Lietuvos turizmo rinkodara.

Lietuvos turizmo rinkodara.

Bendroji turizmo apžvalga
Turizmas pasaulyje yra viena iš didžiausių ūkio šakų. WTTC (Pasaulio turizmo ir kelionių tarybos) duomenimis turizmo industrija generuoja 4494 milijardus USD (maždaug 11 procentų globaliojo BVP), 8,2 procento (apie 200 milijonų) darbo vietų. WTO (Pasaulio turizmo organizacijos) duomenimis 2000 metais tarptautinių turistų skaičius, lyginant su 1999 m., išaugo 7,4 procento, Europoje 6,1 procento.
Po teroristų išpuolio, WTTC prognozuoja turizmo verslo nuosmukį JAV – 10 – 20 procentų, šiek tiek mažesnį Europoje. Panašu, kad tai labiausiai atsilieps tolimoms kelionėms.
Lietuvai, po gana nepalankių 2000 turistinių metų, turimais duomenimis, 2001 metų pirmasis pusmetis bei vasara buvo geresni nei praėję. Tiesa, nors turistų skaičius didėja, išlieka buvimo trukmės, bei vidutinių išlaidų mažėjimo tendencija. Akivaizdu, kad ir Lietuvos atvykstamajam turizmui turės įtakos įvykiai pasaulyje. Tačiau jie neturėtų būti tokie svarūs, nes pagrindinės Lietuvos turizmo rinkos yra kaimyninės šalys. Sumažėjus išvykstamojo turizmo į Turkiją, Egiptą paklausai, tikėtinas vietinio turizmo pagyvėjimas, ypač kelionės automobiliais, traukiniais. Turimais duomenimis, turizmo įmonės pirmąjį š. m. ketvirtį į užsienį išvežė 19 tūkstančių Lietuvos gyventojų, t. y. 19 % mažiau nei per tą patį 2000 metų laikotarpį. Šis skaičius sudaro 2,8 procento nuo bendrojo išvykimų į užsienį skaičiaus. Vidutinė asmens buvimo užsienyje trukmė – 6 nakvynės.
2001 metų sausio – rugsėjo mėnesiais Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis į Lietuvą atvyko 3186 tūkstančiai užsieniečių, jų skaičius išaugo 1,5 %, lyginant su tuo pačiu 2000 metų laikotarpiu. Be Rusijos ir Baltarusijos lankytojų, kurių didesniąją dalį sudaro vienadieniai lankytojai, užsieniečių skaičius išaugo 10,9 %. Taigi, galima teigti, kad turistų skaičius šiemet turi išaugti.
Apgyvendinimo įmonėse pirmąjį šių metų pusmetį gyveno 152 tūkstančiai užsieniečių, 20 % daugiau nei per tą patį 2000 metų laikotarpį. Nakvynių skaičius išaugo šiek tiek mažiau – 13 %.
Daugiausia lankytojų atvyko iš kaimyninių šalių: iš Latvijos – 583 tūkstančiai (išaugo5,3 %). Iš Rusijos atvyko 498 tūkstančiai lankytojų, sumažėjo 7,1 %, bet apgyvendinimo įmonėse svečių iš Rusijos skaičius labai išaugo– net 71 %, iš Baltarusijos – 272 tūkstančiai, sumažėjo 17,3 %, bet apgyvendinimo įmonėse svečių iš Baltarusijos skaičius išaugo 26 %. Šie pokyčiai rodo turistų skaičiaus augimą ir vienadienių lankytojų mažėjimą. Iš Lenkijos atvyko 116 tūkstančių lankytojų (išaugo 26,8 %), iš Estijos –109 tūkstančiai (išaugo 5,5 %) ir 44 tūkstančiai iš Vokietijos (išaugo 28,1 %).
Vietinis turizmas
Vietinio turizmo įtakos vertinimui turima labai mažai duomenų. Tam tikras išvadas galima daryti pagal apgyvendinimo įmonių statistiką. Lietuvos gyventojų skaičius 2001 metų pirmąjį ketvirtį visose apgyvendinimo įmonėse – 60 tūkstančių, lyginant su 2000 padidėjo 8,8 %, bet nakvynių skaičius sumažėjo 6,9 %, buvimo trukmė – nuo 6,1 iki 5,2 nakvynės. Lietuvos gyventojų skaičius viešbučiuose ir svečių namuose – 29 tūkstančiai, sumažėjo 1,1 %, nakvynių skaičius išaugo 1 %. Vidutinė vieno Lietuvos gyventojo buvimo trukmė, kaip ir 2000 m., buvo 1,9 nakvynės.
Turizmo rinkos
Pastaraisiais metais, gerėjant paslaugų kokybei, susisiekimui, daugėjant turistinės informacijos apie Lietuvą, pastebimas vakarų rinkų „grįžimas“ bei vyksta rinkos restruktūrizavimas iš NVS šalių į kitas pasaulio šalis. Kaip ir kitur užsienyje, taip ir Lietuvos, pagrindinės mūsų turizmo rinkos yra kaimyninės šalys. Turistų srautų kryptys priklauso ne tik nuo šalies turistinio produkto išvystymo, bet ir nuo kaimyninių šalių ekonominio išsivystymo skirtumų, vartojimo prekių ir paslaugų kainų lygio. Tai ypač pastebima iš vienadienių lankytojų krypčių.
Atsižvelgiant į apsilankančių Lietuvoje užsieniečių skaičių, svečių bei jų nakvynių skaičių apgyvendinimo įmonėse, vidutines turistų išlaidas bei kitimo tendencijas, Lietuvos pasiekiamumą, Lietuvos įvaizdį, galime konstatuoti, kad ankstesniais metais nustatytos prioritetinės Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkos – Vokietija, Latvija, Lenkija, Rusija, Suomija ir toliau išlieka pagrindinėmis mūsų rinkomis. Visos šios rinkos, išskyrus Rusiją, pastaruoju metu yra ženkliai augančios. Su iomis rinkomis bus dirbama, parengiant atskiras veiklos strategijas.
Taip pat svarbios turizmo rinkos yra Estija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Danija, Italija, Norvegija, Prancūzija, Izraelis. Lietuva jose mažiau žinoma, todėl čia reikia skirti didesnį dėmesį į bendrąjį Lietuvos bei jos turizmo galimybių pristatymą. Reikėtų atkreipti dėmesį į atsigaunančias turistiniu požiūriu Centrinės Europos šalis, kurių svarbesnė būtų Čekija.
Iš nutolusiųjų rinkų perspektyviausios yra JAV ir Japonija, taip pat nereikia užmiršti ir kitų Pietryčių Azijos šalių.
