marketingo planas

IĮ “PYNĖ” PYRAGŲ IR BANDELIŲ MARKETINGO PLANAS

“PYNĖ” yra individuali įmonė įsikūrusi 200 metais gegužės mėnesį, kuri verčiasi duonos kepimu. Kepykla vieta Plento-5, Kruonis, Kaišiadorių rajonas. Jos savininkas – vietinis gyventojas, J.Jonaitis, kuris turi spec. išsilavinimą ir yra tos kepyklos direktorius. Atsakingo už produkcijos gamybą pareigas užima patyręs, turintis aukštąjį išsilavinimą technologas, su 9 metų darbo stažu. Lig šiol “jauna” įmonė kepė tik duoną, tačiau dabar nori pradėti kepti pagerintus batonus bei bandeles. Tai susiję su tuo, kad valstybinių kepyklų tiekiamos produkcijos asortimentas nedidelis, o “PYNĖ” šią situaciją gali ištaisyti patenkindama vartotojų poreikius ir tuo pačiu padidinus savo metinį pelną.
Pagerintų pyragų kepykla dirba 30 kg. per valandą pajėgumu. Dirbant pilnu pajėgumu dirbama vidutiniškai 300 dienų per metus.
Norint pradėti gaminti naują prekę ar teikti naują paslaugą reikalinga parengti marketingo planą.
Taigi pagrindiniai marketingo plano elementai:
1. Prekės charakteristika;
2. Kaina;
3. Prekių pateikimo kanalai;
4. Pardavimų rėmimas.

1. Naujos produkcijos charakteristika.
IĮ “PYNĖ” numatoma pradėti kepti pagerintus batonus ir bandeles iš aukščiausios rūšies kvietinių miltų. Jie bus kepami įvairaus svorio ir įpakavimo. Numatoma kepti šių svorių batonus irr bandeles: 1 kg., 0,5 kg., 0,35 kg., 0,1 kg. (batonai ir bandelės).
Pagerinti batonai bus kepami pagal specialią receptūrą ir vadinsis “Pynė”. Mažos bandelės vėliau bus kepamos su įvairiais priedais, pritaikant jas moksleivių mitybos reikalavimams.
1 kg. batonai ir smulkios bandelės po 0,1 kg. bus įpakuojami įpakavimo au

utomatu į maistinę polietileno plėvelę. Darbo dienomis bus kepama daugiau 0,5 kg. svorio batonų, o savaitės pabaigoje – 1 kg. batonų.
Numatoma tokia gamybos struktūra, kuri parinkta įvertinus Kaišiadorių kepyklos atliktus tyrimus 2000m.:

1 kg. – 10 proc.

0,5 kg. – 50 proc.

0,35 kg. – 30 proc.

0,10 kg. – 10 proc.
Numatoma gaminti produkcija savo receptūra yra artima batonams, kuriuos kepa Kaišiadorių kepykla, tačiau “Pynės” pagerinti batonai bei bandelės žymiai geresni savo skoninėmis savybėmis bei platesniu asortimentu.
Taigi, šios naujos produkcijos paklausa turėtų būti didesnė negu prekių konkurenčių, tai ji jau augimo stadijoje dėl gero rėmimo gali užtikrinti IĮ “PYNĖ” lemiamą pelno dalį (iki 80 proc.), gaunamą per visą šios produkcijos realizavimo laikotarpį.
2. Kainos.
Batono “Pynė” kainos bus didesnės negu batonų, kepamų Kaišiadorių miesto kepykloje. Kiekvienos asortimentinės grupės galutinės kainos bus tokios (tikslingai atsižvelgiam į pirkėjo psichologiją):

1 kg. batono – 2,19 Lt.

0,5 kg. batono – 1,19 Lt.

0,35 kg. bandelės – 0,79 Lt.

0,10 kg. bandelės – 0,29 Lt.
Vidutinė vieno kg. gaminio kaina – 2,20 Lt., t.y. vieno kilogramo “Pynė” batono kaina 10 proc. brangesnė, negu paprastų batonų, kepamų valstybinėse kepyklose. Nuolaida bus taikoma moksleiviams (nes arti kepyklos vidurinė mokykla bei statoma profesinė mokykla), kuriems bus pristatomos 0,10 kg. ir 0,35 kg. svorio bandelės. Nuolaida sudarys 5 proc. nuo bandelių kainos.
3. Prekių pateikimo kanalai.

a)Paskirstymo kanalo ilgis yra toks:

