marketingo aplinkos analize

ĮVADAS

Tyrimo objektas – UAB “Manfula”. Ši įmonė teikia tokias paslaugas: parduoda, projektuoja ir montuoja šildymo sistemas (šildymo katilai, šilumokaičiai, degikliai), vėdinimo – oro kondicionavimo sistemas (ventiliatoriai, oro kondicionieriai), ekonomiškus šilumos punktus (automatizuoti šilumos punktai, automatinio reguliavimo įrengimai), automatizuotas karšto ir šalto vandentiekio sistemas, antrinio šilumos panaudojimo sistemas ir katilines individualiems ir visuomeniniams pastatams bei pramonės įmonėms; komplektuoja anksčiau minėtus įrengimus, konsultuoja projektavimo, montavimo ir įrengimo eksploatavimo klausimais. UAB “Manfula” savo siūlomą produkciją importuoja iš Italijos, Vokietijos, Suomijos, Švedijos.
Šiame darbe bus nagrinėjama atskira UAB “Manfula” siūloma prekių linija – šildymo įranga. UAB “Manfula” yra įgaliotas Italijos firmų “ Biasi”, “Calortecnica’, šildymo įrangos gamintojų, atstovas Lietuvoje. Iki šio laiko UAB “Manfula” importavo šildymo įrangą skirtą didelių pastatų apšildymui (įmonės, valstybinės įstaigos, gamyklos ir pan.). Tačiau dabar įmonė planuoja importuoti firmų “Biasi” ir “Calortecnica” šildymo katilus, skirtus individualių namų apšildymui.

PROBLEMOS FORMULAVIMAS

UAB “Manfula” veikla yra įvairiapusė. Tačiau pagrindinė kryptis išlieka – projektų sudarymas ir jų įgyvendinimas, šildymo įrangos montavimas valstybinėms įstaigoms bei privačioms įmonėms. Tik labai nedidelė realizuojamų šildymo sistemų bei su jomis susijusių paslaugų dalis tenka individualiems vartotojams (apie 5 %). Artimiausiu metu įmonė planuoja plėsti savo veiklą šioje srityje, t.y. išplėsti turimą rinkos dalį privačių asmenų rinkos segmente. Taigi pagrindinė iškilusi problema – maža pardavimų individualiems vartotojams apimtis. Įmonė nori sukurti atskirą veiklos kryptį, orientuotą į individualius vartotojus, teikti jiems aktualias ir reikalingas papildomas paslaugas, bei importuoti papildomą liniją gaminių, tinkančių individualiems namams apšildyti. Tačiau norint pradėti įgyvendinti šią idėją, reikia ištirti visas sąlygas, kurios vienaip ar kitaip įtakos įmonės sprendimus, susijusius su planuojama veikla. Dėl tos priežasties ir bus atliekami marketingo tyrimai. Žemiau bus suformuluoti ir išskirti tyrimo tikslai.

TYRIMO TIKSLAI

Iškelta problema yra pakankamai sudėtinga, todėl ir atliekamo tyrimo tikslų būtų ne vienas , o keli:
1. Nustatyti ar bus paklausa šildymo įrangai , skirtai individualių namų apšildymui.
2. Nustatyti, kokias šildymo katilų technines savybes labiausiai vertina individualūs vartotojai.
3. Išsiaiškinti, kokie šildymo katilai, kuriuos galėtų pasiūlyti UAB “Manfula” labiausiai tenkina vartotojų poreikius.
4. Nustatyti, kokios papildomos paslaugos, susiję su šildymo katilų įrengimu bei priežiūra, domintų individualius vartotojus.

MARKETINGO APLINKOS ANALIZĖ

UAB “Manfula” planuoja importuoti iš Italijos šildymo katilus skirtus apšildyti individualius namus. Todėl įmonė, planuodama marketingo veiksmus šiai produkcijai realizuoti, turi atsižvelgti į svarbiausias marketingo aplinkas: makroaplinką (ekonominę, geografinę, politinę – teisinę) bei mikroaplinką (konkurentai, tiekėjai, pirkėjai).

