“MOTOROLA” įmonės tarptautinio verslo organizavimo patirties įvertinimas

TURINYS

ĮVADAS 31. “MOTOROLA” BRUOŽAI IR PRINCIPAI 42. “MOTOROLA” KOKYBĖS ĮGYVENDINIMAS 53. “MOTOROLA” KOMPANIJOS ISTORIJA 63.1. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 3-JAME DEŠIMTMETYJE 73.2. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 4-JAME DEŠIMTMETYJE 83.3. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 5-JAME DEŠIMTMETYJE 83.4. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 6-JAME DEŠIMTMETYJE 103.5. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 7-JAME DEŠIMTMETYJE 113.6. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 8-JAME DEŠIMTMETYJE 123.7. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 9-JAME DEŠIMTMETYJE 133.8. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 10-JAME DEŠIMTMETYJE 144. KOMPANIJOS SEGMENTAI 174.1. PASAULINIS KLIENTŲ APTARNAVIMO OPERACIJŲ SEGMENTAS 174.2. INTEGRUOTŲ ELEKTRONINIŲ SISTEMŲ SEGMENTAS 174.3. ASMENINIŲ KOMUNIKACIJŲ SEGMENTAS 184.4. PUSLAIDININKIŲ PRODUKCIJOS SEGMENTAS 194.5. PASAULINIO TELEKOMO SEGMENTAS 204.6. KOMERCINĖS, VYRIAUSYBINĖS IR PRAMONĖS SISTEMŲ SEGMENTAS 214.7. BENDROSIOS KOMUNIKACIJOS SEGMENTAS 21 4.8. KITA 225. APŽVALGA IR PERSPEKTYVOS 23IŠVADOS 24LITERATŪROS SĄRAŠAS 25

ĮVADAS

Pastaraisiais dešimtmečiais nuolat auga multinacionalinių kompanijų skaičius bei jų įtaka šalių ekonominiame gyvenime. Šiandien 200 didžiausių pasaulio kompanijų sukuria apie trečdalį pasaulio bendrojo produkto. “MOTOROLA” yra viena didžiausių multinacionalinių kompanijų pasaulyje. Ji yra viena iš pasaulio lyderių elektronikos ir telekomunikacijų srityse. Šios kompanijos veikla apima šias sritis:– Bevieliai telefonai (su programine įranga), radijo ir pranešimų siuntimo priemonės ir sistemos, taip pat tinklų ir priėjimo prie Interneto įranga vartotojams, tinklų operatoriams ir privatiems bei valstybiniams ir pramoniniams klientams.– Sistemos nuo pradžios iki galo pritaikytos interaktyvaus skaitmeninio vaizdo, balso ir didelio greičio duomenų perdavimui operatoriams.– Integruotos puslaidininkių sistemos tinklų, skaičiavimų, transporto, bevielio ryšio ir skaitmeninių tinklų rinkų klientams.– Integruotos elektroninės sistemos industrinei, transporto, navigacijos, ryšių ir energijos sistemų rinkoms.Kompanija „Motorola“ yra globalinė lyderė, kuri tiekia integruotos komunikacijos išradimus ir elektronikos sprendimus. 2000 metų pardavimai siekė 37,6 mlrd. JAV dolerių.Šiame darbe nagrinėjamas “Motorola” internacionalizacijos procesas, pradedant jos įkūrimu iki šių dienų. Pateikiama kompanijos segmentų apžvalga, kad būtų galima kuo geriau perteikti įmonės daugiametę darbo patirtį.

1. “MOTOROLA” BRUOŽAI IR PRINCIPAI

“Motorola” pasižymi šiais bruožais: Stabili finansinė padėtis; Ilgametė patirtis; Patikimi savininkai ir partneriai; Platus telekomunikacijos ir elektronikos gaminių ir paslaugų spektras; Integruoti ryšių ir elektronikos sprendimai; Platus filialų tinklas; Efektyvus klientų aptarnavimas.

“MOTOROLA” kompanijoje laikomasi Verslo Elgesio Kodekso nuostatų. “MOTOROLOS” reputacija etiškiems verslo poelgiams buvo gyvybiškai svarbi nuo pat kompanijos įkūrimo dienos. Pirmasis Verslo Elgesio Kodeksas buvo paruoštas 1970 – aisiais, bet vertybes, kurias jis įkūnijo buvo tos pačios kuriomis vadovavosi ir “MOTOROLOS” įkūrėjas – Paul Galvin. Verslo Elgesio Kodeksas nuolat tobulinamas ir atnaujinamas. Šis kodekso pagrindu 1996 metais inicijuotas Etinio Atsinaujinimo Procesas. “MOTOROLOS” darbuotojai iš viso pasaulio dalyvavo šio Proceso peržiūroje – jų pasišventimo sąžiningumui vardan. Kodeksas yra tik vienas iš kompanijos Etinės Programos dalių, kurioje dalyvauja daugelis pačių viršiausių visos korporacijos darbuotojų.Verslo Elgesio Kodeksas pabrėžia svarbiausius teisinius įsipareigojimus, bet kompanijos vadovų nuomone: “…paklusti įstatymui yra pats žemiausias standartas.” “MOTOROLA” siekia daugiau, todėl Kodekse taip pat yra Pagrindiniai Įsitikinimai – nepriekaištingas sąžiningumas ir pastovi pagarba žmonėms. “MOTOROLOS” darbuotojai pastoviai ir ištikimai dirba remdamiesi šiais standartais.Kodeksas pabrėžia svarbią atsakomybę prieš visus kompanijos akcininkus bei siekia visapusiškos verslo etikos. Kompanijos klientai gali susisiekti su “MOTOROLOS” Etine Linija, jeigu turi etinių abejonių ar klausimų, susijusių su “MOTOROLA”.Klientų pasitikėjimas yra gyvybiškai svarbus kompanijos sėkmei. “MOTOROLA” didžiuojasi etiniu paveldu ir yra pasiryžusi išlaikyti palikimą ir klientų bei akcininkų pagarbą.Valdybos pirmininkas bei kompanijos prezidentas Christopher B.Galvin teigia: “Kitais žodžiais tariant, tai reiškia kiekvieno individo unikalių skirtumų šventę, turint galvoje, kad kaip tik šiuose skirtumuose slepiasi mūsų stiprumai. Mes siekiame suteikti progas žmonėms, kurie turi talentą, susidomėjimą, sąžiningumą ir norą dirbti organizacijoje, kuri brangins ir padės jiems. Mūsų kompanija yra išsidėsčiusi po visą pasaulį, su tokia pačia plačiai skirtinga produkcija kaip ir žmonės, kurie ją gamina ir pardavinėja. Mes esame suvienyti ir vedami mūsų tikėjimo darbu, kurį mes atliekame. Mes raginame jus pagalvoti apie prisijungimą prie organizacijos, kur riba yra jūsų pačių fantazija. Atneškite mums savo idėjas ir žiūrėkite, kaip toli jos jus nuneš.Jūs galite tai padaryti “MOTOROLOJE” – tiksliau tai netgi bus vienas iš jūsų darbo reikalavimų!Kiekvieną dieną “MOTOROLA” sukuria ateitį. Išradimas ir inovacija yra tai, ką mes reguliariai vykdome. Mes suvokiame, kad jūs svajojate apie naujos technologijos išradimą, egzistuojančių produktų patobulinimą ar naujų rinkų sukūrimą ir apibrėžimą. “MOTOROLOJE” galimybės tai pasiekti ir pasiekti dar daugiau yra beribės. Mes sukūrėme savo verslą ir savo reputaciją remiantis tūkstančių profesionalų iš visų pasaulio kampelių kūrybine galia ir protu.”

Kompanijoje išskiriami tokie pagrindiniai principai, kuriais remiantis vykdomas kompanijos darbas: Profesionalumas; Operatyvumas; Lankstumas; Garbingumas; Kokybė; Kūrybiškumas; Novatoriškumas.

