Kontrolė kaip valdymo funkcija

Turinys

Turinys 1ĮVADAS 2Kontrolės principai 3VIDINĖ KONTROLĖ 6Kontrolės esmė 6Kontrolės tikslai 6IŠORINĖ KONTROLĖ 8VALSTYBĖS KONTROLĖ 9IŠVADOS 12ĮvadasValdymo funkcijos: planavimas, organizavimas,aktyvinimas bei kontrolė, yra būtinos ne tik įmonės valdyme, bet ir kitose gyvenimo sferose. Šios valdymo funkcijos tinka ir valstybės valdyme, ir meninių kolektyvų ir taip pat šeimos valdyme. Visos išvardintos funkcijos yra reikalingos bei veiksmingos, bet bene labiausiai reikšminga yra kontrolė. Ji reikalinga per visus etapus: ir planavimo eigoje ir aktyvinimo metu. Be kontrolės nėra sėkmingo valdymo. Kontrolė yra pagalba, o ne nuobauda. Tai pagrindinė taisyklė, kuri leidžia užtikrinti gerą organizacijos veiklą. Kai kuriais atvejais tinkamai pateikta, o ne įkyriai primesta kontrolė gali būti netgi veiksmingesnė nei aktyvinimas. Norint kontroliuoti būtina ,kad būtų nustatytos normos ir standartai. Kontroliuojama situacija kalboje suprantama kaip teigiamas dalykas, nekontroliuojama situacija – bloga ir nepageidautina; kontroliuojamas – tai tinkamas, pageidautinas elgesys. Jei nebūtų kontrolės nebūtų ir nustatytos tvarkos laikymosi. Situacija be kontrolės galima vadinti chaosu.

KONTROLĖS PRINCIPAI

Kontrolė yra viena iš valdymo funkcijų. Jos tikslas – nustatyti, kaip laikomasi sudarytų veiklos planų ir organizacinių sprendimų, pamatyti ir parodyti klaidas, siekiant jas ištaisyti ir vėliau jų nekartoti. Tai yra realus veiklos atlikimą užtikrinantis procesas. Jo tikslas – pasiekti aukštą organizavimo ir vadovavimo efektyvumą. Kontrolė padeda įmonės vadovams stebėti aplinkos pokyčius bei jų įtaką gamybinei veiklai ir esant reikalui imtis koregavimo veiksmų. Jos metu nustatomi nukrypimai nuo pasirinkto organizacinio modelio: kokie jie jų parametrai, atsiradimo priežastys. Kontrolės tikslas – užtikrinti , kad viskas butų daroma pagal planus, standartus, įstatymus, įsakymus bei nutarimus. Kontroliuoti reikia viską: Žmones, medžiagas, įrenginius, veiksmus, rezultatus, veiksmus ir visą veiklą. Kontroliuoti reikia pradėti tuojau pat, kai suformuoti tikslai, paskirstytos užduotys arba įkurta organizacija. Kiekviena organizacija siekia laiku pastebėti savo klaidas ir jas ištaisyti, kol nesužlugo užsibrėžti tikslai. Kontrolė skatina palaikyti tvarką ir viską, kas organizacijoje yra gero. Kontrolė duoda garantiją, kad organizacija pasieks savo tikslus.