Rinkodaros priemonės
Lietuvos turizmo rinkodaros veikla vykdoma nacionaliniame, regioniniame, savivaldybių bei privačių verslo subjektų lygmenyje. Turizmo rinkodaros veiksmų prioritetai:
· Dalyvavimas pasaulinėse, regioninėse, vietinėse turizmo parodose;
· Turistinės literatūros leidyba;
· Turizmo rinkodaros projektų vykdymas.
2001 m. Lietuvos valstybė turizmo rinkodarai skyrė apie 1 mln. lt. Užsienyje veikia du Lietuvos turizmo informacijos centrai: Rusijoje – Maskvoje (įkurtas 2000-jų metų vasarą) ir Vokietijoje – Miunsteryje (įkurtas 2000-jų metų kovo mėn. kartu su Latvijos ir Estijos nacionalinėmis turizmo administracijomis). 2001 metais išleista 11 turizmo informacinių leidinių, dalyvauta 11 tarptautinių turizmo parodų. Vykdytos turizmo verslo misijos Rusijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Danijoje, Japonijoje, suorganizuoti pažintiniai turai po Lietuvą žurnalistams iš Rusijos, Lenkijos, Vokietijos, Australijos, Prancūzijos, Olandijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos, o taip pat buvo vykdomi įvairūs turizmo rinkodaros projektai, kaip „Alaus kelias Lietuvoje“, „Panemunių žiedai“ ir kiti.
Atvykstamojo turizmo skatinimui, taigi ir produkto vartojimo augimui, tiesiogiai atsilieptų aktyvesnė ir tikslingai orientuota valstybės, savivaldybių ir verslo subjektų rinkodarinė veikla šalyje ir užsienyje, „agresyvesnis” Lietuvos turizmo įvaizdžio formavimas tarptautinėse turizmo rinkose.
Lietuvos turizmo galimybių pristatymas užsienio ir vietos rinkose
Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose:
2002 –siais metais planuojama pristatyti Lietuvos turizmo galimybes šiose tarptautinėse turizmo parodose:
1. VAKANTIEBEURS’02, Utrechtas, 2002 m. sausio 9-14 d.d.
2001 m. šią parodą aplankė 160 452 lankytojai, tame tarpe 18415 turizmo profesionalų. Parodoje dalyvavo 1603 eksponentai: šalies vidaus bei užsienio turizmo organizacijos, turizmo informacijos centrai, transporto organizacijos, kelionių agentūros, viešbučiai, pervežimo kompanijos, kempingų susivienijimai, automobilių nuomos punktai, vaikų bei jaunimo kelionių biurai, gidų mokymo centrai, aviakompanijos, kelionių draudimo organizacijos bei kt. turizmo įmonės. Lietuvos turizmo organizacijoms Nyderlandai yra labai patraukli šalis, kadangi turi palyginti didelį aktyvaus amžiaus bei mokių gyventojų skaičių, nuolat – keletą kartų per metus – išvykstančių atostogauti į užsienį. Lietuvos turizmo organizacijų grupinis stendas šioje parodoje būtų pristatomas pirmą kartą. Parodoje būtų naudinga dalyvauti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Neringos, Druskininkų turizmo informacijos centrams bei turizmo verslo organizatoriams, dirbantiems su šio Europos regiono rinkomis.
Projekto vykdytojas: Lietuvos turizmo fondas
2. MATKA’02, Helsinkis, 2002 m. sausio 17-20 d.d.
Pagal lankytojų skaičių tai pati skaitlingiausia turizmo paroda Šiaurės Europoje.
2001 metais ją aplankė per 70 000 lankytojų iš 52 šalių, tame tarpe 13 200 turizmo profesionalų. “MATKA’ 2001“ buvo ypač orientuota į turizmo profesionalus. Vyko Kontaktų Forumas, skirtas dalyvių susitikimams su verslo atstovais bei žiniasklaida. Lietuvos stende dalyvavo 7 turizmo įmonės, dirbančios Skandinavijos rinkoje. Suomija – viena iš potencialiausių turizmo rinkų: iš visų Skandinavijos šalių įvažiuojamasis turizmas iš Suomijos į Lietuvą yra didžiausias. Kadangi Lietuva Suomijos gyventojams yra palyginti lengvai pasiekiama automobiliais, ypač yra populiari “Via Baltica“ magistralė, todėl ir domimasi daugiausiai individualiomis kelionėmis, maršrutais, savaitgalio programomis. Labiausiai klausiama informacijos apie Vilnių, Kauną. Lietuvos pajūrį ir ”Via Baltika“ magistralės aplinkoje esančius objektus bei apgyvendinimo galimybėmis. Labai tikslinga būtų parodoje dalyvauti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Druskininkų, Neringos, Panevėžio turizmo informacijos centrams, apgyvendinimo įmonių atstovams bei turizmo verslo organizatoriams. Lietuvos turizmo organizacijų grupinis stendas ioje parodoje pristatomas nuo 1997 metų.
Projekto vykdytojas:Lietuvos turizmo fondas
3. REISEN’02, Hamburgas, 2002 m. vasario 06-10d.d.
Tai stambiausia Šiaurės Vokietijos regiono turizmo paroda, skirta tik lankytojams, kurią aplanko per 140 000 žmonių. 2001 m. pirmą kartą šioje parodoje buvo įrengtas jungtinis Lietuvos, Latvijos, Estijos stendas, kuriame dirbo šių šalių turizmo administracijų atstovai kartu su Baltijos šalių turizmo informacijos centro (Miunsteryje ) direktore. Tokia aktyvesnė veikla Vokietijoje įtakojo ir vis dar didėjantį šios šalies turistų domėjimąsi Lietuvos turizmo galimybėmis, todėl ir 2002 m. šiame renginyje turėtų aktyviau dirbti Klaipėdos, Neringos, Palangos, Druskininkų, Kauno, Vilniaus turizmo informacijos centrai. Pagal turizmo statistiką daugiau kaip pusė klausimų pateikiama apie Klaipėdą, Kuršių neriją, taigi akcentuojant Klaipėdos 750-sias įkūrimo metines, bei šiai progai skirtus renginius, galima būtų dar daugiau sudominti Vokietijos gyventojus apsilankyti Lietuvoje.
Projekto vykdytojas: Baltijos šalių turizmo informacijos centras Miunsteryje, Lietuvos turizmo fondas
4. VIVATTUR`02, Vilnius, 2002 m. vasario 08-10 d.d.
Tai vienintelė tarptautinė turizmo paroda, jau 7-rius metus rengiama Lietuvoje. Pažymėtina, kad kasmet ši paroda didėja ir plotu, ir dalyvių skaičiumi. 2001 metais joje dalyvavo 143 turizmo įmonių, o parodą aplankė 11 550 lankytojų. Parodoje aktyviai dalyvauja apskričių, savivaldybių, nacionalinių, regioninių parkų turizmo informacijos centrai. Lankytojams puiki galimybė susipažinti su Lietuvos ir užsienio šalių turizmo verslo atstovų siūlomomis paslaugomis, o taip pat vietinio turizmo galimybėmis atostogoms, savaitgaliui ar trumpai ekskursijai.