2. “MOTOROLA” KOKYBĖS ĮGYVENDINIMAS

Apsisprendimas gerinti kokybę ir vartotojų aptarnavimą pelnė 1988 m. lapkričio mėnesį “MOTOROLAI” Malcolmo Baldrydge’o nacionalinę kokybės premiją. Svarbiausias “MOTOROLOS” tikslas – visuotinis vartotojo tenkinimas (VVT). Kiekvienas jos darbuotojas prisideda prie kokybės gerinimo ir VVT laikosi keliais gerai suvoktais aspektais. 1981 m. “MOTOROLOJE” buvo iškelta 5 metų trukmės užduotis. Ją iškėlė operatyvusis ir politinis komitetai – dešimteriopai pagerinti pastangas vartotojui tenkinti. Ta užduotis 1986 m. buvo visiškai įvykdyta, tačiau kompanija nutarė. Kad to nepakanka, kad galima būtų pasaulinėje rinkoje atlaikyti konkurenciją. Taigi, 1978 m. kompanija pranešė, kad 1989 m. jie turėtų pasiekti dar dešimteriopo pagerinimo, o šimteriopo – 1991 m. Tuo tarpu šeši Sigma Quality reikalavimai reiškia ne daugiau kaip 3,4 ydos ar klaidos per milijoną veiksmų ar susitikimų su vartotoju. Šiam lygiui pasiekti reikia tokių šešių pagrindinių žingsnių:  Tiksliai apibrėžti teikiamo gaminio ar paslaugos paskirtį. Gaminius reikia apibrėžti tiek vidaus vartotojui, tiek ir išoriškai bendrovės atžvilgiu. Apibrėžti, kas yra vartotojai ir nustatyti, kas jiems svarbu. Tai padeda konkretizuoti vartotojo ”esminius elementus“ – specifinius gaminio ar paslaugos aspektus, kurie rūpi vartotojui. Apibrėžti, ko reikia jums, kad galėtume panaudoti tai savo gaminiui ar paslaugai, kuri tenkintų vartotoją. Darbuotojai patys nusistatys geriausius būdus, planavimo laiką, protinius sugebėjimus ir lėšas, kurių reikės darbui. Konkretizuoti darbo procesą. Turi būti numatyta atlikti užduotį etapais. Stengtis saugoti darbo procesą nuo klaidų, vengti tuščio darbo. Grupės nariai turi bandyti numatyti pavojus, nelaukti, kol jie pasirodys netikėtai. Stengtis nuolat tobulinti darbo procesą, t.y. jį analizuoti. Kuo dažniau tas procesas peržiūrimas, tyrimas ir tikslinamas, juo sklandžiau jis vyks.Kokybės gerinimas kasmet “MOTOROLAI“ neša milijonus dolerių pajamų, todėl kompanija nuolat ir nepertraukiamai investuoja į šios srities tobulinimą.

3. “MOTOROLA” KOMPANIJOS ISTORIJA

1928 m. Paul V. Galvin Čikagoje, Ilinojaus valstijoje, JAV įkūrė savo vardu pavadintą gamybos bendrovę – „The Galvin Manufacturing Corporation“. Pirmasis produktas, kurį gamino bendrovė, buvo leidžiantis vartotojams naudotis ir klausytis radijo tiesiogiai iš namų, vietoj anksčiau siūlytų baterijų (akumuliatorių) modelių. 1930 m. automobilių radijo imtuvai su „Motorola“ prekiniu ženklu tapo didžiausią pelną nešančia preke. Žodis „Motorola“ skambėjo kaip „judantis, judesys, judėjimas“. Per tuos metus kompanija taip pat įkūrė:• Namų radijo bei policijos radijo departamentus;• Įdiegė novatoriškas personalo programas;• Pradėjo nacionalinę reklamą.1947 m. kompanijos vardas pakeistas į „Motorola“. “Motorola“ penktajame dešimtmetyje (nuo 1940m.) pradėjo bendradarbiauti su vyriausybe bei įkūrė mokslinių tyrimų laboratoriją Phoenix‘e, Arizonos valstijoje. Laboratorijos įkūrimo tikslas – elektronikos tyrimai. 1959 m. mirė Paul Galvin. Iki jo mirties „Motorola“ tapo karinės, kosmoso bei komercinės komunikacijos lydere, pastatė pirmąją puslaidininkių gamyklą ir plėtė vartotojiškos elektronikos gamybą. 1960 m. kompanijai vadovaujant Paul Galvin‘o sūnui Robert Galvin‘ui, „Motorola“ išplėtė savo veiklą ir įėjo į tarptautinę rinką bei perkėlė gamybos centrą iš vartotojiškos elektronikos ir susikoncentravo ties kita veikla. 1970 m. pardavė savo spalvotųjų televizorių verslą, o tai leido sutelkti visą energiją į aukštos technologijos komercines rinkas, pramonės bei vyriausybės sferas. Iki devintojo dešimtmečio pabaigos „Motorola“ tapo pagrindine mobiliųjų telefonų tiekėja pasaulinėje rinkoje ir 1996 m. pagamino 3,1 uncijas sveriantį kišeninį StarTACTM mobilųjį telefoną. Susijungusi su General Instrument Corporation „Motorola“ tapo kabelinių modemų ir gnybtų gamybos lydere. Šiandien „Motorola“ užsiima bevielių telefonų, radijo signalų sistemų montavimu ir gamyba, Internet’inio ryšio sistemų bei vietinio tinklo komunikacinių sprendimų taikymu individualiam, komandiniam darbui, o taip pat transporto priemonėse bei butuose (namuose).

3.1. Svarbiausi „Motorola“ kompanijos įvykiai 3-jame dešimtmetyje

1928 m. Paul Garvin‘as (1895-1959) ir jo brolis Joseph E. Galvin (1899-1944) įkūrė baterijų verslą Čikagoje, Ilinojaus valstijoje, JAV. 1928 m. rugsėjo 25 d. jie įkūrė „The Galvin Manufacturing Corporation“. Iš pradžių bendrovėje dirbo 5 darbuotojai. Pirmosiomis savaitėmis atlyginimams skirti pinigai sudarė 63 JAV doleriai. Įmonės turtą sudarė 565 JAV doleriai grynųjų pinigų, o įrengimai ir pirmojo kompanijos produkto – baterijos – projektas sudarė 750 JAV doleriai. Grynųjų pardavimų vertė per metus siekė 63000 JAV dolerių, tuo tarpu kai grynasis pelnas buvo 6015 JAV dolerių.

Paul Galvin‘as buvo įmonės prezidentas, o jo brolis Joseph‘as – viceprezidentas. Paul‘o žmona Lillian Galvin buvo bendrovės sekretorė bei iždininkė. Pirmasis „Galvin Manufacturing Corporation“ produktas buvo baterija. Tai buvo priemonė, leidžianti baterijų pagrindu veikiantiems radijo imtuvams veikti, naudojant standartinę elektros srovę. Bendrovė „Galvin Manufacturing Corporation“ nuomojosi kareivinių patalpas 847 West Harrison street, Čikagoje, JAV.

