.
Priedainis

Šis himnas gali būti giedamas per visas ypatingas studentų šventes, o
ypač per studentų dieną. Manau, kad ši „Gaudemus“ versija neblogesnė už
orginalą ir Lietuvos studentai priims ją palankiai. Daugelio nuomuone
senoji himno versija truputį nusibodusi, o kai kurie mano, kad tai himno
išdarkymas. Bet ne tai svarbiausia, svarbiausia, kaip jis atliekamas, su
kokia nuotaika ir entuziasmu. Svarbiausia kad šis himnas suvienytų visus
studentus.

Jeigu man tektų suorganizuoti grandiozinį renginį skirtą studentų
dienai, stengčiausi įgyvendinti nerealų sumanymą, sukviesti kuo daugiau
studentų į vieną vietą. Studentai galėtų būti ne vien iš Lietuvos, bet ir
iš įvairių pasaulio šalių tai aišku, kad renginys būtų tarptautinis. Ta
vieta kur visi susirinktų turėtų būti pavyzdžiui-Čekija Praha, nes būtent
iš čia ir kilo ši diena. Būtinai tylos minute būtų pagerbti tuo metu žuvę
studentai. Ir kaip būtų nuostabu tikia didžiulė minia užtrauktų studentų
himną. Būtų gražu žiūrėti jei gausybė studentų surengtų eitynes su
įvairiais plakatais ir užplūstų Prahos gatves. Tokiai miniai būtų sunku
surasti kokią nors patalpą renginiui, bet ir nebūtina, nes juk viską galima
surengti ir kur nors lauke. Kiekvienos valstybės studentai uždegtų po
laužą, juk laužas simbolizuoja draugystę ir skleidžia šilumą. Į renginį
būtų pakviesta daugybė jaunimo tarpe populiarių atlikėjų, bei grupių, būtų
rengiami įvairūs konkursai, rinkimai, bei apdovanojami labiausiai
pasižymėję studentai. O renginio gale būtų uždegtas milžiniškas laužas ir
aplink laužą keliomis eilėmis susikibtų studentai už rankų. Tai parodytų,
kad visi studentai gali būti vieningi ir bendrai kovoti už savo teises,
bei taiką.

Bet realiai toks renginys neįmanomas, nes studentus skiria
didžiuliai atstumai, o antra tai būtų neįmanoma surasti tokią vietą ar
teritoriją, o beto sunku tokiai miniai suorganizuoti kokį nors renginį. Bet
aišku studentams patiktų susirinkti į vieną vietą, pabendrauti su kitų
šalių studentais. Realiau būtų visiems Lietuvos studentams susirinkti į
vieną vietą. Bet pastaraisiais metais kai kurių Lietuvos universitetų
studentai stengiasi šią dieną susijungti ir ką nors bendra nuveikti. Juk
ypač populiaru eitynės gatvėmis su plakatais ir vėliavomis, populiarūs ir
laužai, ir muzika. Ši šventė darosi populiari ir kolegijų tarpe, jos taip
pat savaip stengiasi paminėti šią dieną. Norėtūsi, kad laikui bėgant būtent
per studentų dieną susijungtų Lietuvos universitetai ir kolegijos, gal
taip ir bus kada ir manau, kad tada ši šventė vis įgautų gilesnes
tradicijas, o juk tai įmanoma, nes Lietuva ne tokia jau ir didelė
valstybėlė. Žinoma, vieta kasmet turėtų keistis, nes vis toje pačioje
vietoje būtų taip nuobodu ir monotoniška, o čia kaskart kažkas naujo, vis
kitame mieste, žinoma, to miesto studentai ir rūpintųsi renginio
organizavimu, bet jeigu reiktų padėtų ir kolegos iš artimiausių miestų.
Manau, kad grandioziniam renginiui surengti studentai visai nesunkiai rastų
ir rėmėjų, nes išties studentams neturėtų rėmėjai atsisakyti, juk dauguma
verslininkų patys buvo studentais, tad turėtų suprasti koks tas
studentiškas gyvenimas. Linksmiausia dalis studentams po visų oficialių
dalių, eitynių, svekinimų rūpi visokios linksmybės, koncertai tai yra
atsipalaidavimas. Savaime aišku, kad studentai sugebės pasilinksminti,
svarbiausia jiems, kad būtų geros muzikos, gera kompanija ir, žinoma, kaip
studentai apsieis be alaus.

Juk būtent Lapkričio 17-oji tinkamiausia diena parodyti visuomenei,
kad Lietuvos studentai gyvi, kad jie vieningi, kad turi savo siekių ir dėl
bendrų interesų gali kovoti kartu.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

www.day.lt

www.VDU.lt

www.klase.lt

www.lsas.lt

www.efsa.lt

www.VU.lt

www.studentuera.lt

KAUNO KOLEGIJA TAURAGĖS SKYRIUS

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS

VERSLO VADYBOS KATEDRA

REFERATAS

Darbą atliko

NTAV 4/1 gr. stud. Laura Skrodenienė

2004 11 08

Darbą tikrino

Lektorė J. Kazlauskienė

2004 11 08

TAURAGĖ, 2004

Leave a Comment