Ekonominė aplinka
Šiuo metu Lietuvos ekonomikoje jaučiamas nuosmūkis. Tačiau brangstanti energija nuolatos verčia ieškoti efektyvių šildymo prietaisų įsigyjimo galimybių.

Geografinė aplinka
Lietuva yra vidutinėje klimato juostoje. Vidutinė metinė oro temperatūra yra 21C. Šalyje šildymo sezonas prasideda jau spalio mėnesį ir trunka iki balandžio mėnesio pradžios. Vyraujanti kuro rūšis yra gamtinės dujos. Jau esamų bei naujai tiesiamų ir projektuojamų dujotiekių pagalba, gamtinės dujos taps prieinamos daugumai šalies gyventojų. Lietuvoje taip pat naudojama kuro rūšis – suskystintos dujos. Tarp kuro rūšių, pagal kainą, pigiausias yra kietas kuras. Ekologiniu požiūriu “švariausias” ir mažiausiai teršiantis aplinką kuras yra dujos.

Politinė teisinė aplinka
UAB “Manfula” viena iš vykdomų veiklos sričių – šildymo sistemų importas – yra licencijuojama, t.y. vykdoma gavus atitinkmus leidimus (licencijas).

Konkurentai
UAB “Manfula” konkurentai yra tos įmonės, kurios užsiėma didmenine bei mažmenine šildymo prietaisų prekyba bei su šia sritimi susijusių paslaugų teikimu. Pagrindiniai UAB “Manfula” konkurentai:
SP AB “Dujiniai prietaisai, importuojanti čekų firmos “Dakon” bei Prancūzijos firmos “Duval” šildymo įrangą. SP AB “Dujiniai prietaisai” įsikūrusi Vilniuje, savo filialus turi Šiauliuose ir Kaune. Ši įmonė ne tik prekiauja išvardintų užsienio įmonių produkcija, tačiau taip pat teikia ir papildomas paslaugas (montuoja ir projektuoja šildymo sistemas, atlieka garantinį ir pogarantinį aptarnavimą). SP AB “Dujiniai prietaisai” yra stipriausias UAB “Manfula” konkurentas.
UAB “Vilpara”, importuojanti čekų firmos “Dakon” šildymo katilus ir kitą šildymo įrangą (turi savo filialus Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje). UAB “Vilpara” užsiima tik apšildymo įrangos pardavimu.
UAB “Teksanta”, atstovaujanti italų firmoms “Beretta” ir “Ariston”. UAB “Teksanta” įsikūrusi Kaune bei turi savo filialą Alytujei ir Vilniuje. Firma yra sudariusi garantinio ir pogarantinio aptarnavimo sutartis su kituose miestuose esančiomis montavimo firmomis.
UAB “Vilterma” prekiauja vokiečių firmos “Junkers” katilais. Firma įsikūrusi Vilniuje ir turi filialą Kaune bei Klaipėdoje.
Beveik visi konkurentai skelbiasi galintys vykdyti garantinį ir pogarantinį aptarnavimą. Šis veiksnys užima svarbią vietą katilų prekyboje, todėl tik įgaliotos firmos gali užsiimti šia veikla ir ją vystyti.
Lietuvoje nėra įmonių gaminančių katilus.

Tiekėjai
UAB “Manfula” šildymo įrangą importuoja iš Italijos firmų “Calortecnica” ir “Biasi”. Su šiais tiekėjais bendrovė sudariusi ilgalaikes sutartis ir tai užtikrina aprūpinimo šildymo įrengimais stabilumą. Ilgalaikiai ir glaudūs ryšiai tarp bendrovių leidžia pasiekti geresnes tiekimo sąlygas, o tai sąlygoja mažesnius kaštus (šildymo įrangos, transportavimo). Be to tiekėjai suinteresuoti UAB “Manfula” darbuotojų kvalifikacija, todėl nuolatos rengia kursus, kuriuose supažindina bendrovės darbuotojus su nauja produkcija, senos produkcijos pakeitimais, patobulinimais ir t.t.