3.2. Svarbiausi „Motorola“ kompanijos įvykiai 4-jame dešimtmetyje

1930 m. „Motorola“ grynosios pajamos iš pardavimų buvo 287 256 JAV doleriai, o grynasis nuostolis 3745 JAV doleriai. „The Galvin Manufacturing Corporation“ suprojektavo ir pagamino pirmąjį praktinio pobūdžio bei prieinamą daugeliui vartotojų automobilinį radiją. Originalaus modelio 5T71 radijas kainavo nuo 110 JAV dolerių iki 130 JAV dolerių ir buvo įrengtas populiariausiuose automobiliuose. Įmonės įkūrėjas P. Galvin‘as sugalvojo naujas kompanijos sukurtas ir pateiktas į rinką radijas pavadinti „Motorola“ vardu. Šis vardas turėjo įspūdingai skambėti, nes siejosi su „judančio“ ir „nepriekaištingo“ idėjomis. „Motorola“ tapo bendrovės prekiniu ženklu. 1936 m. pirmasis kompanijos žingsnis į naują sferą, t.y. mobilios radijo komunikacijos rinką, buvo policijos racijos, kurios suprojektuotos taip, kad policijos transliacijos vyktų atskiru dažniu.1937 m. į rinką pateikti naujos kartos radijo aparatai. Šiuos aparatus įsigijo daugiau nė pusė visų Amerikos šeimų. Taigi „Motorola“ tikslu tapo aprūpinti likusią dalį. Automobilių radijo aparatai, kuriuos gamino „Motorola“, buvo pirmieji reguliuojami mygtukų paspaudimu, puikiai suderinti ir turėjo tono reguliavimo funkciją. Kompanija persikėlė į modernią būstinę ir gamyklą 4545 West August Boulevard, Čikagoje, Ilinojaus valstijoje, JAV. 1938 m. pirmasis „Motorola“ klubas pagerbė visus darbuotojus, kurie buvo išdirbę kompanijoje 10 metų. Taip pat buvo sukurtas brigadininkų klubas.

3.3. Svarbiausi „Motorola“ kompanijos įvykiai 5-jame dešimtmetyje

1940 m. „Motorola“ apyvarta buvo 9,94 mln. JAV dolerių, o pelnas – 471476 JAV dolerių. Tuo metu kompanijoje dirbo 985 darbuotojai. Daniel E. Noble (1902-1980) FM bangų radio ryšio priemonių iniciatorius, technologijų viceprezidentas. „Motorola“ kompanijoje prisidėjo kaip mokslinių tyrinėjimų direktorius. Pirmoji visiškai gerai veikianti „Motorola“ kompanijos sukurta dvipusė AM policijos radio stotis buvo instaliuota Bowling Green‘e Kentukio valstijoje, JAV. Tais pačiais metais „Motorola“ sukūrė pirmąją nešiojamą dvipusį radiją JAV armijos kariniui padaliniui. Nešiojamas SCR536 AM radijo imtuvas buvo plačiai naudojamas visame pasaulyje per II-ąjį Pasaulinį karą. 1941 m. „Motorola“ pateikė pirmąją komercinę FM radio bangų sistemą ir įrangą. FM technologijos tiekė geresnį ryšį ir tylesnį veikimą, nei AM technologijos. Pirmoji FM sistema buvo instaliuota Filadelfijoje, Pensilvanijos valstijoje, JAV. 1943 m. buvo sukurta pirmoji kilnojama FM radio stotis. Ją sukūrė pagrindinis „Motorola“ kompanijos mokslininkas Daniel E. Noble. Sistema buvo pavadinta SCR300 ir buvo sukurta JAV armijos ryšių skyriui. Sistema svėrė 35 svarus ( 15,89 kg), radijo ryšys buvo pasiekiamas 10-20 mylių atstumu. Sistema buvo žinoma kaip „walkie-talkie” („vaikščiojantis-kalbantis”).1946 m. buvo sukurtas benzininis automobilio šildytuvas. Šio šildytuvo paklausa buvo labai didelė, tačiau šildytuvas nepasitvirtino dėl daugelio įvairiausių trūkumų. Tad netrukus jo prekyba buvo nutraukta ir jis buvo išimtas iš apyvartos. “Dabar „Motorola“ persiorientuos į elektroniką“ , – teigė „Motorola“ kompanijos įkūrėjas P.V. Galvin‘as.1947 m. buvo sukurtas pirmasis „Motorola“ kompanijos televizorius Golden view model VT71, kuris kainavo 179 JAV dolerius. Šis televizorius pirmasis, kuris JAV buvo pardavinėjamas mažesne nei 200 JAV dolerių kaina. Daugiau nei 1 000 000 vienetų buvo parduodama per vienerius metus. Taip pat buvo panaudoti nauji radijo kanalai skirti pramoniniams ir verslo vartotojams. Agresyvios marketingo politikos, geros reputacijos ir patikimos įrangos dėka „Motorola“ uždirbo didžiules pinigų sumas ir tapo lydere augančioje pramonėje. „Motorola“ prekinis ženklas buvo taip plačiai pripažįstamas, kad kompanija pakeitė savo pavadinimą – „The Galvin Manufacturing Corporation“ tapo „Motorola, Inc“. Buvo įkurtas darbuotojų santaupų ir pelno fondas. 1948 m. Robert W. Galvin‘as Paulo V. Galvin‘o sūnus buvo išrinktas vykdomuoju viceprezidentu. Du automobilių gamintojai “Ford Motor” kompanija ir “Chrysler” korporacija buvo aprūpinti „Motorolos“ radijo aparatais. Radijo aparatūra buvo instaliuojama šiose gamyklose gaminamuose automobiliuose. Įsteigta pirmoji radijo aparatų gamykla Ilinojaus valstijoje ir tai pirmoji „Motorolos“ gamykla, kuri buvo įkurta už Čikagos ribų.1949 m. „Motorola“ įkūrė nedidelę mokslinių tyrimų stotį Arizonos valstijoje. Ji iš dalies buvo įkurta tam, kad tirti naujas erdves technologijoms diegti. Prognozuodama milžinišką tranzistorinių radijo aparatų paklausą, „Motorola“ tapo viena didžiausių bendrovių pasaulyje.

3.4. Svarbiausi „Motorola“ kompanijos įvykiai 6-jame dešimtmetyje

1950 m. kompanijos apyvarta siekė 177,10 mln. JAV dolerių, pelnas – 12,81 mln. JAV dolerių, kompanijoje dirbo 9 325 darbuotojai.

1952 m. vienas iš „Motorolos“ padalinių ėmė gaminti 3 amperų galios tranzistorius.1955 m. „Motorola“ kompanijos tranzistoriniai radijo aparatai skirti automobiliams buvo pirmasis masinės gamybos produktas komercinėje prekyboje. Sukurta nauja radijo ryšio susisiekimo priemonė – mažas radijo imtuvas, vadinamas kišeniniu radijo davikliu, kuris pasiunčia radijo žinutes konkrečiam asmeniui, turinčiam tą pačią priemonę. Šie aparatai ėmė keisti įprastas visuomenės informavimo priemones bei imti naudoti ligoninėse ir gamyklose. „Motorola“ pristatė stilingą „M“ monogramą (savo kompanijos simbolį), kuri buvo suformuota ir pristatyta. Monograma naudojama tam, kad apjungti įvairius gaminius po vienu ženklu, išskiriančiu, kad tai „Motorola“ kompanijos gaminys. Tačiau dizaineriai ilgai negalėjo apsispręsti, kokia aplinka turėtų supti „M“ raidę. Tad iki 1960 m. monograma buvo naudojama tik kaip viena „M“ raidė. Po to imta naudoti daugybę dizaino elementų (kvadrato, skritulio, elipsės formos). Buvo nesvarbu, kokia figūra sups „M“ raidę monogramoje. Tik 1965 m. „M“ raidė ir ją supantis ratas tapo neatskiriamu ir vieninteliu simboliu „Motorola“ kompanijos monogramoje. Nuo tada tik keli patobulinimai koregavo šį simbolį ir padarė jį tokiu, koks jis yra ir šiandien. 1956 m. „Motorola“ pirmoji pristatė naują tranzistorinį radijo imtuvą, naudojamą automobiliuose. Tai buvo daug mažesnis, patikimesnis ir daug ilgiau veikiantis aparatas, nei ankstesnis modelis. Naujasis imtuvas taip pat reikalavo daug mažiau energijos iš automobilio akumuliatoriaus.P.V. Galvin‘as buvo išrinktas motininės bendrovės pirmininku ir ėjo vyriausiojo vykdomojo padėjėjo pareigas. Po kurio laiko buvo išrinktas „Motorola“ kompanijos prezidentu. „Motorola“ pradėjo ruošti gerus, kvalifikuotus specialistus, kuriuos parduodavo kitoms gamykloms. 1958 m. „Motorola“ pristatė MOTRAC radijo aparatus. Tai pirmieji kilnojami radijo aparatai, kurie turėjo pilną tranzistorinės energijos tiekimą ir gavimą. Mažesnis energijos suvartojimas jau leido naudoti įrangą, neįjungus automobilio variklio. Nepaisant to, kad MOTRAC radijo aparatūra kainavo dvigubai brangiau nei ankstesni modeliai, ji tapo labiausiai perkama.1959 m. į rinką pateiktas nešiojamas X11 radijo aparatas – pirmasis kišeninis “Motorola” radijo aparatas.