Projekto vykdytojas: Lietuvos turizmo fondas
5. Balttour’02, Ryga, 2002 m. vasaris 15-17 d.d.
Regioninė turizmo paroda, kurioje dalyvauja turizmo atstovai iš įvairių Latvijos regionų bei kaimyninių šalių. Pagal įvažiuojamuojo turizmo į Lietuvą apimtis Latvija yra pirmoje vietoje, pastaruosius 2-jus metus lenkianti Rusiją. Šioje mugėje labai daug teiraujamasi informacijos apie Lietuvos kurortus, sanatorinio gydymo galimybes, nacionalinius parkus bei didžiuosius Lietuvos miestus, todėl parodos stende turėtų dirbti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Neringos, Druskininkų, Šiaulių, Pasvalio, Biržų, nacionalinių, regioninių parkų turizmo informacijos centrų, o taip apgyvendinimo įmonių atstovai Tai puiki proga pristatyti įvairias ekskursijas, naujus turizmo objektus, renginius, šventes, koncertus. Lietuvos turizmo organizacijų grupinis stendas šioje parodoje rengiamas nuo 1995 m.
Projekto vykdytojas:Lietuvos turizmo fondas
6. BIT’02, Milanas, 2002 m. vasario 20-24 d.d.
Tai didžiausia paroda Pietų Europos regione, kurioje Lietuva kartu su Latvija ir Estija bendrame stende dalyvauja nuo 1994 m. 2001 m. ją aplankė 55000 lankytojų, tame tarpe 5774 turizmo profesionalai. Parodoje dalyvavo 5784 eksponentai. Pagal statistiką įvažiuojamais turizmas iš Italijos į Lietuvą kasmet didėja. Kadangi italai dažniausiai vyksta lankyti visų trijų Baltijos šalių, todėl, kaip ir ankstesniais metais tikslinga rengti šioje mugėje bendrus stendus su Latvija ir Estija. Pagal lankytojų domėjimąsi mūsų šalies turizmo galimybėmis, o taip pat dėl nemažo individualiai atvykstančių Italijos turistų skaičių, galima būtų teigti, kad ne tik turizmo verslo atstovams būtų naudinga dalyvauti šiame renginyje, bet ir Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Neringos, Druskininkų turizmo informacijos centrų atstovams.
Projekto vykdytojas:Lietuvos turizmo fondas
7. ITB’02, Berlynas, 2002 m. kovo 16-20 d.d.
Pagal mastą ITB – tai stambiausia turizmo paroda pasaulyje: 2001m. joje dalyvavo 10148 dalyviai iš 179 šalių. Parodą aplankė apie 80 000 lankytojų, tame tarpe 60 000 turizmo verslo atstovų, o taip pat 6500 žurnalistų iš 98 šalių. Parodos metu rengiami įvairūs seminarai, paskaitos apie pasaulio turizmo tendencijas, srautus ir kt.
Šiame prestižiniame renginyje Lietuva dalyvauja nuo 1993 m., o nuo 1995 m. kasmet rengiamas Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) turizmo galimybių pristatymas Vokietijos žiniasklaidos bei turizmo verslo atstovams bendoje spaudos konferencijoje.
ITB`2001 parodoje Lietuvos stende dirbo 11 turizmo verslo organizatorių. Turizmo statistikos duomenimis Vokietija yra viena iš svarbiausių turizmo rinkų Lietuvai, todėl būtina ir toliau dalyvauti ITB parodose, o siekiant išlaikyti šios šalies turistų susidomėjimą pristatyti kuo įvairesnes turizmo galimybes ir naujoves. Šiame svarbiame renginyje turėtų dalyvauti ne tik turizmo verslo, apgyvendinimo įmonių atstovai, bet ir Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Neringos, Druskininkų turizmo informacijos centrų darbuotojai.
Projekto vykdytojas:Lietuvos turizmo fondas
8. TUR’02, Gioteborgas, 2002 m. kovo 21-24 d.d.
Tai didžiausia tarptautinė turizmo paroda Skandinavijos rinkoje. 2001 metais dalyvauvo 2400 eksponentų iš 100 šalių. Parodą aplankė 53 000 lankytojų. Šioje parodoje Lietuva dalyvauja nuo 1994 metų, kasmet susilaukdama didelio susidomėjimo, o ir turizmo statistikos duomenimis lankytojų iš Švedijos į Lietuvą kasmet didėja. Labiausiai domimasi Vilniaus, Kauno, Klaipėdos nacionalinių, regioninių parkų turizmo galimybėmis, o taip pat renginiais, koncertais, įvairiomis šventėmis, todėl šiame renginyje reikėtų dalyvauti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos turizmo informacijos centrų, turizmo verslo, apgyvendinimo įmonių atstovams.
Projekto vykdytojas:Lietuvos turizmo fondas
9. MITT`02, Maskva, 2002 m. kovo 27-30 d.d.
Tai svarbiausia tarptautinė turizmo paroda Rusijos rinkoje, į kurią susirenka turizmo profesionalai iš daugiau kaip 100 šalių bei įvairių Rusijos regionų. Rusija – viena iš prioritetinių turizmo rinkų Lietuvai: įvažiuojamasis turizmas iš Rusijos sudaro 1/3 viso įvažiuojamojo turizmo į Lietuvą. Lankytojų skaičius iš Rusijos į Lietuvą šiais metais vis dar mažėjo, nors ir ne taip ženkliai kaip pernai ( 7 proc.), todėl labai svarbu aktyvinti veiklą šioje rinkoje, kuo plačiau ir intensyviau pateikti informaciją apie Lietuvos turizmo galimybes, toliau plėtoti turizmo verslo ryšius. Kadangi Lietuva Rusijos gyventojams lengvai pasiekiama tiek geležinkeliu, tiek keliais, dominuoja individualūs lankytojai, todėl ir informacija turi būti labai plačiai pateikiama apie atostogas pajūryje, kaime ar stovykloje. MITT` paroda – tai puiki galimybė pristatyti turizmo galimybes per 85 000 lankytojų, todėl labai naudinga būtų dalyvauti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Birštono, Druskininkų, Ignalinos, Utenos turizmo informacijos centrų bei sanatorijų, poilsio namų, viešbučių, o taip kaimo turizmo asociacijos atstovams.