Pirkėjai
Pagrindinai UAB “Manfula” siūlomos produkcijos pirkėjai yra privačios įmonės ir valstybinės organizacijos. Tai stambūs užsakovai, kuriems įmonė ne tik parduoda produkciją, bet taip pat teikia visas su tuo susijusias paslaugas: sudaro projektus, juos įgyvendina, vykdo pogarantinį aptarnavimą ir t.t. Tik nedidelė dalis pardavimų apimties tekdavo privatiems namų ūkiams. Todėl dabar bendrovė siekia padidinti pardavimų apimtį individualiems vartotojams.

TYRIMO METODO PARINKIMAS

Tyrimo metodu pasirinkome ameninę apklausą. Šį metodą pasirinkome dėl keletos priežasčių.
Pirma, UAB “Manfula” siūloma produkcija nėra kasdieninio vartojimo prekės, todėl čia svarbu nustatyti ne kaip vartotojas elgiasi, o būtent kodėl jis taip elgiasi. T.y. nustatyti priežastis, kurios įtakoja vartotoją renkantis apšildymo sistemą, kokioms apšildymo įrangos techninėms savybėms teiks pirmenybę ir t. t. O kaip žinome apklausos būdas geriau nei bet kuris kitas marketingo tyrimų metodas leidžia nustatyti priežastinius įvairių reiškinių ryšius.
Antra, mūsų vykdoma asmeninė apklausa yra kartu ir reklaminė kampanija, kadangi kartu su anketa respondentai gaus ir UAB “Manfula” parduodamos produkcijos, skirtos individualiems pastatams apšildyti, katalogus, informaciją apie teikiamas paslaugas bei kainoraščius, galės juos išsianalizuoti, apsvarstyti privalumus bei trūkumus. Be to, apklausą vykdantys darbuotojai galės suteikti konsultaciją, atsakyti į iškilusius klausimus.

TYRIMO METODIKA

Hipotezės
Atlikus marketingo tyrimus ir apibendrinus rezultatus, iš respondentų tikimasi gauti tokią informaciją:
1. Populiariausia kuro rūšis – gamtinės dujos, todėl didžiausią paklausą turės GO serijos katilai, kurenami gamtinėmis dujomis.
2. Didesnė dalis respondentų norės pakeisti naudojamus apšildymo įrengimus ekonomiškesniais, efektyvesniais, norės naudotis teikiamomis papildomomis projektavimo, montavimo bei remonto paslaugomis.
3. Vartotojų netenkins UAB “Manfula” siūlomos produkcijos kainos.

Metodika

Tyrimo metodu buvo pasirinkta asmeninė apklausa. Tam buvo sudaryta anketa, kurioje pateikti klausimai turi padėti gauti reikiamą informaciją. Taip pat prie anketos buvo pridėtas komplektas reklaminių bukletų (įrangos, kurią planuoja tiekti UAB “Manfula) bei kainoraštis. Apklausą vykdė UAB “Manfula” darbuotojai (buvo atrinkti 2 žmonės), kurie puikiai išmano šildymo įrengimų ypatumus, gali suteikti konsultaciją respondentams, atsakyti į dominančius klausimus.
Respondentai buvo iš anksto pasirinkti pagal gyvenamą vietą. T.y. apklausa buvo vykdoma Romainių, Garliavos rajonuose. Anketa buvo pateikiama žmonėms, gyvenantiems nuosavuose namuose.
Anketoje nepateikiamas klausimas apie gyventojų uždirbamas pajamas. Šiuo atveju daroma prielaida, kad žmonės gyvenantys nuosavuose namuose gauna vidutines ir didesnes nei vidutinės pajamos. Todėl ( kaip buvo paminėta pastraipoje – Ekonominė aplinka) susiklosčius pakankamai sunkiai ekonominei situacijai, pakilus visų rūšių kuro kainoms, daugelis vidutines ir didesnes nei vidutinės pajamas gaunančių žmonių, keistų neekonomišką apšildymo sistemą į efektyvesnę, ekonomiškesnę. T.y. šildymo sistemos keitimas nėra labai priklausomas nuo gyventojų uždirbamų pajamų, kadangi apšildymo įrengimai yra ilgalaikio vartojimo prekė ir jos įrengimo išlaidos atsiperka dėl efektyviau panaudoja
mo kuro, didesnio naudingumo koeficiento ir t.t. Tai investicija į ateitį.