IĮ “PYNĖ” – mažmenininkai (viso 6-7, tarp jų kioskai, parduotuvės, mokyklų valgyklos) – vartotojai (apie 10 000 gyventojų).
Naujoji kepyklos produkcija bus realizuojama:
– savo firminėje parduotuvėje, kuri bus įrengta kepyklos pa
astate, bei įrengtame kioske prie Kruonio HAE. Kepykloje įrengtoje parduotuvėje planuojama parduoti apie 30 proc. pagamintos produkcijos.
– Apie 10 proc. produkcijos paims kita parduotuvė, esanti prie Kruonio HAE, kuri kol kas neprekiauja duonos gaminiais;
– Apie 60 proc. naujos produkcijos bus išvežiojama savo transportu į Kruonio apylinkėje esančias parduotuves.
Naujoji produkcija taip pat bus pateikiama ir į vidurines, žemės ūkio mokyklas, kavines ir bufetus. Viso bus aptarnaujama 6-7 parduotuves bei kioskai.
Kepyklos naujos produkcijos vartotojais gali būti:
– Kruonio miestelio gyventojai bei moksleiviai;
– netoliese esančių kaimų gyventojai;
– netoliese esančios Kruonio HAE darbuotojai.
Įvertinus duoną ir pyragus parduodančių parduotuvių išsidėstymą Kruonio apylinkėje susiformuoja gana didelė potencialių vartotojų dalis. Numatoma rajone aptarnauti apie 10 000 gyventojų.
Žinoma, kad vidutiniškai Kaišiadorių rajono gyventojui per metus iškepama apie 130kg. duonos ir pyrago gaminių, iš jų 32-36 proc. pyragų. Priimant, kad Kruonio rajone vienas gyventojas suvartos tiek pat pyragų (bei tame skaičiuje bandelių) vidutiniškai gyventojas per metus reikės:
10 000 * 130kg. * 0,35 = 455t.
Per mėnesį Kruonio apyl. gyventojams reikėtų 38t., o atvežama po 19-22t.. Trūkstamą kiekį, pradėjus kepti pilnu pajėgumu, t.y. apie 15t. kas mėnesį keps mūsų kepykla.
b) prekių paskirstymas intensyvus, t.y. IĮ “PYNĖ” produkciją vartotojui pateikia per kuo didesnį prekybos tarpininkų skaičių.
c) Naudojamas intensyvaus paskirstymo kanalo tipas:

4. Pardavimų rėmimas.
IĮ “PYNĖ” informuoja apie save ir savo prekes, siekdama sudominti potencialius vartotojus ir daryti įtaką jų sprendimams. Kadangi, tai šiuolaikinė fi

irma, tai šiai veiklai vystyti turi sudėtingą komunikacinę marketingo sistemą.
a) reklama.
Reklama turi aiškų ryšį su paskirstymo sprendimais. Organizavę labai intensyvų paskirstymą, prekės pasiekia parduotuves ir ten jas gali pamatyti daug potencialių pirkėjų. Šiuo atveju išlaidos reklamai nedidelės. Tačiau dar produkcijai reklamuoti naudosime informacinę reklamą. Vėliau įtikinančią ir primenančią reklamas. Vartotojams naudojamos masinės informacinės priemonės, tarp jų vietinis rajono laikraštis “Kaišiadorių aidai”, reklama, skelbimai, bukletai, siekiant sudominti potencialius vartotojus ir daryti įtaką jų pirkimo sprendimams.
b) ryšiai su visuomene.

Firmai svarbu ryšiai su vartotojais, pardavėjais, tarpininkais, o taip pat ir prekės dizainas, įpakavimas, prekės ženklas, dalyvavimas mugėse ir parodose.
Dalyvavimas parodose padės išaiškinti naujus potencialius pirkėjus, sudaryti kontraktus su nauja klientūra, susipažinti su naujais užsakovais, sužinoti jų nuomonę apie savo prekes ir panaudoti tą informaciją praktikoje.
Suprantama, kad gaminamos produkcijos paklausa priklauso nuo naujai įgytų ir nuolatinių klientų. Nuo to priklauso ir verslo gyvybingumas. Paroda vyksta kartą į metus, jai išleidžiama apie 520 lt.
Marketingo aplinkos analizė:

Ją sudaro:
1. Makroaplinkos analizė;
2. Mikroaplinkos analizė.

1. Makroaplinkos analizė.
Mūsų šalies bendra perkamoji galia nėra didelė, tačiau duonos gaminiai yra neatsiejama gyventojų maistinio raciono dalis, o be to nedarbo lygis Kruonio apyl. nėra didelis. Taigi ekonominiu požiūriu gana didelė paklausa kepyklos gaminiams vis tiek bus, tik ji daugiau priklausys nuo mikroaplinkos.
Tačiau galbūt ma