3.5. Svarbiausi „Motorola“ kompanijos įvykiai 7-jame dešimtmetyje

1960 m. – bendrosios pajamos 299,07 milijonai USD, grynas pelnas 12,63 milijonų USD, darbuotojų skaičius 14740. 1961 m. “Motorola” sukūrė mažais kaštais paremtas technologijas, skirtas gaminti silikoninius srovės išlygintojus, pastaruosius panaudojant automobilių pramonėje. “Motorola” tampa pagrindiniu automobiliams skirtų elektroninių produktų tiekėja.1962 m. “Motorola” pristatė nešiojamą radijo aparatą HT200, paremtą tranzistorine technologija.1963 m. “Motorola” kartu su Nacionaline Video Korporacija (National Video Corporation) sukuria pirmąjį stačiakampį vaizdinį vamzdelį, skirtą spalvotiems televizoriams. Tai iš karto tampa visos televizorių pramonės standartu.1964 m. – Robert W.Galvin yra išrenkamas kompanijos Valdybos pirmininku. Elmer H. Wavering paskiriamas prezidentu. Tranzistorinis PAGEBOY pranešiklis tampa verslo bei pramonės standartu. 1965 m. buvo pradėta juos tiekti AT&T kompanijai, pakeitus pavadinimą į BELLBOY.1965 m. gegužės 04 d. Daniel E.Noble yra paskiriamas Valdybos vicepirmininku, bei techninio padalinio vadovu. Bendradarbiaudama su “Ford Motor Company” ir “RCA Corporation” kompanijomis, “Motorola” sukuria ir pradeda gaminti pirmuosius aštuonių takelių juostinį grotuvą, kuris buvo skirtas automobilių pramonei. Mažėjantys puslaidininkių gamybos kaštai, bei didėjantis jų pritaikymas buitinės elektronikos pramonėje, atvėrė “Motorola” kompanijai duris į didžiules rinkas. “Motorola” pradėjo kurti įvairius mažos savikainos, apvilktus plastiku tranzistorius, kurie galėjo būti pilnai pritaikomi puslaidininkių pramonėje.1967 m. “Motorola” kompanija išplečia savo veiklą į užsienio rinkas. Buvo įsteigti gamybos padaliniai Australijoje, Prancūzijoje, Hong Konge, Izraelyje, Malaizijoje, Meksikoje, Puerto Rike, Pietų Korėjoje ir t.t. Bendros įmonės su kitom kompanijom, gaminant produkciją automobilių pramonei, buvo įsteigtos Italijoje ir Japonijoje.1969 m. Robert W.Galvin yra išrenkamas vyresniuoju padėjėju bei toliau užima Valdybos pirmininko pareigas. Elmer H. Wavering yra išrenkamas operacijų vadovu, bei toliau eina kompanijos prezidento pareigas. “Motorola” sukuria naują nešiojamą radijo aparatą, kuris buvo dukart lengvesnis bei mažesnis už jo pirmtaką. HT220’ajame modelyje vietoj 52 pavienių tranzistorių yra panaudojamos tik dvi specialiai sukurtos bei pritaikytos elektros grandinės. Astronauto Neil Armstrong’o pirmieji žodžiai ištarti mėnulyje buvo perduodami į žemę “Motorola” siųstuvu. Toks siųstuvas atliko telemetrijos, stebėjimo, dvipusio garsinio bendravimo bei teletransliacijos funkcijas.

3.6. Svarbiausi „Motorola“ kompanijos įvykiai 8-jame dešimtmetyje

1970 m. bendros pajamos 796,42 mln. JAV doleriai, grynas pelnas 25,66 mln. JAV dolerių, darbuotojų skaičius 36000.

1970 m. gegužės 30d. Elmer H.Wavering yra išrenkamas valdybos vicepirmininku bei toliau eina operacijų vadovo pareigas. Prezidentu išrenkamas William J. Weisz.1971 m. Mėnulio apžvalgos aparatuose, norint užtikrinti garso ryšį 240000 mylių (384 000 km) atstumu tarp žemės ir mėnulio, yra sumontuojami “Motorola” FM radijo imtuvai. Tokie imtuvai yra 100 kartų jautresni nei analogai automobiliuose ir sveria tik 1,5 svaro (0,681 kg).1972 m. Elmer H.Wavering atsistatydina iš valdybos vicepirmininko bei operacijų vadovo pareigų. William J.Weisz yra išrenkamas operacijų vadovu bei toliau eina prezidento pareigas. Robert. W. Galvin toliau išlieka kompanijos valdybos pirmininku, bei vyresniuoju padėjėju. 1974 m. sukuriamas pirmasis “Motorola” mikroprocesorius – aštuonių bitų MC6800, kurį sudaro 4000 tranzistorių. Jis naudojamas automobilių pramonėje, valdymo pultų kompiuterizavime bei video žaidimuose. “Motorola” televizorių verslas, su kuriuo siejamas ir gerai žinomas Quasar prekinis ženklas, parduotas “Matsushita Elelctronic Company’ai. O „Motorola“ sutelkia visas savo pastangas puslaidininkių ir bevielių telefonų gamybai ir jų technologijos tobulinimui.1975 m. John F. Mitchell išrinktas vykdomuoju padėjėju.1976 m. 325 akrų teritorijoje Čikagos Shaumburg’o priemiestyje, Ilinojaus valstijoje, įkurta nauja kompanijos „Motorola“ internacionalinė būstinė. Detalios Marso paviršiaus fotografijos padarytos kosminio laivo „Viking 2“ ir pasiųstos į Žemę kompanijos „Motorola“ radijo įrenginiu.1977 m. suprojektuojama „Motorola“ bandomoji telefonų sistema, kuri skirta tarnauti kaip kilnojama sistema, kurios konstravimas pradėtas Vašingtono, Baltimorės, Merilende miestuose. Saturno fotografijos padarytos kosminio laivo „Voyager 1“ ir nusiųstos į Žemę vieno milijardo mylių atstumu. Kosminiai laivai „Voyager 1“ ir „Voyager 2“ naudojo kompanijos „Motorola“ įrenginį kaip pirminę susiekimo priemonę su Žeme per jų 12 metų trukusią kelionę po Saulės sistemą.1978 m. „Motorola“ pristatė kompiuteriu valdomą radijo sistemą ir jos įrangą, kuri paremta „trunking“ metodu. Šis metodas padeda radijo operatoriams efektyviau aptarnauti apkrautus radijo dažnius.1979 m. „Motorola“ pristatė savo pirmą 16 bitų mikroprocesorių MC68000. Šis procesorius pilnai atlieka 2 milijonus skaičiavimų per sekundę, o taip pat naudojamas mokslinėms programoms kurti bei duomenims apdoroti. Kompanijoje yra kruopščiai ištirta bendra gaminių ir operacijų kokybė. Kompanijos „6 Sigma“ bendra kokybės plėtojimo programa pradėta vykdyti nuo 1980-ųjų metų vidurio.