ANKETA

Gerb. klientai,
Lietuva, kaip ir kitos valstybės, susiduria su sunkiomis energijos taupymo problemomis. Šilumos taupymas – ne vien tik efektyvių pastato konstrukcijų ir izoliacinių medžiagų parinkimas . Tai ekonomiški, kokybiški, ilgaamžiai vidiniai įrengimai, reikalingi pastato šilumos tiekimui ir efektyviam šildymui. Tai yra bendrovės “Manfula” pagrindinė darbo kryptis.
UAB “Manfula” vykdo apklausą ir maloniai kviečia užpildyti šią anketą, kuri padėtų mums išsiaškinti Jūsų norus bei poreikius bei padėtų sėkmingai bendradarbiauti.
Užpildę ir atsiuntę mums šią anketą Jūs dalyvausite loterijoje, kur galėsite laimėti 30% nuolaidą perkant Kalart šildymo katilą.

1. Kokios rūšies kuru apšildomas Jūsų namas?
 Gamtinės dujos
 Suskystintos dujos
 Kietas kuras
 Mazutas
 Kita …………………………………………………………..

2. Prieš kiek laiko pastatyti dabartiniai Jūsų namo apšildymo įrengimai?
 daugiau nei prieš 10 metų
 nuo 5 iki 10 metų
 mažiau nei prieš 5 metus

3. Kokius išskirtumėte naudojamos apšildymo sistemos privalumus?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Kokius įžvelgiate naudojamos apšildymo sistemos trūkumus?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Kokie Jūsų manymu techniniai šildymo katilų rodikliai yra svarbiausi? (Įvertinkite kiekvieną rodiklį 5 balų sistemoje: 5 – labai svarbu, 4 – pakankamai svarbu, 3 – vidutiniškai svarbu, 2 – nelabai svarbu, 1 – visai nesvarbu)
 Naudingumas……….
 Ekonomiškumas ……….
 Saugumas ……….
 Lengva priežiūra ………..
 Ekologiškumas ………..
 Galingumas ……….
 Katilo matmenys……….

6. Ar norėtumėte pakeisti naudojamus apšildymo įrengimus naujais?
 Taip, norėčiau pakeisti naujais įrengimais
 Ne, nenorėčiau nieko keisti (į sekančius klausimus neatsakinėkite)
 Norėčiau patobulinti jau esamus įrengimus (pereikite prie 8 klausimo)
 Kita………………………………………………………………………….

7. Kuris bukletuose siūlomas katilas, Jūsų manymu, geriausiai tiktų Jūsų namo apšildymui?(parinkite tik vieną)
……………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Ką manote apie UAB “Manfula” siūlomos produkcijos kainas?
 Aukštos
 Vidutinės
 Žemos

9. Ar Jūs naudotumėtes UAB “Manfula” teikiamomis papildomomis paslaugomis (pažymėkite paslaugas, kuriomis naudotumėte):
 Apšildymo sistemos projektavimas
 Apšildymo sistemos sumontavimas
 Garantinis bei pogarantinis remontas
 Priežiūros darbai
 Kita (įrašykite paslaugą, kurios pageidautumėte) ……………………………………………………………………………………………………………..
 Papildomomis paslaugomis nesinaudočiau

Dėkojame už sugaištą laiką ir pastangas. Jei susidomėjote UAB “Manfula” siūloma produkcija ir paslaugomis ir norėtumėte gauti papildomos informacijos, skambinkite tel. 452055.
DUOMENŲ ANALIZĖ IR INTERPRETAVIMAS

Atlikus apklausą gavome 30 užpildytų anketų. Anketas užpildė 23 vyrai ir 7 moterys. Kiti duomenys bus pateikiami lentelėse.
Iš surinktų duomenų apibendrinus gavome tokius rezultatus.