Kontrolės procesas yra dinamiškas. Didžiausias dėmesys turi būti skiriamas naujiems konstruktyviems veiklos būdams kurti, kurie užtikrintų veiklos atlikimo lygio atitikimą standartams, o ne konstatuotų buvusias klaidas.Kiekvienoj įmonėj turi egzistuoti savo nusistovėjusi kontrolės sistema, kuri būtų priimtina firmos darbuotojams ir nekeltų jiems neigiamų emocijų ar stresų. Kontrolė turi būti, bet proto ribose, nes per griežta kontrolė gali priversti darbuotojus užsisklęsti savyje, neigiamai įtakoti gamybos rezultatus, vengti kokių nors santykių su vadovu. Geriausiai kai ji yra neįžvelgiama, sunkiai pastebima ir iki tam tikros ribos. Nes būtent per didelis kišimasis į žmogaus vidinį pasaulį ir jo kontroliavimas dažnai duoda neigiamus rezultatus. Todėl svarbiausia nustatyti pagrindines veiklos atlikimo sritis ir strateginius kontrolės taškus.Pagrindinės veiklos atlikimo sritys apima pagrindines įmonės veiklos sritis arba su ta veikla susijusias veiklos grupes.Taip pat svarbu nustatyti kritinius sistemos taškus, kuriuos būtina stebėti, rinkti informaciją. Bet svarbiausiai turėtų būti dėmesingai stebimos konkrečios reikšmingiausios operacijos, nes nuo jų vystymosi priklauso tarpusavio santykiai įmonės viduje.Priklausomai nuo kontrolei keliamų tikslų pasirenkamos kontrolės formos gali būti klasifikuojamos pagal konkrečioms sąlygoms tinkančius tam tikrus požymius tokius kaip:• stadijas,• apimtį,• atlikimo vietą,• mechanizavimo lygį,• valdymo proceso pertraukiamumą ir kt.Tam, kad vykdyti kokybišką valdymo kontrolę būtina efektyviai panaudoti turimą informacinę sistemą, kompiuterine, įrangą kiekviename valdymo lygyje ir kiekvienoje organizacijoje. Kontrolės vykdymui netgi… nereikia didelių papildomų lėšų. Kai kas kontrolę supranta kaip nuobaudą už kažkokius veiksmus ar tiesiog nepasitikėjimą darbuotojais. Toks jausmas gali susidaryti kai kontrolė yra vykdoma netinkamai, per daug agresyviai ar nežinant jos pagrindų. Anaiptol protingai vykdoma valdymo kontrolė neturi kelti neigiamų emocijų darbininkams, nes toks jų požiūris būtų klaidingas. Iš esmės kontrolė – tai pagrindinė priemonė geram gamybos ir ūkinės veiklos valdymui ir organizavimui užtikrinti, todėl ji reikalinga visuose valdymo etapuose.
Vien tik paties plano parengimas, pagrindimas yra kontrolės pradžia ir automatiškai tampa normatyvu, pagal kurį bus lyginami sekantys veiklos rezultatai Veiksmingai kontrolei reikia dviejų dalykų:• turėti aiškų planą,• gerai pažinti organizacijos struktūrą.Pats planas jau yra kontrolės pradžia. Planas čia tampa normatyvu, su kuriuo lyginami gauti ir pageidaujami rezultatai. Kad būtų sėkmingai įgyvendinti organizacijos tikslai, kontrolės charakteristikos turėtų būti sekančios:· tikslinga,· kryptinga,· operatyvi, · paprasta,· ekonomiška,· orientuota į tikslų įgyvendinimą.Taigi skirtinguose valdymo lygiuose šių tikslų turėtų būti siekiama skirtingai, atsižvelgiant į valdymo sprendimų sudėtingumą, veiklos apimtį, turimą informacinę sistemą, pačių vykdytojų kvalifikaciją ir kontroliuojami paprastai, taikant visiems lengvai suprantamą ir įsisavinamą sistemą.Kontrolės sistemos gali būti klasifikuojamos pagal įvairius požymius. Dažniausiai tradicinė kontrolės sistema yra orientuojama į galutinį nukrypimo rezultatų nustatymą. Tačiau pastaruoju metu plačiau pradėta taikyti modernioji kontrolės sistema – visuotinės kokybės kontrolė, paremta demokratiniais principais, į kurią stengiamasi įtraukti visus įmonės darbininkus. Pasirinkus per sudėtingą sistemą, galima visiškai prarasti turėtą kontrolę, o tas lems, kad įmonės tikslai taip ir išliks neįgyvendinti.Kontrolė, kaip ir planai, gali būti dviejų lygių:v strateginė,v operatyvinė.
Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 880 žodžiai iš 2903 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?