Konfliktai ir ju valdymas

Konfliktai apskritai nėra kokia nors pasaulyje vykstančių procesų išimtis, nes regimi nuolat – per visą žmonijos istoriją. Tai dėsningas visuomenės vystymosi proceso reiškinys. Jie nėra vienareikšmiai. Aštrūs konfliktai visuomenėje, organizacijose gali būti grėsmingi: pasireikšti žmonių dvasiniu luošinimu, skaudžiais politiniais, socialiniais bei ekonominiais sukrėtimais, gali grėsti valstybių, atskirų tautų ar civilizacijų saugumui. Tačiau konfliktai nėra vien tik fatališki, nuo žmonių nepriklausomo reiškiniai ar vien tik blogybė. Žmonija šiandien pajėgi išsiaiškinti konfliktinių situacijų priežastis, teisingai jas įvertinti ir nukreipti visuomenei ar atskiriems individams naaudinga linkme, niekam nesukeldama pavojų.

Leave a Comment