1 lentelė
Nudojamos kuro rūšys

Kuro rūšys Namų ūkiai
naudojantys šią kuro rūšį,%
Gamtinės ir suskystintos dujos 50,00
Kietas kuras 43,33
Mazutas 6,67

Iš gautų rezultatų matome, kad pagrindinės naudojamos kuro rūšys yra gamtinės bei suskystintos dujos (net 50% apklaustųjų ) bei kietas kuras(40% apklaustųjų). Hipotezėse numatėme, kad populiariausios bus gamtinės dujos, tai pasitvirtino, tačiau apklausa taip pat parodė, kad dėl savo pigumo, kietas kuras taip pat yra populiarus, ir nepaisant sudėtingesnės kietu kuru apkūrenamų katilų priežiūros, jie yra pakankamai populiarūs. Tačiau ekonomiškiausias, efektyviausias ir didžausią paklausą vartotojų tarpe turintis variantas būtų naudoti ir gamtinėmis (suskystintomis) dujomis, ir kietu kuru apkūrenamus katilus kartu. Tai rodo atsakymai į 3 bei 4 anketos klausimus ( kuriuose vartotojai vardina jau naudojamos sistemos privalumus bei trūkumus) ir apie 60% respondentų kaip privalumą paminėjo katilų universalumą.

2 lentelė

Įrengimų naudojimo trukmė

Įrengimų pastatymo laikas, metais Namų ūkiai, %
Daugiau nei prieš 10 metų 43,33
Nuo 5 iki 10 metų 36,67
Mažiau nei prieš 5 metus 20,00

Anketos klausimas, kurio atsakymai yra apibendrinti 2 lentelėje, buvo iškeltas norint nustatyti prieš kiek laiko žmonės įsirengė apšildymo sistemas. Žmonės , įsirengę apšildymo sistemas daugiau nei prieš 10 metų, galėtų tapti potencialiais UAB “Manfula” klientais. Tie kurie įsirengę apšildymo sistemas nuo 5 iki 10 metų ar mažiau nei prieš 5 metus, galėtų tapti papildomai teikiamų paslaugų vartotojais, t.y. apšildymo sistemos remonto ir priežiūros. 2 lentelės rezultatai grafiškai pavaizduoti 1 paveiksle.

1paveikslas. Šildymo įrengimų naudjimo trukmė.

Iš gautų rezultatų matome, kad net 43,33 proc. respondentų atsakė, kad jų šildymo įrengimai sumontuoti daugiau nei prieš 10 metų. Tai leidžia daryti prielaidą, kad minėtieji įrengimai nėra pakankamai efektyvūs ir atitinkantys šiandieninius reikalavimus, vadinasi 43.33% respondentų galėtų būti potencialūs UAB “Manfula” klientai.

3 lentelėje pateikiamas pagrindinių šildymo katilų savybių įvertinimas. Savybės suranguotos pagal respondentų prioritetus. Ekonomiškumas – svarbiausia šildymo katilo savybė, kuriai respondentai skyrė daugiausiai balų. Nedaug atsilieka naudingumas, kuris glaudžiai susijęs su ekonomiškumo rodikliu ir parodo kiek procentų šilumos panaudojama efektyviai (pvz. GO serijos katilų naudingumas virš 90%). Toliau seka saugumas, kuris surinko 4 balus. Lengva priežiūra bei katilo galingumas nebuvo tokie aktualūs kaip anksčiau minėti rodikliai. Ir mažiausiai balų surinko ekologiškumo rodikliai
3 lentelė

Šildymo katilų savybių įvertinimas

Rodiklis Surinktas balų
skaičius
Ekonomiškumas 4,9
Naudingumas 4,8
Saugumas 4,0
Lengva priežiūra 3,9
Galingumas 3,9
Ekologiškumas 2,6
Katilo matmenys 2,5

Rezultatai buvo skaičiuojami kaip paprastas aritmetinis vidurkis, t.y. sudėjus visų respondentų vienam rodikliui skirtus balus ir padalinus juos iš respondentų skaičiaus. Grafiškai gauti rezultatai atvaizduoti 2 paveiksle.