3.7. Svarbiausi „Motorola“ kompanijos įvykiai 9-jame dešimtmetyje

1980 m. grynosios pajamos iš pardavimų sudarė 3,10 mlrd. JAV dolerių, grynasis pelnas siekė 186,10 mln. JAV dolerių, kompanijoje dirba 71500 darbuotojų. William J. Weisz paskirtas Valdybos vicepirmininku ir pasilieka vykdomasis pareigūnas. John F. Mitchell paskirtas prezidentu ir pasiliko vykdomuoju padėjėju. Robert W. Galvin pasilieka vyriausiuoju vykdomuoju pareigūnu ir Valdybos pirmininku. „Motorola“ tapo pirmąja kompanija, plėtojančia elektroninių variklių priežiūros modulius, automobilinius kompiuterius, kurie sumažina degalų sunaudojimą. Elektronikos elementai automobilių pramonei tampa svarbiausia rinka „Motorola“ mikroprocesoriams.1981 m. „Motorolos“ mokymo ir švietimo centras (MTEC – Motorola Training and Education Center) tiekia instrukcijas darbuotojams. 1989 m. MTEC tampa universitetu.1983 m. Po daugelio metų vystymosi kompanijos pirmoji Dyna TAC telefonų sistema tampa komercine “Motorola” gamybos sritimi. Kompanija šiai programai vystyti skyrė 15 metų ir 100 mln. JAV dolerių. 1984 m. Japonijoje naudojamų “Motorola“ pranešimų gaviklių skaičius siekė 200000 vienetų. „Motorola“ pristatė pirmą MC68020 – 32 bitų mikroprocesorių. Jį sudaro 200000 tranzistorių 3/8 colio pločio lustas. 1985 m. daugiau nei 80 kompanijos telefonų sistemų yra pateikiama į Šiaurės Amerikos, Europos, Vidurio Rytų ir Azijos rinkas. Kompanija gavo daugiau tokių kontraktų, negu konkurentai.1986 m. William J. Weisz išrinktas vyresniuoju vykdomuoju pareigūnu ir eina Valdybos vicepirmininku. J.F. Mitchelll išrinktas vykdomuoju pareigūnu ir pasilieka prezidentu. R.W. Galvin toliau atlieka Valdybos pirmininko pareigas.1987 m. – paskutinis kompanijos automobilinis radijas sukurtas Stotfolde (Stotfold), Jungtinėje Karalystėje.1988 m. George M.C. Fisher paskirtas prezidentu ir vyriausiuoju pareigūnu. R.W.Galvin toliau eina Valdybos pirmininko pareigas. Gary L. Tooker išrinktas vykdomuoju pareigūnu. W. J. Weisz pasilieka Valdybos vicepirmininku, o J. F. Mitchell išrinktas Valdybos vicepirmininku. „Motorola“ tampa pirmąja Malcolm Baldrige nacionalinio kokybės apdovanojimo laimėtoja. Šį apdovanojimą įsteigė JAV Kongresas, siekdamas pripažinti ir įkvėpti kokybės ieškojimą JAV versle.1989 m. pristatytas lengviausias visoje rinkoje Micro TAC personalinis mobilus telefonas.

3.8. Svarbiausi „Motorola“ kompanijos įvykiai 10-jame dešimtmetyje

1990 m. „Motorola“ kompanijos pajamos iš pardavimų siekė 10,89 mlrd. JAV dolerių, grynasis pelnas – 499 mln. JAV dolerių, kompanijoje dirbo 105000 darbuotojų. R.W. Galvin‘as atsisako Valdybos pirmininko pareigų, kad taptų Valdybos vykdomojo komiteto pirmininku. Lygiai prieš 50 metų jo tėvas P.V. Galvin‘as pakvietė jį įvykdyti pirmojo kompanijos įgaliojimo – sudalyvauti nacionalinėje pardavimų konvencijoje.

George M.C. Fisher‘is yra išrenkamas Valdybos pirmininku ir toliau dirba kaip vyriausiasis vykdomasis pareigūnas. Gary L. Tooker‘is išrenkamas prezidentu ir dirba vyriausiuoju vadovaujančiu pareigūnu. P.V. Galvin‘o anūkas Christopher B. Galvin‘as prisijungia prie vyriausiųjų vykdomųjų pareigūnų kaip viceprezidentas ir asistuojantis vyriausias vadovaujantis pareigūnas.„Motorola“ atskleidžia globalinių asmeninių komunikacijų Iridžio sistemos koncepciją (the Iridium System Concept for global personal communications). Ji naudosis 77 mažųjų palydovų išsidėstymu žemojoje Žemės orbitoje, o pavadinta buvo pagal Iridžio atomą, kuris turi 77 elektronus. Tai papildys žemiškąsias bevieles ir vielines komunikacijų sistemas. Iridis yra registruotas prekybinis ženklas ir paslaugų ženklas – „Iridium IP LLC“.1991 m. Japonijoje pateikiamas milijoninis pranešimų gaviklis Nippon Telegraph ir Telephone kompanijoms. Išleidžiamos Advisor Alfa skaitmeninių pranešimų gaviklių kiniečių ir taičio kalbų versijos.Technologijų aljansas tarp “Apple Computer”, “IBM” ir “Motorolos” pradeda Power PCR mikroprocesorių gamybą ir vystymą.1993 m. Garry L. Tooker‘is išrenkamas Valdybos vicepirmininku ir vyriausiuoju vykdomuoju pareigūnu. Christopher B. Galvin‘as išrenkamas prezidentu ir vyriausiuoju vadovaujančiu pareigūnu. William J. Weisz išrenkamas Valdybos pirmininku.1994 m. „Motorola“ šiuo laikotarpiu buvo įdarbinusi 33000 žmonių Azijos Ramiojo vandenyno regione. Bendrovė pagamino pirmąją komercinę radijo sistemą, kuri buvo suprojektuota integruojant duomenų komunikacijas, balso pranešimus ir bevielius telefonus viename radijo tinkle ir viename rankiniame aparate. Kitais metais ši sistema pavadinama iDENR.1995 m. sukuriamas FORTETM duomenų perdavimo įrenginys, kuriame buvo įmontuota rankinio rašymo atpažinimo programinė įranga ir dviejų takelių radijas ir laimi Industrial Design Excellence apdovanojimą už komunikacinę įrangą.1996 m. pagamintas pasaulyje lengviausias ir mažiausias, sveriantis tik 87,89g., kišeninis StarTACTM nešiojamas mobilusis telefonas. PageWriterTM dviejų takelių pranešimų gaviklis ir žinučių centras vartotojams suteikia galimybę gauti ir atsakyti į pranešimus, taip pat bendrauti elektroninio pašto pagalba, fakso aparatų pagalba ir naudojant kitus pranešimų gaviklius. 1997 m. Gary L. Tooker išrenkamas Valdybos pirmininku. Christopher B. Galvin išrenkamas vyriausiuoju pareigūnu. Robert L. Growney tampa prezidentu ir vyriausiuoju vadovaujančiu pareigūnu. Pristatoma M.CORETM 32 bitų atminties procesoriaus schema. Tai leidžia vartojimo, transportavimo ir pramonės produktams tapti mažesniems ir pigesniems, o taip pat pailgina kilnojamų įrenginių baterijų tarnavimo laiką. 1998 m. Telematics naudoja bevielį duomenų perdavimą, norint aprūpinti transportuotojus ir jų klientus specialia vietos apsauga, informacija, patogumo ir laisvalaikio paslaugomis iš centrinio paslaugų centro.1999 m. Gary L. Tooker‘is atsistatydina iš Valdybos pirmininko pareigų. Christopher B. Galvin išrenkamas Valdybos pirmininku ir toliau eina vyriausiojo vykdomojo pareigūno pareigas. “i1000 plus” rankinis aparatas yra pirmasis, kuris apjungia skaitmeninį telefoną, dviejų takelių radiją ir alfa skaitmeninį pranešimo gaviklį su interneto naršykle, elektroniniu paštu, faksu ir dviejų takelių pranešimų gaviklio galimybes. Jame naudojama „Motorola“ iDENR integruota skaitmeninių komunikacijų technologija.