Projekto vykdytojas: Lietuvos turizmo fondas
10. MITF’02, Maskva, 2002 m.gegužės 15-18 d.d.
Maskvos tarptautinė turizmo paroda, pirmą kartą surengta 2001 metais, kurioje dalyvavo per 20 u˛sienio bei visi Rusijos regionai. Parodoje dalyvauti būtų labai naudinga, nes tai puiki galimybė pristatyti Lietuvos turizmo galimybes daugelio Rusijos regionų turizmo verslo atstovams. iame renginyje naudinga dalyvauti Lietuvos, kurortų turizmo informacijos centrų, sanatorijų, poilsio namų, viešbučių, kaimo turzmo paslaugų teikėjų atstovams, o taip pat Lietuvos avialinijų kompanijoms, Lietuvos geležinkelio atstovams.
Projekto vykdytojas: Palangos turizmo informacijos centras
11. EIBTM’02, Ženeva, 2002 m. gegužės 21-23 d.d.
Didžiausia Europoje konferencijų, susitikimų, verslo kelionių organizavimo galimybių pristatymų paroda, rengiama nuo 1988 metų. Šios parodos dalyviai turi išskirtines galimybes susitikti su tarptautinių kongresų, konferencijų, verslo kelionių, specializuotų mokymų, bei įvairių renginių organizatoriais iš daugiau kaip 75 šalių. 2001-siais metais šioje mugėje lankėsi 5 593 lankytojų, o 3 073 kompanijos (t.t. Nacionalinės turizmo organizacijos, avialinijos, viešbučių asociacijos, keltų-kruizų kompanijos, prekybos asociacijos, turoperatoriai) eksponavo savo paslaugas. 2001 –siais metais pirmą kartą šioje parodoje buvo Lietuvos stendas, ir kurioje ir toliau būtų naudinga dalyvauti turizmo verslo, konferencijų, renginių paslaugas teikiantiems organizacijoms ir kompanijoms.
Projekto vykdytojas: Lietuvos turizmo fondas
12. TOUREST`02, Talinas, 2002 m. rugsėjo 12-14 d.d.
Tai regioninė turizmo paroda, kuri pagal savo pobūdį ir apimtį panaši į Vilniuje ir Rygoje organizuojamas turizmo muges. Lietuvos verslo atstovams ji svarbi tuo, kad Estija – viena iš potencialiausių turizmo rinkų Lietuvai. Būtina, kad Lietuva joje pristatytų įvairios informacijos apie kultūros paveldo objektus, poilsio galimybes, kaimo turizmo paslaugas. Šioje parodoje tikslinga dalyvauti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Druskininkų, Palangos turizmo informacijos centrų, nacionalinių bei regioninių parkų atstovams, o taip pat viešbučių, poilsio namų, sanatorijų atstovams.
Projekto vykdytojas: Lietuvos turizmo fondas
13. TOUR+TRAVEL`02, Varšuva, 2002 m. rugsėjo 26-28 d.d.
Tai regioninė turizmo paroda, kurioje dalyvauja turizmo verslo atstovai iš įvairių Lenkijos regionų bei daugiau kaip 50 užsienio šalių. Pagal įvažiuojamojo turizmo į Lietuvą apimtis Lenkija yra viena svarbiausių rinkų. Turistai iš Lenkijos daugiausiai atvyksta individualiai, nesinaudodami turizmo agentūrų paslaugomis, todėl šioje mugėje turėtų dalyvauti Vilniaus, Kauno, Trakų, Klaipėdos, Neringos, Palangos, Druskininkų, nacionalinių bei regioninių parkų turizmo informacijos centrų, viešbučių, poilsio namų, sanatorijų atstovai.
Projekto vykdytojas: Lietuvos turizmo fondas
14. WTM`02, Londonas, 2002 m. lapkričio 11-14 d.d.
WTM (World Travel Market) – tai vienas iš svarbiausių ir didžiausių turizmo verslo renginių, kuriame dalyvauja verslo atstovai iš daugiau kaip 160 šalių. Lietuva WTM parodose dalyvauja nuo 1993 metų. Lietuvos turizmo įmonės, dirbančios Didžiosios Britanijos rinkoje, labai suinteresuotos dalyvauti šioje parodoje, nes tai puiki galimybė atnaujinti verslo ryšius bei užmegzti naujus dalykinius kontaktus. Statistiniais duomenimis įvažiuojamasis turizmas iš Didžiosios Britanijos į Lietuvą kasmet didėja (pernai Lietuvą aplankė 15 130 britų), todėl reikia dar aktyviau skatinti britų susidomėjimą Lietuva. Stende būtų tikslinga dalyvauti Lietuvos didžiųjų miestų, kurortų savivaldybių turizmo informacijos centrų, turizmo verslo atstovams. 2001 metų Lietuvos stende buvo aktyviai pristatomas Vilniaus turizmo galimybės:muziejų, galerijų ekspozicijos, renginiai, koncertai, nauji viešbučiai, restoranai, klubai.
Projekto vykdytojas:Lietuvos turizmo fondas
15. Kitos parodos.
Dalyvavimas kitų institucijų rengiamose parodose, verslo misijose, kur galima pristatyti ir Lietuvos turizmo galimybes.
15.1. FITUR’02, Madridas, 2002 m. sausio 30-vasario 3 d.d.
Stambiausia tarptautinė turizmo paroda Viduržemio jūros regione, kurią aplanko per 85000 lankytojų. 2001 m. čia dirbo 8500 eksponentų iš 170 šalių ir regionų. Ispanija viena tolimesnių Lietuvos rinkų, kurios susidomėjimas mūsų šalies istorija, kultūriniu paveldu kasmet auga, todėl būtų naudinga pristatyti Lietuvos turizmo galimybes tokiame gausiai lankomame renginyje. 2002 metais planuojama dalyvauti jungtiniame Baltijos Turizmo Komisijos stende ir kartu su kitomis šio regiono valstybėmis pristatyti bendrąją turistinę informaciją.
Projekto vykdytojas: Valstybinis turizmo departamentas
15.2. UITT’02, Kijevas , 2002 m. baland˛io 3-6 d.d.
Tarptautinė turizmo paroda Ukrainoje. Nors šios šalies turistų, atvykstančių į Lietuvą skaičius
nėra ženklus, tačiau šiuo metu yra augantis ir mūsų šalies kurortų turizmo verslo atstovai planuoja dalyvauti šioje mugėje.
Projekto vykdytojas: Palangos turizmo informacijos centras
15.3. “Lietuvos eksportas 2002“ Ryga, 2002 m. gegužės mėn. 23-25 d.d.
Parodoje bus pristatomi Lietuvos gaminiai, mokslo naujovės, turizmas.