2 pavaikslas. Šildymo katilų savybių įvertinimas balais.

4 lentelė
Skaičius,
%
Norintys keisti šildymo įrengimus naujais 60,00
Nenorintys nieko keisti 23,33
Norintys patobulinti esamus įrengimus 16,67

Kaip matome iš 4 lentelės, daugiau nei 60 proc. apklaustųjų norėtų pakeisti naudojamą apšildymo sistemą nauja. Galima teigti, kad tai – potencialūs UAB “Manfula” pirkėjai. Norintys patobulinti esamus įrengimus, sudaro beveik 17 proc. Jie tai pat gali tapti bendrovės potencialias vartotojais (atsarginių detalių, papildomų paslaugų). Iškeltoje hipotezėje buvo numatyta, kad daugelis žmonių norės pakeisti naudojamus įrengimus naujais. Taigi, hipotezė pasitvirtino. Grafiškai 4 lentelė rezultatai pavaizduoti 3 paveiksle, kurį sąlyginai galime pavadinti potencialių vartotojų skaičius.

3 paveikslas. Potencialių vartotojų skaičius.

5 lentelė
Katilų tipai

Katilų tipai Žmonių skai-
čius, %
GO serija 52,63
TS serija 26,32
TGF 21,05

Remiantis vartotojų išskirtomis savybėmis įvertinsime kiekvieną katilų grupę:
Hipotezėse buvo numatyta, kad populiariausi tarp vatotojų bus GO serijos katilai, apkūrenami gamtinėmis arba suskystintomis dujomis. Jiems teko net daugiau nei 50% apklaustųjų balsų. Pagrindiniai šio katilo privalumai – didelis naudingumas, nuo kurio priklauso katilo ekonomiškumas, be to GO serijos katilai gali būti komplektuojami su greitaeigiu vandens šildytuvu. GO serijos katilai nedidelių išmatavimų ir lengvai prižiūrimi.
TS serijos katilų pagrindinis privalumas – tai, kad jie gali būti apkūrenami ir kietu kuru ir gamtinėmis dujomis. Todėl 26.32% apklaustųjų pageidautų įsirengti tokio tipo katilus. Naudingumas taip pat virš 90%. Be to TS serijos katilai jau yra pritaikyti šildymui bei karšto vandens ruošimui.
TGF serijos katilai gali būti komplektuojami su gamtinių arba suskystintų dujų bei skysto kuro degikliais, šie katilai kaip ir GO serijos katilai gali būti komplektuojami su tūriniu greitaeigiu vandens šildytuvu, be to jų naudingumas taip pat virš 90%. Tai yra šių katilų privalumai, kuriuos pirmiausia išskiria vartotojai. Šio tipo katilus pasirinktų 21.05% respondentų. Grafiškai 5 lentelės rezultatai pavaizduoti 4 paveiksle.

4 paveikslas. Katilų tipai ir juos pasirinkusių vartotojų skaičius (proc.)

6 lentelė
Kainų įvertinimas
Produkcijos kainos Žmonių sk., %
Aukštos 56,67
Vidutinės 43,33
Žemos –

Hipotezėse buvo numatyta, kad kainos respondentams gali būti per aukštos. Atlikus apklausą hipotezė pasitvirtino. Daugiau nei pusei respondentų UAB “Manfula” siūlomos produkcijos kainos pasirodė gana aukštos. Tačiau 43.33 % respondentų kainas įvertino kaip vidutines.

