Individualaus komandos nario santykis su kitais komandos nariais

KAUNO KOLEGIJA

KAUNO KOLEGIJA

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS

SOCIALINIO DARBO KATEDRA

Individualaus komandos nario santykis su kitais komandos nariais

Savarankiškas darbas

Atliko: NSD 7/2 studentė

J. Simonavičiūtė

Tikrino: A. Kavaliauskienė

Kaunas, 2010

Įvadas

Šiuolaikiniameversle daugelis įmonių vis dažniau susiduria su ekstremaliomis situacijomis, sudėtingomis problemomis, kurioms suvaldyti ar išspręsti tradicinės organizacinės struktūros ir senos hierarchijos nepakanka. Į pagalbą organizacijų vadovai pasitelkia komandas – darnias, bendro tikslo siekiančias darbuotojų grupes, kurios veikdamos kryptingai ir nuosekliai pasiekia laukiamų rezultatų. Tačiau suburti komandą sudėtingas, išmanymo ir žinių reikalaujantis darbas. Nepakanka vien suburti į grupę geriausius įmonės specialistus, tikintis, kad jie išspręs iškilusią problemą. Kartais geras specialistas gali visiškai nepritapti prie komandos.

Komandos formavimas (teambuilding) atkeliavo pas mus iš Amerikos. Nors anksčiau Amerika garsėjo „kiekvienas pats už save“, dabar pradėjo kreipti dėmesį į tai, kad efektyvus darbas komandoje yra sėkmės pagrindas. Komandos formavimas tapo mėgstama tema. Išleidžiama daug knygų, parašoma daug straipsnių, organizuojama daug mokymų. Pagrindinės temos yra komandos formavimo procesai, komandos narių vaidmenys ir t.t.

Darbo tikslas: atskleisti individualaus komandos nario santykį su kitais komandos nariais.

Darbo uždaviniai: apibūdinti individualaus komandos nario santykį su kitais komandos nariais.

Darbo metodai: literatūros analizė, praktinės užduotys, refleksijos.

Kas yra komanda?

Egzistuoja daug komandos apibrėžimų. Pagrindinė komandos struktūra susideda iš atskirų asmenų taip, kad jie dirbtų kartu ir išnaudotųmokslinius ir asmeninius skirtumus savo darbe, kad būtų pasiektas bendras tikslas ir ateities vaizdas. Svarbiausia išnaudoti žinias, mobilumą ir energiją.

Yra dvi skirtingos komandos formos. Turime omeny tikrą organizacinę glaustą formą ir daugiau funkcionalią formą. Mes skiriame komandą kaip organizacijos formą ir kaip funkciją.

Komanda kaip organizacinė forma yra platus ir įvairiapusis. Galime paminėti: komandą, korporaciją, ložę, grupę, orkestrą, padalinį ir t.t. Svarbiausia jiems visiems yra, kaip jie funkcionuoja kartu ir kokių rezultatų pasiekiama. Todėl komanda yra įdomi kaip funkcija.

Per bendradarbiavimo ir bendro sprendimo priėmimo vystymąsi darbe kelių dešimtmečių laikotarpyje buvo pritaikyti darbo komandos, savavaldės grupės bei vis daugiau pritaikytas delegavimas į padalinių lygmenį. Darbo – psichologinių reikalavimų, darbo aplinkos įstatymų ir organizacijų veikla,skirta bendradarbiavimui, sudarė geras sąlygas komandos organizavimui.

Turime ypač gerų pavyzdžių iš sporto, parodančių teigiamų efektų panaudojimą, kurių esmė yra sukurti ir tobulinti stiprias komandas. Čia aptinkame nuostabių pavyzdžių, kaip komanda dirba kartu taip, kad būtų gerinami individualūs ir bendri pasiekimai. Pavyzdžių galima rasti ir komandiniame sporte, ir individualiosiose sporto rūšyse.

Komandos apibrėžimai

* Žmonių grupė, besidalijanti bendrą tikslą ir privalanti bendradarbiauti, kad jis būtų pasiektas. (Woodcook – 89)

* Žmonių grupė, dirbanti kartu, kad pasiektų bendrą tikslą.

* Kolektyvas arba komanda realizuoja savo tikslą, panaudodami grupės ir/arba organizacijos bendrus resursus ir jėgas.

* Komanda yra energinga žmonių grupė, kuri yra vieninga dėl tikslo pasiekimo ir į jį įsitraukusi, gerai dirba kartu ir tuo džiaugiasi, tuo pačiu metu pateikdami aukštos kokybės rezultatus. (Francis og Young – 79)

* Kolektyvas yra daug daugiau negu individualių sugebėjimų rinkinys. Tai yra šie sugebėjimai, kurie kartu pritaikomi taip, kad būtų kuriama sava jėga. (Teknologisl Institutt)

* Komandinis darbas nereikalauja, kad žmonės mąstytų ir elgtųsi vienodai. Atvirkščiai, komanda utilizuoja individualias stiprybes bei apjungia jas vieningam tikslui, taip sustiprindamas asmenybes bendram tikslui pasiekti. (Cobey Bartlett)

*Bendram tikslui įsipareigojusi individų grupė, kur svarbus kiekvienas kolektyvo narys ir elementas bei ypatingai svarbus aktyvus bendradarbiavimas. Tai žmogiškosios lenktynės ir jeigu nugalimi visi barjerai, komandiniam darbuigarantuota sėkmė. (Pamela K.Krumbel)

Komanda rūpinasi reikalavimų efektyvumu, mobilumo sugebėjimais, racionaliu resursų išnaudojimu ir žinių panaudojimu. Tai vyksta tuo pačiu metu kai atskiras asmuo vienas ar kartu su kitais susiduria su iššūkiais kaip mokslininkas ir žmogus bendram tikslui pasiekti.

Komandos vystymasis

Pagrindinis reikalavimas komandai

Grupės dinamikos tyrimai rodo, kad grupės privalo išpildyti tam tikra pagrindinį reikalavimą, kad galėtų atlikti gerą darbą. 10 sekančių reikalavimų turi būti išpildyti:

Bendrastikslas

Vadovavimas

Bendradarbiavimas ir visų narių įsitraukimas

Kiekvieno atskirai nario savęs pateikimas ir savigarbos išsaugojimas

Atviras bendravimas

Galia kolektyve, kad būtų priimtas sprendimas

Dėmesys procesui ir reikalui

Abipusis pasitikėjimas

Pagarba individualiems skirtumams

Konstruktyvus konflikto sutvarkymas

Surasti gerus žaidėjus lengva. Sunkiausia – pasiekti, kad jie žaistų kartu.

Casey Stengel (JAV beisbolo žaidėjas)

Dirbti komandoje – reiškia prisiimti dar didesnę atsakomybę ne tik už savo darbo rezultatus, bet ir už kitų komandos narių indėlį ir darbą siekiant bendros sėkmės; įsipareigoti ne tik sau, bet ir kitiems; pateisinti ne tik savo asmeninius, bet ir visų kolegų lūkesčius; siekti asmeninės sėkmės ir savirealizacijos bei tuo pat metu nuoširdžiai padėti tai padaryti kitiems komandos nariams. Būti komandos nariu turi būti malonu ir naudinga kiekvienam jos nariui. Todėl tolerancija, vienas kito supratimas ir  palaikymas, bendras tikslo siekimas yra kiekvieno komandos nario sėkmės garantas.