Projekto vykdytojas: LITEKSPO
Informaciniai, pažintiniai leidiniai
Pažintiniai, informaciniai leidiniai – pagrindinė priemonė supažindinti vietos ir užsienio lankytojus su Lietuvos turizmo galimybėmis. 2002 metais siūloma parengti ir išleisti tokius leidinius:
1. „Poilsis Lietuvos kaime“ ir „Atostogos kaime“.
Leidinyje “Poilsis Lietuvos kaime“ pristatomos kaimo turizmo paslaugos su žemėlapiu ir kiekvienos sodybos aprašymu bei nuotraukomis. Leidinys skiriamas platinti tarptautinėse turizmo mugėse, verslo misijose, Lietuvos atstovybėse užsienyje, turizmo informacijos centruose.
Techninė charakteristika:
Formatas A5, spalvos 4+4, 80 puslapių, 10 000 vienetų, lietuvių, anglų, vokiečių, rusų kalbomis.
Darbų atlikimas: I-as ketvirtis
“Atostogos kaime“ – kasmetinis informacinis “Lietuvos ryto“ priedas apie kaimo turizmo galimybes Lietuvoje. Planuojamas platinti ne tik su “Lietuvos rytu“, bet kartu su “Respublika“, “Verslo žinių“, “Kauno diena“ dienraščiais.
Formatas A2, spalvos 4+4, lietuvių kalba, 24 000 vienetų.
Darbų atlikimas: II ketvirtis
Projekto vykdytojai: Lietuvos kaimo turizmo asociacija, Lietuvos turizmo fondas
2. „Konferencijų galimybės Lietuvoje“
Katalogas, pristatantis konferencijų, susitikimų, seminarų rengimo galimybes Lietuvoje, skirtas platinimui tarptautinėse turizmo mugėse, didesnę tiražo dalį skiriant platinimui mugei Ženevoje (EIBTM).
Techninė charakteristika:
Formatas A5, spalvos 4+4, 24 psl., anglų kalba, 10 000 vienetų
Darbų atlikimas: II ketvirtis
Projekto vykdytojas:Lietuvos turizmo fondas
3. „Aktyvus poilsis“
Pakartotinas papildytas (2000 m.) leidinys apie aktyvaus poilsio galimybes Lietuvoje
Leidinys bus platinamas tarptautinėse turizmo mugėse, Lietuvos atstovybėse užsienyje, turizmo verslo misijose, turizmo informacijos centruose (Lietuvoje ir užsienyje).
Techninė charakteristika:
Formatas A5, spalvos 4+4, 62 psl., anglų, vokiečių k., 20 000 vienetų
Darbų atlikimas: I ketvirtis
Projekto vykdytojas:Lietuvos turizmo fondas
4. „Susipažinkime – Lietuva“
2001 -ųjų metų leidinio pakartojimas anglų, vokiečių, suomių, italų, prancūzų, lenkų kalbomis.
Projekto vykdytojas:Lietuvos turizmo fondas
5. „Lietuvos turistinis žemėlapis“
Leidinys platinamas tarptautinėse turizmo mugėse, turizmo informacijos centruose Lietuvoje ir užsienyje, Lietuvos atstovybėse užsienyje.
Techninė charakteristika:
Formatas A2, spalvos 4+4, anglų, vokiečių, rusų kalba, po 30 000 vienetų
Darbų atlikimas: III ketvirtis
Projekto vykdytojas:Lietuvos turizmo fondas
6. „Lietuvos kurortai “
Leidinyje pristatomi Lietuvos kurortai, poilsio, gydymosi ir laisvalaikio praleidimo galimybės juose. Leidinys platinamas tarptautinėse turizmo mugėse, turizmo verslo misijose, turizmo informacijos centruose, sanatorijose, Lietuvos atstovybėse užsienyje.
Techninė charakteristika:
Formatas A4, spalvos 4+4, 16 psl., anglų, rusų, lenkų kalbomis, 15 000 vienetų
Darbų atlikimas: III ketvirtis
Projekto vykdytojas:Lietuvos turizmo fondas
7. „Lietuvos pajūris kviečia“
Leidinyje pristatomos poilsio galimybės Lietuvos pajūryje, nuo Neringos iki Šventosios, akcentuojant Klaipėdos 750-ias įkūrimo metines. Leidinys bus platinamas tarptautinėse turizmo mugėse, didesnę dalį tiražo skiriant Vokietijos rinkoje vykdomoms priemonėms.
Techninė charakteristika:
Formatas A4, spalvos 4+4, 24 psl., anglų, vokiečių, rusų, latvių kalbomis 20 000vienetų
Darbų atlikimas: I ketvirtis
Projekto vykdytojai: Klaipėdos m. savivaldybė ir Lietuvos turizmo fondas
8. „VIA BALTICA-Lithuania“
Leidinyje pateikiama VIA BALTICA magistralės atkarpos Lietuvoje turistiniai objektai ir pažintiniai-turistiniai maršrutai su žemėlapiu. Leidinys bus platinamas Baltijos jūros regiono tarptautinėse turizmo mugėse, turizmo informacijos centruose.
Techninė charakteristika:
Formatas A2, 4+4 spalvos; anglų, suomių, lenkų kalba; 15 000 vienetų
Darbų atlikimas: III-as ketvirtis
Projekto vykdytojas: Panevėžio turizmo informacijos centras
9. Renginiai Lietuvoje 2003
Kasmetinis informacinis leidinys – kalendorius apie tarptautinius festivalius, koncertus, did˛iausias parodas bei sporto renginius Lietuvoje. Leidinys platinamas tarptautinėse turizmo mugėse, turizmo verslo misijose, Lietuvos atstovybėse užsienyje, turizmo informacijos centruose Lietuvoje ir užsienyje.
Techninė charakteristika:
Formatas A5, spalvos 4+4, 8 puslapiai, anglų, vokiečių, suomių, italų, lenkų, rusų kalbomis, 4500 vienetų
Darbų atlikimas: IV –as ketvirtis
Projekto vykdytojas:Lietuvos turizmo fondas
10. Lithuanian Tourism Product Manual, 2003 (Naudinga informacija turizmo profesionalams)
Leidinys skiriamas turizmo profesionalams, Lietuvos turizmo produkto vartotojams. Jame pateikiama bendra bei specializuota turistinė informacija..
Techninė charakteristika:
Formatas A4, spalvos 4+1, apimtis 78 psl., 1 000 vnt., anglų kalba.
Darbų atlikimas: III -as ketvirtis
Projekto vykdytojas:Lietuvos turizmo fondas
11. „Vaikų atostogos 2002“
Leidinyje bus pateikiama informacija apie vaikų vasaros poilsio stovyklas Lietuvoje.