7 lentelė
Paslaugų vertinimas
Paslaugos
pavadinimas Žmonių sk., %
(nuo bendro
respondentų
sk.)
Apšildymo sistemos
projektavimas 46,67
Apšildymo sistemos
sumontavimas 50,00
Garantinis bei
pogarantinis
remontas 40,00
Priežiūros darbai 36,67
Norėtų patobulinti jau esančius įrenginius 16,67
Paslaugomis
nesinaudotų 10,00

7 lentelė atspindi paslaugų įvertinimo rezultatus. Iš jų galima spręsti, kad papildomos paslaugos reikalingos, nes šildymo įranga yra pakankamai sudėtinga, norint ją išsirinkti, sumontuoti reikia specialių žinių. Kaip matome iš lentelės, populiariausia ir labiausiai pageidaujama paslauga yra įrangos sumontavimas, tik keliais procentais atsilieka įrangos projektavimas. Garantinis bei pogarantinis remontas – 40 proc., priežiūros darbai – 36.67 proc. Galima pastebėti, kad vartotojai pasiūlė iki šiol neįvardintą paslaugą – jau esamų įrengimų patobulinimas. Tai galėtų būti papildomas vandens šildytuvo pajungimas, katilo degiklių keitimas ir pan. Šios pslaugos pageidautų 16.67 proc. visų apklaustųjų.
Paslaugomis nesinaudotų tik 10 proc. visų apklaustųjų. Tai leidžia patvirtinti iškeltą hipotezę, kad vartotojai pageidautų ir naudotųsi papildomomis paslaugomis.

Specializuota šilumos energetikos firma

UAB “Manfula” veiklos sritys:
 Šildymas
 Vėdinimas
 Oro kondicionavimas
 Šilumos, garo tiekimas
 Procesų automatizavimas ir valdymas

UAB “Manfula” teikiamos paslaugos:
 Konsultavimas šilumos energetikos klausymais
 Projektavimas ir projektų autorinė priežiūra
 Montavimo ir statybos darbų generalinė ranga
 Įrengimų paleidimo derinimo ir aptarnavimo darbai
 Didmeninė prekyba

UAB “Manfula” tiesiogiai bendradarbiauja su šiais šildymo įrangos gamintojais:

Broen DZT
kalard WTT GmbH

UAB “Manfula”
Pramonės pr. 21
3031 Kaunas
tel.: (27) 45 20 55, 45 21 62
faks.: (27) 45 21 52
el. paštas: manfula.m@manfula.lt

Lietuva, kaip kitos valstybės, susiduria su nelengvomis energijos taupymo problemomis. Šilumos taupymas – ne vien tik efektyvių pastato konstrukcijų ir izoliacinių medžiagų parinkimas. Tai ekonomiški, kokybiški ir ilgaamžiai pastato šilumos gamybos įrengimai, šildymo sistemos, bei šildymo procesų valdymo įranga. Tai ir yra pagrindinė bendrovės “Manfula” darbo kryptis. UAB “Manfula” užsakovui pateikia pilną paslaugų kompleksą – nuo pasiūlymo, kaip spręsti jam aktualias problemas, iki galutinio įgyvendinimo ir tolimesnio sumontuotos įrangos aptarnavimo.

UAB “Manfula”buvo įkurta 1993 m. kovo mėnesį, tuomet bendrovėje dirbo 4 žmonės. 1997 metais bendrovė persikėlė į naujas patalpas Pramonės prospekte. Dabar UAB “Manfula” dirba 61 žmogus, iš kurių 19 – inžinieriai ir kitų sričių diplomuoti specialistai. Bendrovėje yra 19 kompiuterizuotų darbo vietų, kurios aprūpintos šiuolaikine projektavimo ir apskaitos programine įranga. UAB “Manfula” turi Lietuvos Respublikos Aplinkos Apsaugos Ministerijos, Techninės Priežiūros Tarnybos ir Energetikos Inspekcijos kvalifikacinius atestatus ir leidimus.

UAB “Manfula” tiesiogiai bendradarbiauja su šiais šildymo įrangos gamintojais:
– Italija
– Švedija
WTT GmbH – Vokietija
Broen DZT – Lenkija

UAB “Manfula” tuir dvį dukterines įmones –
UAB “VIlniaus Manfula” ir UAB “Alytaus Manfula”.