3.9. Svarbiausi „Motorola“ kompanijos įvykiai 2000 – 2001 metais

2000 m. kompanijos grynosios pardavimų pajamos sudaro 37,58 mlrd. JAV dolerių, grynasis pelnas – 1,318 mlrd. JAV dolerių, kompanijoje dirbo 177000 darbuotojų. „Motorola“ ir „General Instrument Corporation“ apjungia savo verslus, tiekdamos integruotą video, balso ir duomenų tinklą internetui ir didelio greičio duomenų apdorojimo paslaugas.AccompliTM008 bevielis telefonas, turintis keičiamo vaizdo ekraną su ranka rašytinio rašto atpažinimo programine įranga aštuoniomis kalbomis. Jis pademonstravo greitą prisijungimą prie Interneto dokumentų per GPRS technologiją.2001 m. po 56 tarnavimo metų R.W. Galvin‘as atsistatydino is „Motorolos“ Direktorių Valdybos nario pareigų. Jam vadovaujant „Motorola“ išaugo nuo amerikiečių gamybinės kompanijos iki pasaulinio technologijos giganto. R.W. Galvin‘as išliks kompanijos darbuotoju ir ambasadoriumi, o taip pat patarėju kompanijos vadovavimo klausimais.Tarptautinė kosminė stotis naudoja „Motorola“ kompanijos radijo imtuvus perduoti visus gautus tyrimo duomenis Žemei ir tiekti kitas svarbias komunikacijos paslaugas, vykdyti esmines operacijas.„Motorola“ pirmoji pristato pilną GPRS bevielių telefonų paketą, kuris vartotojams suteikia galimybę visada būti prisijungus prie Interneto. Pristatomas MTH 500 nešiojamas dviejų takelių skaitmeninis radijo aparatas, sujungtas su mobiliuoju telefonu ir duomenų pranešimų funkcijomis. Jis sukurtas tam, kad būtų galima naudotis TETRA tinklais.

4. KOMPANIJOS SEGMENTAI

4.1. Pasaulinis Klientų Aptarnavimo Operacijų segmentas

Global Customer Soliutions Operations segmentas (Pasaulinis Klientų Aptarnavimo Operacijų segmentas; GCSO) sutvirtina kompanijos pozicijas rinkoje ir užtikrina visapusišką klientų poreikių patenkinimą. GCSO yra sukurtas siekiant “Motorolos“ lyderiavimo klientų aptarnavimo srityje, pasitelkiant sistemų integraciją, klientų aptarnavimą ir servisą, marketingo ir įvaizdžio kūrimo strategijas bei regionines operacijas. GCSO sudaro tokios regioninės organizacijos – Vyriausiasis Marketingo Biuras (Broadband Communication Sector), Ryšių su Valstybe Biuras, Klientų Aptarnavimo Vadybos Biuras.

4.2. Integruotų Elektroninių Sistemų segmentas

Integruotų Elektroninių Sistemų Segmentas (IESS) teikia platų integruotų sistemų asortimentą industrinei, transporto, navigacijos, ryšių ir energijos sistemų rinkoms.Segmento pardavimai sumažėjo 19 proc. nuo 549 mln. JAV dolerių, o užsakymai – 21 proc. nuo 554 mln. JAV dolerių. Segmentas patyrė 3 mln. JAV dolerių nuostolį, nors prieš metus gavo 45 mln. JAV dolerių pelną. Tokią situaciją sąlygojo sumažėję aukštos kokybės produktų pardavimai. Ketvirčio bėgyje, Automotive & Industrial Electronics grupė susijungė su Telematics Communications grupe ir suformavo naują Automotive Communications & Electronics Systems (ACES) grupę. Šios reorganizacijos dėka “Motorola” tikisi, kad galės pasiūlyti gausesnį komunikacijų portfelį.ACES pardavimai ir užsakymai sumažėjo. Taip įvyko todėl, kad sumažėjo gamybos apimtys šioje pramonės šakoje. Tačiau „telematics“ sistemų pardavimai ir užsakymai smarkiai išaugo.ACES ir Trafficmaster, PLC pranešė planuojančios kartu gaminti dinaminę navigacijos sistemą, vadinama T-NAV paslauga, kuri tikimasi apjunks eismo srautų duomenis.“Motorola” Computer Group pardavimai žymiai sumažėjo, o užsakymų apimtys taip pat labai smarkiai nukrito telekomunikacijų pramonėje, pagrindinėje “Motorolos” rinkoje.Ketvirčio pabaigoje, “Motorola” pagaliau įsigijo Blue Wave sistemas, pirmaujančias aukštųjų kanalų tiekime. Digital Signal Processing (DSP) subsistemos naudojamos telekomunikacinių įrengimų infrastruktūroje. Šiuo pirkiniu ketinama sustiprinti MCG‘s sugebėjimą aprūpinti DSP subsistemomis rinkas ir suteikti geresnį MCG įvaizdį Europoje. Energy Systems Group pardavimai ir užsakymai sumažėjo dėl nukritusios portatyvinių prietaisų paklausos.

4.3. Asmeninių Komunikacijų Segmentas

Asmeninių Komunikacijų Segmentas (AKS) kuria, gamina, parduoda ir aptarnauja bevielę įrangą, įskaitant bevielius telefonus, pranešimų gaviklius ir naujos kartos pranešimų perdavimo aparatus bei personalines radijo stotis, susijusias su programine įranga ir aksesuarais.Šio segmento pardavimai, siekę 2,5 milijardus JAV dolerių, sumažėjo 25 proc. Užsakymų suma, siekusi 2,9 milijardus JAV dolerių, sumažėjo 9 proc. Segmentas patyrė 237 mln. dolerių nuostolį, nors prieš metus uždirbo 136 mln. pelną. Finansinių rezultatų sumažėjimą sąlygojo pasaulinės paklausos bevieliams telefonams sumažėjimas, o taip pat vidutinės pardavimo kainos kritimas, sąlygotas gausių krovininių siuntų su produktais, esančiais senėjimo stadijoje. Amerikoje sumažėjo tiek bevielių telefonų pardavimai, tiek ir užsakymai. Europoje pardavimai sumažėjo labai žymiai (čia ir toliau naudojamas žodžiai “labai žymiai” reiškia didesnį nei 50 % pasikeitimą, o žodis “žymiai, smarkiai” rodo daugiau nei 25 % pasikeitimą), o užsakymai irgi buvo žymiai mažesni. Azijoje pardavimai buvo mažesni, tuo tarpu kai užsakymai smarkiai išaugo.Netrukus, pasibaigus ketvirčiui, „Motorola“ ir Mutchison Whampoa Group pasirašė trečiosios kartos (Third-Generation, 3G) telefono kontraktą, kuris bus peržiūrėtas 2003 metais. „Motorola“ pavadino Mutchison Whampoa Group labiausiai pageidaujamu 3G tiekėju. Ši kilnojamosios komunikacijos (Universal Mobile Telecomunications Servicies, UMTS) priemonė yra pasiekusi pagrindines rinkas, įskaitant Australijos, Austrijos, Italijos, Švedijos bei Didžiosios Britanijos rinkas. Kontrakto vertė siekė daugiau, nei 700 mln. JAV dolerių. Krovinių vežimą tikimasi pradėti antroje 2002 metų pusėje. Šiaurės Amerikoje buvo pradėti plačiai naudoti du nauji Code Division Multiple Access (CDMA) technologijos bevieliai telefonai: V.Series (TM) 60c ir V 120c. Jie paplito Jungtinėse Amerikos Valstijose. „Motorola“ taip pat pradėjo vežti Time(TM) 270c telefonus į regionines rinkas.Visos trys CDMA priemonės pritaikytos specifinių vartotojų segmentams ir užtikrina naują ir patobulintą sąryšį su vartotojais.„Motorola“ ėmė gabenti V.Series V100 asmeninių komunikatorių siuntas į Jungtines Valstijas. Taip pat aukščiausios rūšies priemones, pagrįstas Global System for Mobile (GSM) komunikacijų technologija. Tarp šių priemonių yra pilnos klaviatūros ir padidinto ekrano priemonės greitam ir nesudėtingam SMS žinučių siuntimui, plius bevieliai telefonai, turintys visas pagrindines charakteristikas. „Motorola“ taip pat pradėjo tiekti Azijos rinkai naujus, kompaktiškus, lengvai naudojamus TalkAbout (R) 189 telefonus bei gabenti krovinių siuntas į Korėją su 3G telefonais, pagrįstais CDMA 1X technologija.„Motorola“ pateikė pasaulinei rinkai vieną milijoną TalkAbout T900 2-Way žinučių siuntimo priemonių per mažiau nei metus po jų įvedimo. Pirmieji du Java (TM) technologijos bevieliai telefonai (the Motorola iDEN(R)i85s ir i5Osx modeliai) Šiaurės Amerikoje tapo tokie populiarūs, kad buvo suteikta galimybė juos užsisakyti.