Techninės charakteristikos
Formatas A4, spalvos 4+4, 8 puslapiai, 2 000 vienetų: 1000 lietuvių kalba, 500 rusų kalba ir 500 lenkų kalba.
Darbų atlikimas: II –as ketvirtis
Projekto vykdytojas: Lietuvos turizmo fondas
12. Lietuvos turizmas internete – 2003 metų kalendorius
Kalendorius su turizmo logotipu ir nuorodomis į turizmo informacijos svetaines internete.
Techninė charakteristika
Formatas 9 x 6 cm., spalvos 4+4, anglų kalba. 15 000 vienetų
Darbų atlikimas: IV –as ketvirtis
Projekto vykdytojas:Lietuvos turizmo fondas
13. „Maršrutai po Lietuvą“
Kartu su apskritimis, savivaldybėmis, turizmo informacijos centrais leisti seriją leidinėlių apie įvairius maršrutus po Lietuvą. Leidiniai skiriami skatinti vietinį turizmą, nors kai kurie bus rengiami ir užsienio kalbomis ir bus platinami daugiausiai turizmo informacijos centruose, turizmo mugėse, renginiuose, Lietuvos atstovybėse užsienio šalyse bei užsienio atstovybėse Lietuvoje.
13.1. „Atrask Vilnių“
Pažintinė brošiūra, kurioje trumpai pristatoma Vilniaus istorija, architektūrinis ir kultūrinis paveldas, renginiai, pramogos, paslaugos. Platinamas miesto ir šalies Turizmo informaciniuose centruose, tarptautinėse turizmo mugėse, turizmo verslo misijose, Lietuvos atstovybėse užsienyje.
Techninė charakteristika:
Formatas A5, spalvos 4+4, anglų, vokiečių, lenkų, prancūzų kalbomis, 10 000 vienetų
Darbų atlikimas: I ketvirtis
Projekto vykdytojas: Vilniaus m. savivaldybės turizmo skyrius
13.2. „Kauno regiono įdomybės“
Leidinyje pristatomi Kauno regiono (apskrities) turizmo objektai ir paslaugos. Platinamas miesto ir šalies Turizmo informaciniuose centruose, tarptautinėse turizmo mugėse, turizmo verslo misijose, Lietuvos atstovybėse užsienyje.
Techninė charakteristika:
Formatas A 2, spalvos 4+4, , anglų, vokiečių, suomių k. 15 000 vienetų
Darbų atlikimas: III ketvirtis
Projekto vykdytojas: Kauno m. savivaldybės turizmo skyrius
13.3. „Panemunės maršrutai“
Brošiūroje pristatomi maršrutai palei Nemuno upę.
Techninė charakteristika:
Formatas A2, spalvos 4+4, lietuvių, anglų, rusų kalba, po 15 000 vienetų
Drabų atlikimas: II ketvirtis
Projekto vykdytojas: Jurbarko turizmo informacijos centras
13.4. „Utenos apskritis kviečia“
Leidinyje pristatomi Utenos apskrities turistiniai, objektai lankytinos vietos, turizmo paslaugos, renginiai (su žemėlapiu)
Techninė charakteristika:
Formatas A2, spalvos 4+4, lietuvių, anglų, rusų kalba, 15 000 vienetų
Darbų atlikimas: II ketvirtis
Projekto vykdytojas: Utenos apskrities administracija
13.5. „Apsilankykite Panevėžio apskrityje“
Informacinis leidinys su žemėlapiu apie Panevėžio apskrities lankytinas vietas, maršrutai kelionėms automobiliu, dviračiais.
Techninė charakteristika:
Formatas A 2, spalvos 4+4, lietuvių, anglų kalba, latvių k., 10 000 vienetų
Darbų atlikimas:II ketvirtis
Projekto vykdytojas: Panevėžio m. turizmo informacijos centras
13.6. „ Turistiniai maršrutai po Marijampolės apskritį“
Leidinyje pristatomi Marijampolės apskrities turizmo objektai, paslaugos.
Techninė caharakteristika:
Formatas A2, spalvos 4+4, lietuvių, anglų kalba, 5 000 vienetų.
Darbų atlikimas:II ketvirtis
Projekto vykdytojas: Marijampolės m. savivaldybė
13.7. „Šilalės rajono lankytinos vietos“
Leidinyje pateikiami maršrutai po Šilalės rajoną su žemėlapiu.
Techninė charakteristika:
Formatas A2, spalvos 4+4, lietuvių, anglų kalba, 5 000 vienetų
Drabų atlikimas: II ketvirtis
Projekto vykdytojas: Šilalės rajono savivaldybė
13.8. „Šiaulių miesto ir apylinkių gidas“
Informacinis leidinys su žemėlapiu apie Šiaulių miesto ir apylinkių lankytinas vietas.
Techninė charakteristika:
Formatas A3, spalvos 4+4, lietuvių, anglų, latvių kalba, po 15 000 vienetų
Darbų atlikimas:I ketvirtis
Projekto vykdytojas: Šiaulių m. turizmo informacijos centras
13.9. „Šakių rajono lankytinos vietos“
Leidinyje pristatomi Šakių rajono pagrindiniai lankytini objektai ir maršrutai (su žemėlapiu)
Techninė charakteristika:
Formatas: A2, spalvos 4+4, lietuvių anglų k., 5 000 vienetų
Darbų atlikimas:II ketvirtis
Projekto vykdytojas: Šakių rajono savivaldybė
13.10. „Telšių apskritis kviečia“
Leidinyje pristatomi Telšių apskrities pagrindiniai turizmo objektai, paslaugos (su žemėlapiu)
Techninė charakteristika:
Formatas A2, spalvos 4+4, lietuvių, anglų kalba, 5 000 vienetų
Darbų atlikimas: II ketvirtis
Projekto vykdytojas: Telšių apskrities administracija
13.11. „Po Akmenės rajoną“
Leidinyje pristatomi Akmenės rajono pagrindiniai turizmo objektai ir maršrutai (su žemėlapiu)
Techninė charakteristika:
Formatas A2, spalvos 4+4, lietuvių kalba, 5 000 vienetų
Darbų atlikimas: II ketvirtis
Projekto vykdytojas: Akmenės rajono savivaldybė
13.12. „Lazdijų rajono turistiniai maršrutai“
Leidinyje pristatomi populiariausi turistiniai maršrutai po Lazdijų rajoną (su žemėlapiu).
Techninė charakteristika:
Formatas A2, spalvos 4+4, lietuvių, anglų, lenkų k., 10 000 vienetų
Darbų atlikimas: II ketvirtis
Projekto vykdytojas: Lazdijų turizmo informacijos centras
13.13. „Kviečiame atvykti Neringą“
Leidinys pateikiama būtiniausia informacija apie Neringą turistams su žemėlapiu
Techninė rekomandacija:
Formatas A4, 24 psl., lietuvių, anglų, vokiečių, rusų k., 40 000 vienetų.