UAB “Manfula” ir toliau yra pasiruošusi vystyti savo veiklą, atsižvelgiant
į besikeičiančiasrinkos sąlygas ir naujus užsakovų poreikius.

UAB “Manfula” siūlo įsigyti įvairių Europos bendrovių gaminamus
katilus ir garo generatorius:

KALARD ir BIASI ketiniai dujiniai katilai nuo 21 iki 71 kW galingumo

KALARD ir BIASI ketiniai dujiniai / skysto kuro katilai nuo 21 iki 222 kW galingumo

THERMITAL ir BIASI plieniniai dujiniai / skysto kuro katilai nuo 115 iki 3500 kW galingumo

Garo generatoriai nuo 2 iki 16 t/val. galingumo

UAB “Manfula” siūlo įsigyti itališkus, Elbi bendroves gaminamus

Išsiplėtimo indus ir
Hidroforus
UAB “Manfula” siūlo įsigyti itališkus, Elbi bendrovės gamybos

karšto vandens šildytuvus ir
akumuliacines talpas

UAB “Manfula” teikia paslaugas:

 Konsultavimas šilumos energetikos klausymais
 Projektavimas ir projektų autorinė priežiūra
 Montavimo ir statybos darbų generalinė ranga
 Įrengimų paleidimo derinimo ir aptarnavimo darbai
 Didmeninė prekyba

UAB “Manfula” konsultuoja:

 Šilumos energetikos klausimais
 Taip pat katilinių, šilumos punktu, šildymo-vėdinimo sistemų, automatizuotų dispečerinių valdymo pultų įrengimo ir eksploatavimo klausimais

Dėl konsultacijų galima kreiptis telefonu (22) 45 20 55 arba el. paštu

grįžti į viršų

UAB “Manfula” projektuoja:

 šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas
 III-IV kategorijų garo ir karšto vandens vamzdynus
 garo katilines ir iki 25t/h vienetinės katilo galios
 vandens šildymo katilines iki 30 Gcal/h vienetinės katilo galios
 slėginių indų įrengimą
 lauko ir vidaus dujotiekio tinklus gamtinėms dujoms iki 1,2 MPa slėgio ir suskystintoms dujoms iki 1,6 MPa slėgio su dujų įrenginiais
 kintamosios elektros srovės įrenginius iki 1000V
 inžinierinius įrenginius sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingose zonose ir ypatingos svarbos statybos objektuose
 šilumos punktus
 šilumos procesų automatinio valdymo sistemas
 šilumos gamybos objektų architektūrinę, konstrukcinę, lauko inžinierinių tinklų ir aplinkos apsaugos dalis

UAB “Manfula” projektuoja:

 šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas
 III-IV kategorijų garo ir karšto vandens vamzdynus
 garo katilines ir iki 25t/h vienetinės katilo galios
 vandens šildymo katilines iki 30 Gcal/h vienetinės katilo galios
 slėginių indų įrengimą
 lauko ir vidaus dujotiekio tinklus gamtinėms dujoms iki 1,2 MPa slėgio ir suskystintoms dujoms iki 1,6 MPa slėgio su dujų įrenginiais
 kintamosios elektros srovės įrenginius iki 1000V
 inžinierinius įrenginius sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingose zonose ir ypatingos svarbos statybos objektuose
 šilumos punktus
 šilumos procesų automatinio valdymo sistemas
 šilumos gamybos objektų architektūrinę, konstrukcinę, lauko inžinierinių tinklų ir aplinkos apsaugos dalis

UAB “Manfula” turi dvi dukterines įmones:

UAB “Alytaus Manfula”
Ulonų g. 33, Alytus
tel./faks.: (235) 52492
Teikia konsultavimo, projektavimo, komplektavimo, paleidimo ir derinimo, bei mažmeninės prekybos paslaugas

UAB “Vilniaus Manfula”
Kuršių g. 2, Vilnius
tel.: (22) 25 19 72
tel./faks.: (22) 25 04 41

Teikia konsultavimo ir mažmeninės prekybos paslaugas