ĮVADINĖS PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKOS ATASKAITA

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ANYKŠČIŲ KOMUNALINIS ŪKIS

1. BENDROVĖS APIBŪDINIMAS

1. UAB Anykščių komunalinis ūkis (toliau – bendrovė) įsteigta ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais LR galiojančiais įstatymais ir teisės aktais, šiais įstatais.Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalytas į akcijas. Bedrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo sumokėti už akcijas.3. Bendrovė turi ūkinį, komercinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą.4. Bendrovė gali steigti filialus atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.5. Bendrovės adresas: Gegužės g. 47, Anykščiai, Lietuvos Respublika.6. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja esant santykiams su kitais asmenimis, nurodoma Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje išvardinta informacija.7. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.8. Bendrovės įsteigta neribotam laikui.

BENDROVĖS VEIKLAUAB Anykščių komunalinis ūkis teikia įvairias komunalines paslaugas tiek privatiems asmenims,tiek ir kitoms organizacijoms, įmonėms bei įstaigoms. Šias paslaugas bendrovė teikia visiems vartotojams :– Skverų, parkų, kapinių ir kitų žaliųjų plotų želdinimas ir želdinių priežiūra.– Nešvaraus nutekamojo vandens, atliekų ir šiukšlių dorojimo, sanitarinė ir panaši veikla.– Šiukšlių, gamybos atliekų rinkimas, transportavimas ir dorojimas.– Skystų atliekų, nuotekų šalinimas ir dorojimas.– Vandens nuotekų ir kanalizacijos sistemų priežiūra.– Gatvių, kelių, automobilių stovėjimo aikštelių valymas ir laistymas.– Gatvių, kelių, tiltų, tunelių eksploatavimas.– Kelių ir gatvių tiesimas.– Techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą, įrengimas ir eksploatavimas.– Fizinės gerovės užtikrinimo veikla.– Miesto gatvių apšvietimo tvarkymas ir priežiūra.– Elektros įrangos ir kitų prietaisų įrengimas.– Pirčių, saunų, soliariumų veikla.

– Laidotuvių biurų veikla.– Kapaviečių priežiūra.– Kita, niekur nepriskirta, aptarnavimo veikla.– Kitokių pastatų ir statinių įrengimas.– Nekilnojamojo turto tvarkyta už atlygį arba pagal sutartį.– Kita įstatymų nedraudžiama ūkinė veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų.

Kiekvieną ketvirtį bendrovė pasirašo privalomų paslaugų atlikimo sutartis su Anykščių rajono savivaldybe, kuriomis remiantis teikia šias paslaugas:• Anykščių rajono miestų šaligatvių, aikštelių, takų, privažiavimų prie daugiabučių gyvenamųjų namų, laiptų, žaliųjų plotų rankinis valymas.• Anykščių miesto ir seniūnijų gyvenviečių kvartalų medžių genėjimas ir išpjovimas.• Anykščių miesto parko, kapinių ir žaliųjų plotų želdinimas, šienavimas ir jų priežiūra, Anykščių miesto lietaus kanalizacijos tinklų ir šulinių, esančių daugiabučių namų teritorijose, priežiūra.• Šiukšlių išvežimas iš Anykščių miesto, nuo Puntuko akmens, J.Biliūno paminklo, iš bendro naudojimo konteinerių ir kitų teritorijų.• Anykščių miesto biotualetų kasdieninė priežiūra ir kiti komunaliniai patarnavimai.• Anykščių rajono seniūnijų miestelių rankinis valymas.• Šiukšlių išvežimas iš Anykščių rajono seniūnijų miestelių ir gyvenviečių.• Anykščių rajono seniūnijų kapinių priežiūra, Anykščių miesto senųjų kapinių, Andrioniškio kapinių vandentiekio eksploatavimas, apmokėjimas už sunaudotą vandenį ir kiti komunaliniai patarnavimai.• Šunų registravimas, benamių (beglobių) šunų gaudymas ir karantinavimas Anykščių rajone.

Teikdama paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims bendrovė pasirašo sutartis dėl paslaugų atlikimo.

2. BENDROVĖS VIDINĖS IR IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ

Skiriami du UAB Anykščių komunalinis ūkis aplinkos lygiai:1) vidinė aplinka (mikroaplinka):1. tikslai2. organizacijos struktūra3. užduotys4. technologijos aprūpinimas5. žmonės

2) išorinė aplinka (makroaplinka):1.1 tiesioginio poveikio veiksniai:1. konkurentai2. tiekėjai3. klientai4. darbo ištekliai5. partneriai6. įsakymai ir kitos valstybės reguliavimo normos

1.2 netiesioginio poveikio veiksniai:1. politinis teisiniai veiksniai

2. ekonominiai veiksniai3. socialiniai kultūriniai veiksniai4. technologiniai veiksniai

2.1. Vidinė aplinkaBendrovės vidinę aplinką formuoja jos tikslai, struktūra, uždaviniai, technologija ir dirbantieji žmonės.Tikslai bendrovėje svarbūs dėl tokių priežasčių : • Prioritetų nustatymui• Tikslai – labai svarbi kontrolės proceso dalis• Suteikia kryptingumą• Padeda siekti paslaugų tobulumo

Bendrovės veiklos tikslai: 1 Visiškai patenkinti paslaugos gavėjus2. Didinti veiklos pelną3. Plėsti teikiamų paslaugų asortimentą4. Tobulinti valdymo sistemą5. Akcininkų turtinių interesų tenkinimas

UAB Anykščių komunalinio ūkio valdymo struktūra yra linijinė. Įmonės valdymas yra centralizuotas, kiekvienas vadovaujantis darbuotojas atlieka tik jam priskirtas funkcijas. Svarbiausius bendrovės klausimus sprendžia įmonės valdyba ( žr. priedą Nr. 1)

Kiekvienas pavaldinys turi savo pareigybes, jam yra skiriamos užduotys, kurias reiki atlikti laiku ir kokybiškai. Taip bus pasiekti įmonės tikslai.• Organizacinius, ūkinius, administracinius klausimus sprendžia bendrovės direktorius savo įsakymais. Direktorius atstovauja bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, vienasmeniškai sudaro bendrovės sandorius, organizuoja bendrovės kasdieninę veiklą, atlieka kitas funkcijas, numatytas bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose. Bendrovės direktoriui pavaldūs visi bendrovės darbuotojai.• Įmonės buhalterinę apskaitą tvarko, apskaičiuoja atlyginimus, išrašo sąskaitas – faktūras apskaičiuotiems mokesčiams ir suteiktoms paslaugoms, veda bendrovės išlaidų ir pajamų apskaitą, kontroliuoja materialinių vertybių likučius, šias funkcijas atlieka įmonės vyriausiasis buhalteris ir kitos buhalterės.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 832 žodžiai iš 2673 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?