Darbų atlikimas: I ketvirtis
Projekto vykdytojas: Neringos m. savivaldybė
13.14. „Gintarinė Palanga“
Leidinyje pateikiama informacija apie lankymasi ir poilsio Palangoje galimybes.
Platinamas bus miesto, šalies bei užsienyje esančiuose turizmo informacijos centruose, tarptautinėse turizmo mugėse.
Techninė charakteristika:
Formatas A5, 24 psl., lietuvių, anglų, vokiečių, rusų, latvių k., 10 000 vienetų
Darbų atlikimas: II ketvirtis
Projekto vykdytojas: Palangos turizmo informacijos centras
13.15. „Gidas po Druskininkus“
Leidinyje pateikiama informacija apie Druskininkų turizmo galimybes.
Techninė charakteristika:
Formatas A5, spalvos 4+4, 24 psl., lietuvių, anglų, vokiečių, rusų, lenkų kalb., 10000vn.
Darbų atlikimas:II ketvirtis
Projekto vykdytojas: Druskininkų turizmo informacijos biuras
13.16. „Alytaus miestas“
Leidinyje pateikiama informacija apie laisvalaikio praleidimo galimybes Alytuje: pažintiniai maršrutai, muziejai, apgyvendinimo, maitinimo įstaigos, sporto klubai ir kt. (su žemėlapiu).
Techninė charakteristika:
Formatas A5, spalvos 4+4, lietuvių, anglų kalbomis, po 3 000 vnt.
Darbų atlikimas: III ketvirtis
Projekto vykdytojas: Alytaus turizmo informacijos centras
14. „Keliautojo po Lietuvą žinynas : Pirmoji knyga – Pietų Žemaitija ir Pagėgių kraštas“
Viešoij įstaiga “Keliautojo žinynas“ planuoja leisti seriją knygų bendru pavadinimu “Keliautojo žinynas po Lietuvą“. Forma ie leidiniai primins turistinius vadovus, o turinyje bus pateikiama istorinio, kultūrinio, gamtinio paveldo informacija. Pirmoji serijos knyga – “Pietų Žemaitija ir Pagėgių kraštas“, kurioje aprašomos įvairios lankytinos vietos, esančios Tauragės, Šilalės, Jurbarko, Pagėgių rajonuose su žemėlapiais.
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga “Keliautojo žinynas“
Turizmo rinkodaros projektai
Skatinant atvykstamojo turizmo srautus, 2002 metais siūlomi tokie turizmo rinkodaros projektai:
1. Turizmo verslo misijos: Vokietijoje, Rusijoje, Latvijoje, Lenkijoje
Turizmo verslo misijų tikslas aktyviau ir plačiau pristatyti Lietuvos turizmo galimybes svarbiausiose rinkose.
1.1. Vokietija:
2002 m. – Berlyne, Štutgarte.
Dalyvaus turizmo agentūrų, viešbučių, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Neringos, Druskininkų, Palangos turizmo informacijos centrų, turizmo agentūrų, viešbučių atstovai.
1.2. Rusija:
2002 m. kovo 25 d. – St. Peterburge.
Dalyvaus turizmo agentūrų, viešbučių, sanatorijų, poilsio namų, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Neringos, Palangos, Druskininkų, Utenos apskrities turizmo informacijos centrų, kaimo turizmo asociacijos atstovai.
2002 m. kovo 26 d. – Maskvoje.
Dalyvaus turizmo agentūrų, viešbučių, sanatorijų, poilsio namų, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Neringos, Palangos, Druskininkų, Utenos apskrities turizmo informacijos centrų, kaimo turizmo asociacijos atstovai.
2002 m. lapkritis – Maskvoje
Dalyvaus turizmo agentūrų, viešbučių, sanatorijų, poilsio namų, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Neringos, Palangos, Druskininkų, Utenos apskrities turizmo informacijos centrų, kaimo turizmo asociacijos atstovai.
1.3. Latvija:
2002 m. gegužės mėn. – Rygoje.
Dalyvaus turizmo agentūrų, viešbučių, poilsio namų, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Palangos, Neringos, Druskininkų turizmo informacijos centrų atstovai.
1.4. Lenkija:
2002 m. – Varšuvoje, Lodzėje, Gdanske
Dalyvaus turizmo agentūrų, viešbučių, sanatorijų, poilsio namų, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Neringos, Palangos, Druskininkų, Utenos apskrities, Švenčionių, Lazdijų, turizmo informacijos centrų, kaimo turizmo asociacijos atstovai.
Projekto vykdytojai: Lietuvos turizmo fondas
2. Baltijos turizmo informacijos centras Miunsteryje (Vokietija)
Centras įsteigtas 2000 metų kovo mėn. Lietuvos, Latvijos, Estijos nacionalinių turizmo administracijų ir Latvijos kultūros centro Miunsteryje bendru susitarimu. Centro pagrindinis veiklos tikslas skatinti atvykstamąjį turizmą į Baltijos šalis, reklamuojant Lietuvą, Latviją, Estiją. Centro direktorė dalyvavo tarptautinėse turizmo mugėse Hamburge (vasario mėn.) ir Berlyne (kovo mėn.), spaudos konferencijose, įvairiose televizijos laidose, tarpininkavo rengiant Vokietijos žiniasklaidos atstovų keliones į Baltijos šalis. Per metus į centrą kreipėsi daugiau kaip 8 000 interesantų. Turizmo statistikos duomenimis 2001 metais, lyginant su 2000, Lietuvą aplankė 20 proc. daugiau lankytojų iš Vokietijos. Tai galima būtų sieti ir su aktyvia centro veikla.
Projekto vykdytojas: Valstybinis turizmo departamentas, Lietuvos turizmo fondas
3. Pažintinių turų po Lietuvą užsienio šalių žurnalistams, turizmo organizatoriams rengimas
Pažintinių turų organizavimas užsienio šalių žurnalistams, turizmo verslo atstovams yra efektyvi rinkodaros priemonė, padedanti minimaliomis sąnaudomis informuoti užsienio šalių visuomenę apie mūsų šalies turizmo galimybes. Planuojama surengti 4-5 dienų turus po Lietuvą Vokietijos, Anglijos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos, Rusijos, Latvijos žiniasklaidos, turizmo verslo atstovams.
Projekto vykdytojas: Lietuvos turizmo fondas
4. Kaimo turizmo rinkodaros projektas
Projekto tikslas – sukurti vieningą informacinę kaimo turizmo rinkodaros sistemą, orientuotą į Lietuvos gyventojus ir užsienio piliečius.