4.4. Puslaidininkių Produkcijos Segmentas

Kaip didžiausias pasaulyje integruotų procesorių gamintojas, “Motorola” Puslaidininkių Produkcijos Segmentas (PRS) siūlo daugelį skaitmeninių DNR© technologijų, kurios įgalina klientus kurti “protingus” produktus ir naujas verslo programas tinklų, skaičiavimo, transporto, bevielių ryšių ir skaitmeninių vartotojų/namų tinklų rinkose.

Segmento pardavimai sumažėjo 38 proc. nuo 1,3 mlrd. JAV dolerių, o užsakymai – 51 proc. nuo 1 mlrd. JAV dolerių. Šis segmentas patyrė 381 mln. JAV dolerių veiklos nuostolį, nors prieš metus šis segmentas uždirbo 176 mln. JAV dolerių. Tokią situaciją sąlygojo sumažėję pardavimai bei užsakymai, kurie yra didelio nuostolio dalis pasaulinėje puslaidininkių pramonėje. Tai žinoma sąlygojo išaugusius gamybos kaštus, kaip procentinę pardavimų dalį. Žymiai sumažėjo pardavimai ir užsakymai Europoje, Amerikoje, Azijoje (žemyninėje dalyje) bei Japonijoje. Pardavimai ir užsakymai labai žymiai sumažėjo pagrindinėse rinkose. Smarkiai nukrito radijo, skaičiavimo, pramoginių bei transportavimo sistemų pardavimai bei užsakymai.“Motorola” paskelbė apie du naujus jos Power QUICC (TM) šeimos narius, pramonėje plačiai naudojamus komunikacijų procesorius. Pagrįsti Smart Network Platform, šie produktai yra naudojami pagrindiniuose baziniuose telefonų jungikliuose ir ATM (asinchronmiškas perdavimo būdas) pareiškimuose.“Motorola” taip pat įvedė du naujus produktus – Drago Ball (TM) mikroprocesorių (MPU) šeimoje, lyderiu pramonėje esančiu MPU nešiojamiems kompiuteriams ir portatyvinį bevielį įrenginį. “Motorolos” mobilią GT (TM) architektūrą informacinėms automobilių sistemoms pasirinko “Hyundai Autonet” kompanija. “Motorola” yra pagrindinė “Mobile GT” aljanso narė, kurio kompanijos siūlo pasaulio automobilių gamintojams technologijas, leidžiančias vartotojams patiekti „gudrų/protingą“ automobilį.

4.5. Pasaulinio Telekomo segmentas

Šio segmento pardavimai, siekę 1,7 milijardus JAV dolerių, nukrito 14 proc., užsakymai sumažėjo 6 proc. nuo 6 milijardų JAV dolerių. Veiklos pelnas nukrito iki 47 milijonų JAV dolerių palyginus su 258 milijonų JAV dolerių pelnu, gautu prieš metus. Veiklos pelno sumažėjimą sąlygojo sumažėję pardavimų apimtys, nes krito pasaulinė bevielių radijo įrenginių infrastruktūros paklausa bei išaugo gamybos kaštai.Amerikoje ir pardavimai, ir užsakymai buvo mažesni, o Europos rinkoje jie sumažėjo žymiai. Azijoje pardavimų apimtys sumažėjo, tuo tarpu kai užsakymų skaičius išaugo.„Motorola“ laimėjo 11 kontraktų su China Unicom dėl CDMA technologijos skaitmeninės sistemos įdiegimo. Šių kontraktų vertį siekė 407 milijonus JAV dolerių. Be to papildomai pasirašė kontraktų su China Mobile is China Union GSM sistemai diegti per antrąjį ketvirtį. Jų vertė – daugiau, nei 600 milijonų JAV dolerių. Su Mutchison Telecommunications „Motorola“ pasirašė JMTS sistemos tiekimo kontraktą dėl 3G radijo sistemos tiekimo Brisbanui ir Sidnėjui (Australija).Pasibaigus ketvirčiui, „Motorola“ paskelbė laimėjusi pirmus du kontraktus tiekti 3G CDMA infrastruktūrą į Lotynų Ameriką. Kontraktai, pasirašyti su Portugalijos Telekomu ir įvertinti apytikriai 147 milijonų JAV dolerių, skirti jo Brazilijos tinkliniams operatoriams Telesp Celular ir Global Telecom. Taip pat „Motorola“ paskelbė 150 milijonų vertės GSM infrastruktūros plėtros kontraktą su BT Cellnet, Didžiosios Britanijos mobiliųjų operatorių lyderiu.

4.6. Komercinės, Vyriausybinės ir Pramonės Sistemų segmentas

Šio segmento pardavimai sumažėjo 8 proc. nuo 1 milijardo JAV dolerių, o užsakymų vertė sumažėjo 4 proc. nuo 1,2 milijardo JAV dolerių. Veiklos pelnas nukrito iki 66 milijonų nuo 117 milijonų JAV dolerių, lyginant su praėjusiais metais. Tokią situaciją sąlygojo sumažėjusios pardavimų apimtys ir išaugę gamybos kaštai kaip pardavimų dalis. Šis segmentas teikia integruotus ryšių ir informacinius sprendimus privačioms ir valstybinėms darbo grupėms. Kompanijos sprendimai yra pritaikyti klientų organizacinių tikslų palaikymui, nes pagerina ir transformuoja operacijas suteikdami greitą, mobilią informaciją.Amerikoje dviejų radijo įrengimų pardavimai ir užsakymai sumažėjo. Europoje užsakymų apimtys taip pat sumažėjo, o pardavimų apimtys žymiai nukrito. Azijos rinkoje taip pat panaši situacija. Čia pardavimai taip pat sumažėjo, o užsakymai sumažėjo žymiai.„Motorola“ pasirašė TETRA ( Terestrial Trunked Radio) kontraktą dėl visapusiškų radijo įrengimų tiekimo Kinijai ir Jungtinei Karalystei. „Motorola“ ir SAIT-STENTO pripažino Danijos Telekomo licenziją ir įgaliojimus įkurti ir pateikti naują TETRA pagrįsta skaitmenine mobile radijo sistema.„Motorola“ pasirašė kontraktą ASTRO25(TM) skaitmeninei radijo sistemai su Pietų Dakotos valstija. Kompanija taip pat pasirašė susitarimą pirkti, dirbti bei tobulinti SCANIA komunikacinę radijo sistemą Pietų Karolinoje, kuri teiktų naudą bei atitiktų viešuosius saugumo reikalavimus.Papildomai buvo pasirašyti kontraktai dideliems radijo įrenginiams Azijoje, Australijoje, Europoje, Lotynų Amerikoje bei JAV.„Motorola“ paskelbė, kad ji tiria strategines alternatyvas dėl dalyvavimo Integruotos informacinių sistemų grupės (IISG) veikloje, įskaitant galimą aktyvų išpardavimą.

4.7. Bendrosios Komunikacijos segmentasSegmento pardavimai išaugo 7 proc. nuo 820 milijonų JAV dolerių, bet užsakymų vertė nukrito 16 proc. nuo 760 milijonų JAV dolerių. Veiklos pelnas išaugo iki 145 milijonų JAV dolerių, kai tuo tarp praeitais metais jis siekė 137 mln. JAV dolerių.