ažas pajamas gaunantys gyventojai ne visad įstengs nusipirkti IĮ “PYNĖ” naujos produkcijos, nes ji bus brangesnė apytiksliai 10 proc. už valstybinių kepyklų produkciją, tačiau, kadangi šios produkcijos ne visada pakanka, gali tekti pirkti brangesnę.
2. Mikroaplinkos analizė.
Įmonė turi tirti savo mikroaplinką ir, atsižvelgdama į jos situaciją bei joje vykstančius procesus, priimti ir įgyvendinti marketingo sprendimus. Kartu įmonė savo veiksmais gali ir turi daryti įtaką mikroaplinkai, stebėti šių veiksnių padarinius ir atitinkamai reaguoti.
Taigi IĮ “PYNĖ” pirkėjai, tai privatūs namų ūkiai iš Kruonio apylinkės, bei perpardavėjai, mažmeninės prekybos įmonės. Konkurentai yra valstybinės kepyklos, tiekiančios 1-2 kartus per savaitę 19-22t. gaminių per mėnesį, nors poreikis yra 38t. per mėnesį. Taigi, paklausa bent 16t. užtikrinama, dar dalį pirkėjų žadama pritraukti dėl geresnės kokybės bei reklamos, įpakavimo.
Marketingo tikslų nustatymas.
Iki 2002 metų užkariauti 70 procentų Kruonio apylinkės ir 25 procentus Kaišiadorių rajono duonos kepinių rinkos, kad apklausos duomenimis IĮ “PYNĘ” vartotojai priskirtų jų požiūriu viena stipriausių, kompetentingiausių ir palankiausių firmų rajone.

Strateginis kompanijos tikslas – tapti rinkos lyderiu, užsitikrinti stabilią vietą užkariautoje rinkoje.

Taktinis kompanijos tikslas – patekti į penkiasdešimtuką geriausių kepyklų pagal visus parametrus. Parametrus, kurie jau yra penkiasdešimtuke, reikia kelti iki pirmojo dvidešimtuko.

Marketingo veiksmų planas (2001.01.01-2001.06.30)

Nr Veiksmas Laikotarpis Atsakingi asmenys Išlaidos
1. Prezentacijos vidurinių bei profes. m-lų vadovybei 2001.01.01-2001.06.30 Pardav.ir market.skyrių vadybininkai 230 Lt.
2. Dalyvavimas parodose 2001.01.01-2001.06.30 Pardavimų .ir marketingo skyriaus vedėjas 520 Lt.
3. Smulkios dovanėlės firmai svarbiems ir įtakingiems žmonėms 2001.01.01-2001.06.30 Pardavimų ir marketingo skyriaus vedėjas 100 Lt
4. Kokybiškas užsakymų priėmimas ir vykdymas 2001.01.01-2001.06.30 Pardavimų ir marketingo skyriaus vedėjas, vairuotojas 190 Lt
5. Kokybiškų ir lengvai atpažįstamų sąskaitų sukūrimas 2001.01.01-2001.06.30 Marketingo skyriaus vedėjas 120 Lt
6. Vairuotojų bei transporto priemonių atributika 2001.01.01-2001.06.30 Marketingo skyriaus vedėjas 120Lt

IŠVADOS

Tikslai:

Iki 2002 metų užkariauti 70 procentų Kruonio apylinkės ir 25 procentus Kaišiadorių rajono duonos kepinių rinkos.

Strateginis kompanijos tikslas – tapti rinkos lyderiu, užsitikrinti stabilią vietą užkariautoje rinkoje.

Taktinis kompanijos tikslas – patekti į penkiasdešimtuką geriausių kepyklų pagal visus parametrus. Parametrus, kurie jau yra penkiasdešimtuke, reikia kelti iki pirmojo dvidešimtuk
Norint įgyvendinti kompanijos tikslus siūlau vykdyti šią rėmimo strategiją:

ь prezentacijos vidurinių bei profesinių mokyklų vadovybei.
ь dalyvavimas parodose
ь smulkos dovanėlės įmonei svarbiems ir įtakingiems žmonėms
ь kokybiškas užsakymų priėmimas ir vykdymas
ь kokybiškos ir lengvai atpažįstamos sąskaitos
ь savalaikės,kokybiškos,periodinės pasiūlos
ь vairuotojų bei transporto priemonių atpažįstamumas.
ь publikacijos spaudoje

Siūlomas prekių paskirstymas – intensyvus, t.y. produkciją vartotojui pateikia per kuo didesnį prekybos tarpininkų skaičių.

LITERATŪROS SĄRAŠAS:

1. J.Douglas “Profesionalaus pardavimo principai” – Professional consultancy, 1999
2. A.Garškienė, N.Klebanskaja, N.Pelanienė “Verslo planas”- Vilnius, 1994
3. V.Pranulis, S.Urbonavičius, APajuodis, R.Virvilaitė “Marketingas” – Eugrimas, 1999.
4. V.Pranulis “Marketingo tyrimai” – Kronta, 1998.

5. V.Sūdžius “Įmonių komercija: principai ir praktika” – Pačiolis, 1997.

.

Leave a Comment