Projekto vykdytojas: Lietuvos kaimo turizmo asociacija
5. Lietuvos turizmo informacinės sistemos kūrimas ir rinkodara.
Lietuvos turizmo informacinė sistema bus kuriama 2002-2003 metais dabar funkcionuojančio Turizmo paslaugų ir išteklių registro pagrindu ir finansuojama iš Phare lėšų. Ji apims kompiuterinę Lietuvos turizmo informacinę ir rezervavimo sistemą (LTIRS) ir kelių ženklinimą. Norint, kad LTIRS užimtų reikšmingą vietą rinkoje, didelį dėmesį reikės skirti šios sistemos rinkodarai, regioniniame, nacionaliniame ir tarptautiniame lygiuose. Pradžioje reikia išaiškinti sistemos reikalingumą ir naudą vyriausybėje; sutelkti savivaldybes ir jų turizmo informacijos centrus bendram duomenų surinkimui bei atnaujinimui ir rezervavimo sistemos funkcionavimui; taip pat plėtoti ir finansuoti turizmo informacijos centrų tinklą, atsižvelgiant į jų vaidmenį skatinant turizmo produkto kūrimą bei pateikimą vartotojams; reklamuoti nacionalinės ir tarptautinės LTIRS koncepciją kempingo paslaugų teikėjams; turizmo paslaugų tiekėjams (turistų vežėjams, kelionių agentūroms ir t.t.), papildomų paslaugų teikėjams, kurie taip pat gali būti užsakymų sistemos dalimi (automobilių nuomos kompanijos, teatrai ir t.t.); pristatyti ir propaguoti sistemą užsienyje.
Projekto vykdytojas: Valstybinis turizmo departamentas, Lietuvos turizmo fondas
6. Lietuvos turizmo galimybių pristatymas televizijoje.
Serija laidų apie turizmo galimybes Lietuvoje, siekiant kuo geriau supažindinti Lietuvos gyventojus apie turizmo išteklius, paslaugas, naujoves.
Projekto vykdytojas: Lietuvos turizmo fondas
7. „Zarasai geografiniame Lietuvos žemėlapyje vakar, šiandien ir rytoj“.
Projekto tikslas suformuoti ir vykdyti kompleksinę rajono pristatytmo sistemą, kuri padėtų sukurti atviro svečiams ir investicijoms rajono įvaizdį ir įtvirtinti nuostatą, kad šalies mažųjų rajonų vystymąsis – civilizuotos ir modernios valstybės susikūrimo pagrindas. Vykdant projektą bus pristatomos aktualiausios temos: krašto paveldo objektai, dvarų palikimas, medžiaga apie įžymius žmones ir žymiausias šio regiono vietas. Projektas bus vykdomas vienerius metus pagal atskirą priemonių planą.
Projekto vykdytojas: Zarasų rajono turizmo informacijos centras
8. Informacijos pateikimas apie Lietuvos turizmo galimybes specializuotuose Lenkijos ir Vokietijos, Rusijos, Latvijos leidiniuose.
8.1. Lenkijoje: žurnale „Podruži“, dienraščio “Rzeczpospolita“ turizmo priede
8.2 Vokietijoje: žurnale „Reisen“
8.3. Rusijoje: žurnale „Otdych“, TTG, „Turbiznes“
8.4. Latvijoje: dienraščiuose „Diena“ ir „Lauku avize“
Projekto vykdytojas: Lietuvos turizmo fondas
9. Dalyvavimas tarptautiniuose turizmo projektuose:
9.1. „Kulinarinis paveldas – Lietuva“: tarptautinis projektas, kurio tikslas – atgaivinti kulinarinį paveldą atskiruose regionuose, siekiant išryškinti kiekvieno regiono savitumą bei pritraukti daugiau turistų. Nuo 2001 m. pavasario Aukštaitijos regionas įtrauktas kandidatu į Europos regionų kulinarinio paveldo tinklą, kuris įkurtas 1998 m. ir šiuo metu vienija per 40 Europos šalių regionų. Siekiant populiarinti Aukštaitijos regiono kulinarinį paveldą Europoje, reikia aktyviai dalyvauti tarptautiniuose ir vietos regionų kulinarinio paveldo seminaruose, parodose ir kituose renginiuose, numatoma išleisti informacinį-reklaminį leidinį apie Aukštaitijos regionų tradicinį maistą. Turizmo parodos “Vivattur 2002” metu planuojama suorganizuoti atskirą stendą, pristatantį Kulinarinio paveldo projektą, o taip pat Aukštaitijos regionų kulinarinį paveldą, kas paskatintų ir kitus Lietuvos regionus aktyviau dalyvauti šiame projekte.
Projekto vykdytojas: Utenos apskrities administracija
9.2. „Via Baltica – Touristica“. Tai Via Baltika trasos turizmo rinkodarinis projektas, kuriame dalyvauja Suomija, Estija, Latvija, Lietuva ir Lenkija. Projekto tikslas sukurti vieningą informacinę sistemą apie šioje trasoje esančius turizmo objektus ir paslaugas.
Projekto vykdytojas: Valstybinis turizmo departamentas, savivaldybės
9.3. „EURO VELO“ projekto tikslas populiarinti dviračių turizmą. Siekiama paskatinti Baltijos valstybes rengti dviračių maršrutus, kurie padėtų tiek vietinio, tiek užsienio turizmo skatinimą. Informaciją apie dviračių turizmo galimybes planuojama talpinti „EURO VELO“ leidiniuose.
Projekto vykdytojas: Valstybinis turizmo departamentas,
10. Dalyvavimas tarptautinių turizmo organizacijų renginiuose:
10.1. Europos Kelionių Komisija (ETC):rengti dokumentus dėl įstojimo į ETC, dalyvauti ETC rengiamose konferencijose, verslo misijose, parodose.
10.2. Baltijos Turizmo komisija (BTC): dalyvauti 2 pagrindiniuose BTC rengiuose – metiniame ataskaitiniame narių susitikime ir metinėje konferencijoje.
10.3. Skandinavijos Turizmo Taryba: (STB): dalyvauti STB ir SAS atstovybe rengiamoje verslo misijoje Japonijoje.
10.4. Pasaulio Turizmo Organizacija (WTO): dalyvauti WTO renginiuose.
Projektų vykdytojas: Valstybinis turizmo departamentas
11. Turizmo renginių savaitė Lietuvoje, skirta Pasaulinei turizmo dienai
Įvairių renginių, skirtų Pasaulinei turizmo dienai organizavimas kartu su savivaldybėmis, turizmo, kelionių agentūromis, viešbučiais, muziejais, asociacijomis.

į