Skaitmeninių tinklo sistemų pardavimai išaugo, bet užsakymai sumažėjo. Sumažėjo Internet Protocol tinklo sistemų pardavimai, bet išaugo užsakymų vertė. Transliacinių tinklo sistemų ir pardavimai, ir užsakymai žymiai sumažėjo. Palydovinės transliacijos ir tinklo sistemų pardavimai bei užsakymai išaugo.„Motorola“ pranešė apie du labai svarbius ketvirčio pramonės įvykius – 15 mln. siuntas su interaktyviais skaitmeniniais geriausios rūšies kabeliais bei 5 mln. siuntas su kabeliniais modemais. „Motorola“ yra pirmoji ir vienintelė tiekėja, pasiekusi tokių svarbių rezultatų visoje pramonėje.“Motorolos” komerciniai sprendimai siekia Kabel NRW pažangos (sistemos operatorius, esantis kaip Callhan asocijuotas narys) ir pastaruoju metu apytikriai 100000 namų Vokietijoje įdiegė “Motorolos” transliacijos įrengimus bei ruošiasi pradėti komercinį IP telefoninių įrenginių išdėstymą ateinančiais metais.“E-kabelių” ir kitų geriausių skaitmeninių įrengimų instaliacija ėmė vaidinti pagrindinį vaidmenį Media Cipher (TM) Conditional Access technologijose įvairiose Europos rinkose.Kinijoje “Motorola” buvo išrinkta tiekti optinius ir RF transliacijos produktus “Beijing Gelma CATV Network” kompanijai, kurie įgalintų pasiūlyti pažangias video, garso, greito Interneto ir kitas paslaugas.

4.8. Kita

“Motorola” pranešė apie savo investicijų į keturias tinklines operacines kompanijas Telefonica Šiaurės Mechike nutraukimą. “Motorola” taip pat išpardavė savo tinklinių operacinių kompanijų Honkonge, Pietų Mechike ir Pietų Korėjoje investicijas.Ketvirčio pabaigoje “Motorola” pranešė, kad pasirašė susitarimą parduoti jos Multiservice Networks Division sistemą Platinum Equity.“Motorola” paėmė apytikriai 2 mlrd. JAV dolerių paskolą iš Telsim, GSM operatoriaus Turkijoje.Balandžio mėnesio pabaigoje nebuvo grąžinti 728 mln. JAV doleriai. Birželio mėnesį dėl Telsim finansinių įsipareigojimų nevykdymo, Motorola pagreitino paskolos apmokėjimą. “Motorola” toliau tiria alternatyvas dėl paskolos atlyginimo.

5. APŽVALGA IR PERSPEKTYVOS

Vyriausiasis vykdomojo skyriaus vadovas Christopher B. Galvin‘as pranešė: “Per antrą ketvirtį “Motorola” užregistravo teigiamus grynųjų pinigų srautus operacijose, sumažėjusias debitorių sąskaitas, inventoriaus, prekių atsargų saugojimo išlaidas trumpojo laikotarpio ir bendras skolas, o tuo pat metu pagerėjusią grynųjų pinigų padėtį. Mes žinome, kaip valdyti aplinką liudijančią nuosmukį ir visas “Motorolos” verslas tęsis, siekiant sutelkti pastangas palaikant teigiamą balansą ir pagerinti operacijų grynųjų pinigų srautus.“Motorola” pajuto Telekomo ir puslaidininkių segmentų nuosmukį prieš 10 mėnesių ir iš anksto pradėjo mažinti kaštus. Dauguma pramonės dalyvių bei ekspertų pripažino staigų aukštos technikos nuosmukį tikrovėje per šį dešimtmetį. Neseniai pataisyti vyriausybės duomenys rodo mažesnį komunikacinių įrengimų užsakymų sumažėjimą, nei buvo pradžių manyta. Pagrindinis dalykas šioje pramonės šakoje yra tai, kad nėra pusiausvyros tarp prekių atsargų ir paklausos, ir tai juntama visoje Europoje.Nežiūrint tokios ekonominės situacijos, naujieji mūsų produktai vėl užvaldė paslaugų tiekėjų bei vartotojų vaizduotes. Pavyzdžiui, mūsų bevielių radijo telefonų versle jau galima pastebėti tam tikrus ženklus, liudijančius gerėjančią situaciją ir mes tikimės sulaukti vartotojų paklausos padidėjimo prasidėjus trečiajam ketvirčiui, ypač mūsų naujiems 2,5G produktams.Puslaidininkių segmente ateinančiais metais laukiamas dvigubų skaitmeninių modelių skaičiaus augimas. Atnaujinus paklausą, papildytą naujais produktais, suteikus jiems nuolaidą, tikimasi tiek bevielių telefonų, tiek puslaidininkių atsargų mažėjimo ir laukiama, kad prekių atsargų lygis laikui bėgant pasieks normalų lygį.Mes toliau tikriname atnaujintas mūsų strategijas, kad garantuotume “Motorolos” kompanijai patrauklią verslo erdvę. Mes toliau investuojame pinigus naujų technologijų vystymui ir įsigijimui, nes tai yra būtina, norint užtikrinti sėkmingą kompanijos veiklą. Visos mūsų pastangos yra sutelktos išvesti “Motorolą” iš šio nuosmukio ir sukurti vertę mūsų akcininkams.“

IŠVADOS

• “MOTOROLA” yra multinacionalinė kompanija, viena elektronikos ir telekomunikacijų sričių pasaulio lyderių.• Išskirtiniai kompanijos bruožai leidžia jai pasiekti unikalių rezultatų.• Kompanijoje laikomasi Verslo Elgesio Kodekso nuostatų. Kodeksas yra nuolat tobulinamas ir atnaujinamas, atsižvelgiant į besikeičiančias rinkos sąlygas.• Klientų pasitikėjimas yra gyvybiškai svarbus kompanijos sėkmei.• Vadovų nuomone, kompaniją vienija ir veda į priekį tikėjimas darbu ir jo rezultatais.• Išradimas ir inovacija yra ilgalaikės “Motorola” strategijos.• “Motorola” svarbiausias tikslas – visuotinis vartotojų tenkinimas, todėl kokybei skiriamas ypatingas dėmesys ir investicijos. • Pirmasis produktas, kurį gamino bendrovė, buvo leidžiantis vartotojams naudotis ir klausytis radijo tiesiogiai iš namų, vietoj anksčiau siūlytų baterijų (akumuliatorių) modelių (1928 m.).

• 1965 m. „M“ raidė ir ją supantis ratas tapo neatskiriamu ir vieninteliu „Motorola“ simboliu.• Kompanijos darbas vyksta multikultūrinėje aplinkoje.• Kompanijos veikla apima septynis pagrindinius segmentus: Asmeninių Komunikacijų. Pasaulinio Telekomo . Komercinių, Vyriausybinių ir Pramonės sistemų. Bendrosios Komunikacijos. Puslaidininkių produkcijos. Integruotų elektroninių sistemų. Pasaulinis Klientų Aptarnavimo operacijų.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. http://www.motorola.com2. http://www.motorola.com/cgiss/index.shtml3. http://www.motorolacareers.com/index2.cfm2.srcCode=108389434. http://www.motorola.com/home/5. http://www.motorola.com/EHS/environment6. http://www.motorola.com/content/0.1037.115-110.10.html7. http://www.motorola.com/content/0.1037.116-281.00.html8. http://www.motorola.com/content/0.1037.177-282.00.html9. http://www.motorola.com/content/0.1037.188-283.00html10. http://www.motorola.com/content/0.1037.119-284.00.html11. http://www.motorola.com/content/0.1037.120-285.00.html12. http://www.motorola.com/content/0.1037.121-286.00.html13. http://www.motorola.com/content/0.1037.122-287.00.html14. http://www.motorola.com/content/0.1037.123-288.00.html15. http://www.motorola.com/content/0.1037.124-289.00.html16. http://www.corporate-ir.net/ireye/irsite.zhtml2.ticker=mot&script=700&layout=-6